Jump to content

Procedura wyjęcia i wymiany dysku twardego

 • PrintPrint
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące wyjmowania i wymiany dysku twardego w przypadku komputerów przenośnych serii dx6600 oraz dx6700.
Procedurę podaną poniżej przedstawiono na filmie.
Aby wyświetlić film wideo, naciśnij przycisk Odtwórz na pasku sterowania odtwarzacza pod wideo.

Aby zatrzymać film, na pasku sterowania odtwarzacza pod obrazem wideo naciśnij przycisk Pauza.

Aby wznowić wideo, naciśnij przycisk Przewiń na pasku sterowania odtwarzacza pod wideo.
NOTE:Do obejrzenia filmu konieczny jest program Flash Player firmy Macromedia. Aby pobrać i zainstalować odtwarzacz Flash Player, wejdź na stronę internetową Macromedia (w języku angielskim).

Krok 1 – Wyjmowanie baterii

 1. Przesuń i przytrzymaj zatrzask baterii w pozycji zwolnionej.
 2. Unieś przednią krawędź baterii i wyjmij ją z komory baterii.

Krok 2 – Wyjmowanie dysku twardego

 1. Poluzuj dwie śruby z gniazdem krzyżowym P1 przytrzymujące osłonę napędu dysku twardego do spodniej ściany komputera przenośnego.
 2. Używając palca lub zakończonego płasko narzędzia, unieś i zdejmij zewnętrzną krawędź osłony dysku twardego.
 3. Chwyć mylarową zakładkę i wyciągnij zewnętrzną krawędź napędu dysku twardego, aby odłączyć dysk od złącza płyty głównej.
 4. Umieść napęd dysku twardego w torebce antyelektrostatycznej.
  NOTE:Te komputery przenośne wyposażone są w dwa dyski twarde zainstalowane w dwóch oddzielnych wnękach. Procedura wyjmowania i wymiany obydwu dysków przebiega tak samo.

Krok 3 – Wymiana dysku twardego

 1. Wyjmij dysk twardy z torebki antyelektrostatycznej.
 2. Zaczep wewnętrzną krawędź dysku twardego w wewnętrznej krawędzi wnęki dysku twardego i dociśnij zewnętrzną krawędź, aż złącze znajdzie się na swoim miejscu.
 3. Zaczep wewnętrzną krawędź pokrywy dysku twardego w obudowie podstawy i opuść ją.
 4. Dokręć dwie śruby z gniazdem krzyżowym P1 przytrzymujące osłonę dysku twardego do spodniej ściany komputera przenośnego.

Krok 4 – Instalacja baterii

 1. Zaczep tylną krawędź baterii w obudowie urządzenia.
 2. Dociśnij przednią krawędź baterii i wciśnij baterię do wnęki baterii, tak aby zaczep zatrzasnął się.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+