Jump to content

Automatyczny podajnik dokumentów nie pobiera papieru

 • PrintPrint

Problem

Automatyczny podajnik dokumentów w drukarce w ogóle nie pobiera papieru.
W celu rozwiązania tego problemu należy wykonać następujące czynności. Jeżeli w wyniku następujących czynności problem zostanie rozwiązany, dalsze rozwiązywanie problemu nie będzie konieczne.

Procedura zastępcza: Samodzielnie umieść papier w skanerze

Tymczasowym rozwiązaniem problemu jest samodzielne umieszczenie papieru w skanerze.
Kliknij znak plus (), aby uzyskać więcej informacji.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Wyjmij stos papieru z zasobnika podajnika dokumentów.
 3. Otwórz pokrywę skanera.
 4. Umieść jedną stronę oryginału w prawym przednim rogu szyby, zadrukowaną stroną do dołu.
  NOTE:Urządzenie przedstawione na rysunku może różnić się od drukarki, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
  Figure 1: Umieść jedną stronę na szybie skanera
  Ilustracja przedstawiająca sposób umieszczenia pierwszej strony oryginału
 5. Zamknij pokrywę skanera.
 6. Naciśnij OK, aby kontynuować bieżące zadanie.
 7. Po zeskanowaniu, skopiowaniu lub wysłaniu strony faksem, unieś pokrywę skanera, zdejmij daną stronę, a następnie umieść następną stronę na szybie skanera.
 8. Powtórz kroki od 5 do 7 dla każdej strony dokumentu, do momentu zakończenia zadania.

Rozwiązanie 1: Uaktualnij oprogramowanie układowe

Wykonaj poniższe czynności, aby uaktualnić oprogramowanie układowe drukarki.
 1. Kliknij łącze: Pobierz oprogramowanie i sterowniki . Wyświetlone zostanie nowe okno.
 2. Sprawdź opcje oraz informacje dotyczące pobierania, a następnie kliknij Pobierz. Zapisz plik w komputerze.
  NOTE: Kliknij łącze Wyświetl instrukcje, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania układowego.
 3. Przejdź do pobranego pliku, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić narzędzie HP do pobierania oprogramowania układowego.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Sprawdź papier w automatycznym podajniku dokumentów

Przyczyną problemów z pobieraniem papieru przez automatyczny podajnik dokumentów może być zakurzony, podarty, pomarszczony, zawilgocony lub zgięty papier w podajniku. Jakość papieru może również przyczynić się do występowania tego problemu. Używaj tylko papieru dobrej jakości, zgodnego ze specyfikacjami urządzenia. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić stan papieru.
 1. Wyjmij wszystkie arkusze papieru z automatycznego podajnika dokumentów.
  Figure 2: Wyjmij papier z zasobnika podajnika dokumentów
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie papieru z zasobnika podajnika dokumentów
 2. Sprawdź stan papieru i wymień podarte, zakurzone, pofałdowane, pomarszczone lub pogięte arkusze papieru.
 3. Upewnij się, że rodzaj używanego papieru jest obsługiwany przez drukarkę.
  NOTE:Automatyczny podajnik dokumentów nie obsługuje papieru fotograficznego.
 4. Upewnij się, że wszystkie arkusze w stosie są tego samego rodzaju i rozmiaru. Do podajnika dokumentów nigdy nie należy wkładać różnych rodzajów papieru. Podczas jednego zadania drukowania drukarka może obsłużyć tylko jeden rodzaj papieru.
 5. Lekko uderz dolną krawędzią stosu arkuszy papieru (od 10 do 25 szt.) o płaską powierzchnię, aby ją wyrównać.
 6. Umieść stos papieru w zasobniku podajnika dokumentów stroną do zadrukowania do góry.
  NOTE:Do zasobnika podajnika dokumentów nie należy wkładać więcej niż 25 arkuszy papieru. Większe stosy mogą powodować problemy z podawaniem papieru.
  Figure 3: Ponownie umieść oryginalny dokument w podajniku
  Ilustracja przedstawiająca ponowne umieszczenie oryginalnego dokumentu w podajniku
 7. Naciśnij OK, aby kontynuować bieżące zadanie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Wyczyść wałki i wkładkę separatora podajnika

Kurz lub resztki papieru na wałkach lub wkładce separatora wewnątrz urządzenia mogą być przyczyną problemów z podawaniem papieru.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niepozostawiająca włókien ściereczka lub inny miękki materiał, który nie podrze się i nie pozostawi włókien
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
 2. Wyjmij stos papieru z zasobnika podajnika dokumentów.
  Figure 4: Wyjmij papier z zasobnika podajnika dokumentów
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie papieru z zasobnika podajnika dokumentów
 3. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 4. Wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 5. Unieś osłonę automatycznego podajnika dokumentów i odszukaj wałki oraz wkładkę separatora.
  Figure 5: Rozmieszczenie wałków i wkładki separatora podajnika dokumentów
  Ilustracja pokazująca umiejscowienie wałków i wkładki separatora automatycznego podajnika dokumentów
  1 - Wałki automatycznego podajnika dokumentów
  2 - Wkładka separatora
 6. Lekko zwilż czystą, niepozostawiającą włókien ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 7. Tą zwilżoną ściereczką zetrzyj zanieczyszczenia z wałków i wkładki separatora.
  Figure 6: Wałki automatycznego podajnika dokumentów
  Zdjęcie przedstawiające wałki automatycznego podajnika dokumentów
  Figure 7: Wkładka separatora automatycznego podajnika dokumentów
  Zdjęcie przedstawiające wkładkę separatora automatycznego podajnika dokumentów
 8. Osusz wałki i wkładkę separatora za pomocą czystej, suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki.
 9. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
 10. Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 11. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 12. Ponownie umieść oryginalny dokument w podajniku dokumentów stroną do zadrukowania do góry.
  Figure 8: Ponownie umieść oryginalny dokument w podajniku
  Ilustracja przedstawiająca ponowne umieszczenie oryginalnego dokumentu w podajniku
 13. Spróbuj ponownie wykonać dane zadanie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Wykonaj reset zasilania

Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić reset zasilania.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Oddaj drukarkę do naprawy

Dane kontaktowe dotyczą wszystkich krajów i regionów z wyjątkiem regionu Azji i Pacyfiku.
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
Sprawdź, czy urządzenie podlega jeszcze ochronie gwarancyjnej. Jeśli potrzebujesz pomocy z określeniem stanu gwarancji urządzania, przejdź do sekcji Narzędzie do sprawdzania gwarancji firmy HP .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+