Jump to content

HP Deskjet 690c Printer support

System operacyjny Windows Vista zawiera sterownik dla tej drukarki

 • PrintPrint

Wprowadzenie

System operacyjny Windows Vista zawiera sterownik dla tej drukarki HP. Nie ma konieczności pobierania sterowników, aby móc z niej korzystać. Niniejszy dokument wyjaśnia, jak zainstalować sterownik systemu operacyjnego (sterownik systemowy) zawarty w systemie Windows Vista dla danej drukarki.
W przypadku sterownika systemowego niektóre przyciski drukarki będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje - niedostępne. Aczkolwiek funkcje drukowania oraz importowania i przeglądania obrazów zapisanych na karcie pamięci nadal będą dostępne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania poniżej.

Instalacja sterownika druku

Metoda instalacji podstawowego sterownika druku systemu Vista jest uzależniona od tego, czy do podłączenia drukarki do komputera używany jest kabel USB czy kabel równoległy. Użyj odpowiedniej metody w zależności od typu kabla.
Typ kablaKońcówka kabla po stronie komputeraKońcówka kabla po stronie drukarki
Kabel USB Końcówka kabla USB po stronie komputeraKońcówka kabla USB po stronie drukarki
Kabel równoległy Końcówka kabla USB po stronie komputeraKońcówka kabla USB po stronie drukarki
Po podłączeniu drukarki do komputera system Windows Vista wykryje drukarkę i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik druku. Rozpoczęcie i zakończenie instalacji zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem. Nie ma konieczności pobierania jakiegokolwiek oprogramowania lub wkładania płyty CD dołączonej do drukarki.

Krok 1: Zainstaluj sterownik systemowy

 1. Włącz produkt.
 2. Podłącz kabel USB (Universal Serial Bus) do urządzenia oraz do komputera.
 3. Na ekranie może pojawić się okno Urządzenia są gotowe do użycia. Jeśli to okno pojawi się i nie zamknie automatycznie, zamknij je.
Film przedstawiający podłączanie drukarki przy pomocy kabla USB
Poniższy film przedstawia, jak podłączyć drukarkę do komputera z systemem Windows Vista za pomocą kabla USB.
Podstawowy sterownik systemu Vista został zainstalowany. Niektóre przyciski drukarki będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje - niedostępne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania .

Krok 2: Wydrukuj dokument

Wydrukuj dokument z dowolnego programu, aby upewnić się, że drukarka funkcjonuje prawidłowo.
 1. Otwórz dokument do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
 • Jeśli dokument został wydrukowany, oznacza to, że drukarka funkcjonuje prawidłowo.
 • Jeśli dokument nie został wydrukowany, kliknij poniższe łącze Co zrobić, jeśli sterownik nie został zainstalowany automatycznie?
Jeśli system Windows Vista nie zainstalował sterownika automatycznie, spróbuj wykonać poniższe czynności.
 1. Odłącz kabel USB od drukarki.
 2. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Rozwiąż wszelkie problemy sygnalizowane migającymi kontrolkami i komunikatami o błędach.
 3. Kliknij ikonę Windows (), Panel sterowania, a następnie Drukarki.
 4. Prawym przyciskiem urządzenia kliknij ikonę swojej drukarki HP (), a następnie kliknij Usuń. Aby ukończyć proces dezinstalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. (Jeśli drukarka nie jest wymieniona na liście, przejdź do kroku 6.)
 5. Jeśli na liście widnieje kilka ikon danej drukarki, usuń je wszystkie.
 6. Ponownie uruchom komputer. Warto dodać tą stronę do zakładek w przeglądarce internetowej, aby później móc szybko do niej powrócić.
 7. Z powrotem podłącz kabel USB do drukarki.
 8. System Windows Vista automatycznie zainstaluje właściwy sterownik.
  NOTE:Jeśli wyświetli się okno Znaleziono nowy sprzęt, wybierz opcję Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zainstaluj sterownik w następujący sposób, jeśli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla równoległego.
NOTE:Aby możliwe było użycie kabla równoległego, komputer oraz drukarka muszą posiadać port równoległy.

Krok 1: Zainstaluj sterownik systemowy

 1. Wyłącz komputer.
 2. Podłącz kabel równoległy do komputera i drukarki.
 3. Włącz komputer i drukarkę. System Windows wykryje nową drukarkę i zostanie otwarte okno Znaleziono nowy sprzęt.
 4. Wybierz opcję Znajdź i zainstaluj sterownik.
  NOTE:Jeśli wyświetli się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwalaj, aby kontynuować.
  System Windows sprawdzi, czy sterownik jest dostępny.
  Jeśli sterownik jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go zainstalować.
  Jeśli system Windows nie znajdzie sterownika, kliknij Anuluj i przejdź do kolejnych kroków.
 5. Na pasku zadań kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij Panel sterowania.
 6. Kliknij pozycję Drukarki.
 7. W górnej części okna Drukarki kliknij opcję Dodaj drukarkę. Pojawi się okno kreatora Dodaj drukarkę.
  NOTE:Jeśli wyświetli się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwalaj, aby kontynuować.
 8. Kliknij opcję Dodaj drukarkę lokalną, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się okno Wybierz port drukarki.
 9. Wybierz opcję Użyj istniejącego portu, jako port domyślny pozostaw LPT1: (port drukarki), a następnie kliknij Dalej. Pojawi się okno Zainstaluj sterownik drukarki.
 10. Na liście producentów kliknij HP.
 11. Na liście drukarek kliknij nazwę swojej drukarki HP, a następnie kliknij Dalej. Pojawi się okno Wpisz nazwę drukarki.
  NOTE:Jeśli Twojej drukarki nie ma na liście, kliknij opcję HP Deskjet 500c. Ten alternatywny sterownik może umożliwić obsługę podstawowych funkcji drukarki.
 12. W polu Nazwa drukarki wpisz nazwę swojej drukarki lub zatwierdź domyślną nazwę drukarki, a następnie kliknij Dalej. Zostanie zainstalowany sterownik drukarki.
 13. Po zakończeniu instalacji kliknij polecenie Drukuj stronę testową.
 14. Kliknij Zakończ, gdy strona testowa zostanie wydrukowana lub kliknij Rozwiązywanie problemów, jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana prawidłowo.

Krok 2: Wydrukuj dokument

Wydrukuj dokument z dowolnego programu, aby upewnić się, że drukarka funkcjonuje prawidłowo.
 1. Otwórz dokument do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.

Często zadawane pytania

Po zainstalowaniu sterownika druku systemu Windows Vista niektóre przyciski drukarki będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje - niedostępne. Poniższe łącza odnoszą do stron, na których można znaleźć procedury zastępcze, jak również dodatkowe informacje.
Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do obrazów na karcie pamięci.
 1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.
  NOTE:Jeżeli karta pamięci jest już włożona, wyjmij ją i włóż ponownie.
 2. W oknie Autoodtwarzanie kliknij opcję Importuj zdjęcia, Wyświetl zdjęcia lub Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Film przedstawiający importowanie i przeglądanie obrazów zapisanych na karcie pamięci

Poniższy film przedstawia procedurę importowania i wyświetlania zdjęć zapisanych na karcie pamięci w systemie Windows Vista.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby odtworzyć go w innym formacie, kliknij tutaj i obejrzyj go w serwisie YouTube.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki wbudowanego w system Windows Vista można korzystać z następujących procedur zastępczych dla funkcji obsługiwanych dotychczas przez Centrum obsługi HP.
Centrum obsługi HP
FunkcjaProcedura zastępcza
Ograniczony dostęp do Przybornika HPZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości:
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Funkcje, a następnie kliknij pozycję Usługi drukarki. Zostanie otwarte okno Przybornika HP.
Ustawienia drukarkiZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości:
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
  Zostanie otwarte okno Właściwości, w którym można zmienić ustawienia drukowania dla poszczególnych zadań drukowania.
Po zainstalowaniu sterownika druku wbudowanego w system Windows Vista można korzystać z następujących procedur zastępczych dla funkcji obsługiwanych dotychczas przez Przybornik HP.
Przybornik HP
FunkcjaProcedura zastępcza
Drukowanie strony autotestuW przypadku drukarek wyposażonych w przyciski na panelu sterowania (z przodu drukarki), stronę testową można wydrukować za pomocą tych przycisków.
Automatyczne czyszczenie wkładów drukujących lub głowicy drukującejBrak
Sprawdzanie szacunkowych poziomów atramentu
 • Wydrukuj stronę autotestu przy użyciu przycisków na panelu sterowania urządzenia
 • Sprawdź wskaźniki poziomu atramentu na panelu sterowania, jeśli drukarka jest w nie wyposażona
Wyrównywanie wkładów drukującychBrak
Więcej informacji można uzyskać na forach dyskusyjnych konsumentów HP.
Fora dyskusyjne konsumentów HP
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
Image not available

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum