Jump to content

Drukowanie na kopertach (Windows)

 • PrintPrint

HP Photosmart 6510 series - Drukowanie na kopertach (Windows)

Urządzenie HP Photosmart umożliwia drukowanie na pojedynczej kopercie, na wielu kopertach lub na arkuszach etykiet przeznaczonych do drukarek atramentowych
Drukowanie adresów na etykietach lub kopertach
 1. Najpierw wydrukuj stronę testową na zwykłym papierze.
 2. Umieść stronę testową na arkuszu etykiet lub kopercie, a następnie obejrzyj obie kartki pod światło. Sprawdź odstępy dla każdego bloku tekstu. W razie potrzeby wprowadź zmiany.
 3. Włóż etykiety lub koperty do zasobnika papieru.
  CAUTION:Nie należy używać kopert z okienkami lub metalowymi zamknięciami. Mogą one blokować się na rolkach i powodować zacięcia papieru.
 4. Dosuń prowadnice szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach pliku etykiet lub kopert.
 5. Jeśli drukujesz na kopertach, wykonaj poniższe kroki:
  1. Wyświetl ustawienia drukowania, a następnie kliknij kartę Funkcje.
   W obszarze Opcje zmiany rozmiaru wybierz odpowiedni rozmiar z listy Format.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Drukuj lub przycisk OK w oknie dialogowym Drukowanie.
Drukowanie adresów na etykietach lub kopertach

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+