Jump to content

HP Officejet Pro 8500 All-in-One Printer - A909a support

Urządzenia wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500 (A909a), 8500 Premier (A909n) i 8500 Wireless (A909g) -- Na panelu sterowania urządzenia pojawia się komunikat „Zatrzymanie silnika pompy"

 • PrintPrint

Problem

Na panelu sterowania urządzenia pojawia się komunikat „Zatrzymanie silnika pompy ”. Urządzenie nie odpowiada.

Rozwiązanie 1: Zresetuj drukarkę

Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
 1. Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone , wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
 6. Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ( ), aby ją włączyć.
 8. Ponownie spróbuj wykonać dane zadanie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany , nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje , przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Wyczyść głowicę drukującą z poziomu panelu sterowania

Kliknij znak plus ( ) obok numeru produktu, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu czyszczenia głowicy drukującej.
  1. Naciśnij przycisk Ustawienia ( , znajdujący się na urządzeniu.
  2. Naciśnij symbol strzałki w dół ( ), aby wybrać opcję Narzędzia , a następnie naciśnij przycisk OK .
  3. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół ( ), aby podświetlić opcję Wyczyść głowicę drukującą , a następnie naciśnij przycisk OK .
  4. Poczekaj na zakończenie procesu czyszczenia, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
   • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany , można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
   • Jeśli problem nie ustąpi , przejdź do kolejnego rozwiązania.
  1. Na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia dotknij ikonę Ustawienia ( ), a następnie opcję Narzędzia .
  2. Dotknij pozycję Wyczyść głowicę drukującą .
  3. Poczekaj na zakończenie procesu czyszczenia, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
   • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany , można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
   • Jeśli problem nie ustąpi , przejdź do kolejnego rozwiązania.
  1. Na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia dotknij ikonę Ustawienia ( ), a następnie opcję Narzędzia .
  2. Dotknij pozycję Wyczyść głowicę drukującą .
  3. Poczekaj na zakończenie procesu czyszczenia, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
   • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany , można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
   • Jeśli problem nie ustąpi , przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
Sprawdź, czy urządzenie podlega jeszcze ochronie gwarancyjnej. Jeśli potrzebujesz pomocy z określeniem stanu gwarancji urządzania, przejdź do sekcji Narzędzie do sprawdzania gwarancji firmy HP .
 • Jeśli urządzenie jest na gwarancji , skontaktuj się z firmą HP.
 • Jeśli urządzenie nie jest na gwarancji , kontakt z firmą HP może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
HP Officejet Pro 8500 All-in-One Printer - A909a

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum