Jump to content

HP Photosmart 5520 e-All-in-One, ENVY 5530 e-All-in-One i HP Deskjet Ink Advantage 4510 i 5520 e-All-in-One

 • PrintPrint
Dokument ten dotyczy drukarek z serii HP Photosmart 5520 e-All-in-One, ENVY 5530 e-All-in-One i HP Deskjet Ink Advantage 4510 i 5520 e-All-in-One - dla systemów operacyjnych Windows i Mac.
Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników drukarki i innego oprogramowania dla drukarki, aby umożliwić korzystanie z niej w sieci bezprzewodowej. Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie drukarki należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być ona współużytkowana.
NOTE:Jeśli drukarka nie została jeszcze skonfigurowana, kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji drukarki , a następnie wróć do tego dokumentu, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej.
Wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności, aby rozwiązać ten problem w systemie operacyjnym Windows XP.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło (klucz WEP lub hasło WPA), skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z routerem lub skontaktuj się z producentem. HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora sieci SSID ani hasła.
 1. Przygotuj następujące materiały:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID
   Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.
   .
  • Hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij przycisk Start (), opcję Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij pozycję Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  3. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie drukarki

W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.

Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Użyj opcji, która dotyczy Twojego ekranu instalacji.
Ważne: Metoda HP Auto Wireless Connect jest dostępna w czasie do 120 minut po wstępnej konfiguracji drukarki. Po upływie tego czasu kreator instalacji udostępnia domyślnie opcję Połączenie Sieciowe Drukarki.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić status sieci drukarki.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej ().
 2. W komputerze wybierz kolejną opcję w oparciu o status połączenia wyświetlony na panelu sterowania.
 3. Kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
Wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności, aby rozwiązać ten problem w systemie operacyjnym Windows Vista.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło (klucz WEP lub hasło WPA), skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z routerem lub skontaktuj się z producentem. HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora sieci SSID ani hasła.
 1. Przygotuj następujące materiały:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID
   Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.
   .
  • Hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij pozycję Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  3. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie HP.

Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Użyj opcji, która dotyczy Twojego ekranu instalacji.
Ważne: Metoda HP Auto Wireless Connect jest dostępna w czasie do 120 minut po wstępnej konfiguracji drukarki. Po upływie tego czasu kreator instalacji udostępnia domyślnie opcję Połączenie Sieciowe Drukarki.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić status sieci drukarki.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej ().
 2. W komputerze wybierz kolejną opcję w oparciu o status połączenia wyświetlony na panelu sterowania.
 3. Kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
W przypadku systemu Windows 7 wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło (klucz WEP lub hasło WPA), skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z routerem lub skontaktuj się z producentem. HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora sieci SSID ani hasła.
 1. Przygotuj następujące materiały:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID
   Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.
   .
  • Hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij pozycję Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  3. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Zainstaluj oprogramowanie

Wybierz metodę instalacji oprogramowania.

Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i łatwy sposób wyszukuje najlepszy sterownik druku Windows 7 dla danej drukarki.
Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie kreatora instalacji drukarki HP
Następujący film przedstawia sposób pobierania i uruchamiania Kreatora instalacji drukarki HP (Printer Install Wizard – PIW).
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Ilustracja: Ikona Kreatora instalacji drukarkiKreator instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia.

Kliknij tutaj, aby przejść do Kreatora instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP (2 MB) Więcej informacji>>
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Użyj opcji, która dotyczy Twojego ekranu instalacji.
Ważne: Metoda HP Auto Wireless Connect jest dostępna w czasie do 120 minut po wstępnej konfiguracji drukarki. Po upływie tego czasu kreator instalacji udostępnia domyślnie opcję Połączenie Sieciowe Drukarki.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić status sieci drukarki.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej ().
 2. W komputerze wybierz kolejną opcję w oparciu o status połączenia wyświetlony na panelu sterowania.
 3. Kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
W przypadku systemu Windows 8 wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
 1. Przygotuj niżej wymienione dane:
  •  nazwa sieci: nazwa sieci to identyfikator SSID
   nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej
   .
  •  hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () lub w lewym dolnym rogu ekranu kliknij opcję Szukaj.
  2. W polu Szukaj wpisz HP, a następnie kliknij ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  3. Kliknij opcję Narzędzia, a następnie Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  4. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.

Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukowania w systemie Windows 8 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia.
Film przedstawiający pobieranie i uruchamianie kreatora instalacji drukarki HP
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP.
NOTE:Ten film przedstawia system operacyjny Windows 8 oraz drukarkę HP ENVY 100 (D410a) e-All-in-One. Poruszanie się po Twoim systemie operacyjnym może wyglądać nieco inaczej, ale kroki pobierania i uruchamiania kreatora instalacji drukarki HP pozostają takie same.
Ilustracja: Ikona Kreatora instalacji drukarkiKreator instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik drukarki dla systemu Windows 7 lub Windows 8 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia.

Kliknij tutaj, aby przejść do Kreatora instalacji drukarki HP: Kreator instalacji drukarki HP (2 MB) Więcej informacji>>
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Użyj opcji, która dotyczy Twojego ekranu instalacji.
Ważne: Metoda HP Auto Wireless Connect jest dostępna w czasie do 120 minut po wstępnej konfiguracji drukarki. Po upływie tego czasu kreator instalacji udostępnia domyślnie opcję Połączenie Sieciowe Drukarki.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić status sieci drukarki.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej ().
 2. W komputerze wybierz kolejną opcję w oparciu o status połączenia wyświetlony na panelu sterowania.
 3. Kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
Wykonaj następujące czynności w przypadku systemu operacyjnego Mac OS X v10.6 Snow Leopard.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przygotuj następujące rzeczy:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Hasło sieciowe: Hasła w sieciach bezprzewodowych są nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji). Nie podłączaj teraz kabla.
 2. Upewnij się, że router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę. Włącz drukarkę i umieść ją blisko komputera, tak aby była w zasięgu routera podczas procesu konfiguracji.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet).
 5. Opcjonalnie: Wykonaj poniższe czynności, jeżeli drukarka była wcześniej używana z połączeniem USB, ale ma być używana z połączeniem bezprzewodowym.
  1. Na górnym pasku Menu kliknij Przejdź, a następnie kliknij polecenie Aplikacje.
  2. Kliknij opcję Folder HP, po czym kliknij opcję Narzędzia dla urządzenia.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Setup Assistant.
  4. Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić istniejące połączenie USB na połączenie bezprzewodowe. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Użyj opcji, która dotyczy Twojego ekranu instalacji.
NOTE:Metoda HP Auto Wireless Connect jest dostępna w czasie do 120 minut po wstępnej konfiguracji drukarki. Po upływie tego czasu kreator instalacji udostępnia domyślnie alternatywną metodę instalacji z użyciem połączenia USB.
 1. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij Zgadzam się lub Zezwalam, aby zezwolić narzędziu HP Setup Assistant na transfer ustawień bezprzewodowych z komputera Mac na drukarkę.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową przy pomocy kabla USB.
Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB
Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Zaznacz odpowiednie pole, aby skonfigurować drukarkę bezprzewodowo.
 2. Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wykonaj poniższe kroki, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego OS X 10.7 Lion.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przygotuj następujące rzeczy:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Hasło sieciowe: Hasła w sieciach bezprzewodowych są nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji). Nie podłączaj teraz kabla.
 2. Upewnij się, że router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę. Włącz drukarkę i umieść ją blisko komputera, tak aby była w zasięgu routera podczas procesu konfiguracji.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet).
 5. Opcjonalnie: Wykonaj poniższe czynności, jeżeli drukarka była wcześniej używana z połączeniem USB, ale ma być używana z połączeniem bezprzewodowym.
  1. Na górnym pasku Menu kliknij Przejdź, a następnie kliknij polecenie Aplikacje.
  2. Kliknij opcję Folder HP, po czym kliknij opcję Narzędzia dla urządzenia.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Setup Assistant.
  4. Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić istniejące połączenie USB na połączenie bezprzewodowe. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Użyj opcji, która dotyczy Twojego ekranu instalacji.
NOTE:Metoda HP Auto Wireless Connect jest dostępna w czasie do 120 minut po wstępnej konfiguracji drukarki. Po upływie tego czasu kreator instalacji udostępnia domyślnie alternatywną metodę instalacji z użyciem połączenia USB.
 1. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Kliknij Zgadzam się lub Zezwalam, aby zezwolić narzędziu HP Setup Assistant na transfer ustawień bezprzewodowych z komputera Mac na drukarkę.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową przy pomocy kabla USB.
Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB
Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Zaznacz odpowiednie pole, aby skonfigurować drukarkę bezprzewodowo.
 2. Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie na komputerze Mac z systemem operacyjnym OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks lub OS X 10.8 Mountain Lion.
NOTE:Starsze oprogramowanie HP może nie być zgodne z systemem operacyjnym Mountain Lion, Mavericks czy Yosemite. Nie należy instalować oprogramowania obsługującego starsze wersje systemu operacyjnego Mac OS X. Dotyczy to zarówno oprogramowania umieszczonego na oryginalnym dysku CD drukarki, jak i pobranego z witryny internetowej firmy HP.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przygotuj następujące rzeczy:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Hasło sieciowe: Hasła w sieciach bezprzewodowych są nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji). Nie podłączaj teraz kabla.
 2. Upewnij się, że router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę. Włącz drukarkę i umieść ją blisko komputera, tak aby była w zasięgu routera podczas procesu konfiguracji.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet).
 5. Opcjonalnie: Wykonaj poniższe czynności, jeżeli drukarka była wcześniej używana z połączeniem USB, ale ma być używana z połączeniem bezprzewodowym.
  1. Na górnym pasku Menu kliknij Przejdź, a następnie kliknij polecenie Aplikacje.
  2. Kliknij opcję Folder HP, po czym kliknij opcję Narzędzia dla urządzenia.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Setup Assistant.
  4. Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić istniejące połączenie USB na połączenie bezprzewodowe. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.

Krok 3: Podłącz drukarkę do sieci

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Wybierz urządzenie HP, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla urządzenia HP.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową przy pomocy kabla USB.
Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB
Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Podłącz kabel USB do urządzenia HP, a następnie do komputera.
 2. Wybierz urządzenie HP, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla urządzenia HP.

Łącza pokrewne

HP ePrint
Ikona i odnośnik do serwisu HP ePrintAby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i korzystania z usługi ePrint, kliknij tutaj .
HP Consumer Forums
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+