Jump to content

Wypróbuj narzędzie HP Print and Scan Doctor dla systemu Windows

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Narzędzie HP Print and Scan Doctor to bezpłatny program (narzędzie), który pozwala szybko rozwiązać typowe problemy z drukowaniem, skanowaniem i nawiązywaniem połączenia. Firma HP zaleca, aby uruchamiać narzędzie zawsze wtedy, gdy wymagane jest rozwiązanie problemu.
Ważne : Narzędzie HP Print and Scan Doctor nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X . Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemów operacyjnych Windows.
Narzędzie Print and Scan Doctor diagnozuje i pomaga rozwiązywać typowe problemy związane z drukowaniem, skanowaniem i łącznością, w tym:
 • Łączność :
  • USB: Sprawdza, czy połączenie USB między komputerem a urządzeniem HP działa prawidłowo.
  • Sieć: Sprawdza, czy połączenie sieciowe między komputerem a siecią działa prawidłowo.
 • Test stanu urządzenia : Sprawdza urządzenie pod kątem błędów, takich jak brak papieru, zacięcia papieru, blokady karetki czy problemy z podawaniem papieru, a następnie dostarcza instrukcje pozwalające je rozwiązać.
 • Sprawdzenie sterownika : Sprawdza, czy w systemie nie brakuje plików sterownika lub nie są one uszkodzone.
 • Menedżer urządzeń : Sprawdza, czy w Menedżerze urządzeń nie występują problemy, które uniemożliwiają drukowanie.
 • Urządzenie w trybie online : Sprawdza, czy urządzenie nie zostało wstrzymane lub ustawione w trybie offline i w razie konieczności przywraca je do trybu online.
 • Kolejka wydruku : Sprawdza i usuwa oczekujące zadania drukowania znajdujące się w kolejce wydruku, czyli dzienniku zadań drukowania oczekujących na realizację.
 • Ustawienia portu : Sprawdza ustawienia portu dla urządzenia HP.
 • Konflikty urządzeń : Sprawdza, czy nie występują konflikty z innymi sterownikami, np. sterownikami drukarek innych marek.
 • Problemy z atramentem : Sprawdza wkłady i poziomy atramentu pod kątem błędów wpływających na jakość wydruku.
 • Ustawienia drukowania : Sprawdza i dostosowuje ustawienia jakości wydruku.
 • Wydruk testowy : Drukuje stronę testową w celu oceny jakości wydruku, a także w razie potrzeby udostępnia opcje czyszczenia i regulacji głowicy drukującej.
 • Testy skanowania : Sprawdza mechanizm skanowania, sterowniki i wpisy rejestru.
Możesz także kliknąć menu Drukarka , aby znaleźć dodatkowe funkcje, takie jak czyszczenie głowic drukujących i ich wyrównywanie, sprawdzanie poziomów atramentu oraz wyświetlanie zaawansowanych danych wybranej drukarki.

Krok 1: Pobierz aplikację Print and Scan Doctor

HP Print and Scan Doctor działa w przypadku większości drukarek HP, jest dostępny w większości języków i działa w tylko systemów operacyjnych Windows. Pobierz bezpłatnie oprogramowanie drukarki z witryny HP.
 1. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Krok 2: Uruchom narzędzie Print and Scan Doctor

 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie aplikacji Print and Scan Doctor wybierz urządzenie HP.
  Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie .
 3. Kliknij przycisk Dalej . Aplikacja Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku problemów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
 4. W zależności od problemu kliknij Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie , aby rozpocząć diagnozowanie przyczyny problemu.

Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie narzędzia HP Print and Scan Doctor

Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji oprogramowania HP Print and Scan Doctor.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .

Krok 3: Rozwiąż zdiagnozowane problemy

Kliknij jeden z poniższych tematów, aby rozwiązać zdiagnozowane problemy.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki ( ), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X ( ), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po rozwiązaniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij polecenie Drukuj stronę testową w oknie narzędzia Print and Scan Doctor. Drukarka wydrukuje stronę testową.
  • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana prawidłowo , można zakończyć rozwiązywanie problemów. Problem został rozwiązany.
  • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana , wykonaj instrukcje podawane przez narzędzie Print and Scan Doctor, aby zresetować drukarkę. Po zresetowaniu drukarki ponownie spróbuj wydrukować stronę testową.
  • Jeżeli problemy z drukowaniem utrzymują się , kliknij opcję Inne opcje wsparcia , aby uzyskać pomoc odpowiednią dla drukarki. Możesz też kliknij opcję Dalej , aby wyświetlić pełną listę opcji, takich jak Forum wsparcia HP , co umożliwi uzyskanie pomocy od innych klientów HP.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki ( ), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X ( ), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po naprawieniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij opcję Skanowanie testowe lub Pomiń .
  • Jeśli wybierzesz Skanowanie testowe , narzędzie Print and Scan Doctor uruchomi program do skanowania firmy HP, aby wykonać tę operację. Postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie, aby wykonać test.
  • Jeżeli wybierzesz opcję Pomiń , a wszystkie problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Wyjście , aby zamknąć narzędzie.
  • Jeżeli klikniesz opcję Pomiń , a problemy ze skanowaniem będą się utrzymywać, kliknij opcję Wsparcie i rozwiązywanie problemów , aby uzyskać pomoc dla konkretnego modelu skanera lub kliknij opcję Forum wsparcia HP , aby uzyskać pomoc od innych użytkowników urządzeń HP.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji związanych ze sprzętem, kliknij menu Drukarka , a następnie wybierz opcję menu.
 • Obsługa drukarki : Wybierz tę opcję, aby wydrukować strony diagnostyczne, wyrównać głowicę drukującą lub ją wyczyścić.
 • Poziomy atramentu : Wybierz tę opcję, aby sprawdzić poziomy atramentu drukarki i wyświetlić szczegóły dotyczące wkładów drukujących, takie jak daty instalacji wkładów, terminy gwarancji i numery seryjne. Kliknij opcję Zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez Internet , aby wyświetlić stronę zakupów HP z materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do konkretnego modelu drukarki.
 • Zaawansowane dane drukowania : Wybierz tę opcję, aby wyświetlić szczegóły dotyczące drukarki, takie jak wersje oprogramowania (w tym sprzętowego), numer seryjny, liczba stron, informacje na temat głowicy drukującej i statusu gwarancji.