Przejście do zawartości

Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C4580 Wsparcie

Na ekranie komputera z systemem Windows wyświetlany jest komunikat o błędzie „Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się na niedostępnym dysku" lub podobny

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy drukarek HP Deskjet, Officejet, PSC i Photosmart wyprodukowanychw 2010 r. lub przed nim.
Wyświetlony komunikat o błędzie wskazuje, że jedna z funkcji lub plik są niedostępne i wyświetlany jest monit o włożenie dysku CD. Komunikat o błędzie zawiera nazwę pliku z rozszerzeniem „msi”. Te błędy mogą występować podczas uruchamiania systemu Windows lub otwierania konkretnego programu.
Poniżej znajdują się przykładowe komunikaty o błędzie:
 • Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się na niedostępnym dysku CD-ROM lub innym niedostępnym dysku wymiennym.
 • Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym. Kliknij przycisk OK, aby spróbować ponownie lub w poniższym polu wprowadź inną ścieżkę do folderu zawierającego pakiet instalacyjny „SolutionCenter.msi”.
 • Nie można odnaleźć ścieżki „c:hp\tmp\src\aio\Setup\TrayApp.msi”. Sprawdź, czy masz dostęp do pakietu instalacyjnego „TrayApp.msi” w folderze, z którego możesz zainstalować TrayApp produktu.

Szukasz najnowszego oprogramowania drukarki?

Przejdź na stronę Pobierz oprogramowanie i sterowniki , aby pobrać najnowsze oprogramowanie dla danej drukarki.
Brak pliku lub funkcji na komputerze. Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie drukarki, aby zainstalować brakujący plik i rozwiązać problem związany z komunikatem o błędzie. Jeżeli to rozwiązanie nie umożliwi usunięcia problemu, możesz wypróbować procedurę zastępczą zamieszczoną na końcu tego dokumentu.

Rozwiązanie: Zainstaluj brakujący plik

Wyświetlany komunikat o błędzie wskazuje brak pliku na komputerze. Użyj jednego z poniższych sposobów, aby pobrać i zainstalować brakujący plik z witryny HP.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska, możesz sprawdzić, czy na etykiecie dysku CD dostarczonym z drukarką jest wymieniony system Windows 8. Jeżeli system Windows 8 znajduje się na etykiecie dysku CD, skorzystaj z odpowiedniego sposobu, aby zainstalować brakujący plik z dysku CD z oprogramowaniem.
Firma HP zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania drukarki z witryny HP.
Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie z witryny internetowej HP
Pobierz najnowsze oprogramowanie drukarki i brakujące pliki z witryny HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Krok 2: Znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi w folderze Temp na dysku twardym komputera
Po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania drukarki znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi, aby rozwiązać problem.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () lub lewy dolny róg ekranu i wybierz polecenie Uruchom. Wyświetlone zostanie okno Uruchom.
 2. W polu tekstowym wpisz wyrażenie %temp%, a następnie kliknij przycisk OK. W nowym oknie zostanie otwarty folder Temp.
 3. Kliknij dwukrotnie folder o nazwie 7zSXXX lub 7zSXXX.tmp (wartość XXX może być różna), aby go otworzyć.
  NOTA:Jeśli w folderze Temp jest więcej niż jeden folder 7zSXXX, wybierz folder z najnowszą datą.
 4. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
  NOTA:Jeżeli nie można odnaleźć powiązanego pliku .msi, sprawdź inny folder 7zSXXX i przeprowadź wyszukiwanie ponownie.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku .msi () kojarzonego z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska, możesz sprawdzić, czy na etykiecie dysku CD dostarczonym z drukarką jest wymieniony system Windows 8. Jeżeli system Windows 8 znajduje się na etykiecie dysku CD, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować brakujący plik z dysku CD z oprogramowaniem.
Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem, skorzystaj ze sposobu instalowania najnowszego oprogramowania z witryny HP.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do napędu CD komputera.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran programu instalacyjnego HP, kliknij przycisk Zakończ, aby przerwać pracę programu instalacyjnego.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () lub lewy dolny róg ekranu, a następnie wybierz polecenie Eksplorator plików. Nastąpi wyświetlenie okna Eksplorator plików.
 4. W okienku Foldery znajdującego się po lewej stronie ekranu przejdź do napędu CD komputera.
 5. Kliknij strzałkę w prawo () znajdującą się obok napędu CD, aby rozwinąć listę.
 6. Kliknij dwukrotnie folder Setup, aby go otworzyć.
 7. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
 8. W prawym okienku okna programu Eksplorator Windows kliknij dwukrotnie ikonę pliku msi () kojarzonej z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.
Brak pliku lub funkcji na komputerze. Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie drukarki, aby zainstalować brakujący plik i rozwiązać problem związany z komunikatem o błędzie. Jeżeli to rozwiązanie nie umożliwi usunięcia problemu, możesz wypróbować procedurę zastępczą zamieszczoną na końcu tego dokumentu.

Rozwiązanie: Zainstaluj brakujący plik

Wyświetlany komunikat o błędzie wskazuje brak pliku na komputerze. Użyj jednego z poniższych sposobów, aby pobrać i zainstalować brakujący plik z witryny HP.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, skorzystaj z metody instalacji brakującego pliku z dysku z oprogramowaniem.
Firma HP zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania drukarki z witryny HP.
Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie z witryny internetowej HP
Pobierz najnowsze oprogramowanie drukarki i brakujące pliki z witryny HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Krok 2: Znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi w folderze Temp na dysku twardym komputera
Po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania drukarki znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi, aby rozwiązać problem.
 1. Kliknij ikonę Windows ().
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Uruchom i naciśnij klawisz Enter. Wyświetlone zostanie okno Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz %temp%, a następnie naciśnij klawisz Enter. W nowym oknie zostanie otwarty folder Temp.
  NOTA:Jeżeli folder Temp zostanie wyświetlony w widoku z jednym okienkiem, kliknij menu Widok, kliknij polecenie Pasek eksploratora, a następnie kliknij polecenie Foldery, aby wyświetlić widok z dwoma okienkami.
 4. W lewym okienku kliknij znak plus () obok folderu, którego nazwa rozpoczyna się od 7zSXXX lub 7zSXXX.tmp (wartość XXX może być różna).
  NOTA:Jeśli w folderze Temp jest więcej niż jeden folder 7zSXXX, wybierz folder z najnowszą datą.
 5. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
  NOTA:Jeżeli nie można odnaleźć powiązanego pliku .msi, sprawdź inny folder 7zSXXX i przeprowadź wyszukiwanie ponownie.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku .msi () kojarzonego z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować brakujący plik z dysku z oprogramowaniem.
Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem, skorzystaj ze sposobu instalowania najnowszego oprogramowania z witryny HP.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do napędu CD komputera.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran programu instalacyjnego HP, kliknij przycisk Zakończ, aby przerwać pracę programu instalacyjnego.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij pozycję Otwórz Eksploratora Windows. Zostanie wyświetlone nowe okno programu Eksplorator Windows.
 4. W okienku Foldery znajdującego się po lewej stronie ekranu przejdź do napędu CD komputera.
 5. Kliknij znak plus () znajdujący się obok napędu CD, aby rozwinąć listę.
 6. Kliknij znak plus () znajdujący się obok folderu Ustawienia.
 7. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
 8. W prawym okienku okna programu Eksplorator Windows kliknij dwukrotnie ikonę pliku msi () kojarzonej z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.
Brak pliku lub funkcji na komputerze. Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie drukarki, aby zainstalować brakujący plik i rozwiązać problem związany z komunikatem o błędzie. Jeżeli to rozwiązanie nie umożliwi usunięcia problemu, możesz wypróbować procedurę zastępczą zamieszczoną na końcu tego dokumentu.

Rozwiązanie: Zainstaluj brakujący plik

Wyświetlany komunikat o błędzie wskazuje brak pliku na komputerze. Użyj jednego z poniższych sposobów, aby pobrać i zainstalować brakujący plik z witryny HP.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, skorzystaj z metody instalacji brakującego pliku z dysku z oprogramowaniem.
Firma HP zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania drukarki z witryny HP.
Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie z witryny internetowej HP
Pobierz najnowsze oprogramowanie drukarki i brakujące pliki z witryny HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Krok 2: Znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi w folderze Temp na dysku twardym komputera
Po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania drukarki znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi, aby rozwiązać problem.
 1. Kliknij ikonę Windows ().
 2. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Uruchom i naciśnij klawisz Enter. Wyświetlone zostanie okno Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz %temp%, a następnie naciśnij klawisz Enter. W nowym oknie zostanie otwarty folder Temp.
  NOTA:Jeżeli folder Temp zostanie wyświetlony w widoku z jednym okienkiem, kliknij menu Widok, kliknij polecenie Pasek eksploratora, a następnie kliknij polecenie Foldery, aby wyświetlić widok z dwoma okienkami.
 4. W lewym okienku kliknij znak plus () obok folderu, którego nazwa rozpoczyna się od 7zSXXX lub 7zSXXX.tmp (wartość XXX może być różna).
  NOTA:Jeśli w folderze Temp jest więcej niż jeden folder 7zSXXX, wybierz folder z najnowszą datą.
 5. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
  NOTA:Jeżeli nie można odnaleźć powiązanego pliku .msi, sprawdź inny folder 7zSXXX i przeprowadź wyszukiwanie ponownie.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku .msi () kojarzonego z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować brakujący plik z dysku z oprogramowaniem.
Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem, skorzystaj ze sposobu instalowania najnowszego oprogramowania z witryny HP.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do napędu CD komputera.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran programu instalacyjnego HP, kliknij przycisk Zakończ, aby przerwać pracę programu instalacyjnego.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij pozycję Otwórz Eksploratora Windows. Zostanie wyświetlone nowe okno programu Eksplorator Windows.
 4. W okienku Foldery znajdującego się po lewej stronie ekranu przejdź do napędu CD komputera.
 5. Kliknij znak plus () znajdujący się obok napędu CD, aby rozwinąć listę.
 6. Kliknij znak plus () znajdujący się obok folderu Ustawienia.
 7. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
 8. W prawym okienku okna programu Eksplorator Windows kliknij dwukrotnie ikonę pliku msi () kojarzonej z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.
Brak pliku lub funkcji na komputerze. Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie drukarki, aby zainstalować brakujący plik i rozwiązać problem związany z komunikatem o błędzie. W niektórych przypadkach należy odinstalować oprogramowanie, ponownie zarejestrować usługę Instalator Windows, a następnie ponownie zainstalować oprogramowanie. Jeżeli po zastosowaniu poniższych rozwiązań problem nie został usunięty, możesz wypróbować procedurę zastępczą zamieszczoną na końcu tego dokumentu.

Rozwiązanie 1: Zainstaluj brakujący plik

Wyświetlany komunikat o błędzie wskazuje brak pliku na komputerze. Użyj jednego z poniższych sposobów, aby pobrać i zainstalować brakujący plik z witryny HP.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, skorzystaj z metody instalacji brakującego pliku z dysku z oprogramowaniem.
Firma HP zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania drukarki z witryny HP.
Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie z witryny internetowej HP
Pobierz najnowsze oprogramowanie drukarki i brakujące pliki z witryny HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Krok 2: Znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi w folderze Temp na dysku twardym komputera
Po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania drukarki znajdź i zainstaluj brakujący plik .msi, aby rozwiązać problem.
 1. Kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie Uruchom. Wyświetlone zostanie okno Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz %temp%, a następnie naciśnij klawisz Enter. W nowym oknie zostanie otwarty folder Temp.
  NOTA:Jeżeli folder Temp zostanie wyświetlony w widoku z jednym okienkiem, kliknij menu Widok, kliknij polecenie Pasek eksploratora, a następnie kliknij polecenie Foldery, aby wyświetlić widok z dwoma okienkami.
 3. W lewym okienku kliknij znak plus () obok folderu, którego nazwa rozpoczyna się od 7zSXXX lub 7zSXXX.tmp (wartość XXX może być różna).
  NOTA:Jeśli w folderze Temp jest więcej niż jeden folder 7zSXXX, wybierz folder z najnowszą datą.
 4. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
  NOTA:Jeżeli nie można odnaleźć powiązanego pliku .msi, sprawdź inny folder 7zSXXX i przeprowadź wyszukiwanie ponownie.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku .msi () kojarzonego z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować brakujący plik z dysku z oprogramowaniem.
Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem, skorzystaj ze sposobu instalowania najnowszego oprogramowania z witryny HP.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do napędu CD komputera.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran programu instalacyjnego HP, kliknij przycisk Zakończ, aby przerwać pracę programu instalacyjnego.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i z menu wybierz polecenie Eksploruj.
  Zostanie wyświetlone nowe okno programu Eksplorator Windows.
 4. W okienku Foldery przejdź do napędu CD komputera.
 5. Kliknij znak plus () znajdujący się obok napędu CD, aby rozwinąć listę.
 6. Kliknij znak plus () znajdujący się obok folderu Ustawienia.
 7. Kliknij folder odpowiadający nazwie pliku w komunikacie o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę hpproductassistant.msi, kliknij folder hpproductassistant.
 8. W prawym okienku okna programu Eksplorator Windows kliknij dwukrotnie ikonę pliku msi () kojarzonej z komunikatem o błędzie. Jeżeli na przykład komunikat o błędzie zawiera nazwę solutioncenter.msi, kliknij dwukrotnie plik solutioncenter.msi. Zostanie otwarte okno Instalator Windows oraz zainstalowany zostanie brakujący plik.

Rozwiązanie 2: Odinstaluj oprogramowanie, ponownie zarejestruj usługę Instalator Windows i ponownie zainstaluj oprogramowanie

Upewnij się, że w systemie Windows XP zarejestrowano i włączono usługę Instalator Windows.

Krok 1: Odinstaluj oprogramowanie HP

Aby przeprowadzić dezinstalację 3. poziomu, zastosuj jeden z opisanych poniżej sposobów.
Jeżeli wcześniej nie pobrano oprogramowania z witryny HP, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć oprogramowanie.
 1. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony).
 2. Włącz drukarkę.
 3. Sprawdź instrukcje na stronie, a następnie kliknij znak plus () obok właściwego nagłówka, aby uzyskać dodatkowe instrukcje.
 4. Kliknij znak plus () przy elemencie Sterownik. Zostanie wyświetlona lista sterowników dla danego urządzenia.
 5. Kliknij pozycję Pełne oprogramowanie i sterowniki.
 6. Przeczytaj informacje dotyczące minimalnych wymagań systemowych i dodatkowe instrukcje. Można także kliknąć łącze Wyświetl instrukcje (), aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące pobierania.
 7. Kliknij przycisk Pobierz. Opcja ta umożliwia zainstalowanie oprogramowania w dowolnym czasie po pobraniu.
 8. Kliknij opcję Zapisz, a następnie wybierz folder na dysku twardym, w którym plik zostanie zapisany. Zapisanie pliku na pulpicie ułatwi odnalezienie go w późniejszym czasie.
 9. Kliknij przycisk Zapisz. Oprogramowanie zostanie pobrane i zapisane na dysku twardym komputera.
 10. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Start (), a następnie kliknij polecenie Wyszukaj. Zostanie wyświetlone okno Wyniki wyszukiwania.
 11. W obszarze Co chcesz wyszukać? kliknij opcję Pliki i foldery.
 12. W pierwszym polu wyszukiwania wpisz Uninstall_L3, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 13. Kliknij dwukrotnie plik Uninstall_L3.bat. Jeżeli w wynikach wyszukiwania znajduje się więcej niż jeden plik, rozwiń kolumnę W folderze i znajdź plik w folderze Temp z ciągiem 7zXXX.tmp w nazwie (XXX różni się zależnie od wersji sterownika). Zostanie uruchomiony program HP Uninstaller.
  NOTA:Jeżeli zostanie wyświetlony ekran powitalny HP, kliknij przycisk Anuluj lub Zakończ.
 14. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu przeprowadzenia dezinstalacji 3. poziomu.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić dezinstalację 3. poziomu za pomocą dysku CD z oprogramowaniem drukarki.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do napędu komputera.
 2. Jeżeli zostanie wyświetlony ekran powitalny HP, kliknij przycisk Anuluj lub Zakończ.
 3. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie Uruchom. Wyświetlone zostanie okno Uruchom.
 4. W oknie dialogowym Uruchamianie, kliknij przycisk Przeglądaj. Zostanie wyświetlone okno Przeglądanie.
 5. Przejdź do napędu CD komputera (zwykle można go znaleźć, klikając ikonę Mój komputer), kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Otwórz.
  NOTA:Po dwukrotnym kliknięciu pliku zostanie uruchomiony program instalacyjny oprogramowania HP. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć napęd CD.
 6. Kliknij dwukrotnie folder Util, a następnie kliknij folder ccc. Zostanie wyświetlona lista plików na dysku CD z oprogramowaniem.
 7. Kliknij dwukrotnie plik Uninstall_L3.bat. Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie, ze ścieżką do pliku Uninstall_L3.bat.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć dezinstalację 3. poziomu.

Krok 2: Ponownie zarejestruj usługę Instalator Windows

 1. Kliknij przycisk Start (), polecenie Uruchom, wpisz ciąg MSIEXEC/UNREGISTER i kliknij przycisk OK.
  NOTA:Może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale czynność została ukończona.
 2. Kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie Uruchom.
 3. W polu Uruchom wpisz ciąg MSIEXEC/REGSERVER, a następnie kliknij przycisk OK.
  NOTA:Nawet jeżeli polecenie zostanie wpisane poprawnie, może się wydawać, że nic się nie dzieje, lub przez krótki okres wyświetlany jest wskaźnik klepsydry. Jednakże po wykonaniu tego polecenia operacja zostanie ukończona.

Krok 3: Ponownie zainstaluj oprogramowanie

Użyj jednej z poniższych metod, aby ponownie zainstalować najnowsze oprogramowanie HP na komputerze.
Firma HP zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania drukarki z witryny HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
Jeżeli przepustowość posiadanego połączenia internetowego jest niska i masz dysk CD dostarczony z drukarką, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować brakujący plik z dysku z oprogramowaniem.
Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem, skorzystaj ze sposobu instalowania najnowszego oprogramowania z witryny HP.
UWAGA:Nie podłączaj kabla USB, dopóki w czasie instalacji oprogramowania nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit. HP zaleca stosowanie kabla USB o długości do 3 metrów.
NOTA:Jeżeli podczas instalacji wyświetlane są komunikaty zapory sieciowej, kliknij przycisk Kontynuuj, Odblokuj, Tak, Zezwalaj lub Pozwól. W przeciwnym razie instalacja oprogramowania nie powiedzie się.
 1. Umieść dostarczony z drukarką dysk CD z oprogramowaniem w napędzie komputera. Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację oprogramowania.

Procedura zastępcza

Jeżeli po zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie problem nie został usunięty, usuń oprogramowanie HP i zainstaluj jego podstawową wersję. W tej procedurze zastępczej instalowany jest tylko sterownik drukarki bez żadnych dodatków, takich jak program HP Product Assistant.

Krok 1: Odinstaluj oprogramowanie HP

Wykonaj poniższe czynności dla danego systemu operacyjnego, aby odinstalować oprogramowanie drukarki.
 1. Odłącz kabel USB łączący drukarkę z komputerem.
 2. Kliknij przycisk Start (), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
 4. Kliknij przycisk Odinstaluj, aby odinstalować oprogramowanie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  NOTA:Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie. Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.
 1. Odłącz kabel USB łączący drukarkę z komputerem.
 2. Kliknij ikonę Windows (), kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie Programy.
 3. W kategorii Programy i funkcje kliknij łącze Odinstaluj program.
 4. Na liście programów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, kliknij przycisk Odinstaluj, a następnie Tak.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  NOTA:Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie. Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.
 1. Odłącz kabel USB łączący drukarkę z komputerem.
 2. Kliknij ikonę systemu Windows (), kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Programy i funkcje.
 3. Na liście programów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, kliknij przycisk Odinstaluj, a następnie Tak.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  NOTA:Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie. Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.
 1. Odłącz kabel USB łączący drukarkę z komputerem.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () lub lewy dolny róg ekranu i wybierz polecenie Panel sterowania, a następnie Programy i funkcje.
 3. Na liście programów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, kliknij przycisk Odinstaluj, a następnie Tak.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć usuwanie oprogramowania.
  NOTA:Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie. Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.

Krok 2: Zainstaluj podstawowe oprogramowanie

Użyj jednego z poniższych sposobów, aby zainstalować podstawową wersję oprogramowania HP.
Firma HP zaleca pobranie i instalację podstawowego oprogramowania z witryny HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz umieszczony obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać sterownika na komputerze.
NOTA:Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o skonfigurowanie drukarki. Jeżeli drukarka została już skonfigurowana, możesz kliknąć przycisk Dalej, aby pominąć czynności konfiguracyjne.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z dysku CD dołączonego do drukarki. Jeżeli nie posiadasz już dysku CD dostarczanego z drukarką, skorzystaj z następnego sposobu, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.
UWAGA:Nie podłączaj kabla USB, dopóki w czasie instalacji oprogramowania nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit. HP zaleca stosowanie kabla USB o długości do 3 metrów.
NOTA:Jeżeli podczas instalacji wyświetlane są komunikaty zapory sieciowej, kliknij przycisk Kontynuuj, Odblokuj, Tak, Zezwalaj lub Pozwól. W przeciwnym razie instalacja oprogramowania nie powiedzie się.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD komputera. Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.
  NOTA:Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Zezwalaj, aby kontynuować.
  Jeżeli kreator instalacji nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj poniższe czynności, aby go uruchomić:
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlony monit o wybór typu instalacji. Wybierz opcję podstawową, którą może być instalacja Niestandardowa, Ekspresowa lub Zaawansowana.
 3. Po wyświetleniu monitu o wybór programów do zainstalowania, zaznacz poniższe opcje, a następnie odznacz wszystkie pozostałe:
  • Sterownik drukarki HP (dokładna nazwa sterownika różni się w zależności od drukarki HP)
  • Funkcje HP Imaging Device
  • HP Solution Center (opcjonalnie)
   OSTRZEŻENIE:Jeżeli wyświetlony komunikat o błędzie dotyczy pliku hpsolutioncenter.msi, nie zaznaczaj tego pliku.
  • Wszystkie inne żądane pliki
 4. Aby zakończyć instalację podstawowego oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C4580

Więcej o tym produkcie

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP