Naar inhoud gaan

HP Pavilion dv7-2260ed Entertainment Notebook ondersteuning

De computer start niet op en de LED-lampjes knipperen of de computer geeft een geluidssignaal

 • AfdrukkenAfdrukken
Dit document is van toepassing op HP en Compaq notebookcomputers.
Als uw computer tijdens het opstarten een of twee korte geluidssignalen geeft en daarna Windows gewoon opent, geeft dit aan dat het BIOS goed is opgestart. Als uw computer niet opstart, is er mogelijk sprake van een ernstiger hardwareprobleem. Let op geluidssignalen en op de LED's naast de Caps Lock-toets, de Num Lock-toets, de accu en de netadapter om de juiste stappen voor probleemoplossing te bepalen. In dit ondersteuningsdocument vindt u informatie die u kan helpen meer over het probleem te weten te komen en het probleem op te lossen.
Figuur 1: Voorbeeld van status met knipperende lampjes (uw computer kan er anders uitzien)
 Afbeelding van een notebook-pc met de klep geopend en knipperende lampjes.

De eerste stappen voor wanneer er LED- of geluidssignalen worden gegeven

Een LED- of geluidssignaal betekent meestal dat een basisfunctie niet kon starten. Een basisfunctie kan het lezen van het geheugen, het weergeven van video of het versturen van informatie naar de harde schijf zijn. De meest gebruikelijke problemen die led- en geluidssignalen veroorzaken, hebben te maken met geheugenfouten en warmte die worden veroorzaakt door een ophoping van stof in belangrijke ventilatiegebieden.
Gebruik de volgende stappen wanneer uw computer een led- of geluidssignaal geeft:

Stap 1: Stof uit de ventilatiegebieden verwijderen

Als uw computer nieuw is en nooit eerder gebruikt, slaat u deze stap over en gaat u naar Stap 2: Voer een stroomreset uit .
Na verloop van tijd kan stof zich ophopen in de koelventilatoren van uw computer. Te veel stof kan de luchtstroom belemmeren, waardoor gevoelige onderdelen oververhit kunnen raken en mogelijk niet meer werken. Het is belangrijk dat u eventueel opgehoopt stof verwijdert voordat u aan de slag gaat met de probleemoplossing voor geluidssignalen tijdens het opstarten.
Draag oogbescherming en gebruik perslucht om stof te verwijderen uit ventilatoren. Doe dit bij voorkeur buitenshuis.
Figuur 2: Stof uit ventilatiegaten blazen
Perslucht en zijventilator
Nadat u de ventilatiegaten hebt gereinigd, start u de computer opnieuw op.
Als de computer normaal opstart, bent u klaar. Ga anders door met de volgende stap.

Stap 2: Een stroomreset uitvoeren

Als uw computer niet opstart, kan door een stroomreset het probleem soms worden verholpen. Volg deze stappen om de stroom te resetten.
 1. Koppel alle aangesloten apparaten, zoals printers, USB-opslagapparaten en mediakaarten, los.
 2. Koppel de netadapter los.
 3. Verwijder de batterij.
 4. Druk op de Aan-uitknop en houd deze minstens 15 seconden ingedrukt.
 5. Sluit de netadapter weer aan (sluit de accu niet aan) en druk op de Aan-uitknop.
 6. Kijk of de lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen gaan branden en luister of u de stations en ventilatoren hoort.
Als de computer normaal opstart, bent u klaar.
Ga verder met de volgende stap als de computer nog steeds niet opstart en nog steeds LED- of geluidssignalen geeft.

Stap 3: Het LED- of geluidssignaal noteren

Gebruik de volgende stappen om de LED- of geluidssignalen te noteren op een stuk papier.
 1. Druk op de Aan/Uit-knop om de computer in te schakelen.
 2. De voedingsaansluiting of netadapter van uw computer heeft mogelijk een lampje. Kijk in dat geval naar het lampje naast de voedingsaansluiting of het lampje van de netadapter en noteer de status: uit, knipperend of ononderbroken brandend.
 3. Kijk naar de indicatorlampjes naast de Caps Lock- en Num Lock-toetsen. Als de lampjes knipperen, tel dan het aantal keren dat ze knipperen tussen pauzes.
  OPMERKING:Na een knipper- of geluidssequentie is er een pauze van enkele seconden, waarop de sequentie wordt herhaald (meestal 3 of 4 keer). U kunt de knippersequentie herhalen door op de Aan-uitknop te drukken.
 4. Luister of uw computer luide geluidssignalen geeft. Als uw computer geluidssignalen geeft, noteert u het type en het aantal signalen tussen de pauzes. Bijvoorbeeld: twee lange geluidssignalen gevolgd door een kort geluidssignaal.
 5. Noteer de LED- of geluidssignalen op een stuk papier voor referentie tijdens de volgende stappen. Ga dan verder naar het volgende onderdeel.

Lampje batterijspanning knippert

Het lampje voor de batterijspanning geeft de status van de voedingseenheid aan. Gebruik wanneer u de computer opstart of wanneer de computer al is ingeschakeld de grafiek om de voedingsstatus te bekijken.
BatterijspanningsindicatorGetest componentFoutconditie
Lampje batterijspanning uit en Caps Lock/Num Lock uitBatterij of netadapterNetadapter niet aangesloten of defect

Batterij bijna leeg of defect
Lampje batterijspanning knippert BatterijOnvoldoende batterijstroom
Wanneer een nieuwe computer voor het eerst wordt gebruikt, knippert het witte lampje voor de netwerkvoedingsaansluiting. Batterij is nog steeds in "Leveringsmodus", het lampje blijft knipperen zelfs wanneer netstroom aangesloten is.

Om dit op te lossen, schakelt u de notebook uit, sluit u de netstroom aan en laadt batterij ten minste 30 minuten op, start daarna de computer.
Wanneer de computer alleen op batterijvoeding werkt en de netadapter is losgekoppeld en de lampjes voor de batterijspanning en Caps Lock/Num Lock niet branden, is de batterij leeg of vrijwel leeg. Sluit de netadapter aan, controleer of het LED-lampje voor de batterijspanning brandt en laat de batterij 15 tot 30 minuten opladen. Probeer de computer vervolgens opnieuw te starten. Als deze start, voert u de batterijtest uit en kalibreert u de batterij. Als deze niet start, sluit u indien mogelijk een vervangingsbatterij aan om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door de batterij.
Als de computer niet start na het opladen van de batterij, verwijdert u de batterij en sluit u de netadapter aan. Controleer of het lampje voor de batterijspanning brandt en probeer de computer te starten. Als het lampje nog steeds niet brandt, is de netadapter defect of is de verbinding tussen de adapter en het moederbord niet goed. Sluit indien mogelijk een andere netadapter aan om te controleren of de adapter het probleem is, of neem contact op met HP voor ondersteuning. De computer moet dan mogelijk worden nagekeken.
Als het batterijlampje (dat eruit ziet als een bliksemschicht ) knippert, is de batterij onvoldoende opgeladen om de computer te kunnen opstarten. Probeer de volgende oplossingen om deze fout op te lossen.
 • Verbind de notebook-pc met de netvoedingsadapter op het stopcontact en probeer nogmaals de computer te starten.
  • Controleer of alle aansluitingen op de netvoedingsadapter goed zijn ingeplugd.
  • Stel vast of het aan/uit-lampje op de netadapter brandt (indien aanwezig) om te controleren of de computer stroom ontvangt van het stopcontact.
 • Als de computer normaal werkt op netstroom, laadt u de batterij gedurende 30 minuten tot een uur op en start de computer daarna opnieuw op.
  OPMERKING:Het opladen van de batterij gedurende deze tijd wordt "trickle-charging" (druppelladen) genoemd. Druppelladen is het opladen van de batterij met een continue constante stroom op een lage snelheid, waarbij de batterij langzaam wordt opgeladen als deze sterk ontladen is. De batterij kan sterk ontladen zijn wanneer deze gedurende langere tijd niet is gebruikt.

De LED-lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen knipperen

De LED-lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen gaan knipperen als een fout wordt gedetecteerd bij het opstarten. De LED's zullen een aantal keer in een bepaalde volgorde knipperen. Het aantal keer dat er wordt geknipperd geeft aan welk component een fout heeft veroorzaakt tijdens de test bij het opstarten.
Als de LED's stoppen met knipperen en de computer niet opstart, drukt u op de aan/uit-knop om de tests te herhalen. Tel hoe vaak de LED's knipperen en gebruik de grafiek om de fout te identificeren.
Het is nuttig om te weten hoeveel keer de LED's hebben geknipperd wanneer u contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van HP voor technische hulp.
LED's Caps Lock/Num LockGetest componentFoutconditie
LED's knipperen 1 keerCPUDe CPU werkt niet
LED's knipperen 2 keerBIOSHet BIOS is beschadigd
LED's knipperen 3 keerGeheugenEr is een probleem met de geheugenmodule
LED's knipperen 4 keerGrafische functiesGraphics controller werkt niet
LED's knipperen 5 keerMoederbordAlgemene fout moederbord
LED's knipperen 6 keerBIOSBIOS-verificatiefout
De processor van de computer (knippercode 1) werkt niet meer goed. Neem contact op met HP voor hulp.
Als het BIOS is beschadigd (knippercode 2), merkt u de knippercode mogelijk niet eens op omdat de computer direct opnieuw gaat opstarten zodra hij de fout herkent, het BIOS probeert te herstellen en vervolgens nogmaals opnieuw opstart. Eventueel merkt u dat het opstartproces daardoor extra lang duurt en misschien dat er een bericht tijdens het opstarten wordt weergegeven dat aangeeft dat het BIOS is hersteld. Update het BIOS van de computer als dit het geval is. Raadpleeg Het BIOS bijwerken voor meer informatie.
Als u een probleem met de geheugenmodule (knippercode 3) bemerkt, volgt u het overzicht in de onderstaande tabel.
Als u het oorspronkelijke geheugen gebruiktAls nieuw geheugen is toegevoegd
Zorg ervoor dat het geheugen goed in de sleuf is geplaatst.

Als het opnieuw plaatsen van het geheugen in de sleuf het probleem niet verhelpt, probeert u het geheugen met nieuw geheugen te vervangen.
Zorg ervoor dat het geheugen goed in de sleuf is geplaatst.

Indien de foutcode blijft aanhouden nadat u het geheugen opnieuw in de sleuf hebt geplaatst, dan is er mogelijk een probleem met de geheugenmodule zelf. Haal het nieuwe geheugen uit de computer, stop het originele geheugen weer terug en test het geheugen opnieuw.
Als u het geheugen liever niet zelf opnieuw plaatst, brengt u de computer naar een computerwinkel en vraagt u daar of ze het geheugen voor u opnieuw willen plaatsen.
OPMERKING:Bij sommige geheugenmodulefouten kan de computer worden opgestart, maar zal de computer vervolgens opnieuw opstarten en een knipperende foutcode weergegeven.
Als een geheugenmodule loszit of niet goed contact maakt met de geheugensleuf, kan het opstarten van de computer mislukken. U plaatst de geheugenmodule opnieuw door de geheugenmodule uit de geheugensleuf te halen en het weer in de sleuf terug te plaatsen om beter contact te maken zodat de computer het geheugen herkent.
Het compartiment met de geheugenmodules zit bij de meeste notebooks aan de onderzijde van de behuizing. Op sommige modellen zit het compartiment met de geheugenmodules echter onder het toetsenbord. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de exacte plaats van geheugenmodules op uw notebook.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en opnieuw te plaatsen:
OPMERKING:Voor het verwijderen en terugplaatsen van geheugenmodules is gereedschap nodig en moet de computer deels gedemonteerd worden. Als u dit liever niet zelf doet, brengt u de computer naar een door HP erkende serviceprovider voor technische ondersteuning. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en opnieuw te plaatsen:
 1. Schakel de computer uit en koppel het netsnoer los.
 2. Verwijder de bescherming om toegang te krijgen tot het geheugen.
  De bescherming verwijderen
  Figuur 3: Geheugenmoduleklepje (het klepje van uw computer kan anders zijn)
  Afbeelding van klepje van geheugenmodule los van de computer en aanduiding van de locatie van de borgmoeren en richting om het klepje te verwijderen
  1 - Borgmoeren (2)
  2 - Richting om het klepje van het compartiment te verwijderen
  OPMERKING:Uw computer ziet er wellicht anders uit dan de computer op de afbeelding.
  OPMERKING:Sommige computers hebben geen bescherming die u kunt verwijderen om toegang te krijgen tot het geheugen. Laat de computer nakijken als u zelf geen toegang krijgt tot het geheugen.
 3. Verwijder alle geheugenmodules uit de computer.
  Het geheugen verwijderen
 4. Plaats alle geheugenmodules opnieuw.
  Figuur 4: Uitlijning van inkepingen en plaatsing van de geheugenmodule
  Afbeelding van terugplaatsen van de geheugenmodule door de rand met inkeping van de module uit te lijnen met het lipje in de sleuf, waarbij de module stevig in de sleuf wordt geplaatst en de bovenste rand van de module omlaag wordt gedraaid totdat deze vastklikt
  1 - Uitlijning met de inkepingen
  2 - Richting voor plaatsen van de module
  3 - Richting voor vastzetten van de module
 5. Plaats de klep, de batterij en het netsnoer terug.
 6. Schakel de computer in.
 7. Voer tests uit om te controleren of de computer en het Windows-besturingssysteem opnieuw kunnen opstarten.
  Als de computer niet naar het bureaublad van Windows doorstart nadat het geheugen en de accu zijn teruggeplaatst, neemt u contact op met HP voor ondersteuning. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.
Als er een fout is met de grafische controller (knippercode 4), neemt u contact op met HP voor ondersteuning.
Een algemene fout van het moederbord (knippercode 5) is een defect van een component dat niet onder de andere LED-foutcodes valt. Neem contact op met HP voor hulp. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.
De BIOS-verificatiefout (knippercode 6) komt zeer zelden voor. De fout is het resultaat van een discrepantie tussen het BIOS en de hardware in de computer. Deze fout treedt op wanneer het BIOS geen verificatiekenmerken van de hardware op het systeem kan verifiëren. De BIOS-verificatie dient ter controle dat niemand met het BIOS op de computer heeft geknoeid.
Als er een BIOS-verificatiefout optreedt, voert de computer automatisch een BIOS-herstel uit. Als het de computer niet lukt het BIOS automatisch te herstellen, neemt u contact op met HP voor hulp. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.

Computer maakt piepgeluiden

De meest gebruikelijke oorzaak voor het feit dat een computer piept tijdens het opstarten is een losse of slechte geheugenmodule. Plaats de geheugenmodules opnieuw om te voorkomen dat de computer weer gaat piepen. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, moet u contact opnemen met HP voor hulp. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.
Als een geheugenmodule loszit of niet goed contact maakt met de geheugensleuf, kan het opstarten van de computer mislukken. U plaatst de geheugenmodule opnieuw door de geheugenmodule uit de geheugensleuf te halen en het weer in de sleuf terug te plaatsen om beter contact te maken zodat de computer het geheugen herkent.
Het compartiment met de geheugenmodules zit bij de meeste notebooks aan de onderzijde van de behuizing. Op sommige modellen zit het compartiment met de geheugenmodules echter onder het toetsenbord. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de exacte plaats van geheugenmodules op uw notebook.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en opnieuw te plaatsen:
OPMERKING:Voor het verwijderen en terugplaatsen van geheugenmodules is gereedschap nodig en moet de computer deels gedemonteerd worden. Als u dit liever niet zelf doet, brengt u de computer naar een door HP erkende serviceprovider voor technische ondersteuning. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en opnieuw te plaatsen:
 1. Schakel de computer uit en koppel het netsnoer los.
 2. Verwijder de bescherming om toegang te krijgen tot het geheugen.
  De bescherming verwijderen
  Figuur 5: Geheugenmoduleklepje (het klepje van uw computer kan anders zijn)
  Afbeelding van klepje van geheugenmodule los van de computer en aanduiding van de locatie van de borgmoeren en richting om het klepje te verwijderen
  1 - Borgmoeren (2)
  2 - Richting om het klepje van het compartiment te verwijderen
  OPMERKING:Uw computer ziet er wellicht anders uit dan de computer op de afbeelding.
  OPMERKING:Sommige computers hebben geen bescherming die u kunt verwijderen om toegang te krijgen tot het geheugen. Laat de computer nakijken als u zelf geen toegang krijgt tot het geheugen.
 3. Verwijder alle geheugenmodules uit de computer.
  Het geheugen verwijderen
 4. Plaats alle geheugenmodules opnieuw.
  Figuur 6: Uitlijning van inkepingen en plaatsing van de geheugenmodule
  Afbeelding van terugplaatsen van de geheugenmodule door de rand met inkeping van de module uit te lijnen met het lipje in de sleuf, waarbij de module stevig in de sleuf wordt geplaatst en de bovenste rand van de module omlaag wordt gedraaid totdat deze vastklikt
  1 - Uitlijning met de inkepingen
  2 - Richting voor plaatsen van de module
  3 - Richting voor vastzetten van de module
 5. Plaats de klep, de batterij en het netsnoer terug.
 6. Schakel de computer in.
 7. Voer tests uit om te controleren of de computer en het Windows-besturingssysteem opnieuw kunnen opstarten.
  Als de computer niet naar het bureaublad van Windows doorstart nadat het geheugen en de accu zijn teruggeplaatst, neemt u contact op met HP voor ondersteuning. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.

Onderhoud en reparatie

Bij veel van de problemen waarbij LED- of geluidssignalen worden gegeven, moet de computer worden gerepareerd of moeten onderdelen worden vervangen. Ga naar www.hp.com/go/support voor informatie over door HP erkende serviceproviders.