Jump to content

HP Deskjet F4180 All-in-One Printer support

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

 • PrintPrint

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki HP

Wybierz odpowiedni system operacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie.
Ważne: Jeżeli próbujesz rozwiązać konkretny problem lub problem sygnalizowany komunikatem o błędzie, odinstalowanie oprogramowania lub sterownika może nie wystarczyć. Mogą również występować problemy wymagające dokładniejszego usunięcia. Nie zostały one omówione w niniejszym dokumencie. Jeśli nie masz pewności, że usunięcie oprogramowania jest odpowiednim rozwiązaniem, przeszukaj dokumentację pomocy dotyczącą określonego problemu lub komunikatu błędu.
Kliknij znak plus () obok nazwy posiadanego systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
Ważne: Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą przewodu USB lub Ethernet, odłącz przewód od drukarki HP.
Oprogramowanie dostarczane z drukarką HP jest zazwyczaj instalowane z innymi składnikami oprogramowania HP. Przed usunięciem oprogramowania HP należy zdecydować, czy mają zostać usunięte wszystkie, czy tylko niektóre składniki oprogramowania.
Poniższe wskazówki pomogą wybrać właściwą opcję usuwania oprogramowania.
OpcjaOpis
Usuń wszystkoNazwa w programie HP Uninstaller: Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniemTa opcja powoduje usunięcie całego oprogramowania HP skojarzonego z drukarką.

CAUTION:Jeżeli używane są inne produkty HP, takie jak inna drukarka lub drukarka All-in-One, HP nie zaleca usuwania oprogramowania w ten sposób.
Usuń składniki oprogramowaniaNazwa w programie HP Uninstaller: Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowaneTa opcja umożliwia wskazanie składników oprogramowania HP, które mają zostać usunięte, i nie powoduje usunięcia całego oprogramowania HP.

Jeżeli chcesz na przykład usunąć z pulpitu składnik Zakup materiałów eksploatacyjnych HP, skorzystaj z tej opcji, aby usunąć tylko ten składnik.
Program HP Uninstaller jest dostępny tylko wówczas, jeżeli na komputerze zainstalowano pełną wersję oprogramowania. Jeżeli na komputerze zainstalowano jedynie sterownik podstawowy, przejdź do następnego sposobu przedstawionego w tym dokumencie.
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie polecenie Wszystkie programy .
 2. Kliknij folder HP lub Hewlett Packard , a następnie folder drukarki. Nazwa folderu jest zgodna z numerem serii drukarki.
  Jeżeli nie istnieje folder dla posiadanej drukarki, odinstaluj oprogramowanie HP, korzystając z następnej metody przedstawionej w tym dokumencie.
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Odinstaluj oprogramowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji. Przedstawione poniżej informacje pomogą w wyborze odpowiedniej opcji usuwania oprogramowania:
  Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniem Wybierz tę opcję, jeżeli nie korzystasz z innej drukarki HP lub urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One, które mogłyby współdzielić pewne składniki oprogramowania.
  Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowane Wybierz tę opcję w przypadku gdy inna drukarka HP lub urządzenie wielofunkcyjne All-in-One współdzielą pewne składniki oprogramowania lub gdy zamierzasz usunąć wyłącznie określone składniki oprogramowania, z których nie korzystasz.
 4. Jeżeli w wyniku zastosowania tego sposobu nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do następnego sposobu i odinstaluj je za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy .
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start , a następnie wybierz polecenie Panel sterowania . Zostanie otwarte okno Panel sterowania systemu Windows.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy . Wyświetlona zostanie lista programów zainstalowanych na komputerze.
 3. Kliknij pozycję HP, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń .
  NOTE:Jednorazowo można odinstalować tylko jeden element.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
 5. Odłącz drukarkę od źródła zasilania i ponownie uruchom komputer.
  Ważne: Jeżeli na komputerze zostało zainstalowane wiele drukarek HP, niektóre składniki oprogramowania mogą być współużytkowane. Należy zwrócić na to uwagę w przypadku wyświetlenia monitu o potwierdzenie usunięcia współdzielonych plików. Usunięcie niektórych plików może spowodować nieprawidłowe działanie pozostałych drukarek HP. Aby poznać funkcje poszczególnych składników oprogramowania, zapoznaj się z poniższą tabelą składników oprogramowania HP wraz z opisami.
  Popularne składniki oprogramowania HP wraz z opisami
  HP Solution CenterPełni rolę scentralizowanego punktu dostępu do zadań drukowania i ustawień druku. Oprogramowanie HP Solution Center jest instalowane automatycznie podczas standardowej instalacji oprogramowania HP.
  HP Photosmart Essential

  lub

  HP Photosmart Express

  lub

  HP Photosmart Creations


  lub

  Ułatwia wyświetlanie, organizowanie, edytowanie, drukowanie, udostępnianie i tworzenie prezentacji zdjęć. Brak tego składnika oprogramowania może ograniczyć funkcjonalność niektórych przycisków drukarki.
  Zakup materiałów eksploatacyjnych HPZapewnia bezpośredni dostęp online do sklepu z materiałami eksploatacyjnymi HP, np. papieru i wkładów drukujących.
  HP Customer Participation ProgramPomaga czerpać korzyści zarezerwowane tylko dla użytkowników drukarek HP. Umożliwia udział w badaniach rynkowych mających na celu poprawę jakości korzystania z drukarek HP. Uczestnictwo w ankietach jest całkowicie dobrowolne.
  HP Smart Web PrintingAutomatycznie dostosowuje strony WWW do rozmiaru strony wydruku. Pozwala to rozwiązać problem brakujących treści i zmarnowanych arkuszy papieru.
  Funkcje HP Imaging DeviceUmożliwia działanie drukarki i pomaga w jej obsłudze.
W zależności od modelu drukarki program HP Uninstaller może znajdować się na dysku CD drukarki. Jeżeli dysponujesz dyskiem CD, możesz szybko sprawdzić, czy znajduje się na niej program HP Unistaller, a następnie uruchomić go.
 1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund na uruchomienie programu instalacyjnego oprogramowania.
  NOTE:Jeżeli oprogramowanie nie zostanie uruchomione automatycznie, kliknij przycisk Start , Mój komputer , a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
 2. Kliknij przycisk Odinstaluj , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces dezinstalacji. Przedstawione poniżej informacje pomogą w wyborze odpowiedniej opcji usuwania oprogramowania:
  Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniem Wybierz tę opcję, jeżeli nie korzystasz z innej drukarki HP lub urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One, które mogłyby współdzielić pewne składniki oprogramowania.
  Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowane Wybierz tę opcję w przypadku gdy inna drukarka HP lub urządzenie wielofunkcyjne All-in-One współdzielą pewne składniki oprogramowania lub gdy zamierzasz usunąć wyłącznie określone składniki oprogramowania, z których nie korzystasz.
 3. Jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w tym sposobie nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z tymi drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do Sposobu drugiego: Odinstalowanie oprogramowania za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy .
Ważne: Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą przewodu USB lub Ethernet, odłącz przewód od drukarki HP.
Oprogramowanie dostarczane z drukarką HP jest zazwyczaj instalowane z innymi składnikami oprogramowania HP. Przed usunięciem oprogramowania HP należy zdecydować, czy mają zostać usunięte wszystkie, czy tylko niektóre składniki oprogramowania.
Poniższe wskazówki pomogą wybrać właściwą opcję usuwania oprogramowania.
OpcjaOpis
Usuń wszystkoNazwa w programie HP Uninstaller: Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniemTa opcja powoduje usunięcie całego oprogramowania HP skojarzonego z drukarką.

CAUTION:Jeżeli używane są inne produkty HP, takie jak inna drukarka lub drukarka All-in-One, HP nie zaleca usuwania oprogramowania w ten sposób.
Usuń składniki oprogramowaniaNazwa w programie HP Uninstaller: Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowaneTa opcja umożliwia wskazanie składników oprogramowania HP, które mają zostać usunięte, i nie powoduje usunięcia całego oprogramowania HP.

Jeżeli chcesz na przykład usunąć z pulpitu składnik Zakup materiałów eksploatacyjnych HP, skorzystaj z tej opcji, aby usunąć tylko ten składnik.
Program HP Uninstaller jest dostępny tylko wówczas, jeżeli na komputerze zainstalowano pełną wersję oprogramowania. Jeżeli na komputerze zainstalowano jedynie sterownik podstawowy, przejdź do następnego sposobu przedstawionego w tym dokumencie.
 1. Kliknij ikonę Windows (), a następnie Wszystkie programy .
 2. Kliknij folder HP lub Hewlett Packard , a następnie folder drukarki. Nazwa folderu jest zgodna z numerem serii drukarki.
  Jeżeli nie istnieje folder dla posiadanej drukarki, odinstaluj oprogramowanie HP, korzystając z następnej metody.
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Odinstaluj oprogramowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji. Przedstawione poniżej informacje pomogą w wyborze odpowiedniej opcji usuwania oprogramowania:
  Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniem Wybierz tę opcję, jeżeli nie korzystasz z innej drukarki HP lub urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One, które mogłyby współdzielić pewne składniki oprogramowania.
  Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowaneWybierz tę opcję w przypadku gdy inna drukarka HP lub urządzenie wielofunkcyjne All-in-One współdzielą pewne składniki oprogramowania lub gdy zamierzasz usunąć wyłącznie określone składniki oprogramowania, z których nie korzystasz.
 4. Jeżeli w wyniku zastosowania tego sposobu nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do następnego sposobu i odinstaluj je za pomocą panelu sterowania systemu Windows.
Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować oprogramowanie z listy programów panelu sterowania systemu Windows.
 1. Kliknij ikonę Windows (), a następnie Panel sterowania .
 2. Przejdź do listy programów:
  • Widok Strona główna panelu sterowania : W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program .
  • Widok Klasyczny : Kliknij dwukrotnie polecenie Programy i funkcje .
 3. Znajdź sterownik drukarki HP na liście zainstalowanych programów. Nazwa sterownika na liście może nie być taka sama, jak nazwa drukarki. Należy szukać według typu urządzenia, np. Photosmart, Officejet, PSC lub Deskjet. Na przykład:
  • HP Deskjet product Driver Software 9.0
  • HP Photosmart All-in-One Software 8.0
  Jeżeli używana drukarka nie jest widoczna na liście zainstalowanych programów, spróbuj odinstalować oprogramowanie, korzystając z następnego sposobu.
 4. Wybierz sterownik, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj . Po zakończeniu procesu wybierz opcję ponownego uruchomienia komputera w późniejszym czasie.
W zależności od modelu drukarki program HP Uninstaller może znajdować się na dysku CD drukarki. Jeżeli dysponujesz dyskiem CD, możesz szybko sprawdzić, czy znajduje się na niej program HP Unistaller, a następnie uruchomić go.
 1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund na uruchomienie programu instalacyjnego oprogramowania.
  NOTE:Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij ikonę Windows (), kliknij Komputer , a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
 2. Kliknij przycisk Odinstaluj , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces dezinstalacji. Przedstawione poniżej informacje pomogą w wyborze odpowiedniej opcji usuwania oprogramowania:
  Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniem Wybierz tę opcję, jeżeli nie korzystasz z innej drukarki HP lub urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One, które mogłyby współdzielić pewne składniki oprogramowania.
  Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowaneWybierz tę opcję w przypadku gdy inna drukarka HP lub urządzenie wielofunkcyjne All-in-One współdzielą pewne składniki oprogramowania lub gdy zamierzasz usunąć wyłącznie określone składniki oprogramowania, z których nie korzystasz.
 3. Jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w tym sposobie nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z tymi drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do Sposobu drugiego: Dezinstalacja z poziomu panelu sterowania systemu Windows .
Ważne: Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą przewodu USB lub Ethernet, odłącz przewód od drukarki HP.
Oprogramowanie dostarczane z drukarką HP jest zazwyczaj instalowane z innymi składnikami oprogramowania HP. Przed usunięciem oprogramowania HP należy zdecydować, czy mają zostać usunięte wszystkie, czy tylko niektóre składniki oprogramowania.
Poniższe wskazówki pomogą wybrać właściwą opcję usuwania oprogramowania.
OpcjaOpis
Usuń wszystkoNazwa w programie HP Uninstaller: Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniemTa opcja powoduje usunięcie całego oprogramowania HP skojarzonego z drukarką.

CAUTION:Jeżeli używane są inne produkty HP, takie jak inna drukarka lub drukarka All-in-One, HP nie zaleca usuwania oprogramowania w ten sposób.
Usuń składniki oprogramowaniaNazwa w programie HP Uninstaller: Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowaneTa opcja umożliwia wskazanie składników oprogramowania HP, które mają zostać usunięte, i nie powoduje usunięcia całego oprogramowania HP.

Jeżeli chcesz na przykład usunąć z pulpitu składnik Zakup materiałów eksploatacyjnych HP, skorzystaj z tej opcji, aby usunąć tylko ten składnik.
Program HP Uninstaller jest dostępny tylko wówczas, jeżeli na komputerze zainstalowano pełną wersję oprogramowania. Jeżeli na komputerze zainstalowano jedynie sterownik podstawowy, przejdź do następnego sposobu przedstawionego w tym dokumencie.
 1. Jeżeli używana drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz kabel od drukarki HP.
 2. Na pasku zadań Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie wpisz odinstaluj w polu Wyszukaj programy i pliki .
 3. Kliknij polecenie Odinstaluj program . Wyświetlona zostanie lista programów zainstalowanych na komputerze.
 4. Wybierz z listy zainstalowanych programów drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj . Uruchomiony zostanie program HP Uninstaller.
  NOTE:Jeżeli używana drukarka nie jest widoczna na liście, oznacza to, że program HP Uninstaller nie jest dostępny dla tej drukarki. Spróbuj usunąć oprogramowanie, korzystając z następnego sposobu opisanego w tym dokumencie.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj wszystkie drukarki HP lub Wybierz drukarki HP zgodnie z poniższą tabelą Popularne składniki oprogramowania HP wraz z opisami . Kliknij przycisk Dalej .
  Ważne: Jeżeli na komputerze zostało zainstalowane wiele drukarek HP, niektóre składniki oprogramowania mogą być współużytkowane. Należy zwrócić na to uwagę w przypadku wyświetlenia monitu o potwierdzenie usunięcia współdzielonych plików. Usunięcie niektórych plików może spowodować nieprawidłowe działanie pozostałych drukarek HP. Aby poznać funkcje poszczególnych składników oprogramowania, zapoznaj się z poniższą tabelą składników oprogramowania HP wraz z opisami.
  Popularne składniki oprogramowania HP wraz z opisami
  HP Solution CenterPełni rolę scentralizowanego punktu dostępu do zadań drukowania i ustawień druku. Oprogramowanie HP Solution Center jest instalowane automatycznie podczas standardowej instalacji oprogramowania HP.
  HP Photosmart Essential

  lub

  HP Photosmart Express

  lub

  HP Photosmart Creations


  lub

  Ułatwia wyświetlanie, organizowanie, edytowanie, drukowanie, udostępnianie i tworzenie prezentacji zdjęć. Brak tego składnika oprogramowania może ograniczyć funkcjonalność niektórych przycisków drukarki.
  Zakup materiałów eksploatacyjnych HPZapewnia bezpośredni dostęp online do sklepu z materiałami eksploatacyjnymi HP, np. papieru i wkładów drukujących.
  HP Customer Participation ProgramPomaga czerpać korzyści zarezerwowane tylko dla użytkowników drukarek HP. Umożliwia udział w badaniach rynkowych mających na celu poprawę jakości korzystania z drukarek HP. Uczestnictwo w ankietach jest całkowicie dobrowolne.
  HP Smart Web PrintingAutomatycznie dostosowuje strony WWW do rozmiaru strony wydruku. Pozwala to rozwiązać problem brakujących treści i zmarnowanych arkuszy papieru.
  Funkcje HP Imaging DeviceUmożliwia działanie drukarki i pomaga w jej obsłudze.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  CAUTION:Jeżeli program zapyta o usunięcie plików współdzielonych, należy wybrać opcję Nie . Po ich usunięciu inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać.
 7. Odłącz drukarkę od źródła zasilania i ponownie uruchom komputer.
 8. Jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w tym sposobie nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z tymi drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do Sposobu drugiego: Dezinstalacja z poziomu panelu sterowania systemu Windows .
Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować oprogramowanie drukarki za pomocą panelu sterowania systemu Windows.
 1. Kliknij ikonę Windows (), kliknij Panel sterowania , a następnie w obszarze „Programy” kliknij opcję Odinstaluj program .
 2. Znajdź na liście zainstalowanych programów sterownik używanej drukarki HP. Jeżeli nie widzisz nazwy drukarki, poszukaj jej typu, np. Photosmart, Officejet, PSC lub Deskjet. Na przykład:
  • HP Photosmart C4600 All-in-One Driver software 13.0 Rel .5
  • HP Photosmart All-in-One Software 13.0
  Jeżeli używana drukarka nie jest widoczna na liście zainstalowanych programów, spróbuj odinstalować oprogramowanie, korzystając z następnego sposobu.
 3. Wybierz sterownik, kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia procesu dezinstalacji. Przedstawione poniżej informacje pomogą w wyborze odpowiedniej opcji usuwania oprogramowania:
  Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniem Wybierz tę opcję, jeżeli nie korzystasz z innej drukarki HP lub urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One, które mogłyby współdzielić pewne składniki oprogramowania.
  Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowaneWybierz tę opcję w przypadku gdy inna drukarka HP lub urządzenie wielofunkcyjne All-in-One współdzielą pewne składniki oprogramowania lub gdy zamierzasz usunąć wyłącznie określone składniki oprogramowania, z których nie korzystasz.
W zależności od modelu drukarki program HP Uninstaller może znajdować się na dysku CD drukarki. Jeżeli dysponujesz dyskiem CD, możesz szybko sprawdzić, czy znajduje się na niej program HP Unistaller, a następnie uruchomić go.
 1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund na uruchomienie programu instalacyjnego oprogramowania.
  NOTE:Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij ikonę Windows (), kliknij Komputer , a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  Jeżeli w wyświetlonym oknie przycisk Odinstaluj nie będzie widoczny, spróbuj odinstalować oprogramowanie, korzystając z następnego sposobu.
 2. Kliknij przycisk Odinstaluj , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces dezinstalacji. Przedstawione poniżej informacje pomogą w wyborze odpowiedniej opcji usuwania oprogramowania:
  Odinstaluj wszystkie drukarki HP skojarzone z tym urządzeniem Wybierz tę opcję, jeżeli nie korzystasz z innej drukarki HP lub urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One, które mogłyby współdzielić pewne składniki oprogramowania.
  Wybierz drukarki HP, które mają zostać odinstalowaneWybierz tę opcję w przypadku gdy inna drukarka HP lub urządzenie wielofunkcyjne All-in-One współdzielą pewne składniki oprogramowania lub gdy zamierzasz usunąć wyłącznie określone składniki oprogramowania, z których nie korzystasz.
 3. Jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w tym sposobie nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z tymi drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do Sposobu drugiego: Dezinstalacja z poziomu panelu sterowania systemu Windows .
W celu usunięcia sterownika drukarki z komputera wykonaj następujące czynności:
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Krok 1: Odinstaluj podstawowe oprogramowanie urządzenia HP (Basic Device Software)

 1. Wykonaj poniższe czynności odpowiednie dla Twojego typu połączenia:
  • Połączenie USB : Jeśli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB, odłącz kabel USB od drukarki, a następnie od komputera.
  • Połączenie sieciowe : Jeśli drukarka jest podłączona do sieci za pośrednictwem połączenia przewodowego (Ethernet) lub połączenia bezprzewodowego, odłącz drukarkę od sieci.
   NOTE:Jeśli planujesz ponownie zainstalować oprogramowanie drukarki, pozostaw drukarkę podłączoną do sieci.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start ( ) w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj , a następnie wpisz Urządzenia i drukarki .
 3. Kliknij Urządzenia i drukarki .
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę swojej drukarki, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie . Komputer odinstaluje sterownik drukarki.

Krok 2: Odinstaluj inne programy HP

Odinstaluj wszelkie pozostałe programy związane z posiadaną drukarką HP, używając w tym celu funkcji Odinstaluj program dostępnej w systemie Windows. Aby odinstalować oprogramowanie, wykonaj czynności opisane poniżej.
Ważne : Jeśli na komputerze zostało zainstalowane wiele drukarek HP, niektóre składniki oprogramowania mogą być współużytkowane. Zachowaj ostrożność, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia współużytkowanych plików. Usunięcie niektórych plików może spowodować nieprawidłowe działanie pozostałych drukarek lub programów HP.
 1. Kliknij prawym przyciskiem lub dotknij i przytrzymaj lewy dolny róg ekranu, a następnie kliknij lub dotknij opcji Programy i funkcje . Zostanie wyświetlone okno Programy i funkcje zawierające listę zainstalowanych programów.
  NOTE:Jeśli nie widzisz na niej żadnych programów HP, nie musisz usuwać z komputera żadnych innych aplikacji.
 2. Kliknij lub dotknij na liście programów nazwy programu HP, kliknij lub dotknij polecenia Odinstaluj , a następnie kliknij lub dotknij przycisku Tak . Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie.
 3. Powtórz wcześniejszy krok, aby usunąć wszystkie programy HP.
 4. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby wyłączyć drukarkę HP, a następnie odłącz przewód zasilający drukarki od gniazdka elektrycznego.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć sterownik i oprogramowanie z komputera z systemem Mac OS X 10.4 lub 10.5.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje .
 2. Kliknij folder Hewlett-Packard .
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller , a następnie przycisk Dalej .
 4. Wybierz drukarkę do odinstalowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj .
 5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK .
 6. W oknie dysku twardego komputera Macintosh kliknij polecenie Użytkownicy .
 7. Kliknij poprawną nazwę użytkownika.
 8. Kliknij przycisk Biblioteka .
 9. Kliknij przycisk Preferencje .
 10. Kliknij i przytrzymaj pierwszy plik o nazwie zaczynającej się od liter „HP”, a następnie przeciągnij go na ikonę Kosza na pasku zadań. Powtórz ten krok dla wszystkich plików o nazwie zaczynającej się od liter „HP”.
 11. Zamknij okno Preferencje .
 12. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij , a następnie kliknij przycisk OK , aby opróżnić kosz.
  NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK .
Wybierz metodę stosowaną pierwotnie do zainstalowania oprogramowania drukarki, a następnie wykonaj czynności zmierzające do usunięcia sterownika drukarki i innego oprogramowania z komputera z systemem operacyjnym Mac OS X 10.6, 10.7 lub 10.8.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje .
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard .
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller , a następnie przycisk Dalej .
  4. Wybierz drukarkę do odinstalowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj .
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK .
  6. W oknie dysku twardego komputera Macintosh kliknij polecenie Użytkownicy .
  7. Kliknij poprawną nazwę użytkownika.
  8. Kliknij przycisk Biblioteka .
  9. Kliknij przycisk Preferencje .
  10. Kliknij i przytrzymaj pierwszy plik o nazwie zaczynającej się od liter „HP”, a następnie przeciągnij go na ikonę Kosza na pasku zadań. Powtórz ten krok dla wszystkich plików o nazwie zaczynającej się od liter „HP”.
  11. Zamknij okno Preferencje .
  12. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij , a następnie kliknij przycisk OK , aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK .
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh .
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka .
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki .
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza .
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło dla komputera, a następnie kliknij przycisk OK . Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs .
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość .
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby .
  9. Znajdź drukarkę na liście drukarek, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza .
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło dla komputera, a następnie kliknij przycisk OK . Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij , a następnie kliknij przycisk OK , aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK .
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple ( ), a następnie z menu wybierz polecenie Preferencje systemowe .
  13. Kliknij dwukrotnie polecenie Drukuj i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub Drukuj i skanuj w systemie OS X 10.7.
  14. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus ( ), aby ją usunąć.
HP Deskjet F4180 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum