Jump to content

Drukarki HP Deskjet 1510, Deskjet 2540, Deskjet Ink Advantage 1510 oraz Deskjet Ink Advantage 2545 -- Podczas skanowania z użyciem połączenia USB w systemie Mac OS X wyświetlany jest komunikat „Drukarka nie jest podłączona" lub „Połączenie z urządzeniem zostało utracone"

 • PrintPrint

Problem

Podczas próby skanowania z użyciem połączenia USB w systemie operacyjnym Mac OS X komputer wyświetla komunikat o błędzie „Drukarka nie jest podłączona” lub „Połączenie z urządzeniem zostało utracone”, a skanowanie kończy się niepowodzeniem.
Kliknij znak plus () obok nazwy posiadanego systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problem z połączeniem podczas skanowania.
NOTE:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Rozwiązanie 1: Sprawdź łączność

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.

Krok 1: Sprawdź kabel USB

 1. Włącz komputer.
 2. Sprawdź kabel USB w następujący sposób:
  • Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do komputera i do drukarki.
  • Sprawdź, czy kabel USB nie jest dłuższy niż 3 metry. W razie potrzeby wymień kabel.
  • Sprawdź, czy kabel USB działa prawidłowo, podłączając go do innej drukarki. Podłącz kabel do innego portu USB w komputerze. W razie potrzeby wymień kabel.
  • Jeśli używasz koncentratora USB lub stacji dokującej USB, mogą być one uszkodzone. Podłącz kabel USB bezpośrednio do komputera.

Krok 2: Sprawdź, czy komputer wykrywa prawidłowo drukarkę.

 1. W pasku menu kliknij przycisk PRZEJDŹ, a następnie kliknij przycisk Narzędzia.
 2. W menu podrzędnym po prawej stronie kliknij dwukrotnie Informacje o systemie.
 3. W panelu nawigacji po lewej stronie, w sekcji Sprzęt kliknij przycisk USB.
 4. W Drzewku urządzeń USB poszukaj nazwy swojej drukarki.
  • Jeśli drukarka jest na liście, przejdź do kolejnego kroku.
  • Jeśli drukarki nie ma na liście, przejdź do rozwiązywania problemów z kablem USB.
   NOTE:Jeśli kabel nie działa i wypróbowano kilka portów USB w komputerze, podłącz drukarkę bezprzewodowo.

Krok 3: Upewnij się, że komputer ma nazwę

 1. Kliknij ikonę Apple (), a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. W menu Internet i sieć bezprzewodowa kliknij opcję Udostępnianie.
 3. Sprawdź wpis w polu Nazwa komputera.
 • Jeżeli nazwa komputera istnieje, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli nazwa komputera nie istnieje, wpisz nazwę komputera, zamknij okno Preferencje systemu i przejdź do następnego kroku.
  NOTE:Komputer Mac możesz nazwać w dowolny sposób. Upewnij się jednak, że nadawana nazwa nie jest identyczna z nazwami innych komputerów w Twojej sieci.

Krok 4: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Sprawdź ustawienie Skanuj do komputera

W celu sprawdzenia ustawienia Skanuj do komputera wykonaj opisane poniżej czynności.

Krok 1: Sprawdź ustawienie Skanuj do komputera

 1. W menu głównym kliknij ikonę Apple (), a następnie kliknij opcję Preferencje systemowe.
 2. Kliknij polecenie Drukarka i faks lub Drukarka i skaner.
 3. W polu Drukarki kliknij swoje urządzenie, jeśli widzisz tam więcej urządzeń.
 4. Kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku. Zostanie otwarta kolejki drukowania dla wybranej drukarki.
 5. Kliknij opcję Konfiguracja drukarki. Zostanie otwarte nowe okno.
 6. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki. Zostanie otwarte okno programu HP Utility.
 7. W sekcji Ustawienia skanowania kliknij polecenie Skanuj do komputera.
 8. U góry ekranu zaznacz pole wyboru obok polecenia Włącz skanowanie do komputera, o ile nie zostało ono już zaznaczone.

Krok 2: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Napraw prawa do dysku

W celu uruchomienia praw do dysku wykonaj czynności opisane poniżej.

Krok 1: Napraw prawa do dysku

 1. W pasku menu kliknij przycisk PRZEJDŹ, a następnie kliknij przycisk Narzędzia.
 2. W menu podrzędnym po prawej stronie kliknij dwukrotnie Narzędzie dyskowe.
 3. Kliknij, aby wybrać napęd lub aktywną partycję z listy po lewej stronie.
 4. Kliknij kartę Pierwsza pomoc, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 5. Zamknij okno Naprawa praw do dysku.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Krok 2: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować i zainstalować ponownie oprogramowanie drukarki.

Krok 1: Odinstaluj oprogramowanie drukarki

Wybierz metodę stosowaną pierwotnie do zainstalowania oprogramowania drukarki, a następnie wykonaj czynności niezbędne do usunięcia sterownika drukowania i innego oprogramowania z komputera.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Kontynuuj.
  4. Wybierz program, który zamierzasz odinstalować, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W oknie dysku twardego komputera Macintosh kliknij polecenie Użytkownicy.
  7. Kliknij poprawną nazwę użytkownika.
  8. Kliknij przycisk Biblioteka.
  9. Kliknij przycisk Preferencje.
  10. Kliknij i przytrzymaj pierwszy plik o nazwie zaczynającej się od liter „HP”, a następnie przeciągnij go na ikonę Kosza na pasku zadań. Powtórz ten krok dla wszystkich plików o nazwie zaczynającej się od liter „HP.”
  11. Zamknij okno Preferencje.
  12. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka.
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki.
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby.
  9. Znajdź swój produkt na liście produktów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy swój produkt i wybierz Przenieś do kosza.
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple (), a następnie z menu wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  13. Kliknij opcję Drukarka i faks.
  14. Na liście Drukarki kliknij urządzenie HP, a następnie kliknij znak minus (), aby je usunąć.

Krok 2: Ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Użyj jednego z poniższych sposobów, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na partycji dysku, na której znajduje się system operacyjny.
W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP.
Ważne: Aby włączyć pełną funkcję skanowania, należy wybrać opcję Zalecana instalacja na ekranie Opcje instalacji.
Instalacja z wykorzystaniem dostarczonej wraz z drukarką płyty CD przebiega szybko i jest łatwa do przeprowadzenia. Płyta CD zawiera sterownik druku HP, narzędzie HP Utility oraz Instalator HP, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji. W zależności od modelu drukarki może zawierać także program HP Scan i sterownik faksu HP. Oprogramowanie to jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
NOTE:Aby upewnić się, że dysponujesz pełnymi możliwościami w zakresie skanowania, wybierz opcję Zalecane oprogramowanie HP po otwarciu okna Opcje instalacji.
Ważne: W przypadku próby instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w nowszą wersję systemu operacyjnego, wydaną PÓŹNIEJ niż drukarka HP, instalacja z wykorzystaniem płyty CD może być niemożliwa. Odwiedź stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP , aby zainstalować najbardziej aktualną wersję oprogramowania drukarki, zgodną z nowszym systemem operacyjnym.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem urządzenia do napędu CD komputera.
 2. Nastąpi automatyczne otwarcie okna Witamy w HP Software, gdzie znajduje się ikona narzędzia HP Installer. Na pulpicie pojawi się ikona HP Software.
  Figure 1: Przykładowa ikona HP Installer
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Installer.
  Figure 2: Przykładowa ikona HP Software
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Software.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Installer.
 4. Kliknij Kontynuuj, a następnie kliknij Zgadzam się, aby zaakceptować umowę licencyjną oprogramowania.
 5. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę i kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Po wyświetleniu monitu wybierz metodę instalacji i kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE:Oprogramowanie HP Recommended zapewnia obsługę wszystkich funkcji drukarki.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problemy połączenia w wypadku skanowania.
NOTE:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Rozwiązanie 1: Sprawdź łączność

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.

Krok 1: Sprawdź kabel USB

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić kabel USB.
 1. Włącz komputer.
 2. Sprawdź kabel USB w następujący sposób:
  • Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do komputera i do drukarki.
  • Sprawdź, czy kabel USB nie jest dłuższy niż 3 metry. W razie potrzeby wymień kabel.
  • Sprawdź, czy kabel USB działa prawidłowo, podłączając go do innej drukarki. Podłącz kabel do innego portu USB w komputerze. W razie potrzeby wymień kabel.
  • Jeśli używasz koncentratora USB lub stacji dokującej USB, mogą być one uszkodzone. Podłącz kabel USB bezpośrednio do komputera.

Krok 2: Sprawdź, czy komputer wykrywa prawidłowo drukarkę.

Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy komputer prawidłowo wykrywa drukarkę.
 1. W pasku menu kliknij przycisk PRZEJDŹ, a następnie kliknij przycisk Narzędzia.
 2. W menu podrzędnym po prawej stronie kliknij dwukrotnie Informacje o systemie.
 3. W panelu nawigacji po lewej stronie, w sekcji Sprzęt kliknij przycisk USB.
 4. W Drzewku urządzeń USB poszukaj nazwy swojej drukarki.
  • Jeśli drukarka jest na liście, przejdź do kolejnego kroku.
  • Jeśli drukarki nie ma na liście, przejdź do rozwiązywania problemów z kablem USB.
   NOTE:Jeśli kabel nie działa i wypróbowano kilka portów USB w komputerze, podłącz drukarkę bezprzewodowo.

Krok 3: Upewnij się, że komputer ma nazwę

 1. Kliknij ikonę Apple (), a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. W menu Internet i sieć bezprzewodowa kliknij opcję Udostępnianie.
 3. Sprawdź wpis w polu Nazwa komputera.
 • Jeżeli nazwa komputera istnieje, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli nazwa komputera nie istnieje, wpisz nazwę komputera, zamknij okno Preferencje systemu i przejdź do następnego kroku.
  NOTE:Komputer Mac możesz nazwać w dowolny sposób. Upewnij się jednak, że nadawana nazwa nie jest identyczna z nazwami innych komputerów w Twojej sieci.

Krok 4: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Sprawdź ustawienie Skanuj do komputera

Ustawienie Skanuj do komputera jest włączane podczas instalacji oprogramowania drukarki. Jeśli nie możesz skanować do komputera po zainstalowaniu oprogramowania, wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy ustawienie Skanuj do komputera jest włączone w oprogramowaniu.

Krok 1: Sprawdź ustawienie Skanuj do komputera

W celu sprawdzenia ustawienia Skanuj do komputera wykonaj opisane poniżej czynności.
 1. W menu głównym kliknij ikonę Apple (), a następnie kliknij opcję Preferencje systemowe.
 2. Kliknij polecenie Drukarka i faks lub Drukarka i skaner.
 3. W polu Drukarki kliknij swoje urządzenie, jeśli widzisz tam więcej urządzeń.
 4. Kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku. Zostanie otwarta kolejki drukowania dla wybranej drukarki.
 5. Kliknij opcję Konfiguracja drukarki. Zostanie otwarte nowe okno.
 6. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki. Zostanie otwarte okno programu HP Utility.
 7. W sekcji Ustawienia skanowania kliknij polecenie Skanuj do komputera.
 8. U góry ekranu zaznacz pole wyboru obok polecenia Włącz skanowanie do komputera, o ile nie zostało ono już zaznaczone.

Krok 2: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Napraw prawa do dysku

W celu uruchomienia praw do dysku wykonaj czynności opisane poniżej.

Krok 1: Napraw prawa do dysku

 1. W pasku menu kliknij przycisk PRZEJDŹ, a następnie kliknij przycisk Narzędzia.
 2. W menu podrzędnym po prawej stronie kliknij dwukrotnie Narzędzie dyskowe.
 3. Kliknij, aby wybrać napęd lub aktywną partycję z listy po lewej stronie.
 4. Kliknij kartę Pierwsza pomoc, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 5. Zamknij okno Naprawa praw do dysku.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Krok 2: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować, a następnie ponownie zainstalować oprogramowanie drukarki.

Krok 1: Odinstaluj oprogramowanie drukarki

Wybierz metodę stosowaną pierwotnie do zainstalowania oprogramowania drukarki, a następnie wykonaj czynności niezbędne do usunięcia sterownika drukowania i innego oprogramowania z komputera.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Kontynuuj.
  4. Wybierz program, który zamierzasz odinstalować, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W oknie dysku twardego komputera Macintosh kliknij polecenie Użytkownicy.
  7. Kliknij poprawną nazwę użytkownika.
  8. Kliknij przycisk Biblioteka.
  9. Kliknij przycisk Preferencje.
  10. Kliknij i przytrzymaj pierwszy plik o nazwie zaczynającej się od liter „HP”, a następnie przeciągnij go na ikonę Kosza na pasku zadań. Powtórz ten krok dla wszystkich plików o nazwie zaczynającej się od liter „HP.”
  11. Zamknij okno Preferencje.
  12. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka.
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki.
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby.
  9. Znajdź swój produkt na liście produktów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy swój produkt i wybierz Przenieś do kosza.
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple (), a następnie z menu wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  13. Kliknij opcję Drukarka i faks.
  14. Na liście Drukarki kliknij urządzenie HP, a następnie kliknij znak minus (), aby je usunąć.

Krok 2: Ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Użyj jednego z poniższych sposobów, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na partycji dysku, na której znajduje się system operacyjny.
W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP.
Ważne: Aby włączyć pełną funkcję skanowania, należy wybrać opcję Zalecana instalacja na ekranie Opcje instalacji.
Instalacja z wykorzystaniem dostarczonej wraz z drukarką płyty CD przebiega szybko i jest łatwa do przeprowadzenia. Płyta CD zawiera sterownik druku HP, narzędzie HP Utility oraz Instalator HP, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji. W zależności od modelu drukarki może zawierać także program HP Scan i sterownik faksu HP. Oprogramowanie to jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
NOTE:Aby upewnić się, że dysponujesz pełnymi możliwościami w zakresie skanowania, wybierz opcję Zalecane oprogramowanie HP po otwarciu okna Opcje instalacji.
Ważne: W przypadku próby instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w nowszą wersję systemu operacyjnego, wydaną PÓŹNIEJ niż drukarka HP, instalacja z wykorzystaniem płyty CD może być niemożliwa. Odwiedź stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP , aby zainstalować najbardziej aktualną wersję oprogramowania drukarki, zgodną z nowszym systemem operacyjnym.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem urządzenia do napędu CD komputera.
 2. Nastąpi automatyczne otwarcie okna Witamy w HP Software, gdzie znajduje się ikona narzędzia HP Installer. Na pulpicie pojawi się ikona HP Software.
  Figure 3: Przykładowa ikona HP Installer
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Installer.
  Figure 4: Przykładowa ikona HP Software
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Software.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Installer.
 4. Kliknij Kontynuuj, a następnie kliknij Zgadzam się, aby zaakceptować umowę licencyjną oprogramowania.
 5. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę i kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Po wyświetleniu monitu wybierz metodę instalacji i kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE:Oprogramowanie HP Recommended zapewnia obsługę wszystkich funkcji drukarki.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problemy połączenia w wypadku skanowania.
NOTE:Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.

Rozwiązanie 1: Sprawdź łączność

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.

