Jump to content

Scannen: Windows 7

 • PrintPrint

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u kunt scannen in Windows 7. Er zijn meerdere manieren om een foto of document te scannen: ofwel met HP software die bij uw printer wordt geleverd, of met de in het Windows-besturingssysteem geïntegreerde functionaliteit. Dit document bevat instructies voor scannen met beide opties.
Er zijn verschillende scanopties beschikbaar, met of zonder HP software. De optie die u kiest, kan afhankelijk zijn van het soort scantaak dat u wilt uitvoeren.
Er zijn enkele verschillen tussen de twee scanmethoden waarmee u rekening moet houden.
 • Scannen met HP software: De HP software met volledige functionaliteit omvat HP Solution Center, handige software waarmee u scantaken kunt uitvoeren. HP Solution Center heeft een gebruiksvriendelijke interface met scansnelkoppelingen. De HP software biedt een aantal uitvoeropties die niet beschikbaar zijn bij de ingebouwde drivers van het Windows-besturingssysteem. Dit is de aanbevolen scanoptie wanneer HP software met volledige functionaliteit beschikbaar is.
 • Scannen zonder HP software: Bij het scannen zonder HP software worden ingebouwde drivers in het Windows-besturingssysteem gebruikt. De beschikbare scanopties zijn beperkt in vergelijking met de mogelijkheden in de HP software met alle functies. De scandrivers in Windows bieden echter een snelle manier om foto's of eenvoudige bestanden te scannen. De scandrivers in Windows bieden bovendien een kleinere driverinstallatie, gebruiken minder systeembronnen en kunnen een scanmethode bieden als u geen machtigingen hebt om de HP software met alle functies op een computer te installeren.
HP Solution Center is onderdeel van een volledige installatie van de printersoftware. Als u een standaarddriverinstallatie hebt uitgevoerd of het programma tijdens een aangepaste installatie uitgeschakeld, is Solution Center niet geïnstalleerd.
Controleer of HP Solution Center in de lijst met geïnstalleerde programma's staat: Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's en klik vervolgens op de map HP.
HP Solution Center is deel van de installatieoptie Volledig softwarepakket en drivers en is niet als afzonderlijke download beschikbaar. Als u de volledige HP softwarefunctionaliteit nog niet hebt geïnstalleerd maar dat wel wenst te doen, volgt u deze stappen.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
Voor de instructies in dit gedeelte is het nodig dat u de volledige HP Solution Center hebt geïnstalleerd.
Voordat u scant met HP software, raadt HP aan dat u uw Scanvoorkeuren instelt. Als u de opties niet instelt, leveren de standaardinstellingen mogelijk niet de gewenste resultaten. Volg deze stappen om de scaninstellingen te bekijken en te wijzigen.

Stap één: Scaninstellingen in HP Solution Center openen

 1. Open HP Solution Center op een van de volgende manieren:
  • Dubbelklik op het pictogram van HP Solution Center op het bureaublad.
  • Klik op het Windows-pictogram (), Programma's, HP en op HP Solution Center.
 2. Klik op Instellingen en selecteer Scaninstellingen.

Stap twee: De opties voor scaninstellingen bekijken en selecteren

Bekijk de informatie voor elk van de volgende scaninstellingen zodat u beter kunt beslissen welke opties u gaat gebruiken.
NOTE:De beschikbare instellingen en namen van de instellingsopties kunnen per printer verschillen.
U kunt standaardinstellingen voor Foto scannen definiëren met de volgende opties.
Dit dialoogvenster weergeven wanneer scan wordt gemaakt
 • Selecteer deze optie als u een specifieke snelkoppeling voor Foto scannen wilt kiezen telkens wanneer u een foto scant met HP Solution Center (aanbevolen).
 • Als u deze optie niet selecteert, maakt HP Solution Center gebruik van een standaard scansnelkoppeling telkens wanneer u de optie Foto scannen gebruikt. Geef de scansnelkoppeling op die u voor elke fotoscan wilt gebruiken.
Voorbeeldscan tonen
 • Selecteer deze optie om een voorbeeld van de scan te genereren telkens wanneer u een scan maakt. Daardoor kunt u de scankwaliteit beoordelen en nog eventuele bewerkingen uitvoeren voordat de scan wordt uitgevoerd (aanbevolen).
 • Als u deze optie niet selecteert, wordt er geen voorbeeld van het gescande beeld weergegeven voordat de scantaak wordt uitgevoerd.
U kunt standaardinstellingen voor Document scannen definiëren met de volgende opties.
Dit dialoogvenster weergeven wanneer scan wordt gemaakt
 • Selecteer deze optie als u een specifieke snelkoppeling voor Document scannen wilt kiezen telkens wanneer u een document scant met HP Solution Center (aanbevolen).
 • Als u deze optie niet selecteert, maakt HP Solution Center gebruik van een standaard scansnelkoppeling telkens wanneer u de optie Document scannen gebruikt. Geef de scansnelkoppeling op die u voor elke documentscan wilt gebruiken.
Voorbeeldscan tonen
 • Selecteer deze optie om een voorbeeld van de scan te genereren telkens wanneer u een scan maakt. Daardoor kunt u de scankwaliteit beoordelen en nog eventuele bewerkingen uitvoeren voordat de scan wordt uitgevoerd (aanbevolen).
 • Als u deze optie niet selecteert, wordt er geen voorbeeld van het gescande document weergegeven voordat de scantaak wordt uitgevoerd.
Wijzig de volgende opties voor het instellen van de automatische scanvoorkeuren voor gescande foto's, documenten en van andere apparaatinstellingen.
NOTE:De beschikbare opties voor scanvoorkeuren kunnen verschillen per printer.
Snelkoppelingen voor foto's scannen
 • Gescande foto's automatisch recht maken
 • Belichting automatisch aanpassen
 • Kleur automatisch aanpassen
 • Verbeterde kleur gebruiken (levendige kleur)
 • Zwart-witdrempel automatisch aanpassen
 • Vragen om extra gescande pagina's wanneer de voorbeeldoptie is uitgeschakeld
Snelkoppelingen voor documenten scannen
 • Gescande documenten automatisch recht maken
 • Liggende pagina's automatisch draaien
 • Belichting automatisch aanpassen
 • Zwart-witdrempel automatisch aanpassen
 • Vragen om extra gescande pagina's wanneer de voorbeeldoptie is uitgeschakeld
Apparaatinstellingen
 • JPEG-compressie gebruiken voor uploaden (om de bestandsgrootte te beperken)
 • Reservedialoogvenster weergeven tijdens netwerkscan
Met de volgende opties kunt u de standaardinstellingen voor de knoppen van het bedieningspaneel van de printer definiëren.
Vragen naar instellingen bij scannen vanaf bedieningspaneel
 • Als u deze optie selecteert, wordt u gevraagd of u wijzigingen wilt aanbrengen in de scaninstellingen alvorens de scantaak uit te voeren (aanbevolen).
 • Als u deze optie niet selecteert, gebruikt de HP software standaardscaninstellingen voor de scantaak.
Voorbeeldscan tonen
 • Selecteer deze optie om een voorbeeld van de scan te genereren telkens wanneer u een scan maakt. Daardoor kunt u de scankwaliteit beoordelen en nog eventuele bewerkingen uitvoeren voordat de scan wordt uitgevoerd (aanbevolen).
 • Als u deze optie niet selecteert, wordt er geen voorbeeld van het gescande document weergegeven voordat de scantaak wordt uitgevoerd.
Scansnelkoppelingen toevoegen of verwijderen
 • Om een scansnelkoppeling toe te voegen, selecteert u de gewenste scansnelkoppeling en klikt u op Toevoegen.
 • Om een scansnelkoppeling te verwijderen, selecteert u de gewenste scansnelkoppeling en klikt u op Verwijderen.
 • Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Apparaat bijwerken om de lijst met scansnelkoppelingen op het bedieningspaneel van de printer bij te werken.
Bestemmingen voor scans instellen
 • Om een bestemming voor Scannen naar toe te voegen, selecteert u de gewenste bestemming en klikt u op Toevoegen.
 • Om een bestemming voor Scannen naar te verwijderen, selecteert u de gewenste bestemming en klikt u op Verwijderen.
 • Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Apparaat bijwerken om de lijst met bestemmingen voor Scannen naar op het bedieningspaneel van de printer bij te werken.
Voer de volgende stappen uit om een algemeen document of gewone foto te scannen.

Stap één: De foto of het document plaatsen

U kunt scannen vanaf de glasplaat van de scanner of via de automatische documentinvoer (ADI) als uw printer daarover beschikt.
 1. Controleer of de printer aan staat en verbonden is met de computer.
 2. Plaats het document of de foto.
   Voor het scannen van een document kunt u het document op de glasplaat van de scanner leggen of u kunt de ADF-lade gebruiken (als uw printer hierover beschikt).
   • Glasplaat
    Plaats het document met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner en positioneer het aan de hand van de markeringen rond het glas (meestal in de hoek rechtsvoor of linksvoor). Sluit de scannerklep.
   • ADF
    Plaats een document van een of meerdere pagina's in de ADF-lade. Plaats het item met de bedrukte zijde omhoog en zorg dat de bovenrand als eerste in de lade gaat. Pas de breedtegeleiders aan het document aan.
   NOTE:Als uw printer geen ADF heeft en u een document van meerdere pagina's wilt scannen, moet u de pagina's een voor een op de glasplaat leggen om het volledige document te scannen.
   Plaats de foto met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner en positioneer de foto aan de hand van de markeringen rond het glas (meestal in de hoek rechtsvoor of linksvoor). Sluit de scannerklep.
   CAUTION:Plaats geen foto's in de automatische documentinvoer. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat van de scanner om schade aan de foto's en de printer te voorkomen.

Stap twee: Het item scannen

 1. Open HP Solution Center op een van de volgende manieren:
  • Dubbelklik op het pictogram van HP Solution Center op uw bureaublad.
  • Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op de map HP en klik vervolgens op HP Solution Center.
 2. Selecteer de juiste scanoptie voor het item dat u wilt scannen.
  • Klik op Document scannen om een tekstdocument te scannen met of zonder afbeeldingen.
  • Kies Foto scannen als u foto's of artwork scant.
  Het scherm HP Scan Shortcuts wordt weergegeven met opties om de scaninstellingen te wijzigen.
   Als dit instellingsvenster niet verschijnt voordat de scan begint, dan is er in de voorkeuren aangegeven dat deze vraag moet worden overgeslagen. Voer deze stappen uit om dit aan te passen en de vraag weer in te schakelen.
   1. Annuleer de scan, ga terug naar het beginvenster van HP Solution Center en klik op de optie Instellingen.
   2. Klik op Scaninstellingen en klik op de desbetreffende optie in het pop-upmenu: Scaninstellingen document of Scaninstellingen foto.
   3. Selecteer het selectievakje Vragen om instellingen bij het scannen en klik op OK.
   4. Klik op Home en start de scan opnieuw.
 3. Klik op de gewenste optie onder Scansnelkoppelingen.
   NOTE:Afhankelijk van uw printer zijn mogelijk niet alle volgende scansnelkoppelingen beschikbaar.
   Scansnelkoppeling:Beschrijving
   Afbeelding: Afbeelding naar bestand

   Afbeelding naar bestand
   Scan een foto en sla deze in een specifiek bestandstype op uw computer op.
   Afbeelding: Afbeelding naar printer

   Afbeelding naar printer
   Scan en print een foto.
   Afbeelding: Menu Foto scannen

   Menu Foto scannen
   Scan een foto en kies de scansnelkoppelingsinstellingen.
   Afbeelding: Document naar doorzoekbaar PDF-bestand

   Document naar doorzoekbaar PDF-bestand
   Scan een document met doorzoekbare tekst.
   Afbeelding: Document naar printer

   Document naar printer
   Scan een document en druk het af.
   Afbeelding: Tekst (OCR) naar RTF-bestand

   Tekst (OCR) naar RTF-bestand
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een RTF-bestand dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Tekst (OCR) naar WordPad

   Tekst (OCR) naar WordPad
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een WordPad-bestand dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Opslaan als bewerkbare tekst

   Opslaan als bewerkbare tekst
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een opgegeven bestandstype dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Document naar bestand (PDF)

   Document naar bestand (PDF)
   Scan een document en sla het op als PDF-bestand.
   Afbeelding: Document naar TIF

   Document naar TIF
   Scan een document en sla het op als TIF-bestand.
   Afbeelding: Document naar bestand (dubbelzijdig origineel)

   Document naar bestand (dubbelzijdig origineel)
   Scan een document en sla het op als een dubbelzijdig origineel bestand.
   Afbeelding: Document naar bestand

   Document naar bestand
   Scan een document en sla het in een specifiek bestandstype op uw computer op.
   Afbeelding: Menu Document scannen

   Menu Document scannen
   Scan een document en kies de scansnelkoppelingsinstellingen.
 4. Controleer de standaard scaninstellingen voor de geselecteerde Scansnelkoppeling en wijzig de vereiste instellingen.
   De basisscaninstellingen
   De basisinstellingen bevatten opties om te scannen vanaf de glasplaat of ADF van de scanner, scannen in kleur, zwart-wit of grijstinten en om de scan op te slaan in Paint, Printer, of Bestand, en het bestandstype te kiezen. Deze instellingen kunnen verschillen voor elk product.
   wijzigen
   Klik op de pijl () voor de instelling die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens de instelling die u nodig hebt.
   De geavanceerde foto-/documentinstellingen
   Afhankelijk van uw printer en uw selectie van scansnelkoppelingen, bevatten de Geavanceerde foto-/documentinstellingen opties om de uitvoerresolutie aan te passen, meerdere foto's of pagina's als een afzonderlijk bestand op te slaan, de kwaliteits- en snelheidsinstellingen te wijzigen en scanaanpassingen uit te voeren (bijvoorbeeld scherper maken of doffe kleur herstellen).
   wijzigen
   Klik op Geavanceerde foto-instellingen of Geavanceerde documentinstellingen en selecteer de instellingen die u nodig hebt.
   Klik op Opslaginstellingen Opslaan naar bestand om de volgende instellingen (afhankelijk van uw printer) te wijzigen:
   • Specificeer de locatie voor opslag van scans op de computer
   • Bewerk de bestandsnaam van de opgeslagen scan
   • Specificeer hoe de HP software de scanactie dient te voltooien:
    • Het scanbestand wordt geopend
    • Windows Explorer wordt gestart
   De resolutie
   Resolutie is de dichtheid van pixels in een gescand beeld, gemeten als dots per inch (dpi), bijvoorbeeld, 1200dpi. Als we bijvoorbeeld een lijn van 1 cm breed in de afbeelding nemen, is resolutie het aantal pixels in de lijn.
   en kleurinstellingen kunnen de algehele kwaliteit van uw scan beïnvloeden. De volgende informatie kan nuttig zijn bij het besluiten tot aangepaste resolutie en kleurinstellingen voor uw scan.
   • Resolutie: Deze instelling wordt gemeten in dots per inch (dpi). Een hogere resolutie geeft een hogere beeldkwaliteit omdat er in de afbeelding meer pixels per inch worden gebruikt. De pixels zijn kleiner en bieden meer kleurdetails. Hogere resolutiewaarden leiden echter wel tot grotere uitvoerbestanden van scans. U kunt een hogere resolutie gebruiken als u foto's of documenten met gedetailleerde afbeeldingen scant. Scant u zwart-wit tekst, dan is een hogere resolutie niet nodig.
    NOTE:Voor hogere resolutie-instellingen zijn er meer systeembronnen nodig en neemt het scannen meer tijd in beslag. Als u een oudere computer met beperkte bronnen hebt, kunnen bestanden met een hogere resolutie voor problemen met de verwerking zorgen. Als de scan niet met een hoge resolutie kan worden uitgevoerd, gebruikt u een lagere instelling.
   • Kleur: Gebruik deze instelling voor hoogwaardige scans van foto's of documenten met meerdere kleuren.
   • Zwart-wit: Gebruik deze instelling voor het scannen van tekstdocumenten zonder afbeeldingen en voor de beste OCR-resultaten met zwarte tekst. Deze instelling biedt de hoogste scansnelheid en de kleinste bestandsgrootte.
   • Grijstinten: Gebruik deze instelling voor scans grijstonen of schaduweffecten en voor zwart-wit afbeeldingen. Deze instelling zorgt voor nauwkeurigere scans dan de optie Zwart en wit, maar het scanbestand is dan wel groter. Dit is de beste instelling voor afbeeldingen met zware schaduweffecten.
  NOTE: De versies en opties van HP Solution Center verschillen afhankelijk van uw printer. Voor specifieke instructies over alle instellingen van de software klikt u op de knop Help in het scherm waarop u instellingen wijzigt.
 5. Klik op Scannen. Het venster Scanvoorbeeld opent.
   In het venster met het scanvoorbeeld kunt u de volgende acties uitvoeren:
   • Klik op de scan om deze te bewerken
   • Kleur aanpassen (instelling alleen foto)
   • De scan roteren
   • De scan bijsnijden
   • De gescande afbeelding lichter of donkerder maken
   • Automatisch onvolkomenheden in de scan corrigeren
 6. Als het scannen voltooid is, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het plusteken () aan de rechterkant van het venster om extra pagina's te scannen of extra fotoselecties toe te voegen.
  • Als u niet tevreden bent met de scan, klikt u op het pictogram X () om het gescande bestand te verwijderen en vervolgens op Terug om de scan opnieuw te proberen.
  • Klik op Voltooien om het gescande bestand op te slaan.
Volg deze stappen om een tekstdocument te scannen dat u kunt bewerken.

Stap één: Het document plaatsen

U kunt scannen vanaf de glasplaat van de scanner of via de automatische documentinvoer (ADI) als uw printer daarover beschikt.
NOTE:Als uw printer geen ADF heeft en u een document van meerdere pagina's wilt scannen, moet u de pagina's een voor een op de glasplaat leggen om het volledige document te scannen.
 1. Controleer of de printer aan staat en verbonden is met de computer.
 2. Laad het document.
   Plaats het document met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner en positioneer het aan de hand van de markeringen rond het glas (meestal in de hoek rechtsvoor of linksvoor). Sluit de scannerklep.
   Plaats een document van een of meerdere pagina's in de ADF-lade. Plaats het item met de bedrukte zijde omhoog en zorg dat de bovenrand als eerste in de lade gaat. Pas de breedtegeleiders aan het document aan.

