Jump to content

Konfiguracja drukarki All-in-One (sprzęt)

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące instalacji poszczególnych części drukarki. Wykonaj poniższe czynności przed instalacją oprogramowania drukarki na komputerze. Jeśli elementy drukarki są już zmontowane i potrzebujesz pomocy w zakresie instalacji oprogramowania, zapoznaj się z sekcją Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
Jeżeli sprzęt nie został jeszcze skonfigurowany, należy najpierw wykonać czynności przedstawione w tym dokumencie. Jeżeli sprzęt został już zainstalowany, w celu pobrania sterownika należy przejść do strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP . Oto wybrane skróty do instrukcji dotyczących instalacji oprogramowania:
Połączenie z siecią bezprzewodową
Systemy Windows i Mac

Montaż drukarki All-in-One

Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do instalowania oprogramowania drukarki. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania mogą kliknąć odpowiednie łącze na końcu tego dokumentu.
CAUTION:NIE podłączaj teraz kabla USB. Jeżeli urządzenie ma być podłączone do komputera za pomocą kabla USB, w odpowiednim momencie instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony stosowny monit z prośbą o podłączenie kabla USB.

Film przedstawiający konfigurację urządzenia wielofunkcyjnego

Poniższy film przedstawia sposób konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .

Krok 1: Sprawdź zawartość opakowania

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.

Krok 2: Rozpakuj drukarkę All-in-One

 1. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z zewnętrznej części drukarki.
  Figure 1: Usuń wszystkie elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki
  Ilustracja: Usuń wszystkie elementy opakowania z zewnętrznej części drukarki.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki.
  Figure 2: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę z wnętrza drukarki
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure 3: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Wyciągnij podajnik papieru, a następnie usuń taśmę z podajnika.
  Figure 4: Usuń z taśmę z podajnika papieru
  Ilustracja: Usuń z taśmę z podajnika papieru
 5. Wsuń podajnik papieru z powrotem do drukarki, aż wskoczy na swoje miejsce.

Krok 3: Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę All-in-One

 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie podłącz go do gniazda sieci elektrycznej.
  Figure 5: Podłącz przewód zasilający
  Ilustracja: Podłącz przewód zasilający
 2. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć drukarkę.

Krok 4: Wybierz język i kraj/region

Po pierwszym włączeniu drukarki na panelu sterowania pojawi się monit o wybór języka i regionu. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić domyślny język oraz kraj/region drukarki.
 1. Naciśnij pozycję z wybranym językiem, a następnie naciśnij przycisk Tak , aby zatwierdzić wybór języka. Wyświetlone zostanie menu Ustaw region .
  Figure 6: Wybierz język
  Ilustracja: Wybierz język.
 2. Naciśnij pozycję z żądanym krajem/regionem, a następnie naciśnij przycisk Tak , aby zatwierdzić wybór kraju/regionu.

Krok 5: Włóż zwykły papier

 1. Otwórz drzwiczki podajnika papieru, a następnie go wysuń.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Figure 7: Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
 3. Załaduj stos zwykłego papieru do podajnika, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę drukarki, a strona do zadrukowania była skierowana w dół. Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
  Figure 8: Włóż zwykły papier do podajnika papieru
  Ilustracja: Włóż zwykły papier do podajnika papieru
 4. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie przesuń podajnik z powrotem, aż się zatrzyma.
  Figure 9: Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie wsuń podajnik
  Ilustracja: Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru, a następnie wsuń podajnik
 5. Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru.
  Figure 10: Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru
  Ilustracja: Otwórz i wyciągnij przedłużenie podajnika papieru

Krok 6: Zainstaluj wkłady atramentowe

CAUTION:Konfigurując drukarkę po raz pierwszy, należy koniecznie włożyć wkłady atramentowe, które zostały dostarczone w opakowaniu. Wkłady te oznaczone są wyrazem SETUP i służą w celu kalibracji drukarki przed wykonaniem pierwszego zadania drukowania. Niezainstalowanie oznaczonych wyrazem SETUP wkładów atramentowych podczas pierwszej konfiguracji drukarki spowoduje błąd.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć drukarkę. Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu.
  Figure 11: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowego przez pociągnięcie za pomarańczową wypustkę.
  Figure 12: Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego
 4. Zdejmij pomarańczową osłonę z wkładu atramentowego. Przekręć osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się odłamie.
  Figure 13: Zdejmij osłonę z wkładu
  Ilustracja: Zdejmij osłonę z wkładu
 5. Trzymając wkład atramentowy dyszą i stykami w dół, wepchnij go do odpowiedniego gniazda. Dociśnij wkład, tak aby zatrzasnął się w gnieździe. Upewnij się, że kolor ikony na etykiecie wkładu atramentowego jest zgodny z kolorem ikony na gnieździe wkładu atramentowego.
  Figure 14: Wsuń wkład atramentowy
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 6. Powtórz powyższe czynności, aby zainstalować pozostałe wkłady atramentowe.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Figure 15: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych

Krok 7: Wyrównaj drukarkę All-in-One

Użyj jednego z poniższych sposobów, aby wyrównać drukarkę.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać drukarkę z panelu sterowania.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikonę Ustawienia ( ), a następnie pozycję Narzędzia .
 2. Naciśnij przycisk strzałki w dół ( ), a następnie pozycję Wyrównaj drukarkę . Zostanie wydrukowana strona wyrównywania.
 3. Unieś pokrywę drukarki i umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, tak aby druk skierowany był w dół i wyrównaj arkusz do prawego dolnego rogu szyby skanera.
  Figure 16: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera.
 4. Zamknij pokrywę skanera, a następnie naciśnij przycisk OK na panelu sterowania. Drukarka zostanie wyrównana automatycznie. Naciśnij przycisk OK , aby kontynuować.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać drukarkę za pomocą oprogramowania drukarki.
 1. Włóż nieużywany arkusz białego papieru w formacie Letter lub A4 do podajnika.
 2. Uruchom program HP Printer Assistant:
   Kliknij przycisk Start , polecenie Wszystkie programy , HP , folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ( ).
   Kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Wszystkie programy , HP , folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ( ).
   Kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Wszystkie programy , HP , folder drukarki HP, a następnie ikonę drukarki HP ( ).
  Program HP Printer Assistant zostanie uruchomiony w nowym oknie.
  NOTE:Oprogramowanie drukarki HP można również otworzyć z pulpitu komputera: kliknij dwukrotnie ikonę drukarki HP ( ).
 3. Kliknij polecenie Konserwacja drukarki ( ). Program HP Toolbox zostanie uruchomiony w nowym oknie.
 4. Kliknij opcję Wyrównaj głowice drukujące ( ). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyrównaj głowice drukujące .
 5. Kliknij przycisk Dalej , aby wydrukować stronę wyrównywania.
 6. Unieś pokrywę drukarki i umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, tak aby druk skierowany był w dół i wyrównaj arkusz do prawego dolnego rogu szyby skanera.
  Figure 17: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera.
 7. Zamknij pokrywę skanera, a następnie naciśnij przycisk OK na panelu sterowania. Drukarka zostanie wyrównana automatycznie. Naciśnij przycisk OK , aby kontynuować.

Łącza do instrukcji dotyczących instalacji oprogramowania

Po wykonaniu powyższych czynności konfiguracyjnych można zainstalować oprogramowanie drukarki z płyty CD lub pobrać i zainstalować oprogramowanie z witryny internetowej HP. Aby przejść do instrukcji, kliknij łącze odpowiednie dla typu połączenia i systemu operacyjnego komputera.
Ważne : NIE PODŁĄCZAJ jeszcze przewodu USB. Monit o podłączenie kabla USB zostanie wyświetlony w odpowiednim momencie podczas instalacji oprogramowania.
Połączenie z siecią bezprzewodową
Systemy Windows i Mac

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+