Jump to content

Brak obrazu na monitorze po włączeniu komputera

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq All-in-One oraz HP TouchSmart.
Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby rozwiązać problem braku obrazu na zasilanym monitorze.
Wyjmij wszelkie nośniki ze stacji dyskietek, napędów dysków CD/DVD, portów USB i gniazd czytnika kart pamięci oraz odłącz wszystkie zbędne urządzenia (drukarki, skanery, zewnętrzne dyski twarde itp.). Od komputera nie odłączaj jedynie klawiatury i myszy.
Po odłączeniu urządzeń ponownie uruchom komputer. Jeśli system Windows uruchamia się prawidłowo, a na monitorze wyświetlany jest obraz, oznacza to, że urządzenie uniemożliwia uruchomienie komputera. Szczegółowe informacje, które pozwolą rozwiązać ten problem, są dostępne w sekcji Aktualizacja BIOS .
Jeśli na monitorze nie jest wyświetlany obraz lub system Windows nie uruchamia się prawidłowo, wybierz spośród objawów najbardziej zbliżony do problemu występującego w komputerze:
Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić domyślną konfigurację systemu BIOS:
NOTE:Opisane czynności można wykonać nawet, jeśli ekran jest pusty.
 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz przewód zasilający.
 2. Po odłączeniu przewodu zasilającego naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania.
 3. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz komputer.
 4. Naciskaj kilkakrotnie klawisz F10co około 1 sekundę przez 5 sekund od momentu włączenia komputera.
 5. Odczekaj 5 sekund.
 6. Naciśnij klawisz F5. W ten sposób przywrócone zostaną domyślne ustawienia systemu BIOS.
 7. Naciśnij klawisz Enter. Zmiany zostaną w ten sposób zaakceptowane.
 8. Naciśnij klawisz F10. Spowoduje to wyświetlenie okna umożliwiającego zapisanie i zakończenie.
 9. Naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to zapisanie zmian, wyjście z systemu BIOS i ponowne uruchomienie komputera.
 10. Po ponownym uruchomieniu komputera na monitorze powinno zostać wyświetlone logo HP.
  • Jeśli na monitorze zostanie wyświetlone logo HP, a system Windows uruchomi się prawidłowo, oznacza to, że procedura jest zakończona.
  • Jeśli logo HP zostanie na krótko wyświetlone na monitorze, po czym ekran monitora znów stanie się pusty, a system Windows nie uruchomi się prawidłowo, należy kontynuować procedurę rozwiązywania problemów.
  • Jeśli po co najmniej trzykrotnym wykonaniu powyższych czynności ekran pozostaje pusty (nie jest na nim wyświetlane logo HP), może to oznaczać, że komputer wymaga naprawy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP (w j. angielskim).
Pusty ekran i ciche dźwięki przypominające klikanie to normalne zjawisko, występujące, gdy komputer próbuje zmienić rozdzielczość lub inne ustawienia wyświetlania. Jeśli ekran jest pusty przez ponad 5 sekund i powraca do tych samych ustawień (nie widać żadnych zmian), oznacza to, że monitor nie był w stanie wprowadzić nowych ustawień wyświetlania.
Aby zmienić rozdzielczość obrazu, wykonaj następujące czynności:
NOTE:Jeśli nie możesz wybrać rozdzielczości obrazu, zaktualizuj sterowniki karty graficznej, a następnie ponownie wykonaj opisane czynności.
 1. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F8 po wyświetleniu ekranu z logo HP.
 2. Aby zmienić rozdzielczość obrazu na niską, wykonaj następujące czynności:
 3. Logo Windows powinno być teraz prawidłowo wyświetlane na ekranie monitora.
  • Jeśli logo Windows jest prawidłowo wyświetlane na ekranie monitora, oznacza to, że procedura jest zakończona.
  • Jeśli logo Windows nie jest prawidłowo wyświetlane, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP (w j. angielskim) w celu uzyskania dalszej pomocy.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+