Jump to content

Skanowanie do komputera

 • PrintPrint

HP Photosmart All-in-One B010 series - Skanowanie do komputera

Skanowanie do komputera
 1. Załaduj oryginał.
  1. Unieś pokrywę urządzenia.
   Rysunek - Podnieś pokrywę
   Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
   Rysunek - Dosuwanie górnej krawędzi kartki z oryginałem do prawego dolnego rogu szyby
   Zamknij pokrywę.
 2. Rozpocznij skanowanie.
  NOTE:Skanowanie wymaga podłączenia drukarki do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do skanowania. Wyłączenie oprogramowania HP Digital Imaging spowoduje, że przycisk Skanuj na wyświetlaczu drukarki nie uruchomi automatycznie oprogramowania do skanowania HP. W takim wypadku do uruchomienia oprogramowania skanującego można użyć Centrum obsługi HP.
  1. Na ekranie startowym naciśnij przycisk obok Skanuj.
   Gdy wyświetlane jest okno podglądu Skanowania HP na komputerze, dostosuj wybrany obraz zgodnie z potrzebami. Kliknij przycisk Zakończ.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+