Jump to content

Drukowanie bezpośrednio na płytach CD lub DVD

  • PrintPrint
Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższą ilustrację, a następnie wybierz z menu opcjęOtwórz w nowym oknie, aby zobaczyć demonstrację dotyczącą drukowania bezpośrednio na płytach CD lub DVD.
NOTE:Jeśli demonstracja nie wyświetli się prawidłowo, użyj jednej z poniższych metod, aby pobrać i drukować na płytach CD lub DVD:
  • Podręcznik użytkownika dostarczony wraz z urządzeniem.
  • Pliki pomocy online zainstalowane wraz z oprogramowaniem urządzenia. Aby otworzyć pliki, kliknij przycisk Start lub ikonę systemu Windows (), wskaż Wszystkie programy, kliknij HP, kliknij folder urządzenia, a następnie opcję Pomoc ().

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+