Jump to content

Compaq Presario CQ57-450SW Notebook PC support

Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update (Windows 7, Vista, XP)

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem operacyjnym Windows 7, Vista oraz XP posiadających połączenie z Internetem.

Informacje o usłudze Windows Update

Usługa Windows Update jest funkcją systemu Windows, która umożliwia pobieranie najnowszych aktualizacji oprogramowania i sterowników z serwerów Microsoft. HP zaleca regularne korzystanie z usługi Windows Update. Microsoft, Hewlett-Packard oraz inni dostawcy sprzętu i oprogramowania nieustannie opracowują poprawki i rozszerzenia do swoich produktów. Wielu dostawców, w tym Hewlett-Packard, używa usługi Windows Update do dystrybucji aktualizacji. Korzystanie z usługi Windows Update jest bardzo ważne, aby zapewnić aktualność systemu, jednak nie jest to kompletne rozwiązanie do aktualizacji oprogramowania. Poza usługą Windows Update należy również korzystać z aplikacji HP Support Assistant lub witryny wsparcia technicznego HP w celu pobierania najnowszych aktualizacji oprogramowania i sterowników.
Oto kilka przykładów problemów, które można rozwiązać za pomocą usługi Windows Update:
 • Słabe punkty zabezpieczeń, dzięki którym komputer może być narażony na ataki z zewnątrz.
 • Problemy z odtwarzaniem dźwięku podczas rejestracji dźwięku w Windows Media Player.
 • Brak możliwości nawiązania połączenia z Pomocą zdalną.
 • Błąd SSDPSRV.EXE, który powoduje błąd nieprawidłowej strony w module MSVCRT.DLL w 0197...
Oto kilka przykładów, gdy nie należy korzystać z usługi Windows Update:
 • Sterowniki do drukarek lub urządzeń innych niż HP, które są podłączone do komputera: Przejdź do witryny producenta.
 • Sterowniki drukarki HP: Przejdź na stronę pobierania oprogramowania HP i wprowadź numer modelu posiadanej drukarki HP. Drukarki inne niż HP.
 • Aktualizacje oprogramowania HP: Przejdź na stronę pobierania oprogramowania HP i wprowadź numer modelu posiadanego komputera.
 • Aktualizacje BIOS: Przejdź na stronę pobierania oprogramowania HP i wprowadź numer modelu posiadanego komputera.
Usługa Windows Update jest wyposażona w wiele opcji, które umożliwiają kontrolę sposobu powiadamiania o aktualizacjach, ich przeglądania i zatwierdzania przed pobraniem i instalacją. Panel sterowania usługi Windows Update umożliwia zaś aktywne sprawdzanie dostępności nowych aktualizacji i ich instalację. Oprócz tego usługa pozwala na wyszukiwanie aktualizacji, przeglądanie szczegółowych informacji o poszczególnych aktualizacjach, dostęp do historii aktualizacji oraz zarządzanie preferencjami aktualizacji.

Korzystanie z usługi Windows Update

Aby skorzystać z usługi Windows Update, wybierz z poniższych sekcji odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego.
Aby natychmiast pobrać aktualizacje dla Twojego komputera, połącz się z Internetem i przejdź na stronę http://www.update.microsoft.com . Wybierz język lub kraj/region, jeśli jest to Twoja pierwsza wizyta na tej stronie. Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.
NOTE:W systemie Windows Vista lub nowszych usługa Windows Update jest zintegrowana z systemem operacyjnym i okno dialogowe Windows Update jest wyświetlane automatycznie po odwiedzeniu strony sieci Web.
Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć i zainstalować zaktualizowane oprogramowanie oraz sterowniki sprzętu dla Twojego komputera z systemem Windows 7:
Pokaż mi, jak
 1. Połącz się teraz z Internetem, jeśli nie jesteś jeszcze połączony.
 2. Kliknij ikonę Start, w polu wyszukiwania wpisz Windows Update, a następnie wybierz z listy pozycję Windows Update.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zainstalować aktualizacje, które firma Microsoft uznała za ważne, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
   Ważne aktualizacje zostaną zainstalowane automatycznie. Opcjonalne aktualizacje nie zostaną zainstalowane.
   Figure 1: Usługa Windows Update w systemie Windows 7
   Usługa Windows Update w systemie Windows 7
  • Aby zainstalować wybrane aktualizacje, w tym opcjonalne aktualizacje i aktualizacje sterowników sprzętowych, kliknij dostępne są opcjonalne aktualizacje. Lista wszystkich dostępnych aktualizacji zostanie wyświetlona w nowym oknie. Zaznacz lub usuń zaznaczenie tytułów na liście, a następnie kliknij przycisk OK:
   Figure 2: Aktualizacje opcjonalne
   Lista opcjonalnych aktualizacji w usłudze Windows Update
 4. Po kliknięciu przycisku OK system Windows 7 utworzy punkt przywracania, jeśli jest to wymagane, pobierze aktualizacje i wyświetli dodatkowe informacje. Po zainstalowaniu aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Skonfigurowanie usługi Windows Update, aby regularnie przeprowadzała aktualizacje, jest dobrym pomysłem, szczególnie gdy komputer posiada szybkie połączenie z Internetem, które jest zawsze włączone. Wykonaj następujące kroki, aby dostosować proces automatycznego pobierania Windows Update:
Pokaż mi, jak
 1. Połącz się teraz z Internetem, jeśli nie jesteś jeszcze połączony.
 2. Kliknij ikonę Start, w polu wyszukiwania wpisz Windows Update, a następnie wybierz z listy pozycję Windows Update.
 3. Kliknij przycisk Zmień ustawienia z lewej strony strony.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane), a następnie wybierz godzinę, w której komputer zostanie włączony, ale nie zostanie użyty do przeglądania Internetu.
  Figure 3: Ustawienia usługi Windows Update w systemie Windows 7
  Ustawienia usługi Windows Update w systemie Windows 7
 5. Kliknij przycisk OK.
  Twój komputer jest obecnie skonfigurowany do automatycznego sprawdzania i akceptowania krytycznych aktualizacji, które są dostępne, gdy komputer jest podłączony do Internetu.
Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć i zainstalować zaktualizowane oprogramowanie oraz sterowniki sprzętu dla Twojego komputera z systemem Windows Vista:
Pokaż mi, jak
 1. Połącz się teraz z Internetem, jeśli nie jesteś jeszcze połączony.
 2. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Windows update. Następnie kliknij Windows Update na liście wyników.
  Otworzy się okno Windows Update.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zainstalować aktualizacje, które firma Microsoft uznała za ważne, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
   Ważne aktualizacje zostaną zainstalowane automatycznie. Opcjonalne aktualizacje nie zostaną zainstalowane.
   Figure 4: Usługa Windows Update w systemie Vista
   Usługa Windows Update w systemie Vista
  • Aby zainstalować wybrane aktualizacje, w tym opcjonalne aktualizacje oraz aktualizacje sterowników sprzętu, kliknij opcję Wyświetl dostępne aktualizacje (pod przyciskiem Zainstaluj aktualizacje). Lista wszystkich dostępnych aktualizacji zostanie wyświetlona w nowym oknie. Zaznacz lub usuń zaznaczenie tytułów na liście, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
   Figure 5: Aktualizacje opcjonalne
   Lista opcjonalnych aktualizacji z wybraną aktualizacją sterownika dźwięku Realtek
 4. Po kliknięciu przycisku Zainstaluj system Windows Vista utworzy punkt przywracania, jeśli jest to wymagane, pobierze aktualizacje i wyświetli dodatkowe informacje. Po zainstalowaniu aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Skonfigurowanie usługi Windows Update, aby regularnie przeprowadzała aktualizacje, jest dobrym pomysłem, szczególnie gdy komputer posiada szybkie połączenie z Internetem, które jest zawsze włączone. Wykonaj następujące kroki, aby dostosować proces automatycznego pobierania Windows Update:
Pokaż mi, jak
 1. Połącz się teraz z Internetem, jeśli nie jesteś jeszcze połączony.
 2. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Windows update. Następnie kliknij Windows Update na liście wyników.
  Otworzy się okno Windows Update.
 3. Kliknij przycisk Zmień ustawienia z lewej strony strony.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane), a następnie wybierz godzinę, w której komputer zostanie włączony, ale nie zostanie użyty do przeglądania Internetu.
  Figure 6: Ustawienia usługi Windows Update
 5. Kliknij przycisk OK.
  Twój komputer jest obecnie skonfigurowany do automatycznego sprawdzania i akceptowania krytycznych aktualizacji, które są dostępne, gdy komputer jest podłączony do Internetu.
Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć i zainstalować zaktualizowane oprogramowanie oraz sterowniki sprzętu dla Twojego komputera z systemem Windows XP:
Pokaż mi, jak
 1. Połącz się z Internetem i wejdź na stronę http://www.update.microsoft.com . Pojawi się okno Witamy w Microsoft Updates.
 2. Kliknij przycisk Express. Zostanie wyświetlona lista zalecanych aktualizacji.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
NOTE:Firma Microsoft nie zapewnia już wsparcia dla aktualizacji automatycznych w systemie Windows XP. Poprzez włączenie tej funkcji możesz otrzymywać niewiele aktualizacji lub nie otrzymywać ich wcale.
Skonfigurowanie usługi Windows Update, aby regularnie przeprowadzała aktualizacje, jest dobrym pomysłem, szczególnie gdy komputer posiada szybkie połączenie z Internetem, które jest zawsze włączone. Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć i zainstalować zaktualizowane oprogramowanie oraz sterowniki sprzętu dla Twojego komputera z systemem Windows XP:
Pokaż mi, jak
 1. Połącz się teraz z Internetem, jeśli nie jesteś jeszcze połączony.
 2. Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz opcję Właściwości.
 3. Kliknij kartę Automatyczne aktualizacje i wybierz opcję Aktualizuj mój komputer.
 4. Wybierz jedno z trzech ustawień, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i kliknij opcję OK.
  NOTE:W przypadku komputerów z dostępem do Internetu dial-up, prawdopodobnie najlepiej wybrać opcję Automatycznie, a następnie wybrać godzinę, gdy komputer jest włączony, ale gdy nie korzystasz z połączenia internetowego.
  Figure 7: Właściwości systemu: Karta Automatyczne aktualizacje
  Twój komputer jest obecnie skonfigurowany do automatycznego sprawdzania i akceptowania krytycznych aktualizacji, które są dostępne, gdy komputer jest podłączony do Internetu.

Co należy zrobić, gdy aktualizacja za pomocą usługi Windows Update nie powiedzie się

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z usługą Windows Update można znaleźć na poniższych stronach:
Compaq Presario CQ57-450SW Notebook PC

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum