Jump to content

Instalacja oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB do komputera z systemem OS X 10.8 Mountain Lion

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników druku
Sterownik druku to program, który umożliwia komputerowi sterowanie drukarką. Na dysku CD dołączonym do drukarki HP znajduje się wiele różnych sterowników druku i oprogramowanie. Można je znaleźć również w witrynie internetowej firmy HP. Wybór programów jest uzależniony od modelu drukarki.
i oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB.
Kliknij znak plus (), aby uzyskać więcej informacji.
Na dysku CD dostarczonym z drukarką może nie być pełnej wersji sterownika drukarki dla systemu operacyjnego OS X 10.8 Mountain Lion.
Aktualny kompletny pakiet oprogramowania HP dla Twojego urządzenia jest dostępny na stronie Pobieranie oprogramowania i sterowników HP . Pakiet do pobrania zawiera sterownik druku HP, narzędzie HP Utility oraz Instalator HP, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji. W zależności od modelu urządzenia, może zawierać także program HP Scan i sterownik faksu HP.
Firma HP zaleca skorzystanie z tej metody instalacji dla wszystkich nowych lub starszych wersji urządzenia.
Metoda ta zalecana jest również, gdy:
 • użytkownik nie posiada już płyty CD z oprogramowaniem urządzenia;
 • używany system operacyjny został zaktualizowany do wersji, która została wprowadzona na rynek później niż dane urządzenie HP;
NOTE: zaktualizowany kompletny pakiet oprogramowania HP, odpowiadający wprowadzonej na rynek nowej wersji systemu operacyjnego, może nie być jeszcze dostępny na stronie Oprogramowanie i sterowniki HP. Opóźnienie to pomoże być związane z koniecznością przeprowadzenia pełnych testów i kontroli jakości ostatecznej wersji systemu operacyjnego. Jeśli oprogramowanie nie jest dostępne, jego najnowszą wersję można pobrać za pomocą programu Apple Software Updates.
Instalacja z wykorzystaniem dostarczonej wraz z urządzeniem płyty CD przebiega szybko i jest łatwa do przeprowadzenia. Płyta CD zawiera sterownik druku HP, narzędzie HP Utility oraz Instalator HP, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji. W zależności od modelu urządzenia, może zawierać także program HP Scan i sterownik faksu HP. Oprogramowanie to jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
Ważne: W przypadku próby instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w nowszą wersję systemu operacyjnego, wydaną PÓŹNIEJ niż urządzenie HP, instalacja z wykorzystaniem płyty CD może być niemożliwa. Odwiedź stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP , aby zainstalować najbardziej aktualną wersję oprogramowania urządzenia, zgodną z nowszym systemem operacyjnym.
Usługa Apple Software Update to szybka i prosta w obsłudze metoda pobierania dostępna bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego Mac OS.
Jeżeli korzystasz z usługi Apple Software Update, nie ma konieczności pobierania sterownika ze strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP. Pobrany w ten sposób pakiet zawiera już sterownik drukowania HP. W zależności od modelu drukarki pakiet ten może zawierać także narzędzie HP Utility, oprogramowanie skanera i sterownik faksu HP.
NOTE:Jeśli drukarka obsługuje funkcję skanowania, to oprogramowanie do skanowania, z którego korzystano przed instalacją nowszej wersji systemu operacyjnego, może różnić się od bieżącego. W zależności od aktualizacji sterownika drukarki dostęp do funkcji skanowania można uzyskać za pomocą funkcji Podgląd, Pobieranie obrazów lub ikony Skanuj widocznej w kolejce wydruku.
Ponadto firma HP zaleca tę metodę instalacji, gdy:
 • nie dysponujesz już dyskiem CD z oprogramowaniem dostarczonym razem z drukarką,
 • zaktualizowany kompletny pakiet oprogramowania HP dla nowej wersji systemu Mac OS nie jest jeszcze dostępny na stronie Pobieranie oprogramowania i sterowników HP,
 • system operacyjny Mac OS został zaktualizowany do nowej wersji, która została wprowadzona na rynek później niż dany model drukarki,
 • wykonujesz pierwszą instalację nowej wersji systemu Mac OS na nowym komputerze Mac,
 • zainstalowano już oprogramowanie HP na komputerze Mac z zainstalowaną starszą wersją systemu Mac OS i dokonano aktualizacji do nowej wersji systemu Mac OS.
NOTE:Starsze oprogramowanie HP może nie być zgodne z systemem operacyjnym Mountain Lion. Nie należy instalować oprogramowania obsługującego starsze wersje systemu operacyjnego Mac OS X. Dotyczy to zarówno oprogramowania umieszczonego na oryginalnym dysku CD drukarki, jak i pobranego z witryny internetowej firmy HP.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie HP z witryny firmy HP.
NOTE:Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, czy drukarka jest włączona i znajduje się w stanie gotowości oraz czy masz kabel USB.

Krok 1: Odinstalowanie starszej wersji oprogramowania drukarki

Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowana starsza wersja oprogramowania drukarki, mogą wystąpić problemy związane z instalacją.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Kontynuuj.
  4. Wybierz drukarkę do odinstalowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij ikonę Kosz w obszarze Dock, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka.
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki.
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj na zakończenie uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby.
  9. Znajdź drukarkę na liście drukarek, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj na zakończenie uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz w obszarze Dock, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę Apple (), a następnie kliknij pozycję Preferencje systemowe.
  13. Kliknij dwukrotnie pozycję Drukarka i skaner.
  14. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus (), aby ją usunąć.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 1: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Na dysku CD dostarczonym z drukarką może nie być pełnej wersji sterownika drukarki dla systemu operacyjnego OS X 10.8 Mountain Lion.
Jeżeli na dysku CD dostarczonym z drukarką znajduje się oprogramowanie w wersji przeznaczonej dla systemu operacyjnego OS X Mountain Lion, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z tego dysku.
NOTE:Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, czy drukarka jest włączona i znajduje się w stanie gotowości oraz czy masz kabel USB.

Krok 1: Odinstalowanie starszej wersji oprogramowania drukarki

Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowana starsza wersja oprogramowania drukarki, mogą wystąpić problemy związane z instalacją.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Kontynuuj.
  4. Wybierz drukarkę do odinstalowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij ikonę Kosz w obszarze Dock, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka.
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki.
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj na zakończenie uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby.
  9. Znajdź drukarkę na liście drukarek, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj na zakończenie uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz w obszarze Dock, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę Apple (), a następnie kliknij pozycję Preferencje systemowe.
  13. Kliknij dwukrotnie pozycję Drukarka i skaner.
  14. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus (), aby ją usunąć.

Krok 2: Instalacja oprogramowania

 1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem drukarki do napędu CD komputera.
 2. Nastąpi automatyczne otwarcie okna Witamy w HP Software, gdzie znajduje się ikona narzędzia HP Installer. Na pulpicie pojawi się ikona HP Software.
  Figure 2: Przykładowa ikona HP Installer
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Installer.
  Figure 3: Przykładowa ikona HP Software
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Software.
 3. Podłącz kabel USB do drukarki, a następnie do komputera Mac.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Installer.
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij opcję Zgadzam się, aby zaakceptować umowę licencyjną oprogramowania.
 6. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę i kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Po wyświetleniu monitu wybierz metodę instalacji i kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE:Oprogramowanie HP Recommended zapewnia obsługę wszystkich funkcji drukarki.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Aby zainstalować oprogramowanie za pomocą usługi Apple Software Update, wykonaj poniższe czynności.
NOTE:Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, czy drukarka jest włączona i znajduje się w stanie gotowości oraz czy masz kabel USB.

Krok 1: Odinstalowanie starszej wersji oprogramowania drukarki

Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowana starsza wersja oprogramowania drukarki, mogą wystąpić problemy związane z instalacją.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Kontynuuj.
  4. Wybierz drukarkę do odinstalowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij ikonę Kosz w obszarze Dock, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka.
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki.
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj na zakończenie uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby.
  9. Znajdź drukarkę na liście drukarek, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj na zakończenie uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz w obszarze Dock, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę Apple (), a następnie kliknij pozycję Preferencje systemowe.
  13. Kliknij dwukrotnie pozycję Drukarka i skaner.
  14. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus (), aby ją usunąć.

Krok 2: Instalacja oprogramowania

 1. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer Mac w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, zaznacz dostępne aktualizacje oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE: Dla optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki zaleca się zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji.
 3. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 4. Podłącz kabel USB do drukarki i komputera Mac. Kolejka drukowania drukarki HP zostanie utworzona automatycznie. Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowane aktualne oprogramowanie drukarki, kolejka drukowania jest tworzona w tle.
  NOTE:Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 5. Kliknij menu Apple, a następnie pozycję Preferencje systemowe.
 6. Kliknij ikonę Drukarka i skaner, a następnie upewnij się, że drukarka znajduje się na liście dostępnych urządzeń.
  Jeżeli drukarki nie ma na liście, kliknij przycisk plus () u dołu lewego okienka, kliknij nazwę drukarki USB, a następnie przycisk Dodaj.
  NOTE: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
Firma HP może udostępnić aktualizację oprogramowania drukarki po jej wydaniu. Z usługi Apple Software Update można korzystać, gdy tylko zajdzie potrzeba sprawdzenia, czy używane sterowniki i oprogramowanie są aktualne. Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.
 1. Ważne: Przed kontynuowaniem procedury instalacyjnej:
  • włącz drukarkę, o ile już nie została włączona;
  • włącz komputer Mac, o ile już nie został włączony;
  • podłącz drukarkę do komputera Mac za pomocą kabla USB.
   LUB
  • upewnij się, że drukarka posiada utworzoną kolejkę drukowania.
  NOTE:Jeżeli wyświetlony zostanie monit o pobranie oprogramowania, kliknij przycisk Nie teraz i postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
 2. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Usługa aktualizacji oprogramowania sprawdzi dostępność aktualizacji.
 3. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, zaznacz dostępne aktualizacje oprogramowania HP, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE: Dla optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki zaleca się zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji oprogramowania HP.
 4. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wprowadź nazwę konta administratora i hasło.
 5. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania (w razie konieczności) ponownie uruchom komputer.
  NOTE: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+