Jump to content

Komputery HP Slate 21 All-in-One -- Nawiązywanie połączenia z urządzeniami Bluetooth (Android 4.2/Jelly Bean)

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP z systemem operacyjnym Android 4.2/Jelly Bean.
Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe łączenie urządzeń i korzystanie z nich za pomocą komputera. Komputer obsługuje całą gamę urządzeń Bluetooth, w tym słuchawki, myszy, głośniki, smartfony i tablety. Czynności opisane w tym dokumencie pozwolą włączyć łączność Bluetooth w komputerze i nawiązać połączenie z nowym urządzeniem Bluetooth.

Parowanie urządzenia Bluetooth z komputerem

Wykonaj następujące czynności, aby włączyć łączność Bluetooth, wykryć dostępne urządzenia i sparować urządzenie Bluetooth z komputerem:
 1. Na ekranie głównym kliknij lub dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe kliknij lub dotknij opcji Bluetooth.
  Figure 1: Bluetooth
  Bluetooth
 3. Jeśli łączność Bluetooth nie jest jeszcze włączona, kliknij lub dotknij wskaźnika OFF/ON (WYŁ./WŁ.) funkcji Bluetooth, aby ją włączyć.
  Figure 2: Bluetooth OFF/ON (WYŁ./WŁ.)
  Bluetooth OFF/ON (WYŁ./WŁ.)
 4. Kliknij lub dotknij opcji Wyszukaj urządzenia. Urządzenie, z którym parujesz komputer, musi być włączone i nadawać sygnał.
  Figure 3: Wyszukaj urządzenia
  Wyszukaj urządzenia
 5. Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth. Dotknij urządzenia, które chcesz sparować z komputerem.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, upewnij się, że znajduje w promieniu 10 m od komputera, a między urządzeniami nie ma fizycznych barier (takich jak ściany).
 6. Jeśli urządzenie, które parujesz z komputerem, posiada ekran, komputer wysyła do niego kod bezpieczeństwa do zweryfikowania. Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony także na ekranie komputera. Sprawdź, czy kody bezpieczeństwa są zgodne, a następnie zatwierdź parowanie.
  NOTE:Jeśli urządzenie nie może zostać sparowane z tabletem, prawdopodobnie nie jest ono obsługiwane przez komputer.
  Po pomyślnym zakończeniu parowania urządzenie zostanie dodane do listy sparowanych urządzeń w menu ustawień Bluetooth komputera.
  Figure 4: Sparowane urządzenia
  Sparowane urządzenia
  NOTE:Wyłączenie łączności Bluetooth, gdy nie jest używana, może wydłużyć czas pracy baterii pomiędzy ładowaniami. Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, w menu Ustawienia kliknij lub dotknij wskaźnika OFF/ON (Wył./Wł.) tak, aby wyświetliło się ustawienie OFF (Wył).

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum
HP.comHP on FacebookHP on TwitterHP on YouTubeHP on Linked InHP on FlickrHP on Google+