Jump to content

HP Pavilion g6-1025ew Notebook PC support

Odzyskiwanie systemu HP w Windows 7

 • PrintPrint
Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne komputera. Został on podzielony na sekcje odpowiadające poszczególnym sposobom odzyskiwania systemu.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
CAUTION: Jeśli komputer został oryginalnie dostarczony z systemem Windows Vista lub Windows XP, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 7, w wyniku procesu odzyskiwania zostanie ponownie zainstalowany oryginalny system operacyjny. Po ukończeniu odzyskiwania systemu należy (ponownie) uaktualnić system do Windows 7. Jeśli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows XP, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 7, zobacz dokument Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows XP .Jeśli komputer został zakupiony z zainstalowanym systemem Windows Vista, a następnie system został uaktualniony do wersji Windows 7, zobacz dokument Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows Vista .
Cały proces odzyskiwania systemu może potrwać od 4 do ponad 6 godzin. Dla optymalnych wyników komputer powinien być podłączony do Internetu. Ponadto w trakcie tego procesu komputer kilkakrotnie ponownie się uruchomi. Nie należy wyłączać zasilania ani przerywać operacji odzyskiwania do momentu wyświetlenia pulpitu logowania do systemu Windows.

Rodzaje odzyskiwania

Na komputerze mogą być dostępne trzy lub tylko dwa typy procedur odzyskiwania systemu. Użyj tej procedury odzyskiwania systemu, która rozwiązuje problem bez wprowadzenia większej ilości zmian, niż jest to konieczne.
 • Odzyskiwanie systemu: Ta opcja odzyskiwania formatuje dysk systemowy (zwykle C:), na nowo instaluje system operacyjny oraz wszystkie oryginalne sterowniki sprzętu i oprogramowanie. Opcja nie powoduje usunięcia danych z partycji utworzonych przez użytkownika. Jeżeli w komputerze zainstalowane są dwa dyski twarde, zmodyfikowany zostanie tylko dysk z systemem operacyjnym.
  WARNING:Jeżeli rozmiar partycji systemu operacyjnego (zwykle C:) został zmniejszony poniżej wymaganego minimum, inne utworzone przez użytkownika partycje zostaną usunięte wraz z przechowywanymi na nich danymi.
 • Przywracanie ustawień fabrycznych: Opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego oraz wszystkich sterowników sprzętu i oprogramowania. Opcja pozwala także na odtworzenie wymaganej partycji odzyskiwania (zwykle D:) oraz partycji UEFI (zwykle E:), jak również ponowną instalację wymaganych programów.
  W wyniku resetu fabrycznego oprogramowanie przywrócone zostaje do stanu z czasu zakupu komputera. Usunięte zostaną wszelkie zainstalowane dodatki i wprowadzone przez użytkownika zmiany.
 • Niepełne odzyskanie obrazu: Dostępna w wielu modelach komputerów przenośnych firmy HP opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego i sterowników sprzętu, a także najważniejszego oprogramowania HP, jak HP Support Assistant i HP Recovery Manager. Nie są również instalowane próbne wersje aplikacji i gry.

Zobacz film dotyczący przywracania systemu HP w Windows 7

Aby rozpocząć odzyskiwanie, wykorzystaj jeden z następujących sposobów:
Kliknij nagłówek lub znajdujący się obok znak plus (+), aby rozwinąć informacje.

Odzyskiwanie z systemu Windows 7

Jeśli system Windows 7 uruchomił się prawidłowo, wykonaj następujące czynności, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu z menu Start systemu Windows 7.
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani przewodu zasilania .
 3. Włącz komputer.
 4. Kliknij kolejno Start , Wszystkie programy , Recovery Manager , a następnie ponownie kliknij Recovery Manager .
  W przypadku wyświetlenia monitu o podanie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność. Jeżeli w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika wyświetlony zostanie monit o zezwolenie programowi na zmiany komputera, kliknij przycisk Tak .
  Figure 1: Recovery Manager
  Recovery Manager
 5. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy zaznacz opcję Odzyskiwanie systemu .
 6. Aplikacja Recovery Manager wyświetli monit o przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Kliknij Tak , a następnie kliknij Dalej .
  Figure 2: Ekran potwierdzenia programu Recovery Manager
  Ekran potwierdzenia programu Recovery Manager
 7. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym działa prawidłowo, wyświetlone zostanie okno dialogowe aplikacji Recovery Manager.
  NOTE:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, uruchomienie odzyskiwania systemu wymaga użycia zestawu dysków do odzyskiwania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Rozpoczęcie procesu odzyskiwania za pomocą płyt odzyskiwania .
  Figure 3: Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
  Recovery Manager po ponownym uruchomieniu komputera
 8. Kliknij Odzyskiwanie systemu .
 9. Gdy narzędzie Odzyskiwanie systemu wyświetli monit o wykonanie kopii zapasowej plików, wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 4: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 5: Okno tworzenia kopii zapasowych plików
    Okno tworzenia kopii zapasowych plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTE:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystej płyty.
    Figure 6: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno tworzenia kopii zapasowych, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij płytę lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTE: Jeśli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
 10. Kliknij przycisk OK na wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
 11. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie i poczekaj, aż komputer zakończy konfigurację.
 12. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 14. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Odzyskaj system z ekranu startowego (podczas uruchamiania systemu)

Jeżeli nie można prawidłowo uruchomić systemu Windows 7, wykonaj następujące czynności, aby odzyskać system:
NOTE:Jeżeli partycja odzyskiwania na dysku twardym nie działa prawidłowo, metoda nie zadziała i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie wskazuje, że nie można uruchomić odzyskiwania systemu z poziomu ekranu początkowego, do odzyskania systemu wymagany jest zestaw dysków do odzyskiwania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Rozpoczęcie procesu odzyskiwania za pomocą płyt odzyskiwania .
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani przewodu zasilania .
 3. Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno aplikacji Recovery Manager.
  Figure 7: Recovery Manager
  Recovery Manager
 4. W obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy zaznacz opcję Odzyskiwanie systemu .
 5. Gdy narzędzie Odzyskiwanie systemu wyświetli monito o wykonanie kopii zapasowej plików, wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeżeli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, zaznacz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 8: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 9: Okno tworzenia kopii zapasowych plików
    Okno tworzenia kopii zapasowych plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTE:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystej płyty.
    Figure 10: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno tworzenia kopii zapasowych, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij płytę lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTE: Jeśli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
 6. Kliknij przycisk OK na wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
 7. Po zakończeniu odzyskiwania systemu kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer. Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie i poczekaj, aż komputer zakończy konfigurację.
 8. Po zakończeniu konfiguracji wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 9. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 10. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Odzyskiwanie za pomocą płyt odzyskiwania

Aby odzyskać system przy użyciu zestawu płyt odzyskiwania (CD lub DVD), należy wykonać następujące czynności. Możliwe jest użycie zestawu płyt odzyskiwania dostarczonego przez pomoc techniczną firmy HP lub utworzonego samodzielnie.
NOTE:Firma HP nie dołącza płyt odzyskiwania do swoich komputerów, ponieważ oprogramowanie do odzyskiwania systemu jest już zainstalowane na dysku twardym. Płyty odzyskiwania można uzyskać od pomocy technicznej firmy HP lub utworzyć je za pomocą narzędzia Recovery Manager. Firma HP zaleca utworzenie zestawu dysków do odzyskiwania po zakupie komputera i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Ukończenie procesu odzyskiwania systemu za pomocą dysków do odzyskiwania dostarczanych przez wsparcie techniczne może potrwać od 4 do 6 godzin. Czas ten jest często krótszy w przypadku samodzielnie utworzonych dysków do odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenia zestawu płyt odzyskiwania znajduje się w dokumencie Tworzenie płyt odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB w systemie Windows 7 .
 1. Włącz komputer i włóż pierwszy dysk do odzyskiwania do napędu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby wyłączyć komputer.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, napędy USB, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy ani przewodu zasilania .
 4. Włącz komputer.
 5. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe lub ekran wyboru urządzenia rozruchowego.
 6. Czynności jakie należy wykonać nieznacznie różnią się w zależności od rodzaju menu, jakie zostanie wyświetlone na ekranie:
  • Jeżeli wyświetli się menu wyboru urządzenia rozruchowego, przy pomocy klawiszy strzałek w górę lub w dół wybierz napęd CD/DVD, a następnie naciśnij Enter , aby kontynuować.
  • Jeśli otworzy się menu startowe, naciśnij klawisz F9 , aby otworzyć menu rozruchu lub menu opcji rozruchu urządzenia. Użyj klawisza strzałki w górę i dół, aby wybrać napęd CD/DVD. Następnie naciśnij klawisz Enter .
   NOTE: Na liście urządzeń rozruchowych może być dostępny więcej niż jeden napęd CD/DVD. Jeżeli tak, wybierz jeden z dostępnych napędów CD/DVD z listy, aby sprawdzić czy otworzy się narzędzie HP Recovery. Jeśli odzyskiwanie nie zostanie zainicjowane lub zostanie wyświetlony komunikat o dysku niesystemowym, należy uruchomić ponownie komputer wciskając przycisk zasilania, a następnie powtórzyć powyższe czynności, aby wybrać inny napęd CD/DVD. Po zainicjowaniu odzyskiwania przejdź do następnego kroku, aby zakończyć proces odzyskiwania.
 7. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu się tego okna wybierz opcję Uruchom program z dysku , a następnie kliknij przycisk Dalej .
 8. Wybierz opcję odpowiednią dla typu posiadanych płyt odzyskiwania.
   Zaznacz opcję Przywracanie ustawień fabrycznych w obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak , a następnie Dalej . Jeżeli monit o potwierdzenie nie zostanie wyświetlony, przejdź do następnej czynności.
   Figure 11: Recovery Manager z płytami odzyskiwania utworzonymi przez użytkownika
   Recovery Manager z utworzonymi przez użytkownika płytami odzyskiwania
  • Płyty odzyskiwania otrzymane od Pomocy technicznej firmy HP:
   W zależności od ustawień wyświetlonych na ekranie wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej .
   • Przywracanie ustawień fabrycznych – zresetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Resetowanie komputera polegające na wymazaniu całego dysku i przywróceniu ustawień fabrycznych
   Figure 12: Recovery Manager z płytami do odzyskiwania otrzymanymi od firmy HP
   Recovery Manager z otrzymanymi od HP płytami odzyskiwania
 9. Gdy narzędzie Odzyskiwanie systemu wyświetli monito o wykonanie kopii zapasowej plików, wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 13: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 14: Okno tworzenia kopii zapasowych plików
    Okno tworzenia kopii zapasowych plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTE:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystej płyty.
    Figure 15: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno tworzenia kopii zapasowych, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij płytę lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTE: Jeśli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
 10. Kliknij przycisk OK na wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
 11. Postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie. Jeżeli wyświetlony zostanie monit o włożenie następnego dysku, należy to uczynić. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność kilkakrotnego włożenia tego samego dysku. Po kilku próbach system będzie kontynuować proces odzyskiwania.
 12. Po odzyskaniu systemu wyjmij płytę. Jeśli taca z płytą nie wysunie się, naciśnij przycisk wysuwania na obudowie komputera, aby wysunąć płytę.
 13. Jeśli pojawi się ekran „Odzyskiwanie zostało zakończone”, kliknij przycisk Zakończ .
  Jeśli pojawi się ekran „Kopiowanie plików zostało zakończone”, kliknij przycisk Dalej .
 14. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeśli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
  NOTE: W przypadku korzystania z płyt odzyskiwania przesłanych przez Pomoc techniczną firmy HP proces odzyskiwania może potrwać ponad godzinę. Nie należy przerywać tego procesu. Operacja odzyskiwania jest ukończona, gdy wyświetlony ekran Instalator systemu Windows.
 15. Po pojawieniu się tego ekranu należy skonfigurować systemu Windows.
 16. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 17. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 18. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.

Odzyskiwanie za pomocą pamięci flash USB

Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.
NOTE:Więcej informacji na temat zapisywania obrazu odzyskiwania na dysku flash USB znajduje się w dokumencie Tworzenie płyt odzyskiwania lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku USB Flash w systemie Windows 7 .
 1. Włącz komputer i umieść dysk flash USB w porcie USB.
 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
 3. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia i kable , takie jak napęd Personal Media Drive, drukarki i faksy. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne. Nie odłączaj monitora, klawiatury, myszy, dysku odzyskiwania flash USB ani przewodu zasilania .
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape , średnio co sekundę, aż otworzy się menu startowe lub ekran wyboru urządzenia rozruchowego.
 5. Czynności jakie należy wykonać nieznacznie różnią się w zależności od rodzaju menu, jakie zostanie wyświetlone na ekranie:
  • Jeżeli wyświetli się menu wyboru urządzenia rozruchowego, przy pomocy klawiszy strzałek w górę lub w dół wybierz pamięć flash USB, a następnie naciśnij Enter , aby kontynuować.
  • Jeśli otworzy się menu startowe, naciśnij klawisz F9 , aby otworzyć menu rozruchu lub menu opcji rozruchu urządzenia. Przy pomocy klawiszy strzałek w górę lub w dół wybierz nazwę (etykietę napędu) pamięci masowej USB. Następnie naciśnij przycisk Enter , aby kontynuować.
  Figure 16: Okno powitalne programu Recovery Manager
  Okno powitalne programu Recovery Manager
 6. Może zostać wyświetlone okno z monitem o uruchomienie programu Recovery Manager z dysku twardego lub z włożonego dysku. Po wyświetleniu się tego okna wybierz opcję uruchamiania z dysku flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej .
 7. Kliknij opcję Przywracanie systemu w obszarze Potrzebuję natychmiastowej pomocy . Na następnym ekranie kliknij przycisk Tak , aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
  Figure 17: Przywróć weryfikację komputera
  Przywróć weryfikację komputera
 8. Gdy narzędzie Odzyskiwanie systemu wyświetli monito o wykonanie kopii zapasowej plików, wybierz opcję kopii zapasowej:
  • Jeśli kopia zapasowa plików osobistych została już utworzona lub nie chcesz jej tworzyć, wybierz opcję Odzyskaj bez tworzenia kopii zapasowej plików , a następnie kliknij przycisk Dalej . Przejdź do następnego kroku.
  • Figure 18: Recovery Manager: Utwórz najpierw kopie zapasowe plików
   Czy chcesz utworzyć najpierw kopie zapasowe plików?
   1. Zaznacz opcję Najpierw utwórz kopię zapasową plików (zalecane) , a następnie kliknij przycisk Dalej .
   2. Wybierz typy plików, których kopie zapasowe chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej .
    Figure 19: Okno tworzenia kopii zapasowych plików
    Okno tworzenia kopii zapasowych plików
   3. Recovery Manager przeszuka komputer w poszukiwaniu urządzeń magazynujących. Wybierz urządzenie magazynujące, na którym chcesz zapisać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij Dalej .
    NOTE:Jeżeli wybrano napęd CD lub DVD, wyświetlony zostanie monit o włożenie czystej płyty.
    Figure 20: Wybierz lokalizację kopii zapasowych
    Okno tworzenia kopii zapasowych, wybór lokalizacji kopii zapasowych
   4. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plików w programie Recovery Manager wyjmij płytę lub odłącz urządzenie pamięci masowej z kopią zapasową, a następnie kliknij Dalej , aby kontynuować proces odzyskiwania.
    NOTE: Jeśli utworzenie kopii zapasowej nie powiedzie się, upewnij się, że pojemność urządzenia pamięci masowej jest wystarczająca do zapisania plików, lub usuń zaznaczenie niektórych typów plików, aby zmniejszyć liczbę kopiowanych plików. Innym powodem nieudanego tworzenia kopii zapasowej może być uszkodzony plik. W niektórych przypadkach wykonanie kopii zapasowej za pomocą tej metody nie jest możliwe.
 9. Kliknij Dalej . Pojawi się komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy odłączyć wszystkie urządzenia od komputera. Upewnij się, że wszystkie urządzenia poza dyskiem przywracania Flash są odłączone, a następnie kliknij przycisk OK .
 10. Postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie. Po zakończeniu procedury przywracania systemu nastąpi wyświetlenie ekranu z komunikatem „Przywracanie zakończone”.
 11. Wyjmij dysk flash USB z portu USB.
 12. Kliknij przycisk Zakończ , aby ponownie uruchomić komputer.
 13. W zależności od posiadanego modelu komputer zostanie wyłączony lub uruchomiony ponownie. Jeżeli komputer zostanie wyłączony, zaczekaj 5 sekund i włącz go ponownie.
 14. Po pojawieniu się tego ekranu należy skonfigurować systemu Windows.
 15. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows wyłącz komputer, ponownie podłącz wszystkie urządzenia i kable, a następnie włącz komputer.
 16. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem zaktualizuj i zabezpiecz komputer. Ponownie zainstaluj wszystkie programy antywirusowe i zabezpieczające, które były zainstalowane przed odzyskaniem systemu.
 17. Ponownie zainstaluj wszystkie programy, które zostały dodane po zakupie komputera, i wszystkie pliki, dla których utworzono kopie zapasowe.
HP Pavilion g6-1025ew Notebook PC

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum