Jump to content

Jak skanować: przy użyciu panelu sterowania

 • PrintPrint

Wprowadzenie

W tym dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób skanować zdjęcia lub dokumenty za pomocą ekranu dotykowego urządzenia HP.
Przed skanowaniem należy się upewnić, że komputer jest włączony, oprogramowanie jest zainstalowane i urządzenie HP jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB lub sieci bezprzewodowej.
Aby zeskanować dokument lub zdjęcie do komputera, wykonaj poniższe czynności. Najpierw wybierz rodzaj połączenia.
Kliknij znak plus (), aby uzyskać więcej informacji.
Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument lub zdjęcie z urządzenia HP do komputera za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
Figure 1: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową
Ilustracja: Przykładowe połączenie z siecią bezprzewodową

Krok 1: Aktywuj połączenie skanera z komputerem

Wykonaj poniższe czynności, aby aktywować połączenie skanera urządzenia HP z komputerem.
Użytkownicy komputerów Macintosh: Użytkownicy komputerów z systemem Mac nie muszą wykonywać tej czynności. Przejdź do następnego kroku.
WAŻNE: Aby wysyłać skany z urządzenia HP do komputera w sieci bezprzewodowej, po ponownym uruchomieniu komputera, hibernacji lub wejściu w stan uśpienia (wyłączeniu dysku twardego) należy włączyć funkcję Aktywuj skanowanie do komputera oprogramowania HP.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie HP.
 2. Użyj jednego z poniższych sposobów, aby otworzyć oprogramowanie HP.
 3. W obszarze Działania skanera kliknij polecenie Zarządzaj skanowaniem do komputera, a następnie kliknij przycisk Włącz.
 4. Kliknij pole wyboru obok opcji Automatycznie rozpoczynaj skanowanie do komputera po zalogowaniu do systemu Windows, aby włączyć automatyczną aktywację połączenia skanowania do komputera.

Krok 2: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera

Wykonaj poniższe czynności, aby umieścić dokument lub zdjęcie do zeskanowania na szybie skanera.
 1. Unieś pokrywę skanera.
  Figure 2: Unieś pokrywę skanera
  Ilustracja: Unieś pokrywę skanera
 2. Umieść dokument lub zdjęcie w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
  Figure 3: Umieść dokument lub zdjęcie na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść dokument lub zdjęcie na szybie skanera
 3. Zamknij pokrywę skanera.

Krok 3: Wybierz typ skanowania z panelu sterowania urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować z panelu sterowania urządzenia.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisk Skanuj ().
 2. Dotknij ikonę komputera, aby wykonać skanowanie do komputera.
 3. Dotknij nazwę komputera, na którym skan ma być zapisany.
 4. Dotknij jednej z poniższych ikon opcji skanowania dotyczących skanowanego dokumentu lub zdjęcia.
  Opcja skanowaniaOpis
  Dokument do plikuUżyj tego ustawienia, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane.
  Zdjęcie do plikuUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  Dokument do e-mailUżyj tego ustawienia, aby zeskanować nieedytowalne dokumenty tekstowe i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTE:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy program Microsoft Outlook lub inny program jest głównym klientem poczty e-mail. Nie można używać programów pocztowych, takich jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
  Zdjęcie do e-mailUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia lub obrazy i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTE:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy do wysyłania i odbierania wiadomości w systemie Windows używany jest program Microsoft Outlook lub inny program. Funkcja Zdjęcie do e-mail nie działa z oprogramowaniem, takim jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
 5. Dotknij pozycję Skanuj. Urządzenie zeskanuje dokument lub zdjęcie, a następnie zapisze go w miejscu określonym w ustawieniach.
Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument lub zdjęcie z drukarki HP podłączonej do komputera za pomocą kabla USB.
Figure 4: Przykład połączenia USB
Ilustracja: Przykład połączenia USB
Figure 5: Port USB z tyłu urządzenia HP
Ilustracja: Port USB z tyłu urządzenia HP

Krok 1: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera

Wykonaj poniższe czynności, aby umieścić dokument lub zdjęcie do zeskanowania na szybie skanera.
 1. Unieś pokrywę skanera.
  Figure 6: Unieś pokrywę skanera
  Ilustracja: Unieś pokrywę skanera
 2. Umieść dokument lub zdjęcie w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
  Figure 7: Umieść dokument lub zdjęcie na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść dokument lub zdjęcie na szybie skanera
 3. Zamknij pokrywę skanera.

Krok 2: Wybierz typ skanowania z panelu sterowania urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować z panelu sterowania urządzenia.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisk Skanuj ().
 2. Dotknij ikonę komputera, aby wykonać skanowanie do komputera.
 3. Dotknij nazwę komputera, na którym skan ma być zapisany.
 4. Dotknij jednej z poniższych ikon opcji skanowania dotyczących skanowanego dokumentu lub zdjęcia.
  Opcja skanowaniaOpis
  Dokument do plikuUżyj tego ustawienia, aby zeskanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane.
  Zdjęcie do plikuUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  Dokument do e-mailUżyj tego ustawienia, aby zeskanować nieedytowalne dokumenty tekstowe i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTE:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy program Microsoft Outlook lub inny program jest głównym klientem poczty e-mail. Nie można używać programów pocztowych, takich jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
  Zdjęcie do e-mailUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia lub obrazy i wysłać je w postaci wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego programu poczty e-mail.

  NOTE:Zeskanowane dokumenty można wysłać w wiadomości e-mail tylko wówczas, gdy do wysyłania i odbierania wiadomości w systemie Windows używany jest program Microsoft Outlook lub inny program. Funkcja Zdjęcie do e-mail nie działa z oprogramowaniem, takim jak Gmail, Yahoo Mail lub Hotmail, chyba że możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta za pomocą programu Microsoft Outlook lub podobnego.
 5. Dotknij pozycję Skanuj. Urządzenie zeskanuje dokument lub zdjęcie, a następnie zapisze go w miejscu określonym w ustawieniach.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+