Jump to content

เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์หมึกดำหรือหมึกสี หรือพิมพ์หน้ากระดาษเปล่า

 • PrintPrint

ปัญหา

เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้ากระดาษว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับระบบปฏิบัติการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิก Start ( ) (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. คลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) หน้าต่าง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) จะเปิดขึ้นมา
  Figure 1: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 2: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 3: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 4: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 5: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 6: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 7: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดกล่องเครื่องมือสำหรับเครื่องพิมพ์ จากนั้นจัดเรียงตลับหมึกหากพบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ
NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิก Start ( ) (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับทำความสะอาดตลับหมึก
 1. คลิก Start ( ) (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 8: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 9: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 10: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 11: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 12: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 13: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิก Start ( ) (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. คลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) หน้าต่าง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) จะเปิดขึ้นมา
  Figure 14: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 15: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 16: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 17: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 18: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 19: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 20: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer ( ) (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับทำความสะอาดตลับหมึก
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 21: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 22: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 23: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 24: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 25: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 26: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer ( ) (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. คลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) หน้าต่าง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) จะเปิดขึ้นมา
  Figure 27: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 28: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 29: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 30: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 31: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 32: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 33: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer ( ) (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับทำความสะอาดตลับหมึก
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้ทดสอบ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อย ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในผลงานพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 34: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 35: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 36: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 37: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 38: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 39: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows ( ) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ( ) ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer ( ) (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ Print (พิมพ์)
 3. คลิกหรือกดเลือก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกหรือกดที่แท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ)
  กราฟิกจะปรากฏขึ้นมาเพื่อแจ้งระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณของเครื่องพิมพ์
  Figure 40: Estimated ink levels
  ภาพ: Estimated ink levels
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 41: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 42: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 43: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 44: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 45: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 46: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer ( ) (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกหากพบข้อบกพร่องในหน้าทดสอบ
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ HP Printer Assistant
 3. คลิกหรือกดเลือก Maintain Your Printer ( ) (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกหรือกดที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิกหรือกดเลือก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกหรือกดที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้ทดสอบ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อย ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในผลงานพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 47: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 48: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 49: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 50: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 51: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 52: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ( )
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer ( ) (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณจากซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกที่ไอคอน Finder ( ) จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD )
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิด HP Utility ได้จาก Dock ดู HP Utility จาก Dock โดยเลือกรายการดังกล่าวระหว่างติดตั้งหรือเพิ่มเองใน Dock หลังทำการติดตั้งแล้ว
 6. คลิกเลือกไอคอน Supplies Status (สถานะวัสดุ)
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก
 1. จากเดสก์ทอป คลิกที่ไอคอน Mac ที่มุมด้านซ้ายบนของหน้าจอ เลือก System Preferences (ค่าปรับตั้งระบบ) จากเมนูแสดงรายการ
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน)
  หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. เลือก Supply Levels (ระดับวัสดุพิมพ์)
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 53: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 54: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 55: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 56: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 57: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 58: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Finder ( ) จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD )
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 1. คลิกที่ไอคอน Mac ( ) ที่มุมด้านซ้ายของเดสก์ทอป เลือก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากเมนู
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน) หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. คลิกที่ Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) คลิกที่แท็บ Utility (ยูทิลิตี้) จากนั้นคลิกเลือก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์)
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิด HP Utility จากนั้นเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกหากพบข้อผิดพลาดในหน้าเอกสารที่จัดพิมพ์
 1. คลิกที่ไอคอน Finder ( ) จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD )
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิด HP Utility ได้จาก Dock ดู HP Utility จาก Dock โดยเลือกรายการดังกล่าวระหว่างติดตั้งหรือเพิ่มเองใน Dock หลังทำการติดตั้งแล้ว
 6. คลิก Clean Printheads (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นคลิก Clean (ทำความสะอาด)
 1. คลิกที่ไอคอน Mac ( ) ที่มุมด้านซ้ายของเดสก์ทอป เลือก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากเมนู
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน) หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. คลิกที่ Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) คลิกที่แท็บ Utility (ยูทิลิตี้) จากนั้นคลิกเลือก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์)
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิด HP Utility ได้จาก Dock ดู HP Utility จาก Dock โดยเลือกรายการดังกล่าวระหว่างติดตั้งหรือเพิ่มเองใน Dock หลังทำการติดตั้งแล้ว
 6. คลิก Clean Printheads (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นคลิก Clean (ทำความสะอาด)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้ทดสอบ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อย ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในผลงานพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

หากคุณมีปัญหาตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ อาจภายใต้การรับประกัน เพื่อตรวจสอบการรับประกันที่ของวัสดุสิ้นเปลืองหมึก ไป hp.com/go/learnaboutsupplies เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 59: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 60: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 61: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ( ) ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 62: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 63: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 64: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Finder ( ) จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD )
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 1. คลิกที่ไอคอน Mac ( ) ที่มุมด้านซ้ายของเดสก์ทอป เลือก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากเมนู
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน) หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. คลิกที่ Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) คลิกที่แท็บ Utility (ยูทิลิตี้) จากนั้นคลิกเลือก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์)
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และยังคงประสบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ
NOTE:เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วและยังพบปัยหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องเข้ารับบริการ
ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในประกันหรือไม่ หากต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบประกันเครื่อง กรุณาไปที่ HP’s Warranty Check Tool
 • หากเครื่องอยู่ในประกัน กรุณาติดต่อ HP
 • หากเครื่องไม่อยู่ในประกัน อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการจาก HP