Jump to content

Windows: Jak uzyskać oprogramowanie Centrum obsługi HP

 • PrintPrint

Co to jest Centrum obsługi HP?

Centrum obsługi HP to główny program służący do kontroli i utrzymywania sprawności urządzenia. Program ten jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników i nie można go pobrać oddzielnie . Centrum obsługi HP stanowi główny punkt dostępu do zadań takich jak skanowanie, drukowanie i kopiowanie, a ponadto zapewnia dostęp do następujących elementów:
 • ustawień drukarki (takich jak ustawienia skanowania i druku)
 • pomocy i rozwiązywania problemów
 • łącz do materiałów eksploatacyjnych
 • innych programów HP (takich jak oprogramowania do edycji zdjęć)
Podczas standardowej instalacji pełnej wersji oprogramowania HP Centrum obsługi HP jest instalowane automatycznie. Jednak w przypadku instalacji sterownika podstawowego lub sterownika typu plug-and-play aplikacja ta nie jest instalowana. W przypadku instalacji niestandardowej lub minimalnej oprogramowanie mogło zostać wykluczone z instalacji.
Należy zatem sprawdzić, czy Centrum obsługi HP znajduje się na liście zainstalowanych programów:
 • Windows XP : Kliknij kolejno menu Start , Wszystkie programy i folder HP .
 • Windows Vista i Windows 7 : Kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Wszystkie programy , a następnie folder HP .
 • Windows 8 : Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij pozycję Szukaj i w polu Szukaj wpisz Solution Center .
 • Jeżeli Centrum obsługi HP znajduje się na liście programów HP , kliknij je, aby je uruchomić. Jeśli pogram uruchamia się, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
 • Jeśli Centrum obsługi HP nie pojawi się na liście programów , kliknij swój system operacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż dysk CD dołączony do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, kliknij kolejno Start , Mój komputer , a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP zaleca wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu przez instalatora odpowiedniego monitu. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Minimalnej uważnie przeczytaj opis każdego składnika oprogramowania. Pozwoli to uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż dysk CD dołączony do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Komputer , a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól , aby kontynuować.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej , uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
Centrum obsługi HP można zainstalować z płyty CD dołączonej do drukarki. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane z płyty CD dołączonej do drukarki, a nie pobrane z Internetu.
 • Podczas instalacji niektóre składniki oprogramowania zostały pominięte.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania nie były instalowane żadne aktualne wersje programów ze strony internetowej HP.
W takiej sytuacji, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż dysk CD dołączony do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Komputer , a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól , aby kontynuować.
 3. Wybierz opcję instalacji dodatkowego oprogramowania.
 4. Wybierz składnik Centrum obsługi HP.
 5. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej , uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować Centrum obsługi HP, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukowania w systemie Windows 8 dla danej drukarki. Aby oszczędzić czas, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia zamiast sięgać po pozostałe metody instalacji przedstawione w niniejszym dokumencie. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać i uruchomić kreator instalacji drukarki HP.
NOTE:Kreator instalacji drukarki HP jest dostępny tylko dla wybranych drukarek.
Łącze do narzędziaRozmiar pliku
Kreator instalacji drukarki HP > 1 MB

Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie kreatora instalacji drukarki HP

Poniższy film przedstawia sposób pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP.
NOTE:Ten film przedstawia system operacyjny Windows 8 oraz drukarkę HP ENVY 100 (D410a) e-All-in-One. Poruszanie się po Twoim systemie operacyjnym może wyglądać nieco inaczej, ale kroki pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP pozostają takie same.
Centrum obsługi HP jest częścią kompletnego oprogramowania i zestawu sterowników do pobrania ze strony HP. W celu zainstalowania oprogramowania HP należy wykonać następujące czynności.
NOTE:HP proponuje wybór instalacji Zalecanej po wyświetleniu odpowiedniego zapytania podczas instalacji. Pozwoli to mieć pewność, że program Centrum obsługi HP zostanie zainstalowany. W przypadku wyboru instalacji Niestandardowej , uważnie czytaj opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.

Film wideo przedstawiający pobieranie i instalację pełnej wersji oprogramowania

Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji pełnej wersji oprogramowania za pomocą połączenia USB w systemie Windows 8.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+