Jump to content

HP Deskjet 5150 Color Inkjet Printer support

Instalacja oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows 7

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Nowa wersja systemu operacyjnego Windows 7 zawiera sterowniki dla tej drukarki HP! Nie ma konieczności pobierania sterowników, aby móc z niego korzystać . Wystarczy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, a system Windows 7 automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik.
Po zainstalowaniu sterownika systemowego
Sterownik wbudowany w system operacyjny Windows 7
niektóre przyciski drukarki będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje - niedostępne. Więcej informacji na temat sterownika systemowego oraz procedur zastępczych związanych z utratą funkcjonalności można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania poniżej.

Zainstaluj sterownik druku wbudowany w system operacyjny Windows 7 (sterownik systemowy)

Po podłączeniu drukarki do komputera system Windows 7 wykryje nowe urządzenie i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik. Rozpoczęcie i zakończenie instalacji zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem. Nie ma konieczności pobierania jakiegokolwiek oprogramowania lub wkładania płyty CD dołączonej do drukarki.

Krok 1: Zainstaluj sterownik systemowy

Aby zainstalować sterownik podstawowy wchodzący w skład systemu Windows 7, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Podłącz kabel USB do drukarki i do komputera.
 3. System Windows 7 wykryje drukarkę i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik. Po zakończeniu instalacji na komputerze wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
Podstawowy sterownik wchodzący w skład systemu Windows 7 został zainstalowany. Niektóre funkcje drukarki mogą być wyłączone, ale można z nich korzystać przy zastosowaniu procedur zastępczych. Zobacz sekcję często zadawanych pytań poniżej.

Krok 2: Wydrukuj dokument

Wydrukuj dokument z dowolnego programu, aby upewnić się, że drukarka funkcjonuje prawidłowo.
 1. Otwórz dokument do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij menu Plik , a następnie polecenie Drukuj .

Często zadawane pytania

Kliknij znak plus (), aby uzyskać więcej informacji.
W razie niepowodzenia instalacji sterownika systemowego Windows 7 wskazówki dotyczące rozwiązania problemu można znaleźć w dokumencie Instalacja sterownika wbudowanego w system operacyjny Windows 7 nie powiodła się .
Korzystanie ze sterownika systemowego niesie ze sobą następujące ograniczenia funkcjonalności:
 • Brak dostępu do Centrum obsługi HP. Nie można korzystać z Centrum obsługi HP ( ). Na końcu tego dokumentu znajduje się opis procedur zastępczych, umożliwiających wykonywanie dotychczasowych zadań.
 • Ograniczona funkcjonalność Przybornika HP. Nadal istnieje możliwość korzystania z Przybornika HP ( ). Jednak program ten będzie działał w ograniczonym zakresie. Nie będzie na przykład można sprawdzać szacowanego poziomu atramentu. Na końcu tego dokumentu znajduje się opis procedur zastępczych, umożliwiających wykonywanie niektórych przydatnych zadań Przybornika HP.
 • Importowanie i wyświetlanie obrazów na karcie pamięci . Jeżeli drukarka wyposażona jest w gniazdo karty pamięci, w celu importowania i wyświetlania obrazów zapisanych na karcie pamięci należy zastosować procedury zastępcze, opisane na końcu niniejszego dokumentu.
 • Ograniczona funkcjonalność przycisków. Jeżeli na przednim panelu sterowania drukarki znajdują się przyciski, nie będą one działały w taki sam sposób, jak dotychczas. Przykłady przycisków obsługiwanych i nieobsługiwanych przez sterownik systemu operacyjnego:
  Te przyciski będą nadal działały*
  Przycisk zasilania ( )Przycisk menu ( )
  Przycisk Wznów ( )Przycisk Anuluj ( )
  Przycisk Drukuj zdjęcia ( )
  Ten przycisk nie będzie działał*
  Przycisk Photosmart Essential ( )
  *Niniejsze listy nie są kompletne.
Sposób ten umożliwia drukowanie z programu.
 1. Otwórz dokument do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij Plik , a następnie kliknij Drukuj .

Film przedstawiający procedurę drukowania z programu

Poniższy film przedstawia proces drukowania z programu na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube .
Jeśli drukarka posiada gniazdo na karty pamięci, użyj poniższego sposobu, aby uzyskać dostęp do obrazów na karcie pamięci.
 1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.
  NOTE:Jeżeli karta pamięci jest już włożona, wyjmij ją i włóż ponownie.
 2. W oknie Autoodtwarzanie kliknij opcję Importuj zdjęcia , Wyświetl zdjęcia lub Otwórz folder, aby wyświetlić pliki .
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Film przedstawiający importowanie i przeglądanie obrazów zapisanych na karcie pamięci

Poniższy film przedstawia sposób importowania i wyświetlania zdjęć zapisanych na karcie pamięci w systemie Windows 7.
Jeżeli masz problemy z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Aby w sterowniku systemowym uruchomić funkcje Centrum obsługi i Przybornika, należy skorzystać z następujących procedur zastępczych.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki wbudowanego w system Windows 7 można korzystać z następujących procedur zastępczych dla funkcji obsługiwanych dotychczas przez Centrum obsługi HP.
HP Solution Center
FunkcjaProcedura zastępcza
Ograniczony dostęp do HP ToolboxZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik , a następnie polecenie Drukuj .
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości :
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości , Opcje , Ustawienia drukarki , Drukarka lub Preferencje .
 3. Kliknij kartę Funkcje , a następnie kliknij przycisk Usługi drukowania . Zostanie otwarte okno HP Toolbox.
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez InternetWejdź na stronę internetową HP SureSupply . Aby odszukać wkład drukujący w języku innym niż angielski, kliknij łącze widniejące w pobliżu ikony kuli ziemskiej ( ) w prawym górnym rogu przeglądarki internetowej.
Ustawienia drukarkiZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik , a następnie polecenie Drukuj .
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości :
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości , Opcje , Ustawienia drukarki , Drukarka lub Preferencje .
  Zostanie otwarte okno Właściwości , w którym można zmienić ustawienia drukowania dla poszczególnych zadań drukowania.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki wbudowanego w system Windows 7 można korzystać z następujących procedur zastępczych dla funkcji obsługiwanych dotychczas przez Przybornik HP.
Przybornik HP
FunkcjaProcedura zastępcza
Drukowanie strony autotestuW przypadku produktów wyposażonych w przyciski na panelu sterowania (z przodu drukarki), stronę testową można wydrukować za pomocą tych przycisków.
Automatyczne czyszczenie wkładów atramentowych lub głowicy drukującejBrak
Sprawdzanie szacunkowych poziomów atramentu
 • Drukowanie strony autotestu przy użyciu przycisków na panelu sterowania urządzenia
 • Sprawdzenie wskaźników poziomu atramentu na panelu sterowania, jeśli urządzenie posiada wskaźniki na panelu sterowania
Wyrównywanie wkładów drukującychBrak
Więcej informacji można uzyskać na Forach dyskusyjnych konsumentów HP lub w Sklepie HP.
Sprawdź opinie innych użytkowników na forach dyskusyjnych HP .
Aby znaleźć drukarkę HP lub urządzenie wielofunkcyjne, wyposażone we wszystkie atrakcyjne funkcje, kliknij tutaj i odwiedź sklep HP w witrynie internetowej firmy HP.
HP Deskjet 5150 Color Inkjet Printer

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum