Jump to content

Poprawa wydajności systemu bez zwiększania ilości pamięci w komputerach przenośnych HP (Windows XP)

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion i Compaq Presario z systemem operacyjnym Windows XP lub starszym.
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system Windows 7 lub Vista, zobacz dokument Poprawa wydajności komputera .
W związku z tym, że komputer jest używany do pobierania informacji z Internetu oraz stale instalowane są dodatkowe programy, wydajność komputera z czasem może ulec pogorszeniu. Kombinacja niezamierzonych zmian w plikach konfiguracji systemu i źle opracowanego oprogramowania może powodować spowolnienie pracy komputera lub nawet jego zawieszanie bez konkretnej przyczyny.
Aby rozwiązać ewentualne problemy i poprawić wydajność systemu, zastosuj jedną lub kilka z poniższych metod. Sposoby rozwiązywania problemów obejmują czynności diagnostyczne, zmiany konfiguracji oprogramowania oraz działania związane z konserwacją urządzeń.
Pojęcie adware obejmuje każdy program, który wyświetla banery reklamowe w momencie, gdy jest uruchomiony. Czasami mogą to być denerwujące wyskakujące okna. Programy szpiegujące to aplikacje, które zbierają informacje z komputera i wysyłają je przez Internet do innego komputera.
Programy te, tak jak wirusy i robaki, mogą naruszyć zasoby systemowe. Ustal harmonogram wyszukiwania i usuwania tego typu programów.
Zainstaluj programy antywirusowe i antyszpiegowskie oraz korzystaj z funkcji automatycznej aktualizacji, aby pliki z definicjami wirusów i programów szpiegujących były zawsze aktualne. Korzystaj z aplikacji Symantec Security Check, aby sprawdzić poziom narażenia komputera na różne zagrożenia z sieci. Jest to bezpłatna usługa przeznaczona dla klientów HP, która pomaga sprawdzić ewentualne braki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.
Zalecane jest zapisanie danych i zamknięcie programu po zakończeniu danego zadania. Nawet po zminimalizowaniu okna programu wciąż zużywa on zasoby procesora i pamięci komputera. Czynności takie jak połączenie z Internetem, słuchanie muzyki, skanowanie plików przez program antywirusowy itp. zużywają dużo zasobów systemowych. Zaplanuj wykonywanie skanowania za pomocą programu antywirusowego oraz korzystanie z innych narzędzi systemowych wtedy, gdy komputer nie jest używany. Gdy jest to możliwe, pracuj w trybie offline. Zamykaj niepotrzebne programy, aby przyspieszyć działanie systemu Windows.
Usuwanie pliku składa się z dwóch etapów. Początkowo plik jest oznaczany do usunięcia i tymczasowo przechowywany w Koszu. Następnie, po podjęciu odpowiedniej akcji, Kosz zostaje opróżniony. Pliki w Koszu zajmują miejsce na dysku twardym i mogą spowalniać działanie programów. Wykonuj poniższą procedurę, aby regularnie opróżniać Kosz.
 1. Na pulpicie systemu Windows prawym przyciskiem myszy kliknij Kosz i wybierz polecenie Opróżnij Kosz.
 2. Wybierz Tak, aby potwierdzić usunięcie wielu plików.
  System Windows usunie zawartość folderu Kosz z dysku twardego (C: jest najczęściej używaną lokalizacją na dysku twardym).
Jeśli nie wszystkie pliki mają być usunięte, wykonaj następujące czynności, aby otworzyć Kosz i wyświetlić nazwy plików.
 1. Na pulpicie systemu Windows prawym przyciskiem myszy kliknij Kosz i wybierz polecenie Otwórz, aby wyświetlić zawartość Kosza.
 2. Zaznacz pliki, które trafiły do Kosza przez pomyłkę, a następnie kliknij Plik w górnym menu i kliknij Przywróć.
  Plik zostanie przeniesiony z powrotem do pierwotnego katalogu na dysku twardym.
 3. Po przywróceniu wszystkich wymaganych plików kliknij opcję Plik w górnym menu, a następnie kliknij Zamknij, aby zamknąć Kosz.
System Windows wykorzystuje kilka katalogów, takich jak C:\WINDOWS\TEMP, do przechowywania plików przeznaczonych wyłącznie do tymczasowego użytku (*.tmp, *.spc). Z czasem może nagromadzić się wiele plików, co spowoduje spowolnienie pracy programów, np. bufora wydruku. Wykonaj następujące czynności, aby usunąć te pliki w celu zwolnienia miejsca na dysku twardym i skrócenia czasu dostępu do dysku twardego.
  1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
  2. Kliknij Start, wybierz Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie kliknij Oczyszczanie dysku (patrz ilustracja nr 1).
  3. Gdy pojawi się komunikat, na liście rozwijanej wybierz nazwę napędu. (Napęd C:\ to najczęściej dysk twardy komputera. Jednak jeśli w komputerze jest kilka dysków twardych lub dysk twardy jest podzielony na kilka dysków logicznych, mogą być one oznaczone zarówno jako C:\, jak i D:\.)
  4. Zaznacz typy plików, które mają być usunięte. Zawsze bezpieczne jest usuwanie plików tymczasowych, plików internetowych oraz plików znajdujących się w Koszu.
  5. Wybierz OK, aby rozpocząć czyszczenie. Gdy pojawi się komunikat, kliknij Tak, aby potwierdzić czynność.
   Figure 1: Okno Oczyszczanie dysku
  Po wykonaniu tej czynności przejdź do etapu Skanuj dysk twardy w poszukiwaniu błędów .
  System Windows 95 nie posiada narzędzia do bezpiecznego usuwania takich plików. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez doświadczonych użytkowników.
  W celu usunięcia plików tymczasowych otwórz okno poleceń DOS, użyj polecenia CD, aby przejść do katalogu głównego c:\, użyj polecenia DIR, aby zweryfikować rodzaje plików w katalogu tymczasowym, a następnie polecenia DEL TEMP\*.tmp , aby je usunąć.
  WARNING:Nieprawidłowe użycie tych poleceń może spowodować usunięcie ważnych plików i nieprawidłowe działanie systemu. Nie wykonuj tych czynności, jeśli nie masz doświadczenia w zakresie stosowania tych poleceń.
Program ScanDisk sprawdza dysk twardy w poszukiwaniu błędów fizycznych lub błędów struktury plików. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić narzędzie ScanDisk przed defragmentacją dysku.
  1. Zamknij wszystkie programy, w tym również programy działające w tle, takie jak skanery wirusów i wygaszacze ekranu.
  2. Kliknij Start, a następnie otwórz element Mój komputer.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego (najczęściej C:\).
  4. Kliknij pozycję Właściwości i kliknij kartę Narzędzia.
  5. Kliknij przycisk Sprawdź teraz.
  6. Zaznacz pola wyboru przy opcjach Napraw błędy systemu plików oraz Próbuj odzyskać uszkodzone sektory.
  7. Kliknij przycisk Start i kliknij Tak, aby zaplanować pełne skanowanie dysku po ponownym uruchomieniu komputera.
  8. Ponownie uruchom komputer. Skanowanie dysku może trwać bardzo długo.
  9. Zostaną wyświetlone wyniki skanowania narzędziem ScanDisk. Kliknij Zamknij, aby zamknąć program po zakończeniu zadania.
  10. Przejdź do polecenia Defragmentuj dysk twardy .
  1. Zamknij wszystkie programy, w tym również programy działające w tle, takie jak skanery wirusów i wygaszacze ekranu.
  2. Wybierz menu Start, Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe i ScanDisk.
  3. Wybierz napęd (najczęściej C:\) i zaznacz opcję Automatycznie naprawiaj błędy.
  4. Wybierz typ skanowania, które ma być przeprowadzone.
   Zaznacz opcję Szczegółowe, aby przeprowadzić pełne skanowanie dysku twardego. Szczegółowe skanowanie może potrwać ponad godzinę.
   Jeśli komputer nie jest często używany, wybierz Standardowe skanowanie, aby sprawdzić błędy jedynie w plikach i folderach.
  5. Kliknij Start, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli narzędzie ScanDisk próbuje kilkakrotnie uruchomić proces skanowania, oznacza to, że jakiś program działający w tle nadal korzysta z dysku twardego. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym i spróbuj jeszcze raz.
  6. Zostaną wyświetlone wyniki skanowania narzędziem ScanDisk. Jeśli pojawi się komunikat, napraw pliki. Kliknij Zamknij, aby zamknąć program po zakończeniu zadania.
  7. Przejdź do polecenia Defragmentuj dysk twardy .
Defragmentator dysków sprawdza wszystkie pofragmentowane pliki danych i programów, a następnie reorganizuje je w ramach scalonych obszarów na dysku twardym. Proces defragmentacji redukuje czas dostępu do plików znajdujących się na dysku twardym.
Wykonaj poniższą procedurę, aby zdefragmentować dysk twardy. W zależności od wielkości dysku twardego proces defragmentacji może potrwać ponad godzinę.
 1. Zamknij wszystkie programy, w tym również programy działające w tle, takie jak skanery wirusów i wygaszacze ekranu.
 2. Kliknij menu Start, Programy lub Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie Narzędzia systemowe.
 3. Kliknij Defragmentator dysków.
  Kliknij Defragmentuj, aby uruchomić program. Jeśli Defragmentator dysków próbuje kilkakrotnie uruchomić proces defragmentacji, oznacza to, że jakiś program działający w tle nadal korzysta z dysku twardego. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym i spróbuj jeszcze raz.
Podczas uruchamiania komputera wiele programów inicjuje procesy w tle, które zajmują pamięć w oczekiwaniu na wykonanie przez system określonych działań. Najczęściej spotykane programy, które ładują się podczas uruchamiania, to skanery antywirusowe, aplikacje ustawień ekranu oraz programy multimedialne. Większość procesów nie jest wymagana przez każdy program lub grę. Wykluczenie tych specjalistycznych programów ze zwykłego procesu uruchamiania poprawi ogólną wydajność systemu.
  Polecenie MSCONFIG spowoduje wyświetlenie listy plików z unikatowymi nazwami. Przed wyłączeniem któregokolwiek z tych programów z osobna poszukaj w Internecie definicji poszczególnych plików i oceń, które z nich są potrzebne. Wyłączenie elementów krytycznych dla działania systemu może spowodować awarię komputera.
  1. Kliknij Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz MSCONFIG, a następnie kliknij OK.
  3. Przejdź na kartę Uruchamianie (patrz ilustracja nr 2) i usuń zaznaczenia opcji zadań, które nie są związane z pracą systemu i są niepotrzebne. Jeśli nie znasz danego zadania, zapisz jego nazwę i sprawdź je później w Internecie. Nie usuwaj znacznika wyboru, jeśli nie znasz danego zadania.
   Figure 2: Karta Uruchamianie narzędzia konfiguracji systemu
  4. Po usunięciu zaznaczenia przy niechcianych plikach kliknij OK, aby zaakceptować zmiany. Poczekaj, aż komputer ponownie się uruchomi.
   NOTE:Jeśli system Windows lub inne oprogramowanie przestanie działać po usunięciu znacznika wyboru przy danym zadaniu, ponownie uruchom komputer, przejdź do karty Uruchamianie i ponownie zaznacz daną opcję.
  Po wykonaniu tej procedury system Windows uruchomi się ponownie w trybie uruchamiania selektywnego. Oznacza to, że system Windows uniemożliwi automatyczne uruchomienie wybranych programów. Aby przywrócić stan początkowy, podczas procesu uruchamiania wyłącz opcję uruchamiania selektywnego i wybierz opcję uruchamiania normalnego.
  W momencie załadowania programu jego ikona przeważnie pojawia się na pasku zadań . Zwiększ wydajność systemu poprzez uniemożliwienie załadowania tych zadań lub zmianę ich ustawień.
  1. Kliknij menu Start, wybierz Programy, Akcesoria i kliknij Eksplorator Windows.
  2. Przejdź do folderu Autostart znajdującego się na dysku twardym (zwykle w C:\Documents and Settings\Start\Programy). Skróty do programów umieszczonych w tym folderze zostaną uruchomione podczas uruchamiania systemu.
  3. Aby nie dopuścić do automatycznego uruchomienia programu podczas uruchamiania systemu, usuń skrót do programu z folderu Autostart.
   Aby na stałe usunąć program z listy Autostart, usuń go z folderu C:\...\Start\Programy\Autostart.
   Aby zachować dany element autostartu w celu wykorzystania go w przyszłości, utwórz nowy folder w folderze Programy i nadaj mu nazwę inną niż Autostart. Przeciągnij i upuść określony skrót z folderu Autostart do nowego folderu.
   Przykładowe nazwy folderów:
   C:\...\Start\Programy\Autostart
   C:\...\Start\Programy\NieAutostart
  4. Ponownie uruchom komputer. Wszelkie elementy usunięte z folderu Autostart nie będą już się ładować podczas uruchamiania, ale można je uruchomić ręcznie, klikając wymagany element w standardowym menu Start i Programy.
Starsze komputery posiadają ograniczoną ilość pamięci ROM, a w systemach operacyjnych Windows 98, Me i 2000 występuje problem z przeciekami pamięci. Jeśli komputer ma dobrą wydajność po uruchomieniu, ale z czasem ta wydajność wyraźnie spada, gdy otwieranych i zamykanych jest wiele programów, może oznaczać to problem z przeciekiem pamięci. Przecieki pamięci oznaczają utratę dostępnej pamięci podczas pracy komputera. Na przykład, gdy uruchamiany jest program, rezerwuje on określoną ilość pamięci na swoje procesy. Po zamknięciu danego programu ta zarezerwowana pamięć powinna być zwalniana. Niestety niektóre programy nie zawsze zwalniają całą zarezerwowaną pamięć. W rezultacie dla następnych programów dostępne jest mniej pamięci.
Łatwym sposobem na obejście tego problemu jest ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu pracy z programami, które powodują duże przecieki pamięci. W przypadku komputerów z systemami Windows 98, ME i 2000 możliwe może być uaktualnienie systemu do Windows XP i zainstalowanie aktualizacji firmy Microsoft, włącznie z dodatkiem Service Pack 2 lub SP3. Ewentualnie można rozważyć wymianę komputera na nowszy z bardziej aktualnym oprogramowaniem i sprzętem.
Skorzystaj z jednego lub kilku z poniższych sposobów, aby obliczyć przeciek pamięci i sprawdzić, które z często używanych programów nie zwalniają pamięci.
  Wykonaj poniższe czynności, aby zidentyfikować programy, które powodują duże przecieki pamięci. Podstawowa procedura diagnostyczna ma na celu określenie i zarejestrowanie dostępnej pamięci w trzech punktach pomiarowych:
  (A) ______ Przed uruchomieniem programu.
  (B) ______ Po uruchomieniu programu.
  (C) ______ Po całkowitym zamknięciu programu.
  Dostępna pamięć w punktach pomiaru A i C powinna być taka sama. Aby określić przeciek pamięci, odejmij wartość z punktu C od wartości z punktu A. Jeśli wyciek pamięci jest duży, skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania bieżących aktualizacji lub poprawek.
  1. Rozpocznij nową sesję Windows. W tym celu wyłącz i włącz ponownie komputer.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie i wybierz opcję Właściwości.
  3. Przejdź do karty Wydajność, aby wyświetlić dostępny procent zasobów systemowych.
  1. Rozpocznij nową sesję Windows. W tym celu wyłącz i włącz ponownie komputer.
  2. W systemie Windows XP naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Delete.
  3. Przejdź do karty Wydajność w Menedżerze zadań Windows.
   Zwróć uwagę na zmianę użycia procesora CPU w momencie uruchomienia i zamknięcia programu (patrz ilustracja nr 5).
   Zapisz ilość dostępnej pamięci fizycznej (ilustracja nr 4).
  Figure 3: Wyświetl zasoby systemowe - Windows XP
W przypadku starszych komputerów z małymi dyskami twardymi nieużywane programy i pliki zajmują przestrzeń, która mogłaby być używana przez inne procesy. System Windows wymaga określonej wolnej przestrzeni na dysku twardym do przeprowadzania różnego rodzaju operacji, takich jak buforowanie, czy też do wykorzystania w formie pamięci wirtualnej. Jeśli dostępna miejsce na dysku wynosi mniej niż pięć procent całej powierzchni dysku, wydajność komputera spadnie i jego praca może być niestabilna.
Ilość wolnego miejsca na dysku twardym można łatwo sprawdzić, a następnie można usunąć nieużywane programy i pliki, aby ją zwiększyć.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego i kliknij element Właściwości.
 2. Na karcie Ogólne można sprawdzić procentową wartość Zajętego miejsca i Wolnego miejsca.
  Jeśli wartość procentowa Wolnego miejsca wynosi około 5% lub mniej, należy usunąć pliki i/lub programy.
Jednym ze sposobów zwiększenia ilości wolnego miejsca na dysku twardym jest wykonanie kopii zapasowej starych plików danych i zapisanie ich w zewnętrznym urządzeniu magazynującym, a następnie usunięcie oryginalnych plików. Domyślnie większość programów systemu Microsoft Windows XP zapisuje pliki danych w folderze Moje dokumenty na pulpicie. Jednak programy umożliwiają użytkownikom zapisywanie plików również w innych katalogach. Zapisywanie plików danych w różnych folderach utrudnia ich znalezienie i wykonanie kopii.
Aby ułatwić proces tworzenia kopii zapasowej plików i zwalniania miejsca na dysku, warto ustalić miejsce przechowywania plików na dysku twardym. Ustal jednolitą metodę uporządkowania plików i stosuj ją konsekwentnie.
 1. Otwórz okno Eksploratora Windows i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego, a następnie kliknij element Właściwości.
 2. showhide
  Na karcie Narzędzia wybierz opcję Kopia zapasowa i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyboru plików w celu utworzenia kopii zapasowej.
 3. Po utworzeniu kopii zapasowej plików przenieś oryginalne pliki z ich folderu na dysku twardym do Kosza, a następnie opróżnij Kosz.
Kolejnym sposobem zwiększenia ilości wolnego miejsca na dysku twardym jest odinstalowanie starszych lub nieużywanych programów. Niepotrzebnym programem może być stary edytor tekstu lub gra, która nie była uruchamiana od wielu miesięcy. Zdecyduj, które programy są niepotrzebne. Jeśli nie masz pewności i posiadasz oryginalne płyty instalacyjne, zawsze możesz ponownie zainstalować te programy, gdy będą potrzebne.
 1. Kliknij menu Start, Ustawienia i Panel sterowania.
 2. Otwórz element Dodaj/usuń programy.
 3. Kliknij kartę Zainstaluj/odinstaluj. Wybierz programy, które nie są używane i z których nie będziesz korzystać.
 4. Zaznacz nazwę programu i kliknij przycisk Dodaj/usuń lub Zmień/usuń, a następnie przycisk OK (patrz ilustracja nr 5).
  Figure 4: Wybierz i usuń jednorazowo jeden program
 5. Gdy program zostanie usunięty, może pojawić się komunikat o konieczności ponownego uruchomienia systemu Windows. Uruchom ponownie system Windows i powtórz powyższą procedurę, aby usunąć pozostałe programy.
 6. Po usunięciu wszystkich niepotrzebnych programów przejdź do etapu Defragmentuj dysk twardy .

Related support links

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum