Jump to content

เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์หมึกดำหรือหมึกสี หรือพิมพ์หน้ากระดาษเปล่า

 • PrintPrint

ปัญหา

เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้ากระดาษว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับระบบปฏิบัติการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิก Start () (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. คลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) หน้าต่าง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) จะเปิดขึ้นมา
  Figure 1: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 2: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 3: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 4: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 5: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 6: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 7: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดกล่องเครื่องมือสำหรับเครื่องพิมพ์ จากนั้นจัดเรียงตลับหมึกหากพบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ
NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิก Start () (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับทำความสะอาดตลับหมึก
 1. คลิก Start () (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 8: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 9: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 10: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 11: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 12: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 13: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิก Start () (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. คลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) หน้าต่าง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) จะเปิดขึ้นมา
  Figure 14: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 15: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 16: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 17: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 18: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 19: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 20: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer () (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับทำความสะอาดตลับหมึก
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 21: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 22: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 23: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 24: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 25: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 26: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer () (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. คลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) หน้าต่าง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) จะเปิดขึ้นมา
  Figure 27: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: หน้าต่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 28: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 29: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 30: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 31: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 32: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 33: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer () (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับทำความสะอาดตลับหมึก
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้ทดสอบ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อย ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในผลงานพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 34: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 35: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 36: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 37: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 38: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 39: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Windows () เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นคลิกเลือกโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ () ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer () (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ Print (พิมพ์)
 3. คลิกหรือกดเลือก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกหรือกดที่แท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ)
  กราฟิกจะปรากฏขึ้นมาเพื่อแจ้งระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณของเครื่องพิมพ์
  Figure 40: Estimated ink levels
  ภาพ: Estimated ink levels
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 41: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 42: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 43: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 44: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 45: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 46: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer () (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกหากพบข้อบกพร่องในหน้าทดสอบ
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. ดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ HP Printer Assistant
 3. คลิกหรือกดเลือก Maintain Your Printer () (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกหรือกดที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิกหรือกดเลือก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
 6. หลังจากเรียกใช้ชุดเครื่องมือแล้ว คลิกหรือกดที่ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ Second-level clean (การพิมพ์ระดับที่สอง)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้ทดสอบ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อย ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในผลงานพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 47: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 48: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 49: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 50: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 51: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 52: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกขวาหรือกดค้างที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อเปิดเมนู คลิกหรือกดเลือก Control Panel (แผงควบคุม) คลิกหรือกดเลือก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกหรือกดสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP แล้วคลิก HP Print Assistant เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP ()
 2. จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ คลิกเลือก Print (การพิมพ์)
 3. คลิก Maintain Your Printer () (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการอุปกรณ์)
 5. คลิก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 6. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณจากซอฟต์แวร์ HP ในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

NOTE:การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. คลิกที่ไอคอน Finder () จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD)
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิด HP Utility ได้จาก Dock ดู HP Utility จาก Dock โดยเลือกรายการดังกล่าวระหว่างติดตั้งหรือเพิ่มเองใน Dock หลังทำการติดตั้งแล้ว
 6. คลิกเลือกไอคอน Supplies Status (สถานะวัสดุ)
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก
 1. จากเดสก์ทอป คลิกที่ไอคอน Mac ที่มุมด้านซ้ายบนของหน้าจอ เลือก System Preferences (ค่าปรับตั้งระบบ) จากเมนูแสดงรายการ
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน)
  หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. เลือก Supply Levels (ระดับวัสดุพิมพ์)
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปในเอกสารชุดนี้
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่สอง: นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 53: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 54: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 55: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 56: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 57: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 58: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Finder () จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD)
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 1. คลิกที่ไอคอน Mac () ที่มุมด้านซ้ายของเดสก์ทอป เลือก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากเมนู
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน) หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. คลิกที่ Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) คลิกที่แท็บ Utility (ยูทิลิตี้) จากนั้นคลิกเลือก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์)
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิด HP Utility จากนั้นเรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดตลับหมึกหากพบข้อผิดพลาดในหน้าเอกสารที่จัดพิมพ์
 1. คลิกที่ไอคอน Finder () จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD)
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิด HP Utility ได้จาก Dock ดู HP Utility จาก Dock โดยเลือกรายการดังกล่าวระหว่างติดตั้งหรือเพิ่มเองใน Dock หลังทำการติดตั้งแล้ว
 6. คลิก Clean Printheads (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นคลิก Clean (ทำความสะอาด)
 1. คลิกที่ไอคอน Mac () ที่มุมด้านซ้ายของเดสก์ทอป เลือก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากเมนู
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน) หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. คลิกที่ Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) คลิกที่แท็บ Utility (ยูทิลิตี้) จากนั้นคลิกเลือก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์)
  NOTE:นอกจากนี้ยังสามารถเปิด HP Utility ได้จาก Dock ดู HP Utility จาก Dock โดยเลือกรายการดังกล่าวระหว่างติดตั้งหรือเพิ่มเองใน Dock หลังทำการติดตั้งแล้ว
 6. คลิก Clean Printheads (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นคลิก Clean (ทำความสะอาด)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้ทดสอบ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อย ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในผลงานพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออก

NOTE:การรับประกันสินค้าของ HP มีผลจนกว่าหมึกจะหมด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  Figure 59: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
  Figure 60: ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1 - ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2 - ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
  CAUTION:ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  Figure 61: ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  Figure 62: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  Figure 63: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  Figure 64: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

NOTE:ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. Letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษ
 1. คลิกที่ไอคอน Finder () จาก Dock หน้าต่าง Finder จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่ไดร์ฟที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้ (เช่น ไดร์ฟ Macintosh HD)
 3. คลิกเลือกไฟล์ Applications จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 4. คลิกที่โฟลเดอร์ HP หรือ Hewlett-Packard จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าต่างถัดไป
 5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility หน้าต่าง HP Utility จะเปิดขึ้นมา
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 1. คลิกที่ไอคอน Mac () ที่มุมด้านซ้ายของเดสก์ทอป เลือก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากเมนู
 2. คลิก Print & Fax (v10.6) (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (v10.7, v10.8) (พิมพ์และสแกน) หน้าต่าง Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) หรือ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) จะเปิดขึ้นมา
 3. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 4. คลิก Open Print Queue (เปิดคิวพิมพ์)
 5. คลิกที่ Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) คลิกที่แท็บ Utility (ยูทิลิตี้) จากนั้นคลิกเลือก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์)
 6. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 7. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุข้างต้น และยังพบปัญหา ให้ไปที่หัวข้อการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และยังคงประสบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ
NOTE:เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง
การติดต่อกับ HP เพื่อขอรับบริการในทุกประเภท/พื้นที่ยกเว้นเอเชียแปซิฟิค
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วและยังพบปัยหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องเข้ารับบริการ
ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในประกันหรือไม่ หากต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบประกันเครื่อง กรุณาไปที่ HP’s Warranty Check Tool
 • หากเครื่องอยู่ในประกัน ให้ติดต่อ HP เพื่อขอรับบริการ
 • หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในประกัน ให้ติดต่อ HP เพื่อค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใช้หรือเพื่อตั้งค่าการขอรับบริการ (อาจมีค่าใช้จ่าย)

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+