Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επισκόπηση του μενού εκκίνησης HP

Το περιβάλλον UEFI εμφανίζεται πριν από το BIOS και κάνει ειδικές εργασίες διάγνωσης και παραμετροποίησης. Από τα τέλη του 2008, επιλεγμένοι φορητοί υπολογιστές HP Pavilion και Compaq Presario υποστηρίζουν την Ενεργοποιημένη επεκτάσιμη διασύνδεση λογισμικού (UEFI). Οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές με Windows Vista και όλοι οι φορητοί υπολογιστές με Windows 8 και 7 διαθέτουν περιβάλλον UEFI.
Το περιβάλλον UEFI παρέχει πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή. Επίσης, περιλαμβάνει εργαλεία διάγνωσης και επιδιόρθωσης, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διαδικασία εκκίνησης (εκτός του περιβάλλοντος του λειτουργικού συστήματος). Αυτά τα εργαλεία δεν υπάρχουν σε παλιότερα μοντέλα φορητών υπολογιστών, ακόμα και αν το ενημερωμένο BIOS σε παλιότερα μοντέλα υποστηρίζει τα εργαλεία HP System Diagnostics (UEFI).
Αν προκύψει πρόβλημα κατά την εκκίνηση του συστήματος, ίσως εμφανιστούν διάφορα μηνύματα σφάλματος. Αυτά τα μηνύματα σφάλματος δίνουν σε εσάς και στους τεχνικούς υποστήριξης της HP διάφορες πληροφορίες σχετικά με τους ενδεχόμενους λόγους του σφάλματος στο υλικό ή στο λογισμικό του υπολογιστή. Αν το σφάλμα περιλαμβάνει αποτυχία υλικού, το σύστημα δημιουργεί έναν αναγνωριστικό κωδικό εγγύησης που επικυρώνει τις συνθήκες της αποτυχίας για τον αντιπρόσωπο του τμήματος υποστήριξης πελατών.

Επιλογές του μενού εκκίνησης UEFI

Για να εξετάσετε αν ο υπολογιστής σας έχει το περιβάλλον UEFI, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει ο υπολογιστής και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Esc. Εμφανίζεται ένα μενού εκκίνησης με ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές. Ανάλογα με το μοντέλο, δεν είναι διαθέσιμες όλες αυτές οι επιλογές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης σε παλιότερα μοντέλα χωρίς UEFI

Αν δεν ξεκινάει ένας παλιότερος υπολογιστής ή ένας υπολογιστής με είδωλο άλλου κατασκευαστή και χωρίς περιβάλλον UEFI, ή αν εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση του τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων όταν ένας υπολογιστής δεν ξεκινάει καθόλου ή δεν ξεκινάει σωστά .

Εγκατάσταση ενημερωμένων εργαλείων UEFI και ενημερωμένου BIOS

Για τη λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης BIOS και των ενημερωμένων εργαλείων HP System Diagnostics (UEFI), πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό μοντέλου του υπολογιστή σας. Το όνομα και ο αριθμός του μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος, κάτω από την μπαταρία ή εντός του περιβλήματος.
Πώς να βρείτε ενημερώσεις για τα εργαλεία UEFI και για το BIOS
 1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης HP για το μοντέλο του προϊόντος σας.
 2. Αν σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες, καταχωρήστε τη χώρα/περιοχή και το όνομα μοντέλου ή τον αριθμό του προϊόντος σας.
  Για παράδειγμα: Pavilion dv6110us ή Mini 210-1040nr.
 3. Επιλέξτε την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows από την αναπτυσσόμενη λίστα και πατήστε Επόμενο.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν δίπλα στην ένδειξη BIOS, για να εμφανιστεί μια σύνδεση προς την πιο πρόσφατη έκδοση του BIOS. Στη συνέχεια, επιλέξτε το λογισμικό HP Notebook System BIOS και πραγματοποιήστε λήψη.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν δίπλα στην ένδειξη Diagnostics, για να εμφανιστεί μια λίστα με προγράμματα οδήγησης και λογισμικό. Στη συνέχεια, επιλέξτε το HP System Diagnostics (UEFI) και πραγματοποιήστε λήψη.
 6. Όταν ρωτηθείτε αν θα εκτελέσετε ή θα αποθηκεύσετε το αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση και αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που αποθηκεύσατε, για να εγκαταστήσετε το ενημερωμένο λογισμικό.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για να εκτελέσετε κάποια ενημέρωση, πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η λήψη της στον σκληρό δίσκο.

Σχετικές συνδέσεις υποστήριξης

Φόρουμ υποστήριξης ΗΡ

Βρείτε λύσεις και συνεργαστείτε με άλλους στο Φόρουμ υποστήριξης της HP
  Η HP στο YouTube