Jump to content

HP Deskjet F2280 All-in-One Printer support

Utskrifter från HP-skrivaren har fastnat i utskriftskön

 • PrintPrint

Problem

Lösningarna i dokumentet avser problem med att utskrifter fastnar i utskriftskön
En logg över utskrifter väntar på att skrivas ut
. Det här dokumentet kan också gälla för dessa andra relaterade symptom:
 • Ingenting skrivs ut
 • Skrivaren är offline
 • Skrivaren svarar inte
Följ dessa steg för operativsystemet Windows 8.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.
Bild: Print and Scan Doctor - ikonHP Print and Scan Doctor: Diagnostiserar snabbt och löser många problem med utskrifter och skanning, nätverksanslutningar och drivrutiner. Finns för Windows XP och senare.
Klicka här om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor. Ladda ned verktyget (6,3 MB) Läs mer>>

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Följ de här stegen för att starta om datorn och kontrollera sedan om det finns dokument i utskriftskön.
NOTE:Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
 1. För musmarkören över eller tryck på och håll ned det övre högra hörnet eller det nedre högra hörnet av skärmen. Snabbknappsfältet öppnas.
 2. Klicka eller tryck på Inställningar.
 3. Klicka eller tryck på Strömbrytaren och sedan på Starta om.
 4. När datorn startats om dubbelklickar eller trycker du två gånger på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 1: Exempel på skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte ser skrivarikonen, högerklickar eller trycker du på och håller det nedre vänstra hörnet på skärmen, klickar eller trycker på Sök, klickar eller trycker på Inställningar, skriver Enheter och skrivare i sökrutan, klickar på eller trycker på Enheter och skrivare och dubbelklickar eller trycker sedan två gånger på ikonen för skrivaren ().
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Video om kontroll av utskriftskön

I följande video visas hur du kontrollerar utskriftskön i Windows 8.
NOTE:Den här videon visar en HP Photosmart 7510-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .

Lösning tre: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

Gör så här för att avgöra huruvida skrivaren är pausad eller offline.

Video om att avgöra om skrivaren är pausad eller offline

I följande video visas hur du fastställer om skrivaren är pausad eller frånkopplad i Windows 8.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka eller trycka här.
 1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare.
 2. Klicka på Enheter och skrivare.
 3. Högerklicka på skrivarens namn och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter alternativen Gör paus i utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att de här alternativen inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid någon av posterna klickar du på den för att ta bort markeringen.

Lösning fyra: Rensa utskriftskön manuellt

Så här rensar du utskriftskön manuellt.

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön i Windows 8.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka eller trycka här.
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka eller tryck och håll på skrivarens namn och klicka eller tryck sedan på Se vad som skrivs ut.
 3. Klicka eller tryck på Skrivare, och klicka eller tryck sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Klicka eller tryck på Ja för att bekräfta åtgärden.
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Försök skriva ut dokumentet igen.

Lösning fem: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är att kommunikationen brister mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen).
Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 2: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figure 3: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 4: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare.
 2. Klicka på Enheter och skrivare.
 3. Klicka på Lägg till en skrivare. En lista över skrivare visas med IP-adresser
  En numerisk kod som är unik och identifierar en enhet, t.ex. en dator eller en skrivare, i ett nätverk.
  till höger.
 4. Hitta skrivarens namn och anteckna sedan skrivarens IP-adress.
  NOTE:Hoppa till nästa lösning om skrivarens IP-adress inte är tillgänglig.
 5. Klicka på Avbryt för att lämna fönstret Lägg till skrivare.
 6. Öppna ett nytt webbläsarfönster från skrivbordet.
 7. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan, och trycker sedan på Retur.
  Figure 5: Exempel på skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält
  Bild: Exempel på skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält
 8. Kontrollera anslutningen mellan skrivaren och datorn.
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver
   Programvara som låter dig konfigurera skrivaren via valfri webbläsare.
   (EWS).
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.

Lösning sex: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.

Video om att kontrollera drivrutin och port för skrivaren

Följande video visar hur du kontrollerar skrivardrivrutinen och porten i operativsystemet WIndows 8.
NOTE:Den här videon visar en HP Photosmart 7510 (C311a) e-allt-i-ett-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare.
 2. Klicka på Enheter och skrivare.
 3. Titta efter en grön bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figure 6: Exempel på ikon för standardskrivare
  Bild: Ikonen för standardskrivare i Windows 8
  • Om fel skrivare är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för rätt skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare. Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 4. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper för skrivare.
 5. Klicka på fliken Portar.
 6. Titta efter skrivaren i kolumnen Skrivare och titta sedan i kolumnen Portar till vänster.
 7. Klicka på aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figure 7: Exempel på USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild: USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten eller HP:s portövervakare för återupptäckta nätverk med skrivarnamnet.
 8. Titta i kolumnen Skrivare, och kontrollera sedan att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se stegen i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 9. Starta om datorn och försök med utskriften igen.

Lösning sju: Starta om tjänsten Utskriftshanterare

Följ dessa steg för att starta om tjänsten Utskriftshanterare.

Video om hur du startar om tjänsten Utskriftshanterare

I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 8.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka eller trycka här.
 1. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Tjänster.
 2. Klicka på Se lokala tjänster.
 3. Högerklicka på Utskriftshanterare.
 4. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa.
 5. Högerklicka på Utskriftshanterare.
 6. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta.
 7. Starta om datorn.
 8. Prova att skriva ut igen.

Lösning åtta: Kontrollera programvaran

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
  1. Öppna ett dokument i programmet.
  2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
  3. Klicka på din HP-skrivare och klicka sedan på OK för att skriva ut.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  Högerklicka eller tryck på och håll ner det nedre vänstra hörnet av skärmen och klicka på Sök och sedan på Appar.
  Skriv Anteckningar i sökrutan under Appar och klicka eller tryck på Anteckningar. Anteckningar öppnas.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
  Klicka på din HP-skrivare och klicka sedan på OK för att skriva ut.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-skrivarprogramvara

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Utför följande steg för din anslutningstyp:
  • USB-anslutning: Om skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel, kopplar du bort USB-kabeln från skrivaren och kopplar sedan bort kabeln från datorn.
  • Nätverksanslutning: Om skrivaren är ansluten till nätverket via en trådbunden (Ethernet) eller trådlös anslutning, kopplar du bort skrivaren från nätverket.
   NOTE:Om du vill installera om programvaran för skrivaren låter du skrivaren vara ansluten till nätverket.
 2. Högerklicka på Start-knappen () i det nedre vänstra hörnet på skärmen, klicka på Sök och skriv sedan Enheter och skrivare.
 3. Klicka på Enheter och skrivare.
 4. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Ta bort enheten. Datorn avinstallerar skrivarens programvara.

Steg två: Installera om skrivarprogrammet

 1. Starta skrivaren.
 2. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.
 3. Om fönstret Välkommen till sidan för HP:s Support öppnas, följ dessa steg:
  1. Ange skrivarmodell eller -nummer i fältet Ange produktnamn eller -nummer .
  2. I fältet för frågor eller nyckelord skriver du drivrutin och trycker sedan på Retur.
   Du kan behöva välja din skrivares modellnummer i en lista med liknande skrivarmodeller.
  3. Bredvid bilden av skrivaren klickar du på namnet för skrivaren.
   Figure 8: Exempel på länken till skrivarens startsida
   Bild: Exempel på länken bredvid skrivarens startsida
  4. På HP:s supportwebbplats klickar du på Drivrutiner.
 4. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.
  En lista över drivrutiner och andra nedladdningar visas.
 5. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin – programvara för produktinstallation.
 6. Klicka på Nedladdning bredvid den fullständiga programvara och drivrutin som listas, och följ anvisningarna på skärmen för att spara drivrutinen på datorn.
 7. Öppna mappen där programfilen sparades (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.

Lösning tio: Utför en strömåterställning

En strömåterställning används för att återställa skrivarinställningarna. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ dessa steg för operativsystemet Windows 7.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.
Bild: Print and Scan Doctor - ikonHP Print and Scan Doctor: Diagnostiserar snabbt och löser många problem med utskrifter och skanning, nätverksanslutningar och drivrutiner. Finns för Windows XP och senare.
Klicka här om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor. Ladda ned verktyget (6,3 MB) Läs mer>>

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Video om kontroll av utskriftskön

I följande video visas hur du kontrollerar utskriftskön i Windows 7.
.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
 1. Starta om datorn.
 2. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 9: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild: Skrivarikonen i meddelandefältet
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

Video om att avgöra om skrivaren är pausad eller offline

I följande video visas hur du fastställer om skrivaren är pausad eller frånkopplad i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på namnet på produkten och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att objekten inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid något av objekten klickar du för att ta bort den.

Lösning fyra: Rensa utskriftskön manuellt

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Enheter och skrivare som du öppnade tidigare.
 2. Högerklicka på namnet på produkten och klicka sedan på Se vad som skrivs ut.
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja.
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.

Lösning fem: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen).
Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 10: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figure 11: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 12: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. Klicka på Windows-ikonen () i aktivitetsfältet i Windows och sedan på Enheter och skrivare. Mappen Enheter och skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper för skrivare. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. På fliken Allmänt letar du reda på rutan Plats och kopierar eller skriver upp IP-adressen.
  Figure 13: Exempel på IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare (på engelska)
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 4. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 5. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Retur.
  Figure 14: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Illustration av IP-adress i webbläsare
 6. Kontrollera om anslutningen fungerar genom att visa webbläsarfönstret:
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figure 15: Exempel på EWS (på engelska)
   Illustration av EWS
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figure 16: Exempel på hur det ser ut när anslutningen inte fungerar (på engelska)
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar
 Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning sex: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.

Video om att kontrollera drivrutin och port för skrivaren

I följande video visas hur du kontrollerar skrivardrivrutinen och konfigurerar portarna för att möjliggöra kommunikation med din produkt.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Klicka på Windows-ikonen () i aktivitetsfältet i Windows och sedan på Enheter och skrivare. Mappen Enheter och skrivare öppnas.
 2. Titta efter en grön bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figure 17: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikonen för standardskrivare i Windows 7
  • Om fel skrivare är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för rätt skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare. Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper för skrivare. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar.
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figure 18: Exempel på USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten med skrivarens namn.
   Figure 19: Exempel på standard TCP/IP-port (på engelska)
   Illustration av standard TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.

Lösning sju: Starta om tjänsten Utskriftshanterare

Följ dessa steg för att starta om tjänsten Uskriftshanterare.

Video om hur du startar om tjänsten Utskriftshanterare

I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), skriver admin i rutan Sök program och filer och klickar sedan på Administrativa verktyg.
 2. Dubbelklicka på Tjänster.
 3. Högerklicka på Utskriftshanterare.
 4. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa.
 5. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta.
 6. Starta om datorn.
 7. Prova att skriva ut igen.

Lösning åtta: Försök att skriva ut från en annan programvara

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  Klicka på Start (), Alla Program, på Tillbehör och sedan på Anteckningar.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
  Välj din HP-enhet och skriv ut genom att klicka på OK.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-skrivarprogramvara

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. Klicka på Windows-ikonen () i aktivitetsfältet i Windows och skriv avinstallera i rutan Sök program och filer.
 3. Klicka på Avinstallera ett program.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Avinstallera/ändra. HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa.
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  CAUTION:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om skrivarprogrammet

När du har slutfört föregående steg installerar du om skrivarens programvara och drivrutiner.
 1. Starta skrivaren.
 2. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.
 3. Om fönstret Välkommen till sidan för HP:s Support öppnas, följ dessa steg:
  1. Ange skrivarmodell eller -nummer i fältet Ange produktnamn eller -nummer .
  2. I fältet för frågor eller nyckelord skriver du drivrutin och trycker sedan på Retur.
   Du kan behöva välja din skrivares modellnummer i en lista med liknande skrivarmodeller.
  3. Bredvid bilden av skrivaren klickar du på namnet för skrivaren.
   Figure 20: Exempel på länken till skrivarens startsida
   Bild: Exempel på länken bredvid skrivarens startsida
  4. På HP:s supportwebbplats klickar du på Drivrutiner.
 4. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.
  En lista över drivrutiner och andra nedladdningar visas.
 5. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin – programvara för produktinstallation.
 6. Klicka på Nedladdning bredvid den fullständiga programvara och drivrutin som listas, och följ anvisningarna på skärmen för att spara drivrutinen på datorn.
 7. Öppna mappen där programfilen sparades (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.

Lösning tio: Utför en strömåterställning

En strömåterställning används för att återställa skrivarinställningarna. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ nedanstående steg för operativsystemet Windows Vista.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.
Bild: Print and Scan Doctor - ikonHP Print and Scan Doctor: Diagnostiserar snabbt och löser många problem med utskrifter och skanning, nätverksanslutningar och drivrutiner. Finns för Windows XP och senare.
Klicka här om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor. Ladda ned verktyget (6,3 MB) Läs mer>>

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Följ de här stegen för att åtgärda problemet manuellt om verktyget inte löste det.
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), högerpilen () och sedan på Starta om.
 2. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 21: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild som visar skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte kan se skrivarikonen klickar du på Windows-ikonen (), Kontrollpanelen, Skrivare och dubbelklickar sedan på produktikonen ().
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

 1. Gå tillbaka till mappen Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline i menyn.
 5. Kontrollera att objekten inte är markerade. Om det finns en bockmarkering bredvid något av objekten klickar du för att ta bort den.

Lösning fyra: Rensa utskriftskön manuellt

Så här rensar du utskriftskön manuellt.

Video om hur du rensar utskriftskön manuellt

I följande video visas hur du rensar utskriftskön.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. Gå tillbaka till mappen Skrivare som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja.
 5. Om dokumenten ligger kvar i utskriftskön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.

Lösning fem: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen).
Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 22: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figure 23: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 24: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Kontrollpanelen och sedan på Skrivare. Mappen Skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. På fliken Allmänt letar du reda på rutan Plats och kopierar eller skriver upp IP-adressen.
  Figure 25: Exempel på IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare (på engelska)
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 4. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 5. I adressfältet i webbläsaren klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Retur.
  Figure 26: Exempel på IP-adress i webbläsarens adressfält
  Illustration av IP-adress i webbläsare
 6. Kontrollera om anslutningen fungerar genom att visa webbläsarfönstret:
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figure 27: Exempel på EWS (på engelska)
   Illustration av EWS
  • Om den trådlösa anslutningen mellan HP-produkten och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figure 28: Exempel på hur det ser ut när anslutningen inte fungerar (på engelska)
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar

Lösning sex: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Kontrollpanelen och sedan på Skrivare. Mappen Skrivare öppnas.
 2. Titta efter en grön bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken anger vilken skrivare som är standardskrivare i Windows.
  Figure 29: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikonen för standardskrivare i Windows Vista
  • Om fel skrivare är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för rätt skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare. Gå vidare till nästa steg.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar.
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figure 30: Exempel på USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten med skrivarens namn.
   Figure 31: Exempel på standard TCP/IP-port (på engelska)
   Illustration av standard TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.

Lösning sju: Starta om tjänsten Utskriftshanterare

Följ dessa steg för att starta om tjänsten Uskriftshanterare.

Video om hur du startar om tjänsten Utskriftshanterare

NOTE:Följande instruktioner gäller också för Windows Vista.
I följande video visas hur du startar om utskriftshanteraren i Windows 7.
Om du inte kan se videon eller om du vill se videon med en annan storlek kan du visa videon på YouTube genom att klicka här .
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Windows-ikonen (), på Kontrollpanelen och sedan på Administrationsverktyg.
 2. Dubbelklicka på Tjänster.
 3. I fönstret Kontroll av användarkonto klickar du på Fortsätt.
 4. Klicka på Utskriftshanteraren.
 5. Stoppa utskriftshanteraren genom att klicka på Stoppa.
 6. Starta utskriftshanteraren genom att klicka på Starta.
 7. Klicka på OK.
 8. Starta om datorn.
 9. Prova att skriva ut igen.

Lösning åtta: Försök att skriva ut från en annan programvara

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i det här dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  Klicka på Start (), Alla Program, på Tillbehör och sedan på Anteckningar.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.
  Välj din HP-enhet och skriv ut genom att klicka på OK.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar men inte från programmet kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-skrivarprogramvara

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. I Windows aktivitetsfält klickar du på Windows-ikonen () och sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen i Windows öppnas.
 3. Under Program klickar du på Avinstallera ett program. En lista över alla program som finns installerade på datorn visas.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Avinstallera/ändra. HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa.
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  CAUTION:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om skrivarprogrammet

När du har slutfört föregående steg installerar du om skrivarens programvara och drivrutiner.
 1. Starta skrivaren.
 2. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.
 3. Om fönstret Välkommen till sidan för HP:s Support öppnas, följ dessa steg:
  1. Ange skrivarmodell eller -nummer i fältet Ange produktnamn eller -nummer .
  2. I fältet för frågor eller nyckelord skriver du drivrutin och trycker sedan på Retur.
   Du kan behöva välja din skrivares modellnummer i en lista med liknande skrivarmodeller.
  3. Bredvid bilden av skrivaren klickar du på namnet för skrivaren.
   Figure 32: Exempel på länken till skrivarens startsida
   Bild: Exempel på länken bredvid skrivarens startsida
  4. På HP:s supportwebbplats klickar du på Drivrutiner.
 4. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.
  En lista över drivrutiner och andra nedladdningar visas.
 5. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin – programvara för produktinstallation.
 6. Klicka på Nedladdning bredvid den fullständiga programvara och drivrutin som listas, och följ anvisningarna på skärmen för att spara drivrutinen på datorn.
 7. Öppna mappen där programfilen sparades (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.

Lösning tio: Utför en strömåterställning

En strömåterställning används för att återställa skrivarinställningarna. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemet Windows XP.
NOTE:Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.

Lösning ett: Ladda ned ett verktyg för att lösa problemet automatiskt

HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskriftsproblem. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar verktyget när du behöver felsöka ett utskriftsproblem.
Bild: Print and Scan Doctor - ikonHP Print and Scan Doctor: Diagnostiserar snabbt och löser många problem med utskrifter och skanning, nätverksanslutningar och drivrutiner. Finns för Windows XP och senare.
Klicka här om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor. Ladda ned verktyget (6,3 MB) Läs mer>>

Lösning två: Starta om datorn och kontrollera utskriftskön

Video om kontroll av utskriftskön

Se videon eller följ stegen nedan för att ta reda på hur du kontrollerar utskriftskön.
I följande video visas hur du kontrollerar utskriftskön i Windows XP.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här .
Gör så här för att starta om datorn och kontrollera sedan utskriftskön.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start () och sedan påStäng av ().
 2. I rullgardinsmenyn Vad vill du göra på datorn?, klicka på Starta om och klicka sedan på OK.
 3. När datorn startats om dubbelklickar du på skrivarikonen () i det nedre högra hörnet (meddelandefältet) på skärmen. Utskriftskön visas.
  Figure 33: Skrivarikonen i meddelandefältet
  Bild som visar skrivarikonen i meddelandefältet
  Finns det inte någon skrivarikon i meddelandefältet?

  Om du inte kan se skrivarikonen, klicka på Start (), klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på Skrivare och fax och dubbelklicka sedan på produktikonen ().
 • Om det inte finns några utskrifter i utskriftskön har du löst problemet och kan avsluta felsökningen.
 • Om utskriften ligger kvar i utskriftskön går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera om skrivaren är pausad eller offline

 1. Återgå till mappen Skrivare och fax som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktnamnet och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. På menyraden för utskriftskön klickar du på Skrivare och tittar sedan efter objekten Pausa utskrift och Använd skrivaren offline på menyn.
 5. Kontrollera att det inte finns någon bock bredvid något av objekten. Om det finns en bock bredvid något av objekten klickar du på den för att ta bort den.

Lösning fyra: Rensa utskriftskön manuellt

 1. Återgå till mappen Skrivare och fax som du öppnade ovan.
 2. Högerklicka på produktens namn och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på Skrivare och klicka sedan på Avbryt alla dokument.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Ja.
 5. Om dokumenten ligger kvar i skrivarkön startar du om datorn.
 6. Prova att skriva ut igen.

Lösning fem: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen).
Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 34: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figure 35: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 36: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och HP-skrivaren.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), Kontrollpanelen och dubbelklickar sedan på Skrivare och fax. Mappen Skrivare och fax öppnas.
 2. Högerklicka på HP-skrivaren och klicka sedan på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. Klicka på fliken Portar.
 4. Med skrivaren vald (visas med en bock ()) klickar du på Konfigurera port. Fönstret Konfigurera standard TCP/IP-portövervakare öppnas.
 5. Leta upp rutan Skrivarnamn eller IP-adress och skriv upp eller kopiera skrivarnamnet eller IP-adressen.
  Figure 37: Exempelskrivarnamn i fönstret Egenskaper för skrivare (på engelska)
  Illustration av IP-adress i fönstret Egenskaper för skrivare
 6. Öppna ett nytt fönster i webbläsaren.
 7. I webbläsarens adressfält klistrar eller skriver du in den IP-adress som du har hämtat i steget ovan och trycker sedan på Retur.
  Figure 38: Exempel på skrivarnamn i webbläsarens adressfält
  Illustration av skrivarnamn i webbläsare
 8. Kontrollera om anslutningen fungerar genom att visa webbläsarfönstret:
  • Om anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn fungerar öppnas skrivarens inbäddade webbserver (EWS).
   Figure 39: Exempel på EWS (på engelska)
   Exempel på EWS
  • Om anslutningen mellan HP-skrivaren och datorn inte fungerar visas ett felmeddelande i webbläsaren.
   Figure 40: Exempel på hur det ser ut när anslutningen inte fungerar (på engelska)
   Illustration av EWS-anslutning som inte fungerar

Lösning sex: Kontrollera utskriftsdrivrutinen och porten

Om du har installerat flera HP-skrivare på datorn kan det hända att den skrivare du försöker använda inte är standardskrivaren eller att fel utskriftsdrivrutin har konfigurerats. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera konfigurationen för utskriftsdrivrutinen.
 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), Kontrollpanelen och dubbelklickar sedan på Skrivare och fax. Mappen Skrivare och fax öppnas.
 2. Titta efter en svart bock () bredvid skrivarens ikon. Bocken visar vilken skrivare som är standardskrivare.
  Figure 41: Exempel på ikon för standardskrivare
  Illustration av ikon för standardskrivare i Windows XP
  • Om fel skrivare är vald som standardskrivare högerklickar du på ikonen för önskad skrivare och klickar sedan på Använd som standardskrivare.
  • Om rätt skrivare är vald som standardskrivare går du vidare till nästa steg.
 3. Högerklicka på skrivarikonen () och klicka på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 4. Klicka på fliken Portar.
 5. Titta efter skrivaren i kolumnen Beskrivning och visa sedan kolumnen Portar till vänster.
 6. Välj aktuell anslutningstyp för att bestämma vilken port du ska använda.
   Det ska finnas en bock () bredvid DOT4-porten eller USB00X-porten (där X anger portnumret).
   Figure 42: USB00X- och DOT4-portar (på engelska)
   Bild på USB00X- och DOT4-portarna
   Det ska finnas en bock () bredvid Standard TCP/IP-porten med skrivarens namn.
   Figure 43: Exempel på standard TCP/IP-port (på engelska)
   Illustration av standard TCP/IP-port
 7. Titta i kolumnen Skrivare och kontrollera att den visade skrivaren stämmer överens med din skrivare. Det betyder att utskriftsdrivrutinen är korrekt.
  Om portinställningen eller utskriftsdrivrutinen är felaktig måste du installera om HP-programvaran. Se instruktioner i det här dokumentet för hur du tar bort och ominstallerar HP-programvaran.
 8. Starta om datorn och försök med utskriften igen.

Lösning sju: Starta om tjänsten Utskriftshanterare

 1. I Aktivitetsfältet i Windows, klicka på Start (), klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Administrativa verktyg.
 2. Dubbelklicka på Tjänster.
 3. I listan Tjänster, dubbelklicka på Utskriftshanterare. Fönstret Egenskaper för utskriftshanterare öppnas.
 4. Klicka på Stoppa för att stoppa Utskriftshanteraren.
 5. Klicka på Starta för att starta om Utskriftshanteraren.
 6. Klicka på OK.
 7. Starta om datorn.
 8. Prova att skriva ut igen.

Lösning åtta: Försök att skriva ut från en annan programvara

Om utskrifter från ett visst program fastnar i utskriftskön kan det vara problem med programmet eller utskriftsdrivrutinen.
 1. Stäng programmet som du försöker att skriva ut från och öppna det sedan igen.
 2. Skriv ut ett dokument från programmet.
 3. Om utskriften fastnar i utskriftskön igen kan du prova att skriva ut ett dokument från Anteckningar för att fastställa om problemet rör programmet eller drivrutinen:
  Upprepa stegen ovan i dokumentet för att rensa utskriftskön manuellt.
  I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (), klicka påAlla program, klicka påTillbehör och klicka sedan på Anteckningar.
  Skriv ett testmeddelande i Anteckningar.
  Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.
  Välj HP-produkten och klicka sedan på OK för att skriva ut.
  Om du kan skriva ut dokumentet från Anteckningar, men inte från programmet, kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.

Lösning nio: Ta bort och installera om HP-skrivarprogramvara

Om ovanstående lösningar inte har åtgärdat problemet följer du nedanstående anvisningar för att ta bort och installera om skrivarens programvara.

Steg ett: Ta bort programvaran

 1. Koppla bort USB-kabeln från HP-skrivaren.
 2. I Windows aktivitetsfält klickar du på Start () och sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen i Windows öppnas.
 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program. En lista över alla program som finns installerade på datorn visas.
 4. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Ändra/ta bort. HP:s avinstallerare öppnas.
 5. Välj Avinstallera alla HP-produkter och klicka sedan på Nästa.
 6. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
  CAUTION:Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 7. Koppla bort skrivaren från strömkällan och starta sedan om datorn.

Steg två: Installera om skrivarprogrammet

När du har slutfört föregående steg installerar du om skrivarens programvara och drivrutiner.
 1. Starta skrivaren.
 2. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.
 3. Om fönstret Välkommen till sidan för HP:s Support öppnas, följ dessa steg:
  1. Ange skrivarmodell eller -nummer i fältet Ange produktnamn eller -nummer .
  2. I fältet för frågor eller nyckelord skriver du drivrutin och trycker sedan på Retur.
   Du kan behöva välja din skrivares modellnummer i en lista med liknande skrivarmodeller.
  3. Bredvid bilden av skrivaren klickar du på namnet för skrivaren.
   Figure 44: Exempel på länken till skrivarens startsida
   Bild: Exempel på länken bredvid skrivarens startsida
  4. På HP:s supportwebbplats klickar du på Drivrutiner.
 4. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.
  En lista över drivrutiner och andra nedladdningar visas.
 5. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin – programvara för produktinstallation.
 6. Klicka på Nedladdning bredvid den fullständiga programvara och drivrutin som listas, och följ anvisningarna på skärmen för att spara drivrutinen på datorn.
 7. Öppna mappen där programfilen sparades (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Försök skriva ut igen när du har installerat om programvaran.

Lösning tio: Utför en strömåterställning

En strömåterställning används för att återställa skrivarinställningarna. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemen OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks och OS X v10.8 Mountain Lion.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 45: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figure 46: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 47: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 4. I utskriftskön klickar du på Skrivarinställning ().
 5. Klicka på fliken Verktyg och sedan på knappen Öppna skrivarverktyg. Skrivarverktyget visas.
  • Om skrivaren inte visas i enhetslistan, och inte heller några alternativ för skrivaren, finns det ingen tillgänglig nätverksanslutning. Avbryt felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".
  • Om skrivaren och alternativ för den visas i enhetslistan är produkten ansluten till nätverket. Fortsätt med nästa lösning.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas () kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt () om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivarens baksida.
  Figure 48: Koppla bort USB-kabeln från HP-produktens baksida
  Bild på hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 8. Anslut USB-kabeln till skrivarens baksida igen.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 11. Prova att skriva ut igen.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 9. Prova att skriva ut igen.

Lösning fyra: Utför en strömåterställning av skrivaren

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.

Lösning fem: Ta bort utskrifter från utskriftskön

 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och skanner för att öppna listan Skrivare.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 4. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ().
 5. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 6. Försök skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemen Mac OS X v10.6 och OS X v10.7.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 49: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figure 50: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 51: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 4. I utskriftskön klickar du på Skrivarinställning ().
 5. Klicka på fliken Verktyg och sedan på knappen Öppna skrivarverktyg. Skrivarverktyget visas.
  • Om skrivaren inte visas i enhetslistan, och inte heller några alternativ för skrivaren, finns det ingen tillgänglig nätverksanslutning. Avbryt felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".
  • Om skrivaren och alternativ för den visas i enhetslistan är produkten ansluten till nätverket. Fortsätt med nästa lösning.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas () kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt () om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivarens baksida.
  Figure 52: Koppla bort USB-kabeln från HP-produktens baksida
  Bild på hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 8. Anslut USB-kabeln till skrivarens baksida igen.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 11. Prova att skriva ut igen.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () längst upp till vänster på datorns skrivbord och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 9. Prova att skriva ut igen.

Lösning fyra: Utför en strömåterställning av skrivaren

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.

Lösning fem: Ta bort utskrifter från utskriftskön

 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Öppna listan Skrivare genom att klicka på Skriv ut och faxa i Mac OS X 10.6 eller på Skriv ut och skanna i OS X 10.7.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 4. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ().
 5. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 6. När utskriftskön är tom klickar du på Fortsätt.
 7. Försök skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
Följ de här stegen för operativsystemen Mac OS X 10.4 och Mac OS X 10.5.

Lösning ett: Kontrollera kommunikationen mellan HP-skrivaren och datorn (anslutningen)

