Jump to content

Jak skanować: przy użyciu panelu sterowania

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat skanowania obrazów lub dokumentów przy użyciu panelu sterowania drukarki.
Przed skanowaniem należy się upewnić, że komputer jest włączony, oprogramowanie jest zainstalowane, a drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB lub sieci bezprzewodowej.

Skanowanie z drukarki do komputera

Wykonaj poniższe czynności, aby skanować z drukarki do komputera.

Krok 1: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera

Wykonaj poniższe czynności, aby umieścić dokument lub obraz na szybie skanera.
 1. Otwórz pokrywę skanera.
  Figure 1: Otwórz pokrywę skanera
  Ilustracja: Otwórz pokrywę skanera.
 2. Umieść dokument lub obraz w lewym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną ku górze.
  Figure 2: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera.
 3. Zamknij pokrywę skanera.

Krok 2: Skanuj z poziomu panelu sterowania drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby skanować z panelu sterowania drukarki.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Skanuj ( ).
 2. Dotknij ikonę komputera, aby wykonać skanowanie do komputera.
 3. Dotknij nazwę komputera, na którym skan ma być zapisany.
 4. Dotknij jednej z poniższych ikon skanowania dla dokumentu lub obrazu przeznaczonego do zeskanowania.
  Opcja skanowaniaOpis
  ZdjęcieUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  DokumentUżyj tego ustawienia, aby skanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane.
 5. Dotknij opcji Typ pliku , który chcesz zeskanować, a następnie dotknij opcji OK .
 6. Dotknij pozycję Skanuj . Drukarka zeskanuje dokument lub obraz, a następnie zapisze go w miejscu określonym w ustawieniach.

Skanowanie z drukarki do poczty elektronicznej (tylko połączenia sieciowe)

Funkcja skanowania do wiadomości e-mail drukarki może posłużyć do skanowania zdjęć i dokumentów oraz automatycznego ich wysyłania na jeden lub więcej adresów e-mail jako załączników.
Drukarka może skanować do lokalnego klienta poczty elektronicznej , takiego jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird. Można również skanować do internetowego klienta poczty , takiego jak Gmail, Yahoo Mail czy Hotmail.
NOTE:Przed przystąpieniem do skanowania należy upewnić się, czy oprogramowanie drukarki zostało zainstalowane, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera za pomocą połączenia sieci bezprzewodowej, a także czy jest połączona z Internetem.
Aby możliwe było korzystanie z opcji skanowania do wiadomości e-mail, należy skonfigurować usługę HP ePrint. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować usługę HP ePrint dla posiadanej drukarki, a następnie skanować z drukarki bezpośrednio do poczty elektronicznej.

Krok 1: Włącz usługi sieciowe

 1. Włącz usługi sieciowe z poziomu panelu sterowania drukarki, dotykając ikonę ePrint ( ) lub naciskając przycisk ePrint .
  Ważne : Aby możliwe było korzystanie z usługi ePrint, muszą zostać włączone usługi sieciowe w drukarce. Jeżeli usługi sieciowe są wyłączone, usługa ePrint nie będzie działać.
 2. Dotknij opcji Akceptuj , aby zaakceptować zasady korzystania z usługi, a następnie dotknij opcji Tak , aby zaktualizować drukarkę.
 3. Na ekranie Wymagana rejestracja dotknij OK . Wydrukowana zostanie strona informacyjna.
  NOTE:Na stronie z informacjami podany jest kod drukarki. Skorzystaj z tego kodu, aby zarejestrować drukarkę w kolejnym kroku.

Krok 2: Zarejestruj drukarkę

W serwisie HP Connected można zarządzać zadaniami drukowania i zmieniać ustawienia usługi ePrint. Podczas rejestracji w serwisie HP Connected otrzymasz unikalny adres e-mail swojej drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować urządzenie w serwisie HP Connected.
 1. Przejdź do serwisu HP Connected i kliknij opcję Zarejestruj się .
 2. Wprowadź swoje dane w polach tekstowych, zaznacz pole potwierdzające zaakceptowanie warunków użytkowania i kliknij przycisk Utwórz konto .
 3. W oknie Witamy w HP Connected kliknij Kontynuuj .
 4. Kliknij zakładkę Urządzenia , jeśli nie została jeszcze wybrana.
 5. Kliknij Dodaj urządzenie .
 6. Wprowadź kod drukarki podany na stronie weryfikacji Usług sieciowych, a następnie kliknij Dodaj .
 7. Kliknij OK . Zostanie wyświetlone okno Pomyślnie dodano drukarkę .
  NOTE:Firma HP wyśle wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji. Otwórz wiadomość e-mail, kliknij opcję Potwierdź adres e-mail a następnie zaloguj się do usługi HP Connected, aby ukończyć proces weryfikacji.
 8. Przejdź do następnego kroku, aby spersonalizować adres e-mail drukarki (opcjonalne).

Krok 3: Skonfiguruj profil Skanuj do wiadomości e-mail

 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Skanuj , a następnie dotknij ikonę E-mail . Zostanie wyświetlony komunikat „Mojego konta nie ma na liście ”.
 2. Dotknij opcji Dodaj użytkownika , a następnie dotknij paska wprowadzania na panelu sterowania, aby wyświetlić klawiaturę.
 3. Wprowadź adres e-mail przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij opcji Kontynuuj . Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że na podany adres e-mail wysłano numer PIN.
   Dotknij opcji Zapamiętaj mnie .
   • Dotknij opcji Zaloguj automatycznie , aby zapisać kod PIN w drukarce. Ta opcja zapewnia niski poziom bezpieczeństwa, dlatego należy z niej korzystać tylko, jeżeli nikt inny nie używa tej drukarki do skanowania.
   • Dotknij opcji Zapisz adres e-mail , aby zapisać w drukarce adres e-mail, ale nie kod PIN. Aby skorzystać z opcji skanowania do poczty elektronicznej, za każdym razem trzeba będzie podać kod PIN. Ta opcja zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i stanowi najlepszy wybór, jeżeli wiele osób używa tej drukarki do skanowania.
 4. Dotknij przycisku Kontynuuj .
 5. Przy użyciu klawiatury panelu sterowania wpisz numer PIN otrzymany na adres e-mail.
   Dotknij opcji Nie pamiętam PIN.
   • Dotknij opcji Nowy PIN w celu przypisania nowego kodu PIN i wysłania go pocztą elektroniczną.
   • Dotknij opcji Anuluj , aby wprowadzić kod PIN ponownie.
 6. Przejdź do następnego kroku.
  NOTE:W przypadku zakończenia procesu konfigurowania na tym etapie dotknij opcji Skanuj , a następnie dotknij ikonę E-mail przed przejściem do kolejnego kroku.

Krok 4: Skanuj do poczty elektronicznej bezpośrednio z panelu sterowania drukarki

 1. Dotknij opcji Zaloguj .
 2. Wybierz typ pliku w celu zeskanowania do poczty elektronicznej.
  Opcja skanowaniaOpis
  ZdjęcieUżyj tego ustawienia, aby zeskanować zdjęcia i obrazy.
  DokumentUżyj tego ustawienia, aby skanować dokumenty tekstowe, które nie będą edytowane.
 3. Aby przesłać skan na adres poczty elektronicznej inny niż swój własny, dotknij opcji Zmień odbiorców .
  1. Dotknij opcji Dodaj , aby dodać do listy nowy adres e-mail.
  2. Dotknij pola wyboru obok adresu e-mail, aby go zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie.
  3. Po zakończeniu wybierania adresów e-mail dotknij opcji Gotowe .
 4. Sprawdź, czy wszystko się zgadza, a następnie dotknij opcji Kontynuuj .
 5. Otwórz pokrywę skanera.
  Figure 3: Otwórz pokrywę skanera
  Ilustracja: Otwórz pokrywę skanera.
 6. Umieść dokument lub obraz w lewym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną ku górze.
  Figure 4: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść dokument lub obraz na szybie skanera.
 7. Zamknij pokrywę skanera.
 8. Dotknij opcji Skanuj do wiadomości e-mail , aby wysłać skan.