Jump to content

Drukarka HP Officejet Pro serii 8000 -- Instalacja oprogramowania drukarki w sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej

 • PrintPrint

Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie opisano instalację sterowników drukowania i innego oprogramowania dla urządzenia HP, które ma być używane w sieci bezprzewodowej lub przewodowej (Ethernet). Procedura konfiguracji komunikacji bezprzewodowej dotyczy sieci bezprzewodowej z punktem dostępu
Urządzenie, takie jak np. router bezprzewodowy, umożliwia połączenie z siecią bezprzewodową urządzeń obsługujących łączność bezprzewodową (np. drukarka HP).
(sieci infrastrukturalnej). Niniejszy dokument zawiera również opis sposobu zmiany konfiguracji urządzenia, tak aby korzystało ono z sieci, a nie z interfejsu USB.
NOTE:Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie urządzenia HP musi być zainstalowane na każdym komputerze, na którym ma być ono współużytkowane.
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows XP. Następnie wybierz rodzaj używanego połączenia.
Aby zainstalować urządzenie HP w sieci przewodowej (Ethernet), wykonaj poniższe czynności.
WAŻNE: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.

Krok 1: Sprawdź wymagania

Przygotuj następujące narzędzia:
 • Jeden z następujących typów kablowych punktów dostępu lub routerów: Router sieci Ethernet, przełącznik, koncentrator lub router bezprzewodowy z portami Ethernet
 • Komputer, który można podłączyć do kablowego punktu dostępu lub routera
 • Kabel Ethernet kat. 5 dla urządzenia HP. (Nie używaj standardowego kabla telefonicznego.)
  Figure 1: Porównanie kabli
  Kabel Ethernet i kabel telefoniczny
  1 - Kabel Ethernet
  2 - Kabel telefoniczny (nie używaj)
  Pomimo tego, że kabel Ethernet wygląda podobnie do standardowego kabla telefonicznego, są one wyposażone w inne wtyczki i mają inną liczbę przewodów. Wtyczka kabla Ethernet (nazywana również złączem RJ-45) jest szeroka, gruba i zawsze ma osiem przewodów. Wtyczka kabla telefonicznego jest węższa i ma od dwóch do sześciu przewodów.

Krok 2: Zmiana połączenia USB na połączenie Ethernet

Jeżeli drukarka, która dotychczas była podłączona za pomocą kabla USB, ma być użytkowana w sieci przewodowej Ethernet, przed wykonaniem kolejnych czynności należy odinstalować oprogramowanie połączenia USB.

Krok 3: Podłącz drukarkę HP do sieci

 1. Wyjmij zaślepkę lub osłonę z portu sieci Ethernet znajdującego się z tyłu urządzenia.
  Figure 2: Wyjmij zaślepkę
 2. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu sieciowego urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec kabla do wolnego gniazda punktu dostępu lub routera.
  Figure 3: Podłącz kabel Ethernet
 3. Podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 4. Włącz urządzenie.

Krok 4: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu

Płyta CD urządzenia nie jest konieczna do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu urządzenia można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
Płyta CDPobranie z Internetu
W przypadku nowego urządzenia:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
W przypadku starszego urządzenia:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż urządzenie HP.Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie najlepszych wyników instalacji w przypadku starszych urządzeń. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż urządzenie HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla urządzenia. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu produktu i płyty CD na rynek.

Krok 5: Zainstaluj oprogramowanie

Po zakończeniu czynności przygotowawczych postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla wybranego sposobu instalacji (z dysku CD lub z Internetu). W trakcie instalacji wybierz opcję połączenia za pomocą sieci, a nie za pomocą kabla USB.
WAŻNE: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwóllub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 4: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Podczas instalacji należy dokonać wyboru typu instalacji. Nazwy typów instalacji różnią się w zależności od urządzenia. Poniższe informacje mogą pomóc w wyborze typu instalacji.
 1. Włóż dysk CD dołączony do urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, uruchom go, wykonując następujące czynności:
  Kliknij przycisk Start (), polecenie Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
  W przypadku wyświetlenia monitu o wybór typu instalacji zapoznaj się z następującymi informacjami:
  Instalacja zalecanaInstalacja niestandardowa
  Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
  Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Firma HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji urządzenia.

  Ten typ instalacji jest przeznaczony dla większości użytkowników.
  Dla urządzenia, które posiadasz, może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Zastosuj instalację tego typu wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Na dysku twardym jest mało wolnego miejsca.
  • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeżeli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed próbą wykonania instalacji niestandardowej.)
  Typ instalacji Zalecana umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.
 3. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wybierz opcję Sieć, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie instalator wyświetli monit o podłączenie i odłączenie kabla USB.)
  Figure 5: Wybierz rodzaj połączenia
  Ilustracja rodzajów połączeń
 4. Kliknij przycisk Dalej.
   WAŻNE: Na tym etapie instalator rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze połączone. Jest to zamierzone działanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP (w języku angielskim).
Aby zainstalować urządzenie HP w sieci bezprzewodowej, wykonaj poniższe czynności.
WAŻNE: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.

Krok 1: Zbierz wymagane dane dotyczące konfiguracji sieciowej

Aby zainstalować urządzenie HP w sieci bezprzewodowej, przygotuj następujące elementy:
Nie szkodzi, jeżeli nie posiadasz jeszcze wszystkich informacji! Narzędzie HP Print and Scan Doctor
Narzędzie HP Print and Scan Doctor to automatyczne narzędzie, mające ułatwić użytkownikowi zbieranie informacji sieciowych.
pomoże zebrać niektóre z nich.
 • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID.
 • Klucz WEP lub hasło WPA
 • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
 • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Dostęp do Internetu jest jednak konieczny w celu uzyskania dostępu do usług internetowych lub aktualizacji produktu.
 • Drukarka HP obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść urządzenie w pobliżu komputera
 • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji). Nie podłączaj kabla USB w tym momencie.
Narzędzie HP Print and Scan Doctor szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów z drukowaniem, skanowaniem i łącznością. Umożliwia także szybką lokalizację danych logowania do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Narzędzie HP Print and Scan Doctor jest dostępne dla większości produktów firmy HP. Jest ponadto dostępne w większości języków. Może być jednak niedostępne w przypadku starszych modeli produktów firmy HP. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. Narzędzie HP Print and Scan Doctor otwiera się.
 3. Na pasku Menu w oknie narzędzia Print and Scan Doctor kliknij Sieć, a następnie kliknij opcję Pokaż zaawansowane informacje.
 4. Kliknij Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej.
 5. W sekcji Ustawienia sieci bezprzewodowej nazwa sieci bezprzewodowej jest podana w kolumnie SSID, a kolumna Klucz sieciowy wyświetla odpowiednie hasło sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Przygotuj się do instalacji

 1. Upewnij się, że urządzenie HP, punkt dostępu oraz komputer są włączone oraz że komputer jest połączony z siecią bezprzewodową.
 2. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do urządzenia HP.
 4. Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.

Krok 3: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu

Posiadanie dysku CD oryginalnie dołączonego do drukarki nie jest konieczne do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu drukarki można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wyborze sposobu instalacji:
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Instalacja z dysku CD jest szybka i prosta.
  W przypadku instalacji starszego modelu drukarki:Instalacja z dysku CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.

  Na przykład system Windows Vista został wydany w 2007 roku. Jeśli Twoja drukarka HP została wyprodukowana wcześniej, dostarczony z nią dysk CD może nie działać prawidłowo na komputerze z tym systemem.
  Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Użytkownicy, którzy nie dysponują dyskiem CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
  W przypadku instalacji starszego modelu drukarki:Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie optymalnych wyników instalacji w przypadku starszych modeli drukarek. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z dysku CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

  Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż model drukarki HP.
  Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla danej drukarki. Firma HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i dysku CD na rynek.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie urządzenia

Aby zainstalować urządzenie w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji (z płyty CD lub z Internetu). Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował bezprzewodowo z urządzeniem w tej samej sieci.
WAŻNE: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat zapory sieciowej, kliknij pozycję odblokuj, akceptuj, kontynuuj, odblokuj, tak, pozwalaj lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
 1. Włóż dysk CD dołączony do urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, uruchom go, wykonując następujące czynności:
  Kliknij przycisk Start (), polecenie Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
  W przypadku wyświetlenia monitu o wybór typu instalacji zapoznaj się z następującymi informacjami:
  Instalacja zalecanaInstalacja niestandardowa
  Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
  Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Firma HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji urządzenia.

  Ten typ instalacji jest przeznaczony dla większości użytkowników.
  Dla urządzenia, które posiadasz, może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Zastosuj instalację tego typu wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Na dysku twardym jest mało wolnego miejsca.
  • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeżeli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed próbą wykonania instalacji niestandardowej.)
  Typ instalacji Zalecana umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.
 3. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wybierz opcję Sieć, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie instalator wyświetli monit o podłączenie i odłączenie kabla USB.)
  Figure 6: Wybierz rodzaj połączenia
  Ilustracja rodzajów połączeń
 4. Kliknij przycisk Dalej.
   WAŻNE: Na tym etapie instalator rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze połączone. Jest to zamierzone działanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
Poniżej opisane zostały szczegółowe instrukcje, jednak można również obejrzeć film przedstawiający pobieranie oprogramowania i instalację urządzenia w sieci.
Obejrzyj poniższy film przedstawiający pobieranie oprogramowania, a następnie instalację urządzenia w sieci bezprzewodowej.
NOTE:Film ten przeznaczony jest wyłącznie do celów demonstracyjnych. Urządzenie i oprogramowanie przedstawione na filmie mogą się różnić od posiadanego urządzenia i oprogramowania.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 7: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows Vista. Następnie wybierz rodzaj używanego połączenia.
Aby zainstalować urządzenie HP w sieci przewodowej (Ethernet), wykonaj poniższe czynności.
WAŻNE: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.

Krok 1: Sprawdź wymagania

Przygotuj następujące narzędzia:
 • Jeden z następujących typów kablowych punktów dostępu lub routerów: Router sieci Ethernet, przełącznik, koncentrator lub router bezprzewodowy z portami Ethernet
 • Komputer, który można podłączyć do kablowego punktu dostępu lub routera
 • Kabel Ethernet kat. 5 dla urządzenia HP. (Nie używaj standardowego kabla telefonicznego.)
  Figure 8: Porównanie kabli
  Kabel Ethernet i kabel telefoniczny
  1 - Kabel Ethernet
  2 - Kabel telefoniczny (nie używaj)
  Pomimo tego, że kabel Ethernet wygląda podobnie do standardowego kabla telefonicznego, są one wyposażone w inne wtyczki i mają inną liczbę przewodów. Wtyczka kabla Ethernet (nazywana również złączem RJ-45) jest szeroka, gruba i zawsze ma osiem przewodów. Wtyczka kabla telefonicznego jest węższa i ma od dwóch do sześciu przewodów.

Krok 2: Zmiana połączenia USB na połączenie Ethernet

Jeżeli drukarka, która dotychczas była podłączona za pomocą kabla USB, ma być użytkowana w sieci przewodowej Ethernet, przed wykonaniem kolejnych czynności należy odinstalować oprogramowanie połączenia USB.

Krok 3: Podłącz drukarkę HP do sieci

 1. Wyjmij zaślepkę lub osłonę z portu sieci Ethernet znajdującego się z tyłu urządzenia.
  Figure 9: Wyjmij zaślepkę
 2. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu sieciowego urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec kabla do wolnego gniazda punktu dostępu lub routera.
  Figure 10: Podłącz kabel Ethernet
 3. Podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 4. Włącz urządzenie.

Krok 4: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu

Płyta CD urządzenia nie jest konieczna do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu urządzenia można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
Płyta CDPobranie z Internetu
W przypadku nowego urządzenia:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
W przypadku starszego urządzenia:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż urządzenie HP.Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie najlepszych wyników instalacji w przypadku starszych urządzeń. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż urządzenie HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla urządzenia. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu produktu i płyty CD na rynek.

Krok 5: Zainstaluj oprogramowanie

Po zakończeniu czynności przygotowawczych postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla wybranego sposobu instalacji (z dysku CD lub z Internetu). W trakcie instalacji wybierz opcję połączenia za pomocą sieci, a nie za pomocą kabla USB.
WAŻNE: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwóllub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 11: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z dysku CD.
 1. Włącz urządzenie.
 2. Włóż dysk CD dołączony do urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeżeli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), polecenie Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
  W przypadku wyświetlenia monitu o wybór typu instalacji zapoznaj się z następującymi informacjami:
  Instalacja zalecanaInstalacja niestandardowa
  Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
  Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Firma HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji urządzenia.

  Ten typ instalacji jest przeznaczony dla większości użytkowników.
  Dla urządzenia, które posiadasz, może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Zastosuj instalację tego typu wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Na dysku twardym jest mało wolnego miejsca.
  • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeżeli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed próbą wykonania instalacji niestandardowej.)
  Typ instalacji Zalecana umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.
 4. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wybierz opcję Sieć, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie instalator wyświetli monit o podłączenie i odłączenie kabla USB.)
  Figure 12: Wybierz rodzaj połączenia
  Ilustracja rodzajów połączeń
 5. Kliknij przycisk Dalej.
   WAŻNE: Na tym etapie instalator rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze połączone. Jest to zamierzone działanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
  NOTE:Jeżeli oprogramowanie zostało zainstalowane wcześniej w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz ma być ono użytkowane w sieci przewodowej (Ethernet), kliknij opcję Dodaj urządzenie po wyświetleniu okna Odinstaluj oprogramowanie lub okna Dodaj urządzenie.
  WAŻNE: Instalator może wyświetlić monit o sprawdzenie w Internecie dostępności najnowszych aktualizacji oprogramowania dla posiadanego urządzenia. W celu zapewnienia optymalnych wyników instalacji firma HP zaleca kliknięcie przycisku „Tak”, aby program instalacyjny sprawdził dostępność aktualizacji i automatycznie je pobrał.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP (w języku angielskim).
Aby zainstalować urządzenie HP w sieci bezprzewodowej, wykonaj poniższe czynności.
WAŻNE: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.

Krok 1: Zbierz wymagane dane dotyczące konfiguracji sieciowej

Aby zainstalować urządzenie HP w sieci bezprzewodowej, przygotuj następujące elementy:
Nie szkodzi, jeżeli nie posiadasz jeszcze wszystkich informacji! Narzędzie HP Print and Scan Doctor
Narzędzie HP Print and Scan Doctor to automatyczne narzędzie, mające ułatwić użytkownikowi zbieranie informacji sieciowych.
pomoże zebrać niektóre z nich.
 • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID.
 • Klucz WEP lub hasło WPA
 • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
 • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Dostęp do Internetu jest jednak konieczny w celu uzyskania dostępu do usług internetowych lub aktualizacji produktu.
 • Drukarka HP obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść urządzenie w pobliżu komputera
 • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji). Nie podłączaj kabla USB w tym momencie.
Narzędzie HP Print and Scan Doctor szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów z drukowaniem, skanowaniem i łącznością. Umożliwia także szybką lokalizację danych logowania do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Narzędzie HP Print and Scan Doctor jest dostępne dla większości produktów firmy HP. Jest ponadto dostępne w większości języków. Może być jednak niedostępne w przypadku starszych modeli produktów firmy HP. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. Narzędzie HP Print and Scan Doctor otwiera się.
 3. Na pasku Menu w oknie narzędzia Print and Scan Doctor kliknij Sieć, a następnie kliknij opcję Pokaż zaawansowane informacje.
 4. Kliknij Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej.
 5. W sekcji Ustawienia sieci bezprzewodowej nazwa sieci bezprzewodowej jest podana w kolumnie SSID, a kolumna Klucz sieciowy wyświetla odpowiednie hasło sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Przygotuj się do instalacji

 1. Upewnij się, że urządzenie HP, punkt dostępu oraz komputer są włączone oraz że komputer jest połączony z siecią bezprzewodową.
 2. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do urządzenia HP.
 4. Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.

Krok 3: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu

Posiadanie dysku CD oryginalnie dołączonego do drukarki nie jest konieczne do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu drukarki można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wyborze sposobu instalacji:
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Instalacja z dysku CD jest szybka i prosta.
  W przypadku instalacji starszego modelu drukarki:Instalacja z dysku CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.

  Na przykład system Windows Vista został wydany w 2007 roku. Jeśli Twoja drukarka HP została wyprodukowana wcześniej, dostarczony z nią dysk CD może nie działać prawidłowo na komputerze z tym systemem.
  Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Użytkownicy, którzy nie dysponują dyskiem CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
  W przypadku instalacji starszego modelu drukarki:Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie optymalnych wyników instalacji w przypadku starszych modeli drukarek. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z dysku CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

  Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż model drukarki HP.
  Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla danej drukarki. Firma HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i dysku CD na rynek.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie urządzenia

Aby zainstalować urządzenie w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji (z płyty CD lub z Internetu). Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował bezprzewodowo z urządzeniem w tej samej sieci.
WAŻNE: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat zapory sieciowej, kliknij pozycję odblokuj, akceptuj, kontynuuj, odblokuj, tak, pozwalaj lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
 1. Włóż dysk CD dołączony do urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, uruchom go, wykonując następujące czynności:
  Kliknij ikonę Windows (), kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
  W przypadku wyświetlenia monitu o wybór typu instalacji zapoznaj się z następującymi informacjami:
  Instalacja zalecanaInstalacja niestandardowa
  Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
  Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Firma HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji urządzenia.

  Ten typ instalacji jest przeznaczony dla większości użytkowników.
  Dla urządzenia, które posiadasz, może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Zastosuj instalację tego typu wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Na dysku twardym jest mało wolnego miejsca.
  • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeżeli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed próbą wykonania instalacji niestandardowej.)
  Typ instalacji Zalecana umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.
 3. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wybierz opcję Sieć, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie instalator wyświetli monit o podłączenie i odłączenie kabla USB.)
  Figure 13: Wybierz rodzaj połączenia
  Ilustracja rodzajów połączeń
 4. Kliknij przycisk Dalej.
   WAŻNE: Na tym etapie instalator rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze połączone. Jest to zamierzone działanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 14: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 7. Następnie wybierz rodzaj używanego połączenia.
Aby zainstalować urządzenie HP w sieci przewodowej (Ethernet), wykonaj poniższe czynności.
WAŻNE: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.

Krok 1: Sprawdź wymagania

Przygotuj następujące narzędzia:
 • Jeden z następujących typów kablowych punktów dostępu lub routerów: Router sieci Ethernet, przełącznik, koncentrator lub router bezprzewodowy z portami Ethernet
 • Komputer, który można podłączyć do kablowego punktu dostępu lub routera
 • Kabel Ethernet kat. 5 dla urządzenia HP. (Nie używaj standardowego kabla telefonicznego.)
  Figure 15: Porównanie kabli
  Kabel Ethernet i kabel telefoniczny
  1 - Kabel Ethernet
  2 - Kabel telefoniczny (nie używaj)
  Pomimo tego, że kabel Ethernet wygląda podobnie do standardowego kabla telefonicznego, są one wyposażone w inne wtyczki i mają inną liczbę przewodów. Wtyczka kabla Ethernet (nazywana również złączem RJ-45) jest szeroka, gruba i zawsze ma osiem przewodów. Wtyczka kabla telefonicznego jest węższa i ma od dwóch do sześciu przewodów.

Krok 2: Zmiana połączenia USB na połączenie Ethernet

Jeżeli drukarka, która dotychczas była podłączona za pomocą kabla USB, ma być użytkowana w sieci przewodowej Ethernet, przed wykonaniem kolejnych czynności należy odinstalować oprogramowanie połączenia USB.

Krok 3: Podłącz drukarkę HP do sieci

 1. Wyjmij zaślepkę lub osłonę z portu sieci Ethernet znajdującego się z tyłu urządzenia.
  Figure 16: Wyjmij zaślepkę
 2. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu sieciowego urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec kabla do wolnego gniazda punktu dostępu lub routera.
  Figure 17: Podłącz kabel Ethernet
 3. Podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 4. Włącz urządzenie.

Krok 4: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu

Płyta CD urządzenia nie jest konieczna do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu urządzenia można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
Płyta CDPobranie z Internetu
W przypadku nowego urządzenia:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
W przypadku starszego urządzenia:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż urządzenie HP.Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie najlepszych wyników instalacji w przypadku starszych urządzeń. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż urządzenie HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla urządzenia. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu produktu i płyty CD na rynek.

Krok 5: Zainstaluj oprogramowanie

Po zakończeniu czynności przygotowawczych postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla wybranego sposobu instalacji (z dysku CD lub z Internetu). W trakcie instalacji wybierz opcję połączenia za pomocą sieci, a nie za pomocą kabla USB.
WAŻNE: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwóllub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 18: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z dysku CD.
 1. Włącz urządzenie.
 2. Włóż dysk CD dołączony do urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeżeli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), polecenie Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
  W przypadku wyświetlenia monitu o wybór typu instalacji zapoznaj się z następującymi informacjami:
  Instalacja zalecanaInstalacja niestandardowa
  Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
  Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Firma HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji urządzenia.

  Ten typ instalacji jest przeznaczony dla większości użytkowników.
  Dla urządzenia, które posiadasz, może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Zastosuj instalację tego typu wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Na dysku twardym jest mało wolnego miejsca.
  • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeżeli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed próbą wykonania instalacji niestandardowej.)
  Typ instalacji Zalecana umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.
 4. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wybierz opcję Sieć, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie instalator wyświetli monit o podłączenie i odłączenie kabla USB.)
  Figure 19: Wybierz rodzaj połączenia
  Ilustracja rodzajów połączeń
 5. Kliknij przycisk Dalej.
   WAŻNE: Na tym etapie instalator rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze połączone. Jest to zamierzone działanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
  NOTE:Jeżeli oprogramowanie zostało zainstalowane wcześniej w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz ma być ono użytkowane w sieci przewodowej (Ethernet), kliknij opcję Dodaj urządzenie po wyświetleniu okna Odinstaluj oprogramowanie lub okna Dodaj urządzenie.
  WAŻNE: Instalator może wyświetlić monit o sprawdzenie w Internecie dostępności najnowszych aktualizacji oprogramowania dla posiadanego urządzenia. W celu zapewnienia optymalnych wyników instalacji firma HP zaleca kliknięcie przycisku „Tak”, aby program instalacyjny sprawdził dostępność aktualizacji i automatycznie je pobrał.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP (w języku angielskim).
Aby zainstalować urządzenie HP w sieci bezprzewodowej, wykonaj poniższe czynności.
WAŻNE: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.

Krok 1: Zbierz wymagane dane dotyczące konfiguracji sieciowej

Aby zainstalować urządzenie HP w sieci bezprzewodowej, przygotuj następujące elementy:
Nie szkodzi, jeżeli nie posiadasz jeszcze wszystkich informacji! Narzędzie HP Print and Scan Doctor
Narzędzie HP Print and Scan Doctor to automatyczne narzędzie, mające ułatwić użytkownikowi zbieranie informacji sieciowych.
pomoże zebrać niektóre z nich.
 • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID.
 • Klucz WEP lub hasło WPA
 • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
 • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Dostęp do Internetu jest jednak konieczny w celu uzyskania dostępu do usług internetowych lub aktualizacji produktu.
 • Drukarka HP obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść urządzenie w pobliżu komputera
 • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji). Nie podłączaj kabla USB w tym momencie.
Narzędzie HP Print and Scan Doctor szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów z drukowaniem, skanowaniem i łącznością. Umożliwia także szybką lokalizację danych logowania do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Narzędzie HP Print and Scan Doctor jest dostępne dla większości produktów firmy HP. Jest ponadto dostępne w większości języków. Może być jednak niedostępne w przypadku starszych modeli produktów firmy HP. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. Narzędzie HP Print and Scan Doctor otwiera się.
 3. Na pasku Menu w oknie narzędzia Print and Scan Doctor kliknij Sieć, a następnie kliknij opcję Pokaż zaawansowane informacje.
 4. Kliknij Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej.
 5. W sekcji Ustawienia sieci bezprzewodowej nazwa sieci bezprzewodowej jest podana w kolumnie SSID, a kolumna Klucz sieciowy wyświetla odpowiednie hasło sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Przygotuj się do instalacji

 1. Upewnij się, że urządzenie HP, punkt dostępu oraz komputer są włączone oraz że komputer jest połączony z siecią bezprzewodową.
 2. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do urządzenia HP.
 4. Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.

Krok 3: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu

Posiadanie dysku CD oryginalnie dołączonego do drukarki nie jest konieczne do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu drukarki można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wyborze sposobu instalacji:
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Instalacja z dysku CD jest szybka i prosta.
  W przypadku instalacji starszego modelu drukarki:Instalacja z dysku CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.

  Na przykład system Windows Vista został wydany w 2007 roku. Jeśli Twoja drukarka HP została wyprodukowana wcześniej, dostarczony z nią dysk CD może nie działać prawidłowo na komputerze z tym systemem.
  Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Użytkownicy, którzy nie dysponują dyskiem CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
  W przypadku instalacji starszego modelu drukarki:Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie optymalnych wyników instalacji w przypadku starszych modeli drukarek. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z dysku CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

  Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż model drukarki HP.
  Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla danej drukarki. Firma HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i dysku CD na rynek.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie urządzenia

Aby zainstalować urządzenie w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji (z płyty CD lub z Internetu). Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował bezprzewodowo z urządzeniem w tej samej sieci.
WAŻNE: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat zapory sieciowej, kliknij pozycję odblokuj, akceptuj, kontynuuj, odblokuj, tak, pozwalaj lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
 1. Włóż dysk CD dołączony do urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, uruchom go, wykonując następujące czynności:
  Kliknij ikonę Windows (), kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
  W przypadku wyświetlenia monitu o wybór typu instalacji zapoznaj się z następującymi informacjami:
  Instalacja zalecanaInstalacja niestandardowa
  Instalacja zalecana, Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana
  Pełne wykorzystanie funkcji urządzenia: Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Firma HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji urządzenia.

  Ten typ instalacji jest przeznaczony dla większości użytkowników.
  Dla urządzenia, które posiadasz, może być dostępna instalacja niestandardowa. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego. Zastosuj instalację tego typu wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Na dysku twardym jest mało wolnego miejsca.
  • Podczas próby wykonania instalacji zalecanej wystąpił błąd. (Jeżeli podczas instalacji zalecanej wystąpiły błędy, napraw je przed próbą wykonania instalacji niestandardowej.)
  Typ instalacji Zalecana umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia.
 3. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wybierz opcję Sieć, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie instalator wyświetli monit o podłączenie i odłączenie kabla USB.)
  Figure 20: Wybierz rodzaj połączenia
  Ilustracja rodzajów połączeń
 4. Kliknij przycisk Dalej.
   WAŻNE: Na tym etapie instalator rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze połączone. Jest to zamierzone działanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 21: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 8. Najpierw wybierz rodzaj połączenia.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować drukarkę w sieci przewodowej (Ethernet).

Krok 1: Sprawdź wymagania

Przygotuj następujące narzędzia:
 • Jeden z następujących typów kablowych punktów dostępu lub routerów: Router sieci Ethernet, przełącznik, koncentrator lub router bezprzewodowy z portami Ethernet
 • Komputer, który można podłączyć do kablowego punktu dostępu lub routera
 • Kabel Ethernet kat. 5 dla urządzenia HP. (Nie używaj standardowego kabla telefonicznego.)
  Figure 22: Porównanie kabli
  Kabel Ethernet i kabel telefoniczny
  1 - Kabel Ethernet
  2 - Kabel telefoniczny (nie używaj)
  Pomimo tego, że kabel Ethernet wygląda podobnie do standardowego kabla telefonicznego, są one wyposażone w inne wtyczki i mają inną liczbę przewodów. Wtyczka kabla Ethernet (nazywana również złączem RJ-45) jest szeroka, gruba i zawsze ma osiem przewodów. Wtyczka kabla telefonicznego jest węższa i ma od dwóch do sześciu przewodów.

Krok 2: Zmiana połączenia USB na połączenie Ethernet (opcjonalne)

Jeżeli drukarka, która dotychczas była podłączona za pomocą kabla USB, ma być użytkowana w sieci przewodowej Ethernet, przed wykonaniem kolejnych czynności należy odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () lub lewy dolny róg ekranu, a następnie kliknij pozycję Szukaj.
 2. W polu wyszukiwania wpisz HP i kliknij nazwę drukarki po jej wyświetleniu. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
 3. Kliknij pozycję Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
 4. Kliknij przycisk Podłącz nową drukarkę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę do pracy w sieci przewodowej.
 5. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera. Po skonfigurowaniu drukarki w sieci przewodowej nie ma potrzeby dalszego wykonywania czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 3: Podłącz drukarkę do sieci

 1. Wyjmij zaślepkę lub osłonę z portu sieci Ethernet znajdującego się z tyłu urządzenia.
  Figure 23: Wyjmij zaślepkę
 2. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu sieciowego urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec kabla do wolnego gniazda punktu dostępu lub routera.
  Figure 24: Podłącz kabel Ethernet
 3. Podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 4. Włącz urządzenie.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie

Po zakończeniu czynności przygotowawczych postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla wybranego sposobu instalacji. W trakcie instalacji wybierz opcję połączenia za pomocą sieci przewodowej, a nie za pomocą kabla USB.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 25: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukowania w systemie Windows 8 dla danej drukarki.
Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie kreatora instalacji drukarki HP
Następujący film przedstawia sposób uruchamiania Kreatora instalacji drukarki HP.
NOTE:Ten film przedstawia system operacyjny Windows 8 oraz drukarkę HP Officejet Pro 8600A (N911a) e-All-in-One. Czynności niezbędne w przypadku nawigacji w tym systemie operacyjnym mogą być trochę inne, ale czynności niezbędne w przypadku uruchamiania Kreatora instalacji drukarki HP są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Ilustracja: Ikona Kreatora instalacji drukarkiKreator instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia.

Kliknij tutaj, aby przejść do Kreatora instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP (2 MB) Więcej informacji>>
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować w sieci bezprzewodowej drukarkę, która obsługuje łączność bezprzewodową.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
 1. Przygotuj niżej wymienione dane:
  •  nazwa sieci: nazwa sieci to identyfikator SSID
   nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej
   .
  •  hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () lub w lewym dolnym rogu ekranu kliknij opcję Szukaj.
  2. W polu Szukaj wpisz HP, a następnie kliknij ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  3. Kliknij opcję Narzędzia, a następnie Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  4. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Zainstaluj oprogramowanie

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji (z Internetu lub z kreatora instalacji drukarki HP). Aby zainstalować oprogramowanie na wszystkich komputerach, które współpracują bezprzewodowo z drukarką w tej samej sieci, powtórz te czynności na każdym z nich.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 26: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukowania w systemie Windows 8 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia.
Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie kreatora instalacji drukarki HP
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP.
NOTE:Ten film przedstawia system operacyjny Windows 8 oraz drukarkę HP ENVY 100 (D410a) e-All-in-One. Poruszanie się po Twoim systemie operacyjnym może wyglądać nieco inaczej, ale kroki pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP pozostają takie same.
Ilustracja: Ikona Kreatora instalacji drukarkiKreator instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia.

Kliknij tutaj, aby przejść do Kreatora instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP (2 MB) Więcej informacji>>
Wykonaj poniższe czynności w przypadku systemu operacyjnego Mac OS X. Następnie wybierz rodzaj używanego połączenia.
Ważne: Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania zakończ konfigurację sprzętową urządzenia HP. Przed wykonaniem dalszych czynności odszukaj instrukcję dotyczącą montażu urządzenia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zmontowane.
Ważne: Aby podłączyć urządzenie do komputera z systemem operacyjnym Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), nie instaluj oprogramowania dla systemu Mac OS X 10.3, 10.4 lub 10.5. Starsze oprogramowanie nie jest zgodne z systemem Snow Leopard.
Aby zainstalować urządzenie HP w sieci przewodowej (Ethernet), wykonaj poniższe czynności.
WAŻNE: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.

Krok 1: Sprawdź wymagania

Przygotuj następujące narzędzia:
 • Jeden z następujących typów kablowych punktów dostępu lub routerów: Router sieci Ethernet, przełącznik, koncentrator lub router bezprzewodowy z portami Ethernet
 • Komputer, który można podłączyć do kablowego punktu dostępu lub routera
 • Kabel Ethernet kat. 5 dla urządzenia HP. (Nie używaj standardowego kabla telefonicznego.)
  Figure 27: Porównanie kabli
  Kabel Ethernet i kabel telefoniczny
  1 - Kabel Ethernet
  2 - Kabel telefoniczny (nie używaj)
  Pomimo tego, że kabel Ethernet wygląda podobnie do standardowego kabla telefonicznego, są one wyposażone w inne wtyczki i mają inną liczbę przewodów. Wtyczka kabla Ethernet (nazywana również złączem RJ-45) jest szeroka, gruba i zawsze ma osiem przewodów. Wtyczka kabla telefonicznego jest węższa i ma od dwóch do sześciu przewodów.

Krok 2: Podłącz drukarkę HP do sieci

 1. Wyjmij zaślepkę lub osłonę z portu sieci Ethernet znajdującego się z tyłu urządzenia.
  Figure 28: Wyjmij zaślepkę
 2. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu sieciowego urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec kabla do wolnego gniazda punktu dostępu lub routera.
  Figure 29: Podłącz kabel Ethernet
 3. Podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 4. Włącz urządzenie.

Krok 3: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu

Płyta CD urządzenia nie jest konieczna do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu urządzenia można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
Płyta CDPobranie z Internetu
W przypadku nowego urządzenia:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
W przypadku starszego urządzenia:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż urządzenie HP.Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie najlepszych wyników instalacji w przypadku starszych urządzeń. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż urządzenie HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla urządzenia. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu produktu i płyty CD na rynek.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie

Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, wykonaj czynności opisane dla wybranego sposobu instalacji (z dysku CD lub z Internetu).
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na tej samej partycji dysku, co system operacyjny.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 30: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem dla komputera Macintosh do napędu CD komputera.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku z oprogramowaniem HP, wyświetloną pod ikoną dysku twardego komputera Macintosh.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Instalator HP.
  Zostanie otwarty program Instalator HP.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz produkt HP i kliknij przycisk OK.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP (w języku angielskim).
WAŻNE: Przed instalacją urządzenia skonfiguruj sieć bezprzewodową. (Aby skonfigurować sieć, wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi dostarczonej z danym punktem dostępu).
WAŻNE: Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia uzyskaj następujące informacje o sieci:
 • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
 • Hasło: Klucz WEP lub hasło WPA
NOTE:Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
 • Jeżeli urządzenie nie zostało jeszcze zainstalowane, wykonaj instrukcje zamieszczone w podrozdziale „Opcja 1: Instalacja bezprzewodowa”.
 • Aby zmienić istniejący sposób łączenia z urządzeniem na sieć bezprzewodową, wykonaj instrukcje zamieszczone w podrozdziale „Opcja 2: Zmiana typu połączenia”.
Jeżeli oprogramowanie nie zostało wcześniej zainstalowane, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Przygotuj się do instalacji
 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że posiadasz poniższe dane i spełnione są poniższe wymogi:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Dostęp do Internetu. Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową. Na czas instalacji należy umieścić urządzenie w pobliżu komputera.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji).
  • Uprawnienia administratora lub hasło.
 2. Upewnij się, że urządzenie, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Podłącz kabel USB do gniazda USB z tyłu urządzenia i do dowolnego gniazda USB w komputerze.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
Krok 2: Wybierz instalację oprogramowania z płyty CD lub pliku pobranego z Internetu
Płyta CD urządzenia nie jest konieczna do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu urządzenia można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
Płyta CDPobranie z Internetu
W przypadku nowego urządzenia:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
W przypadku starszego urządzenia:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż urządzenie HP.Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie najlepszych wyników instalacji w przypadku starszych urządzeń. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż urządzenie HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla urządzenia. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu produktu i płyty CD na rynek.
Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie
Aby zainstalować oprogramowanie drukarki, wykonaj czynności opisane dla wybranego sposobu instalacji (z dysku CD lub z Internetu).
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na tej samej partycji dysku, co system operacyjny.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 31: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem dla komputera Macintosh do napędu CD komputera.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku z oprogramowaniem HP, wyświetloną pod ikoną dysku twardego komputera Macintosh.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Instalator HP.
  Zostanie otwarty program Instalator HP.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz produkt HP i kliknij przycisk OK.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zmienić istniejący typ połączenia na połączenie z siecią bezprzewodową, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 1. Otwórz program HP Device Manager (Menedżer urządzeń HP).
  Figure 32: Ikona programu HP Device Manager (Menedżer urządzeń HP)
  Ikona programu HP Device Manager (Menedżer urządzeń HP)
 2. W menu rozwijanym Informacje i ustawienia kliknij opcję Asystent ustawień.
  Zostanie wyświetlone okno Asystent ustawień HP.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przypisać ustawienie typu połączenia do istniejącej sieci bezprzewodowej.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+