Jump to content

Instalacja urządzeń wielofunkcyjnych HP Photosmart 5520 e-All-in-One i HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy tylko drukarek HP Photosmart 5520 e-All-in-One i HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące instalacji poszczególnych części drukarki. Wykonaj poniższe czynności przed instalacją oprogramowania drukarki na komputerze.
Jeżeli sprzęt nie został jeszcze skonfigurowany, należy najpierw wykonać czynności przedstawione w tym dokumencie. Jeżeli sprzęt został już zainstalowany, w celu pobrania sterownika należy przejść do strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP .

Montaż drukarki All-in-One

Film przedstawiający konfigurację urządzenia wielofunkcyjnego

Poniższy film przedstawia sposób konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .

Krok 1: Sprawdź zawartość opakowania

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.

Krok 2: Rozpakuj drukarkę All-in-One

 1. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z zewnętrznej części drukarki.
  Figure 1: Usuń wszystkie elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki
  Ilustracja: Usuń wszystkie elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki.
  Figure 2: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure 3: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Wyciągnij podajnik papieru, a następnie usuń taśmę z podajnika.
  Figure 4: Usuń z taśmę z podajnika papieru
  Ilustracja: Usuń z taśmę z podajnika papieru
 5. Wsuń podajnik papieru z powrotem do drukarki, aż wskoczy na swoje miejsce.

Krok 3: Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę All-in-One

 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie podłącz go do gniazda sieci elektrycznej.
  Figure 5: Podłącz kabel zasilający
  Ilustracja: Podłącz kabel zasilający
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.

Krok 4: Wybierz język i kraj/region

Po pierwszym włączeniu drukarki na panelu sterowania pojawi się monit o wybór języka i regionu. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić domyślny język oraz kraj/region drukarki.
 1. Naciśnij pozycję z wybranym językiem, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby zatwierdzić wybór języka. Wyświetlone zostanie menu Ustaw region.
  Figure 6: Wybierz język
  Ilustracja: Wybierz język.
 2. Naciśnij pozycję z żądanym krajem/regionem, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby zatwierdzić wybór kraju/regionu.

Krok 5: Włóż zwykły papier

 1. Otwórz drzwiczki podajnika papieru, a następnie go wysuń.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Figure 7: Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
 3. Załaduj stos zwykłego papieru do podajnika, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę drukarki, a strona do zadrukowania była skierowana w dół. Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
  Figure 8: Włóż zwykły papier do podajnika papieru
  Ilustracja: Włóż zwykły papier do podajnika papieru
 4. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie przesuń podajnik z powrotem, aż się zatrzyma.
  Figure 9: Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie wsuń podajnik
  Ilustracja: Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie wsuń podajnik
 5. Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru.
  Figure 10: Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru
  Ilustracja: Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru

Krok 6: Zainstaluj wkłady drukujące

CAUTION:Konfigurując drukarkę po raz pierwszy, należy koniecznie włożyć wkłady atramentowe, które zostały dostarczone w opakowaniu. Wkłady te oznaczone są wyrazem SETUP i służą w celu kalibracji drukarki przed wykonaniem pierwszego zadania drukowania. Niezainstalowanie oznaczonych wyrazem SETUP wkładów atramentowych podczas pierwszej konfiguracji drukarki spowoduje błąd.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę. Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu.
  Figure 11: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowego przez pociągnięcie za pomarańczową wypustkę.
  Figure 12: Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
 4. Zdejmij pomarańczową osłonę z wkładu atramentowego. Przekręć osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się odłamie.
  Figure 13: Zdejmij osłonę z wkładu
  Ilustracja: Zdejmij osłonę z wkładu
 5. Trzymając wkład atramentowy dyszą i stykami w dół, wepchnij go do odpowiedniego gniazda. Dociśnij wkład atramentowy tak, aby zatrzasnął się w gnieździe. Upewnij się, że kolor ikony na etykiecie wkładu atramentowego jest zgodny z kolorem ikony na gnieździe wkładu atramentowego.
  Figure 14: Wsuń wkład atramentowy
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 6. Powtórz powyższe czynności, aby zainstalować pozostałe wkłady atramentowe.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure 15: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych

Krok 7: Wyrównaj urządzenie wielofunkcyjne All-in-One

Użyj jednego z poniższych sposobów, aby wyrównać drukarkę.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać drukarkę z panelu sterowania.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikonę Ustawienia (), a następnie pozycję Narzędzia.
 2. Naciśnij strzałkę w dół (), a następnie pozycję Wyrównaj drukarkę. Zostanie wydrukowana strona wyrównywania.
 3. Unieś pokrywę drukarki i umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, tak aby druk skierowany był w dół i wyrównaj arkusz do prawego dolnego rogu szyby skanera.
  Figure 16: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera.
 4. Zamknij pokrywę skanera, a następnie naciśnij przycisk OK na panelu sterowania. Drukarka zostanie wyrównana automatycznie. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać drukarkę za pomocą oprogramowania drukarki.
 1. Włóż nieużywany arkusz białego papieru w formacie Letter lub A4 do podajnika.
 2. Uruchom program HP Printer Assistant:
   Kliknij przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
   Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
   Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ().
  Program HP Printer Assistant zostanie uruchomiony w nowym oknie.
  NOTE:Oprogramowanie drukarki HP można również otworzyć z pulpitu komputera: kliknij dwukrotnie ikonę drukarki HP ().
 3. Kliknij polecenie Konserwacja drukarki (). Program HP Toolbox zostanie uruchomiony w nowym oknie.
 4. Kliknij opcję Wyrównaj głowice drukujące (). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyrównaj głowice drukujące.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby wydrukować stronę wyrównywania.
 6. Unieś pokrywę drukarki i umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, tak aby druk skierowany był w dół i wyrównaj arkusz do prawego dolnego rogu szyby skanera.
  Figure 17: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera.
 7. Zamknij pokrywę skanera, a następnie naciśnij przycisk OK na panelu sterowania. Drukarka zostanie wyrównana automatycznie. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+