Jump to content

ไฟกระพริบ

 • PrintPrint

บทนำ

ไฟบนแผงควบคุมแสดงถึงสถานะของเครื่อง ไฟเหล่านี้สามารถเปิด ปิด หรือกระพริบได้ ขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่อง ไฟทุกดวงสามารถกระพริบเป็นรูปแบบจังหวะที่ชัดเจนซึ่งเป็นการระบุถึงสถานะของผลิตภัณฑ์หรือสภาวะข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
NOTE:เอกสารนี้เป็นการอธิบายถึงรูปแบบของไฟที่กระพริบบนเครื่องของคุณ ในเอกสารนี้คำว่า "สว่าง" มีความหมายเดียวกับคำว่า "กระพริบ"
HP LaserJet Pro P1102
ภาพแสดงแผงควบคุม HP LaserJet Pro P1102
1 - ไฟเตือน
2 - ไฟแสดงความพร้อม
HP LaserJet Pro P1102w
ภาพแสดงแผงควบคุม HP LaserJet Pro P1102w
1 - ปุ่มไร้สาย
2 - ไฟสถานะไร้สาย
3 - ไฟเตือน
4 - ไฟแสดงความพร้อม
5 - ปุ่มยกเลิก
สัญลักษณ์ไฟบนแผงควบคุม
สัญลักษณ์สำหรับ "ไฟดับ"
สัญลักษณ์ำสำหรับ "ไฟติด"
สัญลักษณ์สำหรับ "ไฟกระพริบ"

ไฟกระพริบ

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงเรื่องการนำไฟกระพริบที่เห็นโดยทั่วไป ให้ทำตามวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้สำหรับแต่ละชุดไฟกระพริบ หารูปแบบไฟกระพริบที่คุณได้พบ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา
NOTE:อาจมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธีสำหรับรูปแบบไฟกระพริบบางประเภท หลังจากที่คุณพบบรูปแบบที่ตรงกับที่ไฟกระพริบ ให้ลองแก้ทำการแก้ปัญหาทีละอย่าง
ปัญหา: ไฟแสดงสถานะดับทั้งหมด
ไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับลง เครื่องอยู่ในโหมดปิดอัตโนมัติหรือเครื่องปิดอยู่
กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติหรือเพื่อเปิดเครื่อง
ปัญหา: ไฟเตือนและไฟแสดงความพร้อมติดเวียนเป็นรอบ
ไฟเตือนและไฟแสดงความพร้อมติดเวียนเป็นรอบจะเกิืดขึ้นในระหว่างช่วงทำการเตรียมรูปแบบการทำงานหรือเมื่อเครื่องทำการทำความสะอาด
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ รอให้ช่วงการเตรียมตัวทำงานเสร็จสิ้นลง เครื่องควรเข้าสู่สภาวะพร้อมใช้งานเมื่อช่วงการเตรียมตัวทำงานสิ้นสุดลง
ปัญหา: ไฟแสดงความพร้อมเปิด
เครื่องอยู่ในภาวะพร้อมทำงาน
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เครื่องพร้อมที่จะรับงานพิมพ์
ปัญหา: ไฟแสดงความพร้อมกระพริบ
เครื่องกำลังรับหรือกำลังประมวลข้อมูล
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เครื่องกำลังรับหรือประมวลงานพิมพ์
ปัญหา: ไฟเตือนกระพริบ
เครื่องพบกับข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ที่ตัวเครื่อง เช่น มีวัสดุห่อหุ้มเหลือค้างอยู่ในเครื่อง ฝาเครื่องเปิดอยู่ ไม่มีกระดาษในช่องป้อนกระดาษ ไม่มีตลับหมึกพิมพ์ หรือกระดาษติด
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุห่อหุ้มเหลือค้างอยู่ในเครื่อง

ทำตามขึ้นตอนด้านล่างเพื่อเอาวัสดุห่อหุ้มที่ยังอาจหลงเหลืออยู่ในเครื่องของคุณ
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 1: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 2. นำวัสดุห่อหุ้มตลับหมึกออก
  Figure 2: นำวัสดุห่อหุ้มตลับหมึกออก
  ภาพแสดงการนำวัสดุห่อหุ้มตลับหมึกออก
 3. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง
  Figure 3: ถอดตลับหมึกออกจากเครื่อง
  ภาพแสดงการถอดตลับหมึกออกจากเครื่อง
  CAUTION:เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกได้รับความเสียหาย ให้จับตลับหมึกที่ปลายทั้งสองด้าน
 4. แกะวัสดุห่อหุ้มออกจากด้านในเครื่อง
  Figure 4: แกะวัสดุห่อหุ้มออกจากด้านในเครื่อง
  ภาพแสดงการแกะวัสดุห่อหุ้มออกจากด้านในเครื่อง
 5. แกะคลิปสีส้มออกจากปลายตลับหมึก
  Figure 5: Remove the orange clip from the print cartridge
  ภาพแสดงการแกะคลิปสีส้มออกจากปลายตลับหมึก
 6. ค่อยๆ เขย่าตลับหมึกไปมาเพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  Figure 6: เขย่าตลับหมึกเบาๆ
  ภาพแสดงการเขย่าตลับหมึก
 7. งอสลักทางด้านซ้ายของตลับหมึกจนกว่าสลักจะหลุด จากนั้นดึงสลักออกเพื่อแกะเทปปิดกลับหมึกทั้งหมดออกจากตลับหมึก
  Figure 7: ดึงเทปปิดตลับหมึกออก
  ภาพแสดงการแกะเทปปิดตลับหมึก
  CAUTION:หากผงหมึกเลอะเสื้อผ้าคุณ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกติดแน่นบนผ้า
 8. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
  Figure 8: ใส่ตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
  ภาพแสดงการใส่ตลับหมึกพิมพ์และการปิดตลับหมึกพิมพ์

แนวทางที่สอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องปิืดใส่ตลับหมึกปิดสนิท

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดและปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 9: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึก
 2. ปิดฝาครอบตลับหมึก
  Figure 10: ปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึก

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบดูว่ามีกระดาษอยู่ในเครื่องหรือไม่

อาจไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่อง หากไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่อง ให้ทำตามวิธีการสำหรับช่องใส่กระดาษที่คุณต้องการจะใส่
CAUTION:หากคุณพยายามทำการพิมพ์บนกระดาษที่ยับ หรือกระดาษที่มีความเสียหายใดๆ กระดาษอาจติดภายในเครื่องได้
ช่องป้อนกระดาษด่วนสามารถใส่กระดาษได้ 10 แผ่นหรือใส่ซองจดหมายได้หนึ่งซอง แผ่นใสหนึ่งแผ่น หรือฉลากหรือสต๊อกการ์ดได้หนึ่งแผ่น
 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างไปที่ตำแหน่งกว้างสุด
 2. ใส่กระดาษเข้าไปในช่องป้อนกระดาษด่วน
  ใส่กระดาษให้แผ่นที่จะพิมพ์อยู่ด้านบนและด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
 3. เลื่อนตัวปรับกระดาษให้แนบชิดกับขอบของกระดาษ
ถาดป้อนกระดาษสามารถใส่กระดาษขนาด 75 g/m2 ได้ 150 แผ่น หรือหากใช้กระดาษที่หนักมากกว่านี้จะใส่ได้น้อยลงเล็กน้อย (กระดาษซ้อนได้สูงสุด 15 มม. หรือน้อยกว่านั้น)
 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างไปที่ตำแหน่งกว้างสุด
 2. นำกระดาษใดๆ ก็ตามที่ค้างอยู่ทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ
 3. แดะที่ขอบของกองกระดาษเพื่อเรียงขอบกระดาษให้ตรงกัน
 4. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
  ใส่กระดาษให้แผ่นที่จะพิมพ์อยู่ด้านบนและด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
 5. เลื่อนตัวปรับกระดาษให้แนบชิดกับขอบของกระดาษ

แนวทางที่สี่: ตรวจสอบว่าได้ใส่ตลับหมึกพิมพ์อยู่้หรือไม่

อาจไม่มีตลับหมึกอยู่ในเครื่อง หากไม่มีตลับหมึกอยู่ในเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใส่ตลับหมึก
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 11: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 2. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง ใส่ตลับหมึกพิมพ์เก่าลงในถุงหรือกล่องเพื่อนำไปรีไซเคิล
  Figure 12: แกะตลับหมึกใหม่ออกจากห่อ จากนั้นเตรียมตลับหมึกเก่าเพื่อการรีไซเคิล
  ภาพแสดงการแกะตลับหมึกใหม่จากห่อและการเตรียมตลับหมึกเก่าเพื่อการรีไซเคิล
  CAUTION:เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกได้รับความเสียหาย ให้จับตลับหมึกที่ปลายทั้งสองด้าน อย่าสัมผัสชัตเตอร์ตลับหมึกหรือผิวหน้าลูกกลิ้ง
 3. จับตลับหมึกทั้งสองด้านแล้วค่อยๆ เขย่าตลับหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  Figure 13: เขย่าตลับหมึกเบาๆ
  ภาพแสดงการเขย่าตลับหมึก
 4. งอสลักทางด้านซ้ายของตลับหมึกจนกว่าสลักจะหลุด จากนั้นดึงสลักออกเพื่อแกะเทปปิดตลับหมึกทั้งหมดออกจากตลับหมึก วางสลักและเทปปิดตลับหมึกที่แกะออกมาลงในกล่องตลับหมึกเพื่อส่งกลับไปรีไซเคิล
  Figure 14: แกะสลักออกจากตลับหมึก จากนั้นนำสลักไปเตรียมการรีไซเคิล
  ภาพแสดงการแกะสลักออกจากตลับหมึกและการเตรียมนำไปรีไซเคิล
 5. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 15: ใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงในเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพแสดงการใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงในเครื่องพิมพ์ และการปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  CAUTION:หากผงหมึกเลอะเสื้อผ้าคุณ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกติดแน่นบนผ้า

แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบว่ามีกระดาษติดอยู่ในเครื่องหรือไม่

ทำตามขั้นตอนเพื่อหา แล้วนำกระดาษที่ติดออก
NOTE:ในกรณีที่ต้องการนำกระดาษที่ติดค้างออก ระวังอย่าดึงกระดาษที่ติดออกจนขาด หากมีเศษกระดาษชิ้นเล็กๆ ค้างอยู่ในเครื่อง อาจทำให้มีการติดค้างอีกได้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: หากระดาษที่ติด

กระดาษที่ติดอาจอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ของเครื่อง และสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
Figure 16: ตำแหน่งของกระดาษติด
ภาพแสดงตำแหน่งกระดาษติด
1 - ภายใน
2 - ถาดป้อนกระดาษ
3 - ถังจ่าย

ขั้นตอนที่สอง: นำกระดาษที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษ

ทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษ
CAUTION:อย่าใช้ของมีคม เช่น คีมหรือแหนบเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก ความเสียหายที่เกิดจากของมีคมไม่สามารถอ้างสิทธิ์การรับประกันได้ขณะนำกระดาษที่ติดออก ให้ดึงกระดาษออกตรงๆ จากเครื่อง การดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องในบางมุมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้
 1. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ แล้วดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  Figure 17: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 2. นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
  Figure 18: นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
  ภาพแสดงการนำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 3. ใช้สองมือจับด้านข้างของกระดาษที่ติดซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (รวมทั้งส่วนกลาง) แล้วค่อย ๆ ดึงออกจากเครื่อง
  Figure 19: ดึงกระดาษที่ติดออก
  ภาพการนำเศษกระดาษออก
 4. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 20: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบ
  ภาพแสดงการใส่ตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งและการปิดตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: นำกระดาษที่ติดออกจากพิ้นที่จ่ายกระดาษขาออก

ทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากพิ้นที่จ่ายกระดาษขาออก
CAUTION:อย่าใช้ของมีคม เช่น คีมหรือแหนบเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก ความเสียหายที่เกิดจากของมีคมไม่สามารถอ้างสิทธิ์การรับประกันได้
 1. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ แล้วดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  Figure 21: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกออก
 2. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ไว้ จากนั้นใช้สองมือจับที่ด้านข้างของกระดาษที่ติดอยู่ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน (รวมทั้งส่วนกลาง) แล้วค่อยๆ ดึงออกจากเครื่อง
 3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 22: ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  ภาพแสดงการใส่ตลับหมึกพิมพ์และการปิดตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: นำกระดาษออกจากด้านในเครื่อง

ทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากในเครื่อง
 1. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ แล้วดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกภาพการนำตลับหมึกออก
  CAUTION:เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์โดนแสง ปิดโดยใช้แผ่นกระดาษ
 2. หากมองเห็นกระดาษที่ติดอยู่ ให้จับที่กระดาษอย่างระมัดระวังแล้วดึงออกจากเครื่อง
  Figure 24: ดึงกระดาษที่ติดออก
  ภาพการนำเศษกระดาษออก
 3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 25: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบ
  ภาพแสดงการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งและการปิดตลับหมึกพิมพ์
ปัญหา: ไฟเตือนกะพริบและไฟแสดงความพร้อมติด
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เครื่องพบปัญหาต่อเนื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้และดำเนินการทำงานต่อให้จบได้
หากพบว่าการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองของเครื่องไม่สำเร็จ เครื่องจะเข้าสู่สถานะมีปัญหา ตรวจสอบว่ามีกระดาษติดค้างด้านในเครื่องหรือไม่
ทำตามขั้นตอนเพื่อหา แล้วนำกระดาษที่ติดออก
NOTE:ในกรณีที่ต้องการนำกระดาษที่ติดค้างออก ระวังอย่าดึงกระดาษที่ติดออกจนขาด หากมีเศษกระดาษชิ้นเล็กๆ ค้างอยู่ในเครื่อง อาจทำให้มีการติดค้างอีกได้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: หากระดาษที่ติด

กระดาษที่ติดอาจอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ของเครื่อง และสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
Figure 26: ตำแหน่งของกระดาษติด
ภาพแสดงตำแหน่งกระดาษติด
1 - ภายใน
2 - ถาดป้อนกระดาษ
3 - ถังจ่าย

ขั้นตอนที่สอง: นำกระดาษที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษ

ทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษ
CAUTION:อย่าใช้ของมีคม เช่น คีมหรือแหนบเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก ความเสียหายที่เกิดจากของมีคมไม่สามารถอ้างสิทธิ์การรับประกันได้ขณะนำกระดาษที่ติดออก ให้ดึงกระดาษออกตรงๆ จากเครื่อง การดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องในบางมุมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้
 1. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ แล้วดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  Figure 27: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 2. นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
  Figure 28: นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
  ภาพแสดงการนำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 3. ใช้สองมือจับด้านข้างของกระดาษที่ติดซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (รวมทั้งส่วนกลาง) แล้วค่อย ๆ ดึงออกจากเครื่อง
  Figure 29: ดึงกระดาษที่ติดออก
  ภาพการนำเศษกระดาษออก
 4. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 30: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบ
  ภาพแสดงการใส่ตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งและการปิดตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: นำกระดาษที่ติดออกจากพิ้นที่จ่ายกระดาษขาออก

ทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากพิ้นที่จ่ายกระดาษขาออก
CAUTION:อย่าใช้ของมีคม เช่น คีมหรือแหนบเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก ความเสียหายที่เกิดจากของมีคมไม่สามารถอ้างสิทธิ์การรับประกันได้
 1. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ แล้วดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  Figure 31: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกออก
 2. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ไว้ จากนั้นใช้สองมือจับที่ด้านข้างของกระดาษที่ติดอยู่ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน (รวมทั้งส่วนกลาง) แล้วค่อยๆ ดึงออกจากเครื่อง
 3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 32: ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  ภาพแสดงการใส่ตลับหมึกพิมพ์และการปิดตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: นำกระดาษออกจากด้านในเครื่อง

ทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากในเครื่อง
 1. เปิดฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ แล้วดึงตลับหมึกพิมพ์ออก
  ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกภาพการนำตลับหมึกออก
  CAUTION:เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์โดนแสง ปิดโดยใช้แผ่นกระดาษ
 2. หากมองเห็นกระดาษที่ติดอยู่ ให้จับที่กระดาษอย่างระมัดระวังแล้วดึงออกจากเครื่อง
  Figure 34: ดึงกระดาษที่ติดออก
  ภาพการนำเศษกระดาษออก
 3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  Figure 35: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาครอบ
  ภาพแสดงการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งและการปิดตลับหมึกพิมพ์
ปัญหา: ไฟเตือนและไฟแสดงความพร้อมติด
เครื่องอาจพบปัญหาร้ายแรงซึ่งเครื่องไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรีเซ็ตเครื่อง
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง แล้วรอประมาณ 30 วินาที
 3. ต่อสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
 4. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
หากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปยังส่วนของศูนย์บริการที่ด้านท้ายของเอกสารนี้
ปัญหา: ไฟระบบไร้สายกะพริบ (เฉพาะรุ่น P1102w)
เครื่องพยายามหาเครือข่ายแบบไร้สาย
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ปัญหา: ไฟระบบไร้สายติด (เฉพาะรุ่น P1102w)
เครื่องได้เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ปัญหา: ไฟระบบไร้สายดับ (เฉพาะรุ่น P1102w)
เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย และระบบไร้สายของเครื่องอาจถูกปิดอยู่
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เชื่อมต่อกับเครือข่าย

กดปุ่มระบบไร้สายเพื่อลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือรัน Wireless Configuration utility เพื่อปรับตั้งค่าของเครื่อง เพื่อตรวจสอบดูว่าเครื่องพบเครือข่ายหรือไม่ ให้ลองพิมพ์หน้าการกำหนดค่า เครื่องควรมี IP address ที่ได้รับจากเครือข่าย

ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์หน้าการกำหนดค่า

เพื่อตรวจสอบว่าเครือพบเครือข่ายหรือไม่ ให้ลองพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเปิดทิ้งโดยไม่มีการทำงานอยู่ และไฟ Ready () ติดอยู่
 2. กดปุ่ม Cancel () ค้างไว้ แล้วปล่อยเมือไฟ Ready () กะพริบ
  เครื่องจะพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

แนวทางที่สอง: ถอนการติดตั้ง และติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง

หากเครื่องยังคงไม่สามารถเชืือมต่อกับเครือข่ายได้ ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งเครื่องใหม่

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องใหม่อีกครั้ง หากคุณจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนในการติดตั้งโดยละเอียด โปรดดู HP Single-function and Multi-function Printers - Uninstalling the Printer Software

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องใหม่อีกครั้ง สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด คลิกที่ลิงค์สำหรับระบบปฏิบัติการของเครื่องคุณและประเภทการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่สาม: ติดต่อผู้ดูแลระบบ

หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือดูคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อนั้น

ติดต่อขอรับบริการ

อาจมีปัญหากับส่วนประกอบของเครื่องหรือส่วนประกอบทำงานได้ไม่ถูกต้อง ขั้นตอนต่อไปคือการรับบริการผลิตภัณฑ์

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วและยังพบปัยหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องเข้ารับบริการ
ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในประกันหรือไม่ หากต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบประกันเครื่อง กรุณาไปที่ HP’s Warranty Check Tool
 • หากเครื่องอยู่ในประกัน กรุณาติดต่อ HP
 • หากเครื่องไม่อยู่ในประกัน อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการจาก HP

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+