Jump to content

Drukarki HP Deskjet 2540 i HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One -- Instalacja oprogramowania drukarki do połączenia z siecią bezprzewodową

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników drukarki i innego oprogramowania dla drukarki, aby umożliwić korzystanie z niej w sieci bezprzewodowej. Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być ona współużytkowana.
Jeśli drukarka została już zainstalowana, przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP w celu pobrania sterownika. W przypadku wyświetlenia monitu wpisz nazwę drukarki, naciśnij Enter, a następnie kliknij Sterowniki.
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows XP.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Przygotuj następujące materiały:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID
   Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.
   .
  • Hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij przycisk Start (), opcję Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij pozycję Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  3. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie drukarki

W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 1: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z siecią bezprzewodową przy pomocy kabla USB.
Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB
Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows Vista.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
 1. Przygotuj następujące materiały:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID
   Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.
   .
  • Hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij pozycję Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  3. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 2: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z siecią bezprzewodową przy pomocy kabla USB.
Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB
Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 7.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
 1. Przygotuj następujące materiały:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID
   Nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej.
   .
  • Hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij pozycję Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  3. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

W celu pobrania i instalacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 3: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z siecią bezprzewodową przy pomocy kabla USB.
Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB
Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Wykonaj poniższe czynności, jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 8.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
 1. Przygotuj niżej wymienione dane:
  •  nazwa sieci: nazwa sieci to identyfikator SSID
   nazwa przypisana do sieci bezprzewodowej
   .
  •  hasło zabezpieczające (klucz WEP lub WPA)
  • komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • dostęp do Internetu (zalecane): Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, pobierać aktualizacje oprogramowania drukarki i sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeżeli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () lub w lewym dolnym rogu ekranu kliknij opcję Szukaj.
  2. W polu Szukaj wpisz HP, a następnie kliknij ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  3. Kliknij opcję Narzędzia, a następnie Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania.
  4. Kliknij opcję Przełącz drukarkę podłączoną przez USB do bezprzewodowej lub Podłącz nową drukarkę (etykietą różni się w zależności od wersji oprogramowania, które komputerze jest zainstalowany).
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
NOTE:Narzędzie to nie jest dostępne w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów Mac.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie HP Print and Scan Doctor: Pobierz narzędzie (6,3 MB) Więcej informacji>>

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać, a następnie zainstalować oprogramowanie.
NOTE:Innym sposobem pobierania oprogramowania może być użycie instalacyjnej płyty CD.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 4: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Krok 3: Wybierz opcję konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Zaznacz opcję Tak, prześlij ustawienia mojej sieci bezprzewodowej do drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej dla drukarki.
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z siecią bezprzewodową przy pomocy kabla USB.
Film wideo przedstawiający połączenie drukarki z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB
Następujący film pokazuje, jak podłączyć bezprzewodową drukarkę HP do sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
Aby zainstalować drukarkę na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X v10.6 (Snow Leopard), należy wykonać następujące czynności.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło (klucz WEP lub hasło WPA), skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z routerem lub skontaktuj się z producentem. HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora sieci SSID ani hasła.
 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że posiadasz poniższe dane i spełnione są poniższe wymogi:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Dostęp do Internetu. Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową. Na czas instalacji należy umieścić urządzenie w pobliżu komputera.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji).
  • Uprawnienia administratora lub hasło.
 2. Upewnij się, że urządzenie, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Podłącz kabel USB do gniazda USB z tyłu urządzenia i do dowolnego gniazda USB w komputerze.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Utility na pasku Dock. Zostanie otwarte okno HP Utility.
  NOTE:Aplikację HP Utility można znaleźć także w folderze Programy/Hewlett-Packard.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje, a następnie pozycję HP Setup Assistant.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przypisać ustawienie typu połączenia do istniejącej sieci bezprzewodowej.
NOTE:Jeśli ustawienia drukarki zostały zmienione z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe, przejdź do następującego kroku i podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

Ważne: Aby aktywować wszystkie funkcje skanowania, wybierz Instalacja zalecana, gdy na ekranie pojawi się prośba o wybór rodzaju instalacji.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 5: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Krok 3: Podłącz drukarkę do sieci

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Wybierz drukarkę (HP Auto Wireless Connect), a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
 1. Wybierz urządzenie USB, po czym kliknij opcję Kontynuuj, aby rozpocząć proces konfiguracji połączenia.
 2. Zaznacz odpowiednie pole, aby skonfigurować drukarkę bezprzewodowo.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie na komputerze Mac z systemem operacyjnym OS X 10.7 Lion.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło (klucz WEP lub hasło WPA), skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z routerem lub skontaktuj się z producentem. HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora sieci SSID ani hasła.
 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że posiadasz poniższe dane i spełnione są poniższe wymogi:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Dostęp do Internetu. Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową. Na czas instalacji należy umieścić urządzenie w pobliżu komputera.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji).
  • Uprawnienia administratora lub hasło.
 2. Upewnij się, że urządzenie, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Podłącz kabel USB do gniazda USB z tyłu urządzenia i do dowolnego gniazda USB w komputerze.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Utility na pasku Dock. Zostanie otwarte okno HP Utility.
  NOTE:Aplikację HP Utility można znaleźć także w folderze Programy/Hewlett-Packard.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje, a następnie pozycję HP Setup Assistant.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przypisać ustawienie typu połączenia do istniejącej sieci bezprzewodowej.
NOTE:Jeśli ustawienia drukarki zostały zmienione z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe, przejdź do następującego kroku i podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie z witryny internetowej firmy HP. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował z drukarką w tej samej sieci bezprzewodowej.
Ważne: Aby aktywować wszystkie funkcje skanowania, wybierz Instalacja zalecana, gdy na ekranie pojawi się prośba o wybór rodzaju instalacji.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 6: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Krok 3: Podłącz drukarkę do sieci

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Wybierz drukarkę (HP Auto Wireless Connect), a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
 1. Wybierz urządzenie USB, po czym kliknij opcję Kontynuuj, aby rozpocząć proces konfiguracji połączenia.
 2. Zaznacz odpowiednie pole, aby skonfigurować drukarkę bezprzewodowo.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie na komputerze Mac z systemem operacyjnym OS X 10.8 Mountain Lion.
Ważne: Istnieją dwie metody instalacji drukarki w sieci bezprzewodowej. Metoda HP Auto Wireless Connect może zostać wyświetlona jako opcja instalacji w zależności od środowiska sieciowego. Jeśli ta metoda nie zostanie wyświetlona, dostępna jest alternatywna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą połączenia USB. Firma HP zaleca zastosowanie metody HP Auto Wireless Connect.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby uzyskać nazwę sieci (SSID) i hasło (klucz WEP lub hasło WPA), skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z routerem lub skontaktuj się z producentem. HP nie może skonfigurować ani zmienić identyfikatora sieci SSID ani hasła.
 1. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że posiadasz poniższe dane i spełnione są poniższe wymogi:
  • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).
  • Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.
  • Dostęp do Internetu. Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
  • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową. Na czas instalacji należy umieścić urządzenie w pobliżu komputera.
  • Kabel USB (potrzebny wyłącznie podczas instalacji).
  • Uprawnienia administratora lub hasło.
 2. Upewnij się, że urządzenie, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Podłącz kabel USB do gniazda USB z tyłu urządzenia i do dowolnego gniazda USB w komputerze.
 4. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Utility na pasku Dock. Zostanie otwarte okno HP Utility.
  NOTE:Aplikację HP Utility można znaleźć także w folderze Programy/Hewlett-Packard.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje, a następnie pozycję HP Setup Assistant.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przypisać ustawienie typu połączenia do istniejącej sieci bezprzewodowej.
NOTE:Jeśli ustawienia drukarki zostały zmienione z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe, przejdź do następującego kroku i podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie z witryny internetowej firmy HP. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który będzie współpracował z drukarką w tej samej sieci bezprzewodowej.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 7: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Krok 3: Podłącz drukarkę do sieci

Aby podłączyć drukarkę do sieci, wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od wariantów instalacji wyświetlanych na ekranie komputera.
NOTE:Funkcja HP Auto Wireless Connect jest dostępna w większości sieci i środowisk komputerowych przez 120 minut po pierwszym uruchomieniu drukarki. Po upływie 120 minut urządzenie jest przestawiane w tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego przez połączenie USB.
 1. Wybierz drukarkę (HP Auto Wireless Connect), a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć instalację oprogramowania i konfigurację sieci bezprzewodowej.
 1. Wybierz urządzenie USB, po czym kliknij opcję Kontynuuj, aby rozpocząć proces konfiguracji połączenia.
 2. Zaznacz odpowiednie pole, aby skonfigurować drukarkę bezprzewodowo.

Łącza pokrewne

Czy chcesz drukować z komputera przenośnego Chromebook?
Przejdź do Konfiguracja i używanie drukarki ePrint nieobsługującej funkcji e-Print na komputerze przenośnym Chromebook , aby uzyskać więcej informacji.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+