Jump to content

HP Deskjet F380 All-in-One Printer support

De voortgangsbalk van de software-installatie stopt of loopt vast

 • PrintPrint

Probleem

De HP software-installatie loopt vast of wordt beëindigd op een specifiek percentage (bijvoorbeeld 96%, 94% of 7%) van of bepaalde punten tijdens de installatie. De groene voortgangsbalk komt mogelijk stil te staan of wordt voortdurend langer en korter en lijkt niet vooruit te gaan.
NOTE:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Klik op het plusteken () naast uw besturingssysteem voor meer informatie.
Voer deze stappen uit voor het Windows XP-besturingssysteem.

Tijdelijke oplossing: Werking controleren en resterende installatie overslaan

Als de installatie tijdens het eind van het proces, zoals op 96% of bij stap 3 van 4 is vastgelopen, kunt u uw printer mogelijk gebruiken zonder het probleem op te lossen.
De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de HP printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Tegen het eind van de installatie worden andere processen uitgevoerd, zoals webregistratie, softwareconfiguratie en herkenning van uw HP printer door uw computer of netwerk. Deze processen zijn nuttig, maar niet per se vereist voor het gebruik van uw HP printer.
Volg eerst deze stappen om te controleren of de printer werkt.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. showhide
  Maak een kopie.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de kopieerknop om een kopie te maken.
 2. showhide
  Scan een document.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de scanknop om het document te scannen.
  3. Scan het bestand naar een willekeurige bestemming om de scan te testen.
 3. showhide
  Druk een document af.
  1. Open een document of maak een snel testdocument.
  2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
  3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
  4. Klik op OK .
   • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
   • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 4. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een snel testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
 4. Klik op OK .
  • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.

Oplossing één: De computer opnieuw opstarten

Volg deze stappen om uw computer opnieuw op te starten.
 1. Klik op Start ( ) en vervolgens op Afsluiten .
 2. Klik op Opnieuw opstarten om de pc opnieuw op te starten.
 3. Als er een melding verschijnt die aangeeft dat de HP software-installatie wordt uitgevoerd , start de computer dan opnieuw op door op de aan/uit-knop te drukken om de computer uit en weer aan te zetten.
De installatie zou verder moeten gaan vanaf het punt dat de installatie vastliep. Als dit niet het geval is, gaat u verder naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: Een stroomreset uitvoeren

Volg deze stappen om de HP printer te resetten. Met een stroomreset wordt de stroom weggevoerd uit het apparaat en wordt het apparaat teruggezet op dezelfde instellingen nadat het opnieuw wordt gestart. Een stroomreset is een gebruikelijke stap voor probleemoplossing en kan worden uitgevoerd voor problemen die vergelijkbaar zijn met een vastgelopen installatie.
 1. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product uit te schakelen.
  NOTE:Mogelijk wordt het product niet uitgeschakeld wanneer u op de aan-uitknop drukt. Ga desondanks verder met de volgende stap.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op het wandstopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product in te schakelen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Achtergrondprogramma's uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Volg deze stappen om alle HP software te verwijderen, achtergrondprogramma's uit te schakelen en de HP software vervolgens opnieuw te installeren.

Stap één: De HP software verwijderen

Zelfs als de installatie van de HP software niet werd voltooid, kunnen sommige HP componenten toch gedeeltelijk op uw computer zijn geïnstalleerd. Volg deze stappen om alle componenten te verwijderen voordat u verdergaat.
 1. Ontkoppel de USB-kabel waarmee de printer op de computer is aangesloten.
 2. Klik op Start ( ) en vervolgens op Configuratiescherm .
 3. Dubbelklik op Software . Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op uw HP printer en klik vervolgens op Toevoegen/verwijderen .
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om het verwijderen van de software te voltooien.
  NOTE:Als u wordt gevraagd of u gedeelde bestanden wilt verwijderen, klikt u op Nee . Andere programma's die deze bestanden gebruiken, werken mogelijk niet meer wanneer u deze bestanden verwijdert.
 5. Start de computer opnieuw op.

Stap twee: Terminate and Stay Resident-programma's (TSR) en andere achtergrondprogramma's uitschakelen

Soms voorkomen TSR-programma's dat de printersoftware wordt geladen zodat de software niet goed wordt geïnstalleerd. Het kan dus nodig zijn om TSR-programma's uit te schakelen. U kunt een video bekijken of u kunt de stappen volgen om programma's uit te schakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd in Windows XP.
Video over het uitschakelen van achtergrondprogramma's
De volgende video laat zien hoe u programma's kunt uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd in Windows XP.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
Volg deze stappen om programma's uit te schakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd in Windows XP:
Wanneer de computer wordt ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, maar deze zijn niet nodig om de computer te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de productsoftware wordt geladen, waardoor de software niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de computer op Start en vervolgens op Uitvoeren . Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het veld Openen typt u msconfig en klik vervolgens op OK . Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten .
 4. Als er een vinkje in het selectievakje bij Opstartonderdelen laden staat, klik dan op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft-services verbergen .
 6. Klik op Alles uitschakelen .
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten .
  NOTE:Als er de foutmelding 'Toegang geweigerd' wordt weergegeven op de computer terwijl u veranderingen aanbrengt, klik dan op OK en ga verder. Het bericht verhindert u niet wijzigingen aan te brengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart en het bureaublad verschijnt, wordt mogelijk het bericht U hebt met het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw verschijnt, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven .

Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start , Alle programma's , Bureau-accessoires , Systeemwerkset en vervolgens op Schijfopruiming . Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de vaste schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. In het vak Te verwijderen bestanden klikt u op de gewenste selectievakjes om onnodige bestanden en componenten te verwijderen. De mogelijke opties zijn:
  • Gedownloade programmabestanden
  • Tijdelijke bestanden
  • Offline webpagina's
  • Bestanden in de Prullenbak
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt
   NOTE:U hoeft niet alle bestanden en componenten te verwijderen, maar tenzij u een bepaalde reden hebt om ze te bewaren, is het aan het raden de bestanden te verwijderen.
 3. Na het selecteren van de componenten die u wilt verwijderen, klikt u op OK om het hulpprogramma te openen.

Stap vier: De HP software downloaden en installeren

Als u de HP software-cd hebt, plaatst u de cd in het cd-station op uw computer en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren. Volg anders deze stappen om de software te downloaden en te installeren vanaf de HP website.
NOTE:De software die verkrijgbaar is op de website van HP is de recentste software en deze is mogelijk recenter dan de software op de cd.
BELANGRIJK: Als er berichten van een firewall van derden worden weergegeven tijdens de installatie (bijvoorbeeld een bericht van McAfee), klikt u op doorgaan , deblokkeren , ja , toestaan of toelaten . Anders mislukt de software-installatie. Zie het gedeelte Firewalls van derden configureren aan het einde van dit document voor meer informatie, indien nodig.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 3. Ga naar HP drivers en downloads . Typ desgevraagd uw printermodelnummer, klik op Start en klik op Drivers .
 4. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende .
 5. Scroll naar beneden en klik op Driver .
 6. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.
 7. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads ), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
 • Als de software-installatie mislukt , gaat u naar de volgende oplossing in dit document.
 • Als de software wordt geïnstalleerd , gaat u naar de volgende stap om de opstartprogramma's die u eerder had uitgeschakeld weer in te schakelen. U hoeft niet verder te gaan met de volgende oplossing in dit document.

Stap vijf: Het hulpprogramma MSCONFIG gebruiken om de opstartprogramma's opnieuw in te schakelen

U kunt een video bekijken of deze stappen volgen om de opstartprogramma's weer in te schakelen die u eerder in dit document had uitgeschakeld.
Video over het gebruik van het hulpprogramma MSCONFIG om opstartprogramma's in te schakelen
De volgende video demonstreert hoe u het hulpprogramma MSCONFIG gebruikt om opstartprogramma's in Windows XP in te schakelen.
.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klik dan hier om de video op YouTube af te spelen .
 1. Klik op Start ( ) en vervolgens op Uitvoeren . Het venster Uitvoeren verschijnt.
 2. In het vak Openen , typt u msconfig en klik vervolgens op OK . Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Op het tabblad Algemeen selecteert u Normaal opstarten om alle functies automatisch in te schakelen wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart.
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK .
 5. Klik op Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt mogelijk het bericht "U hebt met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start " weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven .
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: Een verwijdering uitvoeren op niveau 3 en de HP software opnieuw installeren

Als het probleem niet werd opgelost met de vorige oplossingen, volgt u deze stappen om een verwijdering op niveau 3 uit te voeren en de HP software vervolgens opnieuw op te starten.

Stap één: Een verwijdering op niveau 3 uitvoeren

Gebruik een van de volgende methodes om een verwijdering op niveau 3 uit te voeren. Een verwijdering op niveau 3 is uitgebreider dan de methode voor het verwijderen van de software die eerder in dit document werd besproken.
Als u de HP software-cd hebt, volgt u deze stappen om de software te verwijderen. Ga anders verder naar de volgende methode om de software te verwijderen.
 1. Plaats de cd met de HP software in het cd-station van de computer.
 2. Als het scherm Welkom bij HP! verschijnt, klikt u op Annuleren of Afsluiten .
 3. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Uitvoeren . Het venster Uitvoeren verschijnt.
 4. Klik in het venster Uitvoeren op Bladeren . Het venster Bladeren wordt geopend.
 5. Blader naar het cd-station op uw computer (u kunt het cd-station meestal vinden door op Deze computer te klikken), klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Openen .
  NOTE:HP Installer wordt gestart wanneer u dubbelklikt op het bestand. Klik op Afsluiten en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het bestand om het te openen.
 6. Dubbelklik op de map Utility en dubbelklik vervolgens op de map ccc . Een lijst met bestanden op de software-cd wordt weergegeven.
 7. Dubbelklik op het bestand Uninstall_L3.bat . Het venster Uitvoeren wordt opnieuw geopend en het pad naar het bestand Uninstall_L3.bat wordt weergegeven.
 8. Klik op OK om de verwijdering op niveau 3 te starten en volg daarna de instructies op het scherm.
Als u de cd met de HP software niet hebt, kunt u de software downloaden van de website van HP. U kunt vervolgens het gedownloade bestand gebruiken voor het uitvoeren van de verwijdering op niveau 3.
 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de computer (als u de kabel al had aangesloten).
 2. Schakel het apparaat in.
 3. Open een nieuw venster om naar de pagina Software en drivers verkrijgen te gaan: Software en drivers verkrijgen .
 4. Bekijk de instructies op de pagina en klik vervolgens naast de juiste kop op het plusteken (+) voor extra instructies:
 5. Klik op het plusteken ( ) naast Driver en klik vervolgens op de driver die u wilt downloaden.
 6. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken ( ) klikken voor volledige downloadinstructies.
 7. Klik op Downloaden . Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.
 8. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan. U kunt het bestand het beste op uw bureaublad opslaan zodat u het gemakkelijk kunt terugvinden.
 9. Klik op Opslaan . De software wordt naar uw computer gedownload.
 10. Nadat het bestand is gedownload, klikt u op Start en vervolgens op Zoeken . Het venster Zoekresultaten wordt geopend.
 11. Klik onder Waar wilt u naar zoeken? op Alle bestanden en mappen .
 12. Typ Uninstall_L3 in het eerste zoekveld en klik dan op Zoeken .
 13. Dubbelklik op het bestand Uninstall_L3.bat . Als er meer dan één bestand in de zoekresultaten verschijnt, breid dan de kolom In map uit en zoek in de map Temp naar het bestand met 7zXXX.tmp in de bestandsnaam (XXX varieert per driverversie). Het HP verwijderprogramma wordt geopend.
  NOTE:Als het scherm Welkom bij HP! verschijnt, klikt u op Annuleren of Afsluiten .
 14. Volg de aanwijzingen op het scherm om het verwijderen op niveau drie te voltooien.

Stap twee: Programma's uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Wanneer de computer wordt ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, maar deze zijn niet nodig om de computer te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de productsoftware wordt geladen, waardoor de software niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de computer op Start en vervolgens op Uitvoeren . Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het veld Openen typt u msconfig en klik vervolgens op OK . Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten .
 4. Als er een vinkje in het selectievakje bij Opstartonderdelen laden staat, klik dan op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft-services verbergen .
 6. Klik op Alles uitschakelen .
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten .
  NOTE:Als er de foutmelding 'Toegang geweigerd' wordt weergegeven op de computer terwijl u veranderingen aanbrengt, klik dan op OK en ga verder. Het bericht verhindert u niet wijzigingen aan te brengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart en het bureaublad verschijnt, wordt mogelijk het bericht U hebt met het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw verschijnt, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven .

Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start , Alle programma's , Bureau-accessoires , Systeemwerkset en vervolgens op Schijfopruiming . Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de vaste schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. In het vak Te verwijderen bestanden klikt u op de gewenste selectievakjes om onnodige bestanden en componenten te verwijderen. De mogelijke opties zijn:
  • Gedownloade programmabestanden
  • Tijdelijke bestanden
  • Offline webpagina's
  • Bestanden in de Prullenbak
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt
   NOTE:U hoeft niet alle bestanden en componenten te verwijderen, maar tenzij u een bepaalde reden hebt om ze te bewaren, is het aan het raden de bestanden te verwijderen.
 3. Na het selecteren van de componenten die u wilt verwijderen, klikt u op OK om het hulpprogramma te openen.

Stap vier: De HP software opnieuw installeren

Als u de HP software-cd hebt, plaatst u de cd in het cd-station op uw computer en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren. HP raadt u echter aan om de software te downloaden en te installeren vanaf de HP website. Dit is de meest recente software en bevat updates die mogelijk niet op uw software-cd staan.
Belangrijk: Als er berichten van een firewall van derden worden weergegeven tijdens de installatie (bijvoorbeeld een bericht van McAfee), klikt u op doorgaan , deblokkeren , ja , toestaan of toelaten . Anders mislukt de software-installatie. Zie het gedeelte Firewalls van derden configureren aan het einde van dit document voor meer informatie, indien nodig.
Blader naar de locatie waar u het gedownloade bestand had opgeslagen in de vorige stappen (bijvoorbeeld op het bureaublad van uw computer) en dubbelklik op het bestand.
Als u de software nog niet hebt gedownload van de website van HP, volgt u de volgende stappen.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 3. Ga naar HP drivers en downloads . Typ desgevraagd uw printermodelnummer, klik op Start en klik op Drivers .
 4. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende .
 5. Scroll naar beneden en klik op Driver .
 6. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.
 7. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads ), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Stap vijf: Het hulpprogramma MSCONFIG gebruiken om de opstartprogramma's in te schakelen

Volg deze stappen om de opstartprogramma's weer in te schakelen die u eerder in dit document had uitgeschakeld.
 1. Klik op Start ( ) en vervolgens op Uitvoeren . Het venster Uitvoeren verschijnt.
 2. In het vak Openen , typt u msconfig en klik vervolgens op OK . Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Op het tabblad Algemeen selecteert u Normaal opstarten om alle functies automatisch in te schakelen wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart.
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK .
 5. Klik op Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  NOTE:Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt mogelijk het bericht "U hebt met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start " weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven .
Voer deze stappen uit voor het Windows Vista-besturingssysteem.

Tijdelijke oplossing: Werking controleren en resterende installatie overslaan

Als de installatie tijdens het eind van het proces, zoals op 96% of bij stap 3 van 4 is vastgelopen, kunt u uw printer mogelijk gebruiken zonder het probleem op te lossen.
De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de HP printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Tegen het eind van de installatie worden andere processen uitgevoerd, zoals webregistratie, softwareconfiguratie en herkenning van uw HP printer door uw computer of netwerk. Deze processen zijn nuttig, maar niet per se vereist voor het gebruik van uw HP printer.
Volg eerst deze stappen om te controleren of de printer werkt.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. showhide
  Maak een kopie.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de kopieerknop om een kopie te maken.
 2. showhide
  Scan een document.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de scanknop om het document te scannen.
  3. Scan het bestand naar een willekeurige bestemming om de scan te testen.
 3. showhide
  Druk een document af.
  1. Open een document of maak een snel testdocument.
  2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
  3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
  4. Klik op OK .
   • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
   • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 4. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een snel testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
 4. Klik op OK .
  • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.

Oplossing één: De computer opnieuw opstarten

Volg deze stappen om uw computer opnieuw op te starten.
 1. Klik op het Windows-pictogram ( ), klik op de pijl naar rechts ( ) en klik vervolgens op Uitschakelen .
 2. Klik op Opnieuw opstarten om de pc opnieuw op te starten.
 3. Als er een melding verschijnt die aangeeft dat de HP software-installatie wordt uitgevoerd , start de computer dan opnieuw op door op de aan/uit-knop te drukken om de computer uit en weer aan te zetten.
De installatie zou verder moeten gaan vanaf het punt dat de installatie vastliep. Als dit niet het geval is, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Een stroomreset uitvoeren

Volg deze stappen om de HP printer te resetten. Met een stroomreset wordt de stroom weggevoerd uit het apparaat en wordt het apparaat teruggezet op dezelfde instellingen nadat het opnieuw wordt gestart. Een stroomreset is een gebruikelijke stap voor probleemoplossing en kan worden uitgevoerd voor problemen die vergelijkbaar zijn met een vastgelopen installatie.
 1. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product uit te schakelen.
  NOTE:Mogelijk wordt het product niet uitgeschakeld wanneer u op de aan-uitknop drukt. Ga desondanks verder met de volgende stap.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op het wandstopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product in te schakelen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Uw netwerkverbinding kiezen

Deze oplossing hangt af van het soort verbinding dat u hebt. Kies eerst uw verbindingstype en volg dan de stappen.
   Een USB-verbinding
   Universele Seriële Bus
   is gebruikelijk voor privégebruik. Dit is een rechtstreekse verbinding tussen de printer en de computer.
   Figure 1: Voorbeeld van een USB-verbinding
   Een bekabelde netwerkverbinding (ethernet) is een netwerkverbinding waar de printer fysiek met een ethernetkabel aan de computers op een netwerk is gekoppeld.
   Figure 2: Voorbeeld van een ethernetverbinding
   Illustratie van een bekabeld netwerk
   Een draadloze verbinding is een netwerkverbinding waarbij de printer niet fysiek aan de computers op het netwerk is gekoppeld.
   Figure 3: Voorbeeld van een draadloze netwerkverbinding
   Illustratie van een draadloze netwerkverbinding
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram ( ), typ Netwerk in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter . Het venster Netwerkcentrum wordt weergegeven.
  Figure 4: Netwerkcentrum
  Afbeelding: Netwerkcentrum.
 2. Klik onder Netwerkdetectie en bestanden delen op het pijltje naar beneden ( ) rechts van Netwerkdetectie om het venster uit te vouwen en de netwerkdetectieopties weer te geven.
 3. Klik op Netwerkdetectie inschakelen en klik dan op Toepassen .
 4. Klik op het pijltje naar beneden ( ) rechts van Bestanden delen om het venster uit te vouwen en de opties voor het delen van bestanden weer te geven.
 5. Klik op Bestanden delen inschakelen en klik dan op Toepassen .
  Figure 5: Netwerkdetectie en opties voor het delen van bestanden
  Afbeelding: Netwerkdetectie en opties voor het delen van bestanden.
  1 - Schakel netwerkdetectie in
  2 - Schakel het delen van bestanden in
  3 - Knoppen Toepassen
 6. Sluit het venster Delen en detectie .
 7. Start de software-installatie opnieuw door de software-cd weer te plaatsen en blader naar de locatie waar u het gedownloade bestand hebt opgeslagen (bijvoorbeeld het bureaublad van uw computer) en dubbelklik vervolgens op het bestand. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Volg deze stappen om alle HP software te verwijderen, achtergrondprogramma's uit te schakelen en de HP software vervolgens opnieuw te installeren.
Stap één: De HP software verwijderen
Zelf als de installatie van de HP software niet is voltooid, zijn sommige HP componenten mogelijk gedeeltelijk geïnstalleerd. Volg deze stappen om alle componenten te verwijderen voordat u verdergaat.
 1. Ontkoppel de USB-kabel waarmee de printer op de computer is aangesloten.
 2. Klik in de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram ( ) en klik vervolgens op Configuratiescherm .
 3. Dubbelklik op Programma's en onderdelen .
 4. Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op uw HP printer en klik vervolgens op Verwijderen .
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om het verwijderen van de software te voltooien.
  NOTE:Als u wordt gevraagd of u gedeelde bestanden wilt verwijderen, klikt u op Nee . Andere programma's die deze bestanden gebruiken, werken mogelijk niet meer wanneer u deze bestanden verwijdert.
 6. Start de computer opnieuw op.
Stap twee: De Terminate and Stay Resident-programma's (TSR) en andere achtergrondprogramma's uitschakelen
Wanneer de pc is ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, maar zijn niet nodig om de pc te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de printersoftware wordt geladen en dat de software daardoor niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows Vista gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ( ).
 2. In het vak Zoekopdracht starten typt u msconfig . Druk vervolgens op Enter . Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten .
 4. Als het selectievakje bij Opstartonderdelen laden is ingeschakeld, klikt u op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in.
 6. Klik op Alles uitschakelen .
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten .
  NOTE:Als het foutbericht 'Toegang geweigerd ' op de pc wordt weergegeven terwijl u veranderingen aanbrengt, klikt u op OK en gaat u verder. Het bericht zorgt er niet voor dat u geen wijzigingen meer kunt aanbrengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen op de pc toe te passen bij het opnieuw opstarten.
  NOTE:Nadat de pc opnieuw is opgestart en het bureaublad wordt weergegeven, wordt mogelijk het bericht 'U hebt met Systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start ' weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven .
Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram ( ), typ %temp% in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter .
 2. Klik op Organiseren en op Alles selecteren .
 3. Klik opnieuw onder Organiseren en vervolgens op Verwijderen .
  CAUTION:Er kan een foutmelding "Toegang geweigerd " worden weergegeven. Als dit het geval is, sluit u de foutmelding door erop te klikken en gaat u verder met het verwijderen van de resterende bestanden.
Stap vier: De HP software downloaden en installeren
Als u de HP software-cd hebt, plaatst u de cd in het cd-station op uw computer en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren. Volg anders deze stappen om de software te downloaden en te installeren vanaf de HP website.
NOTE:De software die verkrijgbaar is op de website van HP is de recentste software en deze is mogelijk recenter dan de software op de cd.
Belangrijk: Als er berichten van een firewall van derden worden weergegeven tijdens de installatie (bijvoorbeeld een bericht van McAfee), klikt u op doorgaan , deblokkeren , ja , toestaan of toelaten . Anders mislukt de software-installatie. Zie het gedeelte Firewalls van derden configureren aan het einde van dit document voor meer informatie, indien nodig.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 3. Ga naar HP drivers en downloads . Typ desgevraagd uw printermodelnummer, klik op Start en klik op Drivers .
 4. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende .
 5. Scroll naar beneden en klik op Driver .
 6. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.
 7. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads ), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
 • Als de software-installatie mislukt , gaat u naar de volgende oplossing in dit document.
 • Als de software wordt geïnstalleerd , gaat u naar de volgende stap om de opstartprogramma's die u eerder had uitgeschakeld weer in te schakelen. U hoeft niet verder te gaan met de volgende oplossing in dit document.
Stap vijf: Het hulpprogramma MSCONFIG gebruiken om de opstartprogramma's opnieuw in te schakelen
Volg deze stappen om de opstartprogramma's weer in te schakelen die u eerder in dit document had uitgeschakeld.
 1. Klik op het Windows-pictogram op de Windows-taakbalk ( ) en typ msconfig in het vak Nu zoeken . Het venster Systeemconfiguratie verschijnt.
 2. Klik op het tabblad Opstarten .
  CAUTION:Schakel geen Microsoft-services uit.
 3. Als de juiste opstartprogramma's en -services zijn ingeschakeld, klikt u het tabblad Algemeen en plaatst u een vinkje in het selectievakje Normaal opstarten .
 4. Klik achtereenvolgens op Toepassen , Sluiten en vervolgens op Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen en de computer opnieuw op te starten.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing vier: Een verwijdering uitvoeren op niveau 3 en de HP software opnieuw installeren

Als het probleem niet werd opgelost met de vorige oplossingen, volgt u deze stappen om een verwijdering op niveau 3 uit te voeren en de HP software vervolgens opnieuw op te starten.

Stap één: Een verwijdering op niveau 3 uitvoeren

Gebruik een van de volgende methodes om een verwijdering op niveau 3 uit te voeren. Een verwijdering op niveau 3 is uitgebreider dan de methode voor het verwijderen van de software die eerder in dit document werd besproken.
Als u de HP software-cd hebt, volgt u deze stappen om de software te verwijderen. Ga anders verder naar de volgende methode om de software te verwijderen.
 1. Plaats de cd met de HP software in het cd-station van de computer.
 2. Als het scherm Welkom bij HP! verschijnt, klikt u op Annuleren .
 3. Klik op het Windows-pictogram op de taakbalk van Windows ( ).
 4. Typ Uitvoeren in het tekstvak Zoekopdracht starten . Het venster Uitvoeren verschijnt.
 5. Klik op Bladeren , klik op de naam van het cd-station met de software-cd, klik op de map Util en klik vervolgens op de map CCC .
 6. Klik met de rechtermuisknop op Uninstall_L3.bat (of Uninstall_L3_64.bat voor Windows Vista 64-bits) en klik vervolgens op Openen .
  NOTE:Het HP installatieprogramma wordt gestart wanneer u dubbelklikt op het bestand. Klik op Afsluiten en open het bestand door er met de rechtermuisknop op te klikken.
 7. Druk op Enter om de software te verwijderen.
Als u de cd met de HP software niet hebt, kunt u de software downloaden van de website van HP. U kunt vervolgens het gedownloade bestand gebruiken voor het uitvoeren van de verwijdering op niveau 3.
 1. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van de pc (als u de kabel al had aangesloten).
 2. Schakel het apparaat in.
 3. Ga naar de pagina Software en drivers verkrijgen : Software en drivers verkrijgen .
 4. Bekijk de instructies op de pagina en klik vervolgens naast de juiste kop op het plusteken (+) voor extra instructies:
 5. Klik op het plusteken ( ) naast Driver .
 6. Klik in het gedeelte Driver op de optie Software en drivers met volledige functionaliteit .
 7. Klik op Downloaden .
 8. Klik op Opslaan en blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan. U kunt het bestand het beste op uw bureaublad opslaan zodat u het gemakkelijk kunt terugvinden.
 9. Klik op Opslaan . De software wordt naar uw pc gedownload.
 10. Blader zodra het downloaden is voltooid naar de locatie waar u het bestand bij de vorige stappen hebt opgeslagen en dubbelklik er vervolgens op om het bestand uit te pakken.
 11. Als het scherm Welkom bij HP! verschijnt, klikt u op Annuleren of Afsluiten .
 12. Klik op het Windows-pictogram op de Windows-taakbalk ( ), typ %temp% in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter . De map Temp wordt geopend.
 13. Zoek de map met de naam 7zXXX.tmp (XXX varieert per driverversie) en dubbelklik er vervolgens op om de map te openen.
 14. Dubbelklik op de map Util .
 15. Dubbelklik op de map ccc .
 16. Dubbelklik op Uninstall_L3.bat (of Uninstall_L3_64.bat voor Windows Vista 64-bits).
 17. Klik op OK om de verwijdering op niveau 3 te starten en volg daarna de instructies op het scherm.

Stap twee: Programma's uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Wanneer de pc is ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, maar zijn niet nodig om de pc te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de printersoftware wordt geladen en dat de software daardoor niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows Vista gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ( ).
 2. In het vak Zoekopdracht starten typt u msconfig . Druk vervolgens op Enter . Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten .
 4. Als het selectievakje bij Opstartonderdelen laden is ingeschakeld, klikt u op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in.
 6. Klik op Alles uitschakelen .
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten .
  NOTE:Als het foutbericht 'Toegang geweigerd ' op de pc wordt weergegeven terwijl u veranderingen aanbrengt, klikt u op OK en gaat u verder. Het bericht zorgt er niet voor dat u geen wijzigingen meer kunt aanbrengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen op de pc toe te passen bij het opnieuw opstarten.
  NOTE:Nadat de pc opnieuw is opgestart en het bureaublad wordt weergegeven, wordt mogelijk het bericht 'U hebt met Systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start ' weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven .

Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram ( ), typ %temp% in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter .
 2. Klik op Organiseren en op Alles selecteren .
 3. Klik opnieuw onder Organiseren en vervolgens op Verwijderen .
  CAUTION:Er kan een foutmelding "Toegang geweigerd " worden weergegeven. Als dit het geval is, sluit u de foutmelding door erop te klikken en gaat u verder met het verwijderen van de resterende bestanden.

Stap vier: De HP software opnieuw installeren

Als u de HP software-cd hebt, plaatst u de cd in het cd-station op uw computer en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren. HP raadt u echter aan om de software te downloaden en te installeren vanaf de HP website. Dit is de meest recente software en bevat updates die mogelijk niet op uw software-cd staan.
Belangrijk: Als er berichten van een firewall van derden worden weergegeven tijdens de installatie (bijvoorbeeld een bericht van McAfee), klikt u op doorgaan , deblokkeren , ja , toestaan of toelaten . Anders mislukt de software-installatie. Zie het gedeelte Firewalls van derden configureren aan het einde van dit document voor meer informatie, indien nodig.
 1. Blader naar de locatie waar u het gedownloade bestand had opgeslagen in de vorige stappen (bijvoorbeeld op het bureaublad van uw computer) en dubbelklik op het bestand.
  NOTE:Als u de software nog niet hebt gedownload van de website van HP, klik dan hier om de recentste software te downloaden (of zie de volledige instructies in stap vier van oplossing drie in dit document).
 2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Stap vijf: Het hulpprogramma MSCONFIG gebruiken om de opstartprogramma's opnieuw in te schakelen

 1. Klik op het Windows-pictogram op de Windows-taakbalk ( ) en typ msconfig in het vak Nu zoeken . Het venster Systeemconfiguratie verschijnt.
 2. Klik op het tabblad Opstarten .
  CAUTION:Schakel geen Microsoft-services uit.
 3. Als de juiste opstartprogramma's en -services zijn ingeschakeld, klikt u het tabblad Algemeen en plaatst u een vinkje in het selectievakje Normaal opstarten .
 4. Klik achtereenvolgens op Toepassen , Sluiten en vervolgens op Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen en de computer opnieuw op te starten.
Voer deze stappen uit voor het Windows 7-besturingssysteem.

Tijdelijke oplossing: Werking controleren en resterende installatie overslaan

Als de installatie tijdens het eind van het proces, zoals op 96% of bij stap 3 van 4 is vastgelopen, kunt u uw printer mogelijk gebruiken zonder het probleem op te lossen.
De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de HP printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Tegen het eind van de installatie worden andere processen uitgevoerd, zoals webregistratie, softwareconfiguratie en herkenning van uw HP printer door uw computer of netwerk. Deze processen zijn nuttig, maar niet per se vereist voor het gebruik van uw HP printer.
Volg eerst deze stappen om te controleren of de printer werkt.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. showhide
  Maak een kopie.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de kopieerknop om een kopie te maken.
 2. showhide
  Scan een document.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de scanknop om het document te scannen.
  3. Scan het bestand naar een willekeurige bestemming om de scan te testen.
 3. showhide
  Druk een document af.
  1. Open een document of maak een snel testdocument.
  2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
  3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
  4. Klik op OK .
   • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
   • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 4. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een snel testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
 4. Klik op OK .
  • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer als laatste de installatie. U kunt Taakbeheer gebruiken om de installatie te annuleren.

Oplossing één: Controleren of er een verborgen foutbericht wordt weergegeven

Soms kan een verborgen foutbericht de voortgang van de installatie stoppen. Neem deze stappen om de computer op een verborgen foutbericht te controleren.
 1. Klik op de titelbalk bovenaan het installatievenster en sleep deze naar rechts. Kijk of er een foutbericht achter het installatievenster verborgen zat.
  Figure 6: Verplaats het installatievenster naar rechts
  Afbeelding van het verplaatsen van het installatievenster.
 2. Klik op het foutbericht. Het foutbericht is volledig zichtbaar voor het installatievenster.
  Figure 7: Klik op OK in het foutbericht
  Afbeelding van het klikken op OK in het foutbericht.
 3. Klik in het foutbericht op OK . De installatie van de software wordt voortgezet.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De software verwijderen en opnieuw installeren

Volg deze stappen om geïnstalleerde of gedeeltelijk geïnstalleerde software te verwijderen en de software voor de printer vervolgens opnieuw te installeren.
NOTE:In de onderstaande stappen wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Houd er rekening mee dat de webbrowser dan zal worden afgesloten. Maak een bladwijzer van deze pagina voor u verdergaat; zo kunt u straks weer terugkeren naar dit document en doorgaan met de probleemoplossing.

Stap één: De software verwijderen

 1. Maak de USB-kabel los van de computer als er een USB-kabel is aangesloten.
  Figure 8: USB-kabel
  Afbeelding: USB-kabel.
 2. Klik op het Windows-pictogram ( ) op de taakbalk van Windows, typ in het vak Programma's en bestanden zoeken de tekst appwiz.cpl en druk op Enter .
 3. Klik op de printer en klik vervolgens op Verwijderen .
 4. Volg de instructies op het scherm om het verwijderen te voltooien. Verwijder alle HP software-items voor de printer.
  NOTE:Als er een venster op de computer verschijnt waarin u wordt gevraagd gedeelde bestanden te verwijderen, klikt u op Nee .
 5. Koppel het netsnoer aan de achterzijde van de printer los.
 6. Klik op het Windows-pictogram ( ), klik op de pijl naar rechts ( ) naast Uitschakelen en klik vervolgens op Opnieuw opstarten .

Stap twee: Terminate and Stay Resident-programma's uitschakelen

Voer deze stappen uit om Terminate and Stay Resident (TSR) programma's tijdelijk uit te schakelen.
Achtergrondinformatie: Wanneer de computer Windows 7 start, worden TSR-softwareprogramma's automatisch geladen. TSR-programma's activeren computerhulpprogramma's zoals anti-virussoftware, maar zijn niet nodig om de computer te laten functioneren. TSR-programma's kunnen de installatie van printersoftware nadelig beïnvloeden.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram ( ), typ msconfig in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk op Enter . Het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend.
 2. Klik op Doorgaan . Het venster Systeemconfiguratie verschijnt.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Selectief opstarten in.
 4. Als het selectievakje naast Opstartonderdelen laden is ingeschakeld, klikt u op het vinkje om dit te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en vervolgens op het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen (onderaan op het tabblad Services ).
 6. Klik op Alles uitschakelen en op OK .
 7. Klik op Opnieuw opstarten . De computer start automatisch opnieuw op.

Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

Volg deze instructies om Schijfopruiming in Windows 7 te gebruiken om tijdelijke bestanden te verwijderen en ruimte op de harde schijf van de computer vrij te maken.
 1. Klik op het Windows-pictogram ( ), op Alle programma's , op Bureau-accessoires , op Systeemwerkset en op Schijfopruiming . Het venster Schijfopruiming wordt geopend.
 2. Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de harde schijf en geeft vervolgens een rapport met een lijst met optionele Te verwijderen bestanden weer. Schakel de selectievakjes van onnodige bestanden uit en klik vervolgens op OK .

Stap vier: De firewall uitschakelen

Firewalls kunnen verhinderen dat de software wordt geïnstalleerd. Voorafgaand aan de installatie schakelt u firewalls van andere fabrikanten, zoals Symantec, McAfee of ZoneAlarm, die in Windows 7 zijn geïnstalleerd tijdelijk uit.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram ( ), klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op Windows Firewall . Het venster Windows Firewall wordt geopend.
 2. Klik aan de linkerkant van het venster op Windows Firewall in- of uitschakelen .
 3. Klik op Windows Firewall uitschakelen (niet aanbevolen) .

Stap vijf: De software downloaden en installeren van de website van HP

Voer deze stappen uit om de software te downloaden en te installeren.
De software downloaden en installeren
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 3. Ga naar HP drivers en downloads . Typ desgevraagd uw printermodelnummer, klik op Start en klik op Drivers .
 4. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende .
 5. Scroll naar beneden en klik op Driver .
 6. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.
 7. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads ), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Stap zes: De opstartsoftware inschakelen

Voer deze stappen uit om de programma's die u bij de stap Terminate and Stay Resident-programma's uitschakelen in dit document hebt uitgeschakeld weer in te schakelen.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram ( ), typ msconfig in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk op Enter . Het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend.
 2. Klik op Doorgaan . Het venster Systeemconfiguratie verschijnt.
 3. Klik op het tabblad Services , klik op Alles inschakelen en klik vervolgens op OK .
 4. Klik op het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Normaal opstarten in.
 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK .
 6. Klik op Opnieuw opstarten . De computer start automatisch opnieuw op.
Voer deze stappen uit voor het Windows 8-besturingssysteem.
NOTE:Als u niet de nieuwste versie van Windows 8 gebruikt, is de informatie in dit document mogelijk niet correct. De nieuwste versie is verkrijgbaar in de Microsoft Store.

Tijdelijke oplossing: Werking controleren en de resterende installatie overslaan

Als de installatie tijdens het eind van het proces, zoals op 96% of bij stap 3 van 4 is vastgelopen, kunt u uw printer mogelijk gebruiken zonder het probleem op te lossen.
De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de HP printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Tegen het eind van de installatie worden andere processen uitgevoerd, zoals webregistratie, softwareconfiguratie en herkenning van uw HP printer door uw computer of netwerk. Deze processen zijn nuttig, maar niet per se vereist voor het gebruik van uw HP printer.
Volg eerst deze stappen om te controleren of de printer werkt.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. showhide
  Maak een kopie.
 2. showhide
  Scan een document.
 3. showhide
  Druk een document af.
 4. Annuleer de installatie.
  1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm.
  2. Klik op Taakbeheer in de lijst die wordt weergegeven.
  3. Klik op het tabblad Processen als dit nog niet is geselecteerd.
  4. Klik onder Apps op elk programma dat begint met 'HP Installer' en klik vervolgens op Taak beëindigen .
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
 4. Klik op OK .
  • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen. Ga verder naar de volgende stap om de installatie te annuleren.
  • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer de installatie.
  1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm.
  2. Klik op Taakbeheer in de lijst die wordt weergegeven.
  3. Klik op het tabblad Processen als dit nog niet is geselecteerd.
  4. Klik onder Apps op elk programma dat begint met 'HP Installer' en klik vervolgens op Taak beëindigen .

Oplossing één: Controleren of er een verborgen foutbericht wordt weergegeven

NOTE:De volgende stappen bevatten instructies 'om te klikken'. Als u met een aanraakscherm werkt, kunt u in dat geval tikken.
Soms kan een verborgen foutbericht de voortgang van de installatie stoppen. Neem deze stappen om de computer op een verborgen foutbericht te controleren.
 1. Klik op de titelbalk bovenaan het installatievenster en sleep deze naar rechts. Kijk of er een foutbericht achter het installatievenster verborgen zat.
  Figure 9: Verplaats het installatievenster naar rechts
  Afbeelding van het verplaatsen van het installatievenster.
 2. Klik op het foutbericht. Het foutbericht is volledig zichtbaar voor het installatievenster.
  Figure 10: Klik op OK in het foutbericht
  Afbeelding van het klikken op OK in het foutbericht.
 3. Klik in het foutbericht op OK . De installatie van de software wordt voortgezet.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: De software verwijderen en opnieuw installeren

Volg deze stappen om geïnstalleerde of gedeeltelijk geïnstalleerde software te verwijderen en de software voor de printer vervolgens opnieuw te installeren.

Stap één: De software verwijderen

Verwijder de software voor uw verbindingstype.
USB
 1. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Is de printer met een netwerk verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 2. Druk op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop ( ) in de linkeronderhoek van het scherm en klik op Programma's en onderdelen .
 4. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw HP printer en klik op Verwijderen .
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen.
 6. Herhaal deze stappen voor elke vermelding van uw printer tot uw printer niet meer in de lijst voorkomt.
  Als tijdens het verwijderen van de software een foutbericht wordt weergegeven, volgt u deze stappen.
  1. Klik op OK om het foutbericht te sluiten.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop ( ) in de linkeronderhoek van het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens systeembeheer .
  3. Klik op Systeembeheer in de resultaten.
  4. Dubbelklik op Afdrukbeheer en dubbelklik vervolgens op Alle stuurprogramma's .
  5. Zoek elke instantie van de printer die u probeert te verwijderen, klik met de rechtermuisknop op de naam en klik vervolgens op Verwijderen .
  6. Sluit het venster Afdrukbeheer , keer terug naar Programma's en onderdelen en ga vervolgens verder met het verwijderen van de resterende printersoftware.
Netwerk
NOTE:Koppel de printer niet los van het netwerk om de installatie van de software ongedaan te maken.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop ( ) in de linkeronderhoek van het scherm en klik op Programma's en onderdelen .
 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw HP printer en klik op Verwijderen .
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen.

Stap twee: Terminate and Stay Resident-programma's uitschakelen

Wanneer de pc is ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals anti-virussoftware, maar zijn niet nodig voor de werking van de computer. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de printersoftware wordt geladen en dat de software daardoor niet correct wordt geïnstalleerd. Het hulpprogramma MSCONFIG verhindert dat TSR-programma's en services worden gestart.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop ( ) in de linkeronderhoek van het scherm, klik op Uitvoeren , typ msconfig en klik vervolgens op OK .
  Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan , klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.
 2. Klik of tik in het venster Systeemconfiguratie op het keuzerondje naast Selectief opstarten en klik vervolgens op het vakje naast Opstartonderdelen laden om het vinkje te verwijderen.
 3. Klik op het tabblad Services op het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen en klik vervolgens op Alles uitschakelen .
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK .
 5. Klik op Opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

Voer deze stappen uit om Schijfopruiming te gebruiken om tijdelijke bestanden te verwijderen en ruimte op de harde schijf van de computer vrij te maken.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop ( ) linksonder in het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens Schijfopruiming .
 2. Klik op Schijfruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen .
 3. Selecteer het station dat het besturingssysteem bevat en klik op OK .
 4. Schijfopruiming analyseert de vaste schijf en toont vervolgens een rapport met een lijst opties met selectievakjes ernaast.
 5. Selecteer de juiste selectievakjes om overbodige onderdelen te verwijderen. Het hulpprogramma Schijfopruiming maakt ruimte vrij op de vaste schijf van uw pc door het volgende te doen:
  • Verwijdert tijdelijke internetbestanden
  • Verwijdert gedownloade programmabestanden
  • Maakt de prullenbak leeg
  • Verwijdert bestanden uit de tijdelijke map
  • Verwijdert bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows werden gemaakt
  • Verwijdert optionele Windows-componenten die niet worden gebruikt
 6. Nadat u de onderdelen hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op OK .

Stap vier: De firewall uitschakelen

Firewalls van derden, zoals Symantec, McAfee of ZoneAlarm, kunnen verhinderen dat HP software wordt geïnstalleerd via een netwerkverbinding. Volg deze stappen om eventuele firewalls van derden tijdelijk uit te schakelen.
Belangrijk : U stelt uw computer bloot aan toegang van buitenaf als u het netwerk verbonden laat met internet wanneer de firewall is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat uw Windows-firewall is ingeschakeld of verbreek de verbinding van uw computer met het internet.
 1. Zoek in de rechterbenedenhoek van het bureaublad (het systeemvak) het pictogram van de software van derden.
  NOTE:Het pictogram ziet er voor elke fabrikant anders uit.
  Figure 11: Voorbeeld van het systeemvak op de computer
  Afbeelding van een systeemvak.
 2. Klik met de rechtermuisknop of houd uw vinger op het pictogram van de software van derden en klik of tik op Uitschakelen .
  NOTE:De optie voor het uitschakelen van de software heeft mogelijk een andere naam dan "Uitschakelen ". Zoek een vergelijkbare menuoptie, zoals Stoppen of Uitschakelen .

Stap vijf: De software downloaden en installeren van de website van HP

Voer deze stappen uit om de software te downloaden en te installeren.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 3. Ga naar HP drivers en downloads . Typ desgevraagd uw printermodelnummer, klik op Start en klik op Drivers .
 4. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende .
 5. Scroll naar beneden en klik op Driver .
 6. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.
 7. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads ), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Video over het downloaden en installeren van de software met volledige functionaliteit via een USB-verbinding
De volgende video laat zien hoe u de software met volledige functionaliteit downloadt en installeert via een USB-verbinding in Windows 8.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen .
Video over het downloaden en installeren van de software met volledige functionaliteit via een draadloze verbinding
De volgende video toont hoe u een driver met volledige functionaliteit downloadt en installeert via een draadloze verbinding in Windows 8.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt of tikt u hier om de video op YouTube af te spelen .

Stap zes: De opstartsoftware inschakelen

Voer deze stappen uit om de programma's die u bij de stap Terminate and Stay Resident-programma's uitschakelen in dit document hebt uitgeschakeld weer in te schakelen.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop ( ) in de linkeronderhoek van het scherm, klik op Uitvoeren , typ msconfig en klik vervolgens op OK .
  Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan , klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.
 2. Klik in het venster Systeemconfiguratie op het keuzerondje naast Normaal opstarten .
 3. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK .
 4. Klik op Opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Stap zeven: De firewall opnieuw starten en configureren

NOTE:Het is verstandig deze pagina af te drukken of aan uw favorieten toe te voegen, zodat u deze kunt raadplegen nadat u de firewall hebt geconfigureerd.
 1. Gebruik de volgende lijst om de meeste firewallproblemen op te lossen. Voor meer informatie over firewallinstellingen neemt u contact op met de fabrikant van de firewall.
  • Controleer regelmatig of er nieuwe versies van de firewallsoftware en beveiligingsupdates beschikbaar zijn.
  • Selecteer zo mogelijk de beveiligingsinstelling Gemiddeld wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Selecteer zo mogelijk de instelling Vertrouwde zone wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Zet aangepaste firewallinstellingen terug naar de standaardinstellingen.
  • Schakel waarschuwingsberichten van de firewall in en klik of tik op Toestaan , Toelaten of Deblokkeren als er waarschuwingen verschijnen tijdens het installeren van HP software of het gebruik van de printer. Als een waarschuwing de optie Deze actie onthouden of Een regel hiervoor maken bevat, selecteert u deze.
  • Activeer niet meer dan één firewall tegelijk.
  • Voer handmatig een IP-adres in om de verbinding tussen de pc en de printer te verbeteren.
  Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Zoek het systeemvak
  Ook wel 'systeemlade' genoemd.
  rechtsonder in het scherm van uw pc, naast de klok.
  Figure 12: Voorbeelden van het systeemvak op de pc
  Afbeelding: Systeemvak.
 3. In het systeemvak op het bureaublad klikt u met de rechtermuisknop of houdt u uw vinger op het pictogram van de software van derden en klikt of tikt u vervolgens op Inschakelen . Als u de naam van uw firewallprogramma niet weet, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram totdat de naam van het firewallprogramma wordt weergegeven.
  NOTE:De optie voor het inschakelen van de software heeft mogelijk dan 'Inschakelen '. Zoek een vergelijkbare menuoptie, zoals Starten of Aanzetten .Als deze opties niet beschikbaar zijn, open dan de firewall en klik of tik op de optie om deze opnieuw te starten.
 4. Zoek uw firewall in de volgende tabel en klik of tik op de koppeling voor de stappen om de firewall te configureren.
 5. Wanneer u de instructies voor uw firewall hebt gevolgd, keert u terug naar dit document om de stappen te voltooien.
  1. Open uw firewallsoftware en zoek de configuratie-instellingen.
   Belangrijk : Wijzig de instellingen alleen op uw lokale (thuis)netwerk. Voordat u verdergaat, is het raadzaam contact op te nemen met de fabrikant van uw firewall voor aanvullende informatie over het wijzigen van deze instellingen.
  2. Stel uw firewall in om het volgende poortbereik te deblokkeren:
   • UDP-poortbereik 1000-65535
   NOTE:U hoeft voor dit poortbereik niet elke poort apart op te geven. Stel een poortregel in voor het volledige poortbereik.
  3. Stel uw firewall in om de volgende individuele poorten te deblokkeren:
   • TCP-poort 80
   • TCP-poort 443
   • TCP-poort 8080
   • TCP-poort 9220
   • TCP-poort 9500
   NOTE:Stel een poortregel in voor al deze afzonderlijke TCP-poorten.
Volg deze stappen voor het Mac OS X 10.6-besturingssysteem.

Tijdelijke oplossing: Werking controleren en resterende installatie overslaan

Als de installatie tijdens het eind van het proces, zoals op 96% of bij stap 3 van 4 is vastgelopen, kunt u uw printer mogelijk gebruiken zonder het probleem op te lossen.
De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de HP printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Tegen het eind van de installatie worden andere processen uitgevoerd, zoals webregistratie, softwareconfiguratie en herkenning van uw HP printer door uw computer of netwerk. Deze processen zijn nuttig, maar niet per se vereist voor het gebruik van uw HP printer.
Volg eerst deze stappen om te controleren of de printer werkt.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. showhide
  Scan een document.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de scanknop om het document te scannen.
  3. Scan het bestand naar een willekeurige bestemming om de scan te testen.
 2. showhide
  Druk een document af.
  1. Open een document of maak een snel testdocument.
  2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
  3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
  4. Klik op OK .
   • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
   • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 3. Annuleer als laatste de installatie. U kunt de toepassing indien nodig gedwongen afsluiten.
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een snel testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
 4. Klik op OK .
  • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer als laatste de installatie. U kunt de toepassing indien nodig gedwongen afsluiten.

Oplossing één: De computer opnieuw opstarten

Volg deze stappen om uw computer opnieuw op te starten.
 1. Sluit alle geopende toepassingen zoals Safari, Word of iTunes:
  1. Klik op de naam van de toepassing (<Naam toepassing> ) op de menubalk naast het Apple-menu-pictogram ( ) linksboven in de hoek van uw computerscherm.
  2. Klik op Stoppen <Naam toepassing> onder in het pop-upmenu.
  3. Herhaal deze stappen voor elke geopende toepassing.
 2. Klik op het Apple-menupictogram ( ) en vervolgens op Zet uit in het pop-upmenu.
 3. Klik op Zet uit in het pop-upmenu of wacht tot de computer automatisch uitschakelt.
 4. Als de computer eenmaal is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om hem weer in te schakelen.

Oplossing twee: Een stroomreset uitvoeren

Volg deze stappen om de HP printer te resetten. Met een stroomreset wordt de stroom weggevoerd uit het apparaat en wordt het apparaat teruggezet op dezelfde instellingen nadat het opnieuw wordt gestart. Een stroomreset is een gebruikelijke stap voor probleemoplossing en kan worden uitgevoerd voor problemen die vergelijkbaar zijn met een vastgelopen installatie.
 1. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product uit te schakelen.
  NOTE:Mogelijk wordt het product niet uitgeschakeld wanneer u op de aan-uitknop drukt. Ga desondanks verder met de volgende stap.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op het wandstopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product in te schakelen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Achtergrondprogramma's uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Volg deze stappen om alle HP software te verwijderen, achtergrondprogramma's uit te schakelen en de HP software vervolgens opnieuw te installeren.

Stap één: De HP software verwijderen

Zelfs als de installatie van de HP software niet werd voltooid, kunnen sommige HP componenten toch gedeeltelijk op uw computer zijn geïnstalleerd. Volg deze stappen om alle componenten te verwijderen voordat u verdergaat.
 1. Maak de USB-kabel los van de HP printer als er een USB-kabel is aangesloten.
  Figure 13: De USB-kabel loskoppelen van de printer
  Afbeelding: Koppel de USB-kabel los van de printer.
 2. Dubbelklik op het pictogram van de harde schijf van de Macintosh ( ) op het bureaublad.
 3. Klik op Programma's en op de map Hewlett-Packard .
 4. Dubbelklik op HP verwijderprogramma . Het HP verwijderprogramma wordt geopend.
 5. Klik op Doorgaan .
 6. Selecteer de te verwijderen HP printer en klik vervolgens op Verwijderen .
 7. Typ de naam van de beheerder en het beheerderswachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op OK .
 8. Sluit de printer weer aan en start uw computer vervolgens opnieuw op.

Stap twee: Programma's uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd

 1. Zoek in het Dock naar actieve programma's.
  Als er een indicator (zwart of blauwe lijn) onder het programmapictogram wordt weergegeven, wordt het programma uitgevoerd.
 2. Sla uw werk zo nodig op, klik vervolgens met de rechtermuisknop op elk geopende programma en kies Sluit .
  NOTE:Als het programma niet reageert, moet u het mogelijk gedwongen afsluiten.

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Selecteer een van de volgende methoden om de HP software opnieuw te installeren.
Voer deze stappen uit om de software van de HP website te downloaden en vervolgens te installeren.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 3. Ga naar HP drivers en downloads . Typ desgevraagd uw printermodelnummer, klik op Start en klik op Drivers .
 4. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende .
 5. Scroll naar beneden en klik op Driver .
 6. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.
 7. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads ), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Om de printerdriver van Mac OS X 10.6 te installeren, sluit u de USB-kabel aan op de printer en op de computer. De afdrukwachtrij wordt automatisch gemaakt. Als u uw printer niet ziet in het pop-upmenu Printer nadat u de printer hebt aangesloten, gebruikt u de volgende stappen om de printer handmatig toe te voegen.
Figure 14: Prompt van Apple Update
Afbeelding: Prompt van Apple Update.
 1. Klik in het Dock op Systeemvoorkeuren en vervolgens op Afdrukken en faxen .
 2. Klik op het plusteken ( ) linksonder in het venster om de printer toe te voegen aan de beschikbare printers.
  NOTE:Als het venster is vergrendeld, klikt u op het pictogram van het slotje onder in het venster om de gebruiker te identificeren.
 3. Selecteer uw printer en klik dan op Voeg toe om een nieuwe afdrukwachtrij te maken.
NOTE:Als u een upgrade uitvoert van Mac OS met behulp van de Snow Leopard-dvd, zou het installatieproces automatisch ook nieuwe versies van de wachtrijen voor uw HP printer moeten maken met behulp van de laatste HP drivers die zijn inbegrepen in Snow Leopard.
Als u de HP software-cd hebt, plaatst u de cd in het cd-station op uw computer en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren.
NOTE:De software die verkrijgbaar is op de website van HP is de recentste software en deze is mogelijk recenter dan de software op de cd.
Volg deze stappen voor het Mac OS X 10.7-besturingssysteem.

Tijdelijke oplossing: Werking controleren en resterende installatie overslaan

Als de installatie tijdens het eind van het proces, zoals op 96% of bij stap 3 van 4 is vastgelopen, kunt u uw printer mogelijk gebruiken zonder het probleem op te lossen.
De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de HP printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Tegen het eind van de installatie worden andere processen uitgevoerd, zoals webregistratie, softwareconfiguratie en herkenning van uw HP printer door uw computer of netwerk. Deze processen zijn nuttig, maar niet per se vereist voor het gebruik van uw HP printer.
Volg eerst deze stappen om te controleren of de printer werkt.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. showhide
  Scan een document.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de scanknop om het document te scannen.
  3. Scan het bestand naar een willekeurige bestemming om de scan te testen.
 2. showhide
  Druk een document af.
  1. Open een document of maak een snel testdocument.
  2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
  3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
  4. Klik op OK .
   • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
   • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 3. Annuleer als laatste de installatie. U kunt de toepassing indien nodig gedwongen afsluiten.
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een snel testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
 4. Klik op OK .
  • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer als laatste de installatie. U kunt de toepassing indien nodig gedwongen afsluiten.

Oplossing één: De computer opnieuw opstarten

Volg deze stappen om uw computer opnieuw op te starten.
 1. Sluit alle geopende toepassingen zoals Safari, Word of iTunes:
  1. Klik op de naam van de toepassing (<Naam toepassing> ) op de menubalk naast het Apple-menu-pictogram ( ) linksboven in de hoek van uw computerscherm.
  2. Klik op Stoppen <Naam toepassing> onder in het pop-upmenu.
  3. Herhaal deze stappen voor elke geopende toepassing.
 2. Klik op het Apple-menupictogram ( ) en vervolgens op Zet uit in het pop-upmenu.
 3. Klik op Zet uit in het pop-upmenu of wacht tot de computer automatisch uitschakelt.
 4. Als de computer eenmaal is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om hem weer in te schakelen.

Oplossing twee: Een stroomreset uitvoeren

Volg deze stappen om de HP printer te resetten. Met een stroomreset wordt de stroom weggevoerd uit het apparaat en wordt het apparaat teruggezet op dezelfde instellingen nadat het opnieuw wordt gestart. Een stroomreset is een gebruikelijke stap voor probleemoplossing en kan worden uitgevoerd voor problemen die vergelijkbaar zijn met een vastgelopen installatie.
 1. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product uit te schakelen.
  NOTE:Mogelijk wordt het product niet uitgeschakeld wanneer u op de aan-uitknop drukt. Ga desondanks verder met de volgende stap.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op het wandstopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product in te schakelen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Achtergrondprogramma's uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Volg deze stappen om alle HP software te verwijderen, achtergrondprogramma's uit te schakelen en de HP software vervolgens opnieuw te installeren.

Stap één: De HP software verwijderen

Zelfs als de installatie van de HP software niet werd voltooid, kunnen sommige HP componenten toch gedeeltelijk op uw computer zijn geïnstalleerd. Volg deze stappen om alle componenten te verwijderen voordat u verdergaat.
 1. Maak de USB-kabel los van de HP printer als er een USB-kabel is aangesloten.
  Figure 15: De USB-kabel loskoppelen van de printer
  Afbeelding: Koppel de USB-kabel los van de printer.
 2. Dubbelklik op het pictogram van de harde schijf van de Macintosh ( ) op het bureaublad.
 3. Klik op Programma's en op de map Hewlett-Packard .
 4. Dubbelklik op HP verwijderprogramma . Het HP verwijderprogramma wordt geopend.
 5. Klik op Doorgaan .
 6. Selecteer de te verwijderen HP printer en klik vervolgens op Verwijderen .
 7. Typ de naam van de beheerder en het beheerderswachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op OK .
 8. Sluit de printer weer aan en start uw computer vervolgens opnieuw op.

Stap twee: Programma's uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd

 1. Zoek in het Dock naar actieve programma's.
  Als er een indicator (zwart of blauwe lijn) onder het programmapictogram wordt weergegeven, wordt het programma uitgevoerd.
 2. Sla uw werk zo nodig op, klik vervolgens met de rechtermuisknop op elk geopende programma en kies Sluit .
  NOTE:Als het programma niet reageert, moet u het mogelijk gedwongen afsluiten.

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Kies uit de volgende stappen om de HP software te installeren vanuit Apple Software Update of vanaf de printer-cd.
Volg deze stappen om de HP software in OS X 10.7 voor een USB-aansluiting te downloaden en te installeren.
Stap één: De software bijwerken
Neem de volgende stappen om de software bij te werken.
 1. Belangrijk : controleer de volgende voorwaarden voordat u verder gaat met de installatie:
  • Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd.
  • Schakel de Mac in als dat nog niet is gebeurd.
  • Sluit het HP apparaat met een USB-kabel aan op de Mac.
   OF
  • Controleer of er een bestaande afdrukwachtrij voor uw HP product is.
  NOTE:Als u wordt gevraagd om software te downloaden, klikt u op Niet nu en gaat u verder met deze instructies.
 2. Klik op het Apple-menu ( ) en klik vervolgens op Software Update . Software Update controleert of er nieuwe updates beschikbaar zijn.
 3. Als u in het Software Update-venster een beschikbare update voor uw HP software ziet, selecteert u deze en klikt u op Installeren .
  NOTE: Installeer alle beschikbare HP software-updates voor de beste prestaties en functionaliteit van uw product.
 4. Voer de accountnaam en het wachtwoord van de beheerder in als hier om wordt gevraagd.
 5. Als de software-updates zijn voltooid, start u de computer opnieuw op (indien nodig).
Stap twee: De printer toevoegen en de software installeren
Volg deze stappen om de printer toe te voegen en de software te installeren.
 1. Klik op het Apple-menu ( ) en klik vervolgens op Systeemvoorkeuren .
 2. Klik op Afdrukken en scannen .
 3. Klik op het plusteken ( ). De naam van uw product wordt weergegeven.
 4. Selecteer uw HP product dat in de lijst wordt weergegeven als USB -type en klik op Toevoegen .
  NOTE:U moet het USB -verbindingstype kiezen voor een product dat via USB is aangesloten.
 5. Klik op Installeer en klik vervolgens op Akkoord in het venster met de softwarelicentieovereenkomst om de software te installeren en het product toe te voegen aan de wachtrij.
 6. Controleer of het product wordt weergegeven in de wachtrij nadat het installatieproces is voltooid.
  NOTE:Als het product niet is toegevoegd aan de wachtrij, klikt u op het plusteken ( ), selecteert u uw HP product en klikt u vervolgens op Voeg toe .
Volg deze stappen om de HP software in OS X 10.7 voor een netwerkverbinding te downloaden en te installeren.
Stap één: De printer toevoegen en de software installeren
Volg deze stappen om de printer toe te voegen en de software te installeren.
 1. Belangrijk : Controleer de volgende voorwaarden voordat u verder gaat met de installatie:
  • Schakel het HP product in als dat nog niet is gebeurd.
  • Schakel de Mac in als dat nog niet is gebeurd.
  • Sluit het HP product via een netwerkverbinding aan op de Mac.
   OF
  • Controleer of er een bestaande afdrukwachtrij voor uw HP product is.
  NOTE:Als er een afdrukwachtrij voor uw product aanwezig is, ga dan verder met Stap twee: Installeer de HP software voor een netwerkverbinding of werk deze bij .
 2. Klik op het Apple-menu ( ) en klik vervolgens op Systeemvoorkeuren .
 3. Klik op Afdrukken en scannen .
 4. Klik op het plusteken ( ). De naam van uw product wordt weergegeven.
 5. Selecteer uw HP product dat in de lijst wordt weergegeven als Bonjour -type en klik op Toevoegen .
  NOTE:U moet het Bonjour -verbindingstype kiezen voor een product dat via een netwerk is aangesloten.
 6. Klik op Installeer en klik vervolgens op Akkoord in het venster met de softwarelicentieovereenkomst om de software te installeren en het product toe te voegen aan de wachtrij.
 7. Controleer of het product wordt weergegeven in de wachtrij nadat het installatieproces is voltooid.
  NOTE:Als het product niet is toegevoegd aan de wachtrij, klikt u op het plusteken ( ), selecteert u uw HP product en klikt u vervolgens op Voeg toe .
Stap twee: De software bijwerken
Neem de volgende stappen om de software bij te werken.
 1. Klik op het Apple-menu ( ) en klik vervolgens op Software-update . Software-update controleert of er nieuwe updates beschikbaar zijn.
 2. Als u in het Software Update-venster een beschikbare update voor uw HP software ziet, selecteert u deze en klikt u op Installeren .
  NOTE: Installeer alle beschikbare HP software-updates voor de beste prestaties en functionaliteit van uw product.
 3. Voer de accountnaam en het wachtwoord van de beheerder in als daarom wordt gevraagd.
 4. Als de software-updates zijn voltooid, start de computer opnieuw op (indien nodig).
Als u de HP software-cd hebt, plaatst u de cd in het cd-station op uw computer en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren.
Belangrijk: Afhankelijk van de releasedatum van uw printer, wordt de printer-cd mogelijk niet ondersteund in Mac OS X 10.7. Om zeker te zijn dat u de nieuwste software installeert, raadt HP u aan om de methode in dit document te gebruiken om de software via de HP website te downloaden en te installeren.
Volg deze stappen voor het Mac OS X 10.8-besturingssysteem.

Tijdelijke oplossing: Werking controleren en resterende installatie overslaan

Als de installatie tijdens het eind van het proces, zoals op 96% of bij stap 3 van 4 is vastgelopen, kunt u uw printer mogelijk gebruiken zonder het probleem op te lossen.
De software en drivers die nodig zijn voor het gebruik van de HP printer worden eerder in het installatieproces geïnstalleerd. Tegen het eind van de installatie worden andere processen uitgevoerd, zoals webregistratie, softwareconfiguratie en herkenning van uw HP printer door uw computer of netwerk. Deze processen zijn nuttig, maar niet per se vereist voor het gebruik van uw HP printer.
Volg eerst deze stappen om te controleren of de printer werkt.
Als u een Multi-Function printer
Een printer die ook kan kopiëren, scannen en/of faxen.
hebt, volgt u deze stappen om de verschillende functies te controleren.
 1. showhide
  Scan een document.
  1. Leg een origineel op de glasplaat.
  2. Druk op de scanknop om het document te scannen.
  3. Scan het bestand naar een willekeurige bestemming om de scan te testen.
 2. showhide
  Druk een document af.
  1. Open een document of maak een snel testdocument.
  2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
  3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
  4. Klik op OK .
   • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
   • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 3. Annuleer als laatste de installatie. U kunt de toepassing indien nodig gedwongen afsluiten.
Als uw printer een Single-Function printer
Een printer die niet kan scannen, faxen of kopiëren.
is, volgt u deze stappen om een document af te drukken om de functionaliteit te testen.
 1. Open een document of maak een snel testdocument.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken .
 3. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst Naam .
 4. Klik op OK .
  • Als deze functies correct werken , hoeft u de installatie niet te voltooien of te proberen het probleem op te lossen.
  • Als deze functies niet correct werken , gaat u verder met de oplossingen in dit document.
 5. Annuleer als laatste de installatie. U kunt de toepassing indien nodig gedwongen afsluiten.

Oplossing één: De computer opnieuw opstarten

Volg deze stappen om uw computer opnieuw op te starten.
 1. Sluit alle geopende toepassingen zoals Safari, Word of iTunes:
  1. Klik op de naam van de toepassing (<Naam toepassing> ) op de menubalk naast het Apple-menu-pictogram ( ) linksboven in de hoek van uw computerscherm.
  2. Klik op Stoppen <Naam toepassing> onder in het pop-upmenu.
  3. Herhaal deze stappen voor elke geopende toepassing.
 2. Klik op het Apple-menupictogram ( ) en vervolgens op Zet uit in het pop-upmenu.
 3. Klik op Zet uit in het pop-upmenu of wacht tot de computer automatisch uitschakelt.
 4. Als de computer eenmaal is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om hem weer in te schakelen.

Oplossing twee: Een stroomreset uitvoeren

Volg deze stappen om de HP printer te resetten. Met een stroomreset wordt de stroom weggevoerd uit het apparaat en wordt het apparaat teruggezet op dezelfde instellingen nadat het opnieuw wordt gestart. Een stroomreset is een gebruikelijke stap voor probleemoplossing en kan worden uitgevoerd voor problemen die vergelijkbaar zijn met een vastgelopen installatie.
 1. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product uit te schakelen.
  NOTE:Mogelijk wordt het product niet uitgeschakeld wanneer u op de aan-uitknop drukt. Ga desondanks verder met de volgende stap.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op het wandstopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Druk op de aan-uitknop ( ) om het product in te schakelen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost , hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen , gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing drie: Achtergrondprogramma's uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Volg deze stappen om alle HP software te verwijderen, achtergrondprogramma's uit te schakelen en de HP software vervolgens opnieuw te installeren.

Stap één: De HP software verwijderen

Zelfs als de installatie van de HP software niet werd voltooid, kunnen sommige HP componenten toch gedeeltelijk op uw computer zijn geïnstalleerd. Volg deze stappen om alle componenten te verwijderen voordat u verdergaat.
 1. Maak de USB-kabel los van de HP printer als er een USB-kabel is aangesloten.
  Figure 16: De USB-kabel loskoppelen van de printer
  Afbeelding: Koppel de USB-kabel los van de printer.
 2. Dubbelklik op het pictogram van de harde schijf van de Macintosh ( ) op het bureaublad.
 3. Klik op Programma's en op de map Hewlett-Packard .
 4. Dubbelklik op HP verwijderprogramma . Het HP verwijderprogramma wordt geopend.
 5. Klik op Doorgaan .
 6. Selecteer de te verwijderen HP printer en klik vervolgens op Verwijderen .
 7. Typ de naam van de beheerder en het beheerderswachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op OK .
 8. Sluit de printer weer aan en start uw computer vervolgens opnieuw op.

Stap twee: Programma's uitschakelen die op de achtergrond worden uitgevoerd

 1. Zoek in het Dock naar actieve programma's.
  Als er een indicator (zwart of blauwe lijn) onder het programmapictogram wordt weergegeven, wordt het programma uitgevoerd.
 2. Sla uw werk zo nodig op, klik vervolgens met de rechtermuisknop op elk geopende programma en kies Sluit .
  NOTE:Als het programma niet reageert, moet u het mogelijk gedwongen afsluiten.

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Kies uit de volgende stappen om de HP software te installeren vanuit Apple Software Update of vanaf de printer-cd.
Volg deze stappen om de HP software in OS X 10.8 voor een USB-aansluiting te installeren.
 1. Klik op het Apple -menu ( ) en klik vervolgens op Software Update . Software Update controleert op beschikbare updates en werkt de database bij die uw Mac gebruikt om beschikbare printersoftware te bepalen.
 2. Klik op Details tonen , selecteer eventuele beschikbare updates en klik op Installeren .
  NOTE: Installeer alle beschikbare updates voor de beste prestaties en functionaliteit van uw printer.
 3. Zet uw printer aan en controleer of er papier in de lade zit en of de printer gereed is voor gebruik.
 4. Sluit de USB-kabel aan op de printer en de Mac. Er wordt automatisch een printerwachtrij gecreëerd voor uw printer. Als de Mac al bijgewerkte software voor uw printer heeft, wordt de afdrukwachtrij op de achtergrond gemaakt.
  NOTE:Als u wordt gevraagd extra software te installeren, klikt u op Installeren . Volg vervolgens de instructies om de installatie te voltooien.
 5. Klik op het Apple -menu en klik vervolgens op Systeemvoorkeuren .
 6. Klik op Afdrukken en scannen en controleer vervolgens of uw printer in de lijst van beschikbare apparaten staat.
  Als uw printer er niet bij staat, klikt u op het plusteken ( ) onder aan het linkerdeelvenster. Klik vervolgens op de naam van uw USB-printer en op Toevoegen .
  NOTE: Om de bijgewerkte HP softwarefuncties te kunnen gebruiken, moet u eventuele openstaande applicaties sluiten en ze opnieuw starten voordat u de printer toevoegt.
Volg deze stappen om de HP software in OS X 10.8 voor een netwerkverbinding te installeren.
 1. Klik op het Apple -menu ( ) en klik vervolgens op Software Update . Software Update controleert op beschikbare updates en werkt de database bij die uw computer gebruikt om beschikbare printersoftware te bepalen.
 2. Klik op Details tonen , selecteer eventuele beschikbare updates en klik op Installeren .
  NOTE: Installeer alle beschikbare HP software-updates voor de beste prestaties en functionaliteit van uw printer.
 3. Zet de printer aan en controleer of er papier in de lade zit en of de printer gereed is voor gebruik.
 4. Zorg dat de printer verbonden is met het bekabelde of draadloze netwerk of aangesloten is op de USB-poort van een Time Capsule of AirPort Base Station.
 5. Klik op het Apple -menu en vervolgens op Systeemvoorkeuren .
 6. Klik op Afdrukken en scannen en vervolgens op het plusteken ( ) linksonder in het venster.
 7. Klik onder Printers in de buurt op de naam van uw printer.
  NOTE:Als uw printer er niet bij staat, klikt u op Printer of scanner toevoegen voor een volledige lijst met printers.
 8. Klik onder Naam op de naam van uw printer.
  NOTE:Zorg dat het printertype Bonjour of Bonjour Multifunction is.
 9. Klik op het vak Gebruiken en selecteer de naam van uw printer in het pop-upmenu.
 10. Klik op Toevoegen om de printer toe te voegen aan de wachtrij.
 11. Als u wordt gevraagd extra software te installeren, klikt u op Installeren . Volg de instructies om de installatie te voltooien.
  NOTE: Om de bijgewerkte HP softwarefuncties te gebruiken, moet u eventuele openstaande applicaties sluiten en opnieuw starten voordat u de printer toevoegt.
Als u de HP software-cd hebt, plaatst u de cd in het cd-station op uw computer en volgt u de instructies op het scherm om de software te installeren.
Belangrijk: Afhankelijk van de releasedatum van uw printer, wordt de printer-cd mogelijk niet ondersteund in Mac OS X 10.8. Om zeker te zijn dat u de nieuwste software installeert, raadt HP u aan om de methode in dit document te gebruiken om de software via de HP website te downloaden en te installeren.
HP Deskjet F380 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum