Jump to content

HP Deskjet F4180 All-in-One Printer support

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

 • PrintPrint
Ten dokument dotyczy wszystkich drukarek używających oprogramowania HP Solution Center.
Wybierz odpowiedni system operacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie.
Ważne: Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą przewodu USB lub Ethernet, w tym momencie odłącz przewód od drukarki.
Program HP Uninstaller jest dostępny tylko wówczas, jeżeli na komputerze zainstalowano pełną wersję oprogramowania. Jeśli został zainstalowany tylko sterownik podstawowy, przejdź do następnego sposobu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij folder HP lub Hewlett Packard, a następnie folder drukarki. Nazwa folderu jest zgodna z numerem serii drukarki.
  Jeżeli nie istnieje folder dla posiadanej drukarki, odinstaluj oprogramowanie HP, korzystając z następnej metody.
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Odinstaluj oprogramowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji.
 4. Jeżeli w wyniku zastosowania tego sposobu nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do następnego sposobu i odinstaluj je za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy.
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Panel sterowania. Wyświetlony zostanie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy. Wyświetlona zostanie lista programów zainstalowanych na komputerze.
 3. Kliknij pozycję HP, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
  NOTE:Jednorazowo można odinstalować tylko jeden element.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
 5. Wyłącz drukarkę, odłącz ją od źródła zasilania i ponownie uruchom komputer.
Ważne: Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą przewodu USB lub Ethernet, odłącz przewód od drukarki HP.
Program HP Uninstaller jest dostępny tylko wówczas, jeżeli na komputerze zainstalowano pełną wersję oprogramowania. Jeżeli na komputerze zainstalowano jedynie sterownik podstawowy, przejdź do następnego sposobu przedstawionego w tym dokumencie.
 1. Kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie Wszystkie programy.
 2. Kliknij folder HP lub Hewlett Packard, a następnie folder drukarki. Nazwa folderu jest zgodna z numerem serii drukarki.
  Jeżeli nie istnieje folder dla posiadanej drukarki, odinstaluj oprogramowanie HP, korzystając z następnej metody.
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Odinstaluj oprogramowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces dezinstalacji.
 4. Jeżeli w wyniku zastosowania tego sposobu nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do następnego sposobu i odinstaluj je za pomocą panelu sterowania systemu Windows.
Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować oprogramowanie z listy programów panelu sterowania systemu Windows.
 1. Kliknij przycisk Start (), a następnie Panel sterowania.
 2. Przejdź do listy programów:
  • Widok Strona główna panelu sterowania: W sekcji Programy kliknij opcję Odinstaluj program.
  • Widok Klasyczny: Kliknij dwukrotnie polecenie Programy i funkcje.
 3. Znajdź sterownik drukarki HP na liście zainstalowanych programów. Nazwa sterownika na liście może nie być taka sama, jak nazwa drukarki. Należy szukać według typu urządzenia, np. Photosmart, Officejet, PSC lub Deskjet. Na przykład:
  • HP Deskjet product Driver Software 9.0
  • HP Photosmart All-in-One Software 8.0
  Jeżeli używana drukarka nie jest widoczna na liście zainstalowanych programów, spróbuj odinstalować oprogramowanie, korzystając z następnego sposobu.
 4. Wybierz sterownik, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Po zakończeniu procesu wybierz opcję ponownego uruchomienia komputera w późniejszym czasie.
Ważne: Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą przewodu USB lub Ethernet, odłącz przewód od drukarki HP.
Program HP Uninstaller jest dostępny tylko wówczas, jeżeli na komputerze zainstalowano pełną wersję oprogramowania. Jeżeli na komputerze zainstalowano jedynie sterownik podstawowy, przejdź do następnego sposobu przedstawionego w tym dokumencie.
 1. Jeżeli używana drukarka jest podłączona do komputera za pośrednictwem kabla USB, odłącz kabel od drukarki HP.
 2. Na pasku zadań Windows kliknij przycisk Start (), a następnie wpisz odinstaluj w polu Wyszukaj programy i pliki.
 3. Kliknij polecenie Odinstaluj program. Wyświetlona zostanie lista programów zainstalowanych na komputerze.
 4. Wybierz z listy zainstalowanych programów drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Zostanie uruchomiony program HP Uninstaller.
  NOTE:Jeżeli używana drukarka nie jest widoczna na liście, oznacza to, że program HP Uninstaller nie jest dostępny dla tej drukarki. Spróbuj usunąć oprogramowanie, korzystając z następnego sposobu opisanego w tym dokumencie.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj wszystkie drukarki HP lub Wybierz drukarki HP. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  CAUTION:Jeżeli program zapyta o usunięcie plików współdzielonych, należy wybrać opcję Nie. Po ich usunięciu inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać.
 7. Odłącz drukarkę od źródła zasilania i ponownie uruchom komputer.
 8. Jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w tym sposobie nie wszystkie składniki oprogramowania skojarzone z tymi drukarkami zostaną odinstalowane, przejdź do Sposobu drugiego: Dezinstalacja z poziomu panelu sterowania systemu Windows.
Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować oprogramowanie drukarki za pomocą panelu sterowania systemu Windows.
 1. Kliknij przycisk Start (), następnie Panel sterowania i w sekcji „Programy” kliknij Odinstaluj program.
 2. Znajdź na liście zainstalowanych programów sterownik używanej drukarki HP. Jeżeli nie widzisz nazwy drukarki, poszukaj jej typu, np. Photosmart, Officejet, PSC lub Deskjet. Na przykład:
  • HP Photosmart C4600 All-in-One Driver software 13.0 Rel .5
  • HP Photosmart All-in-One Software 13.0
  Jeżeli używana drukarka nie jest widoczna na liście zainstalowanych programów, spróbuj odinstalować oprogramowanie, korzystając z następnego sposobu.
 3. Wybierz sterownik, kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia procesu dezinstalacji.
W celu usunięcia sterownika drukarki z komputera wykonaj następujące czynności:
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Krok 1: Odinstaluj podstawowe oprogramowanie urządzenia HP

 1. Wykonaj poniższe czynności odpowiednie dla Twojego typu połączenia:
  • Połączenie USB: Jeśli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB, odłącz kabel USB od drukarki, a następnie od komputera.
  • Połączenie sieciowe: Jeśli drukarka jest podłączona do sieci za pośrednictwem połączenia przewodowego (Ethernet) lub połączenia bezprzewodowego, odłącz drukarkę od sieci.
   NOTE:Jeśli planujesz ponownie zainstalować oprogramowanie drukarki, pozostaw drukarkę podłączoną do sieci.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj, a następnie wpisz Urządzenia i drukarki.
 3. Kliknij Urządzenia i drukarki.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę swojej drukarki, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie. Komputer odinstaluje sterownik drukarki.

Krok 2: Odinstaluj inne programy HP

Odinstaluj wszelkie pozostałe programy związane z posiadaną drukarką HP, używając w tym celu funkcji Odinstaluj program dostępnej w systemie Windows. Aby odinstalować oprogramowanie, wykonaj czynności opisane poniżej.
Ważne: Jeśli na komputerze zostało zainstalowane wiele drukarek HP, niektóre składniki oprogramowania mogą być współużytkowane. Zachowaj ostrożność, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia współużytkowanych plików. Usunięcie niektórych plików może spowodować nieprawidłowe działanie pozostałych drukarek lub programów HP.
 1. Kliknij prawym przyciskiem lub dotknij i przytrzymaj lewy dolny róg ekranu, a następnie kliknij lub dotknij opcji Programy i funkcje. Zostanie wyświetlone okno Programy i funkcje zawierające listę zainstalowanych programów.
  NOTE:Jeśli nie widzisz na niej żadnych programów HP, nie musisz usuwać z komputera żadnych innych aplikacji.
 2. Kliknij lub dotknij na liście programów nazwy programu HP, kliknij lub dotknij polecenia Odinstaluj, a następnie kliknij lub dotknij przycisku Tak. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować oprogramowanie.
 3. Powtórz wcześniejszy krok, aby usunąć wszystkie programy HP.
 4. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę HP, a następnie odłącz przewód zasilający drukarki od gniazdka elektrycznego.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Wybierz metodę, aby usunąć sterownik i oprogramowanie z komputera z systemem Mac OS X 10.4 lub 10.5.
Resetowanie systemu drukowania jest łatwym i szybkim sposobem na odinstalowanie oprogramowania drukarki.
 1. W menu Apple kliknij opcję Preferencje systemowe.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Drukarka i faks.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij (lub naciśnij Ctrl i kliknij) swoje urządzenie na liście Drukarki w panelu po lewej stronie, a następnie wybierz polecenie Zresetuj system drukowania.
  Figure 1: Kliknij polecenie Zresetuj system drukowania
  Ilustracja: Kliknij polecenie Zresetuj system drukowania
 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić reset systemu drukowania.
 5. Wpisz właściwą Nazwę i Hasło.
 6. Kliknij OK. System drukowania zostanie zresetowany.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
 2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Dalej.
 4. Wybierz drukarkę do odinstalowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie dysku twardego komputera Macintosh kliknij polecenie Użytkownicy.
 7. Kliknij poprawną nazwę użytkownika.
 8. Kliknij Biblioteka, a następnie Preferencje.
 9. Kliknij i przytrzymaj pierwszy plik o nazwie zaczynającej się od liter „HP”, a następnie przeciągnij go na ikonę Kosza na pasku zadań. Powtórz ten krok dla wszystkich plików o nazwie zaczynającej się od liter „HP”.
 10. Zamknij okno Preferencje.
 11. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
  NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
Wybierz metodę usunięcia sterownika drukarki i innego oprogramowania w systemie Mac OS X w wersji 10.6, 10.7, 10.8 lub 10.9.
Resetowanie systemu drukowania jest łatwym i szybkim sposobem na odinstalowanie oprogramowania drukarki.
 1. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, 10.8 lub 10.9.
 3. Na liście drukarek, po lewej stronie okna, kliknij prawym przyciskiem myszy swoją drukarkę (lub Ctrl i kliknij), a następnie kliknij polecenie Zresetuj system drukowania.
  Figure 2: Przykład menu resetowania systemu drukowania
  Ilustracja: Kliknij polecenie Zresetuj system drukowania
 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić reset systemu drukowania.
 5. Podaj swoją nazwę i hasło w polach tekstowych Nazwa i Hasło.
 6. Kliknij OK. System drukowania zostanie zresetowany.
Wybierz sposób odinstalowania oprogramowania drukarki.
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh na pulpicie, a następnie kliknij folder Aplikacje.
  2. Kliknij folder Hewlett-Packard.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Uninstaller, a następnie przycisk Dalej.
  4. Wybierz drukarkę do odinstalowania, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W oknie dysku twardego komputera Macintosh kliknij polecenie Użytkownicy.
  7. Kliknij poprawną nazwę użytkownika.
  8. Kliknij przycisk Biblioteka.
  9. Kliknij przycisk Preferencje.
  10. Kliknij i przytrzymaj pierwszy plik o nazwie zaczynającej się od liter „HP”, a następnie przeciągnij go na ikonę Kosza na pasku zadań. Powtórz ten krok dla wszystkich plików o nazwie zaczynającej się od liter „HP”.
  11. Zamknij okno Preferencje.
  12. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Na pulpicie komputera kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego Macintosh.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Biblioteka.
  3. Kliknij dwukrotnie folder Drukarki.
  4. Kliknij folder HP prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło dla komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  6. Kliknij dwukrotnie folder PPDs.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Zawartość.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Zasoby.
  9. Znajdź drukarkę na liście drukarek, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przenieś do kosza.
  10. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło dla komputera, a następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj do zakończenia uwierzytelniania.
  11. Kliknij ikonę Kosz na pasku zadań, kliknij polecenie Opróżnij, a następnie kliknij przycisk OK, aby opróżnić kosz.
   NOTE:Po kliknięciu przycisku OK wszystkie pozycje z kosza zostaną trwale usunięte z komputera. Aby usunąć jedną pozycję z kosza, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK.
  12. W lewym górnym rogu pulpitu kliknij ikonę menu Apple (), a następnie z menu wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  13. Kliknij dwukrotnie Drukarka i faks w systemie Mac OS X 10.6 lub Drukarka i skaner w systemie OS X 10.7, 10.8 lub 10.9.
  14. Na liście Drukarki kliknij drukarkę HP, a następnie kliknij przycisk minus (), aby ją usunąć.
HP Deskjet F4180 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum