Jump to content

Różnica między kablem USB a kablem równoległym?

 • PrintPrint
PRZECZYTAJ TO NAJPIERW: Do czasu pojawienia się polecenia nie należy podłączać urządzenia do komputera za pomocą kabla USB lub kabla równoległego. Jeżeli kabel zostanie podłączony przedwcześnie, urządzenie może nie działać lub niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Wprowadzenie

Ten dokument opisuje różnice pomiędzy kablem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) a kablem równoległym. Nie każdy komputer lub urządzenie peryferyjne posiada oba z nich. Poniższe zdjęcia i opisy pokazują połączenia danego komputera lub urządzenia peryferyjnego. Urządzeniem peryferyjnym może być drukarka, aparat fotograficzny, skaner lub dowolne inne urządzenie, które można podłączyć za pomocą tych kabli.

Jaki posiadam kabel - USB czy równoległy?

Typ kablaKońcówka kabla po stronie komputeraKońcówka kabla po stronie urządzenia
Kabel USB
Kabel równoległy

Ważne informacje dotyczące połączeń USB

Sprawy, na które należy zwrócić uwagę

Jeżeli kabel zostanie podłączony w nieodpowiednim czasie, urządzenie może nie działać lub niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Korzyści połączenia USB

Kabel USB umożliwia podłączenie wielu różnych urządzeń, takich jak drukarki, skanery, aparaty fotograficzne i dyski za pomocą wspólnego połączenia.

Obsługiwane systemy operacyjne

Drukarki HP Deskjet obsługują połączenie USB w następujących systemach operacyjnych:
 • Microsoft(R) Windows XP
 • Windows Me
 • Windows 98
 • Windows 2000

Sposób podłączenia kabla USB do komputera

Za pomocą tej końcówki kabel podłączany jest do portu USB w komputerze.
Złącze końcówki kabla posiada kształt pozwalający na podłączenie do komputera tylko w jeden sposób.

 1. Porównaj wewnętrzną część końcówki kabla z wejściem w komputerze.
 2. Podłącz kabel, wsuwając go do portu z tyłu komputera.

Sposób podłączenia kabla USB do drukarki lub innego urządzenia peryferyjnego

Za pomocą tej końcówki kabel podłącza się do urządzenia peryferyjnego.
Złącze końcówki kabla posiada kształt pozwalający na podłączenie do urządzenia peryferyjnego tylko w jeden sposób.

Podłącz kabel, wkładając go do portu USB z tyłu urządzenia.

Ważne informacje dotyczące połączeń równoległych

Sprawy, na które należy zwrócić uwagę

 • Typ kabla ma duże znaczenie. Kabel drukarki powinien być zgodny z normą IEEE1284, czyli z niektórymi standardami określonymi przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Zwykle można stwierdzić zgodność kabla, sprawdzając, czy znajduje się na nim napis „Zgodność z IEEE1284”. Kabel niezgodny ze standardem IEEE1284 może powodować zakłócenia w komunikacji pomiędzy drukarką a komputerem, wskutek czego drukarka może drukować dziwne znaki lub mogą pojawiać się następujące komunikaty o błędzie:
  • Błąd zapisu do portu LPT1
  • Nie można ustanowić komunikacji dwukierunkowej
  • Brak papieru w drukarce
  • Drukarka nie odpowiada
  • Wkład drukujący nie odpowiada
 • Jeżeli kabel zostanie podłączony w nieodpowiednim momencie do komputera z systemem Windows XP, niektóre funkcje drukarki mogą być niedostępne.

Obsługiwane systemy operacyjne

Podłączenie za pomocą kabla równoległego jest możliwe we wszystkich systemach operacyjnych Microsoft Windows.

Korzyści podłączenia równoległego

Kable równoległe to najbardziej powszechne kable używane do podłączania drukarek do komputerów. Większość drukarek i komputerów posiada podłączenie równoległe.

Sposób podłączenia kabla równoległego do komputeraTa końcówka kabla podłączana jest do komputera.
Złącze końcówki kabla posiada kształt pozwalający na podłączenie do komputera tylko w jeden sposób.

 1. Podłącz kabel, wsuwając go do portu równoległego z tyłu komputera.
 2. Po włożeniu kabla lekko dokręć śruby, aby umocować kabel w odpowiednim położeniu.

Sposób podłączenia kabla równoległego do urządzenia peryferyjnego

Ta końcówka kabla podłączana jest do urządzenia.
Złącze końcówki kabla posiada kształt pozwalający na podłączenie do urządzenia peryferyjnego tylko w jeden sposób.

 1. Podłącz kabel, wkładając go do portu równoległego z tyłu urządzenia.
 2. Po włożeniu kabla naciśnij druty z jednej strony portu na kabel, aby zatrzasnąć go w odpowiednim położeniu.

Czy można użyć kabla USB i kabla równoległego jednocześnie?

Drukarki HP Deskjet serii 960C, 980C i 990C umożliwiają drukowanie za pośrednictwem portu równoległego i portu USB jednocześnie, ale tylko jeden z nich jest wymagany do drukowania. Można podłączyć te drukarki do jednego komputera za pomocą kabla USB a do innego komputera za pomocą kabla równoległego. Drukarki mogą przestawiać się automatycznie z odbierania jednego typu danych (połączenie USB) na odbieranie innego typu danych (połączenie równoległe).
Drukarki HP Deskjet serii 640C, 810C, 830C, 840C, 880C, 895C, 930C, 950C i 970C umożliwiają drukowanie tylko za pośrednictwem jednego portu za jednym razem.

Related support links

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum