Jump to content

Drukarka HP Officejet 4500 Wireless All-in-One (G510n) -- Instalacja oprogramowania drukarki w sieci bezprzewodowej

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników druku i innego oprogramowania dla drukarki HP, aby umożliwić korzystanie z niej w sieci bezprzewodowej. Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być ona współużytkowana.
Jeśli drukarka została już zainstalowana, przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP w celu pobrania sterownika. W przypadku wyświetlenia monitu wpisz nazwę drukarki, naciśnij Enter , a następnie kliknij Sterowniki .
Aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania zasilania w systemie Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8, wykonaj następujące czynności.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana : Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu : Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu : Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
Narzędzie HP Print and Scan Doctor szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów z drukowaniem, skanowaniem i łącznością. Umożliwia także szybką lokalizację danych logowania do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Narzędzie HP Print and Scan Doctor jest dostępne dla większości produktów firmy HP. Jest ponadto dostępne w większości języków. Może być jednak niedostępne w przypadku starszych modeli produktów firmy HP. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. Narzędzie HP Print and Scan Doctor otwiera się.
 3. Na pasku Menu w oknie narzędzia Print and Scan Doctor kliknij Sieć , a następnie kliknij opcję Pokaż zaawansowane informacje .
 4. Kliknij Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej .
 5. W sekcji Ustawienia sieci bezprzewodowej nazwa sieci bezprzewodowej jest podana w kolumnie SSID , a kolumna Klucz sieciowy wyświetla odpowiednie hasło sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) ( ) na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK .
 3. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK .
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK .
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK .
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie drukarki

Wykonaj poniższe kroki, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie dla połączenia bezprzewodowego w komputerze Mac.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana : Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu : Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu : Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC drukarki, a także stanu drukarki w sieci.
W celu wydrukowania strony konfiguracji sieci należy wykonać poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia ( ) na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki ( ), aby wybrać polecenie Drukuj raport , a następnie naciśnij OK .
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ( ), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci , a następnie naciśnij OK . Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) ( ) na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK .
 3. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK .
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK .
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK .
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie

Sterownik drukarki jest dostępny bezpośrednio w systemie OS X Lion po uruchomieniu usługi Apple Software Update na komputerze Mac. Nie musisz pobierać sterownika ze strony HP ani Apple. Wykonaj te czynności, aby zainstalować sterownik.
 1. Kliknij menu Apple ( ), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania . Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły , zaznacz dostępne aktualizacje oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj .
  NOTE:Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, system Mac posiada już najnowsze oprogramowanie i bazy danych. Przejdź do następnego kroku.
 3. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku papieru znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 4. Kliknij menu Apple , a następnie polecenie Preferencje systemowe .
 5. Kliknij opcję Drukarki i skanery , a następnie znak plus ( ) w lewym dolnym rogu okna.
 6. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner , aby uzyskać pełną listę drukarek.
 7. W polu Nazwa kliknij odpowiednią nazwę drukarki. Upewnij się, że typ drukarki to Bonjour lub Bonjour Multifunction .
 8. Kliknij pole Użyj , a następnie wybierz nazwę drukarki z menu rozwijanego.
 9. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać drukarkę do kolejki.
 10. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 11. Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie dla połączenia bezprzewodowego w komputerze Mac.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana : Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu : Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu : Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC drukarki, a także stanu drukarki w sieci.
W celu wydrukowania strony konfiguracji sieci należy wykonać poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia ( ) na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki ( ), aby wybrać polecenie Drukuj raport , a następnie naciśnij OK .
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ( ), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci , a następnie naciśnij OK . Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) ( ) na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK .
 3. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK .
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK .
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK .
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie OS w systemie Mac OS X Snow Leopard w celu umożliwienia podłączenia za pomocą kabla USB.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana : Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu : Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu : Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC drukarki, a także stanu drukarki w sieci.
W celu wydrukowania strony konfiguracji sieci należy wykonać poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia ( ) na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki ( ), aby wybrać polecenie Drukuj raport , a następnie naciśnij OK .
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ( ), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci , a następnie naciśnij OK . Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) ( ) na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK .
 3. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK .
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK .
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK .
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie

Aby zainstalować oprogramowanie za pomocą usługi Apple Software Update, wykonaj poniższe czynności. Nie musisz pobierać sterownika ze strony HP ani Apple.
 1. Kliknij menu Apple ( ), a następnie Preferencje systemowe . Otworzy się okno Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Drukarka i faks . Zostanie otwarte okno Drukarka i faks.
 3. Kliknij znak plus ( ). Wyświetlona zostanie nazwa danego urządzenia.
 4. Wybierz urządzenie HP, a następnie kliknij opcję Dodaj .
 5. Aby zainstalować oprogramowanie i dodać urządzenie do kolejki, kliknij polecenie Zainstaluj , a następnie przycisk Wyrażam zgodę widoczny w oknie akceptacji umowy licencyjnej.
 6. Po zakończeniu procedury instalacyjnej sprawdź, czy nazwa urządzenia jest wyświetlana w kolejce.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie zostało dodane do kolejki, kliknij znak plus ( ), wybierz swoje urządzenie HP, a następnie kliknij przycisk Dodaj .