Jump to content

Napęd optyczny komputera nie czyta płyt (system Windows 7)

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Czynności opisane w tym dokumencie pozwolą rozwiązać problemy z czytaniem płyt przez napędy CD i DVD.

Przed rozpoczęciem

Czy napęd może czytać tylko niektóre rodzaje płyt? Jeżeli napęd nie odczytuje płyt zakupionych w sklepie, wyprodukowanych w wytwórni płytowej lub przez producenta oprogramowania, pomiń tę część dokumentu i zacznij rozwiązywanie problemu od kroku 1.
Jeżeli napęd nie czyta płyt nagranych na innym komputerze, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami:
 • W pierwszej kolejności upewnij się, że zapisaną płytę można odczytać na komputerze, na którym została nagrana. Jeżeli jest to niemożliwe, oznacza to, że problem dotyczy płyty lub zdolności tego komputera do nagrywania płyt.
 • Upewnij się, że rodzaj płyty jest zgodny z komputerem nagrywającym płytę oraz z komputerem ją odtwarzającym (CD-R, DVD+R itd...). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Informacje ogólne o zgodności i formatach płyt .
 • Upewnij się, że po zakończeniu nagrywania płyty sesja została zamknięta. Przeczytaj dokumentację pomocy dołączonej do oprogramowania, którego użyto do nagrania płyty.
 • Spróbuj nagrać płytę przy niższej szybkości. Nawet jeżeli płyta jest zgodna z szybkością nagrywania 16x, inne napędy mogą mieć problem z jej odczytaniem. Przed próbą odtworzenia płyty na komputerze spróbuj nagrać ją z szybkością 4x.
 • Przed przystąpieniem do rozwiązania problemów z napędem spróbuj nagrywać i odtwarzać płytę trzech różnych marek pustych płyt.
Jeżeli pomimo zastosowania powyższych wskazówek napęd w dalszym ciągu nie czyta płyt nagranych na innym komputerze, przejdź do kroku 5: Ponowna instalacja napędu za pomocą Menedżera urządzeń .
Aby dowiedzieć się więcej o danej czynności, kliknij nagłówek lub znajdujący się obok niego znak plus (+), aby rozwinąć pole informacji.
Jeżeli po umieszczeniu płyty w napędzie nic się nie dzieje w systemie Windows, możliwe, że napęd nie został wykryty przez system. Wykonaj poniższe kroki, aby
 1. Kliknij Start , a następnie w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Figure 1: Uruchamianie Menedżera urządzeń
  Uruchamianie Menedżera urządzeń z pola wyszukiwania
 2. Dwukrotnie kliknij element Stacje dysków CD-ROM/DVD.
  Figure 2: Menedżer urządzeń
  Menedżer urządzeń
 3. Jeżeli nazwa napędu CD/DVD nie znajduje się na liście Menedżera urządzeń, pozostałe czynności podejmowane w ramach rozwiązywania problemów nie pomogą. Należy zapoznać się z treścią dokumentu pomocy HP Napęd CD lub DVD nie jest wykrywany (Windows 7) .
  Jeżeli dysk pojawi się na liście, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problemy.
Jeżeli funkcja Autoodtwarzanie jest ustawiona na niepodejmowanie żadnej akcji po włożeniu płyty, płyta nie może uruchomić się automatycznie. W takim wypadku płytę można otworzyć za pomocą Eksploratora Windows lub innych programów. aby jednak ułatwić proces otwierania płyt, należy wykonać następujące czynności w celu włączenia funkcji Autoodtwarzanie:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie Programy domyślne.
 2. Kliknij pozycję Zmień ustawienia autoodtwarzania.
  Figure 3: Programy domyślne
  Programy domyślne
 3. Upewnij się, że pole wyboru przy opcji Użyj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urządzeń jest zaznaczone. Jeżeli nie, zaznacz je.
  Figure 4: Ustawienia funkcji Autoodtwarzanie
  Ustawienia funkcji Autoodtwarzanie
 4. Wybierz opcję Pytaj mnie za każdym razem dla każdego typu zawartości płyt CD i DVD
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Uszkodzone lub wadliwie wyprodukowane płyty są najczęstszymi przyczynami problemów z napędem CD/DVD. Plastikowe płyty łatwo się rysują, a narażenie ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może doprowadzić do utraty danych. Płyty uszkodzone w wyniku działania promieni słonecznych należy wymienić. Jeżeli płyta jest porysowana, spróbuj ją wyczyścić albo naprawić. Większość sklepów z artykułami elektronicznymi oferuje niedrogie zestawy do naprawy dysków.
CAUTION: Korzystając z zestawu do naprawy dysków poczekaj na wyschnięcie płyty dłużej niż to zaleca producent. Jeżeli płyn z zestawu do naprawy nie wyschnie dobrze, może zostać starty z powierzchni płyty podczas jej obracania się. Może to prowadzić do uszkodzenia elementów optycznych w napędzie i pogorszyć sytuację.
Aby sprawdzić, czy płyty albo napęd wymagają dalszych zabiegów, należy wykonać następujące czynności:
 1. Włóż płytę CD z programem (może to być gra albo inne oprogramowanie) do napędu CD lub DVD i obserwuj, co się stanie.
  • Jeżeli otworzy się okno Autoodtwarzanie, oznacza to, że napęd może odczytać płytę. Dane na płycie mogą być uszkodzone, niemniej jednak napęd jest sprawny i może odczytać zawartość płyty.
  • Jeżeli komputer nie zareaguje lub przestanie odpowiadać, oznacza to, że laser nie może odczytać informacji o rozruchu zapisanych na płycie. W tej sytuacji naciśnij przycisk Wysuń, aby wyjąć płytę i odblokować komputer.
 2. Wypróbuj inne płyty z oprogramowaniem, aby ustalić, jak działa napęd. Zalecamy wypróbowanie w ten sposób co najmniej trzech płyt. Do sprawdzenia wykorzystaj płyty, które są w dobrym stanie i działają w innych napędach. Obserwuj, co się stanie.
  • Jeżeli któraś z płyt nie uruchomi się, odłóż ją na bok.
  • Jeżeli wszystkie płyty uruchomią się, oznacza to, że napęd może odczytywać dane rozruchowe, a zatem jest sprawny. Przyczyną problemów z czytaniem zawartości płyt są więc uszkodzone dane, zadrapania lub smugi na płytach. W tej sytuacji należy naprawić lub wymienić niesprawne płyty.
 3. Te same czynności należy powtórzyć w przypadku płyt CD i DVD (o ile komputer dysponuje napędem DVD) z muzyką. Do sprawdzenia należy użyć płyt różnych producentów i pochodzących z różnych wytwórni płytowych. Pomoże to określić, czy napęd ma problemy z odczytywaniem określonych typów lub formatów płyt.
 4. Po sprawdzeniu kilku typów płyt należy spróbować uruchomić płyty, których nie udało się odczytać, w innym napędzie.
  • Jeżeli napęd innego komputera również nie może odczytać tych płyt, oznacza to, że są prawdopodobnie niesprawne.
  • Jeżeli płyty uruchamiają się w innym napędzie, należy przejść do wykonania kolejnych czynności w celu rozwiązania problemów z napędem.
Sprawdź, czy napęd może czytać płyty z poziomu wiersza polecenia. aby sprawdzić, czy napęd może czytać płyty po wydaniu polecenia, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij Start , a następnie wpisz CMD w polu wyszukiwania. Kliknij cmd.exe.
  Figure 5: Otwieranie wiersza polecenia
  Otwieranie wiersza polecenia z poziomu menu Start
 2. W wierszu poleceń wprowadź wyrażenie diskpart.
  Figure 6: Wiersz polecenia
  Wiersz polecenia
 3. Włóż zapisaną płytę do napędu, z którym występują problemy. Użyj rodzaju płyty, którego napęd nie rozpoznaje. Zaleca się użycie płyt z grą lub programem, które zostały zakupione w sklepie. Nie należy używać płyt z muzyką. Jeżeli napęd DVD czyta zawartość płyt CD, ale nie czyta DVD, włóż płytę DVD z filmem.
 4. Poczekaj około 20 sekund, aż płyta zacznie kręcić się z pełną szybkością.
 5. W wierszu polecenia wpisz list volume.
 6. Naciśnij Enter i spójrz na listę. Zapamiętaj znajdującą się w kolumnie Ltr literę przypisaną do typu napędu CD lub DVD, w którym znajduje się płyta.
  Figure 7: Lista woluminów
  Okno Lista woluminów
 7. Wpisz Exit i naciśnij klawisz Enter, aby powrócić do wiersza polecenia.
 8. Wpisz zapisaną literę dysku i postaw za nią dwukropek (:). Jeżeli na przykład na liście diskpart do dysku przypisana była litera E, wpisz E:
 9. Naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz w wierszu polecenia: dir
 10. Na ekranie powinna pojawić się lista plików i folderów. Sprawdź, czy płyta znajduje się na liście.
 11. Naciśnij klawisz Enter i wpisz w wierszu polecenia: dir
 12. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od informacji, które pojawią się na ekranie:
  • Jeżeli na ekranie pojawi się lista plików i folderów, oznacza to, że napęd rozpoznaje dane na płycie. Problem nie dotyczy zatem najprawdopodobniej napędu ani płyty. Jego przyczyna tkwi zapewne w konfiguracji oprogramowania w systemie Windows. Rozwiązywanie problemów należy więc kontynuować.
  • Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat "Urządzenie nie jest gotowe" i nie odświeży się po 30 sekundach, oznacza to, że przyczyna problemu tkwi w płycie lub napędzie. Powtórz opisane powyżej czynności z użyciem kilku innych płyt, aby upewnić się, że to nie one są przyczyną problemu. Jeżeli napęd nie może odczytać kilku płyt tego samego typu, przejdź do kroku 8 , aby potwierdzić, że napęd jest uszkodzony.
Odinstaluj i zainstaluj ponownie nazwę napędu za pomocą Menedżera urządzeń:
 1. Jeżeli w napędzie znajduje się płyta, wyjmij ją.
 2. Kliknij Start , a następnie w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 3. Dwukrotnie kliknij element Stacje dysków CD-ROM/DVD.
 4. Kliknij program prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj.
  Figure 8: Odinstaluj napęd CD-ROM/DVD
  Okno Menedżera urządzeń, odinstaluj napęd CD-ROM/DVD
 5. Kliknij opcję Tak lub OK, aby usunąć urządzenie z listy CD lub DVD.
 6. Zamknij program Menedżer urządzeń, a następnie uruchom komputer ponownie.
 7. Po uruchomieniu się systemu Windows poczekaj, aż Kreator znajdowania nowego sprzętu zakończy konfigurację napędu.
 8. Po zakończeniu pracy Kreatora przetestuj napęd, aby sprawdzić, czy może on teraz czytać płyty. Jeżeli napęd działa, oznacza to, że problem został rozwiązany. Jeżeli nie, przejdź do następnej czynności.
System Windows 7 zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów, które sprawdza działanie sprzętu, np. napędu CD lub DVD. W celu uruchomienia narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij Start , a następnie Panel sterowania.
 2. W sekcji System i zabezpieczenia kliknij Znajdź i rozwiąż problemy.
  Figure 9: Sekcja System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
  Sekcja System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
 3. W sekcji Sprzęt i dźwięk kliknij Konfiguruj urządzenie.
  Figure 10: Okno rozwiązywania problemów z komputerem
  W przypadku wyświetlenia monitu o podanie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 4. Kliknij Dalej.
 5. System Windows sprawdzi komputer w poszukiwaniu problemów. W przypadku wykrycia problemów postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je naprawić.
  Jeżeli pomimo uruchomienia narzędzia do rozwiązywania problemów system wciąż nie wykrywa napędu, należy przejść do kolejnej czynności.
Jeżeli komputer w dalszym ciągu nie może czytać płyt, użyj Przywracania systemu, aby przywrócić konfigurację do punktu, w którym napęd był sprawny. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w dokumencie pomocy HP Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft w systemie Windows 7 .
Po zakończeniu pracy Kreatora przetestuj napęd, aby sprawdzić, czy może on teraz czytać płyty. Jeżeli napęd działa, oznacza to, że problem został rozwiązany. Jeżeli nie, przejdź do następnej czynności.
Jeżeli komputer w dalszym ciągu nie czyta płyta, włącz go i uruchom program HP Support Assistant lub HP Hardware Diagnostics, aby sprawdzić napęd pod kątem awarii sprzętowej.
Jeżeli okaże się, że napęd jest niesprawny, należy go wymienić.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+