Jump to content

Drukarka HP Officejet 4500 Wireless All-in-One (G510n) -- Instalacja oprogramowania drukarki w sieci bezprzewodowej

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników druku i innego oprogramowania dla drukarki HP, aby umożliwić korzystanie z niej w sieci bezprzewodowej. Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być ona współużytkowana.
Jeśli drukarka została już zainstalowana, przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP w celu pobrania sterownika. W przypadku wyświetlenia monitu wpisz nazwę drukarki, naciśnij Enter, a następnie kliknij Sterowniki.
Aby włączyć funkcję automatycznego wyłączania zasilania w systemie Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8, wykonaj następujące czynności.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu: Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
Narzędzie HP Print and Scan Doctor szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów z drukowaniem, skanowaniem i łącznością. Umożliwia także szybką lokalizację danych logowania do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Narzędzie HP Print and Scan Doctor jest dostępne dla większości produktów firmy HP. Jest ponadto dostępne w większości języków. Może być jednak niedostępne w przypadku starszych modeli produktów firmy HP. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS X.
 1. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. Narzędzie HP Print and Scan Doctor otwiera się.
 3. Na pasku Menu w oknie narzędzia Print and Scan Doctor kliknij Sieć, a następnie kliknij opcję Pokaż zaawansowane informacje.
 4. Kliknij Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej.
 5. W sekcji Ustawienia sieci bezprzewodowej nazwa sieci bezprzewodowej jest podana w kolumnie SSID, a kolumna Klucz sieciowy wyświetla odpowiednie hasło sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) () na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek (), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK.
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie drukarki

Wykonaj poniższe kroki, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 1: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie dla połączenia bezprzewodowego w komputerze Mac.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu: Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC drukarki, a także stanu drukarki w sieci.
W celu wydrukowania strony konfiguracji sieci należy wykonać poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia () na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki (), aby wybrać polecenie Drukuj raport, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci, a następnie naciśnij OK. Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) () na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek (), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK.
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie

Sterownik drukarki jest dostępny bezpośrednio w systemie OS X Lion po uruchomieniu usługi Apple Software Update na komputerze Mac. Nie musisz pobierać sterownika ze strony HP ani Apple. Wykonaj te czynności, aby zainstalować sterownik.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, zaznacz dostępne aktualizacje oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE:Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, system Mac posiada już najnowsze oprogramowanie i bazy danych. Przejdź do następnego kroku.
 3. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku papieru znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 4. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 5. Kliknij opcję Drukarki i skanery, a następnie znak plus () w lewym dolnym rogu okna.
 6. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, aby uzyskać pełną listę drukarek.
 7. W polu Nazwa kliknij odpowiednią nazwę drukarki. Upewnij się, że typ drukarki to Bonjour lub Bonjour Multifunction.
 8. Kliknij pole Użyj, a następnie wybierz nazwę drukarki z menu rozwijanego.
 9. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać drukarkę do kolejki.
 10. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 11. Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie dla połączenia bezprzewodowego w komputerze Mac.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu: Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC drukarki, a także stanu drukarki w sieci.
W celu wydrukowania strony konfiguracji sieci należy wykonać poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia () na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki (), aby wybrać polecenie Drukuj raport, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci, a następnie naciśnij OK. Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) () na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek (), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK.
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 2: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie OS w systemie Mac OS X Snow Leopard w celu umożliwienia podłączenia za pomocą kabla USB.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Sieć została poprawnie skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
  • Uzyskaj nazwę sieci i hasło dostępu: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług). Hasła w sieciach bezprzewodowych bywają nazywane kluczami WEP lub hasłami zabezpieczeń WPA.
   Wskazówka
   Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała tę sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
  • Dostęp do Internetu: Niezbędny tylko w przypadku usług internetowych HP. HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą modemu kablowego lub DSL.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Na czas instalacji urządzenie należy umieścić w pobliżu komputera.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC drukarki, a także stanu drukarki w sieci.
W celu wydrukowania strony konfiguracji sieci należy wykonać poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia () na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki (), aby wybrać polecenie Drukuj raport, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci, a następnie naciśnij OK. Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wykonaj następujące kroki, aby ponownie podłączyć urządzenie do sieci za pomocą Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego.
Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) () na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciskaj przyciski strzałek (), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK.
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek (), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK.
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie

Aby zainstalować oprogramowanie za pomocą usługi Apple Software Update, wykonaj poniższe czynności. Nie musisz pobierać sterownika ze strony HP ani Apple.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie Preferencje systemowe. Otworzy się okno Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Drukarka i faks. Zostanie otwarte okno Drukarka i faks.
 3. Kliknij znak plus (). Wyświetlona zostanie nazwa danego urządzenia.
 4. Wybierz urządzenie HP, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 5. Aby zainstalować oprogramowanie i dodać urządzenie do kolejki, kliknij polecenie Zainstaluj, a następnie przycisk Wyrażam zgodę widoczny w oknie akceptacji umowy licencyjnej.
 6. Po zakończeniu procedury instalacyjnej sprawdź, czy nazwa urządzenia jest wyświetlana w kolejce.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie zostało dodane do kolejki, kliknij znak plus (), wybierz swoje urządzenie HP, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+