Jump to content

Fejlfinding af problemer med musen (Windows 8)

 • PrintPrint
Dette dokument indeholder generelle oplysninger om fejlfinding af problemer med musen.

Problemer med en trådløs mus

Hvis du oplever problemer med en trådløs mus, skal du gå til et af de øvrige afsnit i dette dokument svarende til det pågældende museproblem. Hvis problemet ikke løses, kan du se i HP-supportdokumentet Fejlfinding for trådløst tastatur og mus angående yderligere fejlfinding.

Problemer med en HP Wi-Fi mobil mus

Hvis du oplever problemer med en HP Wi-Fi mobil mus, skal du gå til et af de øvrige afsnit i dette dokument svarende til det pågældende museproblem. Hvis problemet fortsætter, kan du se i HP-supportdokumenter Brug og fejlfinding af HP Wi-Fi mobil mus angående yderligere fejlfinding.

Sådan får du musemarkøren til at bevæge sig hurtigere, være mere synlig eller klikke bedre

Indstillingerne for musen justeres i Windows. For yderligere oplysninger henvises du til HP-supportdokumentet Musefunktioner og -indstillinger (Windows 8) .

Musemarkøren holder i perioder op med at bevæge sig, bevæger sig kun i én retning eller bevæger sig uberegneligt

Hvis musen bevæger sig uberegneligt, skal musen rengøres eller benyttes på en anden overflade.
NOTE:Hvis du bruger en optisk mus på en glat overflade, skal du bruge en musemåtte.
 • Hvis du har en optisk mus, skal du gøre følgende for at rengøre musen.
  1. Tør selve musen og ledningen til musen med en vådserviet eller klud med rengøringsmiddel.
   Figure 1: Rengøring af selve musen
   Foto, der viser hvordan musen tørres ren
  2. Vend musen på hovedet.
   Figure 2: Bunden af den optiske mus
   Foto, der viser hvordan den optiske mus vendes på hovedet
  3. Rengør LED-pæren og området omkring den i bunden af musen med en vatpind fugtet med isopropylalkohol.
   Figure 3: Rengøring af LED-pæren
   Foto, der viser hvordan LED-pæren i bunden af musen rengøres
 • Hvis du har en mus med rullehjul, skal du gøre følgende for at rengøre musen.
  1. Tør selve musen og ledningen til musen med en vådserviet eller klud med rengøringsmiddel.
   Figure 4: Rengøring af selve musen
   Foto, der viser hvordan musen tørres ren
  2. Vend musen på hovedet.
  3. Musehjulet er indkapslet i en kugledækselring. Roter ringen mod uret for at fjerne ringen og lade hjulet komme ud.
   Figure 5: Fjern kugledækselringen
   Foto, der viser hvordan du fjerner kugledækselringen
   Figure 6: Fjernelse af rullehjulet
   Foto, der viser hvordan du fjerner rullehjulet
  4. Rengør rullehjulet med sæbe og varmt vand, og lad det derefter tørre helt.
   Figure 7: Rengøring af rullehjulet
   Foto, der viser hvordan rullehjulet renses med varmt vand og sæbe
  5. Rengør valserne indeni musen med en vatpind, der er fugtet med isopropylalkohol.
   Figure 8: Rullehjulsmus: Rengøring af valserne
   Foto, der viser musevalserne blive rengjort med en vatpind
  6. Udskift rullehjulet og kugledækselringen.

Musemarkøren bevæger sig, når musen er ubevægelig

Det kan ske med en optisk mus, der bruges på en glat overflade. Brug en musemåtte til at udbedre problemet.

Når musen flyttes, bevæger musemarkøren sig ikke

Gør følgende for at løse problemet:
 1. Hvis det drejer sig om en PS/2-mus (har et rundt stik i enden af kablet), skal du sørge for, at musen er sluttet til museporten og ikke porten på tastaturet. Farverne for kabelstikkene og etiketterne på indgangene skal passe sammen. Slut først muse- og tastaturkablerne til igen, når computeren er slukket.
 2. Når computeren er slukket, skal du tilslutte en almindelig PS/2-mus eller en seriel mus i stedet for rullemusen for at se, om der er noget i vejen med computeren eller identifikationen af musen. Hvis den almindelige mus ikke findes eller ikke virker, ligger problemet ikke hos musen, men PS/2-porten eller en seriel port. Hvis musen virker ordentligt, når computeren er blevet tændt, skal du gå videre til næste trin.
 3. Prøv at bruge musen på en anden pc med Windows. Hvis musen ikke virker, er den sandsynligvis i stykker og skal udskiftes.
 4. Hvis musen tidligere virkede, kan der være et problem med softwareopdateringen eller konfigurationen. Brug Microsoft Systemgendannelse til at gå tilbage til sidste gang, musen virkede korrekt. For vejledning i, hvordan du bruger Microsoft Systemgendannelse henvises du til HP-supportdokumentet Brug af Microsoft Systemgendannelse (Windows 8) .
 5. Brug HP Recovery Manager til at gendanne musedriverne. For oplysninger om systemgendannelse henvises du til HP-supportdokumentet Brug af HP Recovery Manager til at genoprette software og drivere (Windows 8) .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+