Jump to content

Drukowanie bezpośrednio na płytach CD lub DVD

  • PrintPrint
Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższą ilustrację, a następnie wybierz z menu opcjęOtwórz w nowym oknie , aby zobaczyć demonstrację dotyczącą drukowania bezpośrednio na płytach CD lub DVD.
NOTE:Jeśli demonstracja nie wyświetli się prawidłowo, użyj jednej z poniższych metod, aby pobrać i drukować na płytach CD lub DVD:
  • Podręcznik użytkownika dostarczony wraz z urządzeniem.
  • Pliki pomocy online zainstalowane wraz z oprogramowaniem urządzenia. Aby otworzyć pliki, kliknij przycisk Start lub ikonę systemu Windows ( ), wskaż Wszystkie programy , kliknij HP , kliknij folder urządzenia, a następnie opcję Pomoc ( ).

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+