Stap twee: Het document scannen

 1. Open HP Solution Center op een van de volgende manieren:
  • Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op de map HP en klik vervolgens op HP Solution Center.
  • Dubbelklik op het pictogram van HP Solution Center op uw bureaublad.
   NOTE:Als u meerdere HP apparaten hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op het pictogram voor de printer die u gebruikt om te scannen.
 2. Klik op Document scannen. Het scherm HP Scanning wordt geopend.
 3. Onder Scansnelkoppelingen klikt u op Opslaan als bewerkbare tekst of Tekst (OCR) naar..., afhankelijk van uw product.
  NOTE:Als Opslaan als bewerkbare tekst of Tekst (OCR) naar... niet wordt weergegeven bij de opties, is uw printer niet geleverd met HP OCR-software. U kunt software van derden (zoals OmniPage, FineReader, TextBridge of SimpleOCR) installeren om te scannen als bewerkbare tekst. HP raadt aan bij de betreffende leverancier te informeren over compatibiliteit met uw printer en over stappen om de software te gebruiken.
 4. Controleer de standaard scaninstellingen voor de geselecteerde Scansnelkoppeling en wijzig de vereiste instellingen.
   De basisscaninstellingen
   De basisinstellingen bevatten opties om te scannen vanaf de glasplaat of ADF van de scanner, scannen in kleur, zwart-wit of grijstinten en om de scan op te slaan in Paint, Printer, of Bestand, en het bestandstype te kiezen. Deze instellingen kunnen verschillen voor elk product.
   wijzigen
   Klik op de pijl () voor de instelling die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens de instelling die u nodig hebt.
   De geavanceerde foto-/documentinstellingen
   Afhankelijk van uw printer en uw selectie van scansnelkoppelingen, bevatten de Geavanceerde foto-/documentinstellingen opties om de uitvoerresolutie aan te passen, meerdere pagina's als een afzonderlijk bestand op te slaan, de kwaliteits- en snelheidsinstellingen te wijzigen en scanaanpassingen uit te voeren (bijvoorbeeld scherper maken of doffe kleur herstellen).
   wijzigen
   Klik op Geavanceerde documentinstellingen en selecteer de instelling die u nodig hebt.
   Klik op Opslaginstellingen Opslaan naar bestand om de volgende instellingen (afhankelijk van uw printer) te wijzigen:
   • Specificeer de locatie voor opslag van scans op de computer
   • Bewerk de bestandsnaam van de opgeslagen scan
   • Specificeer hoe de HP software de scanactie dient te voltooien:
    • Het scanbestand wordt geopend
    • Windows Explorer wordt gestart
   De resolutie
   Resolutie is de dichtheid van pixels in een gescand beeld, gemeten als dots per inch (dpi), bijvoorbeeld, 1200dpi. Als we bijvoorbeeld een lijn van 1 cm breed in de afbeelding nemen, is resolutie het aantal pixels in de lijn.
   en kleurinstellingen kunnen de algehele kwaliteit van uw scan beïnvloeden. De volgende informatie kan nuttig zijn bij het besluiten tot aangepaste resolutie en kleurinstellingen voor uw scan.
   • Resolutie: Deze instelling wordt gemeten in dots per inch (dpi). Een hogere resolutie geeft een hogere beeldkwaliteit omdat er in de afbeelding meer pixels per inch worden gebruikt. De pixels zijn kleiner en bieden meer kleurdetails. Hogere resolutiewaarden leiden echter wel tot grotere uitvoerbestanden van scans. U kunt een hogere resolutie gebruiken als u foto's of documenten met gedetailleerde afbeeldingen scant. Scant u zwart-wit tekst, dan is een hogere resolutie niet nodig.
    NOTE:Voor hogere resolutie-instellingen zijn er meer systeembronnen nodig en neemt het scannen meer tijd in beslag. Als u een oudere computer met beperkte bronnen hebt, kunnen bestanden met een hogere resolutie voor problemen met de verwerking zorgen. Als de scan niet met een hoge resolutie kan worden uitgevoerd, gebruikt u een lagere instelling.
   • Kleur: Gebruik deze instelling voor hoogwaardige scans van foto's of documenten met meerdere kleuren.
   • Zwart-wit: Gebruik deze instelling voor het scannen van tekstdocumenten zonder afbeeldingen en voor de beste OCR-resultaten met zwarte tekst. Deze instelling biedt de hoogste scansnelheid en de kleinste bestandsgrootte.
   • Grijstinten: Gebruik deze instelling voor scans grijstonen of schaduweffecten en voor zwart-wit afbeeldingen. Deze instelling zorgt voor nauwkeurigere scans dan de optie Zwart en wit, maar het scanbestand is dan wel groter. Dit is de beste instelling voor afbeeldingen met zware schaduweffecten.
  NOTE: De versies en opties van HP Solution Center verschillen afhankelijk van uw printer. Voor specifieke instructies over alle instellingen van de software klikt u op de knop Help in het scherm waarop u instellingen wijzigt.
 5. Klik op Scannen. Het venster Scanvoorbeeld opent.
   In het venster met het scanvoorbeeld kunt u de volgende acties uitvoeren:
   • Klik op de scan om deze te bewerken
   • Kleur aanpassen (instelling alleen foto)
   • De scan roteren
   • De scan bijsnijden
   • De gescande afbeelding lichter of donkerder maken
   • Automatisch onvolkomenheden in de scan corrigeren
 6. Als het scannen voltooid is, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het plusteken () aan de rechterkant van het venster om extra pagina's te scannen.
  • Als u niet tevreden bent met de scan, klikt u op het pictogram X () om het gescande bestand te verwijderen en vervolgens op Terug om de scan opnieuw te proberen.
  • Klik op Voltooien om het gescande bestand op te slaan.
Volg deze stappen om een document of foto te scannen en voeg het dan toe aan een e-mailbericht.
NOTE:Uw printer heeft mogelijk extra opties voor rechtstreeks naar e-mail of netwerkmap scannen. Bekijk de specifieke documentatie voor uw printer om te zien of het deze opties ondersteunt.

Stap één: De foto of het document plaatsen

U kunt scannen vanaf de glasplaat van de scanner of via de automatische documentinvoer (ADI) als uw printer daarover beschikt.
 1. Controleer of de printer aan staat en verbonden is met de computer.
 2. Plaats het document of de foto.
   Voor het scannen van een document kunt u het document op de glasplaat van de scanner leggen of u kunt de ADF-lade gebruiken (als uw printer hierover beschikt).
   • Glasplaat
    Plaats het document met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner en positioneer het aan de hand van de markeringen rond het glas (meestal in de hoek rechtsvoor of linksvoor). Sluit de scannerklep.
   • ADF
    Plaats een document van een of meerdere pagina's in de ADF-lade. Plaats het item met de bedrukte zijde omhoog en zorg dat de bovenrand als eerste in de lade gaat. Pas de breedtegeleiders aan het document aan.
   NOTE:Als uw printer geen ADF heeft en u een document van meerdere pagina's wilt scannen, moet u de pagina's een voor een op de glasplaat leggen om het volledige document te scannen.
   Plaats de foto met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner en positioneer de foto aan de hand van de markeringen rond het glas (meestal in de hoek rechtsvoor of linksvoor). Sluit de scannerklep.
   CAUTION:Plaats geen foto's in de automatische documentinvoer. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat van de scanner om schade aan de foto's en de printer te voorkomen.

Stap twee: Het item scannen

 1. Open HP Solution Center op een van de volgende manieren:
  • Dubbelklik op het pictogram van HP Solution Center op uw bureaublad.
  • Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op de map HP en klik vervolgens op HP Solution Center.
 2. Selecteer de juiste scanoptie voor het item dat u wilt scannen.
  • Klik op Document scannen om een tekstdocument te scannen met of zonder afbeeldingen.
  • Kies Foto scannen als u foto's of artwork scant.
  Het scherm HP Scan Shortcuts wordt weergegeven met opties om de scaninstellingen te wijzigen.
   Als dit instellingsvenster niet verschijnt voordat de scan begint, dan is er in de voorkeuren aangegeven dat deze vraag moet worden overgeslagen. Voer deze stappen uit om dit aan te passen en de vraag weer in te schakelen.
   1. Annuleer de scan, ga terug naar het beginvenster van HP Solution Center en klik op de optie Instellingen.
   2. Klik op Scaninstellingen en klik op de desbetreffende optie in het pop-upmenu: Scaninstellingen document of Scaninstellingen foto.
   3. Selecteer het selectievakje Vragen om instellingen bij het scannen en klik op OK.
   4. Klik op Home en start de scan opnieuw.
 3. Klik op de gewenste optie onder Scansnelkoppelingen.
   NOTE:Afhankelijk van uw printer zijn mogelijk niet alle volgende scansnelkoppelingen beschikbaar.
   Scansnelkoppeling:Beschrijving
   Afbeelding: Afbeelding naar bestand

   Afbeelding naar bestand
   Scan een foto en sla deze in een specifiek bestandstype op uw computer op.
   Afbeelding: Afbeelding naar printer

   Afbeelding naar printer
   Scan en print een foto.
   Afbeelding: Menu Foto scannen

   Menu Foto scannen
   Scan een foto en kies de scansnelkoppelingsinstellingen.
   Afbeelding: Document naar doorzoekbaar PDF-bestand

   Document naar doorzoekbaar PDF-bestand
   Scan een document met doorzoekbare tekst.
   Afbeelding: Document naar printer

   Document naar printer
   Scan een document en druk het af.
   Afbeelding: Tekst (OCR) naar RTF-bestand

   Tekst (OCR) naar RTF-bestand
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een RTF-bestand dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Tekst (OCR) naar WordPad

   Tekst (OCR) naar WordPad
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een WordPad-bestand dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Opslaan als bewerkbare tekst

   Opslaan als bewerkbare tekst
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een opgegeven bestandstype dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Document naar bestand (PDF)

   Document naar bestand (PDF)
   Scan een document en sla het op als PDF-bestand.
   Afbeelding: Document naar TIF

   Document naar TIF
   Scan een document en sla het op als TIF-bestand.
   Afbeelding: Document naar bestand (dubbelzijdig origineel)

   Document naar bestand (dubbelzijdig origineel)
   Scan een document en sla het op als een dubbelzijdig origineel bestand.
   Afbeelding: Document naar bestand

   Document naar bestand
   Scan een document en sla het in een specifiek bestandstype op uw computer op.
   Afbeelding: Menu Document scannen

   Menu Document scannen
   Scan een document en kies de scansnelkoppelingsinstellingen.
 4. Controleer de standaard scaninstellingen voor de geselecteerde Scansnelkoppeling en wijzig de vereiste instellingen.
   De basisscaninstellingen
   De basisinstellingen bevatten opties om te scannen vanaf de glasplaat of ADF van de scanner, scannen in kleur, zwart-wit of grijstinten en om de scan op te slaan in Paint, Printer, of Bestand, en het bestandstype te kiezen. Deze instellingen kunnen verschillen voor elk product.
   wijzigen
   Klik op de pijl () voor de instelling die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens de instelling die u nodig hebt.
   De geavanceerde foto-/documentinstellingen
   Afhankelijk van uw printer en uw selectie van scansnelkoppelingen, bevatten de Geavanceerde foto-/documentinstellingen opties om de uitvoerresolutie aan te passen, meerdere foto's of pagina's als een afzonderlijk bestand op te slaan, de kwaliteits- en snelheidsinstellingen te wijzigen en scanaanpassingen uit te voeren (bijvoorbeeld scherper maken of doffe kleur herstellen).
   wijzigen
   Klik op Geavanceerde foto-instellingen of Geavanceerde documentinstellingen en selecteer de instellingen die u nodig hebt.
   Klik op Opslaginstellingen Opslaan naar bestand om de volgende instellingen (afhankelijk van uw printer) te wijzigen:
   • Specificeer de locatie voor opslag van scans op de computer
   • Bewerk de bestandsnaam van de opgeslagen scan
   • Specificeer hoe de HP software de scanactie dient te voltooien:
    • Het scanbestand wordt geopend
    • Windows Explorer wordt gestart
   De resolutie
   Resolutie is de dichtheid van pixels in een gescand beeld, gemeten als dots per inch (dpi), bijvoorbeeld, 1200dpi. Als we bijvoorbeeld een lijn van 1 cm breed in de afbeelding nemen, is resolutie het aantal pixels in de lijn.
   en kleurinstellingen kunnen de algehele kwaliteit van uw scan beïnvloeden. De volgende informatie kan nuttig zijn bij het besluiten tot aangepaste resolutie en kleurinstellingen voor uw scan.
   • Resolutie: Deze instelling wordt gemeten in dots per inch (dpi). Een hogere resolutie geeft een hogere beeldkwaliteit omdat er in de afbeelding meer pixels per inch worden gebruikt. De pixels zijn kleiner en bieden meer kleurdetails. Hogere resolutiewaarden leiden echter wel tot grotere uitvoerbestanden van scans. U kunt een hogere resolutie gebruiken als u foto's of documenten met gedetailleerde afbeeldingen scant. Scant u zwart-wit tekst, dan is een hogere resolutie niet nodig.
    NOTE:Voor hogere resolutie-instellingen zijn er meer systeembronnen nodig en neemt het scannen meer tijd in beslag. Als u een oudere computer met beperkte bronnen hebt, kunnen bestanden met een hogere resolutie voor problemen met de verwerking zorgen. Als de scan niet met een hoge resolutie kan worden uitgevoerd, gebruikt u een lagere instelling.
   • Kleur: Gebruik deze instelling voor hoogwaardige scans van foto's of documenten met meerdere kleuren.
   • Zwart-wit: Gebruik deze instelling voor het scannen van tekstdocumenten zonder afbeeldingen en voor de beste OCR-resultaten met zwarte tekst. Deze instelling biedt de hoogste scansnelheid en de kleinste bestandsgrootte.
   • Grijstinten: Gebruik deze instelling voor scans grijstonen of schaduweffecten en voor zwart-wit afbeeldingen. Deze instelling zorgt voor nauwkeurigere scans dan de optie Zwart en wit, maar het scanbestand is dan wel groter. Dit is de beste instelling voor afbeeldingen met zware schaduweffecten.
  NOTE: De versies en opties van HP Solution Center verschillen afhankelijk van uw printer. Voor specifieke instructies over alle instellingen van de software klikt u op de knop Help in het scherm waarop u instellingen wijzigt.
 5. Klik op Scannen. Het venster Scanvoorbeeld opent.
   In het venster met het scanvoorbeeld kunt u de volgende acties uitvoeren:
   • Klik op de scan om deze te bewerken
   • Kleur aanpassen (instelling alleen foto)
   • De scan roteren
   • De scan bijsnijden
   • De gescande afbeelding lichter of donkerder maken
   • Automatisch onvolkomenheden in de scan corrigeren
 6. Als het scannen voltooid is, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het plusteken () aan de rechterkant van het venster om extra pagina's te scannen of extra fotoselecties toe te voegen.
  • Als u niet tevreden bent met de scan, klikt u op het pictogram X () om het gescande bestand te verwijderen en vervolgens op Terug om de scan opnieuw te proberen.
  • Klik op Voltooien om het gescande bestand op te slaan.

Stap drie: Het gescande item toevoegen aan een e-mailbericht

 1. Open uw e-mailaccount, maak een nieuw e-mailbericht en klik op de koppeling om een bestand in de bijlage te plaatsen of in te voegen.
 2. Blader in het pop-upvenster naar de map op de computer waar u uw scan hebt opgeslagen.
 3. Dubbelklik op de naam van het gescande bestand om het aan de e-mail toe te voegen.
Volg deze stappen om een tekstdocument van meerdere pagina's te scannen naar één bestand.

Stap één: Het document plaatsen

U kunt scannen vanaf de glasplaat van de scanner of via de automatische documentinvoer (ADI) als uw printer daarover beschikt.
NOTE:Als uw printer geen ADF heeft en u een document van meerdere pagina's wilt scannen, moet u de pagina's een voor een op de glasplaat leggen om het volledige document te scannen.
 1. Controleer of de printer aan staat en verbonden is met de computer.
 2. Laad het document.
   Plaats het document met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner en positioneer het aan de hand van de markeringen rond het glas (meestal in de hoek rechtsvoor of linksvoor). Sluit de scannerklep.
   Plaats een document van een of meerdere pagina's in de ADF-lade. Plaats het item met de bedrukte zijde omhoog en zorg dat de bovenrand als eerste in de lade gaat. Pas de breedtegeleiders aan het document aan.

Stap twee: Het document scannen

 1. Open HP Solution Center op een van de volgende manieren:
  • Dubbelklik op het pictogram van HP Solution Center op uw bureaublad.
  • Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op de map HP en klik vervolgens op HP Solution Center.
 2. Klik op Document scannen. Het scherm HP Scanning wordt geopend.
  Het scherm HP Scan Shortcuts wordt weergegeven met opties om de scaninstellingen te wijzigen.
   Als dit instellingsvenster niet verschijnt voordat de scan begint, dan is er in de voorkeuren aangegeven dat deze vraag moet worden overgeslagen. Voer deze stappen uit om dit aan te passen en de vraag weer in te schakelen.
   1. Annuleer de scan, ga terug naar het beginvenster van HP Solution Center en klik op de optie Instellingen.
   2. Klik op Scaninstellingen en klik vervolgens op Scaninstellingen voor documenten.
   3. Selecteer het selectievakje Vragen om instellingen bij het scannen en klik op OK.
   4. Klik op Home en start de scan opnieuw.
 3. Klik op de gewenste optie onder Scansnelkoppelingen.
   NOTE:Afhankelijk van uw printer zijn mogelijk niet alle volgende scansnelkoppelingen beschikbaar.
   Scansnelkoppeling:Beschrijving
   Afbeelding: Document naar doorzoekbaar PDF-bestand

   Document naar doorzoekbaar PDF-bestand
   Scan een document met doorzoekbare tekst.
   Afbeelding: Document naar printer

   Document naar printer
   Scan een document en druk het af.
   Afbeelding: Tekst (OCR) naar RTF-bestand

   Tekst (OCR) naar RTF-bestand
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een RTF-bestand dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Tekst (OCR) naar WordPad

   Tekst (OCR) naar WordPad
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een WordPad-bestand dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Opslaan als bewerkbare tekst

   Opslaan als bewerkbare tekst
   Gebruik deze snelkoppeling om een document te scannen naar een opgegeven bestandstype dat u vervolgens kunt bewerken. Op uw computer moet OCR-software (optische tekenherkenning)
   Een programma analyseert de vorm van gescande tekens en bepaalt met welke letters deze het meest overeenkomen. Vervolgens maakt het programma een tekstbestand op basis van deze informatie.
   van HP of van derden (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) zijn geïnstalleerd om bewerkbare tekst te kunnen opslaan.
   Afbeelding: Document naar bestand (PDF)

   Document naar bestand (PDF)
   Scan een document en sla het op als PDF-bestand.
   Afbeelding: Document naar TIF

   Document naar TIF
   Scan een document en sla het op als TIF-bestand.
   Afbeelding: Document naar bestand (dubbelzijdig origineel)

   Document naar bestand (dubbelzijdig origineel)
   Scan een document en sla het op als een dubbelzijdig origineel bestand.
   Afbeelding: Document naar bestand

   Document naar bestand
   Scan een document en sla het in een specifiek bestandstype op uw computer op.
   Afbeelding: Menu Document scannen

   Menu Document scannen
   Scan een document en kies de scansnelkoppelingsinstellingen.
 4. Controleer de standaard scaninstellingen voor de geselecteerde Scansnelkoppeling en wijzig de vereiste instellingen.
   De basisscaninstellingen
   De basisinstellingen bevatten opties om te scannen vanaf de glasplaat of ADF van de scanner, scannen in kleur, zwart-wit of grijstinten en om de scan op te slaan in Paint, Printer, of Bestand, en het bestandstype te kiezen. Deze instellingen kunnen verschillen voor elk product.
   wijzigen
   Klik op de pijl () voor de instelling die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens de instelling die u nodig hebt.
   De geavanceerde foto-/documentinstellingen
   Afhankelijk van uw printer en uw selectie van scansnelkoppelingen, bevatten de Geavanceerde foto-/documentinstellingen opties om de uitvoerresolutie aan te passen, meerdere pagina's als een afzonderlijk bestand op te slaan, de kwaliteits- en snelheidsinstellingen te wijzigen en scanaanpassingen uit te voeren (bijvoorbeeld scherper maken of doffe kleur herstellen).
   wijzigen
   Klik op Geavanceerde documentinstellingen en selecteer de instelling die u nodig hebt.
   Klik op Opslaginstellingen Opslaan naar bestand om de volgende instellingen (afhankelijk van uw printer) te wijzigen:
   • Specificeer de locatie voor opslag van scans op de computer
   • Bewerk de bestandsnaam van de opgeslagen scan
   • Specificeer hoe de HP software de scanactie dient te voltooien:
    • Het scanbestand wordt geopend
    • Windows Explorer wordt gestart
   NOTE:Om elke scan als een afzonderlijk bestand op te slaan, selecteert u Eén bestand maken per gescande pagina wanneer u de indeling met meerdere pagina's kiest in de Opslagopties Opslaan naar bestand.
   De resolutie
   Resolutie is de dichtheid van pixels in een gescand beeld, gemeten als dots per inch (dpi), bijvoorbeeld, 1200dpi. Als we bijvoorbeeld een lijn van 1 cm breed in de afbeelding nemen, is resolutie het aantal pixels in de lijn.
   en kleurinstellingen kunnen de algehele kwaliteit van uw scan beïnvloeden. De volgende informatie kan nuttig zijn bij het besluiten tot aangepaste resolutie en kleurinstellingen voor uw scan.
   • Resolutie: Deze instelling wordt gemeten in dots per inch (dpi). Een hogere resolutie geeft een hogere beeldkwaliteit omdat er in de afbeelding meer pixels per inch worden gebruikt. De pixels zijn kleiner en bieden meer kleurdetails. Hogere resolutiewaarden leiden echter wel tot grotere uitvoerbestanden van scans. U kunt een hogere resolutie gebruiken als u foto's of documenten met gedetailleerde afbeeldingen scant. Scant u zwart-wit tekst, dan is een hogere resolutie niet nodig.
    NOTE:Voor hogere resolutie-instellingen zijn er meer systeembronnen nodig en neemt het scannen meer tijd in beslag. Als u een oudere computer met beperkte bronnen hebt, kunnen bestanden met een hogere resolutie voor problemen met de verwerking zorgen. Als de scan niet met een hoge resolutie kan worden uitgevoerd, gebruikt u een lagere instelling.
   • Kleur: Gebruik deze instelling voor scans van documenten van hoge kwaliteit met meerdere kleuren.
   • Zwart-wit: Gebruik deze instelling voor het scannen van tekstdocumenten zonder afbeeldingen en voor de beste OCR-resultaten met zwarte tekst. Deze instelling biedt de hoogste scansnelheid en de kleinste bestandsgrootte.
   • Grijstinten: Gebruik deze instelling voor scans grijstonen of schaduweffecten en voor zwart-wit afbeeldingen. Deze instelling zorgt voor nauwkeurigere scans dan de optie Zwart en wit, maar het scanbestand is dan wel groter. Dit is de beste instelling voor afbeeldingen met zware schaduweffecten.
  NOTE: De versies en opties van HP Solution Center verschillen afhankelijk van uw printer. Voor specifieke instructies over alle instellingen van de software klikt u op de knop Help in het scherm waarop u instellingen wijzigt.
 5. Klik op Scannen. Het venster Scanvoorbeeld opent.
   In het venster met het scanvoorbeeld kunt u de volgende acties uitvoeren:
   • Klik op de scan om deze te bewerken
   • De scan roteren
   • De scan bijsnijden
   • De gescande afbeelding lichter of donkerder maken
   • Automatisch onvolkomenheden in de scan corrigeren
 6. Als het scannen voltooid is, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het plusteken () aan de rechterkant van het venster om extra pagina's aan het gescande bestand toe te voegen.
  • Als u niet tevreden bent met de scan, klikt u op het pictogram X () om het gescande bestand te verwijderen en vervolgens op Terug om de scan opnieuw te proberen.
  • Klik op Voltooien om het gescande bestand op te slaan.
Gebruik een van de volgende methoden om een document te scannen met programma's in het besturingssysteem Windows 7. U kunt scannen met de volgende methoden met of zonder de HP software met volledige functionaliteit die op uw computer is geïnstalleerd.
NOTE:Enkele van deze methoden werken mogelijk niet voor u. Dit is afhankelijk van de printer en uw verbindingstype. Als de printer bijvoorbeeld verbinding maakt met de computer via een netwerk, kunt u mogelijk alleen scannen via de Embedded Web Server (EWS). Probeer een andere methode als de eerste methode niet werkt.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Windows Live Photo Gallery in Windows 7.
NOTE:Controleer voordat u begint of de printer op uw computer is aangesloten.

Video over het scannen met Windows Live Photo Gallery

In de volgende video wordt gedemonstreerd hoe u kunt scannen met Windows Live Photo Gallery in Windows 7.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's en klik op Windows Live Photo Gallery.
  NOTE:Als Windows Live Photo Gallery niet verschijnt in de lijst met programma's, kunt u naar de website van Microsoft gaan om het te downloaden of u kunt de volgende methode proberen.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 3. Klik op het product dat u probeert te scannen en klik op Importeren.
 4. Wijzig instellingen indien gewenst en klik op Scannen.
De volgende scanopties en bestandstypen zijn beschikbaar wanneer u scant met drivers in Windows.
Scanopties
Foto: Kleur, Grijstinten, Zwart-wit
Tekst: Kleur, Grijstinten, Zwart-wit
Aangepaste instellingen

 • Aanpassing van contrast of helderheid
 • Resolutie (75 - 4800 dpi, binnen de grenzen van het scannermodel)
 • Fototype (Kleur, Grijstinten, Zwart-wit)
Ondersteunde bestandstypen
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows 7.
NOTE:Controleer voordat u begint of de printer op uw computer is aangesloten.

Video over het scannen met Paint

De volgende video toont hoe u kunt scannen met Paint in Windows 7.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, Bureau-accessoires en vervolgens op Paint.
 2. Klik op de knop Paint () en klik op Van camera of scanner.
 3. Breng de gewenste instellingen aan en klik op Scannen.
De volgende scanopties en bestandstypen zijn beschikbaar wanneer u scant met drivers in Windows.
Scanopties
Foto: Kleur, Grijstinten, Zwart-wit
Tekst: Kleur, Grijstinten, Zwart-wit
Aangepaste instellingen

 • Aanpassing van contrast of helderheid
 • Resolutie (75 - 4800 dpi, binnen de grenzen van het scannermodel)
 • Fototype (Kleur, Grijstinten, Zwart-wit)
Ondersteunde bestandstypen
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Windows Faxen en scannen in Windows 7.
NOTE:Controleer voordat u begint of de printer op uw computer is aangesloten.

Video over het scannen met Windows Faxen en scannen

De volgende video toont hoe u kunt scannen met Windows Faxen en scannen in Windows 7.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik op Nieuwe scan.
 3. Wijzig instellingen indien gewenst en klik op Scannen.
De volgende scanopties en bestandstypen zijn beschikbaar wanneer u scant met drivers in Windows.
Scanopties
Foto: Kleur, Grijstinten, Zwart-wit
Tekst: Kleur, Grijstinten, Zwart-wit
Aangepaste instellingen

 • Aanpassing van contrast of helderheid
 • Resolutie (75 - 4800 dpi, binnen de grenzen van het scannermodel)
 • Fototype (Kleur, Grijstinten, Zwart-wit)
Ondersteunde bestandstypen
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
Volg deze stappen om vanuit de Embedded Web Server (EWS)
Geïntegreerde software waarmee u informatie over de printerstatus kunt zien, instellingen kunt wijzigen en de printer kunt beheren vanaf uw computer.
van de printer te scannen.
NOTE:De printer moet via een bekabeld (Ethernet) of draadloos netwerk zijn verbonden om toegang te krijgen tot de EWS. U kunt geen toegang krijgen tot de EWS via een USB-verbinding.

Stap één: Het IP-adres van de printer ophalen

Om toegang te krijgen tot de EWS, moet u het IP-adres
Een unieke numerieke code waarmee een apparaat, zoals een computer of een printer, kan worden geïdentificeerd op een netwerk.
kennen dat aan de printer in uw netwerk is toegewezen. U kunt het IP-adres van de printer op verschillende manieren achterhalen, hoewel de mogelijkheden per printer kunnen variëren.
 • Druk op de knop Draadloos op het bedieningspaneel van de printer om de netwerkinstellingen weer te geven.
 • Het menu Netwerk openen op het bedieningspaneel van de printer.
 • Druk een netwerkconfiguratiepagina of een testpagina voor een draadloos netwerk af.
Voor meer informatie over deze opties of uitvoerige instructies om het IP-adres van uw printer te vinden klikt u hier om de ondersteuningspagina voor uw printer te openen en zoekt u naar stappen voor het afdrukken van een netwerkconfiguratiepagina of voor het weergeven van netwerkinformatie op het bedieningspaneel.

Stap twee: De EWS openen

 1. Open een nieuw venster of tabblad in een webbrowser zoals Internet Explorer of Google Chrome.
 2. Typ het IP-adres van het apparaat dat u op de testpagina hebt gevonden in de adresbalk en druk op Enter op uw toetsenbord.
  Figure 1: Voorbeeld van een IP-adres in de adresbalk van de browser
  Afbeelding: Voorbeeld van IP-adres in de adresbalk van de browser
  De pagina EWS\Printerinformatie wordt geopend.
   Als het bericht 'Er een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website' in de webbrowser wordt weergegeven wanneer u de geïntegreerde webserver (EWS) probeert te openen of wanneer u binnen de EWS navigeert, klikt u op 'Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen)'.
   NOTE:De keuze 'Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen)' kan geen kwaad voor uw computer wanneer u binnen de EWS van uw HP printer navigeert. Als deze fout optreedt buiten de EWS van uw HP printer, zijn er mogelijk risico's voor uw computer.
   Als de webbrowser de EWS niet kan openen nadat u op 'Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen)' hebt geklikt, vernieuwt u het browservenster.
 3. Ga verder met de volgende stap.

Stap drie: Scannen met de EWS

 1. Open het tabblad Scannen van de EWS.
  NOTE:Wellicht moet Webscan worden ingeschakeld voordat u kunt scannen. Klik op het tabblad Instellingen en ga naar Webscan onder de beheerhulpprogramma's om de functie in te schakelen.
 2. Geef het volgende op: documenttype, kleurvoorkeuren, papierformaat, resolutie, kwaliteit en helderheid.
 3. Klik op Scannen starten.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+