Krok 1: Sprawdź kabel USB

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić kabel USB.
 1. Włącz komputer.
 2. Sprawdź kabel USB w następujący sposób:
  • Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do komputera i do drukarki.
  • Sprawdź, czy kabel USB nie jest dłuższy niż 3 metry. W razie potrzeby wymień kabel.
  • Sprawdź, czy kabel USB działa prawidłowo, podłączając go do innej drukarki. Podłącz kabel do innego portu USB w komputerze. W razie potrzeby wymień kabel.
  • Jeśli używasz koncentratora USB lub stacji dokującej USB, mogą być one uszkodzone. Podłącz kabel USB bezpośrednio do komputera.

Krok 2: Sprawdź, czy komputer wykrywa prawidłowo drukarkę.

Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy komputer prawidłowo wykrywa drukarkę.
 1. W pasku menu kliknij przycisk PRZEJDŹ, a następnie kliknij przycisk Narzędzia.
 2. W menu podrzędnym po prawej stronie kliknij dwukrotnie Informacje o systemie.
 3. W panelu nawigacji po lewej stronie, w sekcji Sprzęt kliknij przycisk USB.
 4. W Drzewku urządzeń USB poszukaj nazwy swojej drukarki.
  • Jeśli drukarka jest na liście, przejdź do kolejnego kroku.
  • Jeśli drukarki nie ma na liście, przejdź do rozwiązywania problemów z kablem USB.
   NOTE:Jeśli kabel nie działa i wypróbowano kilka portów USB w komputerze, podłącz drukarkę bezprzewodowo.

Krok 3: Upewnij się, że komputer ma nazwę

 1. Kliknij ikonę Apple (), a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. W menu Internet i sieć bezprzewodowa kliknij opcję Udostępnianie.
 3. Sprawdź wpis w polu Nazwa komputera.
 • Jeżeli nazwa komputera istnieje, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli nazwa komputera nie istnieje, wpisz nazwę komputera, zamknij okno Preferencje systemu i przejdź do następnego kroku.
  NOTE:Komputer Mac możesz nazwać w dowolny sposób. Upewnij się jednak, że nadawana nazwa nie jest identyczna z nazwami innych komputerów w Twojej sieci.

Krok 4: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Sprawdź ustawienie Skanuj do komputera

Ustawienie Skanuj do komputera jest włączane podczas instalacji oprogramowania drukarki. Jeśli nie możesz skanować do komputera po zainstalowaniu oprogramowania, wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy ustawienie Skanuj do komputera jest włączone w oprogramowaniu.

Krok 1: Sprawdź ustawienie Skanuj do komputera

W celu sprawdzenia ustawienia Skanuj do komputera wykonaj opisane poniżej czynności.
 1. W menu głównym kliknij ikonę Apple (), a następnie kliknij opcję Preferencje systemowe.
 2. Kliknij polecenie Drukarka i faks lub Drukarka i skaner.
 3. W polu Drukarki kliknij swoje urządzenie, jeśli widzisz tam więcej urządzeń.
 4. Kliknij opcję Otwórz kolejkę wydruku. Zostanie otwarta kolejki drukowania dla wybranej drukarki.
 5. Kliknij opcję Konfiguracja drukarki. Zostanie otwarte nowe okno.
 6. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki. Zostanie otwarte okno programu HP Utility.
 7. W sekcji Ustawienia skanowania kliknij polecenie Skanuj do komputera.
 8. U góry ekranu zaznacz pole wyboru obok polecenia Włącz skanowanie do komputera, o ile nie zostało ono już zaznaczone.

Krok 2: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Napraw prawa do dysku

W celu uruchomienia praw do dysku wykonaj czynności opisane poniżej.

Krok 1: Napraw prawa do dysku

 1. W pasku menu kliknij przycisk PRZEJDŹ, a następnie kliknij przycisk Narzędzia.
 2. W menu podrzędnym po prawej stronie kliknij dwukrotnie Narzędzie dyskowe.
 3. Kliknij, aby wybrać napęd lub aktywną partycję z listy po lewej stronie.
 4. Kliknij kartę Pierwsza pomoc, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 5. Zamknij okno Naprawa praw do dysku.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Krok 2: Ponów próbę skanowania

Ponów próbę skanowania dokumentu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować i zainstalować ponownie oprogramowanie drukarki.

Krok 1: Odinstaluj oprogramowanie drukarki

Wybierz metodę stosowaną pierwotnie do zainstalowania oprogramowania drukarki, a następnie wykonaj czynności niezbędne do usunięcia sterownika drukowania i innego oprogramowania z komputera.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Kontynuuj.
  4. Wybierz program, który zamierzasz odinstalować, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W oknie dysku twardego komputera Macintosh kliknij polecenie Użytkownicy.
  7. Kliknij poprawną nazwę użytkownika.
  8. Kliknij przycisk Biblioteka.
  9. Kliknij przycisk Preferencje.
  10. Kliknij i przytrzymaj pierwszy plik o nazwie zaczynającej się od liter „HP”, a następnie przeciągnij go na ikonę Kosza na pasku zadań. Powtórz ten krok dla wszystkich plików o nazwie zaczynającej się od liter „HP.”
  11. Zamknij okno Preferencje.
  12. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka.
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki.
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby.
  9. Znajdź swój produkt na liście produktów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy swój produkt i wybierz Przenieś do kosza.
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple (), a następnie z menu wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  13. Kliknij opcję Drukarka i faks.
  14. Na liście Drukarki kliknij urządzenie HP, a następnie kliknij znak minus (), aby je usunąć.

Krok 2: Ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Użyj jednego z poniższych sposobów, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na partycji dysku, na której znajduje się system operacyjny.
W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
Kliknij lub dotknij łącza Oprogramowanie i sterowniki HP , aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny HP.
Ważne: Aby włączyć pełną funkcję skanowania, należy wybrać opcję Zalecana instalacja na ekranie Opcje instalacji.
Instalacja z wykorzystaniem dostarczonej wraz z drukarką płyty CD przebiega szybko i jest łatwa do przeprowadzenia. Płyta CD zawiera sterownik druku HP, narzędzie HP Utility oraz Instalator HP, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę instalacji. W zależności od modelu drukarki może zawierać także program HP Scan i sterownik faksu HP. Oprogramowanie to jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.
NOTE:Aby upewnić się, że dysponujesz pełnymi możliwościami w zakresie skanowania, wybierz opcję Zalecane oprogramowanie HP po otwarciu okna Opcje instalacji.
Ważne: W przypadku próby instalacji oprogramowania na komputerze wyposażonym w nowszą wersję systemu operacyjnego, wydaną PÓŹNIEJ niż drukarka HP, instalacja z wykorzystaniem płyty CD może być niemożliwa. Odwiedź stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP , aby zainstalować najbardziej aktualną wersję oprogramowania drukarki, zgodną z nowszym systemem operacyjnym.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem urządzenia do napędu CD komputera.
 2. Nastąpi automatyczne otwarcie okna Witamy w HP Software, gdzie znajduje się ikona narzędzia HP Installer. Na pulpicie pojawi się ikona HP Software.
  Figure 5: Przykładowa ikona HP Installer
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Installer.
  Figure 6: Przykładowa ikona HP Software
  Ilustracja: Przykładowa ikona HP Software.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Installer.
 4. Kliknij Kontynuuj, a następnie kliknij Zgadzam się, aby zaakceptować umowę licencyjną oprogramowania.
 5. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę i kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Po wyświetleniu monitu wybierz metodę instalacji i kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE:Oprogramowanie HP Recommended zapewnia obsługę wszystkich funkcji drukarki.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych czynności w podanej kolejności problem nie został rozwiązany, sprawdź poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
 • Oprogramowanie drukarki HP nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.
 • Próba połączenia przy użyciu protokołu USB nie powiodła się.

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+