Jump to content

Klawisze F5/F6 nie powodują zmiany ustawień kolejności rozruchu w systemie BIOS po uaktualnieniu tego systemu

  • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion serii dv5-1000/dv7-1000 Entertainment.
Klawisze funkcyjne F5/F6 nie powodują zmiany ustawień kolejności rozruchu w systemie BIOS po uaktualnieniu tego systemu.

Przywróć domyślne ustawienia systemu BIOS

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.
  1. Naciśnij klawisz F10 podczas procedury testowej POST (Power-On-Self-Test), aby wejść w ustawienia systemu BIOS.
  2. Naciśnij klawisz F9, aby przywrócić domyślną wartość systemu BIOS.
  3. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z systemu BIOS.
  4. Po zapisaniu zmian należy ponownie uruchomić komputer przenośny.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+