Jump to content

ไดรฟ์ไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ใน Windows 7

 • PrintPrint
เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7
ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในเอกสารนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดกับการอ่านแผ่นดิสก์ของไดรฟ์ CD และ DVD
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่กำหนด ให้คลิกหัวข้อหรือเครื่องหมาย (+) ของขั้นตอนนั้นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไดรฟ์ไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ที่เขียนข้อมูลไว้

หากไดรฟ์ไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ที่ทำจากป้ายกำกับการบันทึกหรือจากบริษัทซอฟต์แวร์ ให้ข้ามส่วนนี้และเริ่มการแก้ไขปัญหาที่ขั้นตอนที่ 1
หากไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ที่มีการเขียนข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์อื่น อ่านข้อความต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์ที่เขียนข้อมูลไว้สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนข้อมูลนั้นได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทแผ่นดิสก์ใช้งานร่วมกันได้กับระบบทั้งหมด (CD-R, DVD+R ฯลฯ...) ดูเอกสาร ข้อมูลรูปแบบ CD และ DVD
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซสชันการเขียนข้อมูลบนแผ่นดิสก์ปิดแล้วหลังจากเขียนข้อมูลเสร็จ ดูส่วนวิธีใช้ในซอฟต์แวร์การเขียนข้อมูลบนแผ่นดิสก์ที่ใช้เขียนแผ่นดิสก์นี้
 • ลองเขียนข้อมูลบนแผ่นดิสก์โดยใช้ความเร็วต่ำลง แม้ประเภทแผ่นดิสก์อาจใช้งานร่วมกันได้กับอัตราการเขียนข้อมูล 16x แต่การเล่นอาจใช้งานร่วมกับไดรฟ์อื่นๆ ได้น้อยกว่า ลองเขียนข้อมูลบนแผ่นดิสก์โดยใช้ความเร็ว 4x ก่อนเล่นแผ่นดิสก์จากคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลองแผ่นดิสก์แล้วอย่างน้อยสามแผ่น โดยที่แต่ละแผ่นใช้สื่อที่ว่างคนละยี่ห้อกัน
หลังจากที่คุณตรวจสอบรายการเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว หากไดรฟ์ยังไม่สามารถอ่านข้อมูลในแผ่นดิสก์ที่เขียนในไดรฟ์อื่นได้ ให้ข้ามไปที่ ขั้นตอนที่ 5: การติดตั้งไดรฟ์ในตัวจัดการอุปกรณ์อีกครั้ง
 1. คลิก เริ่ม แล้วป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในช่องค้นหา คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
  Figure 1: การเปิดตัวจัดการอุปกรณ์
  การเปิดตัวจัดการอุปกรณ์จากช่องค้นหา
 2. ดับเบิลคลิกที่ ไดรฟ์ DVD/CD-ROM
  Figure 2: ตัวจัดการอุปกรณ์
  ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. หากชื่อไดรฟ์ CD/DVD ไม่ปรากฏ หรือไม่แสดงพร้อมข้อผิดพลาด ให้ปิดตัวจัดการอุปกรณ์และใช้เอกสารสนับสนุนของ HP ตรวจไม่พบไดรฟ์ CD หรือ DVD (Windows 7)
  หากไดรฟ์ CD หรือ DVD ไม่แสดง ให้ดำเนินการต่อโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดิสก์
หาก AutoPlay ตั้งค่าเป็นไม่ดำเนินการใดๆ เมื่อใส่แผ่นดิสก์ หรือหากไม่ได้เปิดใช้งาน AutoPlay จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อใส่แผ่นดิสก์ แม้คุณต้องการเปิดแผ่นดิสก์ด้วย Windows Explorer หรือซอฟต์แวร์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน AutoPlay แล้วเพื่อให้สามารถตรวจสอบแผ่นดิสก์นั้นได้ง่ายขึ้นในอนาคต:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น
 2. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า AutoPlay
  Figure 3: โปรแกรมเริ่มต้น
  โปรแกรมเริ่มต้น
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก ใช้ AutoPlay สำหรับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด แล้ว หากไม่ได้เลือก ให้เลือกตัวเลือกดังกล่าว
  Figure 4: การตั้งค่า AutoPlay
  การตั้งค่า AutoPlay
 4. เลือก ถามฉันทุกครั้ง หน้ารายการ CD และ DVD ทั้งหมด
 5. คลิก บันทึก เมื่อเสร็จสิ้น
สาเหตุทั่วไปที่ทำให้ CD/DVD ล้มเหลวคือแผ่นดิสก์เสียหายหรือผลิตไม่ได้คุณภาพ แผ่นพลาสติกเป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย และข้อมูลบนแผ่นอาจถูกทำลายหากทิ้งแผ่นไว้กลางแดด แผ่นที่เสียหายจากแสงแดดจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ หากแผ่นเป็นรอยขีดข่วน ลองทำความสะอาดหรือซ่อมแซมแผ่น ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมและทำความสะอาดแผ่นดิสก์ในราคาถูกมาก
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อช่วยในการพิจารณาว่าแผ่นดิสก์หรือไดรฟ์ที่จำเป็นต้องใส่ใจเพิ่มขึ้น:
 1. ใส่ CD ซอฟต์แวร์ (เช่น ซอฟต์แวร์เกมหรือซอฟต์แวร์ธุรกิจ) ในไดรฟ์ CD หรือ DVD และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
  • หากหน้าต่าง AutoPlay เปิดขึ้น แสดงว่าไดรฟ์สามารถอ่านแผ่นดิสก์ได้ ข้อมูลที่จัดเก็บบนแผ่นอาจยังเสียหาย แต่หน้าต่าง AutoPlay แสดงว่าไดรฟ์สามารถอ่านข้อมูลบนแผ่นได้
  • หากไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือคอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง แสดงว่าเลเซอร์ไม่สามารถอ่านข้อมูลการเริ่มต้นใช้งาน กดปุ่มนำออกเพื่อเรียกคืนแผ่นดิสก์และปลดล็อคคอมพิวเตอร์
 2. ลอง CD ซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อให้รู้ว่าไดรฟ์ทำงานเป็นอย่างไร ใส่แผ่นซอฟต์แวร์เพิ่มอย่างน้อย 3 แผ่นในแบบเดียวกัน ใช้แผ่นที่มีสภาพดีและรู้ว่าทำงานในไดรฟ์อื่น จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น
  • หากแผ่นใดเปิดไม่ได้ ให้แยกแผ่นนั้นไว้ด้านข้าง
  • หากแผ่นดิสก์ผ่าน แสดงว่าไดรฟ์สามารถอ่านข้อมูลการเริ่มทำงานบนแผ่นและไดรฟ์ทำงานได้ดี ข้อมูลที่เสียหาย รอยขีดข่วนหรือรอยเปื้อนบนแผ่นขัดขวางไม่ให้แผ่นอ่านข้อมูล ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแผ่นที่เสียหาย
 3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้โดยใช้ CD เพลงและ DVD (หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีไดรฟ์ DVD) ใช้แผ่นดิสก์จากผู้ผลิตและป้ายกำกับการบันทึกอื่น วิธีนี้อาจช่วยให้พิจารณาได้ว่า ไดรฟ์มีปัญหาในการอ่านรูปแบบดิสก์บางประเภทหรือไม่
 4. หลังจากที่คุณทดสอบดิสก์ประเภทต่างๆ แล้ว ลองใช้แผ่นที่ล้มเหลวในไดรฟ์อื่นของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดูว่าสามารถอ่านแผ่นเหล่านั้นได้หรือไม่
  • หากแผ่นล้มเหลวในไดรฟ์อื่นของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แสดงว่าแผ่นอาจเสีย
  • หากแผ่นสามารถอ่านได้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ดำเนินการต่อโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาของไดรฟ์
ยืนยันว่าไดรฟ์สามารถอ่านแผ่นดิสก์จากพร้อมท์คำสั่งได้ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทดสอบแผ่นและไดรฟ์จากพร้อมท์คำสั่ง:
 1. คลิก เริ่ม แล้วป้อน CMD ในช่องค้นหา คลิก cmd.exe
  Figure 5: การเปิดพร้อมท์คำสั่ง
  การเปิดพร้อมท์คำสั่งจากเมนูเริ่ม
 2. ป้อนข้อความ diskpart ที่พร้อมท์คำสั่ง
  Figure 6: พร้อมท์คำสั่ง
  พร้อมท์คำสั่ง
 3. ใส่แผ่นดิสก์ที่มีไฟล์ในไดรฟ์ที่มีปัญหา ใช้แผ่นประเภทที่ไดรฟ์ไม่รู้จัก แผ่นดิสก์ที่ควรใช้คือแผ่นเกมหรือแผ่นซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาจากร้านค้า อย่าใช้แผ่นเพลง หากไดรฟ์ DVD สามารถอ่าน CD ได้แต่อ่าน DVD ไม่ได้ ให้ใส่ DVD ภาพยนตร์
 4. รอประมาณ 20 วินาที เพื่อให้ความหนักเบาในการหมุนของแผ่นถึงระดับสูงสุด
 5. พิมพ์ list volume ที่พร้อมท์คำสั่ง
 6. กด Enter และดูที่รายการ ค้นหาและจดจำตัวอักษรของไดรฟ์ (คอลัมน์ Ltr) หน้าประเภทไดรฟ์ CD หรือ DVD ที่มีแผ่นดิสก์
  Figure 7: แสดงไดรฟ์ข้อมูล
  หน้าต่างแสดงไดรฟ์ข้อมูล
 7. พิมพ์ Exit และกดปุ่ม Enter เพื่อกลับสู่พร้อมท์คำสั่ง
 8. พิมพ์ตัวอักษรชื่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ที่มีแผ่นดิสก์ตามด้วยเครื่องหมายโคลอน (:) ตัวอย่างเช่น หากตัวอักษรชื่อไดรฟ์แสดงเป็น E ในรายการ diskpart คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรต่อไปนี้: E:
 9. กดปุ่ม Enter แล้วป้อนข้อความต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง: dir
 10. รายการไฟล์และโฟลเดอร์ควรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ สังเกตว่ามีการแสดงรายการสำหรับแผ่นดิสก์หรือไม่
 11. กด Enter และพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งใหม่: dir
 12. ทำงานหนึ่งงานต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงบนหน้าจอ:
  • หากรายการชื่อไฟล์และโฟลเดอร์แสดงบนหน้าจอ แสดงว่าไดรฟ์รับรู้ข้อมูลบนแผ่นดิสก์ ปัญหานี้ไม่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับไดรฟ์หรือแผ่นดิสก์ แต่อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ใน Windows ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อ
  • หากข้อความ "อุปกรณ์ไม่พร้อม" ปรากฏขึ้น หรือหน้าจอไม่สามารถอัพเดตหลังผ่านไป 30 วินาที แสดงว่าแผ่นดิสก์หรือไดรฟ์อาจเสียหาย ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ด้วยแผ่นดิสก์ประเภทเดียวกันอีกสองสามแผ่น เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับแผ่น หากแผ่นประเภทเดียวกันแผ่นอื่นๆ ไม่สามารถอ่านได้ ให้ข้ามไปที่ ขั้นตอนที่ 8 เพื่อทดสอบไดรฟ์ว่าไดรฟ์ล้มเหลวจริงหรือไม่
ลบและติดตั้งชื่อไดรฟ์ในตัวจัดการอุปกรณ์อีกครั้ง:
 1. นำแผ่นดิสก์ที่อาจอยู่ในไดรฟ์ออก
 2. คลิก เริ่ม แล้วป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในช่องค้นหา คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ดับเบิลคลิกที่ ไดรฟ์ DVD/CD-ROM
 4. คลิกขวาที่ชื่อไดรฟ์และเลือก ถอนการติดตั้ง
  Figure 8: ถอนการติดตั้งไดรฟ์ DVD/CD-ROM
  หน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์, ถอนการติดตั้งไดรฟ์ DVD/CD-ROM
 5. คลิก ใช่ หรือ ตกลง เพื่อลบรายการ CD หรือ DVD
 6. ปิดตัวจัดการอุปกรณ์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. เมื่อ Windows เปิดขึ้น รอจนกว่าวิซาร์ดพบฮาร์ดแวร์ใหม่กำหนดค่าไดรฟ์เสร็จสิ้น
 8. จากนั้น ใช้ไดรฟ์ CD หรือ DVD อีกครั้งเพื่อดูว่าสามารถอ่านแผ่นได้หรือไม่ หากได้ผล แสดงว่าคุณทำสำเร็จแล้ว ถ้าไม่ได้ผล ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
  NOTE:ที่จุดนี้ หากไดรฟ์สามารถอ่านแผ่นดิสก์บางแผ่นได้แต่อ่านแผ่นอื่นไม่ได้ อาจจำเป็นต้องอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของไดรฟ์ ไปที่ หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นของคุณ และติดตั้งโปรแกรมอัพเกรดเฟิร์มแวร์ที่ใช้กับไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
Windows 7 มีตัวแก้ไขปัญหาที่ตรวจหาปัญหาของฮาร์ดแวร์ เช่น ไดรฟ์ CD หรือ DVD ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ตรวจหาปัญหา:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ข้างใต้ ระบบและความปลอดภัย คลิก ค้นหาและแก้ไขปัญหา
  Figure 9: ส่วนระบบและความปลอดภัยของแผงควบคุม
  ส่วนระบบและความปลอดภัยของแผงควบคุม
 3. ข้างใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก กำหนดค่าอุปกรณ์
  Figure 10: การแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์
  การแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์
  หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 4. คลิก ถัดไป
 5. Windows จะตรวจหาปัญหา หากตัวแก้ไขปัญหาตรวจพบปัญหา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา
  หากไดรฟ์ยังคงหายไปหลังจากใช้ตัวแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
หากคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ได้ ให้ใช้การคืนค่าระบบเพื่อกลับไปตอนที่ไดรฟ์ยังทำงานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าระบบ ใช้เอกสารสนับสนุนของ HP การใช้การคืนค่าระบบของ Microsoft ใน Windows 7
จากนั้น ใช้ไดรฟ์ CD หรือ DVD อีกครั้งเพื่อดูว่าสามารถอ่านแผ่นได้หรือไม่ หากได้ผล แสดงว่าคุณทำสำเร็จแล้ว ถ้าไม่ได้ผล ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
หากคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ได้ ให้เปิดคอมพิวเตอร์และใช้การวินิจฉัยฮาร์ดแวร์ของ HP เพื่อช่วยพิจารณาว่าไดรฟ์ล้มเหลวหรือไม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ของไดรฟ์ CD/DVD โปรดดูเอกสารสนับสนุนของ HP การใช้เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์เพื่อทดสอบความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์
หากไดรฟ์ล้มเหลว ให้เปลี่ยนไดรฟ์

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+