Jump to content

Testowanie kamery internetowej przy użyciu programu YouCam

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows Vista i Windows 7.
Większość problemów z kamerami internetowymi jest spowodowanych brakiem lub niezgodnością sterowników sprzętu, lub niepoprawnie skonfigurowanymi aplikacjami do wyświetlania obrazu wideo. Ten dokument pomaga przetestować podstawowe działanie kamery internetowej przy użyciu znanego sterownika dobrej kamery internetowej lub prostej aplikacji z funkcją wyświetlania obrazu wideo. Po upewnieniu się, że kamera internetowa działa, można dostosować jakość obrazu lub zastosować bardziej zaawansowaną aplikację do manipulacji obrazem.

Otwieranie programu YouCam

Aby przetestować kamerę internetową za pomocą aplikacji Cyberlink YouCam, kliknij przycisk Start , wpisz youcam w polu wyszukiwania Wyszukaj i z listy wybierz pozycję YouCam .
Jeżeli na liście wyników wyszukiwania nie ma pozycji YouCam , przejdź do sekcji Instalacja aplikacji YouCam , aby uzyskać instrukcje na temat instalacji aplikacji YouCam. W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Zakładając, że obszar przed kamerą jest dobrze oświetlony, po uruchomieniu aplikacji na środku ekranu pojawi się obraz użytkownika komputera.
Figure 1: Ekran aplikacji YouCam z obrazem
Ilustracja ekranu aplikacji YouCam z obrazem klienta
Jeżeli uruchomi się aplikacja YouCam i na środku aplikacji zostanie wyświetlony obraz, przejdź do sekcji Nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo , aby kontynuować procedurę testowania. W przeciwnym razie przeczytaj poniższą sekcję dotyczącą występującego błędu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go usunąć.

Komunikat o błędzie wyświetlany podczas otwierania

Aplikacja YouCam nie uruchamia się lub pojawia się komunikat o błędzie podobny do poniższych:
Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem wideo (urządzenie wideo USB).
Wybierz w Ustawieniach inne urządzenie lub zamknij inną aplikację, która może korzystać z tego urządzenia wideo i uruchom ponownie aplikację YouCam.
Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z kamerą internetową.
 1. Zamknij wszystkie inne aplikacje wideo
  Sterownik kamery internetowej może być używany tylko przez jedną aplikację w tym samym czasie. Nie można na przykład uruchomić i używać aplikacji YouCam podczas wideokonferencji prowadzonej w programie do komunikacji błyskawicznej.
  Jeżeli na komputerze są uruchomione inne programy wideo, zamknij je i przejdź do sekcji Otwieranie aplikacji YouCam , aby kontynuować procedurę testowania. W przeciwnym wypadku przejdź do następnej czynności.
 2. Sprawdź, czy urządzenie kamery internetowej jest rozpoznawane przez Menedżera urządzeń
  1. Kliknij przycisk Start , w polu Wyszukaj wpisz hasło menedżer urządzeń , a następnie wybierz na liście pozycję Menedżer urządzeń .
  2. W oknie Menedżer urządzeń znajdź kategorię Urządzenia do przetwarzania obrazu .
   Jeśli w kategorii Urządzenia do przetwarzania obrazu wyświetlony został sterownik kamery internetowej lub urządzenia wideo, przejdź do pozycji Selektywna aktualizacja sterownika kamery internetowej.
   Jeżeli nie ma kategorii Urządzenia do przetwarzania obrazu kliknij przycisk Działanie , i wybierz pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu , aby uruchomić skanowanie w poszukiwaniu urządzenia do wyświetlania obrazu wideo z kamery internetowej.
   Jeśli po uruchomieniu skanowania na liście Menedżera urządzeń nie występuje żadna pozycja Urządzenia do przetwarzania obrazu, oznacza to, że występuje problem sprzętowy. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby uzyskać pomoc.
 3. Selektywna aktualizacja sterownika kamery internetowej
  1. W programie Menedżer urządzeń rozwiń listę Urządzenia do przetwarzania obrazu , kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik kamery i wybierz Właściwości .
  2. W oknie dialogowym Właściwości kamery internetowej wybierz kartę Sterownik i kliknij przycisk Aktualizacja sterownika...
  3. W oknie Aktualizacja oprogramowania sterownika kliknij Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika , a następnie, gdy pojawi się okno z zapytaniem, kliknij Pozwól mi wybrać z listy urządzeń na moim komputerze .
  4. Gdy pojawi się okno z pytaniem, w sekcji Model wybierz Urządzenie wideo USB , a następnie kliknij przycisk Dalej , aby zaktualizować oprogramowanie sterownika kamery internetowej.
  5. Po pojawieniu się komunikatu System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika , kliknij przycisk Zamknij , zamknij wszystkie otwarte okna dialogowe i przejdź do sekcji Otwieranie aplikacji YouCam , aby kontynuować procedurę testowania.

W oknie aplikacji brak wyświetlanego obrazu

Jeżeli aplikacja YouCam uruchomi się, ale zamiast właściwego obrazu wyświetlony zostanie obraz z nazwą aplikacji, oznacza to, że domyślnie wybrany sterownik jest niezgodny. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem z kamerą internetową.
Figure 2: Ekran aplikacji YouCam z nazwą aplikacji
Ilustracja ekranu YouCam z nazwą aplikacji
 1. Skonfiguruj aplikację YouCam i wybierz właściwy sterownik kamery internetowej
  1. W aplikacji YouCam kliknij ikonę Konfiguracja .
   Figure 3: Ikona konfiguracji aplikacji YouCam
   Ilustracja ekranu aplikacji YouCam z przyciskiem Konfiguracja
  2. Kliknij listę rozwijaną Urządzenie do nagrywania obrazu i wybierz z listy pozycję Urządzenie wideo USB .
   Figure 4: Ekran Ustawienia aplikacji YouCam
   Ekran ustawień aplikacji YouCam, przedstawiający urządzenie do nagrywania obrazu
   Jeśli na liście brak urządzeń kamery internetowej, przejdź do sekcji Sprawdź, czy urządzenie kamery internetowej jest rozpoznawane przez Menedżera urządzeń .
  3. Możesz również wybrać Jakość obrazu i Rozmiar filmu .
  4. Wybierz OK , aby zaakceptować wybór. Zamknij aplikację YouCam i uruchom ją ponownie, aby wyświetlić obraz.
 2. Aktualizacja aplikacji YouCam
  1. Podłącz komputer do Internetu.
  2. Otwórz aplikację YouCam i kliknij zastrzeżoną nazwę Cyberlink YouCam w lewym górnym rogu.
   Figure 5: Aktualizacja oprogramowania Cyberlink YouCam
   Ilustracja łącza do aktualizacji oprogramowania Cyberlink YouCam.
  3. Jeśli dostępna jest aktualizacja lub uaktualnienie, na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące instalacji. W przypadku wyświetlenia monitu uruchom ponownie komputer.

Nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo

W celu sprawdzenia, czy kamera internetowa i aplikacja YouCam działają prawidłowo, wykonaj następujące czynności.
 1. Aby nagrać krótki film, kliknij Nagraj na głównym pasku sterowania. Pozwól, aby aplikacja nagrała kilkusekundowy film, a następnie naciśnij przycisk Stop . W prawym okienku zostanie wyświetlona miniatura filmu wideo.
  Figure 6: Aplikacja YouCam – Główny pasek sterowania i miniatury
  Ilustracja lokalizacji głównego paska sterowania i miniatur w aplikacji YouCam
 2. Aby uchwycić obraz jednoklatkowy, kliknij Migawka na głównym pasku sterowania. W prawym okienku zostanie wyświetlona miniatura obrazu.
 3. Aby obejrzeć film lub obraz w pełnym wymiarze, dwukrotnie kliknij obraz w prawym okienku.
 4. Aby usunąć film lub obraz w pełnym wymiarze, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w prawym okienku i wybierz polecenie Usuń .
  NOTE:Filmy wideo i zdjęcia są domyślnie zapisywane w folderze
  C:\<nazwa użytkownika>\Dokumenty\YouCam . Nazwa pliku nagrania lub obrazu nadawana jest na podstawie jego daty i formatu, np. Capture_20080327.wmv (film) lub Capture_20080601.jpg (migawka). Pliki te można kopiować lub przenosić do dowolnej lokalizacji w komputerze.

Instalowanie aplikacji YouCam

Jeżeli aplikacja YouCam została z jakiegoś powodu usunięta z systemu lub system operacyjny został zmieniony na Windows 7 lub Vista, przejdź do strony oprogramowania Cyberlink YouCam (w języku angielskim) , aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania YouCam.

Related support links

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum