Jump to content

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Problem z pojemnikiem z tuszem", „Nieprawidłowy pojemnik z tuszem", „Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem" lub „Brak pojemnika z tuszem"

 • PrintPrint

Problem

Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem jedna lub obie kontrolki stanu pojemnika z tuszem zaczynają migać. Drukarka nie drukuje. Na ekranie komputera pojawia się jeden z poniższych komunikatów o błędzie:
 • Problem z pojemnikiem z tuszem
 • Nieprawidłowy pojemnik z tuszem
 • Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem
 • Brak pojemnika z tuszem

Rozwiązanie

Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.

Krok pierwszy: Określ, który pojemnik z tuszem jest przyczyną problemu

Jeśli w komunikacie wskazany jest konkretny pojemnik, przejdź do następnego kroku opisanego w tym dokumencie.
Jeśli w komunikacie nie jest wskazany konkretny pojemnik, należy znaleźć pojemnik z tuszem, który sprawia problem.
Aby określić, który pojemnik z tuszem jest przyczyną problemu, sprawdź, która kontrolka pojemnika z tuszem miga. Kontrolki stanu pojemników z tuszem znajdują się bezpośrednio pod przyciskami Cancel i Resume na panelu kontrolnym drukarki. Kontrolka po lewej stronie dotyczy pojemnika z trójkolorowym tuszem. Kontrolka po prawej stronie dotyczy pojemnika z czarnym tuszem. Miganie kontrolki oznacza, że dany pojemnik z tuszem wymaga uwagi.
Figure 1: Kontrolka stanu pojemnika z tuszem
Rozmieszczenie kontrolek stanu pojemników z tuszem
1 - Kontrolka po lewej stronie informuje o stanie pojemnika z trójkolorowym tuszem
2 - Kontrolka po prawej stronie informuje o stanie pojemnika z czarnym tuszem
NOTE:W przypadku gdy obie kontrolki migają, oba pojemniki z tuszem mogą powodować problem lub drukarka nie jest w stanie wskazać konkretnego pojemnika.
Określiwszy, który pojemnik z tuszem powoduje problem, wykonaj poniższe czynności.

Krok drugi: Wyjmij, sprawdź i ponownie włóż pojemnik z tuszem

Pojemnik z tuszem może nie mieć pełnego kontaktu ze stykami urządzenia. Wyjęcie i ponowne włożenie pojemnika może rozwiązać problem.
NOTE:Firma HP nie odpowiada za jakość regenerowanych lub napełnianych pojemników z tuszem. Używaj oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP, aby zapewnić dobrą jakość wydruku.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 2. Otwórz pokrywę urządzenia i zaczekaj, aż karetka będzie bezczynna i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Lekko naciśnij na brzeg pojemnika, aby go zwolnić.
 4. Wysuń pojemnik z tuszem i obejrzyj go.
  Figure 2: Wyjmij pojemnik z tuszem
  Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie pojemnika z tuszem
  CAUTION:Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz.
  Figure 3: Styki elektryczne i dysze
  Ilustracja przedstawiająca dysze i miedziane styki pojemnika z tuszem
  1 - Miedziane styki elektryczne
  2 - Dysze
  • Sprawdź, czy styki elektryczne nie są zanieczyszczone.
  • Upewnij się, że przeźroczysta taśma chroniąca dysze została zdjęta.
   CAUTION:Nie próbuj usunąć miedzianego paska styku.
   Figure 4: Zdejmij przeźroczystą taśmę chroniącą dysze
   Ilustracja przedstawiająca przeźroczystą taśmę chroniącą styki i dysze
  • Sprawdź numer pojemnika na etykiecie i upewnij się, że jest on zgodny z urządzeniem. Aby znaleźć listę zgodnych pojemników z tuszem, wykonaj następujące czynności:
   1. Wejdź na stronę internetową SureSupply .
   2. Kliknij łącze wyboru języka znajdujące się obok ikony globusa.
    Figure 5: Wybór języka
    Czerwona strzałka wskazująca łącze wyboru języka
   3. Z rozwijanej listy wybierz właściwy Język oraz Lokalizację, a następnie kliknij Zapisz.
   4. Wpisz numer produktu i naciśnij Enter. Wyświetlona zostanie lista zgodnych pojemników z tuszem.
 5. Jeśli pojemnik z tuszem jest zgodny z urządzeniem, ponownie włóż go na miejsce.
  • Pojemnik z tuszem trójkolorowym należy włożyć w lewe gniazdo karetki drukującej.
  • Pojemnik z czarnym tuszem należy włożyć w prawe gniazdo karetki drukującej.
 6. Wciśnij pojemnik do karetki aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Figure 6: Umieść pojemnik z tuszem w karetce
  Ilustracja przedstawiająca umieszczanie pojemnika z tuszem w karetce
  Figure 7: Dociśnij pojemnik na miejsce
  Ilustracja przedstawiająca dociskanie pojemnika kciukiem do gniazda
 7. Zamknij pokrywę urządzenia.
Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej czynności.

Krok trzeci: Wyczyść styki pojemnika z tuszem

 1. W celu wyczyszczenia wkładu atramentowego i karetki, przygotuj następujące materiały:
  • Czystą wodę destylowaną. Jeżeli nie masz wody destylowanej, użyj wody butelkowanej lub filtrowanej. Woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które uszkodzą wkład atramentowy.
  • Bawełniane waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał niepozostawiający włókien, które mogłyby przyczepić się do wkładu (np. filtry do kawy).
  • Kartki papieru lub papierowy ręcznik, na którym można położyć wkład podczas czyszczenia.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu atramentowego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda w tylnej części drukarki.
 4. Wyjmij wkład i połóż go na kawałku papieru, tak aby płytka z otworami dysz była skierowana do góry.
  NOTE:Po wyjęciu wkładów atramentowych nie należy zostawiać ich poza drukarką dłużej niż 30 minut. W przeciwnym razie zaschnięty atrament może zablokować dysze.
 5. Zanurz czysty patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij nadmiar wody.
 6. Wyczyść tylko styki w kolorze miedzi
  Figure 8: Wyczyść styki
  1 - Styki miedziane
  2 - Dysze atramentowe (nie czyścić)
 7. Potwórz powyższe czynności dla pozostałych wkładów.
 8. Lekko zwilż kolejny bawełniany wacik wodą destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 9. Przetrzyj wacikiem styki elektryczne karetki wewnątrz drukarki, w gniazdach przeznaczonych na wkłady atramentowe.
  Figure 9: Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu atramentowego
  Ilustracja: Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu atramentowego
 10. Pozostaw wkład i styki elektryczne w karetce na 10 minut do wyschnięcia.
 11. Zainstaluj z powrotem wkłady atramentowe.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 15. Spróbuj wydrukować dowolną stronę.
 16. Jeśli nadal nie można drukować, powtórz te czynności, aby wyczyścić i ponownie włożyć wkłady atramentowe. Aby przywrócić funkcję drukowania, konieczne może być wielokrotne czyszczenie.
Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej czynności.

Krok czwarty: Powtórz czynność czyszczenia oraz wyjęcia i ponownego włożenia pojemnika z tuszem

Jeśli problem nadal występuje, ponownie wyjmij i włóż pojemnik z tuszem i oczyść jego styki
Jeżeli problem nadal nie ustąpił, przejdź do następnej czynności.

Krok piąty: Wymień pojemnik z tuszem

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 2. Otwórz pokrywę urządzenia i zaczekaj, aż karetka będzie bezczynna i nie będzie generować żadnych dźwięków.
 3. Wciśnij lekko koniec wkładu, aby go zwolnić.
 4. Wyjmij wkład drukujący z gniazda
  Figure 10: Wyjmowanie wkładu
  Ilustracja przedstawiająca czynności wyjmowania wkładu drukującego
 5. Wyjmij nowy wkład z opakowania.
 6. Wciśnij wkład do gniazda, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Wkład trójkolorowy należy włożyć w lewe gniazdo karetki drukującej.
  Czarny wkład należy włożyć w prawe gniazdo karetki drukującej.
  Figure 11: Wciskanie wkładu drukującego do karetki
  Ilustracja przedstawiająca wciskanie wkładu w karetce drukującej
  Figure 12: Wsuwanie wkładu drukującego do karetki
  Ilustracja przedstawiająca wsuwanie wkładu kciukiem do gniazda
 7. Zamknij pokrywę urządzenia.
 8. Spróbuj wydrukować ponownie..
Jeżeli problem nadal nie ustąpił, przejdź do następnej czynności.
NOTE:W razie braku zamiennego pojemnika z tuszem można drukować w trybie rezerwowym. Wyjmij sprawiający problem pojemnik z tuszem i drukuj przy użyciu pozostałego pojemnika. Jeśli zostanie wyjęty pojemnik z tuszem trójkolorowym, wydruki będą w odcieniach szarości, a jeśli pojemnik z tuszem czarnym lub fotograficznym, urządzenie będzie drukować powoli, a kolory na wydruku mogą się różnić.

Krok szósty: Urządzenie wymaga naprawy w punkcie serwisowym

Poniższe czynności dotyczą wszystkich krajów i regionów z wyjątkiem regionu Azji i Pacyfiku.
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
Sprawdź, czy urządzenie podlega jeszcze ochronie gwarancyjnej. Jeśli potrzebujesz pomocy z określeniem stanu gwarancji urządzania, przejdź do sekcji Narzędzie do sprawdzania gwarancji firmy HP .
 • Jeśli urządzenie jest na gwarancji, skontaktuj się z firmą HP.
 • Jeśli urządzenie nie jest na gwarancji, kontakt z firmą HP może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Related support links

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum