Przejście do zawartości

Przegląd menu startowego HP

 • DrukujDrukuj
UEFI to środowisko typu pre-BIOS, które może wykonywać specjalne zadania w zakresie diagnostyki i konfiguracji. Począwszy od jesieni 2008 r., wybrane modele komputerów przenośnych HP Pavilion i Compaq Presario obsługiwały środowisko UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Środowisko UEFI staje się standardem dla większości komputerów przenośnych sprzedawanych z systemem Windows Vista oraz we wszystkich komputerach przenośnych sprzedawanych z systemem Windows 8 i 7.
Środowisko UEFI zapewnia dostęp do informacji technicznych o komputerze i obejmuje narzędzia diagnostyczne oraz naprawcze, których można użyć w trakcie procedury uruchamiania komputera - poza systemem operacyjnym. Narzędzia te nie są dostępne w przypadku starszych modeli komputerów przenośnych, nawet jeżeli zaktualizowany system BIOS w starszych modelach może obsługiwać Narzędzia do diagnostyki systemu HP (UEFI).
Podczas uruchamiania komputera, jeśli wystąpi błąd systemu, możesz spotkać się z różnymi rodzajami komunikatów o błędach. Komunikaty te zawierają informacje, które umożliwiają użytkownikom i pracownikom pomocy technicznej HP identyfikowanie problemu ze sprzętem lub z oprogramowaniem, który mógł wystąpić na komputerze. Jeżeli błąd dotyczy usterki sprzętu, system wygeneruje kod identyfikacyjny gwarancji jako potwierdzenie zaistniałej usterki do wiadomości pracownika pomocy technicznej.

Opcje menu startowego UEFI

Aby ustalić, czy na komputerze zainstalowane jest środowisko UEFI, naciśnij przycisk Zasilania, aby uruchomić komputer, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Esc. Wyświetlone zostanie menu startowe zawierające niektóre z poniższych opcji. Dostępne opcje zależą od modelu komputera.

Rozwiązywanie problemów występujących podczas uruchamiania komputerów ze środowiskiem UEFI

Jeżeli komputer ze środowiskiem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) nie uruchamia się lub podczas uruchamiania wyświetlany jest komunikat o błędzie, zapoznaj się z poniższymi dokumentami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Rozwiązywanie problemów występujących podczas uruchamiania starszych modeli komputerów bez środowiska UEFI

Jeżeli starszy komputer lub komputer o obrazie fabrycznym innym niż HP, który nie posiada środowiska UEFI, nie uruchamia się lub podczas uruchamiania wyświetla komunikat o błędzie, przejdź do dokumentu Przegląd sposobów rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym uruchamianiem się komputera .

Zainstaluj zaktualizowane narzędzia UEFI i system BIOS

Aby móc pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje systemu BIOS i Narzędzi do diagnostyki systemu HP (UEFI), konieczna jest znajomość numeru modelu komputera. Nazwa produktu i numer modelu znajdują się na etykiecie umieszczonej na spodniej stronie obudowy, pod baterią lub wewnątrz obudowy.
Odszukaj aktualizacje narzędzi UEFI i systemu BIOS
 1. Przejdź na stronę odpowiednią dla używanego modelu komputera w witrynie pobierania oprogramowania i sterowników HP .
 2. W przypadku wyświetlenia odpowiedniego monitu wpisz kraj/region oraz nazwę modelu lub numer produktu.
  Na przykład: Pavilion dv6110us lub Mini 210-1040nr.
 3. Z listy rozwijanej wybierz zainstalowaną obecnie na komputerze wersję systemu operacyjnego Windows i kliknij Dalej.
 4. Kliknij znak plus znajdujący się obok sekcji BIOS, aby wyświetlić łącze do najnowszej wersji systemu BIOS. Następnie zaznacz i pobierz oprogramowanie HP Notebook System BIOS.
 5. Kliknij znak plus znajdujący się obok sekcji Diagnostyka, aby wyświetlić listę sterowników i oprogramowania. Następnie zaznacz i pobierz oprogramowanie Narzędzia do diagnostyki systemu HP (UEFI).
 6. W przypadku wyświetlenia monitu o uruchomienie lub zapisanie pliku wybierz polecenie Zapisz i zapisz plik na pulpicie. Następnie dwukrotnie kliknij pobrany plik i zainstaluj zaktualizowane oprogramowanie.
  NOTA:Aktualizacji nie należy uruchamiać przed pobraniem na dysk twardy komputera.

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube