Jump to content

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 4500 All-in-One (G510n) -- Instalacja oprogramowania drukarki do połączenia z siecią bezprzewodową (za pomocą punktu dostępu)

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące instalacji urządzenia w istniejącej sieci bezprzewodowej z punktem dostępu , takim jak router. Tego typu sieć nosi nazwę sieci infrastrukturalnej . W celu uzyskania połączenia bezprzewodowego z urządzeniem firma HP zaleca używanie sieci typu infrastrukturalnego.
NOTE:Z instrukcji tych można także skorzystać przy zmianie połączenie na bezprzewodowe, gdy pierwotnie zainstalowane zostało oprogramowania do połączenia przez złącze USB.
Figure 1: Przykład sieci bezprzewodowej z punktem dostępu
Ilustracja: Przykład sieci bezprzewodowej z punktem dostępu
NOTE:Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie drukarki należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być współużytkowana drukarka HP.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
WAŻNE : Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. (Aby skonfigurować sieć, wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi dostarczonej z danym punktem dostępu.)
NOTE:Jeżeli podczas konfiguracji filtrowania urządzeń w punkcie dostępu wymagane jest podanie adresu IP lub MAC urządzenia HP, przejdź do sekcji Informacje dodatkowe na końcu tego dokumentu.
WAŻNE : Przed rozpoczęciem instalacji drukarki należy uzyskać następujące informacje o sieci:
 • Nazwę sieci : Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
 • Hasło : klucz WEP lub hasło WPA
NOTE:Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
Firma HP stworzyła szybkie i proste w obsłudze narzędzie, które diagnozuje i rozwiązuje wiele problemów związanych z drukowaniem, skanowaniem i łącznością: HP Print and Scan Doctor . W przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem informacji o sieci można spróbować uzyskać nazwę sieci i hasło za pomocą narzędzia HP Print and Scan Doctor.

NOTE:Aplikacja HP Print and Scan Doctor może nie być dostępna dla wszystkich urządzeń HP, a w szczególności dla starszych urządzeń. Jest jednak dostępna dla większości produktów i w wielu wersjach językowych. Narzędzie jest dostępne dla wszystkich systemów operacyjnych Windows z wyjątkiem systemu Windows RT. Narzędzie to nie jest dostępne dla systemów operacyjnych Mac OS.


Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i uruchomić narzędzie HP Print and Scan Doctor, a następnie wyszukać swoje dane logowania do sieci.

 1. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać aplikację HP Print and Scan Doctor.
  Łącze do narzędziaRozmiar pliku
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe, a następnie kliknij Pobierz .
 3. Sprawdź, czy otwiera się okno Ostrzeżenie o zabezpieczeniach , a następnie kliknij znak plus ( ) obok odpowiedniej opcji:
   Po pojawieniu się okna dialogowego Ostrzeżenie o zabezpieczeniach wybierz jeden z poniższych sposobów pobierania kreatora.
    1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom .
    2. Po otwarciu okna dialogowego Pobieranie ukończone kliknij przycisk Uruchom , a następnie ponownie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Narzędzie Print and Scan Doctor zostanie otwarte.
    1. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Zapisz .
    2. Po wyświetleniu okna Zapisz jako przejdź do pulpitu, a następnie kliknij polecenie Zapisz .
    3. Po zakończeniu pobierania przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik, a następnie dwukrotnie kliknij zapisany plik, aby zainstalować narzędzie. Narzędzie Print and Scan Doctor zostanie otwarte.
   1. Kliknij opcję Uruchom na pasku powiadomień, aby pobrać oprogramowanie.
   2. Kliknij przycisk Tak w oknie Kontrola konta użytkownika .
 4. Na pasku menu w oknie Print and Scan Doctor kliknij opcję Sieć .
 5. Kliknij Pokaż zaawansowane informacje .
 6. Kliknij Pokaż informacje o sieci bezprzewodowej .
 7. W panelu Ustawienia sieci bezprzewodowej odszukaj nazwę swojej sieci w polu SSID , a następnie Klucz sieci obok na liście.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Dostęp do Internetu. Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową. Na czas instalacji należy umieścić urządzenie w pobliżu komputera.
  • uprawnienia administratora lub hasło (w przypadku systemu Vista);
 2. Upewnij się, że drukarka, punkt dostępu oraz komputer są włączone oraz że komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieci Ethernet, które są podłączone do drukarki.
 5. Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
   Kliknij Start , a następnie polecenie Drukarki i faksy . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki HP, a następnie kliknij opcję Usuń , aby je usunąć.
   Kliknij ikonę Windows ( ), polecenie Panel sterowania , a następnie Drukarki . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki HP, a następnie kliknij opcję Usuń , aby je usunąć.
   Kliknij ikonę Windows ( ), a następnie kliknij pozycję Urządzenia i drukarki . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki HP, a następnie kliknij opcję Usuń , aby je usunąć.
   Kliknij prawym przyciskiem lewy dolny róg ekranu, a następnie kliknij opcję Szukaj . Wpisz Urządzenia w polu Szukaj . Kliknij opcję Urządzenia i drukarki , a następnie usuń wszystkie ikony drukarki.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) ( ) na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK .
 3. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK .
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK .
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK .
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zdecyduj, czy chcesz zainstalować oprogramowanie z płyty CD, czy pobrać je z witryny internetowej HP, czy też posłużyć się kreatorem instalacji drukarki HP

Posiadanie płyty CD oryginalnie dołączonej do drukarki nie jest konieczne do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu drukarki można zainstalować bezpłatnie z witryny internetowej firmy HP. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows 8 kreator instalacji drukarki HP szybko i prosto wyszukuje najlepszy sterownik druku dla drukarki. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.
  W przypadku starszego modelu drukarki:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka.

  Na przykład system Windows 7 został wydany w 2009 roku. Jeśli Twoja drukarka HP została wyprodukowana wcześniej, dostarczona z nią płyta CD może nie działać prawidłowo na komputerze z tym systemem.
  Informacje na temat oprogramowaniaOprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
  W przypadku starszego modelu drukarki:Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie optymalnych wyników instalacji w przypadku starszych modeli drukarek. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

  Pobranie oprogramowania jest zalecane w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż model drukarki.
  Informacje na temat oprogramowaniaOprogramowanie, które można pobrać ze strony internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla danej drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i płyty CD na rynek.
  W przypadku instalacji nowej drukarki:Kreator instalacji drukarki HP w szybki i prosty sposób wyszukuje najlepszy sterownik druku dla danej drukarki.
  W przypadku starszego modelu drukarki:Kreator instalacji drukarki pomaga w korzystaniu z drukarki w taki sam sposób, jak w przypadku starego systemu operacyjnego Windows. Kreator jest dostępny tylko dla systemów Windows 7 i Windows 8. Nie jest też dostępny dla wszystkich drukarek.
  Informacje na temat oprogramowaniaKreator instalacji drukarki HP zapewnia najbardziej aktualne oprogramowanie dla drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i płyty CD na rynek.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji (z płyty CD, z Internetu lub z kreatora instalacji drukarki HP). Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował bezprzewodowo z drukarką w tej samej sieci.
Ważne: Jeżeli podczas instalacji wyświetlone zostaną jakiekolwiek komunikaty zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj , akceptuj , kontynuuj , tak , pozwalaj lub zezwalaj . W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
 1. Włóż płytę CD do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się program instalacyjny oprogramowania.
  Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, uruchom go, wykonując następujące czynności:
   Kliknij przycisk Start , a następnie Mój komputer i kliknij dwukrotnie ikonę stacji dysków CD.
   Kliknij ikonę Windows ( ), kliknij Komputer , a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
   Kliknij prawym przyciskiem myszy dolny lewy róg ekranu, kliknij opcję Eksplorator plików , kliknij opcję Ten komputer , a następnie kliknij napęd CD lub DVD. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe .
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwól , aby kontynuować.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
  NOTE:Jeśli wcześniej zostało zainstalowane oprogramowanie do podłączenia urządzenia przez kabel USB i chcesz zmienić sposób łączenia z urządzeniem na bezprzewodowy, kliknij opcję Dodaj urządzenie , gdy pojawi się okno Odinstaluj oprogramowanie lub Dodaj urządzenie .
 3. W przypadku wyświetlenia monitu o wybór typu instalacji, zapoznaj się z następującymi informacjami:
   Instalacja zalecanaInstalacja niestandardowa
   Instalacja zalecana , Pełna lub ŁatwaInstalacja niestandardowa , Ekspresowa lub Zaawansowana
   Pełne wykorzystanie wszystkich funkcji drukarki : Instalacja tego typu umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji drukarki.

   Ten typ instalacji jest przeznaczony dla większości użytkowników.
   Dla danego typu drukarki może być dostępna metoda instalacji niestandardowej. Umożliwia ona zainstalowanie minimalnego wymaganego oprogramowania lub oprogramowania preferowanego.

   Ten typ instalacji należy wybrać jedynie w przypadku, gdy na dysku twardym komputera pozostało mało miejsca lub gdy proces instalacji zalecanej został przerwany błędem. (Przed rozpoczęciem instalacji niestandardowej należy spróbować naprawić błędy.)

   CAUTION:W przypadku wyboru instalacji niestandardowej należy uważnie czytać opis każdego składnika oprogramowania, aby uniknąć niezamierzonej utraty funkcjonalności drukarki.
   Typ instalacji Zalecana umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki.
 4. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wybierz opcję Sieć , a nie USB.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
Dla wielu drukarek na stronie pobierania dostępnych jest kilka sterowników. Do wyboru mogą być sterowniki w wersji podstawowej lub pełnej . Jeśli dostępne są obie opcje, poniższe informacje mogą pomóc w wyborze odpowiedniego sterownika.
Wersja podstawowaWersja pełna

(Zalecana)
Firma HP nie zaleca instalowania sterownika podstawowego , chyba że w następujących okolicznościach:

 • Drukarka All-in-One będzie używana tylko do drukowania.
 • Do skanowania będą używane sterowniki WIA firmy Microsoft, sterowniki Twain lub inne oprogramowanie.


Rozmiar sterownika typu podstawowego jest mniejszy, a czas pobierania - krótszy. Sterownik ten nie zawiera jednak elementów potrzebnych większości użytkownikom do kopiowania i wysyłania faksów z komputera. Nie pozwala także wykorzystać wszystkich funkcji związanych ze skanowaniem.
Pełne wykorzystanie wszystkich funkcji drukarki: Ten sterownik zapewnia pełną obsługę funkcji drukarki. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji drukarki. Oprogramowanie różni się w zależności od drukarki . Oto kilka przykładów:

 • Centrum obsługi HP : Istotne narzędzie umożliwiające kontrolowanie ustawień drukowania, kopiowania i skanowania. Umożliwia ono także konserwację urządzenia, rozwiązywanie problemów, aktualizację oprogramowania oraz uzyskiwanie informacji na temat zamawiania materiałów eksploatacyjnych.
 • Dostępne do wyszukania pliki pomocy dla Twojej drukarki
 • Oprogramowanie do edycji obrazów


NOTE:Podczas procesu pełnej instalacji można wybrać instalację niestandardową lub minimalną, która umożliwia wybranie określonych opcji oprogramowania, które masz zamiar zainstalować.
W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i łatwy sposób wyszukuje najlepszy sterownik druku Windows dla danej drukarki. Aby oszczędzić czas, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia zamiast sięgać po pozostałe metody instalacji przedstawione w niniejszym dokumencie.
NOTE:Kreator instalacji drukarki HP nie jest dostępny dla wszystkich drukarek i można z niego korzystać wyłącznie w systemie Windows 7 oraz Windows 8.
Poniżej opisano kilka częstych problemów z instalacją, w których rozwiązaniu pomóc może Kreator instalacji drukarki HP:
 • Nie możesz znaleźć odpowiedniego sterownika dla systemu Windows.
 • Potrzebujesz pomocy, aby móc używać swojej drukarki HP w taki sam sposób, jak w poprzednim systemie operacyjnym
 • Nie wiesz, który sterownik najlepiej wybrać.


NOTE:Kreator instalacji drukarki HP jest dostępny tylko dla wybranych drukarek HP. Narzędzie to jest dostępne tylko dla systemu operacyjnego Windows 7 i Windows 8.Kreator instalacji drukarki HP działa z drukarkami podłączonymi za pomocą kabla USB lub za pośrednictwem sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej. Aby podłączyć bezprzewodowo drukarkę, która nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej, należy tymczasowo podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB w celu uruchomienia Kreatora instalacji drukarki.
Krok 1: Pobierz kreator
 1. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać kreatora instalacji:
  Łącze do kreatoraRozmiar pliku
    Kreator instalacji drukarki HP > 2 MB
 2. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 3. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Krok 2: Uruchom Kreatora instalacji drukarki HP
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Należy sprawdzić, czy drukarka USB jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB, sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
  NOTE: Aby podłączyć bezprzewodowo drukarkę, która nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej, należy tymczasowo podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB w celu uruchomienia Kreatora instalacji drukarki.
 3. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem. Aby kreator działał poprawnie, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.
 4. Kliknij Dalej , aby uruchomić kreatora. Wyświetli on listę wykrytych urządzeń.
 5. Jeśli kreator wykryje kilka drukarek, wybierz swoją drukarkę HP z listy.
  Jeśli Twoja drukarka nie widnieje na liście, kliknij pozycję Moja drukarka nie widnieje na liście , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Kreator automatycznie wyświetli najlepszy dostępny sterownik dla danej drukarki HP.
  • Jeśli dostępna jest pełna wersja sterownika
   Ten sterownik zapewnia pełną obsługę funkcji urządzenia. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji drukarki.
   , kreator ją wykryje. Kliknij Dalej , aby pobrać i zainstalować oprogramowanie. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności HP radzi zainstalować pełną wersję sterownika, jeśli jest dostępna.
  • Jeśli sterownik systemowy
   Sterownik systemowy to sterownik wbudowany w system operacyjny. Nie ma konieczności pobierania ani instalowania dodatkowego oprogramowania od HP.
   jest dostępny, kreator wyświetli komunikat informujący o tym, że sterownik jest już zainstalowany. Poda on także łącze do dalszych informacji na temat używania sterownika systemowego z daną drukarką.
  • Jeśli sterownik Windows Update
   Windows Update automatycznie wyszukuje i instaluje najnowszy sterownik drukarki po podłączeniu drukarki do komputera.
   jest dostępny, kreator wyświetli komunikat informujący o tym, że sterownik jest już zainstalowany. Poda on także łącze do dalszych informacji na temat używania sterownika Windows Update.
  • Jeśli jest dostępny alternatywny sterownik
   Dla drukarek, które nie posiadają sterownika, może być dostępny inny zgodny sterownik, którego można użyć.
   , kreator wyświetli łącze umożliwiające uzyskanie informacji na temat instalacji i konfiguracji alternatywnego sterownika dla danej drukarki.
   NOTE:Alternatywne sterowniki są obsługiwane tylko przez system Windows 7.

Informacje dodatkowe

Można wydrukować stronę z informacjami na temat drukarki z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego. Strona zawiera informacje o adresie IP drukarki, adresie MAC i statusie sieci. Aby wydrukować te informacje, wykonaj poniższe czynności:
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia ( ) na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki ( ), aby wybrać polecenie Drukuj raport , a następnie naciśnij OK .
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ( ), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci , a następnie naciśnij OK . Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować oprogramowanie dla połączenia bezprzewodowego w komputerze Mac.
Ważne : Przed instalacją drukarki należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Aby skonfigurować sieć, wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi dostarczonej z danym punktem dostępu. Musisz także dysponować następującymi informacjami na temat sieci:
 • Nazwa sieci : Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
 • Hasło : Klucz WEP lub hasło WPA


Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
NOTE:Jeżeli podczas konfiguracji filtrowania urządzeń w punkcie dostępu wymagane jest podanie adresu IP lub MAC drukarki HP, przejdź do sekcji Jak wydrukować stronę konfiguracji sieci? .
Ważne : Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności .

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że posiadasz poniższe dane i spełnione są poniższe wymogi:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Dostęp do Internetu. Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową. Na czas instalacji należy umieścić urządzenie w pobliżu komputera.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji).
  • Uprawnienia administratora lub hasło.
 2. Upewnij się, że urządzenie, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Podłącz kabel USB do gniazda USB z tyłu urządzenia i do dowolnego gniazda USB w komputerze.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
NOTE:Dodatkowe informacje o sieci możesz uzyskać, drukując stronę konfiguracji sieci. Na stronie znajdują się informacje na temat adresu IP i adresu MAC drukarki, a także stanu drukarki w sieci.
W celu wydrukowania strony konfiguracji sieci należy wykonać poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia ( ) na panelu sterowania drukarki.
 2. Naciśnij klawisz strzałki ( ), aby wybrać polecenie Drukuj raport , a następnie naciśnij OK .
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo ( ), aby wybrać opcję Konfiguracja sieci , a następnie naciśnij OK . Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania połączenia bezprzewodowego między drukarką a siecią bezprzewodową. Drukarka pokazana na filmie to drukarka HP Officejet J4680. Wygląd drukarki może być inny, ale czynności są podobne.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Wykonaj następujące czynności, aby przyłączyć produkt do sieci bezprzewodowej WLAN 802.11.
 1. Naciśnij przycisk Setup (Ustawienia) ( ) na panelu sterowania produktu.
 2. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Wireless Menu (Połączenie bezprzewodowe), a następnie naciśnij przycisk OK .
 3. Naciskaj przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć opcję Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a następnie naciśnij przycisk OK .
  Kreator konfiguracji bezprzewodowej wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci.
 4. Naciśnij przyciski strzałek ( ), aby zaznaczyć nazwę sieci (SSID) sprawdzoną w poprzednim punkcie, a następnie naciśnij przycisk OK .
 5. Jeśli zostanie wyświetlone zapytanie, wprowadź klucz WPA lub WEP:
  1. Wpisz hasło, korzystając z klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania produktu.
   NOTE:Podczas wpisywania zwróć uwagę na wielkie i małe litery. W przypadku nieprawidłowego wpisywania wielkich i małych liter, połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane.
  2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK .
 6. Przed przejściem do następnego punktu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo połączony z siecią.
  NOTE:W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie połączenia sprawdź, czy nazwa sieci i klucz bezpieczeństwa są wpisane prawidłowo, a następnie wprowadź je ponownie, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Krok 3: Zdecyduj, czy zainstalować oprogramowanie z płyty CD czy pobrać je z Internetu

Płyta CD urządzenia nie jest konieczna do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu urządzenia można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
Płyta CDPobranie z Internetu
W przypadku nowego urządzenia:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD, mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
W przypadku starszego urządzenia:Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż urządzenie HP.Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie najlepszych wyników instalacji w przypadku starszych urządzeń. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż urządzenie HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia urządzenia na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać z witryny internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla urządzenia. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu produktu i płyty CD na rynek.

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie

Użyj jednego z poniższych sposobów, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na tej samej partycji dysku, co system operacyjny.
Ważne : Aby prawidłowo pobrać oprogramowanie i sterownik HP, drukarka HP musi być włączona i podłączona do komputera Mac za pomocą kabla USB lub poprzez sieć bądź na komputerze musi znajdować się istniejąca kolejka wydruku dla danej drukarki.
 1. Kliknij menu Apple ( ), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania . Usługa aktualizacji oprogramowania sprawdzi dostępność aktualizacji.
 2. W oknie aktualizacji oprogramowania wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować i kliknij Zainstaluj .
  NOTE: Dla optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki zaleca się zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje.
 3. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wprowadź nazwę konta administratora i hasło.
 4. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania (w razie konieczności) ponownie uruchom komputer.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Przejdź na stronę Sterowniki i programy HP do pobrania . W przypadku wyświetlenia monitu wpisz numer modelu drukarki, a następnie kliknij kolejno Przejdź i Sterowniki .
 4. Wybierz system operacyjny i kliknij Dalej .
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Sterownik .
 6. Kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane ), dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem dla komputera Macintosh do napędu CD komputera.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku z oprogramowaniem HP , wyświetloną pod ikoną dysku twardego komputera Macintosh.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Instalator HP .
  Zostanie otwarty program Instalator HP .
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz produkt HP i kliknij przycisk OK .
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Centrum drukowania bezprzewodowego HP
Odwiedź stronę internetową Centrum drukowania bezprzewodowego HP (w języku angielskim). Zawiera ona informacje na temat przygotowywania sieci bezprzewodowej, konfiguracji drukarki i ponownej konfiguracji systemu.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+