Jump to content

Aktywacja systemu Windows 8

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Aby zapobiec piractwu, firma Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows 8 przed korzystaniem z niego. Wszystkie komputery HP i Compaq dostarczane z zainstalowanym systemem Windows 8 są aktywowane automatycznie po podłączeniu komputera do Internetu. Dzięki temu konfiguracja komputera jest znacznie łatwiejsza. Jeżeli jednak zostanie zainstalowana inna wersja systemu Windows 8, jak np. aktualizacja do wersji Enterprise bądź wersja systemu Windows 8 zakupiona w sklepie, aktywacja systemu Windows będzie konieczna w ramach procesu instalacji. Mogą również wystąpić sytuacje, gdy system Windows wyświetli monit o aktywację produktu, nawet jeżeli został on już wcześniej aktywowany.
NOTE: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.

Rodzaje aktywacji systemu Windows 8

System Windows 8 można aktywować na dwa sposoby: Aktywacja produktu WindowsAktywacja OEM 3.0.
 • W ramach aktywacji produktu Windows (WPA) przed weryfikacją, a następnie aktywacją produktu Windows, do firmy Microsoft wysyłany jest identyfikator instalacji. Aktywacja produktu Windows wymaga dwóch numerów. Jednym z nich jest identyfikator instalacji (generowany przez wprowadzenie klucza produktu systemu Windows 8), podawany firmie Microsoft przez użytkownika komputera przez Internet lub telefon. Drugim jest identyfikator potwierdzenia, przydzielony przez firmę Microsoft, który jest stosowany w celu aktywacji oprogramowania systemu operacyjnego. Ten sposób jest wykorzystywany w przypadku aktualizacji lub instalacji systemu Windows 8 z dysku (nie przy użyciu narzędzia HP System Recovery).
 • Aktywacja OEM 3.0 (OA3) jest przeprowadzana fabrycznie. Cyfrowy klucz produktu (DPK) jest zapisywany w systemie BIOS płyty głównej podczas procesu produkcji. System Windows 8 zostanie automatycznie aktywowany przy pierwszym podłączeniu komputera do Internetu. W przypadku aktywacji OA3 można wymienić większość podzespołów komputera bez konieczności ponownej aktywacji oprogramowania za pośrednictwem firmy Microsoft.

Powody, dla których system Windows 8 może wymagać ponownej aktywacji

W przypadku nabycia komputera z wstępnie zainstalowanym systemem Windows 8 komputer może wymagać aktywacji przez witrynę internetową Microsoft z następujących przyczyn:
 • Uaktualnianie lub aktualizowanie systemu Windows.
 • Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą narzędzia HP System Recovery przy użyciu dysków do odzyskiwania HP.
 • Zainstalowanie określonego sterownika lub oprogramowania.
 • Odinstalowywanie pewnych programów lub plików należących do systemu operacyjnego.
 • Aktualizacja systemu BIOS lub instalacja nowej wersji systemu BIOS firmy innej niż HP.
 • Wymiana płyty głównej na płytę bez wersji systemu BIOS określonej dla producenta sprzętu OEM.

Terminy dotyczące aktywacji systemu Windows

Poniżej przedstawiono terminy używane podczas procesu aktywacji produktu:
 • Aktywacja produktu Windows (WPA): Wymaga osoby do odblokowania komputera przed rozpoczęciem korzystania z systemu Windows.
 • Aktywacja OEM 3.0 (OA3): Do aktywacji systemu Windows nie jest zazwyczaj wymagana interwencja użytkownika, lecz komputer musi zostać podłączony do Internetu, aby nastąpiła automatyczna aktualizacja.
 • Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (EULA): Umowa, którą użytkownik systemu Windows musi zaakceptować, aby korzystać z produktów Windows.
 • Certyfikat autentyczności (COA): Metoda identyfikacji dowodu własności potwierdzająca, że system Windows nie jest sfałszowany ani skopiowany. Może to być naklejka z kodem kreskowym i kluczem produktu.
 • Oryginalna etykieta Microsoft (GML): Etykieta umieszczana na komputerach z preinstalowanym systemem Windows 8. Służy ona do oznaczania, która wersja systemu Windows 8 była pierwotnie zainstalowana na komputerze.
 • Klucz produktu: 25-znakowy kod alfanumeryczny używany do aktywacji systemu Windows.
 • Numer identyfikacyjny instalacji: Numer generowany w oparciu o klucz produktu wprowadzony podczas konfiguracji systemu Windows.
 • Numer identyfikacyjny potwierdzenia: Numer umożliwiający zakończenie procesu aktywacji.

Aktywacja systemu operacyjnego Windows 8 przez Internet

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem aktywacji systemu Windows 8 jest aktywacja przez Internet. W przypadku braku połączenia z Internetem bądź gdy nawiązanie połączenia jest kłopotliwe, przejdź do sekcji Inne sposoby aktywacji systemu Windows 8 poniżej.
Aby aktywować system Windows 8, musisz być zalogowany jako administrator. Aby aktywować system Windows 8 przez Internet:
 1. Zaloguj się na komputerze jako administrator i połącz się z Internetem.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + I, aby otworzyć zaklęcie Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera w prawym dolnym rogu ekranu.
  Figure 1: Zmień ustawienia komputera
  Wybór opcji Zmień ustawienia komputera w panelu Ustawienia
 4. W opcji Ustawienia komputera wybierz kartę Aktywacja systemu Windows.
  Figure 2: Karta Aktywacja systemu Windows
  Karta Aktywacja systemu Windows
  NOTE:Po aktywowaniu systemu Windows karta Aktywacja systemu Windows nie będzie już dostępna w opcji Ustawienia komputera.
 5. Wybierz przycisk Wpisz klucz.
  Figure 3: Wpisz klucz
  Wybór Wpisz klucz na ekranie Aktywacja systemu Windows z opcją Wpisz klucz otoczoną czerwonym kółkiem
  Jeśli do instalacji systemu Windows użyte zostały płyty, klucz można znaleźć na opakowaniu płyty. Jeśli system Windows 8 został kupiony przez Internet, numer produktu może się znajdować w wiadomości e-mail odebranej po zakupie i pobraniu systemu Windows 8.
  Jeżeli posiadasz opakowanie dysku z systemem Windows 8, przyklej Certyfikat autentyczności do komputera, aby mieć do niego łatwy dostęp w przyszłości.
 6. Wpisz klucz produktu w polu Klucz produktu.
  Figure 4: Wprowadzanie klucza produktu
  Pole produktu, otoczone na czerwono, w sekcji Aktywacja systemu Windows
  System Windows automatycznie sprawdza, czy klucz produktu jest prawidłowy.
  Figure 5: Wykrywanie klucza produktu
  Ekran Aktywacja systemu Windows, kiedy system wykrywa, czy klucz produktu jest prawidłowy
  Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Kontrola konta użytkownika, wprowadź hasło lub potwierdź.
 7. Jeśli aktywacja produktu zakończyła się pomyślnie i pojawia się komunikat Dzięki, gotowe, kliknij przycisk Zamknij.
  Figure 6: System Windows pomyślnie aktywowany
  Ekran Aktywacja systemu Windows po pomyślnej aktywacji
  Jeżeli aktywacja nie powiodła się, sprawdź klucz produktu i wprowadź go ponownie lub przejdź do następnego podrozdziału Inne sposoby aktywacji systemu Windows 8 .
 • Potwierdzanie, że system Windows został aktywowany:
  Wykonaj poniższe czynności, jeśli chcesz zweryfikować, że aktywacja systemu Windows była pomyślna.
  1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + I, aby otworzyć zaklęcie Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera w prawym dolnym rogu ekranu.
   Figure 7: Zmień ustawienia komputera
   Wybór opcji Zmień ustawienia komputera w panelu Ustawienia
  3. W Ustawieniach komputera wybierz kartę Komputer i urządzenia.
   Figure 8: Wybieranie opcji Komputer i urządzenia
   Karta Komputer i urządzenia w Ustawieniach komputera
  4. W sekcji Komputer i urządzenia wybierz Informacje o komputerze.
  5. W Informacjach o komputerze zobacz obszar pod Windows w prawym panelu, aby potwierdzić, że system Windows został aktywowany.
   Figure 9: System Windows został aktywowany
   Karta Informacje o komputerze w opcji Komputer i urządzenia z wybranym komunikatem o aktywacji systemu Windows
 • Dodawanie funkcji lub uzyskiwanie innej edycji systemu Windows 8:
  Możesz dodać funkcje do systemu Windows 8 lub uzyskać inną edycję systemu Windows 8. Na ekranie Start wpisz dodaj funkcje, aby otworzyć zaklęcie Wyszukaj i wybierz Dodaj funkcje do systemu Windows 8.1 z wyników wyszukiwania. Po otwarciu ekranu Dodaj funkcje do systemu Windows 8.1 wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  Figure 10: Dodawanie funkcji do systemu Windows 8.1
  Aby wyszukać opcję Dodaj funkcje do systemu Windows 8

Inne sposoby aktywacji systemu Windows 8

Aby uzyskać alternatywne metody aktywacji systemu Windows 8, wybierz jedną z poniższych czynności.
Jeżeli aktywacja systemu Windows 8 przez Internet nie jest możliwa, można skontaktować się z firmą Microsoft i dokonać aktywacji przez telefon.
NOTE:Po skontaktowaniu się z firmą Microsoft nie staraj się uzyskać nowego kodu aktywacji. Microsoft odpowiada na takie żądanie, oferując nabycie nowego systemu operacyjnego. Jeżeli nie ma potrzeby zastępowania systemu operacyjnego, wystarczy aktywować lub ponownie aktywować aktualną instalację.
Aby ponownie aktywować system Windows 8 przez telefon:
 1. Na ekranie Start wpisz slui 4, aby otworzyć zaklęcie wyszukiwania i wybierz slui4 z listy wyników.
  Figure 11: Wyszukiwanie slui4
  Wyszukiwanie slui4
 2. Kliknij strzałkę w dół w sekcji Wybierz kraj lub region, wybierz nazwę swojego kraju lub regionu, a następnie kliknij Dalej.
  Figure 12: Wybieranie kraju z listy
  Lista rozwijana Wybierz kraj lub region z wybraną pozycją Stany Zjednoczone i Dalej otoczone czerwonym kółkiem
 3. Zadzwoń na numer telefonu podany na ekranie Zadzwoń i podaj identyfikator instalacji. Przygotuj się do wprowadzenia serii numerów w obszarze Identyfikator instalacji.
 4. Wykonaj instrukcje systemu telefonicznego. Po uzyskaniu identyfikatora potwierdzenia zanotuj liczby.
 5. Na ekranie Zadzwoń i podaj identyfikator instalacji kliknij przycisk Wprowadź identyfikator potwierdzenia.
  Figure 13: Podawanie identyfikatora instalacji
  Na ekranie Zadzwoń i podaj identyfikator instalacji kliknij przycisk Wprowadź identyfikator potwierdzenia zaznaczony na czerwono.
 6. Na ekranie Wprowadź identyfikator potwierdzenia wprowadź numery w polach od A do H w tej samej sekwencji, jako podano w systemie telefonicznym i kliknij Aktywacja systemu Windows.
  Figure 14: Wprowadź identyfikator potwierdzenia
  Wprowadź identyfikator potwierdzenia
 7. Jeżeli aktywacja produktu się powiedzie, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem. Jeśli aktywacja produktu jest niepomyślna, wykonaj opisane w sekcji Aktywacja systemu Windows 8 przez Internet w tym dokumencie; lub jeżeli system Windows 8 został wstępnie zainstalowany na komputerze, można użyć narzędzia HP System Recovery .
Jeżeli komputer został dostarczony ze wstępnie zainstalowanym systemem Windows 8, a płyta główna nie była zmieniana, można przeprowadzić odzyskiwanie systemu firmy HP jako alternatywny sposób aktywacji online lub telefonicznej. Narzędzie HP do odzyskiwania systemu spowoduje przywrócenie stanu fabrycznego systemu Windows 8 i ponowne zainstalowanie oryginalnego systemu operacyjnego. Po ukończeniu procesu odzyskiwania system Windows 8 zostanie automatycznie aktywowany po podłączeniu komputera do Internetu.
Więcej informacji na temat narzędzia HP System Recovery można znaleźć w dokumencie pomocy HP Odzyskiwanie systemu za pomocą HP System Recovery w systemie Windows 8 .
Po użyciu narzędzia HP System Recovery lub przeinstalowaniu systemu operacyjnego Windows 8 powtórzenie procedury aktywacji nie powinno być konieczne. Przy odzyskiwaniu systemu mogą wystąpić następujące sytuacje:
 • Jeżeli na komputerze fabrycznie zainstalowany był system Windows 8 i program Recovery Manager działa, użyj go, aby przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego. System Windows 8 zostanie automatycznie aktywowany po podłączeniu komputera do Internetu.
 • Jeżeli na komputerze fabrycznie zainstalowany był system Windows 8, ale program Recovery Manager nie działa, użyj dysków do odzyskiwania, aby przywrócić komputer do oryginalnego stanu fabrycznego. System Windows 8 zostanie automatycznie aktywowany po podłączeniu komputera do Internetu.
 • Jeżeli na komputerze fabrycznie zainstalowana była wcześniejsza wersja systemu Windows, lecz do pakietu firma HP dołączyła dysk umożliwiający uaktualnienie systemu do Windows 8, przywróć komputer do oryginalnego stanu fabrycznego, a następnie ponownie uaktualnij system do Windows 8. System Windows 8 zostanie aktywowany automatycznie po podłączeniu komputera do Internetu.
 • Jeżeli na komputerze fabrycznie zainstalowana była wcześniejsza wersja systemu Windows i dokonano uaktualnienia do systemu Windows 8 bądź zainstalowano pełną detaliczną wersję systemu Windows 8, do przeinstalowania systemu należy użyć dysku DVD firmy Microsoft. System Windows 8 zostanie aktywowany automatycznie po podłączeniu komputera do Internetu.
 • Jeżeli komputer został dostarczony z systemem Windows 8, ale narzędzie Recovery Manager nie działa, a dysk do odzyskiwania nie został utworzony, można zamówić dysk do odzyskiwania Windows 8 na DVD. Aktywacja systemu Windows 8 może wymagać kontaktu z firmą Microsoft.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami aktywacji systemu Windows 8

Jeżeli podczas próby aktywacji systemu Windows pojawi się kod błędu, spróbuj usunąć błąd, korzystając z poniższego rozwiązania. Jeżeli komunikat o błędzie występuje nadal, skontaktuj się z firmą HP (w jęz. angielskim), aby uzyskać pomoc. Kontaktując się z firmą HP, podaj numer modelu i produktu, a także numer seryjny urządzenia.
Komunikat o błędzieCo oznacza komunikat o błędzieMożliwe rozwiązania
System Windows nie został aktywowany. Ten komputer nie będzie już aktywowany. Jeżeli ostatnio ponownie instalowano system Windows lub wprowadzono zmiany sprzętowe, można skontaktować się z działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy.System Windows 8 nie został aktywowany na komputerze z takich powodów, jak zmiany w konfiguracji sprzętu, lub dlatego, że system Windows 8 był wielokrotnie aktywowany. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać pomoc.
Aktywuj system Windows. Pracujesz w systemie Windows w trybie awaryjnym. Uruchom normalnie system Windows, aby dysponować wszystkimi opcjami i narzędziami potrzebnymi do aktywacji.Aktywacja systemu Windows 8 w trybie awaryjnym jest niemożliwa.Uruchom z Windows w trybie normalnym: Naciśnij kombinację klawiszy Windows + R, wpisz msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Na karcie Ogólne narzędzia Konfiguracja systemu wybierz przycisk Uruchamianie normalne, po czym kliknij przycisk OK. W oknie podręcznym konfiguracji systemu kliknij opcję Uruchom ponownie

Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać dalszą pomoc.
Aktywuj system Windows. Wystąpił problem z oprogramowaniem . Skontaktuj się z producentem komputera lub kup nowy klucz.Wystąpił problem z kluczem produktu. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać pomoc.
Aktywuj system Windows. Klucz produktu nie działa na tym komputerze. Możliwe, że trzeba będzie skontaktować się z producentem komputera lub kupić nowy klucz.Wystąpił problem z kluczem produktu. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać pomoc.
System Windows nie został aktywowany. Klucz produktu nie działa. Spróbuj użyć innego klucza lub kup nowy.System Windows nie może przetworzyć klucza produktu ze względu na problem związany z produkcją komputera, samym komputerem, niepełną ponowną instalacją systemu Windows 8, nieważnym kluczem produktu lub błędnym wprowadzeniem klucza.
 • Sprawdź, czy wszystkie cyfry i litery klucza produktu zostały poprawnie wprowadzone. Aby wprowadzić klucz ponownie, kliknij przycisk Aktywuj przy użyciu nowego klucza w oknie Aktywacja systemu Windows i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać dalszą pomoc.
 • Aby kupić nowy klucz, kliknij przycisk Kup nowy klucz w oknie Aktywacja systemu Windows i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
System Windows nie został aktywowany. Licencja na korzystanie z wersji ewaluacyjnej systemu Windows wygasła.Okres ważności bezpłatnej wersji systemu Windows 8.1 Preview wygasł. Licencja straciła ważność.Kup najnowszą wersję systemu Windows 8 lub przywróć w komputerze poprzedni system operacyjny za pomocą nośników do instalacji lub do przywracania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

System Windows nie został aktywowany. Ten klucz produktu jest już używany w innym komputerze PC. Spróbuj użyć innego klucza lub kup nowy.W większości wypadków Microsoft zezwala na jednorazowe zainstalowanie klucza produktu wyłącznie na jednym komputerze.
 • Sprawdź, czy wszystkie cyfry i litery klucza produktu zostały poprawnie wprowadzone. Aby wprowadzić klucz ponownie, kliknij przycisk Aktywuj przy użyciu nowego klucza w oknie Aktywacja systemu Windows i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Aby kupić nowy klucz, kliknij przycisk Kup nowy klucz w oknie Aktywacja systemu Windows i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać dalszą pomoc.
System Windows nie został aktywowany. Nie można aktywować tej zainstalowanej wstępnie wersji systemu Windows. Skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy lub kup nowy klucz.Nie można aktywować systemu Windows 8 z takich powodów, jak zmiany w konfiguracji sprzętu lub problem związany z produkcją urządzenia. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać pomoc.
System Windows nie został aktywowany. W celu aktywacji systemu Windows wprowadź nowy klucz produktu.Na komputerze nie zainstalowano wstępnie systemu Windows 8 i nie skonfigurowano klucza produktu. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać pomoc.
System Windows nie został aktywowany. Klucz produktu nie pasuje do regionu użytkownika. Wypróbuj inny klucz.Klucz produktu nie jest przeznaczony do użytku w regionie podanym w ustawieniach lokalizacji użytkownika.
 • Sprawdź ustawienia lokalizacji: Naciśnij kombinację klawiszy Windows + W i w polu wyszukiwania wpisz region. Kliknij pozycję Region na liście wyników. Na kracie Lokalizacja w oknie Region sprawdź prawidłowość zaznaczenia na liście rozwijanej Lokalizacja główna.
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać dalszą pomoc.
System Windows nie został aktywowany. Klucz produktu może być używany jedynie do przywrócenia systemu Windows na komputerach z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows. Istnieje możliwość aktywacji systemu Windows przez telefon.Licencja systemu Windows 8 na komputerze nie odpowiada typowi wprowadzonego klucza.
System Windows nie został aktywowany. Na komputerze znajdują się pliki uniemożliwiające aktywację. Musisz kupić i zainstalować nową wersję systemu Windows.Na komputerze znajdują się pliki blokujące aktywację systemu Windows 8.
 • Aby kupić nowy klucz produktu, kliknij przycisk Kup nowy klucz w oknie Aktywacja systemu Windows i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną HP , aby uzyskać dalszą pomoc.
System Windows nie został aktywowany. Nie można w tej chwili aktywować systemu Windows. Będziemy nadal próbować go aktywować.System Windows nie może połączyć się z usługą aktywacji online.
System Windows nie został aktywowany. Jeżeli chcesz przeprowadzić aktywację online, musisz mieć połączenie z Internetem. Możesz też zadzwonić do nas.Komputer nie jest połączony z Internetem.Połącz się z Internetem lub postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części Aktywacja systemu Windows 8 przez telefon .
System Windows nie został aktywowany. Wersja systemu Windows straciła ważność. Zainstaluj najnowszą wersję systemu, aby go aktywować.Zainstalowano wersję próbną lub ewaluacyjną systemu Windows 8. Licencja straciła ważność.

Zobacz również

Więcej informacji na temat aktywacji systemu Windows można znaleźć w następujących witrynach:
Witryna Microsoft Product Activation (w języku angielskim).
Witryna Get help with activation errors (w języku angielskim).

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+