Jump to content

Komputery HP Slate 21 All-in-One -- Nawiązywanie połączenia z urządzeniami Bluetooth (Android 4.2/Jelly Bean)

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP z systemem operacyjnym Android 4.2/Jelly Bean.
Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe łączenie urządzeń i korzystanie z nich za pomocą komputera. Komputer obsługuje całą gamę urządzeń Bluetooth, w tym słuchawki, myszy, głośniki, smartfony i tablety. Czynności opisane w tym dokumencie pozwolą włączyć łączność Bluetooth w komputerze i nawiązać połączenie z nowym urządzeniem Bluetooth.

Parowanie urządzenia Bluetooth z komputerem

Wykonaj następujące czynności, aby włączyć łączność Bluetooth, wykryć dostępne urządzenia i sparować urządzenie Bluetooth z komputerem:
 1. Na ekranie głównym kliknij lub dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe kliknij lub dotknij opcji Bluetooth .
  Figure 1: Bluetooth
  Bluetooth
 3. Jeśli łączność Bluetooth nie jest jeszcze włączona, kliknij lub dotknij wskaźnika OFF/ON (WYŁ./WŁ.) funkcji Bluetooth, aby ją włączyć.
  Figure 2: Bluetooth OFF/ON (WYŁ./WŁ.)
  Bluetooth OFF/ON (WYŁ./WŁ.)
 4. Kliknij lub dotknij opcji Wyszukaj urządzenia . Urządzenie, z którym parujesz komputer, musi być włączone i nadawać sygnał.
  Figure 3: Wyszukaj urządzenia
  Wyszukaj urządzenia
 5. Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth. Dotknij urządzenia, które chcesz sparować z komputerem.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, upewnij się, że znajduje w promieniu 10 m od komputera, a między urządzeniami nie ma fizycznych barier (takich jak ściany).
 6. Jeśli urządzenie, które parujesz z komputerem, posiada ekran, komputer wysyła do niego kod bezpieczeństwa do zweryfikowania. Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony także na ekranie komputera. Sprawdź, czy kody bezpieczeństwa są zgodne, a następnie zatwierdź parowanie.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie może zostać sparowane z tabletem, prawdopodobnie nie jest ono obsługiwane przez komputer.
  Po pomyślnym zakończeniu parowania urządzenie zostanie dodane do listy sparowanych urządzeń w menu ustawień Bluetooth komputera.
  Figure 4: Sparowane urządzenia
  Sparowane urządzenia
  NOTE:Wyłączenie łączności Bluetooth, gdy nie jest używana, może wydłużyć czas pracy baterii pomiędzy ładowaniami. Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, w menu Ustawienia kliknij lub dotknij wskaźnika OFF/ON (Wył./Wł.) tak, aby wyświetliło się ustawienie OFF (Wył) .

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+