Jump to content

Windows: Jak uzyskać oprogramowanie Centrum obsługi HP

 • PrintPrint

Co to jest Centrum obsługi HP?

Centrum obsługi HP to główny program służący do kontroli i utrzymywania sprawności urządzenia. Program ten jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników i nie można go pobrać oddzielnie . Centrum obsługi HP stanowi główny punkt dostępu do zadań takich jak skanowanie, drukowanie i kopiowanie, a ponadto zapewnia dostęp do następujących elementów:
 • ustawień drukarki (takich jak ustawienia skanowania i druku)
 • pomocy i rozwiązywania problemów
 • łącz do materiałów eksploatacyjnych
 • innych programów HP (takich jak oprogramowania do edycji zdjęć)
Podczas standardowej instalacji pełnej wersji oprogramowania HP Centrum obsługi HP jest instalowane automatycznie. Jednak w przypadku instalacji sterownika podstawowego lub sterownika typu plug-and-play aplikacja ta nie jest instalowana. W przypadku instalacji niestandardowej lub minimalnej oprogramowanie mogło zostać wykluczone z instalacji.
Należy zatem sprawdzić, czy Centrum obsługi HP znajduje się na liście zainstalowanych programów:
 • Windows XP : Kliknij kolejno menu Start , Wszystkie programy i folder HP .
 • Windows Vista i Windows 7 : Kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Wszystkie programy , a następnie folder HP .
 • Windows 8 : Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij pozycję Szukaj i w polu Szukaj wpisz Solution Center .
 • Jeżeli Centrum obsługi HP znajduje się na liście programów HP , kliknij je, aby je uruchomić. Jeśli pogram uruchamia się, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
 • Jeśli Centrum obsługi HP nie pojawi się na liście programów , kliknij swój system operacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż dysk CD dołączony do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, kliknij kolejno Start , Mój komputer , a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP zaleca wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu przez instalatora odpowiedniego monitu. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Minimalnej uważnie przeczytaj opis każdego składnika oprogramowania. Pozwoli to uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż dysk CD dołączony do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Komputer , a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól , aby kontynuować.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej , uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż dysk CD dołączony do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Komputer , a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól , aby kontynuować.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej , uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukowania w systemie Windows 8 dla danej drukarki. Aby oszczędzić czas, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia zamiast sięgać po pozostałe metody instalacji przedstawione w niniejszym dokumencie. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać i uruchomić kreator instalacji drukarki HP.
NOTE:Kreator instalacji drukarki HP jest dostępny tylko dla wybranych drukarek.
Łącze do narzędziaRozmiar pliku
Kreator instalacji drukarki HP > 1 MB

Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie kreatora instalacji drukarki HP

Poniższy film przedstawia sposób pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP.
NOTE:Ten film przedstawia system operacyjny Windows 8 oraz drukarkę HP ENVY 100 (D410a) e-All-in-One. Poruszanie się po Twoim systemie operacyjnym może wyglądać nieco inaczej, ale kroki pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP pozostają takie same.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej , uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.

Film wideo przedstawiający pobieranie i instalację pełnej wersji oprogramowania

Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji pełnej wersji oprogramowania za pomocą połączenia USB w systemie Windows 8.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.