En vanlig orsak till att utskrifter fastnar i utskriftskön är kommunikationen mellan datorn och HP-skrivaren (dvs. anslutningen). Välj först den typ av anslutning som används för HP-skrivaren och följ sedan stegen.
Följ stegen nedan för att kontrollera USB-anslutningen mellan HP-produkten och datorn.
Steg ett: Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen
 1. Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten.
  Figure 53: Koppla bort USB-kabeln från baksidan av HP-produkten
  Bild som visar hur du kopplar bort USB-kabeln
 2. Koppla bort USB-kabeln på datorns baksida.
 3. Vänta i fem sekunder.
 4. Anslut USB-kabeln till produkten och datorn igen. Tryck till ordentligt så att kablarna sitter i.
 5. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
  Figure 54: Anslut den lilla änden av USB-kabeln till HP-produktens baksida
  Bild: Anslut USB-kabeln till skrivaren
  Figure 55: Anslut USB-kabelns större ände till datorn
  Bild: Anslut USB-kabeln till datorn
Steg två: Testa USB-anslutningen
Välj först typ av USB-anslutning när du ska testa USB-anslutningen.
  1. Flytta USB-kabeln till en annan tillgänglig USB-port. Om USB-kabeln till exempel är ansluten på datorns framsida, flyttar du den till en port på datorns baksida.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
  1. Koppla bort USB-kabeln från navet eller dockningsstationen och anslut den direkt till datorn.
  2. Starta om datorn och HP-produkten.
  3. Prova att skriva ut igen.
   Om produkten fungerar efter att du har anslutit USB-kabeln direkt till datorn, kan det vara problem med navet eller dockningsstationen. Låt antingen USB-kabeln vara ansluten direkt till datorn eller kontakta tillverkaren av navet eller dockningsstationen för ytterligare felsökning.
Steg tre: Prova en annan USB-kabel
 1. Byt ut USB-kabeln. USB-kablar som är kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
 2. Prova att skriva ut igen.
Steg fyra: Koppla bort andra USB-enheter som är anslutna till datorn
Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna för att identifiera allihop.
 1. Koppla bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet, musen och HP-produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
  Om problemet är löst när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 4. I utskriftskön klickar du på Verktyg (). Statusövervakaren öppnas.
  Om det inte finns någon nätverksanslutning rapporterar Statusövervakaren att skrivaren inte är ansluten.
 Om det inte finns någon anslutning kan du avbryta felsökningsstegen i det här dokumentet och leta efter ett dokument som rör nätverksanslutning i stället för "utskrifter har fastnat i utskriftskön".

Om det finns en anslutning fortsätter du med felsökningen.

Lösning två: Starta om alla utskrifter i utskriftskön

Följ stegen nedan för att starta om utskrifterna i utskriftskön, om du har råkat pausa skrivaren.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
  • Om knappen Paus visas () kan du hoppa över det här steget och gå vidare till nästa lösning.
  • Klicka på knappen Fortsätt () om den visas. Då startas alla pausade utskrifter om. Om utskrifterna inte återupptas går du vidare till nästa lösning.

Lösning tre: Ta bort och lägg sedan till HP-skrivaren i listan över skrivare igen

Följ stegen nedan för att ta bort en skrivare i skrivarlistan och sedan lägga till den igen. Välj först aktuell anslutningstyp.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Koppla bort USB-kabeln från skrivarens baksida.
  Figure 56: Koppla bort USB-kabeln från HP-produktens baksida
  Bild på hur du kopplar bort USB-kabeln
 5. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 6. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 7. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 8. Anslut USB-kabeln till skrivarens baksida igen.
 9. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 10. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 11. Prova att skriva ut igen.
 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 3. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet () för att ta bort den.
 4. Stäng alla öppna fönster och program och starta sedan om datorn.
 5. När datorn startas om klickar du på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 6. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 7. Om skrivaren inte läggs till automatiskt i listan Skrivare klickar du på Lägg till ().
 8. Markera HP-skrivaren i listan och klicka på Lägg till. Efter några sekunder visas skrivaren i listan Skrivare.
 9. Prova att skriva ut igen.

Lösning fyra: Utför en strömåterställning av skrivaren

Vid en strömåterställning stängs strömmen av och skrivaren återställs sedan till samma inställningar när den har startats om. Strömåterställning är ett vanligt felsökningssteg och du kan t.ex. prova det när utskrifter fastnar i kön.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
När du har startat skrivaren igen bör utskrifterna börja skrivas ut automatiskt.

Lösning fem: Ta bort utskrifter från utskriftskön

 1. Klicka på Apple-menyikonen () och sedan på Systeminställningar på listmenyn.
 2. Klicka på Skrivare och fax för att öppna listan Skrivare.
 3. Klicka på HP-skrivaren i listan Skrivare och sedan på Öppna utskriftskö. Utskriftskön visas.
 4. Klicka på en utskrift i utskriftskön och sedan på Radera ().
 5. Ta bort övriga utskrifter i utskriftskön på samma sätt.
 6. Försök skriva ut igen.
Om du har provat alla de föregående lösningarna i den ordning de anges och problemet kvarstår, så kan du söka efter mer information med hjälp av resurserna nedan.
HP:s konsumentforum
Läs vad andra kunder säger på HP:s forum .
HP Deskjet F2280 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum