Jump to content

วิธีการสแกน: Windows Vista

 • PrintPrint

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการสแกนใน Windows Vista มีอยู่หลายวิธีในการสแกนภาพหรือเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากฟังก์ชั่นสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการสแกนผ่านช่องทางทั้งสอง
ตัวเลือกในการสแกนสำหรับแต่ละวิธีจะแตกต่างกันไป โดยฟังก์ชั่นที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทการสแกนที่ต้องการ
มีข้อแตกต่างเล็กน้อยระหว่างตัวเลือกสองตัวเลือกที่พึงระลึกไว้
 • การสแกนผ่านซอฟต์แวร์ HP: เพื่อให้สามารถสแกนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ตัวเต็มจาก HP จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ในการสแกน อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีตัวเลือกในการสแกนมากมายซึ่งระบบปฏิบัติการ Windows ไม่มี นี่เป็นค่าในการสแกนที่แนะนำหากมีซอฟต์แว์ร์ HP ตัวเต็ม
 • การสแกนโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ HP: ช่องทางนี้ต้องอาศัยไดร์เวอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows ตัวเลือกในการสแกนจะมีอยู่จำกัดเมื่อเทียบกับในซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็ม ทั้งนี้ไดร์เวอร์ใน Windows เป็นเส้นทางที่สะดวกในการสแกนภาพหรือไฟล์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ไดร์เวอร์เหล่านี้ยังมีขนาดการติดตั้งเล็กกว่า ใช้ทรัพยากรระบบน้อยกว่า และเป็นช่องทางหนึ่งในการสแกนหากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มจาก HP ในคอมพิวเตอร์
สามารถตรวจสอบได้ว่ามีซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 • ไอคอนสำหรับผลิตภัณฑ์ HP และไอคอนสแกนของ HP () จะปรากฏขึ้นที่เดสก์ทอปของ Windows
 • คลิกไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ HP
  หากชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ (เช่น HP LaserJet...) อยู่ในรายการโปรแกรม HP แสดงว่าคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที
หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็มและต้องการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ปลดสาย USB จากผลิตภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (หากเชื่อมต่อไว้ก่อนแล้ว)
 2. เปิดเครื่อง
 3. เข้าไปที่หน้า Get Software and Drivers (รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์): รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์
 4. ตรวจสอบคำแนะนำในหน้าดังกล่าว จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นคำแนะนำเพิ่มเติม:
   1. ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ไว้ในหน้าต่างดังกล่าว
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   3. คลิก Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์)
   4. คลิกลูกศรแสดงรายการ () จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   5. ทำตามขั้นตอนต่อไป
   1. คลิกลูกศรแสดงรายการ () จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   3. ทำตามขั้นตอนต่อไป
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับ Driver (ไดร์เวอร์) จากนั้นคลิกเลือกไดร์เวอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 6. คลิก More Info (ข้อมูลเพิ่มเติม) จากนั้นอ่านเงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำและคำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่ View directions (ดูคำแนะนำ) () เพื่อดูคำแนะนำในการดาวน์โหลดทั้งหมด
 7. คลิกเลือก Download (ดาวน์โหลด) ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ได้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
 8. คลิก Save (บันทึก) จากนั้นเรียกค้นตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ไว้
 9. คลิก Save (บันทึก) ซอฟต์แวร์จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  เคล็ดลับ: จดบันทึกตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ไว้ในกรณีที่ต้องใช้ติดตั้งใหม่ในภายหลัง
 10. ไปยังตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ไว้ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 11. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนในส่วนนี้จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สแกนซึ่งจัดมาให้พร้อมกับแพคเกจซอฟต์แวร์ตัวเต็มของ HP คุณติดตั้ง HP Scan หรือ HP LaserJet Scan ไว้ (ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์)
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบซอฟต์แวร์สแกน HP ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • หาก HP Scan อยู่ในรายการโปรแกรม HP แสดงว่าคุณมีซอฟต์แวร์ HP Scan
 • หาก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To อยู่ในรายการโปรแกรม HP แสดงว่าคุณมีซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหรือภาพทั่ว ๆ ไป

ขั้นตอนที่หนึ่ง: วางภาพหรือเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่เอกสารหรือภาพต้นฉบับ
   ขณะสแกนเอกสาร คุณสามารถกำหนดตำแหน่งได้โดยตรงจากด้านบนของกระจกสแกนหรือใช้ถาด ADF (หากเครื่องพิมพ์มี)
   • กระจกสแกน
    จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   • ADF
    จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร
   NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
   จัดวางภาพต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   CAUTION:อย่าใส่ภาพถ่ายลงใน ADF ใช้กระจกสแกนแทนเพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพและเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: สแกนต้นฉบับ

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP เพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนผ่านซอฟต์แวร์ HP Scan
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP () สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกตัวเลือกในการสแกนสำหรับต้นฉบับที่ต้องการสแกน เช่น PDF สำหรับเอกสารหรือ JPEG สำหรับภาพ
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษร เช่น ไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความสำหรับแก้ไขในภายหลัง
   ภาพ: บันทึกเป็น JPEG

   บันทึกเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ JPEG
   ภาพ: บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)

   บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ PNG
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนเป็นข้อความ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:หากเครื่องพิมพ์รองับการแก้ไขผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) Email as PDF (อีเมลเป็น PDF) จะใช้ได้เฉพาะกับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: อีเมลเป็น JPEG

   อีเมลเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน JPEG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:Email as JPEG (อีเมลเป็น PDF) จะได้ใช้กับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ยกเว้นเครื่องพิมพ์รองรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟล์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)

   อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน PNG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:Email as Object (อีเมลเป็นออบเจคต์) จะได้ใช้กับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ยกเว้นเครื่องพิมพ์รองรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟล์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้

   คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อความให้เป็นแบบแก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  NOTE:หากลบเครื่องหมายที่ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Show scan preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนผ่านซอฟต์แวร์ HP LeserJet Scan
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To
 2. จาก Where should the data go (จะส่งข้อมูลไปที่ใด) เลือก Save it to a file (บันทึกเป็นไฟล์)
 3. สามารถคลิกที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าสแกนต่อไปนี้
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   ค่าการสแกนเบื้องต้นครอบคลุมตัวเลือกในการปรับขนาดสแกน ความละเอียดและโหมดสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   NOTE:เลือกช่องติดกับ Show the TWAIN dialog to allow cropping and preview scanning (แสดงกล่องโต้ตอบ TWAIN เพื่อให้สามารถครอปและแสดงตัวอย่างการสแกน) เพื่อปรับคุณภาพการสแกน สีและขนาดเพิ่มเติม
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
   การแก้ไขค่าไฟล์สแกนที่บันทึกไว้
   ค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ กำหนดโฟลเดอร์ปลายทางที่จะบันทึกไฟล์และเลือกประเภทของไฟล์ได้ตามรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกที่แท็บ File (ไฟล์) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. คลิก Scan (สแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังไดเรคทอรี่ My Scans ในโฟลเดอร์ My Documents
  NOTE:หากคุณย้ายโฟลเดอร์ My Documents โฟลเดอร์ My Scans จะไม่ย้ายตามตำแหน่งใหม่
 5. จากหน้าต่าง Would you like to scan another page? (ต้องการสแกนหน้าอื่นหรือไม่) คลิก Yes (ใช่) เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารไปยังไฟล์สแกน หรือคลิก No (ไม่) เพื่อสิ้นสุดการสแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารข้อความแบบแก้ไขได้
NOTE:คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำอักขระออพติคอล (OCR)
โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
จาก HP หรือผู้จัดจำหน่ายอื่นติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเอกสารที่เป็นตัวอักษรสแกนแบบแก้ไขได้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใส่ต้นฉบับเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่ต้นฉบับเอกสาร
   จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร

ขั้นตอนที่สอง: สแกนเอกสาร

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP เพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารเป็นข้อความแบบแก้ไขได้ผ่านซอฟต์แวร์ HP Scan
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP () สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. คลิก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ - OCR)
  ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

  บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
  ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้

  คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
  โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
  จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อความให้เป็นแบบแก้ไขได้
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  NOTE:หากลบเครื่องหมายที่ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Show scan preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
ซอฟต์แวร์ Readiris จำหน่ายมาพร้อมกับ CD ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ใช้ซอฟต์แวร์ Readiris โดยติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำตามคำแนะนำใน วิธีใช้ ออนไลน์เพื่อสแกนเอกสารให้เป็นข้อความแบบแก้ไขได้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียว

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใส่ต้นฉบับเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่ต้นฉบับเอกสาร
   จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร

ขั้นตอนที่สอง: สแกนเอกสาร

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP ของคุณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวสำหรับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวสำหรับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
NOTE:ซอฟต์แวร์ HP ไม่รองรับการสแกนภาพหลายภาพเป็นไฟล์เดียว
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP () สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับต้นฉบับที่จะสแกน
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษร เช่น ไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความสำหรับแก้ไขในภายหลัง
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนเป็นข้อความ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:หากเครื่องพิมพ์รองับการแก้ไขผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) Email as PDF (อีเมลเป็น PDF) จะใช้ได้เฉพาะกับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกไฟล์เป็นข้อความที่แก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  ข้อสำคัญ: คุณสมบัติ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) จะต้องเปิดใช้เพื่อให้สามารถสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวได้ หน้าเอกสารเพิ่มเติมจากต้นฉบับจะถูกเพิ่มไปยังไฟล์เดี่ยวในหน้าต่าง Show scan preview
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม หากไม่ได้ใช้ ADF คุณจะต้องใส่เอกสารหน้าถัดไปบนกระจกสแกนเพื่อเพิ่มหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To
 2. จาก Where should the data go (จะส่งข้อมูลไปที่ใด) เลือก Save it to a file (บันทึกเป็นไฟล์)
 3. สามารถคลิกที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าสแกนต่อไปนี้
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   ค่าการสแกนเบื้องต้นครอบคลุมตัวเลือกในการปรับขนาดสแกน ความละเอียดและโหมดสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   NOTE:เลือกช่องติดกับ Show the TWAIN dialog to allow cropping and preview scanning (แสดงกล่องโต้ตอบ TWAIN เพื่อให้สามารถครอปและแสดงตัวอย่างการสแกน) เพื่อปรับคุณภาพการสแกน สีและขนาดเพิ่มเติม
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
   การแก้ไขค่าไฟล์สแกนที่บันทึกไว้
   ค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ กำหนดโฟลเดอร์ปลายทางที่จะบันทึกไฟล์และเลือกประเภทของไฟล์ได้ตามรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกที่แท็บ File (ไฟล์) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. คลิก Scan (สแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังไดเรคทอรี่ My Scans ในโฟลเดอร์ My Documents
  NOTE:หากคุณย้ายโฟลเดอร์ My Documents โฟลเดอร์ My Scans จะไม่ย้ายตามตำแหน่งใหม่
 5. จากหน้าต่าง Would you like to scan another page? (ต้องการสแกนหน้าอื่นหรือไม่) คลิก Yes (ใช่) เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารไปยังไฟล์สแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนไปยังข้อความอีเมล

ขั้นตอนที่หนึ่ง: วางภาพหรือเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่เอกสารหรือภาพต้นฉบับ
   ขณะสแกนเอกสาร คุณสามารถกำหนดตำแหน่งได้โดยตรงจากด้านบนของกระจกสแกนหรือใช้ถาด ADF (หากเครื่องพิมพ์มี)
   • กระจกสแกน
    จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   • ADF
    จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร
   NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
   จัดวางภาพต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   CAUTION:อย่าใส่ภาพถ่ายลงใน ADF ใช้กระจกสแกนแทนเพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพและเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: สแกนต้นฉบับ

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP ของคุณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกนเอกสารและส่งโดยตรงเป็นข้อความอีเมล
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Scan () จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกประเภทโปรแกรมอีเมลที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลการเลือกตัวเลือกในการสแกน
  NOTE:การส่งข้อมูลสแกนโดยตรงไปยังข้อความอีเมลจะต้องอาศัยไคลเอนท์อีเมลภายใน
  ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ติดตั้งและกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์รองรับการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูในรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้จะต้องกำหนดค่าอีเมลผ่านเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmal) ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อให้สามารถสแกนโดยตรงไปอีเมล
   หากใช้ไคลเอนท์อีเมลภายใน จะสามารถแนบไฟล์สแกนอัตโนมัติไปยังข้อความอีเมล เลือกตัวเลือกในการสแกนต่อไปนี้
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนเป็นข้อความ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird
   ภาพ: อีเมลเป็น JPEG

   อีเมลเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน JPEG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird
   ภาพ: อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)

   อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน PNG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird
   หากไม่ได้กำหนดค่าอีเมลทางเว็บผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird คุณจะไม่สามารถส่งผลงานสแกนโดยตรงไปทางอีเมล ก่อนอื่นให้บันทึกผลงานสแกนไปยังโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ไปยังข้อความอีเมลของคุณ เลือกตัวเลือกในการสแกนต่อไปนี้
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษร เช่น ไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความสำหรับแก้ไขในภายหลัง
   ภาพ: บันทึกเป็น JPEG

   บันทึกเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ JPEG
   ภาพ: บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)

   บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ PNG
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกไฟล์เป็นข้อความที่แก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง () เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  NOTE:หากลบเครื่องหมายที่ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Show scan preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก () ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X () เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
 6. เลือกประเภทโปรแกรมอีเมลที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลการแนบผลงานสแกนไปยังข้อความอีเมล
   หลังจากคลิก Save (บันทึก) ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้นอัตโนมัติพร้อมไฟล์สแกนที่แนบไว้
   NOTE:หากข้อความ 'No profiles have been created.' (ไม่ได้จัดทำโพรไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้เปิดไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อจัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้
   หากไม่ได้กำหนดค่าอีเมลทางเว็บผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird คุณจะต้องแนบไฟล์สแกนไปยังข้อความอีเมลใหม่ ล็อกอินไปที่บัญชีอีเมล เขียนข้อความอีเมลใหม่ จากนั้นแนบข้อมูลสแกนจากโฟลเดอร์ที่ระบุในคอมพิวเตอร์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนต้นฉบับและส่งโดยตรงเป็นข้อความอีเมลโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan
NOTE:การส่งข้อมูลสแกนโดยตรงไปยังข้อความอีเมลจะต้องอาศัยไคลเอนท์อีเมลภายใน
ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
ติดตั้งและกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์รองรับการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูในรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้จะต้องกำหนดค่าอีเมลผ่านเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmal) ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อให้สามารถสแกนโดยตรงไปอีเมล
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To
 2. จาก Where should the data go (จะส่งข้อมูลไปที่ใด) เลือก Send it through email (ส่งทางอีเมล)
 3. สามารถคลิกที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าสแกนต่อไปนี้
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   ค่าการสแกนเบื้องต้นครอบคลุมตัวเลือกในการปรับขนาดสแกน ความละเอียดและโหมดสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   NOTE:เลือกช่องติดกับ Show the TWAIN dialog to allow cropping and preview scanning (แสดงกล่องโต้ตอบ TWAIN เพื่อให้สามารถครอปและแสดงตัวอย่างการสแกน) เพื่อปรับคุณภาพการสแกน สีและขนาดเพิ่มเติม
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด): ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี: ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
   คลิกที่แท็บ Email (อีเมล) กรอกฟิลด์อีเมล จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   การแก้ไขค่าเอกสารแนบอีเมลสแกนที่บันทึกไว้
   ค่านี้ช่วยให้สามารถตั้งชื่อและเลือกประเภทไฟล์ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้
   คลิกที่แท็บ Attachment (เอกสารแนบ) เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. คลิก Scan (สแกน) ระบบสแกนจะแนบไฟล์กับข้อความอีเมลอัตโนมัติ
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารจากโปรแกรมต่าง ๆ ใน Windows Vista คุณสามารถสแกนผ่านวิธีการต่อไปนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็มที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ได้
NOTE:วิธีการเหล่านี้บางส่วนอาจไม่สามารถใช้การได้ ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์และประเภทการเชื่อมต่อของคุณ ลองวิธีการอื่น ๆ หากวิธีการแรกที่ใช้ไม่ได้ผล
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนภาพหรือเอกสารผ่าน Windows Fax and Scan
NOTE:ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

วิดีโอแสดงการสแกนผ่าน Windows Fax and Scan

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการสแกนโดยใช้ Windows Fax and Scanning ใน Windows Vista วิดีโอชุดนี้ไม่มีข้อมูลเสียง
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () (คลิก) All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นคลิก Windows Fax and Scan (ระบบแฟกซ์และสแกนของ Windows)
 2. คลิก New Scan (งานสแกนใหม่)
 3. ทำการปรับแต่งค่าตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Scan (สแกน)
ตัวเลือกในการสแกนและประเภทไฟล์ต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ได้ผ่านไดร์เวอร์ของ Windows
ตัวเลือกการสแกน
ภาพสี
ภาพโทนสีเทา
ภาพหรือข้อความขาวดำ
ค่ากำหนดเอง

 • ปรับคอนทราสต์หรือความสว่าง
 • ความละเอียด (75 - 1200 dpi ตามรุ่นของสแกนเนอร์)
 • ประเภทภาพ (สี แถบสีเทา ขาวดำ)
ฟอร์แมตที่รองรับ
BMP: Bitmap Image File
JPG: Joint Photographic Experts Group Image File
GIF: Graphics Interchange Format File
TIF: Tagged Image File
PNG: .png - Portable Network Graphics File
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนภาพหรือเอกสารผ่าน Paint
NOTE:ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

วิดีโอสาธิตการสแกนผ่าน Paint

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการสแกนโดยใช้ Paint วิดีโอชุดนี้ไม่มีข้อมูลเสียง
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือในการดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ ให้ดูวิดีโอผ่าน YouTube
 1. คลิกที่ไอคอน Windows Vista () เลือก Programs, Accessories (โปรแกรม - เบ็ดเตล็ด) จากนั้นคลิกเลือก Paint
 2. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิกที่ Import From Camera or Scanner (นำเข้าจากกล้องหรือสแกนเนอร์)
 3. ทำการปรับแต่งค่าตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Scan (สแกน)
ตัวเลือกในการสแกนและประเภทไฟล์ต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ได้ผ่านไดร์เวอร์ของ Windows
ตัวเลือกการสแกน
Picture (ภาพ): สี แถบสีเทาและขาวดำ
Text (ข้อความ): สี แถบสีเทาและขาวดำ
ค่ากำหนดเอง

 • ปรับคอนทราสต์หรือความสว่าง
 • ความละเอียด (75 - 4800 dpi ตามรุ่นของสแกนเนอร์)
 • ประเภทภาพ (สี แถบสีเทา ขาวดำ)
ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
หากเครื่องพิมพ์รองรับระบบ TWAIN จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบสแกน TWAIN ได้ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์จะถือว่ารองรับระบบ TWAIN หากมีชุดคำสั่งเช่น Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากไม่แน่ใจว่าโปรแกรมรองรับหรือไม่ ให้ดูวิธีใช้ของโปรแกรมหรือเอกสารกำกับ
ขณะอยู่ในโปรแกรม TWAIN คุณสามารถเริ่มการสแกนเพื่อสแกนต้นฉบับได้ทันทีจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ ดูรายละเอียดคำสั่งและขั้นตอนในการสแกนได้จากไฟล์วิธีใช้หรือเอกสารกำกับที่จัดมาให้พร้อมกับซอฟต์แวร์
NOTE:ขณะสแกนจากโปรแกรม TWAIN ซอฟต์แวร์ HP Scan อาจเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ หาก HP Scan เปิดขึ้นมา สามารถแก้ไขผลงานสแกนได้ขณะรับชมภาพตัวอย่าง หากซอฟต์แวร์ HP ไม่เปิดขึ้นมา ภาพจะเข้าไปยังโปรแกรม TWAIN โดยตรง

พบปัญหาในการสแกนหรือไม่

HP Print and Scan Doctor
ภาพ: โลโก้ Print and Scan Doctorหากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ให้ลองใช้ HP Print and Scan Doctor

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+