Jump to content

Praca w sieci bezprzewodowej (Windows ME i XP)

 • PrintPrint

Korzystanie z sieci bezprzewodowych

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows XP, wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową.
Sieci bezprzewodowe oferują większą mobilność i elastyczność. Użytkownicy sieci bezprzewodowej mogą poruszać się w zasięgu sieci prawie bez ograniczeń, nawiązując połączenie z sieciami lokalnymi (LAN) z niemal dowolnego miejsca. Przykładowo w sieci bezprzewodowej w domu można połączyć dwa komputery, laptopa i drukarkę, a w sieci bezprzewodowej w małym biurze można połączyć kilka komputerów i inne urządzenia bezprzewodowe. Przy korzystaniu z routera bezprzewodowego do sieci bezprzewodowej można również podłączyć sieć przewodową.
Praca w sieci bezprzewodowej niesie ze sobą następujące korzyści:
 • Korzystanie z jednego połączenia internetowego.
 • Współużytkowanie drukarek i innego sprzętu bezprzewodowego.
 • Udostępnianie plików i folderów.
 • Wspólne granie w gry.
Typy sieci bezprzewodowych
Sieć bezprzewodowa lub WiFi umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji typowej sieci przewodowej, a dodatkowo posiada również funkcję roamingu. Połączenie komputera z siecią za pomocą fal radiowych zamiast kabli sprawia, że użytkownik może przemieszczać się w obrębie zasięgu sieci, np. z biura do sali konferencyjnej, bez utraty połączenia z siecią.
Rozpowszechnione są dwa typy sieci bezprzewodowych: Sieć typu Ad-Hoc i sieć infrastrukturalna .
 • Sieć bezprzewodowa typu Ad-Hoc to konfiguracja równorzędna (typu komputer-komputer), utworzona przez połączenie zazwyczaj dwóch komputerów. Sieci typu Ad-Hoc są z reguły używane przez krótki czas w celu udostępnienia lub przesyłania plików. Sieć ta nie posiada zdefiniowanej struktury i zwykle każdy komputer jest w stanie nawiązać połączenie z innym komputerem bądź połączonym urządzeniem. Ten typ sieci jest zalecany przy tworzeniu połączenia między komputerami nie współdzielącymi połączenia internetowego.
 • Sieć infrastrukturalna korzysta z Punktu dostępu , tj. z urządzenia, które transmituje i odbiera informacje sieciowe przesyłane pomiędzy przynajmniej dwoma urządzeniami bezprzewodowymi, lub z routera bezprzewodowego , tj. urządzenia służącego za bramę pomiędzy połączeniem internetowym lub siecią przewodową a siecią bezprzewodową.
  Punkt dostępu łączy użytkowników z innymi użytkownikami w ramach sieci i może również służyć jako punkt łączności sieci bezprzewodowej z siecią przewodową. Punkty dostępu są z reguły wykorzystywane w dużych sieciach publicznych lub komercyjnych, które obsługują wielu użytkowników. Ich struktura jest bardzo zbliżona do struktury sieci telefonów komórkowych.
  Większość domowych sieci bezprzewodowych lub sieci bezprzewodowych w małych firmach do łączenia użytkowników ze sobą oraz z Internetem wykorzystuje router bezprzewodowy.
Standardy transmisji bezprzewodowej
Istnieją cztery protokoły transmisji bezprzewodowej, tworzące grupę standardów 802.11 seria: 802.11, 802.11a, 802.11b oraz 802.11g. Szybkość połączenia i częstotliwość radiowa to główne cechy, którymi różnią się te standardy. Zapoznaj się z poniższą tabelą.
Specyfikacja standarduSzybkość połączeniaCzęstotliwość radiowa
802.111 lub 2 Mb/s2,4 GHz
802.11ado 54 Mb/s5 GHz
802.11b5,5 i 11 Mb/s2,4 GHz
802.11gdo 54 Mb/s2,4 GHz
Mb/s = megabity na sekundę. 1 Mb/s = 1 milion bitów na sekundę.
GHz = gigaherc. 1 Gigaherc = 1 miliard cyklów na sekundę.

Zanim zaczniesz

Przed podłączeniem do sieci bezprzewodowej lub rozwiązaniem dotyczących niej problemów, przygotuj następujące elementy:
 • bezprzewodową kartę sieciową,
 • router bezprzewodowy lub punkt dostępu,
 • kabel sieciowy kategorii 5 lub 5e.

Utworzenie i konfigurowanie sieci bezprzewodowej Ad-Hoc

Sieć Ad-Hoc to bezprzewodowa sieć równorzędna tworzona zwykle pomiędzy dwoma komputerami. Może być ona również utworzona pomiędzy dwoma dowolnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Sieć Ad-Hoc jest zasadniczo używana do udostępniania plików i drukarek.
Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć i skonfigurować sieć Ad-Hoc i zacząć z niej korzystać w celu udostępniania plików i folderów pomiędzy komputerami w sieci.
Aby utworzyć i skonfigurować bezprzewodową sieć Ad-Hoc:
 1. Włącz bezprzewodowe karty sieciowe w obu komputerach.
 2. Włącz funkcję Udostępnianie plików i drukarek w ustawieniach zapory sieciowej SP2 na obu komputerach. Na każdym z komputerów musi być zainstalowany dodatek SP2. W przypadku problemów z przeglądaniem udostępnionych folderów po włączeniu tej funkcji konieczne może być ponowne skonfigurowanie ustawień zapory sieciowej w celu zezwolenia na dostęp do sieci lub wyłączenie zapory sieciowej na czas rozwiązywania problemów.
  CAUTION:Wyłączenie zapory sieciowej przy połączeniu z Internetem może jednak narazić komputer na połączenia z zewnątrz.

Skonfiguruj ustawienia grupy roboczej

W celu uproszczenia procesu udostępniania plików oba komputery należy skonfigurować w tej samej grupie roboczej. Aby wyświetlić i zmienić nazwę grupy roboczej w systemie Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start , prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer i wybierz opcję Właściwości .
 2. Kliknij zakładkę Nazwa komputera .
 3. Kliknij przycisk Zmień . Wpisz nazwę używanej grupy roboczej w obszarze grupy roboczej.
 4. Kliknij OK , aby zapisać zmiany, a następnie ponownie OK .
 5. Ponownie uruchom komputer.

Utwórz sieć Ad-Hoc

 1. Kliknij menu Start , a następnie opcję Panel sterowania .
 2. Kliknij pozycję Połączenia sieciowe i internetowe , a następnie Połączenia sieciowe .
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej i kliknij Właściwości . Brak ikony oznacza, że karta sieci bezprzewodowej nie została podłączona lub nie jest włączona.
 4. Z listy dostępnych sieci wybierz Protokół internetowy (TCP/IP) , a następnie kliknij przycisk Właściwości .
 5. Wybierz opcję Użyj następującego adresu IP .
 6. W polu tekstowym z adresem IP wpisz 192.168.0.1 . W polu tekstowym z adresem IP drugiego komputera wpisz 192.168.0.2 .
 7. W polu tekstowym Maska podsieci wpisz 255.255.255.0 i kliknij OK .
 8. Kliknij kartę Sieci bezprzewodowe .
 9. Kliknij przycisk Zaawansowane .
 10. Wybierz Komputer-Komputer (Ad-Hoc) i kliknij przycisk Zamknij .
 11. W oknie Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej, w sekcji Sieci preferowane kliknij przycisk Dodaj .
 12. W polu tekstowym Nazwa sieci (SSID) wpisz nazwę sieci. Usuń zaznaczenie pól przy pozycjach Uwierzytelnianie sieciowe (tryb udostępniania) i Szyfrowanie danych (klucz WEP włączony) .
  NOTE:W przypadku gdy sieć bezprzewodowa, z którą zamierzasz się połączyć, wykorzystuje standardową komunikację szyfrowaną, należy zaznaczyć opcję Szyfrowanie danych (klucz WEP włączony) i usunąć zaznaczenie opcji Otrzymuję klucz automatycznie .
 13. Zaznacz opcję To jest sieć typu komputer-komputer (ad hoc); punkty dostępu bezprzewodowego nie są używane. , a następnie kliknij OK .
 14. Powinna zostać wyświetlona wpisana nazwa sieci. Kliknij OK , aby zamknąć okno Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej.

Połącz się z siecią Ad-Hoc

NOTE:Połączenie bezprzewodowe zostanie nawiązane tylko wtedy, gdy oba komputery będą skonfigurowane. Patrz sekcja Skonfiguruj ustawienia grupy roboczej i Utwórz sieć Ad-Hoc .
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej na pasku zadań.
 2. Kliknij opcję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe .
 3. Wybierz sieć Ad-Hoc i kliknij przycisk Połącz . Nawiązanie połączenia bezprzewodowego będzie możliwe dopiero po wykonaniu tej czynności na obydwu komputerach.
  NOTE:Jeśli używasz systemu Windows z dodatkiem SP1, upewnij się, że opcja Zezwalaj mi na połączenie z wybraną siecią, nawet jeśli nie jest ona bezpieczna została zaznaczona.

Udostępnij pliki i foldery poprzez sieć

Po utworzeniu sieci Ad-Hoc możesz zacząć udostępniać pliki i foldery poprzez tą sieć. Aby udostępnić folder:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dany folder i wybierz opcję Udostępnianie i zabezpieczenia .
 2. W sekcji Udostępnianie i zabezpieczenia w sieci kliknij łącze Jeśli rozumiesz kwestie zagrożeń bezpieczeństwa, ale chcesz udostępniać pliki bez uruchamiania kreatora, kliknij tutaj.
 3. Wybierz opcję Udostępnij tylko moje pliki i kliknij OK .
 4. Zaznacz pozycję Udostępnij ten folder w sieci . Jeśli chcesz edytować pliki lub przesyłać je z drugiego komputera, możesz również wybrać opcję Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików .
 5. Aby uzyskać dostęp do udostępnionych folderów, kliknij Start , Mój komputer , a następnie Moje miejsca sieciowe .

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

W celu rozwiązania problemów z łącznością w sieci bezprzewodowej zapoznaj się z poniższą listą:
 • Sprawdź połączenia sieciowe i upewnij się, że wszystkie składniki sieciowe są zasilane.
 • Ponownie uruchom router. Wyłącz router, odłącz go od zasilania, odczekaj 20 sekund, a następnie z powrotem go podłącz. Sprawdź, czy kontrolki zasilania się zaświecą.
 • Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej typu Ad-Hoc upewnij się, że na wszystkich komputerach połączonych w sieci wykonane zostały wszystkie czynności konfiguracyjne. Patrz Utworzenie i konfigurowanie sieci bezprzewodowej Ad-Hoc .
 • Jeden z komputerów połączonych w sieci spróbuj podłączyć bezpośrednio do modemu połączenia internetowego za pomocą kabla sieciowego, aby sprawdzić, czy modem emituje sygnał.
 • Zadzwoń do dostawcy usług internetowych i dowiedz się, czy nie występują problemy z siecią. Na stronie internetowej usługodawcy internetowego może znajdować się wzmianka na temat problemów.
 • Sprawdź również instrukcje dołączone do karty sieci bezprzewodowej, punktu dostępu bezprzewodowego lub routera.
 • W menu Start sprawdź sekcję Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft.

Microsoft - Powiązane tematy pomocy

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (w języku angielskim)