Jump to content

HP Deskjet F380 All-in-One Printer support

Windows XP: De voortgangsbalk in het software-installatiescherm stopt of loopt vast

 • PrintPrint

Probleem

De HP software-installatie loopt vast of wordt beëindigd op een specifiek percentage (bijvoorbeeld 96%, 94% of 7%) van of bepaalde punten tijdens de installatie. De groene voortgangsbalk komt mogelijk stil te staan of wordt voortdurend langer en korter en lijkt niet vooruit te gaan.
Maak u geen zorgen als uw vastgelopen installatie niet op deze voorbeelden lijkt. Volg desondanks de stappen in dit document.
Figure 1: Installatie vastgelopen op 96%
Afbeelding: Installatie vastgelopen op 96%.
Figure 2: Installatie loopt vast bij stap 1 van 4
Afbeelding: Installatie loopt vast bij stap 1 van 4.
Als de installatie is vastgelopen tegen het eind van het proces, kunt u de printer wellicht gebruiken zonder de probleemoplossing toe te passen. De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Als u nu wilt afdrukken en het probleem later wilt oplossen, volgt u deze stappen om het probleem te omzeilen.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. Maak een kopie.
 2. Scan een document.
 3. Druk een document af.
 4. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.
  • Als deze functies correct werken, hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken, gaat u verder met de oplossingen in dit document.
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een snel testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken.
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam.
 4. Klik op OK.
  • Als deze functies correct werken, hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken, gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.

Oplossing één: De computer opnieuw opstarten

Volg deze stappen om uw computer opnieuw op te starten.
 1. Klik op Start () en vervolgens op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten om de pc opnieuw op te starten.
 3. Als er een melding verschijnt die aangeeft dat de HP software-installatie wordt uitgevoerd, start de computer dan opnieuw op door op de aan/uit-knop te drukken om de computer uit en weer aan te zetten.
  De installatie zou verder moeten gaan vanaf het punt dat de installatie vastliep. Als dit niet het geval is, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing twee: De printer opnieuw instellen

Volg deze stappen om de printer te resetten. Met een stroomreset wordt de stroom weggevoerd uit het apparaat en wordt het apparaat teruggezet op dezelfde instellingen nadat het opnieuw wordt gestart. Een stroomreset is een gebruikelijke stap voor probleemoplossing en kan worden uitgevoerd voor problemen die vergelijkbaar zijn met een vastgelopen installatie.
 1. Als de printer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen. Wacht totdat de printer inactief is en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
 2. Koppel de stekker los van de achterkant van de printer zonder de printer uit te zetten.
 3. Haal de stekker uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 60 seconden.
 5. Steek de stekker weer in het stopcontact.
  NOTE:Sluit het netsnoer vervolgens opnieuw aan op de printer en het stopcontact.
 6. Sluit de stekker weer aan op de achterkant van de printer.
 7. Als de printer niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop om deze in te schakelen.
  NOTE:De printer heeft mogelijk een opwarmperiode. Het is mogelijk dat de printerlampjes knipperen en de wagen beweegt.
 8. Wacht tot het opwarmingsproces is voltooid en de printer stil is voordat u verdergaat.

Oplossing drie: Achtergrondprogramma's uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Volg deze stappen om alle HP software te verwijderen, achtergrondprogramma's uit te schakelen en de HP software vervolgens opnieuw te installeren.

Stap één: De HP software verwijderen

Zelfs als de installatie van de HP software niet werd voltooid, kunnen sommige HP componenten toch gedeeltelijk op uw computer zijn geïnstalleerd. Volg deze stappen om alle componenten te verwijderen voordat u verdergaat.
 1. Ontkoppel de USB-kabel waarmee de printer op de computer is aangesloten.
 2. Klik op Start () en vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Software. Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op uw printer en klik vervolgens op Toevoegen/verwijderen.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om het verwijderen van de software te voltooien.
  NOTE:Als u wordt gevraagd of u gedeelde bestanden wilt verwijderen, klikt u op Nee. Andere programma's die deze bestanden gebruiken, werken mogelijk niet meer wanneer u deze bestanden verwijdert.
 5. Start de computer opnieuw op.

Stap twee: Terminate and Stay Resident-programma's (TSR) en andere achtergrondprogramma's uitschakelen

Soms voorkomen TSR-programma's dat de printersoftware wordt geladen zodat de software niet goed wordt geïnstalleerd. Het kan dus nodig zijn om TSR-programma's uit te schakelen. U kunt een video bekijken of u kunt de stappen volgen om programma's uit te schakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd in Windows XP.

Video over het uitschakelen van achtergrondprogramma's

De volgende video laat zien hoe u programma's kunt uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd in Windows XP.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
Volg deze stappen om programma's uit te schakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd in Windows XP:
Wanneer de computer wordt ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, maar deze zijn niet nodig om de computer te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de productsoftware wordt geladen, waardoor de software niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de computer op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het veld Openen typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten.
 4. Als er een vinkje in het selectievakje bij Opstartonderdelen laden staat, klik dan op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft-services verbergen.
 6. Klik op Alles uitschakelen.
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten.
  NOTE:Als er de foutmelding 'Toegang geweigerd' wordt weergegeven op de computer terwijl u veranderingen aanbrengt, klik dan op OK en ga verder. Het bericht verhindert u niet wijzigingen aan te brengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart en het bureaublad verschijnt, wordt mogelijk het bericht U hebt met het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw verschijnt, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven.

Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset en vervolgens op Schijfopruiming. Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de vaste schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. In het vak Te verwijderen bestanden klikt u op de gewenste selectievakjes om onnodige bestanden en componenten te verwijderen. De mogelijke opties zijn:
  • Gedownloade programmabestanden
  • Tijdelijke bestanden
  • Offline webpagina's
  • Bestanden in de Prullenbak
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt
   NOTE:U hoeft niet alle bestanden en componenten te verwijderen, maar tenzij u een bepaalde reden hebt om ze te bewaren, is het aan het raden de bestanden te verwijderen.
 3. Na het selecteren van de componenten die u wilt verwijderen, klikt u op OK om het hulpprogramma te openen.

Stap vier: De printersoftware downloaden en installeren

NOTE:De software die verkrijgbaar is op de website van HP is de recentste software en deze is mogelijk recenter dan de software op de cd.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
 • Als de software-installatie mislukt, gaat u naar de volgende oplossing in dit document.
 • Als de software wordt geïnstalleerd, gaat u naar de volgende stap om de opstartprogramma's die u eerder had uitgeschakeld weer in te schakelen. U hoeft niet verder te gaan met de volgende oplossing in dit document.

Stap vijf: Het hulpprogramma MSCONFIG gebruiken om de opstartprogramma's in te schakelen

U kunt een video bekijken of deze stappen volgen om de opstartprogramma's weer in te schakelen die u eerder in dit document had uitgeschakeld.

Video over het gebruik van het hulpprogramma MSCONFIG om opstartprogramma's in te schakelen

De volgende video demonstreert hoe u het hulpprogramma MSCONFIG gebruikt om opstartprogramma's in Windows XP in te schakelen.
.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klik dan hier om de video op YouTube af te spelen .
 1. Klik op Start () en vervolgens op Uitvoeren. Het venster Uitvoeren verschijnt.
 2. In het vak Openen, typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Op het tabblad Algemeen selecteert u Normaal opstarten om alle functies automatisch in te schakelen wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart.
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt mogelijk het bericht "U hebt met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start" weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven.

Oplossing vier: Een verwijdering uitvoeren op niveau 3 en de HP software opnieuw installeren

Als het probleem niet werd opgelost met de vorige oplossingen, volgt u deze stappen om een verwijdering op niveau 3 uit te voeren en de HP software vervolgens opnieuw op te starten.

Stap één: Een verwijdering op niveau 3 uitvoeren

Download de software van de HP website en gebruik het gedownloade bestand om de verwijdering op niveau drie uit te voeren. Een verwijdering op niveau 3 is uitgebreider dan de methode voor het verwijderen van de software die eerder in dit document werd besproken.
 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).
 2. Schakel het apparaat in.
 3. Open een nieuw venster om naar de pagina Software en drivers verkrijgen te gaan: Software en drivers verkrijgen .
 4. Bekijk de instructies op de pagina en klik vervolgens naast de juiste kop op het plusteken (+) voor extra instructies:
 5. Klik op het plusteken () naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.
 6. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken () klikken voor volledige downloadinstructies.
 7. Klik op Downloaden. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.
 8. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan. U kunt het bestand het beste op uw bureaublad opslaan zodat u het gemakkelijk kunt terugvinden.
 9. Klik op Opslaan. De software wordt naar uw computer gedownload.
 10. Nadat het bestand is gedownload, klikt u op Start en vervolgens op Zoeken. Het venster Zoekresultaten wordt geopend.
 11. Klik onder Waar wilt u naar zoeken? op Alle bestanden en mappen.
 12. Typ Uninstall_L3 in het eerste zoekveld en klik dan op Zoeken.
 13. Dubbelklik op het bestand Uninstall_L3.bat. Als er meer dan één bestand in de zoekresultaten verschijnt, breid dan de kolom In map uit en zoek in de map Temp naar het bestand met 7zXXX.tmp in de bestandsnaam (XXX varieert per driverversie). Het HP verwijderprogramma wordt geopend.
  NOTE:Als het scherm Welkom bij HP! verschijnt, klikt u op Annuleren of Afsluiten.
 14. Volg de aanwijzingen op het scherm om het verwijderen op niveau drie te voltooien.

Stap twee: Programma's uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Wanneer de computer wordt ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, maar deze zijn niet nodig om de computer te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de productsoftware wordt geladen, waardoor de software niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de computer op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het veld Openen typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten.
 4. Als er een vinkje in het selectievakje bij Opstartonderdelen laden staat, klik dan op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft-services verbergen.
 6. Klik op Alles uitschakelen.
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten.
  NOTE:Als er de foutmelding 'Toegang geweigerd' wordt weergegeven op de computer terwijl u veranderingen aanbrengt, klik dan op OK en ga verder. Het bericht verhindert u niet wijzigingen aan te brengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart en het bureaublad verschijnt, wordt mogelijk het bericht U hebt met het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw verschijnt, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven.

Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset en vervolgens op Schijfopruiming. Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de vaste schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. In het vak Te verwijderen bestanden klikt u op de gewenste selectievakjes om onnodige bestanden en componenten te verwijderen. De mogelijke opties zijn:
  • Gedownloade programmabestanden
  • Tijdelijke bestanden
  • Offline webpagina's
  • Bestanden in de Prullenbak
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt
   NOTE:U hoeft niet alle bestanden en componenten te verwijderen, maar tenzij u een bepaalde reden hebt om ze te bewaren, is het aan het raden de bestanden te verwijderen.
 3. Na het selecteren van de componenten die u wilt verwijderen, klikt u op OK om het hulpprogramma te openen.

Stap vier: De HP software opnieuw installeren

 1. Blader naar de locatie waar u het gedownloade bestand had opgeslagen in de vorige stappen (bijvoorbeeld op het bureaublad van uw computer) en dubbelklik op het bestand.
 2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Stap vijf: Het hulpprogramma MSCONFIG gebruiken om de opstartprogramma's in te schakelen

Volg deze stappen om de opstartprogramma's weer in te schakelen die u eerder in dit document had uitgeschakeld.
 1. Klik op Start () en vervolgens op Uitvoeren. Het venster Uitvoeren verschijnt.
 2. In het vak Openen, typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Op het tabblad Algemeen selecteert u Normaal opstarten om alle functies automatisch in te schakelen wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart.
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt mogelijk het bericht "U hebt met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start" weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven.
HP Deskjet F380 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum