Przejście do zawartości

Rozwiązywanie błędów diagnostyki, które pojawiają się podczas uruchamiania

  • DrukujDrukuj
Podczas uruchamiania komputera, jeśli wystąpi błąd systemu, możesz spotkać się z różnymi rodzajami komunikatów o błędach. Komunikaty te zawierają informacje, które umożliwiają użytkownikom i pracownikom pomocy technicznej HP identyfikowanie problemu ze sprzętem lub z oprogramowaniem, który mógł wystąpić na komputerze. Jeżeli błąd dotyczy usterki sprzętu, system wygeneruje kod identyfikacyjny gwarancji jako potwierdzenie zaistniałej usterki do wiadomości pracownika pomocy technicznej.

Wszystkie pozostałe problemy z uruchamianiem

Jeśli komputer nie uruchamia się lub wyświetla komunikat o błędzie podczas uruchamiania systemu, zapoznaj się z jednym z następujących dokumentów:

Dodatkowe informacje na temat UEFI

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) jest oprogramowaniem sprzętowym zapisanym w układzie scalonym na płycie głównej, które umożliwia korzystanie z funkcji niedostępnych w systemie BIOS (podstawowy system wejścia-wyjścia). Środowisko UEFI umożliwia wykonywanie operacji na komputerze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Kilka z funkcji środowiska UEFI to graficzne menu i informacje o systemie, a także podstawowe narzędzia diagnostyczne zarówno komputera, jak i tabletu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje o UEFI i menu uruchamiania .

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
    HP w serwisie YouTube