Jump to content

Wyświetlany jest komunikat „Skaner niedostępny" lub „Wystąpił błąd podczas skanowania" dla drukarek serii HP Deskjet 1510, Deskjet 2540, Deskjet Ink Advantage 1510 i Deskjet Ink Advantage 2545

 • PrintPrint

Problem

Podczas próby skanowania na komputerze pojawia się komunikat o błędzie „Skaner niedostępny” lub „Wystąpił błąd podczas skanowania”, a skanowanie kończy się niepowodzeniem.
Kliknij znak plus () obok nazwy posiadanego systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problemy z połączeniem podczas skanowania z użyciem komputera z systemem operacyjnym Windows XP.
NOTE:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Rozwiązanie 1: Pobierz i uruchom narzędzie, które automatycznie rozwiąże problemy

Użyj narzędzia HP Print and Scan Doctor do sprawdzenia połączenia między drukarką i komputerem oraz rozwiązania problemów ze skanowaniem.

Krok 1: Pobierz narzędzie

Aplikacja HP Print and Scan Doctor działa w przypadku większości drukarek HP, jest dostępna w większości języków i działa tylko w systemach operacyjnych Windows. Pobierz bezpłatnie oprogramowanie drukarki z witryny HP.
 1. Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajduje się zapisany plik oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Krok 2: Uruchom narzędzie

Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić narzędzie na komputerze.
Film wideo przedstawiający uruchamianie narzędzia
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji oprogramowania HP Print and Scan Doctor.
.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie aplikacji Print and Scan Doctor wybierz urządzenie HP.
  Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Aplikacja Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku problemów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
 4. W zależności od problemu kliknij Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie, aby rozpocząć diagnozowanie przyczyny problemu.

Krok 3: Rozwiąż problemy ze skanowaniem

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ewentualne problemy związane z uruchamianiem zautomatyzowanego narzędzia.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki (), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X (), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po naprawieniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij opcję Skanowanie testowe lub Pomiń.
  • Jeśli wybierzesz Skanowanie testowe, narzędzie Print and Scan Doctor uruchomi program do skanowania firmy HP, aby wykonać tę operację. Postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie, aby wykonać test.
  • Jeżeli wybierzesz opcję Pomiń, a wszystkie problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Wyjście, aby zamknąć narzędzie.
  • Jeżeli klikniesz opcję Pomiń, a problemy ze skanowaniem będą się utrzymywać, kliknij opcję Wsparcie i rozwiązywanie problemów, aby uzyskać pomoc dla konkretnego modelu skanera lub kliknij opcję Forum wsparcia HP, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników urządzeń HP.

Krok 4: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Upewnij się że oprogramowanie HP zostało zainstalowane i zresetuj urządzenia

Aby upewnić się, że oprogramowanie HP zostało zainstalowane, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Sprawdź, czy oprogramowanie HP zostało zainstalowane

  Jeśli oprogramowanie HP zostało zainstalowane, ikona drukarki () jest wyświetlana na pulpicie systemu Windows.
  Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start (), Wszystkie programy, a następnie folder HP.
  Jeśli oprogramowanie HP zostało zainstalowane, nazwa drukarki zostanie wyświetlona na liście folderów.

Krok 2: Uruchom ponownie komputer i drukarkę

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić komputer i drukarkę.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start (), polecenie Zamknij, na liście rozwijanej wybierz polecenie Zamknij system, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
  NOTE:Jeśli drukarka nie wyłącza się, odłącz przewód zasilający z tyłu drukarki. Zaczekaj, aż drukarka całkowicie się wyłączy.
 3. Włącz komputer.
 4. Podłącz ponownie przewód zasilający do drukarki, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.

Krok 3: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź łączność

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB z drukarki do komputera.
NOTE:Firma HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów. Jeśli kabel USB jest dłuższy niż 3 metry, należy zastąpić go kablem o dopuszczalnej długości. Drukarki HP obsługują porty USB 2.0. Jeżeli drukarka została podłączona do portu USB 3.0 komputera, spróbuj podłączyć kabel do portu USB 2.0.

Krok 1: Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki.
 1. Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
  Po podłączeniu drukarki do komputera ikona na wtyczce kabla USB () jest skierowana w górę.
  Figure 1: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki
  Ilustracja: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
 2. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
  Figure 2: Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do komputera.
  Ilustracja: Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
 3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Przetestuj połączenie USB

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB.
Aby sprawdzić połączenie USB, wybierz opcję dla typu posiadanego połączenia USB:
  1. Podłącz kabel USB do innego dostępnego portu USB. Na przykład, jeśli kabel USB jest podłączony z przodu komputera, podłącz go do portu USB z tyłu komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
   NOTE:Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Użyj innego kabla USB

Wykonaj poniższe czynności, aby użyć innego kabla USB.
 1. Użyj innego kabla USB.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera

Wykonaj poniższe czynności, aby odłączyć dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera.
Jeśli podłączono kilka urządzeń do portów USB, komputer może mieć niewystarczające zasilanie portu USB i nie rozpoznać urządzeń USB.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  NOTE:Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Sprawdź dostępność krytycznych aktualizacji, poprawek i oprogramowania sprzętowego

Jeśli podczas pierwszej instalacji oprogramowania drukarki nie zainstalowano oprogramowania do aktualizacji HP Update, mogły nie zostać pobrane ważne aktualizacje aplikacji i oprogramowania układowego. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Jeśli pojawi się okno powitania na stronie pomocy technicznej HP, wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Wykonaj.
   Konieczne może okazać się wybranie numeru modelu drukarki z listy podobnych pozycji.
 3. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetlona zostanie lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 4. Wybierz zainstalowany system operacyjny i kliknij przycisk Dalej.
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Oprogramowanie sprzętowe, Aktualizacja, Poprawka lub Oprogramowanie, jeżeli któryś z tych elementów jest dostępny.
 6. Jeżeli dla któregoś z elementów widnieje adnotacja Krytyczna, kliknij Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 8. Powtórz próbę skanowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Odinstaluj oprogramowanie, uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie

Wykonaj następujące czynności, aby odinstalować oprogramowanie: uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie.

Krok 1: Odłącz kabel USB

Odłącz kabel USB od drukarki.
Figure 3: Odłącz kabel USB od drukarki
Ilustracja: Odłącz kabel USB od drukarki.

Krok 2: Odinstaluj oprogramowanie

Aby odinstalować oprogramowanie, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start () i kliknij opcję Wszystkie programy. Zostanie wyświetlona lista programów zainstalowanych na komputerze.
 2. Kliknij folder HP, a następnie folder z nazwą i numerem modelu swojej drukarki HP.
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie zostanie odinstalowane.

Krok 3: Usuń tymczasowe pliki i foldery za pomocą usługi Oczyszczanie dysku

Wykonaj poniższe czynności w celu usunięcia tymczasowych plików i folderów z użyciem usługi Oczyszczanie dysku.
Film wideo przedstawiający sposób korzystania z usługi Oczyszczanie dysku
Poniższy film przedstawia usuwanie tymczasowe plików i folderów za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows XP. Klip ten został nagrany bez dźwięku.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj , aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij przycisk Start (), kliknij Wszystkie programy, a następnie Akcesoria.
 2. Kliknij Narzędzia systemowe, a następnie Oczyszczanie dysku. Narzędzie Oczyszczanie dysku sprawdzi dysk twardy i wyświetli raport z listą opcji wraz z polami wyboru.
 3. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby usunąć zbędne elementy. Narzędzie Oczyszczanie dysku zwalnia miejsce na dysku twardym komputera, wykonując następujące czynności:
  • Usuwanie tymczasowych plików internetowych
  • Usuwanie pobranych plików programów
  • Opróżnianie kosza
  • Usuwanie plików z folderu tymczasowego
  • Usuwanie plików utworzonych przez inne narzędzia Windows
  • Usuwanie opcjonalnych, nieużywanych komponentów systemu Windows
 4. Po zaznaczeniu elementów przeznaczonych do usunięcia kliknij OK.

Krok 4: Ponownie uruchom komputer

Wykonaj poniższe czynności w celu ponownego uruchomienia komputera.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie Zamknij system (). Otworzy się okno Wyłącz komputer.
 2. Wybierz polecenie Uruchom ponownie (), a następnie kliknij OK.

Krok 5: Wyłącz programy działające w tle

Wykonaj podane czynności, aby wyłączyć programy działające w tle.
Film wideo przedstawiający czynności, które należy wykonać, aby wyłączyć programy działające w tle
Następujący film przedstawia sposób wyłączania programów, które działają w tle w systemie Windows XP.
Jeżeli masz problemy z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
W momencie włączenia komputera w tle automatycznie uruchamiana jest grupa aplikacji nazywanych programami rezydentnymi. Programy te uruchamiają niektóre z narzędzi komputera, takie jak oprogramowanie antywirusowe, które nie są wymagane do działania komputera. Czasami programy rezydentne mogą uniemożliwiać załadowanie oprogramowania urządzenia i jego prawidłową instalację.
Wykonaj poniższą procedurę, aby użyć narzędzia MSCONFIG i zapobiec uruchamianiu programów TSR.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie Uruchom. Pojawi się okno dialogowe Uruchom.
 2. W polu tekstowym Otwórz: wpisz MSCONFIG, a następnie kliknij OK. Pojawia się okno narzędzia MSCONFIG.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Kliknij opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Jeśli zaznaczona jest opcja Załaduj elementy startowe, odznacz ją.
 6. Kliknij kartę Usługi i zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi Microsoft.
 7. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 8. Kliknij Zastosuj, a następnie Zamknij.
 9. Jeśli podczas wprowadzania zmian pojawi się komunikat „Odmowa dostępu”, kliknij OK. Komunikat nie zapobiegnie wprowadzeniu zmian.
 10. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  Komunikat 'Narzędzie konfiguracji systemu zostało użyte do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows' pojawi się na pulpicie Windows.
 11. Zaznacz opcję Nie pokazuj tego komunikatu ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 6: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych kroków zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki i sterowniki, korzystając z jednej z następujących metod:
 • Pobierz z Internetu: Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
  Ważne: Aby włączyć pełną funkcję skanowania, należy wybrać opcję Pełny sterownik na stronie Sterowniki i pobieranie.
 • Płyta CD z oprogramowaniem: Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką HP do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 7: Ponownie włącz programy i usługi startowe

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić programy lub usługi uruchamiane podczas rozruchu.
 1. Kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie Uruchom. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uruchom.
 2. W polu tekstowym Otwórz: wpisz msconfig, a następnie kliknij OK. Zostanie otwarte okno MSCONFIG Utility.
 3. W oknie Konfiguracja systemu przejdź do karty Uruchamianie, a następnie zaznacz każdy program, który powinien być uruchamiany podczas rozruchu komputera. Jeżeli dany program nie powinien być uruchamiany podczas rozruchu komputera, pozostaw jego pole wyboru puste.
  CAUTION:Nie wyłączaj żadnych usług firmy Microsoft.
 4. Jeżeli grupa programów i usług startowych nie wymaga wprowadzania żadnych zmian, przejdź do karty Ogólne, a następnie zaznacz opcję Uruchamianie normalne.
 5. Kliknij kartę Usługi, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 6. Kliknij polecenie Włącz wszystko.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 8. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problemy z połączeniem podczas skanowania z użyciem komputera z systemem operacyjnym Windows Vista.
NOTE:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Rozwiązanie 1: Pobierz zautomatyzowane narzędzie, aby rozwiązać problem ze skanowaniem

Użyj narzędzia HP Print and Scan Doctor do sprawdzenia połączenia między drukarką i komputerem oraz rozwiązania problemów ze skanowaniem.

Krok 1: Pobierz narzędzie

Aplikacja HP Print and Scan Doctor działa w przypadku większości drukarek HP, jest dostępna w większości języków i działa tylko w systemach operacyjnych Windows. Pobierz bezpłatnie oprogramowanie drukarki z witryny HP.
 1. Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajduje się zapisany plik oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Krok 2: Uruchom narzędzie

Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić narzędzie na komputerze.
Film wideo przedstawiający uruchamianie narzędzia
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji oprogramowania HP Print and Scan Doctor.
.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie aplikacji Print and Scan Doctor wybierz urządzenie HP.
  Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Aplikacja Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku problemów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
 4. W zależności od problemu kliknij Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie, aby rozpocząć diagnozowanie przyczyny problemu.

Krok 3: Rozwiąż problemy ze skanowaniem

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ewentualne problemy związane z uruchamianiem zautomatyzowanego narzędzia.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki (), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X (), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po naprawieniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij opcję Skanowanie testowe lub Pomiń.
  • Jeśli wybierzesz Skanowanie testowe, narzędzie Print and Scan Doctor uruchomi program do skanowania firmy HP, aby wykonać tę operację. Postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie, aby wykonać test.
  • Jeżeli wybierzesz opcję Pomiń, a wszystkie problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Wyjście, aby zamknąć narzędzie.
  • Jeżeli klikniesz opcję Pomiń, a problemy ze skanowaniem będą się utrzymywać, kliknij opcję Wsparcie i rozwiązywanie problemów, aby uzyskać pomoc dla konkretnego modelu skanera lub kliknij opcję Forum wsparcia HP, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników urządzeń HP.

Krok 4: Ponów próbę skanowania

Spróbuj ponownie zeskanować dokument.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Upewnij się że oprogramowanie HP zostało zainstalowane i zresetuj urządzenia

Aby upewnić się, że oprogramowanie HP zostało zainstalowane, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Sprawdź, czy oprogramowanie HP zostało zainstalowane

  Jeśli oprogramowanie HP zostało zainstalowane, ikona drukarki () jest wyświetlana na pulpicie systemu Windows.
  Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno ikonę Windows (), Programy, a następnie folder HP.
  Jeśli oprogramowanie HP zostało zainstalowane, nazwa drukarki zostanie wyświetlona na liście folderów.

Krok 2: Uruchom ponownie komputer i drukarkę

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić komputer i drukarkę.
Ważne: Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
  NOTE:Jeśli drukarka nie wyłącza się, odłącz przewód zasilający z tyłu drukarki. Zaczekaj, aż drukarka całkowicie się wyłączy.
 3. Włącz komputer.
 4. Podłącz ponownie przewód zasilający do drukarki, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.

Krok 3: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź łączność

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB z drukarki do komputera.
NOTE:Firma HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów. Jeśli kabel USB jest dłuższy niż 3 metry, należy zastąpić go kablem o dopuszczalnej długości. Drukarki HP obsługują porty USB 2.0. Jeżeli drukarka została podłączona do portu USB 3.0 komputera, spróbuj podłączyć kabel do portu USB 2.0.

Krok 1: Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki.
 1. Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
  Po podłączeniu drukarki do komputera ikona na wtyczce kabla USB () jest skierowana w górę.
  Figure 4: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki
  Ilustracja: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
 2. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
  Figure 5: Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do komputera.
  Ilustracja: Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
 3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Przetestuj połączenie USB

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB.
Aby sprawdzić połączenie USB, wybierz opcję dla typu posiadanego połączenia USB:
  1. Podłącz kabel USB do innego dostępnego portu USB. Na przykład, jeśli kabel USB jest podłączony z przodu komputera, podłącz go do portu USB z tyłu komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
   NOTE:Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Użyj innego kabla USB

Wykonaj poniższe czynności, aby użyć innego kabla USB.
 1. Użyj innego kabla USB.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera

Wykonaj poniższe czynności, aby odłączyć dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera.
Jeśli podłączono kilka urządzeń do portów USB, komputer może mieć niewystarczające zasilanie portu USB i nie rozpoznać urządzeń USB.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  NOTE:Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Sprawdź dostępność krytycznych aktualizacji, poprawek i oprogramowania sprzętowego

Jeśli podczas pierwszej instalacji oprogramowania drukarki nie zainstalowano oprogramowania do aktualizacji HP Update, mogły nie zostać pobrane ważne aktualizacje aplikacji i oprogramowania układowego. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Jeśli pojawi się okno powitania na stronie pomocy technicznej HP, wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Wykonaj.
   Konieczne może okazać się wybranie numeru modelu drukarki z listy podobnych pozycji.
 3. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetlona zostanie lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 4. Wybierz zainstalowany system operacyjny i kliknij przycisk Dalej.
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Oprogramowanie sprzętowe, Aktualizacja, Poprawka lub Oprogramowanie, jeżeli któryś z tych elementów jest dostępny.
 6. Jeżeli dla któregoś z elementów widnieje adnotacja Krytyczna, kliknij Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 8. Powtórz próbę skanowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Odinstaluj oprogramowanie, uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie

Wykonaj następujące czynności, aby odinstalować oprogramowanie: uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie.

Krok 1: Odłącz kabel USB

Odłącz kabel USB od drukarki.
Figure 6: Odłącz kabel USB od drukarki
Ilustracja: Odłącz kabel USB od drukarki.

Krok 2: Odinstaluj oprogramowanie

Aby odinstalować oprogramowanie, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij polecenie Programy. Zostanie wyświetlona lista programów zainstalowanych na komputerze.
 2. Kliknij folder HP, a następnie folder z nazwą i numerem modelu swojej drukarki.
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie zostanie odinstalowane.

Krok 3: Usuń zbędne pliki i foldery za pomocą usługi Oczyszczanie dysku

Wykonaj poniższe czynności w celu usunięcia zbędnych plików i folderów za pomocą usługi Oczyszczanie dysku.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno ikonę Windows (), Programy, a następnie Akcesoria.
 2. Kliknij Narzędzia systemowe, a następnie Oczyszczanie dysku. Narzędzie Oczyszczanie dysku sprawdzi dysk twardy i wyświetli raport z listą opcji wraz z polami wyboru.
 3. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby usunąć zbędne elementy. Narzędzie Oczyszczanie dysku zwalnia miejsce na dysku twardym komputera, wykonując następujące czynności:
  • Usuwanie tymczasowych plików internetowych
  • Usuwanie pobranych plików programów
  • Opróżnianie kosza
  • Usuwanie plików z folderu tymczasowego
  • Usuwanie plików utworzonych przez inne narzędzia Windows
  • Usuwanie opcjonalnych, nieużywanych komponentów systemu Windows
 4. Po zaznaczeniu elementów przeznaczonych do usunięcia kliknij OK.

Krok 4: Ponownie uruchom drukarkę

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie uruchomić drukarkę.
Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), przycisk strzałki w prawo (), a następnie Uruchom ponownie.

Krok 5: Wyłącz programy działające w tle

Wykonaj podane czynności, aby wyłączyć programy działające w tle.
Po włączeniu komputera automatycznie ładowana jest grupa programów rezydentnych TSR (Terminate and Stay Resident). Programy te uruchamiają narzędzia komputera, takie jak oprogramowanie antywirusowe, ale nie są niezbędne do funkcjonowania komputera. Czasami programy TSR uniemożliwiają załadowanie oprogramowania produktu i wtedy oprogramowanie nie zostanie prawidłowo zainstalowane. W systemie Microsoft Windows Vista uruchamianie programów i usług TSR można wyłączyć za pomocą narzędzia MSCONFIG.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows ().
 2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Narzędzie konfiguracji systemu.
  W przypadku pojawienia się okna Kontrola konta użytkownika z komunikatem „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować”, kliknij Kontynuuj, aby zamknąć to okno.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz opcję Uruchamianie selektywne.
 4. Jeżeli zaznaczona jest opcja Załaduj elementy startowe, kliknij ją, aby usunąć zaznaczenie.
 5. Kliknij kartę Usługi i zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 6. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 7. Kliknij Zastosuj, a następnie Zamknij.
  NOTE:Jeżeli po wprowadzeniu zmian zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”, kliknij przycisk OK i kontynuuj procedurę. Komunikat ten nie uniemożliwia wprowadzenia zmian.
 8. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby zastosować zmiany w komputerze w trakcie następnego uruchomienia.
  NOTE:Po ponownym uruchomieniu komputera i wyświetleniu ekranu pulpitu może być wyświetlany komunikat „Narzędzie konfiguracji systemu zostało użyte do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows”. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu w przyszłości, zaznacz opcję Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.

Krok 6: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych kroków zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki i sterowniki, korzystając z jednej z następujących metod:
 • Pobierz z Internetu: Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
  Ważne: Aby włączyć pełną funkcję skanowania, należy wybrać opcję Pełny sterownik na stronie Sterowniki i pobieranie.
 • Płyta CD z oprogramowaniem: Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką HP do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 7: Ponownie włącz programy i usługi startowe

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić programy lub usługi uruchamiane podczas rozruchu.
 1. Kliknij znajdującą się na pasku zadań ikonę Windows ().
 2. W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst msconfig, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Zostanie otwarte okno Narzędzie konfiguracji systemu.
  Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika z komunikatem „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować” kliknij przycisk Kontynuuj, aby zamknąć okno.
 3. W oknie Konfiguracja systemu przejdź do karty Uruchamianie, a następnie zaznacz każdy program, który powinien być uruchamiany podczas rozruchu komputera. Jeżeli dany program nie powinien być uruchamiany podczas rozruchu komputera, pozostaw jego pole wyboru puste.
  CAUTION:Nie wyłączaj żadnych usług firmy Microsoft.
 4. Jeżeli grupa programów i usług startowych nie wymaga wprowadzania żadnych zmian, przejdź do karty Ogólne, a następnie zaznacz opcję Uruchamianie normalne.
 5. Kliknij kartę Usługi i zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 6. Kliknij polecenie Włącz wszystko.
 7. Kliknij Zastosuj, a następnie Zamknij.
  NOTE:Jeżeli po wprowadzeniu zmian zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”, kliknij przycisk OK i kontynuuj procedurę. Komunikat ten nie uniemożliwia wprowadzenia zmian.
 8. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie i zastosować zmiany.
  NOTE:Po ponownym uruchomieniu komputera i wyświetleniu ekranu pulpitu może być wyświetlany komunikat „Narzędzie konfiguracji systemu zostało użyte do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows”. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu w przyszłości, zaznacz opcję Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problemy z połączeniem podczas skanowania z użyciem komputera z systemem operacyjnym Windows 7.
NOTE:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Rozwiązanie 1: Pobierz zautomatyzowane narzędzie, aby rozwiązać problem ze skanowaniem

Użyj narzędzia HP Print and Scan Doctor do sprawdzenia połączenia między drukarką i komputerem oraz rozwiązania problemów ze skanowaniem.

Krok 1: Pobierz narzędzie

Aplikacja HP Print and Scan Doctor działa w przypadku większości drukarek HP, jest dostępna w większości języków i działa tylko w systemach operacyjnych Windows. Pobierz bezpłatnie oprogramowanie drukarki z witryny HP.
 1. Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajduje się zapisany plik oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Krok 2: Uruchom narzędzie

Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić narzędzie na komputerze.
Film wideo przedstawiający uruchamianie narzędzia
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji oprogramowania HP Print and Scan Doctor.
.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie aplikacji Print and Scan Doctor wybierz urządzenie HP.
  Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Aplikacja Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku problemów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
 4. W zależności od problemu kliknij Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie, aby rozpocząć diagnozowanie przyczyny problemu.

Krok 3: Rozwiąż problemy ze skanowaniem

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ewentualne problemy związane z uruchamianiem zautomatyzowanego narzędzia.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki (), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X (), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po naprawieniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij opcję Skanowanie testowe lub Pomiń.
  • Jeśli wybierzesz Skanowanie testowe, narzędzie Print and Scan Doctor uruchomi program do skanowania firmy HP, aby wykonać tę operację. Postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie, aby wykonać test.
  • Jeżeli wybierzesz opcję Pomiń, a wszystkie problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Wyjście, aby zamknąć narzędzie.
  • Jeżeli klikniesz opcję Pomiń, a problemy ze skanowaniem będą się utrzymywać, kliknij opcję Wsparcie i rozwiązywanie problemów, aby uzyskać pomoc dla konkretnego modelu skanera lub kliknij opcję Forum wsparcia HP, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników urządzeń HP.

Krok 4: Ponów próbę skanowania

Spróbuj ponownie zeskanować dokument.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Upewnij się że oprogramowanie HP zostało zainstalowane i zresetuj urządzenia

Aby upewnić się, że oprogramowanie HP zostało zainstalowane, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Sprawdź, czy oprogramowanie HP zostało zainstalowane

  Jeśli oprogramowanie HP zostało zainstalowane, ikona drukarki () jest wyświetlana na pulpicie systemu Windows.
  Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie folder HP.
  Jeśli oprogramowanie HP zostało zainstalowane, nazwa drukarki zostanie wyświetlona na liście folderów.

Krok 2: Uruchom ponownie komputer i drukarkę

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić komputer i drukarkę.
Ważne: Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
  NOTE:Jeśli drukarka nie wyłącza się, odłącz przewód zasilający z tyłu drukarki. Zaczekaj, aż drukarka całkowicie się wyłączy.
 3. Włącz komputer.
 4. Podłącz ponownie przewód zasilający do drukarki, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.

Krok 3: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź łączność

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB z drukarki do komputera.
NOTE:Firma HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów. Jeśli kabel USB jest dłuższy niż 3 metry, należy zastąpić go kablem o dopuszczalnej długości. Drukarki HP obsługują porty USB 2.0. Jeżeli drukarka została podłączona do portu USB 3.0 komputera, spróbuj podłączyć kabel do portu USB 2.0.

Krok 1: Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki.
 1. Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
  Po podłączeniu drukarki do komputera ikona na wtyczce kabla USB () jest skierowana w górę.
  Figure 7: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki
  Ilustracja: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
 2. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
  Figure 8: Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do komputera.
  Ilustracja: Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
 3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Przetestuj połączenie USB

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB.
Aby sprawdzić połączenie USB, wybierz opcję dla typu posiadanego połączenia USB:
  1. Podłącz kabel USB do innego dostępnego portu USB. Na przykład, jeśli kabel USB jest podłączony z przodu komputera, podłącz go do portu USB z tyłu komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
   NOTE:Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Użyj innego kabla USB

Wykonaj poniższe czynności, aby użyć innego kabla USB.
 1. Użyj innego kabla USB.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera

Wykonaj poniższe czynności, aby odłączyć dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera.
Jeśli podłączono kilka urządzeń do portów USB, komputer może mieć niewystarczające zasilanie portu USB i nie rozpoznać urządzeń USB.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  NOTE:Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Sprawdź dostępność krytycznych aktualizacji, poprawek i oprogramowania sprzętowego

Jeśli podczas pierwszej instalacji oprogramowania drukarki nie zainstalowano oprogramowania do aktualizacji HP Update, mogły nie zostać pobrane ważne aktualizacje aplikacji i oprogramowania układowego. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Jeśli pojawi się okno powitania na stronie pomocy technicznej HP, wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Wykonaj.
   Konieczne może okazać się wybranie numeru modelu drukarki z listy podobnych pozycji.
 3. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetlona zostanie lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 4. Wybierz zainstalowany system operacyjny i kliknij przycisk Dalej.
 5. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Oprogramowanie sprzętowe, Aktualizacja, Poprawka lub Oprogramowanie, jeżeli któryś z tych elementów jest dostępny.
 6. Jeżeli dla któregoś z elementów widnieje adnotacja Krytyczna, kliknij Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 7. Otwórz folder, w którym znajdują się zapisane pliki oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 8. Powtórz próbę skanowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Odinstaluj oprogramowanie, uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie

Wykonaj następujące czynności, aby odinstalować oprogramowanie: uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie.

Krok 1: Odłącz kabel USB

Odłącz kabel USB od drukarki.
Figure 9: Odłącz kabel USB od drukarki
Ilustracja: Odłącz kabel USB od drukarki.

Krok 2: Odinstaluj oprogramowanie

Aby odinstalować oprogramowanie, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy. Zostanie wyświetlona lista programów zainstalowanych na komputerze.
 2. Kliknij folder HP, a następnie folder z nazwą i numerem modelu swojej drukarki.
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie zostanie odinstalowane.

Krok 3: Usuń zbędne pliki i foldery za pomocą usługi Oczyszczanie dysku

Wykonaj poniższe czynności w celu usunięcia zbędnych plików i folderów za pomocą usługi Oczyszczanie dysku.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno ikonę Windows (), Wszystkie programy, a następnie Akcesoria.
 2. Kliknij Narzędzia systemowe, a następnie Oczyszczanie dysku. Narzędzie Oczyszczanie dysku sprawdzi dysk twardy i wyświetli raport z listą opcji wraz z polami wyboru.
 3. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby usunąć zbędne elementy. Narzędzie Oczyszczanie dysku zwalnia miejsce na dysku twardym komputera, wykonując następujące czynności:
  • Usuwanie tymczasowych plików internetowych
  • Usuwanie pobranych plików programów
  • Opróżnianie kosza
  • Usuwanie plików z folderu tymczasowego
  • Usuwanie plików utworzonych przez inne narzędzia Windows
  • Usuwanie opcjonalnych, nieużywanych komponentów systemu Windows
 4. Po zaznaczeniu elementów przeznaczonych do usunięcia kliknij OK.

Krok 4: Ponownie uruchom komputer

Wykonaj poniższe czynności w celu ponownego uruchomienia komputera.
Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), przycisk strzałki w prawo (), a następnie Uruchom ponownie.

Krok 5: Wyłącz programy działające w tle

Wykonaj podane czynności, aby wyłączyć programy działające w tle.
Po włączeniu komputera automatycznie ładowana jest grupa programów rezydentnych TSR (Terminate and Stay Resident). Programy te uruchamiają narzędzia komputera, takie jak oprogramowanie antywirusowe, ale nie są niezbędne do funkcjonowania komputera. Czasami programy TSR uniemożliwiają załadowanie oprogramowania produktu i wtedy oprogramowanie nie zostanie prawidłowo zainstalowane. W systemie Microsoft Windows Vista uruchamianie programów i usług TSR można wyłączyć za pomocą narzędzia MSCONFIG.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows ().
 2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Narzędzie konfiguracji systemu.
  W przypadku pojawienia się okna Kontrola konta użytkownika z komunikatem „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować”, kliknij Kontynuuj, aby zamknąć to okno.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz opcję Uruchamianie selektywne.
 4. Jeżeli zaznaczona jest opcja Załaduj elementy startowe, kliknij ją, aby usunąć zaznaczenie.
 5. Kliknij kartę Usługi i zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 6. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 7. Kliknij Zastosuj, a następnie Zamknij.
  NOTE:Jeżeli po wprowadzeniu zmian zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”, kliknij przycisk OK i kontynuuj procedurę. Komunikat ten nie uniemożliwia wprowadzenia zmian.
 8. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby zastosować zmiany w komputerze w trakcie następnego uruchomienia.
  NOTE:Po ponownym uruchomieniu komputera i wyświetleniu ekranu pulpitu może być wyświetlany komunikat „Narzędzie konfiguracji systemu zostało użyte do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows”. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu w przyszłości, zaznacz opcję Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.

Krok 6: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych kroków zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki i sterowniki, korzystając z jednej z następujących metod:
 • Pobierz z Internetu: Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
 • Płyta CD z oprogramowaniem: Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 7: Ponownie włącz programy i usługi startowe

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić programy lub usługi uruchamiane podczas rozruchu.
 1. Kliknij znajdującą się na pasku zadań ikonę Windows ().
 2. W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst msconfig, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Zostanie otwarte okno Narzędzie konfiguracji systemu.
  Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika z komunikatem „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować” kliknij przycisk Kontynuuj, aby zamknąć okno.
 3. W oknie Konfiguracja systemu przejdź do karty Uruchamianie, a następnie zaznacz każdy program, który powinien być uruchamiany podczas rozruchu komputera. Jeżeli dany program nie powinien być uruchamiany podczas rozruchu komputera, pozostaw jego pole wyboru puste.
  CAUTION:Nie wyłączaj żadnych usług firmy Microsoft.
 4. Jeżeli grupa programów i usług startowych nie wymaga wprowadzania żadnych zmian, przejdź do karty Ogólne, a następnie zaznacz opcję Uruchamianie normalne.
 5. Kliknij kartę Usługi i zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 6. Kliknij polecenie Włącz wszystko.
 7. Kliknij Zastosuj, a następnie Zamknij.
  NOTE:Jeżeli po wprowadzeniu zmian zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”, kliknij przycisk OK i kontynuuj procedurę. Komunikat ten nie uniemożliwia wprowadzenia zmian.
 8. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie i zastosować zmiany.
  NOTE:Po ponownym uruchomieniu komputera i wyświetleniu ekranu pulpitu może być wyświetlany komunikat „Narzędzie konfiguracji systemu zostało użyte do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows”. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu w przyszłości, zaznacz opcję Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problemy z połączeniem podczas skanowania z użyciem komputera z systemem operacyjnym Windows 8.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.
NOTE:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Rozwiązanie 1: Pobierz i uruchom narzędzie, które automatycznie rozwiąże problemy

Użyj automatycznego narzędzia do sprawdzenia połączenia między drukarką i komputerem oraz rozwiązania problemów ze skanowaniem.

Krok 1: Pobierz narzędzie

Aplikacja HP Print and Scan Doctor działa w przypadku większości drukarek HP, jest dostępna w większości języków i działa tylko w systemach operacyjnych Windows. Pobierz bezpłatnie oprogramowanie drukarki z witryny HP.
 1. Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
 2. Otwórz folder, w którym znajduje się zapisany plik oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Krok 2: Uruchom narzędzie

Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić narzędzie na komputerze.
Film wideo przedstawiający uruchamianie narzędzia
Poniższy film przedstawia sposób pobierania i instalacji oprogramowania HP Print and Scan Doctor.
.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
 2. Z kolumny Produkt w oknie aplikacji Print and Scan Doctor wybierz urządzenie HP.
  Jeżeli urządzenia nie ma na liście, wyłącz je i włącz ponownie, a następnie kliknij polecenie Spróbuj ponownie.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Aplikacja Print and Scan Doctor sprawdzi stan łączności urządzenia, a w przypadku problemów z łącznością wyświetli opcje pomocy.
 4. W zależności od problemu kliknij Napraw drukowanie lub Napraw skanowanie, aby rozpocząć diagnozowanie przyczyny problemu.

Krok 3: Rozwiąż problemy ze skanowaniem

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ewentualne problemy związane z uruchamianiem zautomatyzowanego narzędzia.
 1. Przejrzyj listę wyników na ekranie wyników narzędzia Print and Scan Doctor.
  • Jeśli wyświetlone zostaną żółte wykrzykniki (), test nie powiódł się i wymagana była interwencja użytkownika, ale krok ten został pominięty.
  • Jeśli wyświetlony zostanie czerwony znak X (), wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.
 2. Po naprawieniu wszystkich zdiagnozowanych problemów kliknij opcję Skanowanie testowe lub Pomiń.
  • Jeśli wybierzesz Skanowanie testowe, narzędzie Print and Scan Doctor uruchomi program do skanowania firmy HP, aby wykonać tę operację. Postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie, aby wykonać test.
  • Jeżeli wybierzesz opcję Pomiń, a wszystkie problemy zostały rozwiązane, kliknij przycisk Wyjście, aby zamknąć narzędzie.
  • Jeżeli klikniesz opcję Pomiń, a problemy ze skanowaniem będą się utrzymywać, kliknij opcję Wsparcie i rozwiązywanie problemów, aby uzyskać pomoc dla konkretnego modelu skanera lub kliknij opcję Forum wsparcia HP, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników urządzeń HP.

Krok 4: Ponów próbę skanowania

Spróbuj ponownie zeskanować dokument.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Upewnij się że oprogramowanie HP zostało zainstalowane i zresetuj komputer oraz drukarkę

Wykonaj następujące czynności, aby się upewnić, że zainstalowano oprogramowanie HP i zresetuj podłączone urządzenia.

Krok 1: Sprawdź, czy oprogramowanie HP zostało zainstalowane

  Jeżeli oprogramowanie HP zostało zainstalowane, ikona drukarki () lub ikona skanowania () są wyświetlane na pulpicie systemu Windows.
  Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij pozycję Szukaj, a następnie wpisz nazwę drukarki.

Krok 2: Uruchom ponownie komputer i drukarkę

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić komputer i drukarkę.
Ważne: Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności.
 1. Przenieś kursor myszy lub dotknij i przytrzymaj prawy górny lub dolny róg ekranu, aby aktywować pasek Paneli.
 2. Kliknij lub dotknij opcji Settings (Ustawienia).
 3. Kliknij lub dotknij opcji Zasilanie.
 4. Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij lub dotknij opcji Zamknij.
  NOTE:Przytrzymywanie klawisza Shift podczas klikania opcji Zamknij down powoduje, że komputer zostanie całkowicie zamknięty, a to z kolei spowoduje wyczyszczenie ustawień sieciowych z komputera.
 5. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
  NOTE:Jeśli drukarka nie wyłącza się, odłącz przewód zasilający z tyłu drukarki. Zaczekaj, aż drukarka całkowicie się wyłączy.
 6. Włącz komputer.
 7. Podłącz ponownie przewód zasilający do drukarki, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.

Krok 3: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź łączność

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB z drukarki do komputera.
NOTE:Firma HP zaleca stosowanie kabli USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów. Jeśli kabel USB jest dłuższy niż 3 metry, należy zastąpić go kablem o dopuszczalnej długości. Drukarki HP obsługują porty USB 2.0. Jeżeli drukarka została podłączona do portu USB 3.0 komputera, spróbuj podłączyć kabel do portu USB 2.0.

Krok 1: Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy kabel USB został poprawnie podłączony do drukarki.
 1. Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
  Po podłączeniu drukarki do komputera ikona na wtyczce kabla USB () jest skierowana w górę.
  Figure 10: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki
  Ilustracja: Podłącz małą wtyczkę kabla USB do gniazda z tyłu drukarki.
 2. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
  Figure 11: Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do komputera.
  Ilustracja: Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
 3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Przetestuj połączenie USB

Wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić połączenie USB.
Aby sprawdzić połączenie USB, wybierz opcję dla typu posiadanego połączenia USB:
  1. Podłącz kabel USB do innego dostępnego portu USB. Na przykład, jeśli kabel USB jest podłączony z przodu komputera, podłącz go do portu USB z tyłu komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  1. Odłącz kabel USB od koncentratora lub stacji dokującej i podłącz go bezpośrednio do komputera.
  2. Uruchom ponownie komputer i urządzenie.
  3. Ponów próbę skanowania dokumentu.
   NOTE:Jeśli drukarka działa po podłączeniu kabla USB bezpośrednio do komputera, problem może być związany z koncentratorem lub stacją dokującą. Pozostaw kabel USB podłączony bezpośrednio do komputera bądź skontaktuj się z producentem koncentratora lub stacji dokującej, aby zasięgnąć informacji na temat rozwiązania tego problemu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Użyj innego kabla USB

 1. Użyj innego kabla USB.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 4: Odłącz dodatkowe urządzenia USB, które są podłączone do komputera

Jeśli podłączono kilka urządzeń do portów USB, komputer może mieć niewystarczające zasilanie portu USB i nie rozpoznać urządzeń USB.
 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za wyjątkiem klawiatury, myszy i drukarki.
 2. Ponów próbę skanowania dokumentu.
  NOTE:Jeśli odłączenie innych urządzeń rozwiąże problem, firma HP zaleca zainstalowanie zasilanego koncentratora, umożliwiającego podłączenie wielu urządzeń USB.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Sprawdź dostępność krytycznych aktualizacji, poprawek i oprogramowania sprzętowego

Jeśli podczas pierwszej instalacji urządzenia nie zainstalowano oprogramowania do aktualizacji HP Update, mogły nie zostać pobrane ważne aktualizacje aplikacji i oprogramowania układowego. Wykonaj poniższe czynności, aby przejść na stronę urządzenia w celu sprawdzenia, czy są dostępne aktualizacje do pobrania.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Jeśli pojawi się okno powitania na stronie pomocy technicznej HP, wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Wykonaj.
   Konieczne może okazać się wybranie numeru modelu drukarki z listy podobnych pozycji.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetlona zostanie lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Kliknij przycisk Oprogramowanie sprzętowe, Aktualizacja, Poprawka lub Oprogramowanie, jeśli te elementy są dostępne.
 6. Jeśli przy każdym z elementów znajduje się opcja Krytyczne, kliknij ją.
 7. Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia procesu instalacji.
 8. Powtórz próbę skanowania.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Odinstaluj oprogramowanie, uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie

Wykonaj następujące czynności, aby odinstalować oprogramowanie: uruchom usługę Oczyszczanie dysku, wyłącz programy działające w tle i zainstaluj ponownie oprogramowanie.

Krok 1: Odłącz kabel USB

Odłącz kabel USB od drukarki.
Figure 12: Odłącz kabel USB od drukarki
Ilustracja: Odłącz kabel USB od drukarki.

Krok 2: Odinstaluj oprogramowanie

NOTE:Nie odłączaj drukarki od sieci, aby odinstalować oprogramowanie.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie opcję Programy i funkcje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę swojej drukarki HP, a następnie kliknij Usuń.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie.

Krok 3: Usuń zbędne pliki i foldery za pomocą usługi Oczyszczanie dysku

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie kliknij opcję Szukaj i wpisz czyszczenie dysku.
 2. Kliknij opcję Zwolnij miejsce na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
 3. Wybierz napęd zawierający system operacyjny i kliknij opcję OK.
 4. Narzędzie Oczyszczanie dysku sprawdzi dysk twardy i wyświetli raport z listą opcji wraz z polami wyboru.
 5. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby usunąć zbędne elementy. Narzędzie Oczyszczanie dysku zwalnia miejsce na dysku twardym komputera, wykonując następujące czynności:
  • Usuwanie tymczasowych plików internetowych
  • Usuwanie pobranych plików programów
  • Opróżnianie kosza
  • Usuwanie plików z folderu tymczasowego
  • Usuwanie plików utworzonych przez inne narzędzia Windows
  • Usuwanie opcjonalnych, nieużywanych komponentów systemu Windows
 6. Po zaznaczeniu elementów przeznaczonych do usunięcia kliknij OK.

Krok 4: Ponownie uruchom komputer

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij pozycję Szukaj, a następnie wpisz uruchom ponownie.
 2. W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Uruchom ponownie.
 3. Kliknij opcję Zasilanie.
 4. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Krok 5: Wyłącz programy działające w tle

Po włączeniu komputera automatycznie ładowana jest grupa programów rezydentnych TSR (Terminate and Stay Resident). Programy te uruchamiają narzędzia komputera, takie jak oprogramowanie antywirusowe, ale nie są niezbędne do funkcjonowania komputera. Czasami programy TSR uniemożliwiają załadowanie oprogramowania produktu i wtedy oprogramowanie nie zostanie prawidłowo zainstalowane. Aby wyłączyć uruchamianie programów rezydentnych, należy użyć narzędzia MSCONFIG.
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij opcję Uruchom. Wpisz msconfig i kliknij przycisk OK.
  Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika z komunikatem System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować, kliknij Kontynuuj, aby zamknąć okno.
 2. W oknie konfiguracji systemu kliknij przycisk znajdujący się obok opcji Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij pole wyboru obok opcji Załaduj elementy startowe, aby usunąć symbol zaznaczenia.
 3. Kliknij kartę Usługi, zaznacz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 5. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera na monitorze zostanie wyświetlony komunikat Narzędzie konfiguracji systemu. Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj tego komunikatu ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 6: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Po wykonaniu wcześniejszych kroków zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki i sterowniki, korzystając z jednej z następujących metod:
 • Pobierz z Internetu: Kliknij lub dotknij Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP. Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest zwykle bardziej aktualne niż oprogramowanie na dysku CD.
 • Płyta CD z oprogramowaniem: Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony wraz z drukarką HP do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 7: Ponownie włącz programy i usługi startowe

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić programy lub usługi uruchamiane podczas rozruchu.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj lewy dolny róg ekranu komputera.
 2. Kliknij Uruchom.
 3. Wpisz msconfig w oknie Uruchom, po czym na klawiaturze naciśnij klawisz Enter.
  Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika z komunikatem System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować, kliknij Kontynuuj, aby zamknąć okno.
 4. W oknie konfiguracji systemu kliknij przycisk obok opcji Uruchamianie normalne.
 5. Kliknij kartę Usługi, zaznacz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Włącz wszystkie.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 7. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Krok 8: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem utrzymuje się, w części Dodatkowe zasoby znajdziesz więcej informacji.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
 • Oprogramowanie drukarki HP nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.
 • Próba połączenia przy użyciu protokołu USB nie powiodła się.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+