Jump to content

HP Deskjet F2280 All-in-One Printer support

jobb fastnar i utskriftskön

 • PrintPrint

Problem

Lösningarna i dokumentet avser problem med att utskrifter fastnar i utskriftskön
En logg över utskrifter väntar på att skrivas ut
. Följande symptom kan också förekomma i samband med problemet och även dessa beskrivs i dokumentet:
 • Ingenting skrivs ut
 • Skrivaren är offline
 • Skrivaren svarar inte
Följ stegen nedan för operativsystemet Windows XP.
Viktigt ! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.
  Bild: Print and Scan Doctor – ikonHP Print and Scan Doctor diagnostiserar och hjälper till att lösa vanliga utskrifts-, skannings-, och anslutningsproblem, till exempel:
  Anslutning :

  • USB: Kontrollerar att USB-anslutningen mellan datorn och HP-produkten fungerar som den ska.
  • Nätverk: Kontrollerar att nätverksanslutningen mellan datorn och nätverket fungerar som den ska.


  Drivrutinskontroll : Söker efter drivrutinsfiler som saknas eller är korrupta.

  Enhetshanteraren : Kontrollerar efter problem i Enhetshanteraren som kan förhindra utskrift.

  Enhets-ID : Kontrollerar om produkten har ställts in på paus eller är offline och ställer in produkten online om det behövs.

  Utskriftskö : Kontrollerar och raderar utskrifter som väntar i utskriftskön (en logg över utskrifter som väntar på att skrivas ut).

  Portmatch : Kontrollerar HP-produktens portinställningar.

  Enhetskonflikter : Kontrollerar om det finns några konflikter mellan olika drivrutiner, t.ex. mellan skrivare av olika märken.

Steg ett: Ladda ned verktyget

NOTE:HP Print and Scan Doctor kanske inte är tillgängligt för alla HP-produkter, särskilt inte äldre produkter. Det är dock tillgängligt för de flesta produkter och på de flesta språk. Det här verktyget kan bara användas i Windows. Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Klicka på följande länk om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor.
  Länk till verktygetFilstorlek
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och klicka sedan på Ladda ned .
 3. När dialogrutan Säkerhetsvarning öppnas laddar du ned verktyget med någon av följande metoder.
   1. I dialogrutan Säkerhetsvarning klickar du på Kör .
   2. När dialogrutan Hämtningen slutförd öppnas klickar du på Kör . Klicka sedan på Kör igen i dialogrutan Säkerhetsvarning .
   1. I dialogrutan Säkerhetsvarning klickar du på Spara .
   2. När fönstret Spara som öppnas bläddrar du till skrivbordet och klickar sedan på Spara .
   3. När hämtningen är klar bläddrar du till det ställe där du sparade filen och dubbelklickar sedan på filen för att köra verktyget.
 4. Print and Scan Doctor öppnas, söker efter installerade skrivare och visar sedan listan.
  Figure 1: Exempel på verktyg med lista över installerade HP-produkter
  Bild: HP Print and Scan Doctor

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ( ) om produkten inte redan är igång.
 2. Välj din HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
 3. Klicka på Nästa . Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
  Figure 2: Exempel på anslutning som inte fungerar
  Bild: Exempel på anslutning som inte fungerar
 4. När Print and Scan Doctor har kontrollerat att skrivaren har installerats och anslutits kan du välja en åtgärd.
  • Klicka på Åtgärda utskrift om du vill starta utskriftsdiagnostisering.
  • Klicka på Åtgärda skanning om du vill starta skanningsdiagnostisering.
   NOTE:Åtgärda skanning är endast tillgängligt för flerfunktionsprodukter.
  Figure 3: Välj åtgärd
  Bild: Välj Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade utskriftsproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat.
  • Om du endast ser gröna bockmarkeringar ( ) har inte verktyget påträffat några problem.
  • Om gröna skiftnycklar ( ) visas har verktyget identifierat ett problem och korrigerat det automatiskt.
  • Om gula utropstecken ( ) visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X ( ) visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. När du har åtgärdat alla diagnostikproblem klickar du på Testutskrift i Print and Scan Doctor. Produkten skriver ut en testsida.
  • Om testsidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen. Du har löst problemet.
  • Om testsidan inte skrivs ut klickar du på Starta om datorn i Print and Scan Doctor. När datorn har startats om provar du att köra verktyget igen.
  • Om utskriftsproblemen kvarstår klickar du på länken Support och felsökning som visas i det senaste Print and Scan Doctor-fönstret. Du hänvisas till supportalternativ som är skräddarsydda för din skrivare. Klicka på länken HP Support Forum om du vill ta hjälp av andra användare av HP-skrivare.
   Figure 4: Exempel på ytterligare supportalternativ
   Bild: Ytterligare supportalternativ
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Video av kontroll av utskriftskön

Se videon eller följ stegen nedan för att ta reda på hur du kontrollerar utskriftskön.
I följande video visas hur du kontrollerar utskriftskön i Windows XP.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
Gör så här för att starta om datorn och kontrollera sedan utskriftskön.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start ( ) och sedan påStäng av ( ).
 2. I rullgardinsmenyn Vad vill du göra på datorn? , klicka på Starta om och klicka sedan på OK .
 3. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen ( ) i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 5: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild som visar skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte kan se skrivarikonen, klicka på Start ( ), klicka på Kontrollpanelen , dubbelklicka på Skrivare och fax och dubbelklicka sedan på produktikonen ( ).
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 6: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 7: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 8: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 9: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. När USB-kabeln är rätt ansluten är ikonen ( ) på kabeln vanligtvis vänd uppåt.
  Figure 10: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 11: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start ( ), klickar på Kontrollpanelen och dubbelklickar sedan på Skrivare och fax . Mappen Skrivare och fax öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper . Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. Klicka på fliken Portar .
 4. Med skrivaren vald (visas med en bock ( )) klickar du på Konfigurera port . Fönstret Konfigurera standard TCP/IP-portövervakare öppnas.
 5. Leta upp rutan Skrivarnamn eller IP-adress och skriv upp eller kopiera skrivarnamnet eller IP-adressen.
  Figure 12: Exempelskrivarnamn i fönstret Egenskaper för skrivare (på engelska)
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 6. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 7. I webbläsarens adressfält klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Retur .
  Figure 13: Exempel på skrivarnamn i webbläsarens adressfält
  Illustration av skrivarnamn i webbläsare
 8. Kontrollera om anslutningen fungerar:
  • Om anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figure 14: Exempel på EWS (på engelska)
   Exempel på EWS
  • Om anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figure 15: Exempel på hur det ser ut när anslutningen inte fungerar (på engelska)
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar
 Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start ( ), Kontrollpanelen och dubbelklickar sedan på Skrivare och fax . Mappen Skrivare och fax öppnas.
 2. Titta efter en svart bock ( ) bredvid skrivarens ikon. Bocken visar vilken skrivare som är standardskrivare.
  Figure 16: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikon för standardskrivare i Windows XP
  • Om fel produkt är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för önskad skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare .
  • Om rätt produkt är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen ( ) och klicka på Egenskaper . Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar .
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock ( ) bredvid DOT4 -porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figure 17: USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock ( ) bredvid Standard TCP/IP -porten med skrivarens namn.
   Figure 18: Exempel på förvald TCP/IP-port (på engelska)
   Illustration av standard TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fem: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

 1. Återgå till mappen Skrivare och fax som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna .
 3. Klicka på Skrivare .
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline på menyn.
 5. Kontrollera att det inte finns någon bock bredvid något av objekten. Om det finns en bock bredvid något av objekten klickar du på den för att ta bort den.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sex: Rensa utskriftskön manuellt

 1. Återgå till mappen Skrivare och fax som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktens namn och klicka sedan på Öppna .
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument .
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja .
 5. Om dokumenten ligger kvar i skrivarkön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sju: Starta om utskriftshanteraren

 1. I Aktivitetsfältet i Windows, klicka på Start ( ), klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Administrativa verktyg .
 2. Dubbelklicka på Tjänster .
 3. I listan Tjänster , dubbelklicka på Utskriftshanterare . Fönstret Egenskaper för utskriftshanterare öppnas.
 4. Klicka på Stoppa för att stoppa Utskriftshanteraren.
 5. Klicka på Starta för att starta om Utskriftshanteraren.
 6. Klicka på OK .
 7. Starta om datorn.
 8. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning åtta: Kontrollera programvaran

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker att skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start ( ), klicka påAlla program , klicka påTillbehör och klicka sedan på Anteckningar .
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut .
  Välj HP-produkten och klicka sedan på OK för att skriva ut.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar, men inte från programmet, kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-programvaran

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. I Windows aktivitetsfält klickar du på Start ( ) och sedan på Kontrollpanelen . Kontrollpanelen i Windows öppnas.
 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program . En lista över alla program som finns installerade på datorn visas.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Ändra/ta bort . HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa .
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  CAUTION:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej . Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
 • Hämta från webben : Klicka på HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara : Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning tio: Utför en strömåterställning

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren ( ) för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen .
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren ( ) för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Gör så här för operativsystemet Windows Vista.
Viktigt ! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.
  Bild: Print and Scan Doctor – ikonHP Print and Scan Doctor diagnostiserar och hjälper till att lösa vanliga utskrifts-, skannings-, och anslutningsproblem, till exempel:
  Anslutning :

  • USB: Kontrollerar att USB-anslutningen mellan datorn och HP-produkten fungerar som den ska.
  • Nätverk: Kontrollerar att nätverksanslutningen mellan datorn och nätverket fungerar som den ska.


  Drivrutinskontroll : Söker efter drivrutinsfiler som saknas eller är korrupta.

  Enhetshanteraren : Kontrollerar efter problem i Enhetshanteraren som kan förhindra utskrift.

  Enhets-ID : Kontrollerar om produkten har ställts in på paus eller är offline och ställer in produkten online om det behövs.

  Utskriftskö : Kontrollerar och raderar utskrifter som väntar i utskriftskön (en logg över utskrifter som väntar på att skrivas ut).

  Portmatch : Kontrollerar HP-produktens portinställningar.

  Enhetskonflikter : Kontrollerar om det finns några konflikter mellan olika drivrutiner, t.ex. mellan skrivare av olika märken.

Steg ett: Ladda ned och installera verktyget

NOTE:HP Print and Scan Doctor kanske inte är tillgängligt för alla HP-produkter, särskilt inte äldre produkter. Det är dock tillgängligt för de flesta produkter och på de flesta språk. Det här verktyget kan bara användas i Windows. Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Klicka på följande länk om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor.
  Länk till verktygetFilstorlek
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och klicka sedan på Ladda ned .
 3. När dialogrutan Säkerhetsvarning öppnas laddar du ned verktyget med någon av följande metoder.
   1. I dialogrutan Säkerhetsvarning klickar du på Kör .
   2. När dialogrutan Hämtningen slutförd öppnas klickar du på Kör . Klicka sedan på Kör igen i dialogrutan Säkerhetsvarning .
   1. I dialogrutan Säkerhetsvarning klickar du på Spara .
   2. När fönstret Spara som öppnas bläddrar du till skrivbordet och klickar sedan på Spara .
   3. När hämtningen är klar bläddrar du till det ställe där du sparade filen och dubbelklickar sedan på filen för att köra verktyget.
 4. Print and Scan Doctor öppnas, söker efter installerade skrivare och visar sedan listan.
  Figure 19: Exempel på verktyg med lista över installerade HP-produkter
  Bild: HP Print and Scan Doctor

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ( ) om produkten inte redan är igång.
 2. Välj din HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
 3. Klicka på Nästa . Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
  Figure 20: Exempel på anslutning som inte fungerar
  Bild: Exempel på anslutning som inte fungerar
 4. När Print and Scan Doctor har kontrollerat att skrivaren har installerats och anslutits kan du välja en åtgärd.
  • Klicka på Åtgärda utskrift om du vill starta utskriftsdiagnostisering.
  • Klicka på Åtgärda skanning om du vill starta skanningsdiagnostisering.
   NOTE:Åtgärda skanning är endast tillgängligt för flerfunktionsprodukter.
  Figure 21: Välj åtgärd
  Bild: Välj Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade utskriftsproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat.
  • Om du endast ser gröna bockmarkeringar ( ) har inte verktyget påträffat några problem.
  • Om gröna skiftnycklar ( ) visas har verktyget identifierat ett problem och korrigerat det automatiskt.
  • Om gula utropstecken ( ) visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X ( ) visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. När du har åtgärdat alla diagnostikproblem klickar du på Testutskrift i Print and Scan Doctor. Produkten skriver ut en testsida.
  • Om testsidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen. Du har löst problemet.
  • Om testsidan inte skrivs ut klickar du på Starta om datorn i Print and Scan Doctor. När datorn har startats om provar du att köra verktyget igen.
  • Om utskriftsproblemen kvarstår klickar du på länken Support och felsökning som visas i det senaste Print and Scan Doctor-fönstret. Du hänvisas till supportalternativ som är skräddarsydda för din skrivare. Klicka på länken HP Support Forum om du vill ta hjälp av andra användare av HP-skrivare.
   Figure 22: Exempel på ytterligare supportalternativ
   Bild: Ytterligare supportalternativ
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Följ de här stegen för att åtgärda problemet manuellt om verktyget inte löste det.
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), högerpilen ( ) och sedan på Starta om .
 2. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen ( ) i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 23: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild som visar skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte kan se skrivarikonen klickar du på Windows-ikonen ( ), Kontrollpanelen , Skrivare och dubbelklickar sedan på produktikonen ( ).
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 24: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 25: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 26: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 27: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. När USB-kabeln är rätt ansluten är ikonen ( ) på kabeln vanligtvis vänd uppåt.
  Figure 28: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 29: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), på Kontrollpanelen och sedan på Skrivare . Mappen Skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper . Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. På fliken Allmänt letar du reda på rutan Plats och kopierar eller skriver upp IP-adressen.
  Figure 30: Exempel på IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare (på engelska)
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 4. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 5. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Retur.
  Figure 31: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Illustration av IP-adress i webbläsare
 6. Kontrollera om anslutningen fungerar:
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figure 32: Exempel på EWS (på engelska)
   Illustration av EWS
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figure 33: Exempel på hur det ser ut när anslutningen inte fungerar (på engelska)
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar
 Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), på Kontrollpanelen och sedan på Skrivare . Mappen Skrivare öppnas.
 2. Titta efter en grön bock ( ) bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figure 34: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikonen för standardskrivare i Windows Vista
  • Om fel produkt är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för önskad skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare . Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt produkt är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper . Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar .
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4 -porten eller USB00X -porten (där X anger portnumret).
   Figure 35: Exempel på USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock ( ) bredvid Standard TCP/IP -porten med skrivarens namn.
   Figure 36: Exempel på förvald TCP/IP-port (på engelska)
   Illustration av standard TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fem: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

 1. Gå tillbaka till mappen Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna .
 3. Klicka på Skrivare .
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att objekten inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid något av objekten klickar du för att ta bort den.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sex: Rensa utskriftskön manuellt

Så här rensar du utskriftskön manuellt.

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna .
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument .
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja .
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sju: Starta om utskriftshanteraren

Video om hur du startar om utskriftshanteraren

NOTE:Följande instruktioner gäller också för Windows Vista.
I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), på Kontrollpanelen och sedan på Administrationsverktyg .
 2. Dubbelklicka på Tjänster .
 3. I fönstret Kontroll av användarkonto klickar du på Fortsätt .
 4. Klicka på Utskriftshanteraren .
 5. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa .
 6. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta .
 7. Klicka på OK .
 8. Starta om datorn.
 9. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning åtta: Kontrollera programvaran

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), Alla program , Tillbehör och sedan på Anteckningar .
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut .
  Välj din HP-enhet och skriv ut genom att klicka på OK .
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-programvaran

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. I Windows aktivitetsfält klickar du på Windows-ikonen ( ) och sedan klickar du på Kontrollpanelen . Kontrollpanelen i Windows öppnas.
 3. Under Program klickar du på Avinstallera ett program . En lista över alla program som finns installerade på datorn visas.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Avinstallera/ändra . HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa .
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  CAUTION:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej . Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.
 • Hämta från webben : Klicka på HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara : Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning tio: Utför en strömåterställning

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren ( ) för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen .
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren ( ) för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Gör så här för operativsystemet Windows 7.
Viktigt ! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 • Blinkande lampor på framsidan av skrivaren
 • Felmeddelanden på skrivaren eller på datorskärmen
 • Ojämn eller ovanligt bullrig drift
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.
  Bild: Print and Scan Doctor – ikonHP Print and Scan Doctor diagnostiserar och hjälper till att lösa vanliga utskrifts-, skannings-, och anslutningsproblem, till exempel:
  Anslutning :

  • USB: Kontrollerar att USB-anslutningen mellan datorn och HP-produkten fungerar som den ska.
  • Nätverk: Kontrollerar att nätverksanslutningen mellan datorn och nätverket fungerar som den ska.


  Drivrutinskontroll : Söker efter drivrutinsfiler som saknas eller är korrupta.

  Enhetshanteraren : Kontrollerar efter problem i Enhetshanteraren som kan förhindra utskrift.

  Enhets-ID : Kontrollerar om produkten har ställts in på paus eller är offline och ställer in produkten online om det behövs.

  Utskriftskö : Kontrollerar och raderar utskrifter som väntar i utskriftskön (en logg över utskrifter som väntar på att skrivas ut).

  Portmatch : Kontrollerar HP-produktens portinställningar.

  Enhetskonflikter : Kontrollerar om det finns några konflikter mellan olika drivrutiner, t.ex. mellan skrivare av olika märken.

Steg ett: Ladda ned och installera verktyget

NOTE:HP Print and Scan Doctor kanske inte är tillgängligt för alla HP-produkter, särskilt inte äldre produkter. Det är dock tillgängligt för de flesta produkter och på de flesta språk. Det här verktyget kan bara användas i Windows. Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Klicka på följande länk om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor.
  Länk till verktygetFilstorlek
  HP Print and Scan Doctor 3,5 MB
 2. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och klicka sedan på Ladda ned .
 3. När dialogrutan Säkerhetsvarning öppnas laddar du ned verktyget med någon av följande metoder.
   1. I dialogrutan Säkerhetsvarning klickar du på Kör .
   2. När dialogrutan Hämtningen slutförd öppnas klickar du på Kör . Klicka sedan på Kör igen i dialogrutan Säkerhetsvarning .
   1. I dialogrutan Säkerhetsvarning klickar du på Spara .
   2. När fönstret Spara som öppnas bläddrar du till skrivbordet och klickar sedan på Spara .
   3. När hämtningen är klar bläddrar du till det ställe där du sparade filen och dubbelklickar sedan på filen för att köra verktyget.
 4. Print and Scan Doctor öppnas, söker efter installerade skrivare och visar sedan listan.
  Figure 37: Exempel på verktyg med lista över installerade HP-produkter
  Bild: HP Print and Scan Doctor

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ( ) om produkten inte redan är igång.
 2. Välj din HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
 3. Klicka på Nästa . Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
  Figure 38: Exempel på anslutning som inte fungerar
  Bild: Exempel på anslutning som inte fungerar
 4. När Print and Scan Doctor har kontrollerat att skrivaren har installerats och anslutits kan du välja en åtgärd.
  • Klicka på Åtgärda utskrift om du vill starta utskriftsdiagnostisering.
  • Klicka på Åtgärda skanning om du vill starta skanningsdiagnostisering.
   NOTE:Åtgärda skanning är endast tillgängligt för flerfunktionsprodukter.
  Figure 39: Välj åtgärd
  Bild: Välj Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning

Steg tre: Åtgärda diagnostiserade utskriftsproblem

 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat.
  • Om du endast ser gröna bockmarkeringar ( ) har inte verktyget påträffat några problem.
  • Om gröna skiftnycklar ( ) visas har verktyget identifierat ett problem och korrigerat det automatiskt.
  • Om gula utropstecken ( ) visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X ( ) visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. När du har åtgärdat alla diagnostikproblem klickar du på Testutskrift i Print and Scan Doctor. Produkten skriver ut en testsida.
  • Om testsidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen. Du har löst problemet.
  • Om testsidan inte skrivs ut klickar du på Starta om datorn i Print and Scan Doctor. När datorn har startats om provar du att köra verktyget igen.
  • Om utskriftsproblemen kvarstår klickar du på länken Support och felsökning som visas i det senaste Print and Scan Doctor-fönstret. Du hänvisas till supportalternativ som är skräddarsydda för din skrivare. Klicka på länken HP Support Forum om du vill ta hjälp av andra användare av HP-skrivare.
   Figure 40: Exempel på ytterligare supportalternativ
   Bild: Ytterligare supportalternativ
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Video av kontroll av utskriftskön

I följande video visas hur du kontrollerar utskriftskön i Windows 7.
.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), högerpilen ( ) och sedan på Starta om .
 2. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen ( ) i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 41: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild som visar skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte ser skrivarikonen klickar du på Windows-ikonen ( ), Enheter och skrivare och dubbelklickar sedan på ikonen för din produkt ( ).
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 42: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 43: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 44: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 45: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. När USB-kabeln är rätt ansluten är ikonen ( ) på kabeln vanligtvis vänd uppåt.
  Figure 46: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 47: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. Klicka på Windows-ikonen ( ) i aktivitetsfältet i Windows och sedan på Enheter och skrivare . Mappen Enheter och skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper för skrivare . Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. På fliken Allmänt letar du reda på rutan Plats och kopierar eller skriver upp IP-adressen.
  Figure 48: Exempel på IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare (på engelska)
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 4. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 5. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Retur.
  Figure 49: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Illustration av IP-adress i webbläsare
 6. Kontrollera om anslutningen fungerar:
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figure 50: Exempel på EWS (på engelska)
   Illustration av EWS
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figure 51: Exempel på hur det ser ut när anslutningen inte fungerar (på engelska)
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar
 Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.

Video om att kontrollera drivrutin och port för skrivaren

I följande video visas hur du kontrollerar skrivardrivrutinen och konfigurerar portarna för att möjliggöra kommunikation med din produkt.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Klicka på Windows-ikonen ( ) i aktivitetsfältet i Windows och sedan på Enheter och skrivare . Mappen Enheter och skrivare öppnas.
 2. Titta efter en grön bock ( ) bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figure 52: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikonen för standardskrivare i Windows 7
  • Om fel produkt är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för önskad skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare . Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt produkt är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper för skrivare . Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar .
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4 -porten eller USB00X -porten (där X anger portnumret).
   Figure 53: Exempel på USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock ( ) bredvid Standard TCP/IP -porten med skrivarens namn.
   Figure 54: Exempel på förvald TCP/IP-port (på engelska)
   Illustration av standard TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fem: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

Video om att avgöra om skrivaren är pausad eller offline

I följande video visas hur du fastställer om skrivaren är pausad eller frånkopplad i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på namnet på produkten och klicka sedan på Se vad som skrivs ut .
 3. Klicka på Skrivare .
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att objekten inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid något av objekten klickar du för att ta bort den.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sex: Rensa utskriftskön manuellt

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på namnet på produkten och klicka sedan på Se vad som skrivs ut .
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument .
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja .
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sju: Starta om utskriftshanteraren

Video om hur du startar om utskriftshanteraren

I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), skriver admin i rutan Sök program och filer och klickar sedan på Administrativa verktyg .
 2. Dubbelklicka på Tjänster .
 3. Högerklicka på Utskriftshanterare .
 4. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa .
 5. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta .
 6. Starta om datorn.
 7. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning åtta: Kontrollera programvaran

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen ( ), Alla program , Tillbehör och sedan på Anteckningar .
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut .
  Välj din HP-enhet och skriv ut genom att klicka på OK .
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-programvaran

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. Klicka på Windows-ikonen ( ) i aktivitetsfältet i Windows och skriv avinstallera i rutan Sök program och filer .
 3. Klicka på Avinstallera ett program .
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Avinstallera/ändra . HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa .
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  CAUTION:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej . Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.
 • Hämta från webben : Klicka på HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara : Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning tio: Utför en strömåterställning

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren ( ) för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen .
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren ( ) för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Gör så här för operativsystemet Windows 8.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 • Blinkande lampor på framsidan av skrivaren
 • Felmeddelanden på skrivaren eller på datorskärmen
 • Ojämn eller ovanligt bullrig drift
Viktigt ! HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.

Steg ett: Ladda ned och installera verktyget

NOTE:HP Print and Scan Doctor är tillgängligt för de flesta HP-produkter och finns på de flesta språk. Det kanske däremot inte finns för äldre HP-produktmodeller.Verktyget är inte tillgängligt för Mac OS X-operativsystem.
 1. Klicka på följande länk om du vill hämta HP Print and Scan Doctor.
  Länk till verktygetFilstorlek
  HP Print and Scan Doctor 5,9 MB
 2. Klicka på Nedladdning och följ instruktionerna på skärmen för att spara programmet på datorn.
 3. Öppna mappen där programfilen sparades (vanligen Hämtade filer ), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Steg två: Kör verktyget

 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen om den inte redan är igång.
 2. Välj HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
  Om din produkt inte finns med i listan stänger du av den, slår på den igen och klickar sedan på Försök igen .
 3. Klicka på Nästa . Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
 4. Beroende på problemet, klicka på Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning för att börja diagnostisera orsaken till problemet.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Följ de här stegen för att starta om datorn och kontrollera sedan om det finns dokument i utskriftskön.
NOTE:Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
 1. För musmarkören över eller tryck på och håll ned det övre högra hörnet eller det nedre högra hörnet av skärmen. Snabbknappsfältet öppnas.
 2. Klicka eller tryck på Inställningar .
 3. Klicka eller tryck på Strömbrytaren och sedan på Starta om .
 4. När datorn startats om dubbelklickar eller trycker du två gånger på skrivarikonen ( ) i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 55: Exempel på skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte ser skrivarikonen, högerklickar eller trycker du på och håller det nedre vänstra hörnet på skärmen, klickar eller trycker på Sök , klickar eller trycker på Inställningar , skriver Enheter och skrivare i sökrutan, klickar på eller trycker på Enheter och skrivare och dubbelklickar eller trycker sedan två gånger på ikonen för skrivaren ( ).
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Video av kontroll av utskriftskön

I följande video visas hur du kontrollerar utskriftskön i Windows 8.
NOTE:Den här videon visar en HP Photosmart 7510-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .

Lösning tre: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är att kommunikationen brister mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 56: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 57: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 58: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 59: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. När USB-kabeln är rätt ansluten är ikonen ( ) på kabeln vanligtvis vänd uppåt.
  Figure 60: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 61: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. Högerklicka på Start-knappen ( ) i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare .
 2. Klicka på Enheter och skrivare .
 3. Klicka på Lägg till en skrivare . En lista över skrivare visas med IP-adresser
  En numerisk kod som är unik och identifierar en enhet, t.ex. en dator eller en skrivare, i ett nätverk.
  till höger.
 4. Hitta skrivarens namn och anteckna sedan skrivarens IP-adress.
  NOTE:Hoppa till nästa lösning om skrivarens IP-adress inte är tillgänglig.
 5. Klicka på Avbryt för att lämna fönstret Lägg till skrivare .
 6. Öppna ett nytt webbläsarfönster från skrivbordet.
 7. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan, och trycker sedan på Retur .
  Figure 62: Exempel på skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält
  Bild: Exempel på skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält
 8. Kontrollera anslutningen mellan skrivaren och datorn.
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver
   Programvara som låter dig konfigurera skrivaren via valfri webbläsare.
   (EWS).
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
Viktigt ! Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och sedan leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.

Video om att kontrollera drivrutin och port för skrivaren

Följande video visar hur du kontrollerar skrivardrivrutinen och porten i operativsystemet WIndows 8.
NOTE:Den här videon visar en HP Photosmart 7510 (C311a) e-allt-i-ett-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 1. Högerklicka på Start-knappen ( ) i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare .
 2. Klicka på Enheter och skrivare .
 3. Titta efter en grön bock ( ) bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figure 63: Exempel på ikon för standardskrivare
  Bild: Ikonen för standardskrivare i Windows 8
  • Om fel skrivare är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för rätt skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare . Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 4. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper för skrivare .
 5. Klicka på fliken Portar .
 6. Titta efter skrivaren i kolumnen Skrivare och titta sedan i kolumnen Portar till vänster.
 7. Klicka på aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4 -porten eller USB00X -porten (där X anger portnumret).
   Figure 64: Exempel på USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild: USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock ( ) bredvid Standard TCP/IP-porten eller HP:s portövervakare för återupptäckta nätverk med skrivarnamnet.
 8. Titta i kolumnen Skrivare , och kontrollera sedan att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se stegen i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 9. Starta om datorn och försök med utskriften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fem: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

Gör så här för att avgöra huruvida skrivaren är pausad eller offline.

Video om att avgöra om skrivaren är pausad eller offline

I följande video visas hur du fastställer om skrivaren är pausad eller frånkopplad i Windows 8.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka eller trycka här.
 1. Högerklicka på Start-knappen ( ) i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare .
 2. Klicka på Enheter och skrivare .
 3. Högerklicka på skrivarens namn och klicka sedan på Se vad som skrivs ut .
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter alternativen Gör paus i utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att de här alternativen inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid någon av posterna klickar du på den för att ta bort markeringen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sex: Rensa utskriftskön manuellt

Så här rensar du utskriftskön manuellt.

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön i Windows 8.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka eller trycka här.
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka eller tryck och håll på skrivarens namn och klicka eller tryck sedan på Se vad som skrivs ut .
 3. Klicka eller tryck på Skrivare , och klicka eller tryck sedan på Avbryt alla dokument .
 4. Klicka eller tryck på Ja för att bekräfta åtgärden.
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Försök skriva ut dokumentet igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning sju: Starta om utskriftshanteraren

Följ stegen nedan för att starta om utskriftshanteraren.

Video om hur du startar om utskriftshanteraren

I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 8.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka eller trycka här.
 1. Högerklicka på Start-knappen ( ) i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Tjänster .
 2. Klicka på Se lokala tjänster .
 3. Högerklicka på Utskriftshanterare .
 4. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa .
 5. Högerklicka på Utskriftshanterare .
 6. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta .
 7. Starta om datorn.
 8. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning åtta: Kontrollera programvaran

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
  1. Öppna ett dokument i programmet.
  2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut .
  3. Klicka på din HP-skrivare och klicka sedan på OK för att skriva ut.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  Högerklicka eller tryck på och håll ner det nedre vänstra hörnet av skärmen och klicka på Sök och sedan på Appar .
  Skriv Anteckningar i sökrutan under Appar och klicka eller tryck på Anteckningar . Anteckningar öppnas.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut .
  Klicka på din HP-skrivare och klicka sedan på OK för att skriva ut.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-programvaran

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Utför följande steg för din anslutningstyp:
  • USB-anslutning : Om skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel, kopplar du bort USB-kabeln från skrivaren och kopplar sedan bort kabeln från datorn.
  • Nätverksanslutning : Om skrivaren är ansluten till nätverket via en trådbunden (Ethernet) eller trådlös anslutning, kopplar du bort skrivaren från nätverket.
   NOTE:Om du vill installera om programvaran för skrivaren låter du skrivaren vara ansluten till nätverket.
 2. Högerklicka på Start-knappen ( ) i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare .
 3. Klicka på Enheter och skrivare .
 4. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Ta bort enheten . Datorn avinstallerar skrivarens programvara.

Steg två: Installera om programvaran

När du har slutfört föregående steg kan du installera om skrivarprogramvaran och drivrutinerna på något av följande sätt:
 • Hämta från webben: Klicka eller tryck på denna länk HP-program och drivrutiner för att ladda ned den senaste programvaran från HP:s webbplats. Den version av programvaran som finns på HP:s webbplats är ofta mer aktuell än versionen på CD-skivan.
 • CD-skiva med programvara: Sätt i den CD-skiva med programvara som medföljde HP-skrivaren i datorn och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning tio: Utför en strömåterställning

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till rätt inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren ( ) för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen .
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren ( ) för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemen Mac OS X 10.4 och Mac OS X 10.5.
Viktigt ! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 65: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 66: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 67: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 68: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. När USB-kabeln är rätt ansluten är ikonen ( ) på kabeln vanligtvis vänd uppåt.
  Figure 69: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 70: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
 4. I utskriftskön klickar du på Verktyg ( ). Statusövervakaren öppnas.
  Om det inte finns någon nätverksanslutning rapporterar Statusövervakaren att skrivaren inte är ansluten.
 Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas ( ) kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt ( ) om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 71: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 72: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 73: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet ( ) för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivarens baksida.
  Figure 74: Koppla bort USB-kabeln från HP-produktens baksida
  Bild på hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 8. Anslut USB-kabeln till skrivarens baksida igen.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ( ).
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till . Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare .
 11. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet ( ) för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ( ).
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till . Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare .
 9. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fyra: Utför en strömåterställning av skrivaren

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren ( ) för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen .
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren ( ) för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fem: Ta bort utskrifter från utskriftskön

 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
 4. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ( ).
 5. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 6. Försök skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemen Mac OS X v10.6 och OS X v10.7.
Viktigt ! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 • Blinkande lampor på framsidan av skrivaren
 • Felmeddelanden på skrivaren eller på datorskärmen
 • Ojämn eller ovanligt bullrig drift
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 75: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 76: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 77: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 78: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. När USB-kabeln är rätt ansluten är ikonen ( ) på kabeln vanligtvis vänd uppåt.
  Figure 79: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 80: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
 4. I utskriftskön klickar du på Skrivarkonfiguration ( ).
 5. Klicka på fliken Verktyg och sedan på knappen Öppna skrivarverktyget . Skrivarverktyget visas.
  • Om skrivaren inte visas i enhetslistan, och inte heller några alternativ för skrivaren, finns det ingen tillgänglig nätverksanslutning . Avbryt felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".
  • Om skrivaren och alternativ för den visas i enhetslistan är produkten ansluten till nätverket . Fortsätt med nästa lösning.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas ( ) kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt ( ) om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 81: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 82: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 83: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet ( ) för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivarens baksida.
  Figure 84: Koppla bort USB-kabeln från HP-produktens baksida
  Bild på hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 8. Anslut USB-kabeln till skrivarens baksida igen.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ( ).
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till . Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare .
 11. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet ( ) för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ( ).
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till . Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare .
 9. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fyra: Utför en strömåterställning av skrivaren

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren ( ) för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen .
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren ( ) för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fem: Ta bort utskrifter från utskriftskön

 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
 4. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ( ).
 5. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 6. När utskriftskön är tom klickar du på Fortsätt .
 7. Försök skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemen OS X v10.8 Mountain Lion och OS X v10.9 Mavericks.
Viktigt ! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Innan du börjar: Kontrollera maskinvaran

Om det är problem med HP-skrivarens maskinvara, t.ex. pappers- eller vagnsstopp, felaktigt installerade patroner eller låg bläcknivå, kan det verka som om utskrifter har fastnat i utskriftskön. Nedan ges exempel på problem som gäller maskinvaran:
 • Blinkande lampor på framsidan av skrivaren
 • Felmeddelanden på skrivaren eller på datorskärmen
 • Ojämn eller ovanligt bullrig drift
 HP rekommenderar att du söker efter ett dokument som behandlar det specifika maskinvaruproblemet om du observerar sådana problem. Om lampor blinkar på skrivaren eller ett felmeddelande visas på datorn rekommenderar vi att du söker på HP:s webbplats efter information om det specifika felmeddelandet eller lamporna.

Annars går du vidare med lösningarna i det här dokumentet.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 85: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 86: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 87: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 88: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. När USB-kabeln är rätt ansluten är ikonen ( ) på kabeln vanligtvis vänd uppåt.
  Figure 89: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 90: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare .
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
 4. I utskriftskön klickar du på Skrivarkonfiguration ( ).
 5. Klicka på fliken Verktyg och sedan på knappen Öppna skrivarverktyget . Skrivarverktyget visas.
  • Om skrivaren inte visas i enhetslistan, och inte heller några alternativ för skrivaren, finns det ingen tillgänglig nätverksanslutning . Avbryt felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".
  • Om skrivaren och alternativ för den visas i enhetslistan är produkten ansluten till nätverket . Fortsätt med nästa lösning.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare .
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas ( ) kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt ( ) om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
   En USB
   Universal Serial Bus
   -anslutning används ofta för utskrifter i hemmet. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn.
   Figure 91: Exempel på USB-anslutning
   En trådbunden nätverksanslutning (Ethernet) är en nätverksanslutning där skrivaren är fysiskt ansluten till datorer i nätverket med en Ethernet-kabel.
   Figure 92: Exempel på Ethernet-anslutning
   Bild som visar ett trådbundet nätverk
   En trådlös anslutning är en nätverksanslutning där skrivaren inte är fysiskt ansluten till datorerna i nätverket.
   Figure 93: Exempel på trådlös nätverksanslutning
   Bild som visar ett trådlöst nätverk
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare .
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet ( ) för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivarens baksida.
  Figure 94: Koppla bort USB-kabeln från HP-produktens baksida
  Bild på hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare .
 8. Anslut USB-kabeln till skrivarens baksida igen.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ( ).
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till . Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare .
 11. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .
 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare .
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet ( ) för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare .
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ( ).
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till . Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare .
 9. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fyra: Utför en strömåterställning av skrivaren

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren ( ) för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen .
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren ( ) för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår .

Lösning fem: Ta bort utskrifter från utskriftskön

 1. Klicka på Apple-menyikonen ( ) och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare .
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö . Utskriftskön visas.
 4. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ( ).
 5. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 6. Försök skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
HP Deskjet F2280 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum