Jump to content

HP Officejet Pro 8500 All-in-One Printer - A909a support

Urządzenia wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500 (A909a), 8500 Premier (A909n) i 8500 Wireless (A909g) -- Na panelu sterowania urządzenia pojawia się komunikat „Zatrzymanie silnika pompy"

 • PrintPrint

Problem

Na panelu sterowania urządzenia pojawia się komunikat „Zatrzymanie silnika pompy”. Urządzenie nie odpowiada.

Rozwiązanie 1: Zresetuj drukarkę

Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
 6. Włóż przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby ją włączyć.
 8. Ponownie spróbuj wykonać dane zadanie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Wyczyść głowicę drukującą z poziomu panelu sterowania

Kliknij znak plus () obok numeru produktu, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu czyszczenia głowicy drukującej.
  1. Naciśnij przycisk Ustawienia (, znajdujący się na urządzeniu.
  2. Naciśnij symbol strzałki w dół (), aby wybrać opcję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
  3. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby podświetlić opcję Wyczyść głowicę drukującą, a następnie naciśnij przycisk OK.
  4. Poczekaj na zakończenie procesu czyszczenia, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
   • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
   • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
  1. Na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia dotknij ikonę Ustawienia (), a następnie opcję Narzędzia.
  2. Dotknij pozycję Wyczyść głowicę drukującą.
  3. Poczekaj na zakończenie procesu czyszczenia, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
   • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
   • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
  1. Na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia dotknij ikonę Ustawienia (), a następnie opcję Narzędzia.
  2. Dotknij pozycję Wyczyść głowicę drukującą.
  3. Poczekaj na zakończenie procesu czyszczenia, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
   • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
   • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Oddaj drukarkę do naprawy

Dane kontaktowe dotyczą wszystkich krajów i regionów z wyjątkiem regionu Azji i Pacyfiku.
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
Sprawdź, czy urządzenie podlega jeszcze ochronie gwarancyjnej. Jeśli potrzebujesz pomocy z określeniem stanu gwarancji urządzania, przejdź do sekcji Narzędzie do sprawdzania gwarancji firmy HP .
HP Officejet Pro 8500 All-in-One Printer - A909a

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum