Przejście do zawartości

Drukarka HP Deskjet 845c Wsparcie

Instalacja oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows 7

 • DrukujDrukuj

Wprowadzenie

Nowy system operacyjny Windows 7 zawiera już sterowniki dla tego urządzenia HP! Nie ma konieczności pobierania sterowników, aby móc z niego korzystać. Wystarczy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Usługa Windows Update automatycznie zainstaluje sterownik urządzenia.
W przypadku sterownika systemowego
Sterownik wbudowany w system operacyjny Windows 7
niektóre przyciski urządzenia będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje niedostępne. Więcej informacji na temat sterownika systemowego oraz procedur zastępczych związanych z utratą funkcjonalności można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania .

Instalacja sterownika druku systemu Windows 7

Po podłączeniu drukarki do komputera system Windows 7 wykryje urządzenie i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik. Rozpoczęcie i zakończenie instalacji zostanie potwierdzone odpowiednimi komunikatami. Nie ma konieczności pobierania jakiegokolwiek oprogramowania lub wkładania dysku CD dostarczonego wraz z urządzeniem.

Krok 1: Zainstaluj sterownik systemowy

Aby zainstalować sterownik wchodzący w skład systemu Windows 7, wykonaj następujące czynności.
NOTA:Komputer musi być podłączony do Internetu, aby urządzenie mogło zostać wykryte i zainstalowane za pomocą usługi Windows Update.
 1. Włącz urządzenie.
 2. Podłącz kabel USB do drukarki, a następnie do komputera.
  Figure 1: Kabel USB
  Kabel USB
  NOTA:Po podłączeniu kabla USB do drukarki i do komputera system Windows 7 uruchomi usługę Windows Update. Usługa Windows Update wyszukuje najnowsze sterowniki drukarki na stronie internetowej Windows Update. Jeśli sterownik w Internecie jest nowszy niż sterownik przechowywany w systemie Windows 7, usługa ta automatycznie pobierze i zainstaluje zaktualizowany sterownik w komputerze.Proces Windows Update przebiega automatycznie. Można zatem nie zauważyć, że właśnie trwa.
 3. System Windows 7 wykryje drukarkę i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik. Na komputerze zostanie wyświetlone powiadomienie, informujące użytkownika o zakończonej instalacji.
Podstawowy sterownik systemu Windows 7 został zainstalowany. Niektóre funkcje urządzenia mogą być niedostępne, ale można z nich korzystać przy zastosowaniu procedur zastępczych. Zobacz sekcję Często zadawane pytania poniżej.

Krok 2: Wydrukuj dokument

Wydrukuj dokument z dowolnego programu, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.
 1. Otwórz dokument w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.

Często zadawane pytania

Automatyczne wyszukiwanie i instalowanie najnowszej wersji sterownika systemowego drukarki umożliwia usługa Windows Update.
 1. Kliknij ikonę Windows () znajdującą się na pasku zadań.
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia.
 3. Kliknij opcję Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia. Otworzy się okno Ustawienia instalacyjne urządzenia.
 4. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, wybierz Tak, zrób to automatycznie (zalecane), a następnie kliknij Zapisz zmiany.
  NOTA:System Windows 7 może wyświetlić monit z zapytaniem o ponowne uruchomienie komputera. Przed ponownym uruchomieniem komputera dodaj tę stronę do ulubionych, aby móc łatwo do niej powrócić.

Klip wideo przedstawiający ustawianie automatycznego trybu pracy usługi Windows Update

Poniższy film przedstawia, jak włączyć automatyczny tryb usługi Windows Update w systemie Windows 7.
Korzystanie ze sterownika systemowego niesie ze sobą następujące ograniczenia funkcjonalności:
 • Brak dostępu do Centrum obsługi HP. Nie można korzystać z Centrum obsługi HP (). Na końcu tego dokumentu znajduje się opis procedur zastępczych, umożliwiających wykonywanie dotychczasowych zadań.
 • Ograniczona funkcjonalność Przybornika HP. Nadal istnieje możliwość korzystania z Przybornika HP (). Jednak program ten będzie działał w ograniczonym zakresie. Nie będzie na przykład można sprawdzać szacowanego poziomu atramentu. Na końcu tego dokumentu znajduje się opis procedur zastępczych, umożliwiających wykonywanie niektórych przydatnych zadań Przybornika HP.
 • Importowanie i wyświetlanie obrazów na karcie pamięci. Jeżeli drukarka wyposażona jest w gniazdo karty pamięci, w celu importowania i wyświetlania obrazów zapisanych na karcie pamięci należy zastosować procedury zastępcze, opisane na końcu niniejszego dokumentu.
 • Ograniczona funkcjonalność przycisków. Jeżeli na przednim panelu sterowania drukarki znajdują się przyciski, nie będą one działały w taki sam sposób, jak dotychczas. Przykłady przycisków obsługiwanych i nieobsługiwanych przez sterownik systemu operacyjnego:
  Te przyciski będą nadal działały*
  Przycisk zasilania ()Przycisk Menu ()
  Przycisk Wznów ()Przycisk Anuluj ()
  Przycisk Drukuj zdjęcia ()
  Ten przycisk nie będzie działał*
  Przycisk Photosmart Essential ()
  * Powyższe listy nie są kompletne.
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować zadanie z programu.
 1. Otwórz dokument do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij Plik, a następnie kliknij Drukuj.

Film przedstawiający procedurę drukowania z programu

Poniższy film przedstawia proces drukowania z programu na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube .
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do obrazów zapisanych na karcie pamięci.
 1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.
  NOTA:Jeżeli karta pamięci jest już włożona, wyjmij ją i włóż ponownie.
 2. W oknie Autoodtwarzanie kliknij opcję Importuj zdjęcia, Wyświetl zdjęcia lub Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Film przedstawiający importowanie i przeglądanie obrazów zapisanych na karcie pamięci

Poniższy film przedstawia sposób importowania i wyświetlania zdjęć zapisanych na karcie pamięci w systemie Windows 7.
Jeżeli masz problemy z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Korzystanie z funkcji dostępnych normalnie poprzez Centrum obsługi i Przybornik, gdy zainstalowany jest jedynie sterownik systemowy, jest możliwe przy zastosowaniu poniższych procedur zastępczych.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki wbudowanego w system Windows 7 można korzystać z następujących procedur zastępczych dla funkcji obsługiwanych dotychczas przez Centrum obsługi HP.
HP Solution Center
FunkcjaProcedura zastępcza
Ograniczony dostęp do HP ToolboxZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości:
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Funkcje, a następnie kliknij przycisk Usługi drukarki. Zostanie otwarte okno HP Toolbox.
Ustawienia drukarkiZ programu używanego do drukowania:

 1. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości:
  W zależności od programu przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.
  Zostanie otwarte okno Właściwości, w którym można zmienić ustawienia drukowania dla poszczególnych zadań drukowania.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki wbudowanego w system Windows 7 można korzystać z następujących procedur zastępczych dla funkcji obsługiwanych dotychczas przez Przybornik HP.
Przybornik HP
FunkcjaProcedura zastępcza
Drukowanie strony autotestuW przypadku produktów wyposażonych w przyciski na panelu sterowania (z przodu drukarki), stronę testową można wydrukować za pomocą tych przycisków.
Automatyczne czyszczenie wkładów atramentowych lub głowicy drukującejBrak
Sprawdzanie szacunkowych poziomów atramentu
 • Drukowanie strony autotestu przy użyciu przycisków na panelu sterowania urządzenia
 • Sprawdzenie wskaźników poziomu atramentu na panelu sterowania, jeśli urządzenie posiada wskaźniki na panelu sterowania
Wyrównywanie wkładów drukującychBrak
Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź fora dyskusyjne konsumentów HP lub sklep HP.
Sprawdź opinie innych użytkowników na forach dyskusyjnych HP .
Aby znaleźć drukarkę HP lub urządzenie wielofunkcyjne All-in-One, wyposażone we wszystkie atrakcyjne funkcje, kliknij tutaj i odwiedź sklep HP (tylko Stany Zjednoczone) w witrynie HP.
Drukarka HP Deskjet 845c

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube