Naar inhoud gaan

HP Pavilion dv7-2260ed Entertainment Notebook ondersteuning

De computer start niet op en de LED-lampjes knipperen of de computer geeft een geluidssignaal

 • AfdrukkenAfdrukken
Dit document is van toepassing op HP en Compaq notebookcomputers.
Als uw computer tijdens het opstarten een of twee korte geluidssignalen geeft en daarna Windows gewoon opent, geeft dit aan dat het BIOS goed is opgestart. Als uw computer niet opstart, is er mogelijk sprake van een ernstiger hardwareprobleem. Let op geluidssignalen en op de LED's naast de Caps Lock-toets en de Num Lock-toets, op de accu en de netadapter om de juiste stappen voor probleemoplossing te bepalen. In dit ondersteuningsdocument vindt u informatie die u kan helpen meer over het probleem te weten te komen en het probleem op te lossen.
Figuur 1: Voorbeeld van status met knipperende lampjes (uw computer kan er anders uitzien)
 Afbeelding van een notebook-pc met de klep geopend en knipperende lampjes.

De eerste stappen voor wanneer de notebook LED- of geluidssignalen geeft

Een LED- of geluidssignaal betekent meestal dat een basisfunctie niet kon starten. Een basisfunctie kan het lezen van het geheugen, het weergeven van video of het versturen van informatie naar de harde schijf zijn. De meest gebruikelijke problemen die led- en geluidssignalen veroorzaken, hebben te maken met geheugenfouten en warmte die worden veroorzaakt door een ophoping van stof in belangrijke ventilatiegebieden.
Gebruik de volgende stappen wanneer uw computer een led- of geluidssignaal geeft:

Stap 1: Uitvoeren van een harde reset of geforceerde reset op een notebookcomputer

Schakel de computer uit voordat u begint, en zoek naar het klepje van het accucompartiment. Als er geen accucompartiment is, volgt u de stappen in de sectie voor verzegelde of niet-verwijderbare accu's.
Een video bekijken over het uitvoeren van een harde of geforceerde reset op uw HP notebookcomputer met verwijderbare accu
Voer de volgende stappen uit als u een harde reset wilt uitvoeren op een computer met een verwijderbare accu:
 1. Schakel de computer uit.
 2. Koppel de computer los van een poortreplicator of dockingstation, indien van toepassing.
 3. Koppel alle externe aangesloten randapparaten los, zoals USB-opslagapparaten, externe beeldschermen en printers.
 4. Koppel de netadapter los van de computer.
 5. Verwijder de batterij uit de batterijruimte.
 6. Houd de aan/uit-knop gedurende circa 15 seconden ingedrukt zodat eventuele restlading kan vrijkomen uit de condensators die het geheugen beschermen.
 7. Plaats de accu en sluit de netadapter weer aan op de notebookcomputer. Sluit echter nog geen randapparaten aan.
 8. Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.
 9. Als er een opstartmenu wordt geopend, gebruikt u de pijltoetsen om Windows normaal starten te selecteren en drukt u op Enter.
 10. Na het opnieuw aansluiten van alle randapparaten voert u Windows Update en HP Support Assistant uit om alle apparaatdrivers bij te werken.
Een video bekijken over het uitvoeren van een harde of geforceerde reset op uw HP notebookcomputer met een verzegelde of niet-verwijderbare accu
Voer de volgende stappen uit om een harde reset uit te voeren op een notebook met een verzegelde of niet-verwijderbare accu.
OPMERKING:Probeer een verzegelde batterij niet te verwijderen, omdat hierdoor uw garantie kan vervallen.
 1. Schakel de computer uit.
 2. Koppel de computer los van een poortreplicator of dockingstation, indien van toepassing.
 3. Koppel alle externe aangesloten randapparaten los, zoals USB-opslagapparaten, externe beeldschermen en printers.
 4. Koppel de netadapter los van de computer.
 5. Voor de meeste notebookcomputers kunt u de aan/uit-knop gedurende 8-10 seconden ingedrukt houden.
  Als uw notebook in de tabel wordt vermeld, gebruik dan de instructies die specifiek voor uw computer zijn bedoeld.
  OPMERKING:De aangewezen knopcombinatie varieert per model en productiedatum. Als uw computer hieronder niet wordt vermeld, raadpleegt u de Gebruikershandleiding voor uw specifieke model voor de juiste toetsencombinatie.
  Veelvoorkomende modelnaamNormaal knopcombinatie
  HP Envy 17 2D en 3DHoud de aan/uit-knop en de knop Beats gedurende 8-10 seconden ingedrukt.
  HP Envy 15-3000 serieHoud de aan/uit-knop en de knop Beats gedurende 8-10 seconden ingedrukt.
  HP Envy 14 SPECTREHoud de aan/uit-knop en de knop Dempen (aan de rechterkant van het gebied onder het toetsenbord) 8-10 seconden ingedrukt.
 6. Sluit de netadapter weer aan op de notebookcomputer, maar sluit nog geen randapparaten aan.
 7. Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.
 8. Als er een opstartmenu wordt geopend, gebruikt u de pijltoetsen om Windows normaal starten te selecteren en drukt u op Enter.
 9. Na het opnieuw aansluiten van alle randapparaten voert u Windows Update en HP Support Assistant uit om alle apparaatdrivers bij te werken.

Stap 2: Stof verwijderen uit de ventilatiegebieden van uw notebookcomputer

Na verloop van tijd kan stof zich ophopen in de koelventilatoren van uw computer. Te veel stof kan de luchtstroom belemmeren, waardoor gevoelige onderdelen oververhit kunnen raken en mogelijk niet meer werken. Het is belangrijk dat u eventueel opgehoopt stof verwijdert voordat u aan de slag gaat met de probleemoplossing voor geluidssignalen tijdens het opstarten.
Draag oogbescherming en gebruik perslucht om stof te verwijderen uit ventilatoren. Doe dit bij voorkeur buitenshuis.
Figuur 2: Stof uit ventilatiegaten blazen
Perslucht en zijventilator
Nadat u de ventilatiegaten hebt gereinigd, start u de computer opnieuw op.
Als de computer normaal opstart, bent u klaar. Ga anders door met de volgende stap.

Stap 3: Het led- of piepsignaal noteren

Gebruik de volgende stappen om de LED- of geluidssignalen te noteren op een stuk papier.
 1. Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.
 2. De voedingsaansluiting of netadapter van uw computer heeft mogelijk een lampje. Kijk in dat geval naar het lampje naast de voedingsaansluiting of het lampje van de netadapter en noteer de status: uit, knipperend of ononderbroken brandend.
 3. Kijk naar de indicatorlampjes naast de Caps Lock- en Num Lock-toetsen. Als de lampjes knipperen, telt u het aantal keren dat ze knipperen tussen pauzes.
  OPMERKING:Na een knipper- of geluidssequentie is er een pauze van enkele seconden, waarop de sequentie wordt herhaald (meestal 3 of 4 keer). U kunt de knippersequentie herhalen door op de Aan/uit-knop te drukken.
 4. Luister of uw computer luide geluidssignalen geeft. Als uw computer geluidssignalen geeft, noteert u het type en het aantal signalen tussen de pauzes. Bijvoorbeeld: twee lange geluidssignalen gevolgd door een kort geluidssignaal.
 5. Noteer de LED- of geluidssignalen op een stuk papier voor referentie tijdens de volgende stappen. Ga dan verder naar het volgende onderdeel.

Notebooklampje voor batterijspanning knippert

Het lampje voor de batterijspanning geeft de status van de voedingseenheid aan. Wanneer u de computer opstart of wanneer de computer al is ingeschakeld, gebruikt u de grafiek om de voedingsstatus vast te stellen.
Het lampje van de accu wordt over het algemeen aangegeven met een bliksemsymbool . (Als de notebook geen accuvoedingindicator met het bliksemsymbool heeft, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het product.)
BatterijspanningsindicatorGetest componentFoutconditie
Lampje batterijspanning uit en Caps Lock/Num Lock uitBatterij of netadapterNetadapter niet aangesloten of defect

Batterij bijna leeg of defect
Lampje batterijspanning knippert AccuOnvoldoende batterijstroom
Raadpleeg een van de volgende secties voor meer informatie over de status van de accuvoeding:
Als het lampje van de accu en de lampjes in de buurt van de toetsen Num Lock en Caps Lock niet branden wanneer de computer is losgekoppeld van de netadapter, is de accu bijna of helemaal niet opgeladen. Probeer de volgende twee procedures om het voedingsprobleem vast te stellen:

De accu opladen:

 1. Sluit de netadapter aan en controleer of het lampje voor de accuvoeding brandt.
 2. Laat de accu 15 tot 30 minuten opladen.
 3. Probeer de computer opnieuw op te starten.
  • Als de computer niet start, plaatst u indien mogelijk een vervangende accu om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door de accu.

De netadapter controleren:

 1. Als de computer niet opstart na het opladen van de accu, verwijdert u de accu en sluit u de netadapter aan op de notebook.
 2. Controleer of het lampje voor de batterijspanning brandt en probeer de computer te starten.
  Als het lampje nog steeds niet brandt, is de netadapter defect of is de verbinding tussen de adapter en het moederbord niet goed.
  Sluit indien mogelijk een andere netadapter aan om te controleren of de adapter het probleem is, of neem contact op met HP voor ondersteuning.
Wanneer de computer alleen op batterijvoeding werkt en de netadapter is losgekoppeld en de lampjes voor de batterijspanning en Caps Lock/Num Lock niet branden, is de batterij leeg of vrijwel leeg. Sluit de netadapter aan, controleer of het LED-lampje voor de batterijspanning brandt en laat de batterij 15 tot 30 minuten opladen. Probeer de computer vervolgens op te starten. Als dat lukt, voert u de batterijtest uit en kalibreert u de batterij. Als deze niet start, plaatst u zo mogelijk een vervangingsbatterij om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door de batterij.
Als de computer niet opstart na het opladen van de batterij, verwijdert u de batterij en sluit u de netadapter aan. Controleer of het lampje voor de batterijspanning brandt en probeer de computer te starten. Als het lampje nog steeds niet brandt, is de netadapter defect of is de verbinding tussen de adapter en het moederbord niet goed. Sluit indien mogelijk een andere netadapter aan om te controleren of de adapter het probleem is, of neem contact op met HP voor ondersteuning.
Als het batterijlampje (dat eruit ziet als een bliksemschicht ) knippert, is de batterij onvoldoende opgeladen om de computer te kunnen opstarten. (Als de notebook geen accuvoedingindicator met het bliksemsymbool heeft, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het product.)
 1. Controleer of alle aansluitingen op de netvoedingsadapter goed zijn ingeplugd.
 2. Verbind de notebook-pc met de netvoedingsadapter op het stopcontact en probeer nogmaals de computer te starten.
 3. Controleer of alle aansluitingen op de netvoedingsadapter goed zijn ingeplugd.
 4. Als de netvoedingsadapter is voorzien van een LED-lampje, controleert u of dat LED-lampje brandt om te controleren of de computer stroom van het stopcontact krijgt.
 5. Als de computer normaal werkt op netstroom, laadt u de batterij gedurende 30 minuten tot een uur op en start u de computer vervolgens opnieuw op.
  OPMERKING:Het opladen van de batterij gedurende deze tijd wordt 'druppelladen' genoemd. Druppelladen is het opladen van de batterij met een continue constante stroom op een lage snelheid, waarbij de batterij langzaam wordt opgeladen als deze sterk ontladen is. De batterij kan sterk ontladen zijn wanneer deze gedurende langere tijd niet is gebruikt.
Wanneer de notebook voor het eerst wordt gebruikt, knippert het witte lampje voor de netvoeding. De accu is nog steeds in 'Leveringsmodus' als het lampje blijft knipperen zelfs wanneer de netvoeding is aangesloten.
Figuur 3: Knipperend lampje 'Leveringsmodus'
Knipperend lampje 'Leveringsmodus'
Om dit probleem op te lossen, schakelt u de computer uit, sluit u de netvoeding aan, laadt u de accu ten minste 30 minuten op en start u de computer.

De lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen knipperen bij het opstarten van de notebook

De diagnostische hulpprogramma's van de notebook gebruiken de lampjes die vlakbij de Num Lock- en Caps Lock-toetsen en volgens een bepaalde foutcode knipperen ('knippercodes'). Als dit patroon is doorlopen, houdt het knipperen op. Totdat het probleem is opgelost, zal dit knipperpatroon optreden bij iedere poging om de computer te starten.
De LED-lampjes bij de Caps Lock en Num Lock-toetsen gaan knipperen als een fout wordt gedetecteerd bij het opstarten . De LED's zullen een aantal keer in een bepaalde volgorde knipperen. Het aantal keren dat wordt geknipperd geeft aan welk component een fout heeft veroorzaakt tijdens de test bij het opstarten.
Als de LED's stoppen met knipperen en de computer niet opstart, drukt u op de aan/uit-knop om de tests te herhalen. Nadat u hebt geteld hoe vaak de LED knippert, stelt u met behulp van de grafiek met knippercodes vast om welke fout het gaat en leest u daarna in de bijbehorende sectie voor die fout met welke stappen u het probleem kunt oplossen.
OPMERKING:Het is nuttig om te weten hoeveel keer de LED's hebben geknipperd wanneer u contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van HP voor technische hulp.
LED's Caps Lock/Num LockComponent getestFoutconditie
LED's knipperen 1 keerCPUDe CPU werkt niet
LED's knipperen 2 keerBIOSHet BIOS is beschadigd
LED's knipperen 3 keerGeheugenEr is een probleem met de geheugenmodule
LED's knipperen 4 keerGrafische functiesGraphics controller werkt niet
LED's knipperen 5 keerMoederbordAlgemene fout moederbord
LED's knipperen 6 keerBIOSBIOS-verificatiefout
De processor van de computer (knippercode 1) werkt niet meer goed. Neem contact op met HP voor hulp.
Als het BIOS is beschadigd (knippercode 2), merkt u de knippercode mogelijk niet eens op omdat de computer direct opnieuw gaat opstarten zodra hij de fout herkent, het BIOS probeert te herstellen en vervolgens nogmaals opnieuw opstart. Eventueel merkt u dat het opstartproces daardoor extra lang duurt en misschien dat er een bericht tijdens het opstarten wordt weergegeven dat aangeeft dat het BIOS is hersteld. Update het BIOS van de computer als dit het geval is. Raadpleeg Het BIOS bijwerken voor meer informatie.
Als het de computer niet lukt het BIOS automatisch te herstellen, voert u een handmatig BIOS-herstel uit met behulp van deze stappen:
 1. Schakel de computer uit.
 2. Sluit de notebook met behulp van de voedingsadapter op de voeding aan.
 3. Terwijl de computer nog steeds is uitgeschakeld:
  1. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en de B-toets, en houd vervolgens gedurende één seconde de aan/uit-knop op de notebook ingedrukt.
  2. Laat de aan/uit-knop en de toetsen los.
Als u deze stappen volgt, bereikt het BIOS de EFI-partitie om het BIOS te herstellen naar de laatst bekende goed werkende versie van het BIOS van de harde schijf.
Voor informatie over het herstellen van het BIOS raadpleegt u het HP ondersteuningsdocument: HP notebook-pc's - Het BIOS terugzetten .
Als u een probleem met de geheugenmodule (knippercode 3) vaststelt, volgt u het overzicht in de onderstaande tabel.
Als u het oorspronkelijke geheugen gebruiktAls nieuw geheugen is toegevoegd
Zorg ervoor dat het geheugen goed in de sleuf is geplaatst.

Als het opnieuw plaatsen van het geheugen in de sleuf het probleem niet verhelpt, probeert u het geheugen met nieuw geheugen te vervangen.
Zorg ervoor dat het geheugen goed in de sleuf is geplaatst.

Als de foutcode blijft aanhouden nadat u het geheugen opnieuw in de sleuf hebt geplaatst, is er mogelijk een probleem met de geheugenmodule zelf. Haal het nieuwe geheugen uit de computer, plaats het originele geheugen terug en test het geheugen opnieuw.
In een computerwinkel kan men het geheugen voor u terugplaatsen, als u dit liever niet zelf doet.
OPMERKING:Bij sommige geheugenmodulefouten kan de computer worden opgestart, maar zal de computer vervolgens opnieuw opstarten en een knipperende foutcode weergegeven.

Geheugenmodules in een notebook terugplaatsen

Als een geheugenmodule los zit of niet goed contact maakt met de geheugensleuf, kan het opstarten van de computer mislukken. U plaatst de geheugenmodule terug door de geheugenmodule uit de geheugensleuf te halen en deze weer in de sleuf terug te plaatsen, zodat de module beter contact maakt en de computer het geheugen herkent.
Het compartiment met de geheugenmodules zit bij de meeste notebooks aan de onderzijde van de behuizing. Op sommige modellen zit het compartiment met de geheugenmodules echter onder het toetsenbord. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de exacte plaats van geheugenmodules op uw notebook.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en opnieuw te plaatsen:
OPMERKING:Voor het verwijderen en terugplaatsen van geheugenmodules is gereedschap nodig om de computer deels te demonteren. Als u dit liever niet zelf doet, brengt u de computer naar een door HP erkende serviceprovider voor technische ondersteuning.
 1. Schakel de computer uit en haal vervolgens de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 2. Verwijder de bescherming om toegang te krijgen tot het geheugen.
  Figuur 4: De bescherming verwijderen
  De bescherming verwijderen
  Figuur 5: Geheugenmoduleklepje (het klepje van uw computer kan anders zijn)
  Afbeelding van klepje van geheugenmodule los van de computer en aanduiding van de locatie van de borgmoeren en richting om het klepje te verwijderen
  1 - Borgmoeren (2)
  2 - Richting om het klepje van het compartiment te verwijderen
  OPMERKING:Uw computer ziet er wellicht anders uit dan de computer op de afbeelding.
  OPMERKING:Sommige computers hebben geen bescherming die u kunt verwijderen om toegang te krijgen tot het geheugen. Laat de computer nakijken als u zelf geen toegang krijgt tot het geheugen.
 3. Verwijder alle geheugenmodules uit de computer.
  Figuur 6: De RAM verwijderen
  Het geheugen verwijderen
 4. Plaats alle geheugenmodules opnieuw.
  Figuur 7: Uitlijning van inkepingen en plaatsing van de geheugenmodule
  Afbeelding van terugplaatsen van de geheugenmodule door de rand met inkeping van de module uit te lijnen met het lipje in de sleuf, waarbij de module stevig in de sleuf wordt geplaatst en de bovenste rand van de module omlaag wordt gedraaid totdat deze vastklikt
  1 - Uitlijning met de inkepingen
  2 - Richting voor plaatsen van de module
  3 - Richting voor vastzetten van de module
 5. Plaats de klep, de batterij en het netsnoer terug.
 6. Schakel de pc in.
 7. Voer tests uit om te controleren of de computer en het Windows-besturingssysteem opnieuw kunnen opstarten.
  Als de computer niet naar het bureaublad van Windows doorstart nadat het geheugen en de accu zijn teruggeplaatst, neemt u contact op met HP voor ondersteuning.
Als er een fout is met de grafische controller (knippercode 4), neemt u contact op met HP voor ondersteuning.
Een algemene fout van het moederbord (knippercode 5) is een defect van een component dat niet onder de andere LED-foutcodes valt. Neem contact op met HP voor hulp.
De BIOS-verificatiefout (knippercode 6) komt zeer zelden voor. De fout is het resultaat van een discrepantie tussen het BIOS en de hardware in de computer. Deze fout treedt op wanneer het BIOS geen verificatiekenmerken van de hardware op het systeem kan verifiëren. De BIOS-verificatie dient ter controle dat niemand met het BIOS op de computer heeft geknoeid.
Als er een BIOS-verificatiefout optreedt, voert de computer automatisch een BIOS-herstel uit. Als het de computer niet lukt het BIOS automatisch te herstellen, voert u een handmatig BIOS-herstel uit door alle vier de pijl-knoppen tegelijkertijd in te drukken, waardoor het BIOS naar de EFI-partitie omschakelt in een poging om de actuele BIOS-versie te vinden en te herstellen. Als een handmatig BIOS-herstel mislukt, neemt u contact op met HP voor ondersteuning.

Computer maakt piepgeluiden

De meest gebruikelijke oorzaak voor het feit dat een computer piept tijdens het opstarten is een losse of slechte geheugenmodule. Plaats de geheugenmodules opnieuw om te voorkomen dat de computer weer gaat piepen. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, moet u contact opnemen met HP voor hulp.
Als een geheugenmodule los zit of niet goed contact maakt met de geheugensleuf, kan het opstarten van de computer mislukken. U plaatst de geheugenmodule opnieuw door de geheugenmodule uit de geheugensleuf te halen en het weer in de sleuf terug te plaatsen om beter contact te maken zodat de computer het geheugen herkent.
Het compartiment met de geheugenmodules zit bij de meeste notebooks aan de onderzijde van de behuizing. Op sommige modellen zit het compartiment met de geheugenmodules echter onder het toetsenbord. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de exacte plaats van geheugenmodules op uw notebook.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en opnieuw te plaatsen:
OPMERKING:Voor het verwijderen en terugplaatsen van geheugenmodules is gereedschap nodig om de computer deels te demonteren. Als u dit liever niet zelf doet, brengt u de computer naar een door HP erkende serviceprovider voor technische ondersteuning.
 1. Schakel de computer uit en haal vervolgens de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 2. Verwijder de bescherming om toegang te krijgen tot het geheugen.
  Figuur 8: De bescherming verwijderen
  De bescherming verwijderen
  Figuur 9: Geheugenmoduleklepje (het klepje van uw computer kan anders zijn)
  Afbeelding van klepje van geheugenmodule los van de computer en aanduiding van de locatie van de borgmoeren en richting om het klepje te verwijderen
  1 - Borgmoeren (2)
  2 - Richting om het klepje van het compartiment te verwijderen
  OPMERKING:Uw computer ziet er wellicht anders uit dan de computer op de afbeelding.
  OPMERKING:Sommige computers hebben geen bescherming die u kunt verwijderen om toegang te krijgen tot het geheugen. Laat de computer nakijken als u zelf geen toegang krijgt tot het geheugen.
 3. Verwijder alle geheugenmodules uit de computer.
  Figuur 10: De RAM verwijderen
  Het geheugen verwijderen
 4. Plaats alle geheugenmodules opnieuw.
  Figuur 11: Uitlijning van inkepingen en plaatsing van de geheugenmodule
  Afbeelding van terugplaatsen van de geheugenmodule door de rand met inkeping van de module uit te lijnen met het lipje in de sleuf, waarbij de module stevig in de sleuf wordt geplaatst en de bovenste rand van de module omlaag wordt gedraaid totdat deze vastklikt
  1 - Uitlijning met de inkepingen
  2 - Richting voor plaatsen van de module
  3 - Richting voor vastzetten van de module
 5. Plaats de klep, de batterij en het netsnoer terug.
 6. Schakel de pc in.
 7. Voer tests uit om te controleren of de computer en het Windows-besturingssysteem opnieuw kunnen opstarten.
  Als de computer niet naar het bureaublad van Windows doorstart nadat het geheugen en de accu zijn teruggeplaatst, neemt u contact op met HP voor ondersteuning. Zie Contact opnemen met de klantenondersteuning van HP voor meer informatie.

Contact op te nemen met support van HP

Als u geen oplossing in dit document kunt vinden, neemt u contact op met HP ondersteuning voor verdere hulp of om de computer te laten nakijken.

Raadpleeg aanvullende ondersteuningsdocumenten