Jump to content

Wypróbuj narzędzie HP Print and Scan Doctor dla systemu Windows

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Narzędzie HP Print and Scan Doctor to bezpłatny program (narzędzie), który pozwala szybko rozwiązać typowe problemy z drukowaniem, skanowaniem i nawiązywaniem połączenia. Firma HP zaleca, aby uruchamiać narzędzie zawsze wtedy, gdy wymagane jest rozwiązanie problemu.
Ważne: Narzędzie HP Print and Scan Doctor nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X. Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemów operacyjnych Windows.
Narzędzie Print and Scan Doctor diagnozuje i pomaga rozwiązywać typowe problemy związane z drukowaniem, skanowaniem i łącznością, w tym:
 • Łączność:
  • USB: Sprawdza, czy połączenie USB między komputerem a urządzeniem HP działa prawidłowo.
  • Sieć: Sprawdza, czy połączenie sieciowe między komputerem a siecią działa prawidłowo.
 • Test stanu urządzenia: Sprawdza urządzenie pod kątem błędów, takich jak brak papieru, zacięcia papieru, blokady karetki czy problemy z podawaniem papieru, a następnie dostarcza instrukcje pozwalające je rozwiązać.
 • Sprawdzenie sterownika: Sprawdza, czy w systemie nie brakuje plików sterownika lub nie są one uszkodzone.
 • Menedżer urządzeń: Sprawdza, czy w Menedżerze urządzeń nie występują problemy, które uniemożliwiają drukowanie.
 • Urządzenie w trybie online: Sprawdza, czy urządzenie nie zostało wstrzymane lub ustawione w trybie offline i w razie konieczności przywraca je do trybu online.
 • Kolejka wydruku: Sprawdza i usuwa oczekujące zadania drukowania znajdujące się w kolejce wydruku, czyli dzienniku zadań drukowania oczekujących na realizację.
 • Ustawienia portu: Sprawdza ustawienia portu dla urządzenia HP.
 • Konflikty urządzeń: Sprawdza, czy nie występują konflikty z innymi sterownikami, np. sterownikami drukarek innych marek.
 • Problemy z atramentem: Sprawdza wkłady i poziomy atramentu pod kątem błędów wpływających na jakość wydruku.
 • Ustawienia drukowania: Sprawdza i dostosowuje ustawienia jakości wydruku.
 • Wydruk testowy: Drukuje stronę testową w celu oceny jakości wydruku, a także w razie potrzeby udostępnia opcje czyszczenia i regulacji głowicy drukującej.
 • Testy skanowania: Sprawdza mechanizm skanowania, sterowniki i wpisy rejestru.
Możesz także kliknąć menu Drukarka, aby znaleźć dodatkowe funkcje, takie jak czyszczenie głowic drukujących i ich wyrównywanie, sprawdzanie poziomów atramentu oraz wyświetlanie zaawansowanych danych wybranej drukarki.

Krok 1: Pobierz aplikację Print and Scan Doctor

Aplikacja HP Print and Scan Doctor działa w przypadku większości drukarek HP, jest dostępna w większości języków i działa tylko w systemach operacyjnych Windows. Pobierz bezpłatnie oprogramowanie drukarki z witryny HP.
 1. Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajduje się zapisany plik oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Krok 2: Uruchom narzędzie Print and Scan Doctor

 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie aplikacji Print and Scan Doctor wybierz urządzenie HP.
  Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Aplikacja Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku problemów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
 4. W zależności od problemu kliknij Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie, aby rozpocząć diagnozowanie przyczyny problemu.

Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie narzędzia HP Print and Scan Doctor

Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji oprogramowania HP Print and Scan Doctor.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .

Krok 3: Rozwiąż zdiagnozowane problemy

Kliknij jeden z poniższych tematów, aby rozwiązać zdiagnozowane problemy.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki (), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X (), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po rozwiązaniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij polecenie Drukuj stronę testową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Drukarka wydrukuje stronę testową.
  • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana prawidłowo, można zakończyć rozwiązywanie problemów. Problem został rozwiązany.
  • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, wykonaj instrukcje podawane przez narzędzie Print and Scan Doctor, aby zresetować drukarkę. Po zresetowaniu drukarki ponownie spróbuj wydrukować stronę testową.
  • Jeżeli problemy z drukowaniem utrzymują się, kliknij opcję Inne opcje wsparcia, aby uzyskać pomoc odpowiednią dla drukarki. Możesz też kliknij opcję Dalej, aby wyświetlić pełną listę opcji, takich jak Forum wsparcia HP, co umożliwi uzyskanie pomocy od innych klientów HP.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki (), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X (), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po naprawieniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij opcję Skanowanie testowe lub Pomiń.
  • Jeśli wybierzesz Skanowanie testowe, narzędzie Print and Scan Doctor uruchomi program do skanowania firmy HP, aby wykonać tę operację. Postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie, aby wykonać test.
  • Jeżeli wybierzesz opcję Pomiń, a wszystkie problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Wyjście, aby zamknąć narzędzie.
  • Jeżeli klikniesz opcję Pomiń, a problemy ze skanowaniem będą się utrzymywać, kliknij opcję Wsparcie i rozwiązywanie problemów, aby uzyskać pomoc dla konkretnego modelu skanera lub kliknij opcję Forum wsparcia HP, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników urządzeń HP.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji związanych ze sprzętem, kliknij menu Drukarka, a następnie wybierz opcję menu.
 • Obsługa drukarki: Wybierz tę opcję, aby wydrukować strony diagnostyczne, wyrównać głowicę drukującą lub ją wyczyścić.
 • Poziomy atramentu: Wybierz tę opcję, aby sprawdzić poziomy atramentu drukarki i wyświetlić szczegóły dotyczące wkładów drukujących, takie jak daty instalacji wkładów, terminy gwarancji i numery seryjne. Kliknij opcję Zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez Internet, aby wyświetlić stronę zakupów HP z materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do konkretnego modelu drukarki.
 • Zaawansowane dane drukowania: Wybierz tę opcję, aby wyświetlić szczegóły dotyczące drukarki, takie jak wersje oprogramowania (w tym sprzętowego), numer seryjny, liczba stron, informacje na temat głowicy drukującej i statusu gwarancji.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+