Jump to content

Instalacja drukarek HP Officejet Pro serii 251dw, 276dw, 8600 i 8610

 • PrintPrint
Dokument dotyczy drukarek wielofunkcyjnych HP Officejet Pro 251dw, 276dw oraz urządzeń wielofunkcyjnych e-All-in One 8600 i 8616.
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące instalacji poszczególnych części drukarki. Wykonaj poniższe czynności przed instalacją oprogramowania drukarki na komputerze.
Jeśli już skonfigurować sprzęt drukarki i chcesz kroki, aby skonfigurować faks, patrz link na końcu tego dokumentu.
NOTE:W tym momencie nie podłączać kabla USB. Jeżeli drukarka ma być podłączona do komputera za pomocą kabla USB, w odpowiednim momencie instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony stosowny monit z prośbą o podłączenie kabla USB.
Jeśli drukarka została już skonfigurowana, przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP w celu pobrania sterownika.
Wykonaj następujące czynności, aby rozpakować drukarkę.
 1. Wyjmij drukarkę z pudełka.
 2. Usuń wszelkie taśmy i elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki.
  Figure 1: Usuń elementy opakowania
  Ilustracja: Usuń taśmy i elementy opakowania.
 3. Usuń naklejkę z wyświetlacza panelu sterowania.
 4. Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure 2: Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki
  Ilustracja: Szczelina po lewej stronie drukarki.
  Figure 3: Otwarta pokrywa dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Pokrywa dostępu do wkładów atramentowych.
 5. Usuń wszelkie taśmy i elementy opakowania ze środka drukarki.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować moduł druku dwustronnego.
 1. Znajdź duplekser w pudełku.
 2. Wyjmij duplekser z opakowania i usuń z urządzenia wszystkie taśmy.
 3. Obróć drukarkę, aby skierować ją tyłem do siebie.
  Figure 4: Obróć drukarkę
  Ilustracja: Obróć drukarkę.
 4. Trzymaj duplekser za boki, kierując rolki w stronę drukarki, a następnie umieść go w gnieździe z tyłu urządzenia.
  NOTE:W odpowiednim ustawieniu dupleksera pomagają strzałki wytłoczone na jego obudowie.
  Figure 5: Włóż moduł druku dwustronnego
  Ilustracja: Umieść moduł druku dwustronnego w obszarze dostępowym z tyłu urządzenia.
 5. Wciśnij duplekser do drukarki, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Figure 6: Upewnij się, że duplekser zatrzasnął się na swoim miejscu
  Ilustracja: Duplekser zatrzaskuje się na swoim miejscu.
 6. Odwróć drukarkę ponownie, aby uzyskać dostęp do jej przedniej części.
Wykonaj opisane czynności, aby zainstalować zasobnik 2 (akcesorium opcjonalne). Pomiń ten krok, jeśli podajnik 2 nie wchodzi w skład zestawu posiadanego modelu urządzenia.
 1. Wyjmij zasobnik 2 z pudełka, a następnie usuń elementy opakowania i taśmy znajdujące się na zasobniku.
 2. Umieść zasobnik na płaskiej, równej powierzchni, na której planujesz postawić drukarkę.
 3. Unieś drukarkę, umieść ją nad zasobnikiem papieru, a następnie opuść ją na zasobnik.
  CAUTION:Trzymaj palce i dłonie z dala od spodniej części drukarki.
  Figure 7: Ustaw drukarkę na zasobniku 2
  Ilustracja: Opuść drukarkę na zasobnik 2.
 4. Upewnij się, że drukarka jest ułożona równo względem lewej, tylnej i prawej krawędzi zasobnika.
Wykonaj poniższe czynności, aby włożyć papier do zasobnika 1.
 1. Chwyć za spód zasobnika 1 i wyciągnij zasobnik.
  Figure 8: Wyciągnij zasobnik papieru
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik papieru.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Figure 9: Rozsuń prowadnice szerokości papieru
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice szerokości papieru.
 3. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika. Papier musi być ułożony stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół, krótszą krawędzią do przodu.
  CAUTION:Stos arkuszy papieru nie może przekraczać czerwonych linii znajdujących się po bokach zasobnika.
  Figure 10: Załaduj papier do zasobnika
  Ilustracja: Załaduj papier do zasobnika papieru.
 4. W razie potrzeby dosuń prowadnice szerokości papieru do środka, tak aby przylegały do krawędzi papieru.
 5. Popchnij zasobnik w stronę drukarki, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Figure 11: Wsuń zasobnik papieru
  Ilustracja: Wsuń zasobnik papieru.
Wykonaj opisane czynności, aby załadować papier do zasobnika 2 (akcesorium opcjonalne). Jeżeli posiadany model urządzenia nie jest wyposażony w zasobnik 2, przejdź do następnego kroku opisanego w tym dokumencie.
 1. Chwyć za spód zasobnika 2 i wyciągnij zasobnik.
  Figure 12: Wyciągnij zasobnik 2
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik 2.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
 3. Na środku zasobnika umieść stos arkuszy zwykłego białego papieru. Sprawdź, czy arkusze ułożone są stroną przeznaczoną do zadrukowania w dół.
  CAUTION:Stos arkuszy papieru nie może przekraczać czerwonych linii na podziałkach znajdujących się po bokach zasobnika.
 4. Dosuń prowadnice papieru do środka, tak aby przylegały do krawędzi papieru.
  Figure 13: Dosuń prowadnice papieru w zasobniku 2
  Ilustracja: Wyreguluj prowadnice papieru w zasobniku 2.
 5. Delikatnie umieść zasobnik z powrotem w drukarce.
 6. Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie unieś ogranicznik papieru.
  Figure 14: Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego
  Ilustracja: Wyciągnij przedłużenie zasobnika.
Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć drukarkę do źródła zasilania, a następnie ustawić język oraz kraj/region.
 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.
  Figure 15: Podłącz przewód zasilający
  Ilustracja: Podłącz przewód zasilający do drukarki i gniazda elektrycznego.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 4. W menu Preferencje dotknij opcji Język.
 5. Naciśnij pozycję z wybranym językiem, a następnie naciśnij opcję Tak, aby zatwierdzić wybór języka. Ponownie pojawi się menu Preferencje.
 6. W menu Preferencje naciśnij opcję Kraj/region, a następnie wybierz swój kraj lub region.
 7. Dotknij opcji Tak, aby potwierdzić wybór, a następnie dotknij ikony Strona główna (), aby powrócić do menu głównego.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować konfiguracyjne wkłady atramentowe SETUP dostarczone wraz z drukarką.
CAUTION:Niezainstalowanie wkładów SETUP dołączonych do drukarki spowoduje błąd wkładów atramentowych.
 1. Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure 16: Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki
  Ilustracja: Szczelina po lewej stronie drukarki.
  Figure 17: Otwarta pokrywa dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Pokrywa dostępu do wkładów atramentowych.
 2. Wyjmij nowe wkłady SETUP z opakowania.
  NOTE:Po wyjęciu wkładu z opakowania zainstaluj go od razu, aby nie doszło do uszkodzenia atramentu.
 3. Chwyć wkład po bokach, kierując dysze w stronę drukarki, i wsuń go do gniazda oznaczonego właściwym kolorem.
  Figure 18: Gniazda oznaczone kolorami
  Ilustracja: Gniazda oznaczone kolorami.
  Figure 19: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem.
 4. Mocno dociśnij wkład w kierunku do przodu, aż zatrzaśnie się w gnieździe.
 5. Powtórz opisane czynności, aby zainstalować wszystkie nowe wkłady.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 7. Zaczekaj, aż drukarka zakończy wyrównywanie wkładów atramentowych. Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
Aby zmienić ustawienia daty i godziny, wykonaj poniższe czynności.
 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku strzałki w prawo (), a następnie pozycji Konfiguracja ().
 2. Dotknij przycisku strzałki w dół (), a następnie naciśnij opcję Preferencje.
 3. Dotknij opcji Data i godzina:, a następnie dotknij przycisków strzałek w górę i w dół () w celu ustawienia miesiąca, dnia i roku.
 4. Dotknij opcji Gotowe, a następnie dotknij przycisku strzałki Powrót (), aby powrócić do menu Preferencje.
Po wykonaniu powyższych kroków konfiguracji, można skonfigurować drukarkę do wysyłania i odbierania faksów. Aby uzyskać instrukcje, kliknij na poniższy link.
Konfiguracja drukarki do wysyłania i odbierania faksów
Konfiguracja urządzenia HP All-in-One w celu wysyłania i odbierania faksów

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+