Jump to content

HP Photosmart C4480 All-in-One Printer support

instalacja oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows 7

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników druku
Sterownik druku to program, który umożliwia komputerowi sterowanie drukarką. Na dysku CD dołączonym do drukarki HP znajduje się wiele różnych sterowników druku i oprogramowanie. Można je znaleźć również w witrynie internetowej firmy HP. Wybór programów jest uzależniony od modelu drukarki.
i oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB. Istnieje kilka dostępnych metod instalacji oprogramowania i sterownika dla Twojej drukarki, w tym użycie kreatora instalacji drukarki HP, pobranie oprogramowania i sterownika HP, użycie płyty CD drukarki i instalacja podstawowego sterownika wbudowanego w system operacyjny (sterownika systemowego).
Kliknij znak plus (), aby uzyskać więcej informacji.
Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji.
W przypadku instalacji nowej drukarki:Narzędzie to szybko wyszukuje i instaluje najlepszy sterownik druku dla drukarki.
W przypadku starszego modelu drukarki:Użycie kreatora instalacji drukarki zapewnia najlepsze rezultaty w przypadku starszych modeli drukarek. Program ten automatycznie wyszukuje i instaluje najlepszy sterownik druku, co oznacza, że nie musisz wyszukiwać odpowiedniego oprogramowania w witrynie HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie można pobrać z witryny HP. Jest ono systematycznie aktualizowane.
Płyta CD urządzenia nie jest konieczna do przeprowadzenia instalacji oprogramowania! Najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu produktu można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji:
Płyta CDPobieranie
W przypadku nowego urządzenia:Instalacja z płyty CD jest szybka i prosta.Użytkownicy, którzy nie dysponują płytą CD mogą pobrać potrzebne oprogramowanie z Internetu.
W przypadku starszego urządzenia:Instalacja z płyty CD może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku instalowania sterowników na komputerze z nowszą wersją systemu operacyjnego, wydaną PÓŹNIEJ niż urządzenie HP.

Na przykład system Windows 7 został wydany w 2009 roku. Jeśli Twój produkt HP został wyprodukowany wcześniej, płyta CD dostarczona z urządzeniem może nie działać prawidłowo na komputerze z tym systemem.
Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie najlepszych wyników pracy w przypadku starszych urządzeń. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z płyty CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż produkt HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na płycie CD jest aktualne w momencie wprowadzenia produktu na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać ze strony internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla danego urządzenia. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu produktu i płyty CD na rynek.
System Windows 7 zawiera podstawowy sterownik zintegrowany z systemem operacyjnym dla niektórych drukarek. W przypadku sterownika systemowego przyciski drukarki będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje - niedostępne. Istnieją jednak procedury zastępcze, które umożliwiają drukowanie z programu. Jeżeli posiadana drukarka jest wyposażona w gniazdo kart pamięci, można także importować i przeglądać zdjęcia zapisane na kartach pamięci.
Kreator instalacji drukarki HP w szybki i łatwy sposób wyszukuje najlepszy sterownik druku Windows 7 dla danej drukarki. Aby zaoszczędzić czas, spróbuj skorzystać z tego automatycznego narzędzia zamiast sięgać po pozostałe metody instalacji przedstawione w niniejszym dokumencie. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać i uruchomić kreator instalacji drukarki HP.
NOTE:Kreator instalacji drukarki HP jest dostępny tylko dla wybranych drukarek.
Łącze do narzędziaRozmiar pliku
Kreator instalacji drukarki HP > 1 MB
W celu pobrania i zainstalowania sterownika wykonaj opisane niżej czynności.

Film przedstawiający pobieranie i instalację sterownika z witryny internetowej HP

Następujący film przedstawia sposób instalacji pełnej wersji sterownika drukarki HP.
NOTE:Ten film przedstawia system operacyjny Windows 7 oraz drukarkę HP Photosmart Premium Fax (C309) All-in-One. Czynności niezbędne do nawigacji w systemie operacyjnym mogą być trochę inne, ale kroki niezbędne do instalacji pełnej wersji sterownika drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać oprogramowanie na komputerze.
NOTE: NIE podłączaj teraz kabla USB. Podłącz go dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Włóż płytę CD dołączoną do drukarki do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż zostanie uruchomiony instalator oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), opcję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwalaj, aby kontynuować.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
  WAŻNE: Instalator może wyświetlić monit o sprawdzenie w Internecie dostępności najnowszych aktualizacji oprogramowania dla posiadanej drukarki. W celu zapewnienia optymalnych wyników instalacji firma HP zaleca kliknięcie przycisku „Tak”, aby program instalacyjny sprawdził dostępność aktualizacji i automatycznie je pobrał.
NOTE:Podstawowy sterownik systemowy jest dostępny tylko dla wybranych urządzeń.
Po podłączeniu drukarki do komputera system Windows 7 wykryje urządzenie i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik. Rozpoczęcie i zakończenie instalacji zostanie potwierdzone odpowiednimi komunikatami. Nie ma konieczności pobierania jakiegokolwiek sterownika lub wkładania dysku CD dołączonego do drukarki.
Aby zainstalować sterownik podstawowy, wchodzący w skład systemu Windows 7, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Podłącz do drukarki kabel USB i podłącz drugi koniec tego kabla do komputera.
 3. Na ekranie może pojawić się okno Urządzenia są gotowe do użycia. Jeśli to okno pojawi się i nie zamknie automatycznie, zamknij je.
Sterownik podstawowy, wchodzący w skład systemu Windows 7, został zainstalowany. Niektóre funkcje drukarki mogą być wyłączone, ale można z nich korzystać przy zastosowaniu procedur zastępczych, opisanych poniżej.
Sterownik podstawowy zawarty w systemie Windows 7 jest wystarczający do druku z programów, skanowania, wysyłania faksów oraz importowania i przeglądania obrazów z karty pamięci.
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować zadanie z programu.
 1. Otwórz dokument do wydrukowania w aplikacji, w której został utworzony.
 2. Kliknij Plik, a następnie kliknij Drukuj.
Film wideo przedstawiający drukowanie z programu
Poniższy film przedstawia proces drukowania z programu na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.
Jeżeli masz problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube .
Aby zeskanować dokument, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów.
 1. Kliknij ikonę Windows ().
 2. Kliknij Wszystkie programy.
 3. Kliknij opcję Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 4. Kliknij Nowy skan, a następnie polecenie Skanuj.
Film przedstawiający skanowanie za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
Poniższy film przedstawia sposób skanowania za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows 7.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj , aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij ikonę Windows (), Wszystkie programy, a następnie Akcesoria.
 2. Kliknij Paint ().
 3. Kliknij strzałkę rozwijanego menu w lewym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Ze skanera lub aparatu fotograficznego.
 4. Sprawdź, czy wybrane zostało właściwe urządzenie, kliknij OK, a następnie Skanuj.
Film przedstawiający skanowanie za pomocą programu Paint
Poniższy film przedstawia sposób skanowania w systemie Windows 7 za pomocą programu Paint.
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, zobacz film na YouTube .
Funkcja wysyłania faksów bezpośrednio z komputera jest niedostępna. Można jednak faksować wydrukowane dokumenty za pomocą drukarki, pod warunkiem, że drukarka obsługuje funkcję faksowania.
 1. Przed przefaksowaniem dokument należy wydrukować.
 2. Umieść wydruk na płaskiej powierzchni lub w szczelinie podajnika, w taki sam sposób jak w przypadku skanowania lub kopiowania dokumentu.
 3. Przefaksuj wydrukowaną wersję dokumentu, korzystając z przycisków faksowania na panelu sterowania drukarki All-in-One.
Jeżeli posiadana drukarka jest wyposażony w gniazdo kart pamięci, wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do obrazów zapisanych na karcie pamięci.
 1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.
  NOTE:Jeżeli karta pamięci jest już włożona, wyjmij ją i włóż ponownie.
 2. W oknie Autoodtwarzanie kliknij opcję Importuj zdjęcia, Wyświetl zdjęcia lub Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Film przedstawiający importowanie i przeglądanie obrazów zapisanych na karcie pamięci
Poniższy film przedstawia sposób importowania i wyświetlania zdjęć zapisanych na karcie pamięci w systemie Windows 7.
Jeżeli masz problemy z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
HP Photosmart C4480 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum