Jump to content

Ustawianie daty i godziny, zegar się spóźnia, niepoprawna data i godzina (Windows 8)

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy komputerów HP z systemem operacyjnym Windows 8.
Data i godzina są używane do określania momentu utworzenia, modyfikacji lub usunięcia plików, zarządzania wiadomościami e-mail i punktami przywracania systemu, a także zarządzania wieloma innymi działaniami komputera. W niniejszym dokumencie przedstawiono informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień daty i godziny komputera, włączania funkcji Czas z Internetu oraz rozwiązywania często występujących problemów z zegarem systemowym.
Data i godzina są pokazane na ekranie blokady oraz w pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.
Figure 1: Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
Data i godzina wyświetlana na pasku zadań pulpitu
NOTE: Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.

Ustawianie daty i godziny

Aby zmienić ustawienia daty i godziny, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny .
  Figure 2: Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Data i godzina .
  Figure 3: Data i godzina
  Data i godzina
 3. Kliknij przycisk Zmień strefę czasową .
  Figure 4: Zmień strefę czasową
  Zmień strefę czasową
 4. Upewnij się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu , jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK .
  Figure 5: Ustawienia strefy czasowej
  Ustawienia strefy czasowej
 5. Kliknij przycisk Zmień datę i godzinę .
  Figure 6: Zmień datę i godzinę
  Zmień datę i godzinę
 6. Kliknij małą strzałkę w lewo lub w prawo na kalendarzu, aby wybrać miesiąc i rok, a następnie kliknij odpowiedni dzień miesiąca.
  Figure 7: Ustawienia daty i godziny: Data
  Ustawianie daty w oknie Ustawienia daty i godziny
 7. Zmień ustawienie zegara, wprowadzając godzinę i minutę lub klikając przyciski strzałek w górę i w dół. Kliknij przycisk OK po ustawieniu bieżącej godziny.
  Figure 8: Ustawienia daty i godziny: Godzina
  Ustawianie godziny w oknie Ustawienia daty i godziny
  Strefa czasowa, data i godzina zostały ustawione.

Regularna synchronizacja z internetowym serwerem czasu

System Windows może automatycznie synchronizować datę i godzinę z serwerem czasu, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że wyświetlane są dokładna data i godzina. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć funkcję Czas z Internetu.
NOTE:Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje o możliwości synchronizacji zegara.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny .
  Figure 9: Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Czas z Internetu , a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia .
  Figure 10: Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu jest zaznaczone.
  Figure 11: Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
 4. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj teraz .
  Figure 12: Aktualizuj teraz
  Aktualizuj teraz
  Komputer połączy się z internetowym serwerem czasu i zaktualizuje ustawienie zegara.
  NOTE:Jeżeli połączenie z wybranym internetowym serwerem czasu nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz inny serwer i spróbuj ponownie.
 5. Kliknij przycisk OK .
  Funkcja Czas z Internetu jest włączona na komputerze.

Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym

Problemy z zegarem systemowym mogą być powodowane przez oprogramowanie, sterowniki lub problemy sprzętowe.
Spośród poniższych objawów lub błędów wybierz najbardziej zbliżony do problemu występującego w komputerze i zapoznaj się z opisem rozwiązywania problemu.
NOTE:Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym może wymagać ponownego uruchomienia komputera lub obserwowania zegara przez pewien czas. Firma HP zaleca wydrukowanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do instrukcji.
Jeżeli ustawienia zegara w systemie Windows nie są zgodne z bieżącą datą i godziną lub konieczne jest częste ustawianie zegara, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem.

Krok 1: Wyłączanie lub włączanie funkcji Czasu z Internetu

W przypadku niektórych komputerów można włączyć funkcję synchronizacji zegara systemowego z internetowym serwerem czasu. Funkcja jest dostępna po połączeniu komputera z Internetem. Synchronizacja zegara systemowego z serwerem czasu jest zazwyczaj najlepszym sposobem zapewniania dokładności zegara i przeważnie jest zalecana. Jednakże w niektórych przypadkach połączenie z internetowym serwerem czasu i synchronizacja ustawień zegara może powodować wyświetlanie błędnej godziny.
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy strefa czasowa jest ustawiona prawidłowo i przełączyć funkcję Czas z Internetu w celu poprawienia dokładności zegara systemowego.
 1. Kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zmień ustawienia daty i godziny .
  Figure 13: Zmiana ustawień daty i godziny
  Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Data i godzina .
  Figure 14: Data i godzina
  Data i godzina
 3. Kliknij przycisk Zmień strefę czasową . Upewnij się, że została wybrana odpowiednia strefa czasowa. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu , jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK .
  Figure 15: Ustawienia strefy czasowej
  Ustawienia strefy czasowej
 4. Kliknij kartę Czas z Internetu , a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia .
  NOTE:Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Jeżeli karta Czas z Internetu jest niedostępna, przejdź do kroku 2: Aktualizowanie systemu BIOS , aby kontynuować rozwiązywanie problemu lub skontaktuj się z administratorem systemu.
  Figure 16: Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Karta Czas z Internetu: Zmień ustawienia
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 5. Zmień ustawienie Synchronizuj z internetowym serwerem czasu .
  Figure 17: Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
  • Jeżeli pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu jest zaznaczone, usuń jego zaznaczenie.
  • Jeżeli pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu nie jest zaznaczone, zaznacz je.
 6. Kliknij przycisk OK , a następnie ponownie uruchom komputer:
  1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + I .
   Nastąpi otwarcie panelu Ustawienia z prawej strony ekranu.
  2. Kliknij opcję Zasilanie i wybierz Uruchom ponownie .
   Zaczekaj, aż komputer zrestartuje się i uruchomi system Windows.
  Obserwuj zegar systemowy, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeżeli ustawienie zegara systemowego jest poprawne, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie ponownie wykonaj te czynności, aby przywrócić pierwotne ustawienie funkcji Czas z Internetu i przejdź do kroku 2: Aktualizowanie systemu BIOS .

Krok 2: Aktualizacja systemu BIOS

Jeżeli dostępna jest aktualizacja systemu BIOS, jej zastosowanie może pomóc rozwiązać problem związany z wyświetlaniem nieprawidłowej godziny. Więcej informacji o znajdowaniu i aktualizowaniu systemu BIOS można znaleźć w dokumencie pomocy HP Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów stacjonarnych lub Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów przenośnych.
Po aktualizacji systemu BIOS obserwuj zegar systemowy, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeżeli ustawienie zegara systemowego jest poprawne, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do kroku 3: Usuwanie i ponowne instalowanie urządzenia zegara czasu rzeczywistego , aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

Krok 3: Usuwanie i ponowne instalowanie urządzenia zegara czasu rzeczywistego w systemie Windows 8

Jeżeli wyświetlana jest nieprawidłowa godzina, spróbuj usunąć i ponownie zainstalować urządzenie zegara czasu rzeczywistego z systemu operacyjnego, korzystając z trybu awaryjnego. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:
CAUTION:Nie podejmuj próby ponownego instalowania urządzenia zegara czasu rzeczywistego w trybie normalnym. Może to spowodować uszkodzenie systemu operacyjnego.
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji o trybie awaryjnym, zobacz Tryb awaryjny Windows 8 .
 2. Na ekranie startowym wpisz menedżer urządzeń , aby otworzyć panel wyszukiwania i wybierz Menedżer urządzeń z listy wyników.
  Figure 18: Menedżer urządzeń
  Ilustracja przedstawiająca Menedżera urządzeń systemu Windows 8.
  Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia systemowe .
  Figure 19: Urządzenia systemowe
  Urządzenia systemowe
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego , kliknij Odinstaluj , a następnie kliknij przycisk OK w oknie Potwierdzenie dezinstalacji.
  Figure 20: Odinstaluj zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
  Odinstaluj zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
 5. Po wyświetleniu okna Zmiana ustawień systemu kliknij przycisk Tak , aby ponownie uruchomić komputer.
  Figure 21: Zmiana ustawień systemowych
  Zmiana ustawień systemowych
  Urządzenie zegara czasu rzeczywistego zostanie automatycznie zainstalowane ponownie.
Komputery są wyposażone w baterię podtrzymującą ustawienia zegara, podobnie jak to jest w przypadku zegarka na rękę. Bateria jest nazywana baterią zegara systemowego CMOS lub czasu rzeczywistego (RTC). Służy ona do podtrzymywania ustawień zegara, gdy komputer jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania. Baterię zegara systemowego CMOS lub RTC należy wymienić, jeżeli jest na wyczerpaniu.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie Data i godzina zegara systemowego CMOS , prawdopodobnie należy wymienić baterię. Więcej informacji na temat wymiany baterii zegara systemowego CMOS lub RTC w danym rodzaju komputera można znaleźć, korzystając z poniższych łączy i wskazówek.
 • W przypadku komputerów stacjonarnych (typu „tower”) zapoznaj się z dokumentem Wyjmowanie i wymiana baterii CMOS i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby wymienić baterię zegara systemowego CMOS.
 • W przypadku komputerów HP TouchSmart, All-In-One (AIO) i komputerów przenośnych, wykonaj poniższe czynności:
  1. Przejdź do witryny Pomoc techniczna HP .
  2. W polach wyszukiwania u góry strony wpisz nazwę serii komputerazegar czasu rzeczywistego , a następnie naciśnij klawisz Enter .
   Przykładowo wpisz HP Envy 15-3000 zegar czasu rzeczywistego , aby znaleźć dokumenty z informacjami na temat komputera HP Envy seria 15-3000 i problemów z zegarem czasu rzeczywistego.
   Figure 22: Przykład wyszukiwania w witrynie Wsparcie klienta HP
   Przykład wyszukiwania w witrynie Wsparcie klienta HP
  3. W wynikach wyszukiwania znajdź dokument, w którym opisano wyjmowanie i wymianę baterii zegara systemowego CMOS lub RTC w komputerze HP TouchSmart, AIO lub komputerze przenośnym. Kliknij łącze tego dokumentu.
   CAUTION:Jeżeli w witrynie wsparcia nie ma dokumentu dotyczącego wyjmowania i wymiany baterii zegara systemowego CMOS lub RTC, nie podejmuj próby wymiany baterii. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
  4. Postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w dokumencie, aby wymienić baterię zegara systemowego CMOS lub RTC.
Na niektórych komputerach zegar systemowy może zostać zatrzymany lub skasowany po wyłączeniu hibernacji. Aktualizacja systemu BIOS może pomóc rozwiązać problem. Więcej informacji o znajdowaniu i aktualizowaniu systemu BIOS można znaleźć w dokumencie pomocy HP Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów stacjonarnych lub Aktualizowanie systemu BIOS w przypadku komputerów przenośnych.