Jump to content

Ustawianie daty i godziny, zegar się spóźnia, niepoprawna data i godzina (Windows 8)

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy komputerów HP z systemem operacyjnym Windows 8.
Data i godzina są używane do określania momentu utworzenia, modyfikacji lub usunięcia plików, zarządzania wiadomościami e-mail i punktami przywracania systemu, a także zarządzania wieloma innymi działaniami komputera. W niniejszym dokumencie przedstawiono informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień daty i godziny komputera, włączania funkcji Czas z Internetu oraz rozwiązywania często występujących problemów z zegarem systemowym.
Data i godzina są pokazane na ekranie blokady oraz w pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.
Figure 1: Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
NOTE: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.

Ustawianie daty i godziny

Aby zmienić ustawienia daty i godziny, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny.
  Figure 2: Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Data i godzina.
  Figure 3: Data i godzina
  Data i godzina
 3. Kliknij przycisk Zmień strefę czasową.
  Figure 4: Zmień strefę czasową
  Zmień strefę czasową
 4. Upewnij się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu, jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
  Figure 5: Ustawienia strefy czasowej
  Ustawienia strefy czasowej
 5. Kliknij przycisk Zmień datę i godzinę.
  Figure 6: Zmień datę i godzinę
  Zmień datę i godzinę
 6. Kliknij małą strzałkę w lewo lub w prawo na kalendarzu, aby wybrać miesiąc i rok, a następnie kliknij odpowiedni dzień miesiąca.
  Figure 7: Ustawienia daty i godziny: Data
  Ustawianie daty w oknie Ustawienia daty i godziny
 7. Zmień ustawienie zegara, wprowadzając godzinę i minutę lub klikając przyciski strzałek w górę i w dół. Kliknij przycisk OK po ustawieniu bieżącej godziny.
  Figure 8: Ustawienia daty i godziny: Godzina
  Ustawianie godziny w oknie Ustawienia daty i godziny
  Strefa czasowa, data i godzina zostały ustawione.

Regularna synchronizacja z internetowym serwerem czasu

System Windows może automatycznie synchronizować datę i godzinę z serwerem czasu, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że wyświetlane są dokładna data i godzina. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć funkcję Czas z Internetu.
NOTE:Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje o możliwości synchronizacji zegara.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny.
  Figure 9: Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia.
  Figure 10: Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu jest zaznaczone.
  Figure 11: Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
 4. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj teraz.
  Figure 12: Aktualizuj teraz
  Aktualizuj teraz
  Komputer połączy się z internetowym serwerem czasu i zaktualizuje ustawienie zegara.
  NOTE:Jeżeli połączenie z wybranym internetowym serwerem czasu nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz inny serwer i spróbuj ponownie.
 5. Kliknij przycisk OK.
  Funkcja Czas z Internetu jest włączona na komputerze.

Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym

Problemy z zegarem systemowym mogą być powodowane przez oprogramowanie, sterowniki lub problemy sprzętowe.
Spośród poniższych objawów lub błędów wybierz najbardziej zbliżony do problemu występującego w komputerze i zapoznaj się z opisem rozwiązywania problemu.
NOTE:Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym może wymagać ponownego uruchomienia komputera lub obserwowania zegara przez pewien czas. Firma HP zaleca wydrukowanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do instrukcji.
Jeżeli ustawienia zegara w systemie Windows nie są zgodne z bieżącą datą i godziną lub konieczne jest częste ustawianie zegara, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem.

Krok 1: Wyłączanie lub włączanie funkcji Czasu z Internetu

W przypadku niektórych komputerów można włączyć funkcję synchronizacji zegara systemowego z internetowym serwerem czasu. Funkcja jest dostępna po połączeniu komputera z Internetem. Synchronizacja zegara systemowego z serwerem czasu jest zazwyczaj najlepszym sposobem zapewniania dokładności zegara i przeważnie jest zalecana. Jednakże w niektórych przypadkach połączenie z internetowym serwerem czasu i synchronizacja ustawień zegara może powodować wyświetlanie błędnej godziny.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy strefa czasowa jest ustawiona prawidłowo i przełączyć funkcję Czas z Internetu w celu poprawienia dokładności zegara systemowego.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny.
  Figure 13: Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Data i godzina.
  Figure 14: Data i godzina
  Data i godzina
 3. Kliknij przycisk Zmień strefę czasową. Upewnij się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu, jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
  Figure 15: Ustawienia strefy czasowej
  Ustawienia strefy czasowej
 4. Kliknij kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia.
  NOTE:Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Jeżeli karta Czas z Internetu jest niedostępna, przejdź do kroku 2: Aktualizowanie systemu BIOS , aby kontynuować rozwiązywanie problemu lub skontaktuj się z administratorem systemu.
  Figure 16: Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 5. Zmień ustawienie Synchronizuj z internetowym serwerem czasu.
  Figure 17: Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  • Jeżeli pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu jest zaznaczone, usuń jego zaznaczenie.
  • Jeżeli pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu nie jest zaznaczone, zaznacz je.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer:
  1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + I.
   Nastąpi otwarcie panelu Ustawienia z prawej strony ekranu.
  2. Kliknij opcję Zasilanie i wybierz Uruchom ponownie.
   Zaczekaj, aż komputer zrestartuje się i uruchomi system Windows.
  Obserwuj zegar systemowy, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeżeli ustawienie zegara systemowego jest poprawne, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie ponownie wykonaj te czynności, aby przywrócić pierwotne ustawienie funkcji Czas z Internetu i przejdź do kroku 2: Aktualizowanie systemu BIOS .

Krok 2: Aktualizacja systemu BIOS

Jeżeli dostępna jest aktualizacja systemu BIOS, jej zastosowanie może pomóc rozwiązać problem związany z wyświetlaniem nieprawidłowej godziny. Więcej informacji o znajdowaniu i aktualizowaniu systemu BIOS można znaleźć w dokumencie pomocy HP Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów stacjonarnych lub Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów przenośnych.
Po aktualizacji systemu BIOS obserwuj zegar systemowy, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeżeli ustawienie zegara systemowego jest poprawne, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do kroku 3: Usuwanie i ponowne instalowanie urządzenia zegara czasu rzeczywistego , aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

Krok 3: Usuwanie i ponowne instalowanie urządzenia zegara czasu rzeczywistego w systemie Windows 8

Jeżeli wyświetlana jest nieprawidłowa godzina, spróbuj usunąć i ponownie zainstalować urządzenie zegara czasu rzeczywistego z systemu operacyjnego, korzystając z trybu awaryjnego. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:
CAUTION:Nie podejmuj próby ponownego instalowania urządzenia zegara czasu rzeczywistego w trybie normalnym. Może to spowodować uszkodzenie systemu operacyjnego.
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji o trybie awaryjnym, zobacz Tryb awaryjny Windows 8 .
 2. Na ekranie startowym wpisz menedżer urządzeń, aby otworzyć panel wyszukiwania i wybierz Menedżer urządzeń z listy wyników.
  Figure 18: Menedżer urządzeń
  Ilustracja przedstawiająca Menedżera urządzeń systemu Windows 8.
  Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia systemowe.
  Figure 19: Urządzenia systemowe
  Urządzenia systemowe
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego, kliknij Odinstaluj, a następnie kliknij przycisk OK w oknie Potwierdzenie dezinstalacji.
  Figure 20: Odinstaluj zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
  Odinstaluj zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
 5. Po wyświetleniu okna Zmiana ustawień systemu kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 21: Zmiana ustawień systemowych
  Zmiana ustawień systemowych
  Urządzenie zegara czasu rzeczywistego zostanie automatycznie zainstalowane ponownie.
Komputery są wyposażone w baterię podtrzymującą ustawienia zegara, podobnie jak to jest w przypadku zegarka na rękę. Bateria jest nazywana baterią zegara systemowego CMOS lub czasu rzeczywistego (RTC). Służy ona do podtrzymywania ustawień zegara, gdy komputer jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania. Baterię zegara systemowego CMOS lub RTC należy wymienić, jeżeli jest na wyczerpaniu.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie Data i godzina zegara systemowego CMOS, prawdopodobnie należy wymienić baterię. Więcej informacji na temat wymiany baterii zegara systemowego CMOS lub RTC w danym rodzaju komputera można znaleźć, korzystając z poniższych łączy i wskazówek.
 • W przypadku komputerów stacjonarnych (typu „tower”) zapoznaj się z dokumentem Wyjmowanie i wymiana baterii CMOS i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby wymienić baterię zegara systemowego CMOS.
 • W przypadku komputerów HP TouchSmart, All-In-One (AIO) i komputerów przenośnych, wykonaj poniższe czynności:
  1. Przejdź do witryny Pomoc techniczna HP .
  2. W polach wyszukiwania u góry strony wpisz nazwę serii komputerazegar czasu rzeczywistego, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Przykładowo wpisz HP Envy 15-3000 zegar czasu rzeczywistego, aby znaleźć dokumenty z informacjami na temat komputera HP Envy seria 15-3000 i problemów z zegarem czasu rzeczywistego.
   Figure 22: Przykład wyszukiwania w witrynie Wsparcie klienta HP
   Przykład wyszukiwania w witrynie Wsparcie klienta HP
  3. W wynikach wyszukiwania znajdź dokument, w którym opisano wyjmowanie i wymianę baterii zegara systemowego CMOS lub RTC w komputerze HP TouchSmart, AIO lub komputerze przenośnym. Kliknij łącze tego dokumentu.
   CAUTION:Jeżeli w witrynie wsparcia nie ma dokumentu dotyczącego wyjmowania i wymiany baterii zegara systemowego CMOS lub RTC, nie podejmuj próby wymiany baterii. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
  4. Postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w dokumencie, aby wymienić baterię zegara systemowego CMOS lub RTC.
Na niektórych komputerach zegar systemowy może zostać zatrzymany lub skasowany po wyłączeniu hibernacji. Aktualizacja systemu BIOS może pomóc rozwiązać problem. Więcej informacji o znajdowaniu i aktualizowaniu systemu BIOS można znaleźć w dokumencie pomocy HP Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów stacjonarnych lub Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów przenośnych.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+