Jump to content

Compaq Presario CQ57-303SW Notebook PC support

Poprawa wydajności baterii (Windows 8, 7, Vista)

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows 8, 7 i Vista.
Komputery przenośne można zasilać: Prądem zmiennym (płynącym z zasilacza podłączonego do gniazdka w ścianie) i prądem stałym (płynącym z baterii). Zapoznaj się z poniższymi poradami, aby uzyskać maksymalną wydajność i czas pracy baterii.

Wyświetl wideo dotyczące wydłużania czasu pracy komputera przenośnego zasilanego baterią

Jaka jest długość czasu pracy komputera przenośnego na baterii?

Jaka powinna być długość czasu pracy baterii po naładowaniu? Dlaczego bateria w jednym modelu komputera działa dłużej niż w innym? Na te pytania nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Maksymalna pojemność każdej baterii zmniejsza się w miarę upływu czasu i zużycia. Szybkość tego spadku może się różnić w zależności od konfiguracji i modelu produktu, systemu operacyjnego, typu używanego oprogramowania, ustawień zarządzania energią i innych czynników.

Dostosowywanie planów zasilania przy pracy na baterii komputerów przenośnych

Plan zasilania to zestaw ustawień systemowych i sprzętowych określający strategię zużywania energii komputera użytkownika. Plany zasilania umożliwiają osiągnięcie większych oszczędności energii, maksymalizowanie wydajności systemu lub zachowanie balansu pomiędzy oszczędnością a wydajnością. Więcej informacji na temat planów zasilania zawierają poniższe dokumenty pomocy technicznej, odpowiednie dla wersji systemu operacyjnego Windows zainstalowanej na komputerze przenośnym:
Po przeczytaniu dostosuj ustawienia planu zasilania dla komputera przenośnego w celu maksymalnego zwiększenia wydajności pracy z komputerem.

Czynniki wpływające na zmniejszenie pojemności baterii komputera przenośnego

 • Baterie litowo-jonowe ulegają stopniowej i nieodwracalnej degradacji z każdym cyklem ładowania i rozładowywania. Szybkość degradacji zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury i liczby cykli rozładowań baterii.
 • Bateria litowo-jonowa rozładowuje się, gdy pozostaje włożona w wyłączonym komputerze.
 • Jeżeli komputer nie jest używany przez długi czas, poziom naładowania baterii może spaść poniżej zalecanego poziomu napięcia.
 • Pozostawienie rozładowanej baterii na dłuższy czas może spowodować jej przejście w stan niskiego napięcia, przez co nie będzie można korzystać z baterii. Szybsza degradacja występuje również wtedy, gdy bateria jest cały czas naładowana i pracuje przez długi czas w otoczeniu o wysokiej temperaturze (np. w komputerze pracującym pod wysokim obciążeniem w stacji dokowania).
 • Użycie oprogramowania do przetwarzania grafiki lub wideo w wysokiej rozdzielczości przyspiesza rozładowanie baterii. Oznacza to, że np. granie w gry 3D przyczynia się do zmniejszenia pojemność baterii w większym stopniu niż praca z edytorem tekstu.

Zalecenia dotyczące dbania o stan baterii komputera przenośnego

Szczegółowe zalecenia dotyczące używania i przechowywania baterii zostały zawarte w instrukcji obsługi Twojego komputera.
Dodatkowe zalecenia dotyczące korzystania z baterii przedstawiono poniżej:
 • Baterie litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturach między 20 °C a 25 °C, a ich poziom naładowania powinien wynosić od 50 % do 70 %.
 • Baterii nie należy rozkładać, miażdżyć ani przebijać; nie należy zwierać zewnętrznych styków baterii; nie należy wrzucać baterii do ognia lub wody.
 • Nie należy pozostawiać baterii w otoczeniu narażonym na działanie wysokiej temperatury na długi czas. Długotrwałe narażenie baterii na działanie wysokiej temperatury (np. wewnątrz rozgrzanego samochodu) przyspiesza degradację ogniw litowo-jonowych.
 • Jeżeli komputer ma być przechowywany dłużej niż jeden miesiąc (wyłączony i odłączony od zasilania sieciowego), należy rozładować baterię do poziomu 50-70 % i wyjąć ją z komputera.
 • Jeśli bateria będzie przechowywana przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania co sześć miesięcy i ładować baterię do poziomu 50-70 %.
 • W przypadku gdy dla danego komputera dostępnych jest kilka typów baterii, należy użyć baterii o najwyższej pojemności znamionowej (Ah).
 • Aby utrzymać baterię w dobrym stanie, należy raz w miesiącu sprawdzić ją za pomocą narzędzia Battery Check w aplikacji HP Support Assistant.
 • Baterię należy skalibrować na podstawie wyników wyświetlanych w aplikacji HP Support Assistant. W normalnych warunkach użytkowania baterie należy kalibrować co najmniej raz na 2 lub 3 miesiące; baterie, które są rzadko rozładowywane, należy kalibrować mniej więcej raz na miesiąc.
 • Baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Należy używać wyłącznie baterii dołączonej do komputera, baterii zamiennej dostarczonej przez firmę HP lub zgodnego modelu zakupionego jako akcesorium.

Specjalne zalecenia dla wbudowanych (niewymiennych) baterii komputera przenośnego

W przypadku baterii wbudowanej w komputer zaleca się stosowanie następujących praktyk:
 • Jeśli komputer nie będzie używany przez ponad trzy miesiące, należy rozładować baterię do poziomu około 70 % przed przechowaniem. Jeśli bateria będzie przechowywana przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania co sześć miesięcy i ładować baterię do poziomu 70 %. Komputer należy zawsze przechowywać w temperaturze od 20 ºC do 25 ºC.
 • Jeśli komputer jest zasilany głównie przez zasilacz sieciowy, przynajmniej raz w miesiącu należy całkowicie rozładować baterię i naładować ją ponownie.

Porady dotyczące oszczędzania energii baterii komputera przenośnego

Poniższe porady pomogą zmniejszyć poziom zużycia energii komputera i oszczędzać energię baterii.
 • Zmniejsz liczbę otwartych aplikacji. Każda otwarta aplikacja wykorzystuje pamięć i procesor, nawet jeśli okno aplikacji jest zminimalizowane. Zamknij aplikacje, aby oszczędzać energię baterii.
 • Obniż poziom jasności ekranu do najniższego czytelnego poziomu. Dostosuj poziom jasności ekranu, stosując kombinacje klawiszy Fn i F7 lub F8.
 • Odłącz nieużywane urządzenia peryferyjne. Zewnętrzne dyski twarde, napędy CD-ROM, napędy Zip, karty PC Card i inne urządzenia peryferyjne zużywają energię baterii nawet wtedy, gdy nie są aktywnie użytkowane. Po zakończeniu pracy z tymi urządzeniami należy je odłączać od komputera przenośnego.
 • Zmniejsz prędkość procesora. Stopień zużycia energii jest wprost proporcjonalny do szybkości działania komputera. Można wydłużyć czas pracy na bateriach przez spowolnienie procesora komputera przenośnego. Sposób regulacji prędkości komputera przenośnego zależy od posiadanego modelu; więcej informacji na ten temat można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.
 • Wyłącz bezprzewodową kartę sieciową, jeżeli nie jest używana. Jeżeli komputer wyposażono we włącznik/wyłącznik bezprzewodowej karty sieciowej, należy przełączyć go tak, żeby wskaźnik karty zgasł.
 • Zmień ustawienie opcji zasilania. Wybierz opcję Zalecany przez HP lub Oszczędzanie energii, aby oszczędzać energię baterii.
Compaq Presario CQ57-303SW Notebook PC

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum