Jump to content

วิธีการสแกน: Windows Vista

 • PrintPrint

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการสแกนใน Windows Vista มีอยู่หลายวิธีในการสแกนภาพหรือเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากฟังก์ชั่นสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการสแกนผ่านช่องทางทั้งสอง
ตัวเลือกในการสแกนสำหรับแต่ละวิธีจะแตกต่างกันไป โดยฟังก์ชั่นที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทการสแกนที่ต้องการ
มีข้อแตกต่างเล็กน้อยระหว่างตัวเลือกสองตัวเลือกที่พึงระลึกไว้
 • การสแกนผ่านซอฟต์แวร์ HP: เพื่อให้สามารถสแกนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ตัวเต็มจาก HP จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ในการสแกน อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีตัวเลือกในการสแกนมากมายซึ่งระบบปฏิบัติการ Windows ไม่มี นี่เป็นค่าในการสแกนที่แนะนำหากมีซอฟต์แว์ร์ HP ตัวเต็ม
 • การสแกนโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ HP: ช่องทางนี้ต้องอาศัยไดร์เวอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows ตัวเลือกในการสแกนจะมีอยู่จำกัดเมื่อเทียบกับในซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็ม ทั้งนี้ไดร์เวอร์ใน Windows เป็นเส้นทางที่สะดวกในการสแกนภาพหรือไฟล์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ไดร์เวอร์เหล่านี้ยังมีขนาดการติดตั้งเล็กกว่า ใช้ทรัพยากรระบบน้อยกว่า และเป็นช่องทางหนึ่งในการสแกนหากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มจาก HP ในคอมพิวเตอร์
สามารถตรวจสอบได้ว่ามีซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 • ไอคอนสำหรับผลิตภัณฑ์ HP และไอคอนสแกนของ HP ( ) จะปรากฏขึ้นที่เดสก์ทอปของ Windows
 • คลิกไอคอน Windows ( ) คลิก All Program s (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ HP
  หากชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ (เช่น HP LaserJet...) อยู่ในรายการโปรแกรม HP แสดงว่าคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที
หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็มและต้องการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ปลดสาย USB จากผลิตภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ (หากเชื่อมต่อไว้ก่อนแล้ว)
 2. เปิดเครื่อง
 3. เข้าไปที่หน้า Get Software and Drivers (รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์) : รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์
 4. ตรวจสอบคำแนะนำในหน้าดังกล่าว จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นคำแนะนำเพิ่มเติม:
   1. ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ไว้ในหน้าต่างดังกล่าว
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   3. คลิก Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์)
   4. คลิกลูกศรแสดงรายการ ( ) จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   5. ทำตามขั้นตอนต่อไป
   1. คลิกลูกศรแสดงรายการ ( ) จากนั้นคลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
   2. คลิก Next (ถัดไป) ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกเลือกรุ่นของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   3. ทำตามขั้นตอนต่อไป
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก ( ) ติดกับ Driver (ไดร์เวอร์) จากนั้นคลิกเลือกไดร์เวอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 6. คลิก More Info (ข้อมูลเพิ่มเติม) จากนั้นอ่านเงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำและคำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่ View directions (ดูคำแนะนำ) ( ) เพื่อดูคำแนะนำในการดาวน์โหลดทั้งหมด
 7. คลิกเลือก Download (ดาวน์โหลด) ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ได้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
 8. คลิก Save (บันทึก) จากนั้นเรียกค้นตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ไว้
 9. คลิก Save (บันทึก) ซอฟต์แวร์จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  เคล็ดลับ: จดบันทึกตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ไว้ในกรณีที่ต้องใช้ติดตั้งใหม่ในภายหลัง
 10. ไปยังตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ไว้ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 11. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนในส่วนนี้จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สแกนซึ่งจัดมาให้พร้อมกับแพคเกจซอฟต์แวร์ตัวเต็มของ HP คุณติดตั้ง HP Scan หรือ HP LaserJet Scan ไว้ (ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์)
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบซอฟต์แวร์สแกน HP ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • หาก HP Scan อยู่ในรายการโปรแกรม HP แสดงว่าคุณมีซอฟต์แวร์ HP Scan
 • หาก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To อยู่ในรายการโปรแกรม HP แสดงว่าคุณมีซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหรือภาพทั่ว ๆ ไป

ขั้นตอนที่หนึ่ง: วางภาพหรือเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่เอกสารหรือภาพต้นฉบับ
   • กระจกสแกนเนอร์
    จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   • ADF
    จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร
   NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
   จัดวางภาพต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   CAUTION:อย่าใส่ภาพถ่ายลงใน ADF ใช้กระจกสแกนแทนเพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพและเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: สแกนต้นฉบับ

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP เพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนผ่านซอฟต์แวร์ HP Scan
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP ( ) สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกตัวเลือกในการสแกนสำหรับต้นฉบับที่ต้องการสแกน เช่น PDF สำหรับเอกสารหรือ JPEG สำหรับภาพ
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษร เช่น ไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความสำหรับแก้ไขในภายหลัง
   ภาพ: บันทึกเป็น JPEG

   บันทึกเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ JPEG
   ภาพ: บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)

   บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ PNG
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนเป็นข้อความ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:หากเครื่องพิมพ์รองับการแก้ไขผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) Email as PDF (อีเมลเป็น PDF) จะใช้ได้เฉพาะกับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: อีเมลเป็น JPEG

   อีเมลเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน JPEG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:Email as JPEG (อีเมลเป็น PDF) จะได้ใช้กับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ยกเว้นเครื่องพิมพ์รองรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟล์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)

   อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน PNG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:Email as Object (อีเมลเป็นออบเจคต์) จะได้ใช้กับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ยกเว้นเครื่องพิมพ์รองรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟล์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้

   คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อความให้เป็นแบบแก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง ( ) เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด) : ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี : ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา) : ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  NOTE:หากลบเครื่องหมายที่ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Show scan preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก ( ) ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X ( ) เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนผ่านซอฟต์แวร์ HP LeserJet Scan
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To
 2. จาก Where should the data go (จะส่งข้อมูลไปที่ใด) เลือก Save it to a file (บันทึกเป็นไฟล์)
 3. สามารถคลิกที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าสแกนต่อไปนี้
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   ค่าการสแกนเบื้องต้นครอบคลุมตัวเลือกในการปรับขนาดสแกน ความละเอียดและโหมดสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   NOTE:เลือกช่องติดกับ Show the TWAIN dialog to allow cropping and preview scanning (แสดงกล่องโต้ตอบ TWAIN เพื่อให้สามารถครอปและแสดงตัวอย่างการสแกน) เพื่อปรับคุณภาพการสแกน สีและขนาดเพิ่มเติม
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด) : ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี : ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา) : ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
   การแก้ไขค่าไฟล์สแกนที่บันทึกไว้
   ค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ กำหนดโฟลเดอร์ปลายทางที่จะบันทึกไฟล์และเลือกประเภทของไฟล์ได้ตามรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกที่แท็บ File (ไฟล์) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. คลิก Scan (สแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังไดเรคทอรี่ My Scans ในโฟลเดอร์ My Documents
  NOTE:หากคุณย้ายโฟลเดอร์ My Documents โฟลเดอร์ My Scans จะไม่ย้ายตามตำแหน่งใหม่
 5. จากหน้าต่าง Would you like to scan another page? (ต้องการสแกนหน้าอื่นหรือไม่) คลิก Yes (ใช่) เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารไปยังไฟล์สแกน หรือคลิก No (ไม่) เพื่อสิ้นสุดการสแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารข้อความแบบแก้ไขได้
NOTE:คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำอักขระออพติคอล (OCR)
โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
จาก HP หรือผู้จัดจำหน่ายอื่นติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเอกสารที่เป็นตัวอักษรสแกนแบบแก้ไขได้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใส่ต้นฉบับเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่ต้นฉบับเอกสาร
   จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร

ขั้นตอนที่สอง: สแกนเอกสาร

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP เพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารเป็นข้อความแบบแก้ไขได้ผ่านซอฟต์แวร์ HP Scan
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP ( ) สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. คลิก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ - OCR)
  ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

  บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
  ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้

  คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
  โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
  จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อความให้เป็นแบบแก้ไขได้
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง ( ) เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด) : ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี : ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา) : ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  NOTE:หากลบเครื่องหมายที่ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Show scan preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก ( ) ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X ( ) เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
ซอฟต์แวร์ Readiris จำหน่ายมาพร้อมกับ CD ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ใช้ซอฟต์แวร์ Readiris โดยติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำตามคำแนะนำใน วิธีใช้ ออนไลน์เพื่อสแกนเอกสารให้เป็นข้อความแบบแก้ไขได้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียว

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใส่ต้นฉบับเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่ต้นฉบับเอกสาร
   จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร

ขั้นตอนที่สอง: สแกนเอกสาร

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP ของคุณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวสำหรับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวสำหรับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
NOTE:ซอฟต์แวร์ HP ไม่รองรับการสแกนภาพ หลายภาพเป็นไฟล์เดียว
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสแกน HP ( ) สำหรับเครื่องพิมพ์จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับต้นฉบับที่จะสแกน
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษร เช่น ไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความสำหรับแก้ไขในภายหลัง
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนเป็นข้อความ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird

   NOTE:หากเครื่องพิมพ์รองับการแก้ไขผ่านเซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) Email as PDF (อีเมลเป็น PDF) จะใช้ได้เฉพาะกับไคลเอนท์อีเมลภายในเท่านั้น ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอีเมลทางเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmail) ยกเว้นกำหนดค่าไว้ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน


   หากอีเมลไม่ได้ตั้งค่าให้รับไฟล์โดยตรงจากสแกนเนอร์ ให้บันทึกข้อมูลสแกนไปยังไฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกไฟล์เป็นข้อความที่แก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง ( ) เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด) : ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี : ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา) : ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  ข้อสำคัญ : คุณสมบัติ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) จะต้องเปิดใช้เพื่อให้สามารถสแกนเอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวได้ หน้าเอกสารเพิ่มเติมจากต้นฉบับจะถูกเพิ่มไปยังไฟล์เดี่ยวในหน้าต่าง Show scan preview
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิกเครื่องหมายบวก ( ) ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม หากไม่ได้ใช้ ADF คุณจะต้องใส่เอกสารหน้าถัดไปบนกระจกสแกนเพื่อเพิ่มหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X ( ) เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To
 2. จาก Where should the data go (จะส่งข้อมูลไปที่ใด) เลือก Save it to a file (บันทึกเป็นไฟล์)
 3. สามารถคลิกที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าสแกนต่อไปนี้
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   ค่าการสแกนเบื้องต้นครอบคลุมตัวเลือกในการปรับขนาดสแกน ความละเอียดและโหมดสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   NOTE:เลือกช่องติดกับ Show the TWAIN dialog to allow cropping and preview scanning (แสดงกล่องโต้ตอบ TWAIN เพื่อให้สามารถครอปและแสดงตัวอย่างการสแกน) เพื่อปรับคุณภาพการสแกน สีและขนาดเพิ่มเติม
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด) : ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี : ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา) : ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
   การแก้ไขค่าไฟล์สแกนที่บันทึกไว้
   ค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์ กำหนดโฟลเดอร์ปลายทางที่จะบันทึกไฟล์และเลือกประเภทของไฟล์ได้ตามรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกที่แท็บ File (ไฟล์) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. คลิก Scan (สแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังไดเรคทอรี่ My Scans ในโฟลเดอร์ My Documents
  NOTE:หากคุณย้ายโฟลเดอร์ My Documents โฟลเดอร์ My Scans จะไม่ย้ายตามตำแหน่งใหม่
 5. จากหน้าต่าง Would you like to scan another page? (ต้องการสแกนหน้าอื่นหรือไม่) คลิก Yes (ใช่) เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารไปยังไฟล์สแกน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนไปยังข้อความอีเมล

ขั้นตอนที่หนึ่ง: วางภาพหรือเอกสาร

สามารถสแกนจากแผ่นกระจกสแกนหรือจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ก็ได้ หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เหล่านี้
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์แล้ว และต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 2. ใส่เอกสารหรือภาพต้นฉบับ
   • กระจกสแกนเนอร์
    จัดวาเอกสารคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   • ADF
    จัดวางเอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าในถาด ADF ให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนเข้าไปในถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับเอกสาร
   NOTE:หากเครื่องพิมพ์ไม่มี ADF และคุณต้องการสแกนเอกสารหลายหน้า คุณจะต้องใส่เอกสารทีละหน้าที่กระจกสแกนเพื่อสแกนเอกสาร
   จัดวางภาพต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุบนกระจก (โดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมด้านขวาหน้าหรือด้านซ้ายหน้า) ปิดฝาสแกนเนอร์
   CAUTION:อย่าใส่ภาพถ่ายลงใน ADF ใช้กระจกสแกนแทนเพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพและเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: สแกนต้นฉบับ

เลือกเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์สแกน HP ของคุณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการสแกนเอกสารและส่งโดยตรงเป็นข้อความอีเมล
 1. เปิดหน้าต่าง HP Scan โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Scan ( ) จากเดสก์ทอป Windows
  • คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก HP Scan
 2. เลือกประเภทโปรแกรมอีเมลที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลการเลือกตัวเลือกในการสแกน
  NOTE:การส่งข้อมูลสแกนโดยตรงไปยังข้อความอีเมลจะต้องอาศัยไคลเอนท์อีเมลภายใน
  ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ติดตั้งและกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์รองรับการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูในรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้จะต้องกำหนดค่าอีเมลผ่านเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmal) ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อให้สามารถสแกนโดยตรงไปอีเมล
   หากใช้ไคลเอนท์อีเมลภายใน จะสามารถแนบไฟล์สแกนอัตโนมัติไปยังข้อความอีเมล เลือกตัวเลือกในการสแกนต่อไปนี้
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: อีเมลเป็น PDF

   อีเมลเป็น PDF
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบเอกสารสแกนเป็นข้อความ PDF ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird
   ภาพ: อีเมลเป็น JPEG

   อีเมลเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน JPEG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird
   ภาพ: อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)

   อีเมลเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแนบภาพหรือกราฟิกสแกน PNG อัตโนมัติไปยังข้อความอีเมลผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน
   ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมล เช่น Microsoft Office Outlook เป็นไคลเอนท์อีเมลภายในที่พบได้ทั่วไป
   เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird
   หากไม่ได้กำหนดค่าอีเมลทางเว็บผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird คุณจะไม่สามารถส่งผลงานสแกนโดยตรงไปทางอีเมล ก่อนอื่นให้บันทึกผลงานสแกนไปยังโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นแนบไฟล์ไปยังข้อความอีเมลของคุณ เลือกตัวเลือกในการสแกนต่อไปนี้
   NOTE:คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนต่อไปนี้ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
   ภาพ: บันทึกเป็น PDF

   บันทึกเป็น PDF
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษร เช่น ไฟล์ PDF ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้ตัวเลือก Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้) เพื่อสแกนข้อความสำหรับแก้ไขในภายหลัง
   ภาพ: บันทึกเป็น JPEG

   บันทึกเป็น JPEG
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ JPEG
   ภาพ: บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)

   บันทึกเป็นออบเจคต์ (PNG)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพและภาพถ่าย จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ PNG
   ภาพ: บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)

   บันทึกเป็นข้อความแก้ไขได้ (OCR)
   ใช้ค่านี้เพื่อสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรซึ่งสามารถแก้ไขได้ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษรออพติคอล (OCR)
   โปรแกรมซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์รูปทรงของอักขระสแกนและพิจารณาว่าเป็นอักขระใดที่ใกล้เคียงมากที่สุด จากนั้นซอฟต์แวร์จะจัดทำไฟล์ข้อความผ่านข้อมูลชุดนี้
   จาก HP (เครื่องพิมพ์อาจจำหน่ายมาพร้อมกับ Readiris CD ซึ่งมีซอฟต์แวร์ OCR อยู่ด้วย) หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น (OmniPage, FineReader, TextBridge, SimpleOCR) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกไฟล์เป็นข้อความที่แก้ไขได้
   ภาพ: สแกนทั่วไป

   สแกนทั่วไป
   ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสแกนกำหนดเองสำหรับใช้งานเป็นประจำ
 3. จากหน้าต่าง HP Scan ทางด้านขวาของแต่ละตัวเลือกคือค่าที่แนะนำสำหรับขนาดการสแกน ประเภทผลงานสแกน ความละเอียด และประเภทไฟล์ (เฉพาะการสแกนข้อความ) ใช้ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่ต้องการปรับแต่งค่าการสแกนด้วยตัวเอง
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   Basic Settings มีตัวเลือกสำหรับบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (PDF, JPEG ฯลฯ) รวมทั้งกำหนดขนาดไฟล์ ความละเอียดและสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่ลูกศรลง ( ) เพื่อไปยังค่าที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
   การแก้ไขค่าสแกนขั้นสูง
   Advanced Settings ประกอบไปด้วยตัวเลือกในการปรับความสว่าง คอนทราสต์ คุณภาพ ภาษาของ OCR หรือแก้ไขปลายทางสำหรับผลงานสแกน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
   คลิกหรือกดเลือก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อแก้ไขค่าต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์):
   • ปรับขนาดสแกน ขนาดผลงาน ความสว่างและคอนทราสต์
   • เลือกประเภทไฟ์และค่าคุณภาพผลงาน
   • กำหนดภาษาข้อความแก้ไขได้ของ OCR
   • ระบุชื่อและตำแหน่งที่จะส่งงานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
   • ระบุเพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานสแกนแต่ละชุดหรือรวมผลงานสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียวกัน
   • ระบุการดำเนินการของซอฟต์แวร์ HP เมื่อสิ้นสุดการสแกน ได้แก่
    • Open the scan file (เปิดไฟล์สแกน)
    • Launch Windows Explorer (เรียกใช้ Windows Explorer)
    • Email the scan file (อีเมลไฟล์สแกน)
    • Does nothing (saves scan to specified location) (ไม่ต้องทำอะไร - บันทึกผลงานสแกนไปยังตำแหน่งที่กำหนด)
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด) : ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี : ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา) : ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
 4. คลิก Scan (สแกน) ตัวอย่างการแสดงผลงานสแกน (ค่าเริ่มต้น)
  NOTE:หากลบเครื่องหมายที่ Show scan preview (แสดงตัวอย่างงานสแกน) ข้อมูลสแกนจะถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่กำหนดในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ไม่สามารถรวมต้นฉบับหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวได้หากปิด Show scan preview ไว้
 5. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถปรับความสว่างหรือความมืด ครอปไฟล์สแกน หรือเปลี่ยนองศา และดำเนินการต่อไปนี้
  • คลิก Save (บันทึก) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่เปิด HP Scan ค้างไว้
  • คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเก็บไฟล์สแกนไว้แต่ปิด HP Scan
  • คลิกเครื่องหมายบวก ( ) ทางด้านซ้ายของหน้าต่างเพื่อสแกนหน้าเอกสารเพิ่มเติม
  • หากไม่พอใจกับผลงานสแกน ให้คลิกที่ไอคอน X ( ) เพื่อลบไฟล์สแกน จากนั้นคลิก Back (ย้อนกลับ) เพื่อสแกนไฟล์ใหม่
 6. เลือกประเภทโปรแกรมอีเมลที่ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลการแนบผลงานสแกนไปยังข้อความอีเมล
   หลังจากคลิก Save (บันทึก) ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้นอัตโนมัติพร้อมไฟล์สแกนที่แนบไว้
   NOTE:หากข้อความ 'No profiles have been created. ' (ไม่ได้จัดทำโพรไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้เปิดไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อจัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้
   หากไม่ได้กำหนดค่าอีเมลทางเว็บผ่านไคลเอนท์อีเมลภายใน เช่น Microsoft Outlook หรือ Mozilla Thunderbird คุณจะต้องแนบไฟล์สแกนไปยังข้อความอีเมลใหม่ ล็อกอินไปที่บัญชีอีเมล เขียนข้อความอีเมลใหม่ จากนั้นแนบข้อมูลสแกนจากโฟลเดอร์ที่ระบุในคอมพิวเตอร์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนต้นฉบับและส่งโดยตรงเป็นข้อความอีเมลโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan
NOTE:การส่งข้อมูลสแกนโดยตรงไปยังข้อความอีเมลจะต้องอาศัยไคลเอนท์อีเมลภายใน
ไคลเอนท์อีเมลภายในเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถส่งและรับอีเมลโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
ติดตั้งและกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่เครื่องพิมพ์รองรับการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือการสแกนไปยังโพรไฟล์อีเมลอื่น (ดูในรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้จะต้องกำหนดค่าอีเมลผ่านเว็บ (Gmail, Yahoo Mail, Hotmal) ผ่านไคลเอนท์อีเมลภายในเพื่อให้สามารถสแกนโดยตรงไปอีเมล
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร์ HP คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์] MFP Scan To
 2. จาก Where should the data go (จะส่งข้อมูลไปที่ใด) เลือก Send it through email (ส่งทางอีเมล)
 3. สามารถคลิกที่ Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าสแกนต่อไปนี้
   การแก้ไขค่าสแกนเบื้องต้น
   ค่าการสแกนเบื้องต้นครอบคลุมตัวเลือกในการปรับขนาดสแกน ความละเอียดและโหมดสี ค่าอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์
   คลิกที่แท็บ Scan (สแกน) เพื่อปรับค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   NOTE:เลือกช่องติดกับ Show the TWAIN dialog to allow cropping and preview scanning (แสดงกล่องโต้ตอบ TWAIN เพื่อให้สามารถครอปและแสดงตัวอย่างการสแกน) เพื่อปรับคุณภาพการสแกน สีและขนาดเพิ่มเติม
   ค่าความละเอียด
   ความละเอียดในที่นี้คือความชิดกันของพิกเซลภาพสแกน วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1200dpi หากคุณดูแนวเส้นหนึ่งนิ้วของภาพสแกน ความละเอียดนี้คือจำนวนพิกเซลในแถบเส้นดังกล่าว
   และสีจะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานสแกนโดยรวม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้องกำหนดค่าความละเอียดและค่าสีสำหรับผลงานสแกนของคุณเป็นการเฉพาะหรือไม่
   • Resolution (ความละเอียด) : ค่านี้กำหนดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) ความละเอียดที่มากกว่าจะทำให้ได้ภาพคุณภาพดีกว่า เนื่องจากซอฟต์แวร์ต้องใช้พิกเซลต่อนิ้วในภาพมากกว่า พิกเซลจะมีขนาดเล็กลง และภาพจะมีรายละเอียดมากกว่า แต่ค่าความละเอียดที่สูงกว่าก็จะทำให้ขนาดไฟล์สแกนใหญ่ตามไปด้วย คุณอาจต้องการกำหนดความละเอียดให้เพิ่มขึ้นหากต้องการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีกราฟิกและต้องการให้มีรายละเอียดชัดเจน หากคุณสแกนข้อความขาวดำอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดให้สูงมาก
    NOTE:ค่าความละเอียดที่สูงจะทำให้ใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการสแกนมากขึ้น หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีทรัพยากรจำกัด ไฟล์ความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาได้ หากการสแกนล้มเหลว ให้ลองลดค่าความละเอียด
   • สี : ใช้ค่านี้เพื่อสแกนภาพสีหรือเอกสารความละเอียดสูงซึ่งมีสีหลายสี
   • Black and White (ขาวดำ): ใช้ค่าต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารแบบข้อความอย่างเดียว และสำหรับการสแกน OCR ข้อความขาวดำที่มีคุณภาพดี การสแกนจะรวดเร็วที่สุดและไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
   • Grayscale (แถบสีเทา) : ใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับงานสแกนที่มีโทนสีต่อเนื่องหรือเฉดโทนสีไล่ และภาพขาวดำ ค่านี้จะทำให้ได้งานสแกนที่แม่นยำมากกว่า Black and White (ขาวดำ) แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่กว่า แถบสีเทาเป็นค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับภาพแบบไล่เฉดที่มีพื้นสีชัดเจน
   คลิกที่แท็บ Email (อีเมล) กรอกฟิลด์อีเมล จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
   การแก้ไขค่าเอกสารแนบอีเมลสแกนที่บันทึกไว้
   ค่านี้ช่วยให้สามารถตั้งชื่อและเลือกประเภทไฟล์ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้
   คลิกที่แท็บ Attachment (เอกสารแนบ) เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 4. คลิก Scan (สแกน) ระบบสแกนจะแนบไฟล์กับข้อความอีเมลอัตโนมัติ
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารจากโปรแกรมต่าง ๆ ใน Windows Vista คุณสามารถสแกนผ่านวิธีการต่อไปนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็มที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ได้
NOTE:วิธีการเหล่านี้บางส่วนอาจไม่สามารถใช้การได้ ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์และประเภทการเชื่อมต่อของคุณ ลองวิธีการอื่น ๆ หากวิธีการแรกที่ใช้ไม่ได้ผล
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนภาพหรือเอกสารผ่าน Windows Fax and Scan
NOTE:ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

วิดีโอแสดงการสแกนผ่าน Windows Fax and Scan

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการสแกนโดยใช้ Windows Fax and Scanning ใน Windows Vista วิดีโอชุดนี้ไม่มีข้อมูลเสียง
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) (คลิก) All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นคลิก Windows Fax and Scan (ระบบแฟกซ์และสแกนของ Windows)
 2. คลิก New Scan (งานสแกนใหม่)
 3. ทำการปรับแต่งค่าตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Scan (สแกน)
ตัวเลือกในการสแกนและประเภทไฟล์ต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ได้ผ่านไดร์เวอร์ของ Windows
ตัวเลือกการสแกน
ภาพสี
ภาพโทนสีเทา
ภาพหรือข้อความขาวดำ
ค่ากำหนดเอง

 • ปรับคอนทราสต์หรือความสว่าง
 • ความละเอียด (75 - 1200 dpi ตามรุ่นของสแกนเนอร์)
 • ประเภทภาพ (สี แถบสีเทา ขาวดำ)
ฟอร์แมตที่รองรับ
BMP : Bitmap Image File
JPG : Joint Photographic Experts Group Image File
GIF : Graphics Interchange Format File
TIF : Tagged Image File
PNG : .png - Portable Network Graphics File
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนภาพหรือเอกสารผ่าน Paint
NOTE:ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

วิดีโอสาธิตการสแกนผ่าน Paint

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการสแกนโดยใช้ Paint วิดีโอชุดนี้ไม่มีข้อมูลเสียง
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. คลิกที่ไอคอน Windows Vista ( ) เลือก Programs , Accessories (โปรแกรม - เบ็ดเตล็ด) จากนั้นคลิกเลือก Paint
 2. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิกที่ Import From Camera or Scanner (นำเข้าจากกล้องหรือสแกนเนอร์)
 3. ทำการปรับแต่งค่าตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Scan (สแกน)
ตัวเลือกในการสแกนและประเภทไฟล์ต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ได้ผ่านไดร์เวอร์ของ Windows
ตัวเลือกการสแกน
Picture (ภาพ): สี แถบสีเทาและขาวดำ
Text (ข้อความ): สี แถบสีเทาและขาวดำ
ค่ากำหนดเอง

 • ปรับคอนทราสต์หรือความสว่าง
 • ความละเอียด (75 - 4800 dpi ตามรุ่นของสแกนเนอร์)
 • ประเภทภาพ (สี แถบสีเทา ขาวดำ)
ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.bmp - Bitmap Image File
.jpg - JPG Image File
.tif - Tagged Image File
.png - Portable Network Graphics File
หากเครื่องพิมพ์รองรับระบบ TWAIN จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบสแกน TWAIN ได้ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์จะถือว่ารองรับระบบ TWAIN หากมีชุดคำสั่งเช่น Acquire , File Acquire , Scan , Import New Object , Insert from หรือ Scanner หากไม่แน่ใจว่าโปรแกรมรองรับหรือไม่ ให้ดูวิธีใช้ของโปรแกรมหรือเอกสารกำกับ
ขณะอยู่ในโปรแกรม TWAIN คุณสามารถเริ่มการสแกนเพื่อสแกนต้นฉบับได้ทันทีจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ ดูรายละเอียดคำสั่งและขั้นตอนในการสแกนได้จากไฟล์วิธีใช้หรือเอกสารกำกับที่จัดมาให้พร้อมกับซอฟต์แวร์
NOTE:ขณะสแกนจากโปรแกรม TWAIN ซอฟต์แวร์ HP Scan อาจเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ หาก HP Scan เปิดขึ้นมา สามารถแก้ไขผลงานสแกนได้ขณะรับชมภาพตัวอย่าง หากซอฟต์แวร์ HP ไม่เปิดขึ้นมา ภาพจะเข้าไปยังโปรแกรม TWAIN โดยตรง

พบปัญหาในการสแกนหรือไม่

HP Print and Scan Doctor
ภาพ: โลโก้ Print and Scan Doctorหากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ให้ลองใช้ HP Print and Scan Doctor